Trénink brankářů mimo led

Brankářská komise ve spolupráci s profesionálními regionálními trenéry Českého hokeje připravila sérií videí, které obsahují speciální cvičení pro brankáře. Tato cvičení mohou brankáři provádět v domácím prostředí a sestavovat tak tréninkové jednotky v době, kdy jsou zimní stadiony uzavřené.

I. díl: REAKČNÍ STARTY, TENISÁKY Z POLOH

První příspěvek obsahuje video s tréninkovým materiálem pro všechny věkové kategorie brankářů. Trénink byl sestaven cíleně jako jednotka pro navedení do tréninku reakční rychlosti a rozvojových vlastností každého brankáře. Důležitým prvkem těchto tréninků je celkový rozvoj živelnosti (hlavně pro kategorie mladších brankářů) a cílené zapojení, posílení okohybných akomodačních svalů. V neposlední řadě při tréninkové jednotce dochází ke celkovému zapojení svalových partií celého těla, a to primárně v oblasti pánve a kyčlí brankáře.

Doporučení pro cvičení s tenisáky: Cviky opakujeme v počtu 8-12 opakování do 3-5 sérií, důležitým prvek je sledování každého zákroku na míček/tenisák.

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů do tréninku s tenisákem:

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (tzn. cvičení provádíme v první polovině tréninkové jednotky).
 • Brankáři se musí maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené ,,sténické'' emoce).
 • Brankáři v době cvičení, kdy prvky bez problému zvládají, je zapotřebí tyto prvky začít variovat (vymýšlíme tedy neustále nové náročnější varianty).
 • Brankáři by měli po dobu cvičení měnit odlišnost a zacílení celkového rozvoje (tzn. ne pouze na rozvoj reakční rychlosti např. rukou).
 • Brankáři trénují v menších objemech, ale častěji.
 • Pro zpestření je dobré využít speciálních pomůcek (reakční míče, reakční stěny apod.).

II. díl: STARTY Z RŮZNÝCH POLOH

V tomto příspěvku nabízíme materiál s možností pokračovat v tréninku brankáře, a to v podobě reakce do startu z různých pozic. Trénink byl sestaven jako pokračování do různých praktických kombinací na reakční schopnost našich brankářů na letící nebo odražený kotouč, v simulaci tréninku volíme možnosti zapojení reakčních míčků nebo za pomoci tenisáků.

Doporučení: Cviky opakujte v počtu 5-10 opakování do 3-5 sérií.

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit (pár rad a tipů do tréninku startů z různých poloh):

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).
 • Brankáři nastupují do pozic z různých variant základního postoje z pozic: výpadu, zakročení, sedu, kleku, lehu a dalších možných kombinací.
 • Brankáři jsou do startu z různých poloh navedeni vždy z obou stran abychom neopakovali stále jednu z dominantních stran brankářů, ale pracovali na všestranném rozvoji obou mozkových hemisfér.
 • Brankáři při nastavení do pozice vždy dbají na základní formy správného posilování: ve výpadu dbají na pozici předního kolene, které nesmí svým postavením přesahovat špičku stojné nohy.
 • Brankáři se vždy při každém startu a do startu snaží maximálně využít síly horních končetin, v pohybu s tělem.
 • Brankáři se vždy navádí společně s hlavou a tělem jako jeden celek na odražený nebo dopadající tenisák.
 • Brankáři vedou svůj pohled včetně zaměření se a sledování tenisáku.
 • Brankáři jsou v úvodních a všech dalších pozicích v zádech narovnáni, kdy dbáme také na rovnání se často zakulacených zad.

III. díl: TENISÁKY O ZEĎ

V tomto videu naleznete tréninkový materiál pro brankáře všech věkových kategorií. V tréninku přidáváme možnost si tenisák házet o zeď, kdy reagujeme na nečekané odrazy v maximálním možným zapojením celého těla, ruce navádíme do zákroku na míček a snažíme stále pracovat i na zapojení dolních končetin v mírném podřepu.

