19.05.2022 |

Český hokej připravuje druhé pokračování hokejového fóra Kabina

Vedení Českého hokeje naváže na úspěšný loňský ročník a i letos zorganizuje online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce 9. června 2022 zmapuje všechna témata hokejové mládeže od žáků až po reprezentaci.

Program fóra bude rozdělen ve dvou blocích, jejichž dopolední část bude věnována žákovským kategoriím, Akademiím Českého hokeje a Sportovním centrům mládeže, zatímco odpolední část se zaměří na přestupní řády, trénink dovedností, projekt VTM a mládežnické reprezentace.

K jednotlivým oblastem, uvedeným krátkou prezentací, proběhne v Síni slávy českého hokeje hodinová moderovaná diskuze za účasti pozvaných hostů z řad klubů a dalších zástupců hokejového hnutí. Manažeři a trenéři dalších klubů, které se výchově mládeže věnují, budou moci názory a dotazy zasílat před zahájením diskuze a v jejím průběhu prostřednictvím vzdáleného přístupu. Průběh diskusního fóra bude prostřednictvím livestreamu přístupný všem klubům v České republice.

Záznam prvního ročníku Kabiny.