Informace o zpracování osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (hráčů, trenérů, delegátů, rozhodčích, funkcionářů, zaměstnanců, účastníků projektu Pojď hrát hokej, návštěvníků síně slávy, dodavatelů atd.) a celé sportovní veřejnosti, že Český svaz ledního hokeje, z.s. (dále jen ,,ČSLH‘‘) jednoznačně respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. ČSLH zároveň ujišťuje subjekty zpracování a veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto právní předpisy ČSLH doplňuje o interní pravidla ochrany osobních údajů, např. bezpečnostní směrnici.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Český svaz ledního hokeje z.s. IČO: 00536440 se sídlem Českomoravská 2410/15, 190 00 Praha 9.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je GDPR Solutions a.s. IČO: 06100091, se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1. Pověřence je možné kdykoli kontaktovat na emailové adrese kmares@gdprsolutions.cz.

Jaký je Váš vztah s ČSLH?

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Vaše přistoupení do ČSLH prostřednictvím členství v jednotlivých klubech, čímž dle zásad spolkového práva projevujete souhlas s našimi stanovami. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon (občanský zákoník, zákon o evidenci obyvatel, zákon o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, při žádostech o dotace atd.). S Vašimi osobními údaji můžeme také pracovat na základě našeho oprávněného zájmu (jedná se zejména o naši spolkovou činnost, především pak o samotné pořádání soutěžních utkání a Vaši účast na nich), který do velké míry koresponduje s Vaším souhlasem se stanovami viz výše.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Registrace a vedení členské základny
 2. Přestupy a hostování hráčů, včetně mezinárodních transferů
 3. Organizace sportovních utkání
 4. Vedení sportovních statistik
 5. Reprezentování ČSLH na mezinárodních akcích a s tím spojená administrativa (cestování, pojištění apod.)
 6. Žádost pro udělení dotací
 7. Propagace ČSLH na webových stránkách a sociálních sítích

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy, dodavatelé ČSLH (např. IT podpora), pojišťovny, organizátoři sportovních akcí, kterých se jako hráči zúčastníte, hotely, IIHF nebo zahraniční hokejové asociace. V rámci organizátorů sportovních akcí a zahraničních hokejových asociací může dojít k situaci, že Vaše osobní údaje budou předány do třetích zemí.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. V případě zpracování na základě Vašeho přistoupení do ČSLH a naší spolkové činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho členství v ČSLH. Po jeho skončení může dojít k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů v nezbytné míře a pseudonymizované podobě, s výjimkou Vašich sportovních statistik, které budeme zpracovávat po dobu trvání činnosti našeho spolku pro statistické a historické účely.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Vaše přistoupení do ČSLH, čímž aktivně projevujete souhlas s našimi stanovami.S Vašimi osobními údaji můžeme také pracovat na základě našeho oprávněného zájmu (jedná se zejména o naši spolkovou činnost, především pak o samotné pořádání soutěžních utkání a Vaši účast na nich), který do velké míry koresponduje s Vaším souhlasem se stanovami viz výše.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Poskytování licencí
 2. Usnadnění práce trenéra a edukační činnost (Coach Manager)
 3. Organizace sportovních utkání
 4. Reprezentování ČSLH na mezinárodních akcích a s tím spojená administrativa (cestování, pojištění apod.)
 5. Propagace ČSLH na webových stránkách a sociálních sítích
 6. výplata

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy, dodavatelé ČSLH (např. správce aplikace Coaching Manager), pojišťovny, organizátoři sportovních akcí, kterých se jako trenéři zúčastníte.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. V případě zpracování založeném na základě Vašeho přistoupení do ČSLH a naší spolkové činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho působení v ČSLH. K dalšímu zpracování Vašich osobních údajů může dojít pouze v nezbytné míře a pseudonymizované podobě a v souladu s uvedenými účely zpracování. Vaše osobní údaje v podobě sportovních statistik pak budeme zpracovávat po dobu trvání činnosti našeho spolku pro statistické a historické účely.