Doporučení do zapojení Tenisáky o zeď: Cviky opakujeme v počtu 15-20 opakování do 3-5 série.

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit (pár rad a tipů do tréninku s tenisákem):

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo)
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (tzn. cvičení provádíme v první polovině tréninkové jednotky)
 • Brankáři se musí maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené ,,sténické'' emoce)
 • Brankářům v době cvičení, kdy prvky bez problému zvládají, je zapotřebí tyto prvky začít variovat (vymýšlíme tedy neustále nové náročnější varianty)
 • Brankáři mají větší počet opakování v sérii, kdy je potřeba si držet nastavenou rychlost a nezrychlovat
 • Brankáři v první řadě dbají na preciznost pohybu-odskoku-zakročení.

IV. díl: ODSKOKY STRANOU, ZÁKROK HOLÍ

Ve čtvrtém příspěvku vám přidáváme odlišné formy pohybu brankáře stranou v laterálním pohybu. V tréninku můžeme pokračovat v počtu 12 -15x pro každou stranu v počtu 5-7 sérií. Důležitý je zde přechod do rychlejšího pohybu např. v pohybu do odskoku stranou.

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů do tréninku odskoků a zákroků holí:

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo)
 • Brankáři v doskoku vždy vedou svůj pohyb v maximální možné rychlosti
 • Brankáři mohou před každým hodem tenisáku svůj pohyb předem vizualizovat
 • Brankáři jsou do startu z různých poloh navedeni vždy z obou stran abychom neopakovali stále jednu z dominantních stran brankářů, ale pracovali na všestranném rozvoji obou mozkových hemisfér
 • Brankáři do zákroku holí vedou svůj pohyb a navedení očí vždy zároveň do zvednutí hole
 • Brankáři do zákroku holí reagují dále na odražený míček po dopadu na zem
 • Brankáři se vždy navádí společně s hlavou a tělem jako jeden celek na odražený nebo dopadající tenisák
 • Brankáři vedou svůj pohled včetně zaměření se a sledování tenisáku
 • Brankáři jsou v úvodních a všech dalších pozicích v zádech narovnáni, kdy dbáme také na rovnání se často zakulacených zad

V. díl: REAKČNÍ CVIČENÍ, VYUŽITÍ TERČÍKŮ A TENISÁKŮ

V dalším pokračování našich pořízených materiálů jsme se zaměřili na trénink reakce. Využijeme sadu barevných terčíků a 5-8 tenisáků. V tréninku bude zapojena nejen koordinace očí a rukou, ale i jiné vjemy – čísla a barvy. Tenisové míčky jsou popsány čísly a terčíky mají rozlišné barvy.

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů:

 • Brankáři musí být uvolnění, koncentrovaní a motivováni
 • Brankáři začínají v reakčním rozkleku, ramena a prsa jsou nakloněná dopředu, paže jsou před tělem. Brankáři nemají prosedlou pánev a jsou uvolnění v kyčlích
 • Brankáři po nahlášení čísla nebo barvy reagují nejprve očima a hlavou, následně pažemi - Brankáři při cvičení ve dvojicích zapojí soutěživost
 • Brankáři při cvičení v postoji jsou v mírném podřepu a těžiště mají více na špičkách - Brankáři jsou kreativní – mírný podřep mění s pozicí na břichu, zádech nebo rozkleku
 • Brankáři při chytání tenisáku kombinují obě ruce a podle věku i rychlost házeného tenisáku

VI. díl: ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI V PRÁCI S TENISÁKY

V pokračování a tvorbě nových materiálů pro naše brankáře přikládáme nově doplněnou baterii pohybové činnosti v práci s tenisáky. Ve vytvořených materiálech jsme se zaměřili na trénink, kdy zapojujeme pohyb celého těla a práci na reakci brankáře. Pro trénink potřebujeme 2-3 tenisáky. Brankáři, kteří tyto prvky zvládají, mohou volit také odlišnou sílu odrazu a pracovat také na celkovém živelnějším projevu v těchto navedených cvičeních. Pro kategorii mladších brankářů hodnotíme často snahu spojenou živelným projevem a necháváme tyto cvičení plynout bez zbytečných oprav a pozastavení cviků.

