Saunování

Sauna je známa svými blahodárnými účinky na zdraví člověka a u nás byla donedávna jen součástí hotelových a léčebných komplexů. Předepisovali ji lékaři a málokdo si mohl dát saunu jen tak, pro osobní hygienu a uvolnění. V dnešní době se však pojem sauna dostává stále více do podvědomí lidí a je dostupnější pro širší spektrum zájemců. Pro sportovce má velmi blahodárný účinek, a to jak na samotné otužování organismu, tak na urychlení regenerace. Protože vždy neplatí, že čím více, tím lépe, a nesprávným systémem saunování můžete velmi lehce vyčerpat svůj organismus, přinášíme Vám, ve spolupráci se serverem Alltraining.cz, další článek o tom, jak efektivně využívat systém saunování ve Vaší tréninkové přípravě.

Historie sauny

Počátky sauny, tak jak ji známe dnes, najdeme na sever od nás - ve Finsku. Sám název "sauna" je finské slovo a již více než tři sta let stará definice tohoto slova označuje saunu jako "dům s možností lázně, pro kterou je vzduch ohříván pecí". V Čechách postavil pravděpodobně první saunu u Štěpánova doc. František Vojta v roce 1936, v roce 1946 pak byla zprovozněna první veřejná sauna v Brně-Pisárkách, roku 1948 byla v Karlově Studánce otevřena sauna k lékařským účelům. V roce 1982 byla v tehdejším Československu resp. v Piešťanech uspořádán VIII. mezinárodní kongres sauny. A proces saunování se začínal pozvolna dostávat mezi širokou veřejnost.

Jak sauna funguje?

Princip saunování spočívá v důkladném prohřátí celého těla a následném prudkém ochlazení. Teploty u saunovaní jsou okolo 90°C u klasické sauny, u infra okolo 50 °C.

Jaký vliv má sauna na zdraví člověka?

Saunování má především výborný preventivní účinek. Pravidelné užívání sauny zvyšuje odolnost organismu proti běžným infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje a vylaďuje nervové i hormonální funkce organismu a pomáhá orgánům při intenzivním pocení zbavovat se ve zvýšené míře zplodin látkové přeměny. A právě zde je hlavní důvod, proč je saunování efektivním pomocníkem regenerace organismu. Rozprouděním krevního řečiště ve sportovcově organismu dojde k rychlejšímu odplavení nahromaděných zplodin z předešlého sportovního výkonu a tím se organismu výrazně ulehčí práce s jeho zdlouhavým odbouráváním.

Z léčebného hlediska má saunování podpůrný význam. Z literatury a praxe je známo využívání aromaterapie (při léčbě horních cest dýchacích, při poruchách pohybového ústrojí, při nespavosti), sauna se využívá k prohřátí kloubů u některých ortopedických diagnóz, při některých klimakterických potížích apod. Zajímavých výsledků se dosahuje též při saunování mentálně postižených dětí v denních stacionářích. Sauna však není samospasitelná.

Následující řádky určitě zklamou ty, kteří si myslí, že saunováním zhubnou. Pravda je, že se při saunování během 1/2 hodiny ztratí 500 g vody, pravda je i to, že saunování pomůže k lepšímu rozložení vody v organizmu, což snižuje např. otoky u lidí s nadváhou, když mizí voda z tukových tkání. Nahromaděné tukové zásoby však nezmizí a vodu po saunové lázni rychle doplníme.

Sauna navíc není vhodná pro všechny. Někomu je sauna doporučena, ale někomu je přímo zakázána. Stručně řečeno: sauna je vhodná pro zdravé osoby, u nichž nebyly zjištěny známky nějakého závažného onemocnění (akutního nebo zhoršeného chronického). Pro příjemné saunování je důležitý momentální psychický stav a okamžitá tělesná dispozice. Nemocný by se měl před návštěvou sauny poradit se svým ošetřujícím lékařem. Některá onemocnění nepatří do sauny vůbec (akutní záněty, některé kožní projevy, kontraindikované gynekologické problémy a degenerativní onemocnění, apod.)