Právní titul pro zpracování vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů projevení Vašeho souhlasu s obsahem našich vnitřních předpis při registraci do ČSLH, čímž aktivně dáváte najevo Váš souhlas s našimi stanovami. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu. Zpracovávat Vaše osobní údaje také můžeme na základě zákonných povinností, které jsou nám uloženy.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Poskytování licencí
 2. Vyplácení odměn
 3. Evidence rozhodčích
 4. Organizační podpora (rozdělování na zápasy, poskytování výstroje apod.)

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy, dodavatelé ČSLH (např. správci systémů SRR a RČH, společnost dodávající výstroj apod.), organizátoři sportovních akcí nebo IIHF.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. V případě uzavření smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání tohoto právního poměru. Po jeho skončení může dojít k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů v nezbytné míře a pseudonymizované podobě. Stejně tak je tomu u oprávněného zájmu s výjimkou Vašich sportovních statistik, které budeme zpracovávat po dobu trvání činnosti našeho spolu pro statistické a historické účely. Osobní údaje, se kterými pracujeme na základě Vámi uděleného souhlasu, po jeho odvolání dále nezpracováváme.

Právní titul pro zpracování vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů projevení Vašeho souhlasu s obsahem našich vnitřních předpis při registraci do ČSLH, čímž aktivně dáváte najevo Váš souhlas s našimi stanovami. Zpracovávat Vaše osobní údaje také můžeme na základě zákonných povinností, které jsou nám uloženy.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Vyplácení odměn
 2. Evidence delegátů
 3. Organizační podpora (rozdělování na zápasy apod.)

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy, dodavatelé ČSLH (např. správci systémů SRR a RČH apod.), organizátoři sportovních akcí nebo IIHF.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem Některé Vaše osobní údaje (např. sportovní statistiky) budeme zpracovávat po dobu trvání činnosti našeho spolu pro statistické a historické účely. Osobní údaje, se kterými pracujeme na základě Vámi uděleného souhlasu, po jeho odvolání dále nezpracováváme.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů projevení Vašeho souhlasu s obsahem našich vnitřních předpis při registraci do ČSLH, čímž aktivně dáváte najevo Váš souhlas s našimi stanovami. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon (občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví atd.). S Vašimi osobními údaji můžeme také pracovat na základě našeho oprávněného zájmu (jedná se zejména o naši spolkovou činnost, především pak o samotné pořádání soutěžních utkání a Vaši účast na nich), který do velké míry koresponduje s Vaším souhlasem se stanovami viz výše.

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. Participace funkcionářů na akcích pod záštitou ČSLH (zejména se jedná o utkání či turnaje)

Komu Vaše osobní údaje předáváme

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy, dodavatelé ČSLH (např. IT podpora), organizátoři sportovních akcí, kterých se jako funkcionáři zúčastníte.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. V případě zpracování za účelem naší spolkové činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu Vašeho působení v ČSLH.Osobní údaje, se kterými pracujeme na základě Vámi uděleného souhlasu, po jeho odvolání dále nezpracováváme.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností, které nám ukládá zákon (občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví atd.)

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Personální agenda
 2. Mzdová agenda
 3. Účetní agenda
 4. Reprezentování ČSLH a s ním spojená administrativa – týká se především zaměstnanců-realizačních týmů (trenéři apod.)
 5. Propagace svazu (zejména členové reprezentačních realizačních týmů a čelní představitelé svazu)
 6. Cestování v rámci pracovního zařazení (sportovní eventy nebo mezinárodní jednání)

Komu předáváme Vaše osobní údaje

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení apod.), dodavatelé ČSLH (např. správce systému Byznys), pojišťovny, organizátoři sportovních akcí nebo IIHF.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem (např. osobní spis musíme uchovávat po dobu 30 let). V případě ukončení smluvního vztahu Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud se nevztahují pod zákonné zpracování a jeho lhůty viz výše.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Pro naplnění smyslu právního vztahu (tedy účasti hráče na projektu) je nezbytné zpracovat osobní údaje, a to na základě formuláře, který je pro tento účel vytvořen. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je tedy plnění smluvního vztahu mezi účastníkem programu Pojď hrát hokej a jeho pořadatelem. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Nábor nových členů ČSLH a jejich podpora v případě registrace do klubu
 2. Propagace ledního hokeje a projektu Pojď hrát hokej
 3. Poskytnutí odměn účastníkům akce
 4. Zasílání informačních emailů
 5. Identifikace účastníků akce v případě řešení pojistných událostí spojených s jejich případným zraněním v průběhu akce.