Doporučení pro cvičení s tenisáky: Aktuálně přecházíme do časových intervalů v sériích, kdy doporučujeme do každého cviku nastupovat v časovém intervalu 30-45 vteřin ve 2-3 sériích.

 • Brankář jde do cvičení uvolněn jak mentálně, tak fyzicky.
 • Při cvičení s rotací 360° jde o rychlost otočení, a sílu odrazu míčků. Menší odraz - méně času.
 • Při hodu míčkem o zeď, volíme vzdálenost pozice od zdi v závislosti na věku a šikovnosti brankáře.
 • Při poskoku vždy brankář stojí (pracuje) jen na špičkách.
 • Brankáři mohou cvičit ve dvojicích.
 • Brankáři při provádění cviků vycházejí ze správného brankářského postoje viz. manuál (základní brankářský postoj a rozklek).
 • Brankáři jsou v základním postoji uvolnění, v mírném podřepu a mají volné paže připravené na chytání. Neměli by být v křeči.
 • Brankáři kombinují obě ruce a podle věku rychlost hozeného tenisáku i obtížnost cviků.
 • Brankáři mohou využít baseballovou rukavici / lapačku, aby se učili správně chytat kotouče do košíku a ne do dlaně. Místo vyrážečky mohou brankáři využít hráčskou rukavici, aby lépe kontrolovali kotouče, a nevzniklo zranění zápěstí.
 • Brankáři by při cviku měli mít rovná záda, dbát na to, ať nemají propnutá kolena a nejsou příliš v předklonu.

Cviky můžou být pro některé brankáře náročné, proto doporučujeme cvičení zjednodušit (podání míčku místo hození, správná vzdálenost od zdi, jedno tlesknutí).

VII. díl: ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI V PRÁCI S BALÓNEM

V návaznosti na vytvořenou baterii v minulém díle, jsme si pro vás připravili pokračování do tréninku s balónem. V této videoukázce jsme pro vás připravili komplexnější, tudíž složitější cvičení. Tréninky volíme v návaznosti na předem již navedenou činnost s tenisákem, kdy můžeme zvýšit potřebnou úroveň a zapojit nové prvky.

Častým klíčem bývá v tréninku posun pro mladší skupinu brankářů, kdy můžeme tenisáky nahradit do úvodních lekcí formu balónu, který je v manipulaci mladších brankářů přijatelnější a lépe ovladatelnějším prvkem v tréninku. Pro doporučení tréninkových návyků nemusíme volit opakování v počtu sérií a můžeme se pouze soustředit na soutěživost a živelnost našich brankářů. V ukázkách s kombinací tenisového míčku a míče zapojujeme obě hemisféry mozku a rozvíjíme periferní sledování v tomto případě basketbalového míče a zaměřujeme svůj pohled na menší tenisový míček, který se snaží brankář po hodu o zeď chytit.

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (cvičení provádíme v první polovině TJ).
 • Brankáři by se měli maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené „sténické'“ emoce).

  - začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj a ruce
  - starší brankáři vychází ze správného brankářského postoje (viz manuál brankářský postoj a rozklek - odkaz na stažení PDF)
  - náročnost cvičení volíme dle dovednosti a stáří brankáře
  - mladší brankáři by měli začínat s podáváním basketbalového míče pod nohy (zezadu vpřed, osmičky), následně volit chytání
  - mladší brankáři zkouší dribling bez tenisáku, aby měli jistotu v ruce (nácvik driblingu, basketbalový míč by měl brankář sledovat periferně, aby mohl následně přidat tenisák), driblování levá a pravá, střídavě
  - vzdálenost od zdi (dle dovedností a stáří)
  - síla hodu (dle dovedností a stáří)
  - při hodu tenisákem sledujeme periferně basketbalový míč a dbáme na precizní sledování tenisáku
  - místo basketbalového míče můžeme volit fotbalový
  - při balancování s dvěma míči na sobě by se měl brankář uklidnit a soustředit na dýchání, které je velmi důležité při tomto cvičení. Brankáři by měli stát na místě a držet balanc pomocí paží
  - k nácviku na hody s dvěma míči můžeme využít nejdříve dva tenisové míčky, poté míč fotbalový, nebo basketbalový

