27.11.2016 | Tisková zpráva

ČSLH zavádí certifikát pro oficiálně zapsané hráčské zprostředkovatele

Pro právnické a fyzické osoby, které se zabývají zprostředkovatelskou činnosti v ledním hokeji, je určen certifikát „Hráčský zprostředkovatel (agent), oficiálně zapsaný u ČSLH“. Podmínkou jeho získání je ověřený výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, čestné prohlášení deklarující bezúhonnost žadatele, dodržování kodexu definujícího etické principy činnosti a úhrada registračního poplatku. Certifikát uděluje s roční platností výkonný výbor ČSLH, který může v případě porušení podmínek, nezákonného nebo neetického jednání rozhodnout o napomenutí, pozastavení platnosti a odebrání certifikátu. U právnických osob se certifikát včetně podmínkek vztahuje také na jejich zaměstnance a spolupracující osoby.
Ověřený výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku potvrzuje, že žadatel splňuje požadavky stanovené právním řádem České republiky. V čestném prohlášení deklaruje svoji bezúhonnost a souhlasí se zveřejněním údajů, garantujících jeho transparentnost a dohledatelnost. Podpisem kodexu se mj. zavazuje dodržovat platné právní předpisy včetně řádů ČSLH, pravdivě, transparentně a kvalifikovaně hájit zájmy klientů, respektovat práva partnerů i třetích stran a vést o své činnosti řádné účetnictví a záznamy.

Současně s činností zprostředkovatele nesmí držitel certifikátu působit v těch funkcích v rámci ČSLH, Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, hráčské asociace, klubu, případně jiných organizací, které by vytvářely prostor pro konflikt zájmů. Roční registrační poplatek činí 10 000 Kč pro právnické a 5 000 Kč pro fyzické osoby.

Certifikát není pro výkon zprostředkovatelské činnost podmínkou, výrazně ovšem posiluje její transparentnost a rozšiřuje nároky na firmy a jednotlivce, které v této oblasti působí. „Pro hráče, kluby a rodiče hokejistů by měl být důležitým signálem, že spolupracují se subjektem, který splňuje základní právní, odborné a etické požadavky profese,“ uvedl prezident ČSLH Tomáš Král. „Při výběru zprostředkovatele by k tomu určitě měli přihlížet.“

Na přípravě certifikačního procesu spolupracoval ČSLH s několika významnými subjekty, které ve zprostředkovatelské oblasti působí, poradenstvím a konzultacemi se na projektu podílely Transparency International ČR s iniciativou Loveckorupcniku.cz.

Žádost o udělení certifikátu včetně všech požadovaných dokumentů a poplatku již zaslaly společnosti Eurohockey Services (Michal Sivek, Vladimír Vůjtek, Milan Dvořáček, Josef Machala), Global Management Group (David Hamal, Michal Leimberger, Marek Vorel, František Tausch) a Sport Invest Hockey (Robert Spálenka, Robert Kostka, Emil Šnoblt, Igor Bielčik, Karel Pavlík, Radek Hampl), stejně jako zprostředkovatel Pavel Maršoun. O udělení prvních certifikátů bude v blízké době rozhodovat výkonný výbor ČSLH.

Další, podrobnější informace najdou zájemci na www.cslh.cz v sekci Hráčští agenti, kde bude přístupný rovněž seznam všech certifikovaných zprostředkovatelů včetně základních identifikačních údajů, kontaktů a související dokumentace. Rodiče najdou na stránkách doporučení Transparency International ČR, jak při sjednávání, přípravě a podpisu smlouvy se zprostředkovatelem postupovat.