Chytání a vyrážení střel po ledě

Chytání a vyrážení střel holí ve stoje

Brankář musí zvládat techniku vyrážení kotoučů vystřelených po ledě pouze holí a ve stoje. Celou plochou čepele krátkým obloukem usměrňuje kotouč do rohu. Chybou je pokud brankář nemá čepel hole celou plochou na ledě a když kotouče nevyráží do strany, ale před sebe. Tím umožní protihráči rychlé a nebezpečné dorážky, na které je složité reagovat.

Hlavní zásady:

 • vždy vyrazit kotouč holí do strany
 • orní polovina těla natočená ke kotouči

Nejčastější chyby:

 • čepel hole není celou plochou na ledě
 • vyrážení kotouče před sebe

Chytání a vyrážení střel polorozklekem

Při chytání polorozlekem stále dbáme, abychom směřovali kotouč holí do strany. Častou chybou je když se brankář spoléhá na vyrážení střely pouze chrániči, většinou tak kotouč vyrazí pouze před sebe.

Hlavní zásady:

 • hrát kotouč nejen chráničem, ale i holí
 • vždy vyrazit kotouč do strany
 • kolena při pokleku u sebe
 • ramena, trup, ruce natočené ke kotouči

Nejčastější chyby

 • vyrážení střel před sebe
 • spoléhání na vyražení puku chráničem

Chytání a vyrážení střel rozklekem

Zákrok rozklekem používáme na střely po ledě a na polovysoké střely. Důležité je mít ruce před tělem a mírně pokrčená kolena. Díky pokrčeným nohám má hráč těžiště níž a může rychleji reagovat a rozklekem puk vyrazit, nebo jej chytit. Hůl máme tak, aby nám vykrývala prostor mezi nohama a při mírnému vytočení hole můžeme puk rychleji vyrazit do rohu. Celá vnitřní plocha chrániče musí být na ledě, aby nemohl kotouč projít do brány. Chrániče jsou natočeny kolmo na kotouč, nebo mírně do tvaru písmene A, aby směřovaly co nejvíce kolmo ke kotouči. Kolena musí mít hráč co nejvíce u sebe. Při polovysokých střelách si při rozkleku pomáháme tělem, lapačkou, vyrážečkou i širokou částí hole.

Hlavní zásady:

 • lokty k tělu
 • hůl kryje prostor mezi nohama
 • lapačkou přikrýt kotouč na těle

Nejčastější chyby:

 • hůl nezakrývá prostor mezi nohama
 • chrániče nejsou natočeny celou svou plochou ke kotouči
 • kolena příliš daleko od sebe.

Pivot

Aby byl brankář schopen se co nejrychleji natočit do směru odráženého kotouče, používáme techniku tzv. Pivota. Po vyražení střely do strany následuje natočení hlavy, stálá vizuální kontrola kotouče a následná rotace trupu, kterému jsou nápomocny ruce a ramena. Chránič zákrokové nohy se stočí mírně pod tělo. Tím dojde k odlehčení odrazové nohy, kterou brankář zvedá a odráží se buď do dalšího zákroku, nebo do nového postavení proti kotouči. Tento způsob vstávání je velmi rychlý i proti případné dorážce.

Hlavní zásady:

 • holí vyrazit kotouč do strany
 • oči sledují vyražený kotouč
 • ruce, ramena, trup se natočí směrem k vyraženému kotouči
 • zákroková noha se stočí pod tělo
 • vztyk druhou nohou
 • dynamický odraz proti vyraženému kotouči

Chytání a vyrážení střel skluzem

Skluz se používá při střelách z bezprostřední blízkosti a při herních situacích, kdy brankář potřebuje co nejrychleji pokrýt prostor na ledě. Technika zákroku skluzem spočívá v rychlém podmetení stojné nohy nohou odrazovou při bruslení jízdou vzad. Zákrok se provádí tak, aby se noha odrazová co nejrychleji dostala pod nohu stojnou a tělo přitom bylo na boku a čelem do hry, stále kolmo na kotouč. Ruka na straně odrazové nohy by měla být celá položená na ledě a svírat společně s trupem a nohama mírný úhel ve tvaru písmene L. Druhá ruka je natočená směrem do hry a je na chrániči nohy stojné. Chrániče jsou při skluzu co nejtěsněji na sobě. Při skluzu pokrývají chrániče a trup prostor na ledě. Důležité je také rychlé navrácení se do základního postoje. Umožňuje to pokrčení spodní nohy pod sebe, zapření rukou o led a překlopení horního chránič dopředu. Nejčastější chybou je přetočení se na záda. Pomalé podmetení a podsunutí odrazové nohy pod nohu stojnou. Při vstávání se často brankář dostane na obě kolena, ale tím pádem se tělo vytočí a hráč je bokem do hry. Déle pak trvá návrat do základního postoje.

Hlavní zásady:

 • ruce, hůl, ramena, tělo se natáčí s přihrávkou
 • t-push
 • hůl při pohybu chrání prostor mezi nohama
 • chrániče kolmo na kotouč

Nejčastější chyby:

 • přetočení na záda
 • pomalé podmetení a podsunutí odrazové nohy pod nohu stojnou
 • poklek na obou nohách při vstávání

Autor: Pavel Kněžický