Doporučení:

 • 1. Nastavit obtížnost dle stáří a dovedností
 • 2. Dbát na aktivní postoj brankáře – mírně pokrčená kolena, těžiště na špičkách
 • 3. Zvolit pro začátek dostatečnou vzdálenost od zdi a postupně ji zkracovat
 • 4. Nepodléhat prvním nezdarům a dále pokračovat v pozitivním přístupu k obtížnějším cvikům
 • 5. Soutěživost, živelné kreativní provedení
 • 6. Doporučíme také každému brankáři přidávat na rychlosti provedení cviků až v průběhu úspěšných opakování.
 • 7. Častou chybou bývá v těchto jednotkách příliš křečovité postavení jednotlivce, kdy do každého cviku schází následné uvolnění celého těla.

VIII. díl: AGILITY, KOORDINAČNÍ CVIČENÍ I.

V tréninkových bateriích jsme si tentokrát pro vás připravili cvičení pro správný rozvoj našich brankářů v reakci na povely - výpady na terčíky při následném pohybu na malém prostoru v rychlosti a správné obratnosti. Zlepšete své reflexy pomocí tréninku s terčíky. Volíme v barevných provedení terčíků (kuželů), které je možno opatřit si čísly (nebo písmeny). Základní pokyny v úvodu zapracování těchto tréninků směřujeme cíleně na krátkou vzdálenost.

Pracujeme na náročnosti provedení od nejjednodušších pokynů k pokynům do obtížnosti a složitější náročnosti. Brankář by měl vždy nastupovat ke cvičení uvolněný a nebýt křečovitý ve svém základním postoji. Do pohybu na nahlášený směr, nebo barvu terčíku, přecházíme ve sníženém postoji a svůj pohyb směřujeme vždy ve spolupráci hlava-horní končetiny-tělo-dolní končetiny. Častým opomíjeným prvkem do těchto tréninků je rozvoj periferního vidění v prostoru navedených terčíků.

Základní pokyny:

 • začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj, paže před tělem
 • starší brankáři vycházejí ze správného brankářského postoje (viz. manuál brankářský postoj a rozklek)
 • v tomto cvičení využíváme jak hlasové, tak zrakové a hmatové podněty (dle dovedností brankáře), například klepnutí na levé rameno brankář musí startovat na opačnou stranu (na pravou)
 • brankář se dívá před sebe, nesleduje pouze kuželky
 • po doteku kuželky brankář zvedá hlavu do hry, sleduje hru před sebou!
 • při kroku vpřed na kuželky brankáři střídají nohy, nebo můžeme zvolit pouze levou nohou vpřed, následně vystřídat nohy. Pro starší brankáře můžeme zvolit na levou stranu výpad pravou nohou a opačně
 • během výpadu vpřed by měl brankář zvedat hlavu a opět sledovat situaci před sebou (volíme jak hlasové, tak zrakové podněty)
 • při úkroku stranou by měl brankář držet snížený postoj, neposkakovat
 • při obíhání terčíku (čtverec) můžeme ukazovat na prstech čísla, aby brankář sledoval hru a vnímal situaci před sebou. Pro zdatnější brankáře můžeme volit lehčí matematické úkoly (3+5) brankář hlásí výsledek, následně můžeme volit složitější počty (3+5-2+1)
 • dráha s terčíky a tenisáky: opět můžeme volit opačnou stranu než na kterou se ukazuje, aby brankáři vnímali a soustředili se. Nebo tenisáky přenášet
 • v dráze by měl brankář sledovat prostor před sebou, nekoukat se pod nohy
 • skvělá je závěrečná hra “Koulovačka”, kde se brankáři vyhýbají míčkům pomocí laterálních pohybů. Pro zdatnější brankáře můžeme volit i různá cvičení před hodem tenisáku, sed, leh břicho, záda, výskok, kotrmelce, atd.

