Herní situace z pohledu brankáře

Hra za brankou

Obr. 1: Pohled brankáře přes rameno za branku na hráče

Obr. 2: Přesouvání od tyče k tyči a sledování akce za bránou

Obr. 3: Přetočení ramen a sledování puku

Obr. 4: Přetočení ramen, sledování kotouče, hra holí

Obr. 5: Jištění přihrávky holí a lapačkou

Obr. 6: Z pohledu hráče – pravá strana (pozor na prostor mezi patou hole a špičkou brusle!)

Obr. 7: Z pohledu hráče – levá strana (pozor na prostor mezi betony - jištění holí a rukou, natočení brankáře dle vlastního uvážení)

Obr. 8: Z pohledu hráče – levá strana (další z možností hry brankáře)

Obr. 9a: Z pohledu hráče – pravá strana (zabránění vjezdu hráče s kotoučem před branku)

Obr. 9b: Z pohledu hráče – pravá strana (zabránění vjezdu hráče s kotoučem před branku)

Obr. 11: Z pohledu hráče – pravá strana (další z možností zastavení přihrávky do prostoru před brankou)

Autor: Josef Dušek

Vykrývání střeleckých úhlů

Vykrývání střeleckých úhlů je činnost brankáře, která na jedné straně usnadňuje chytání kotouče, protože správným vykrytím střeleckého úhlu se zmenšuje volný prostor v brance a tím se i zmenšuje rozsah chytání (zákroku brankáře). A na straně druhé umožňuje brankáři čelit střelám z míst, ze kterých jsou kotouče s ohledem na rychlost střely v závislosti na reakčních schopnostech lidského organismu pro brankáře nechytatelné.

Tato činnost v závislosti na zkušenostech brankáře zvyšuje jeho úspěšnost a tím i jeho kvalitu. Střelecký úhel útočníka mění brankář vyjetím z branky proti kotouči. Zmenšování střeleckého úhlu vyjetím z branky je ve hře velmi důležité. Nejlépe pochopí brankář význam zmenšování střeleckého úhlu, když se sám postaví na místa útočníka a jiný brankář proti němu vyjede z branky až na okraj brankoviště. Pozná, jak značně se mění brankový postoj.

Zásady vykrývání střeleckého úhlu:

  • Vždy kolmo na kotouč
  • Dynamické vyjetí na brankoviště
  • Z úhlu zajistit první tyč
  • Vyjet a včas zajet, ne staticky, krok zpátky v rychlosti

Nejčastější chyby při této činnosti jsou:

  • Brankář se staví ke kotouči bokem
  • Staví se kolmo na hráče a ne na kotouč
  • Nesprávně zastavuje, brzdí opačnou nohou
  • Přenáší váhu těla na nesprávnou nohu