Komu předáváme Vaše osobní údaje

K osobním údajům účastníků projektu Pojď hrát hokej mají přístup společnosti eSports.cz a ACOMWARE s.r.o., kteří zajišťují technickou podporu akce (správa informačního systému a rozesílka informačních emailů). Dalšími příjemci jsou mládežnické hokejové kluby - Společnost Střída sport (poskytovatel hokejového vybavení) má přístup pouze k identifikačnímu číslu hráče, pod kterým je registrován v systému ČSLH, ostatní osobní údaje jsou anonymizované. Dále dochází ke sdílení fotografií z akce na webu flickr.com, webu www.cslh.cz a webu Pojď hrát hokej. Tyto fotografie ovšem nejsou doplněny dalšími osobními údaji, které by účastníky akce blíže identifikovaly

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracované na základě formuláře zpracováváme po dobu 10 let od jeho vyplnění. Pakliže odvoláte Váš souhlas před touto lhůtou, odstraníme Vaše osobní údaje do 30 dnů. Po naplnění jednoho z výše uvedených důvodů pro výmaz osobních údajů může dojít k dalšímu zpracování Vašich údajů v pseudonymizované podobě pro statistické účely a vyhodnocení úspěšnosti program Pojď hrát hokej.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Umožnění participace na jednotlivých aktivitách pro návštěvníky
 2. Propagace Síně slávy na webových stránkách a sociálních sítích

Komu předáváme Vaše osobní údaje

K Vašim osobním údajům, které nám v rámci návštěvy Síně slávy poskytnete, mají přístup vedle našich zaměstnanců i správci našich webových stránek. Pokud jste udělili souhlas se zveřejněním fotek z Vaší návštěvy, můžeme je zveřejnit na našich webových stránkách nebo sociálních sítích.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme do odpadnutí účelů zpracování. Vaše osobní údaje také nebudeme dále zpracovávat, pokud odvoláte svůj souhlas.

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy. Dále s Vašimi osobními údaji pracujeme ze zákonné povinnosti. S Vašimi osobními údaji můžeme také pracovat na základě našeho oprávněného zájmu (zejména pořádání mezinárodních akcí).

Účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. Splnění smluvního vztahu
 2. Účetní agenda

Komu Vaše osobní údaje předáváme

V případě nutnosti mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předány zpracovatelům či příjemcům, a to pouze v návaznosti na výše uvedené účely zpracování. Těmito osobami mohou být zejména orgány státní správy (Finanční úřad apod.). Dále mohou mít k Vašim osobním údajům společnosti, které nám poskytují zejména IT podporu (např. správci systému Byznys).

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se úzce váže na právní základ a účel zpracování. Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, pak je doba zpracování určena daným právním předpisem. V případě ukončení smluvního vztahu Vaše osobní údaje dále zpracováváme po dobu 15 let z důvodu našeho oprávněného zájmu (př. periodická organizace Mistrovství světa v ledním hokeji), případně po jinou dobu, pokud se na dané informace vztahují pod zákonné zpracování a jeho lhůty viz výše.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 2. Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření, abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje.Součástí toho je i Vaše právo informovat nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
 4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních údajů.
 5. Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme legitimně.
 1. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním, pakliže je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tomto právním titulu. Pokud tento souhlas odvoláte, přestaneme tyto osobní údaje zpracovávat.
 1. Podle Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jestliže se domníváte, že v rámci zpracování jsme porušili právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 1. Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Toto právo se nevyužije, pokud je takovéto zpracování nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a námi jakožto správcem. Dále toto právo nelze využít, pokud jste k tomuto rozhodnutí dali výslovný souhlas, nebo pokud je toto zpracování povoleno právem Unie nebo členského státu, které se nás jakožto správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší činnosti. Pro bližší informace můžete navštívit naše webové stránky.