Výkonný výbor

ALOIS HADAMCZIK

Funkce:

prezident

Telefon:

+420 211 158 001

E-mail:

hadamczik@czehockey.cz

PETR BŘÍZA

Funkce:

viceprezident

Zastupuje:

výkonnostní hokej

Sekce a komise:

mezinárodní vztahy, organizace a legislativa, poradní výbor

Telefon:

+420 211 158 003

E-mail:

briza@czehockey.cz

ALEŠ PAVLÍK

Funkce:

viceprezident

Zastupuje:

vrcholový hokej

Sekce a komise:

APK LH / disciplinární komise ELH

Telefon:

+420 211 158 003

E-mail:

pavlik@czehockey.cz

MAREK CHMIEL

Funkce:

člen

Zastupuje:

vrcholový hokej

Telefon:

+420 596 109 144 / +420 596 109 114

E-mail:

chmiel@czehockey.cz

JAROMÍR JÁGR

Funkce:

člen

Zastupuje:

vrcholový hokej

Sekce a komise:

sportovní komise, Nadační fond Ivana Hlinky

Telefon:

+420 601 591 742

E-mail:

jagr@czehockey.cz

MILAN VACKE

Funkce:

člen

Zastupuje:

výkonnostní hokej

Sekce a komise:

ekonomická komise

Telefon:

+420 474 376 851

E-mail:

vacke@czehockey.cz

DANIEL SADIL

Funkce:

člen

Zastupuje:

vrcholový hokej

Telefon:

+420 602 424 826

E-mail:

sadil@czehockey.cz

BEDŘICH ŠČERBAN

Funkce:

člen

Zastupuje:

výkonnostní hokej

Sekce a komise:

návrhová komise Síně slávy českého hokeje

Telefon:

+420 724 933 912

E-mail:

scerban@czehockey.cz

JIŘÍ ŠINDLER

Funkce:

člen

Zastupuje:

výkonnostní hokej

Sekce a komise:

komise ženského hokeje, komise para hokeje

Telefon:

+420 211 158 000

E-mail:

jiri.sindler@czehockey.cz

JIŘÍ ŠLÉGR

Funkce:

člen

Zastupuje:

vrcholový hokej

Sekce a komise:

sportovní komise

Telefon:

+420 211 158 000

E-mail:

slegr@czehockey.cz

ALEŠ KMONÍČEK

Funkce:

člen

Zastupuje:

vrcholový hokej

Telefon:

+420 211 158 000

E-mail:

kmonicek@czehockey.cz