IX. díl: AGILITY, KOORDINAČNÍ CVIČENÍ II.

V devátém dílu se dostáváme do závěrečných cvičení pro brankáře všech kategorií v rychlostních a obratnostních prvcích. Agilita bývá často spojována vlastnostmi jako obratnost, schopnost vyražení, zastavení nebo změny směru. Schopnost brankáře v tréninku intenzivně a efektivně měnit směr pohybu těla v jeho návaznosti na následující pohybovou a herní/tréninkovou činnost.

Agilita vyžaduje od brankáře během pohybu regulování pohybu v těžišti jeho těla, optimální síla trupu a zapojení středu těla umožňuje brankářům převést energii z chodidla nohou do horní části těla a přenos energie z horní části zpět dolů. Brankáři mají po celou dobu pod kontrolou pohyb svého těla. Velice důležitou složkou při a do tréninku agility, kdy pracujeme na zlepšení této dovednosti, je Flexibilita-Pružnost. Flexibilita umožní našim brankářům při tréninku agility přesouvat a reagovat pohybem těla efektivním způsobem. Častou chybou bývá zaměnění si Agility s tréninkem Rychlosti, v tréninku také může docházet v návaznosti na maximální koncentraci na daný cvik v přílišné křečovitosti a ztuhlosti pohybu. V neposlední řadě pracujeme podobným způsobem jako v předešlých dílech na nastavení obtížností cvičení od těch nejjednodušších po obtížnější.

Základní pokyny:

 • starší brankáři už vychází ze základního postoje, který drží po celou dobu, co provádí cvičení, paže drží před tělem
 • mladší brankáři vychází z podřepu a uvolněného postoje, není podmínkou, aby drželi paže jako v brankářském postoji (viz video, paže mohou mít uvolněné, ale před tělem)
 • brankář neustále sleduje hru před sebou, má zvednutou hlavu. Pro zpestření můžeme volit např. matematické úlohy, které v průběhu cvičení hlásíme brankáři, čímž zapojujeme do cvičení i jinou činnost
 • kuželky obíháme jak z levé strany, tak z pravé
 • opět můžeme volit jak zrakové, tak sluchové podněty
 • pokládání tenisáků: brankáři mohou reagovat na povel, na jakou stranu volí obrat směrem k tenisákům, eventuálně kotrmelec, leh, sud....
 • Při otočce jde první hlava, aby co nejrychleji brankář určil volné terčíky
 • Při otočkách nezapomínáme střídat strany (levá, pravá), nebo reagujeme na signál. Pro zdatnější brankáře můžeme volit hmatový signál (obrat je na stranu, kam byl položen první tenisák)
 • Při přenášení tenisáku střídáme ruce. Zvedáme a pokládáme tenisák jak levou, tak pravou rukou (popřípadě můžeme zvednout levou, položit pravou a opačně)
 • volíme různé varianty dráhy a náročnost, dle věku a dovedností brankáře

X. díl: KOORDINAČNÍ ŽEBŘÍK, ODRAZOVÁ CVIČENÍ

V desátém díle se dostáváme do závěrečných cvičení pro brankáře všech kategorií v obratnostních prvcích a odrazových cvičení. Agilita bývá často označována jako: obratnost, schopnost vyražení, zastavení, změny směru. A také jako schopnost brankáře v tréninku intenzivně a efektivně měnit směr pohybu těla v jeho návaznosti na následující pohybovou a herní/tréninkovou činnost.

