O nás

Český svaz ledního hokeje z.s. (Český hokej) je zapsaným spolkem zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. V roce 1908 byl jedním ze zakládajících členů Mezinárodní hokejové federace.

Český hokej organizuje na centrální úrovni extraligu, I. a II. ligu mužů, Soutěž žen, extraligu juniorů a extraligu dorostu. Prostřednictvím krajských svazů pak regionální ligu juniorů a dorostu, a další mužské, juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže. Český hokej vysílá českou hokejovou reprezentaci (včetně mládežnických výběrů, žen, veteránů a sledge hokejistů) k mezinárodním utkáním.

Nejvyšším orgánem svazu je konference, která je svolávána jednou za dva roky a jednou za čtyři roky je volební. Mezi konferencemi řídí Český hokej jedenáctičlenný výkonný výbor, v jehož čele stojí prezident svazu. V rámci Českého hokeje působí různé odborné komise, kterých je v současné chvíli osmnáct (arbitrážní, brankářská, disciplinární, disciplinární komise extraligy, ekonomická/marketingová, mládeže, Nadačního fondu Ivana Hlinky, rozhodčích, sledge hokeje, ženského hokeje, lékařská, reprezentační, smírčí, sportovně-technická, trenérská, veteránská, návrhová komise Síně slávy českého hokeje, hráčská). Stálým orgánem mezi konferencemi je také dozorčí rada.

Členy svazu mohou být kromě klubů i fyzické osoby. Hokejové kluby jsou sdružené v jednotlivých krajích České republiky do 14 krajských svazů. Stanovy Českého hokeje dále předpokládají existenci okresních výkonných výborů. V ČR je k dispozici přibližně 150 krytých hřišť.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016