Sauna a regenerace

Sport a regenerace k sobě patří. Sauna zvyšuje látkovou výměnu, odplavuje únavové látky, zlepšuje zásobování kyslíkem, apod. Komplexní působení těchto a dalších faktorů ovlivňuje stav sil získaných tréninkem. V tréninkovém období je sauna pro své regenerační účinky přínosem. K zimnímu období přípravné sezóny patří také díky nepříznivému počasí lehká nachlazení a prochladnutí. Při pravidelném saunování dojde k postupnému zlepšení otužování, zvýšení obranyschopnosti organismu, a tím předejdeme mnohým virózám. V teplém prostředí prohřejete prostydlé klouby a předejdete nepříjemnému pobolívání.

Doporučení zásad saunování v přípravném období:

  • 2x týdně 90 – 120 minut (cca 3x výměna)
  • poměr mezi zchlazením a ohřátím je minimálně 1/3 délky ohřátí organismu ve studeném bazénku a celkový odpočinek mezi ohřátím a schlazením je 1:1
  • vždy zchladit celý organismus včetně hlavy, aby došlo ke kompletnímu zchlazení organismu
  • vhodné je zařadit saunování do volného dne a v polovině tréninkového mikrocyklu
  • důležité je dodržovat pitné režim (asi 1,5 hod před procedurou vypít alespoň 1 litr minerální vody, další 1-2 litry vypít v průběhu a po skončení saunování)

Zlom nastává s příchodem závodního období. Zde je třeba používat saunu s rozmyslem. Ideální je využít saunu k předehřátí organismu před masáží a v jarním chladném počasí, kdy krásně prohřejeme podobně jako v zimě celý organismus. S příchodem teplých dní bych saunování nedoporučoval z jednoho prostého důvodu: už při tréninku dochází ke zvýšenému vyměšování potu a tím i k odplavování většího počtu minerálů z vašeho těla a ubývání tak jejich zásob, které tělo musí doplňovat. Saunováním v tomto období toto odplavování jedině ještě podpoříte a zvýšíte pak riziko výskytu křečí při výkonu. Taktéž není dobré jít při saunování na hranici maximálního úsilí, které vede k vyčerpávání organismu. Je lepší se spíše řídit spíše dobrým pocitem uvolněného těla. Před vrcholnými závody bych saunování v posledních dvou týdnech nedoporučoval vůbec a raději bych zvolil například vířivou vanu (whirlpool) či předehřátí před masáží solární lampou.

Doporučení zásad saunování v závodním období:

  • 1x týdně 70 - 100 minut (cca 1 - 2x výměna)
  • poměr mezi zchlazením a ohřátím je minimálně 1/3 délky ohřátí organismu ve studeném bazénku a celkový odpočinek mezi ohřátím a schlazením je 1:1
  • vždy zchladit celý organismus včetně hlavy, aby došlo ke kompletnímu zchlazení organismu
  • vhodné je zařadit saunování do regeneračního dne po uplynulých závodních dnech
  • důležité je dodržovat pitné režim (asi 1,5 hod před procedurou vypít alespoň 1 litr minerální vody, další 1-2 litry vypít v průběhu a po skončení saunování).

Kdy chodit do sauny?

Optimální doba saunování je v podvečer, aby po saunové lázni mohl následovat spánek, a nejdříve dvě hodiny po konzumaci posledního jídla. U mnohých vrcholových sportovců jsou do tréninkového plánu zařazeny regenerační dny a podléhají dohodě a návrhu celého realizačního týmu (trenér, masér, psycholog, apod.).

Po pozorném přečtení tohoto článku dospějete k názoru, že saunování je účinné. Je však vždy potřeba s rozmyslem rozplánovat vhodnou návštěvu, období, délku a intenzitu saunování. Dodržením všech komponent naopak urychlíte regeneraci až o 30 % v rychlosti zotavení vašeho organismu.


Autor: Mgr. Vojtěch Beran