Agilita vyžaduje od brankáře během pohybu regulování pohybu v těžišti jeho těla. Optimální síla trupu a zapojení středu těla umožňuje brankářům převést energii z chodidla nohou do horní části těla a přenos energie z horní části zpět dolů. Brankáři mají po celou dobu pod kontrolou pohyb svého těla. Velice důležitou složkou při a do tréninku agility, kdy pracujeme na zlepšení této dovednosti, je flexibilita-pružnost. Flexibilita umožní našim brankářům při tréninku agility přesouvat a reagovat pohybem těla efektivním způsobem. Častou chybou bývá zamění si agility s tréninkem rychlosti, v tréninku také může docházet v návaznosti na maximální koncentraci na daný cvik v přílišné křečovitosti a ztuhlosti pohybu. V neposlední řadě pracujeme podobným způsobem jako v předešlých dílech na nastavení obtížností cvičení od těch nejjednodušších po náročnosti obtížnější.

Základní pokyny:

 • Koordinačním žebříkem nerozvíjíme rychlost, ale koordinaci
 • Začínáme jednoduchým cvičením a volíme techniku před rychlostí. Brankáři by měli pomalu zvládnout projít žebřík. Postupně mohou zrychlovat, pouze pokud zvládají techniku
 • Některá cvičení můžeme volit zároveň jako průpravná na led. Při běhu pozadu se brankář natáčí, učí se rotaci a následně přesun
 • Pro správné držení paží může brankář držet míč před sebou
 • Náročnější cvičení volíme až po zvládnutí správné techniky
 • Při otočce vede hlava pohyb
 • Pro zdatnější brankáře můžeme volit žonglování a chytání tenisáků/míčů
 • Pokud nemáme koordinační žebřík, můžeme si ho nakreslit křídou na zem, využít izolepu, lepící pásku, tkaničky
 • Pozor, nevolíme vyvýšený materiál jako je hokejka, nebo kulatina, aby nedošlo ke zranění

XI. díl: KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ

Předejte tak častým možnostem zranění a pracujete také na zesílení a flexibilitě vašich kyčlí. Zdravé a pružné kyčle jsou často klíčem ke kvalitním zákrokům, nečekaným situacím, kdy brankář reaguje v krátkosti v nekontrolovatelných zákrocích.

Vyzkoušejte si na začátek ukázkovou baterii cviků v opakování: 4 série po 15 opakování na každou stranu, ve výdržích si nastavte individuální dobu zatížení. Doporučením jako u předešlých videí je v úvodu pomalé a správné provedení.

POHYBOVÁ VŠESTRANNOST V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH

K dalšímu z natočených pohybových materiálů pro naše brankáře jsme se rozhodli přidat tentokrát pohybovou všestrannost. Základní doporučení pro pohybové aktivity se mohou týkat kategorií od brankářů ročníků mladších po ročníky brankářů v dospívání a dorostu. Každé dítě potřebuje ve svém přirozeném prostředí základy všestrannosti, tato část zapadá přesně do potřeb našich brankářů.

Videoukázka vám nabídne odlišné prvky základních pohybů v prostředí domácích aktivit. Vyzkoušejte formy míčových her, zapojení tenisové rakety, trampolíny v prostředí zahrad a otevřených hřišť. Snažte se rozvíjet základní principy her, zábavy a zapálenosti pro daný cvik v provedení. Brankáři mohou volit formy stabilit na jedné noze nebo přecházení natěžených lan po provazu ve vedení na jedné noze. Doporučení na tyto provedení vám rádi přiložíme: brankáři jsou do těchto tréninků navedení v naprosté duševní a mentální pohodě, hra a pohyb na hřišti je baví a dovedou si tvořit pravidla a provedení těchto her sami.

Ukázky cvičení pro brankáře jsou připravované ve spolupráci profesionálních regionálních trenérů Českého hokeje, jsou zveřejňovány každý týden a distribuovány prostřednictvím regionálních trenérů brankářů klubovým trenérům, rodičům a brankářům.