17.09.2020 |

Důležité! Pravidla pro konání zápasů a soutěží

Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová zveřejnila metodický pokyn, upravující pravidla pro testování sportovců a související karanténní opatření.

Uvádí se v něm mimo jiné, že sportovci nebudou testováni nad rámec obecné populace a že v případě dodržení pravidel z manuálu Národní sportovní agentury (forma tréninku, stravování, doprava, ubytování, společenský kontakt – volnočasová zábava, např. využití sprch po jednom či v malých skupinkách, dodržování odstupů, nošení roušek, pravidelné měření teploty apod.) nebude při výskytu nákazy nařízena karanténa celému mužstvu, ale pouze nakaženému a osobám, které s ním byly v úzkém kontaktu.

V současně zveřejněném materiálu Národní sportovní agentury jsou upravena pravidla pro konání zápasů a soutěží, týkající se obecných hygienických zásad pro sportovce a sportovní kolektivy, preventivních opatření v klubech, postupu při prokázání nákazy nebo opatření při organizaci tréninků a soutěží včetně dopravy a ubytování sportovců. Oba dokumenty najdete zde.

Vedení Českého hokeje žádá kluby, aby principy uvedené v těchto materiálech důsledně dodržovaly a přispěly tak podle svých možností k pokračování tréninkové a soutěžní činnosti.