26.09.2020 |

Dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále

Přečtěte si děkovný dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále, který je adresován všem majitelům klubů, hráčům, partnerům a fanouškům.

Vážené hokejové prostředí,

známe se již řadu let a víte, že nejsem příznivcem “velkých slov”. Vzhledem k vývoji se ovšem domnívám, že je třeba, abych se s Vámi o své názory podělil a shrnul vše, co denně diskutujeme a podle možností řešíme.

Situaci, v níž se nacházíme, berme prosím jako fakt. Jde o zdraví a bohužel i o životy lidí v míře, jakou jsme nezažili. Na přijímaná opatření existují různé názory, po řadě jednání s představiteli veřejných institucí však chci zdůraznit, že nikdo z těch, kdo o těchto omezeních rozhodují, z nich radost nemá. Každý neseme spoluodpovědnost za určitou oblast společnosti, přičemž pro nás je to hokej. Řekl jsem mnohokrát, že snahou ČSLH je, aby se hrál, dokud to bude možné. Vnímám jej totiž jako jednu z důležitých součástí života, která má spolu s dalšími sporty a kulturou obrovský vliv na psychiku a fungování lidí. V současné době možná ještě větší než obvykle.

Ve čtvrtek se uskutečnila mimořádná valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Musím říci, že nikdy jsem na její půdě nezažil tak věcné, soudržné a racionální jednání. Vyhrál hokej, přestože variant dalšího postupu bylo několik a každá měla svoji logiku. S velkou pomocí Národní sportovní agentury a vlády se nám podařilo prosadit ekonomickou podporu klubům, která pochopitelně pomůže. Není vsak samospasitelná. Uvědomme si poctivě, že ve stejné ekonomické situaci se ocitají další obory, podniky a podnikatelé. A myslet si, že stát může všem a všechno nahradit, je utopie. Všude na světě. Majitelé a manažeři se přesto rozhodli nést tíhu nelehké situace zatím dál. Říkám zatím, protože ekonomické břímě je každým dnem větší a větší. A tím se dostávám k důvodu, proč Vás oslovuji.

Majitelé a manažeři, děkujeme! Děláte všechno pro to, aby hokej mohl existovat i ve “válečné době”. Všichni si jsme vědomi, jaká ekonomická zátěž na Vašich bedrech leží, a že částky, které „na oltář“ našeho milovaného sportu dáváte ze svého, nejsou samozřejmostí.

Partneři, děkujeme! V našich podmínkách jste to právě Vy, na kom financování profesionálního hokeje stojí a prosíme, abyste nám zachovali přízeň. Jsme v situaci, kdy se z objektivních důvodů nemůžeme revanšovat v rozsahu, v jakém bychom si přáli. Ujišťuji Vás nicméně, že si Vaši situaci uvědomujeme a že při každé možné příležitosti Vám podporu vrátíme.

Fanoušci, děkujeme! Ani Váš ekonomický přínos není vůbec zanedbatelný. Víme, že je frustrující, nemůžete-li navštěvovat zápasy, bavit se nebo rozčilovat nad výkony svého týmu, dát si klobásku a pivo. Věřím, že i pro Vás je v této době možnost sledovat hokej alespoň v televizi velmi důležitá. Vydržte prosím, neboť jste to Vy, pro které všechno děláme a vydržet musíme všichni.

Hráči, děkujeme! Jste těmi, kdo jsou základem celého produktu. Vaše umění, dřina a touha po vítězství jsou důvodem, proč fanoušci, partneři i majitelé věnují hokeji čas a prostředky. Jeden bez druhého nemůžeme existovat. Majitelé bez hráčů, hráči bez majitelů a sponzorů, diváci bez hokeje a hokej bez diváků. Jedno bez druhého by nedávalo smysl.

Hokej pokračuje, dopady pandemie jsou však stále větší. Plánované příjmy je nutné významně přehodnocovat, zátěž na majitele klubů se neustále zvyšuje. Všichni na to musíme ekonomicky zareagovat, protože všichni jsme na pomyslné „jedné lodi”, na níž plujeme nejen za krásného počasí, ale i v bouři.

Vím, že naprostá většina hráčů se s kluby na podmínkách v nové ekonomické situaci dohodla. A ujišťuji Vás, že majitelé, partneři i vedení Českého hokeje si toho velmi váží. V ojedinělých případech se však setkáváme i s neochotou k rozumné domluvě, odůvodňovanou třeba tím, že hráč je připraven hrát a problémy klubu jej nemusí až tak zajímat. V tomto případě jde, domnívám se, o naprosté nepochopení situace. Vím velmi dobře, že takovéto spory nemají vítěze. Myslete na to!

Problémy, kterým čelíme, vyžadují vstřícnost a kompromisy všech zainteresovaných. Jistě si vzpomenete, jakých reakcí jsem se dočkal, když jsem prosadil nesestupovou soutěž. Tušil jsem tehdy, že situace nebude dobrá, následující vývoj však předčil i nejčernější představy. A dobu, kterou zažíváme, nemohly smlouvy předjímat. Je proto čas se dohodnout napříč celou extraligou. Dohoda je nutná pro všechny, neboť zkrachovalý či krachující klub není schopen zaplatit nic nebo v lepším případě minimum.

Na jaře, kdy byly soutěže předčasně ukončeny, jsme řešení našli. Navrhl jsem tehdy snížení platů podle klíče zohledňujícího výši smluv s garancí minimální výše odměny. Moje doporučení je však skutečně jen doporučení. Vztah mezi hráčem a klubem je výsostnou záležitostí obou stran, do které nemůžeme zasahovat. Jinak je tomu u případných sporů. Víte dobře, ze ČSLH striktně dodržuje zákonné normy a pravidla. A tak budeme postupovat i nadále. V každém případě chci jasně prohlásit, že při řešení sporů bude ke všem okolnostem toho kterého případu významně přihlíženo, stejně jako k přístupu zúčastněných stran.

Jak jsem již uvedl, s případy, kdy k dohodě nedojde, se setkáváme skutečně ojediněle a jsem přesvědčen, že ani v budoucnosti nebudou přibývat. Považoval jsem nicméně za důležité – i s vědomím překotnosti vývoje, kdy se situace může změnit každým dnem a občas každou hodinou – názor svůj a kolegů z vedení Českého hokeje jasně prezentovat.

Vážená hokejová rodino (dovolím si vypůjčit oslovení od Jaromíra Jágra :)) pojďme udělat vše, aby se hokej mohl hrát dál a hlavně – aby přežil. Držte se a pevné nervy!

Tomáš Král
prezident Českého hokeje