01.09.2021 |

Český hokej vypisuje licenční řízení pro získání Licence Akademie ČH

Český hokej vypisuje licenční řízení pro získání Licence Akademie Českého hokeje na období od 1.5.2022 do 30.4.2023. Žádosti se všemi povinnými přílohami je možné podávat v období od 15.9. do 15.10. 2021 elektronicky s PDF přílohou na emailovou adresu geffert@czehockey.cz.

Po doručení žádosti obdrží každý žadatel potvrzující email o zařazení do licenčního řízení. Projekt je otevřený všem klubům registrovaným v Českém hokeji. Licence budou přiděleny maximálně 16 nejúspěšnějším žadatelům, kteří splní všechny podmínky a pravidla licenčního řízení. Podrobné informace a potřebné dokumenty včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na webové adrese www.ceskyhokej.cz/rozvoj-mladeze/akademie-cslh/akademie-cslh-dokumenty.