28.04.2020 |

#HokejDoma: Cvičení pro brankáře - ZÁKLADNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI V PRÁCI S BALÓNEM

Sedmý díl seriálu #HokejDoma: Cvičení pro brankáře přináší několik gólmanských cviků s balóny, které někteří z vás už možná znají, pro ostatní to bude novinka. Český hokej ale všem mladým brankářům doporučuje podobný domácí trénink především době, kdy jsou zavřené zimní stadiony.

V návaznosti na vytvořenou baterii v minulém díle, jsme si pro vás připravili pokračování do tréninku s balónem. V této videoukázce jsme pro vás připravili komplexnější, tudíž složitější cvičení. Tréninky volíme v návaznosti na předem již navedenou činnost s tenisákem, kdy můžeme zvýšit potřebnou úroveň a zapojit nové prvky.

Častým klíčem bývá v tréninku posun pro mladší skupinu brankářů, kdy můžeme tenisáky nahradit do úvodních lekcí formu balónu, který je v manipulaci mladších brankářů přijatelnější a lépe ovladatelnějším prvkem v tréninku. Pro doporučení tréninkových návyků nemusíme volit opakování v počtu sérií a můžeme se pouze soustředit na soutěživost a živelnost našich brankářů. V ukázkách s kombinací tenisového míčku a míče zapojujeme obě hemisféry mozku a rozvíjíme periferní sledování v tomto případě basketbalového míče a zaměřujeme svůj pohled na menší tenisový míček, který se snaží brankář po hodu o zeď chytit.

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).
 • Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (cvičení provádíme v první polovině TJ).
 • Brankáři by se měli maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené „sténické'“ emoce).

  - začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj a ruce
  - starší brankáři vychází ze správného brankářského postoje (viz manuál brankářský postoj a rozklek - odkaz na stažení PDF)
  - náročnost cvičení volíme dle dovednosti a stáří brankáře
  - mladší brankáři by měli začínat s podáváním basketbalového míče pod nohy (zezadu vpřed, osmičky), následně volit chytání
  - mladší brankáři zkouší dribling bez tenisáku, aby měli jistotu v ruce (nácvik driblingu, basketbalový míč by měl brankář sledovat periferně, aby mohl následně přidat tenisák), driblování levá a pravá, střídavě
  - vzdálenost od zdi (dle dovedností a stáří)
  - síla hodu (dle dovedností a stáří)
  - při hodu tenisákem sledujeme periferně basketbalový míč a dbáme na precizní sledování tenisáku
  - místo basketbalového míče můžeme volit fotbalový
  - při balancování s dvěma míči na sobě by se měl brankář uklidnit a soustředit na dýchání, které je velmi důležité při tomto cvičení. Brankáři by měli stát na místě a držet balanc pomocí paží
  - k nácviku na hody s dvěma míči můžeme využít nejdříve dva tenisové míčky, poté míč fotbalový, nebo basketbalový

Doporučení:

 • 1. Nastavit obtížnost dle stáří a dovedností
 • 2. Dbát na aktivní postoj brankáře – mírně pokrčená kolena, těžiště na špičkách
 • 3. Zvolit pro začátek dostatečnou vzdálenost od zdi a postupně ji zkracovat
 • 4. Nepodléhat prvním nezdarům a dále pokračovat v pozitivním přístupu k obtížnějším cvikům
 • 5. Soutěživost, živelné kreativní provedení
 • 6. Doporučíme také každému brankáři přidávat na rychlosti provedení cviků až v průběhu úspěšných opakování.
 • 7. Častou chybou bývá v těchto jednotkách příliš křečovité postavení jednotlivce, kdy do každého cviku schází následné uvolnění celého těla.

Ukázky cvičení pro brankáře jsou připravované ve spolupráci profesionálních regionálních trenérů Českého hokeje, jsou zveřejňovány každý týden a distribuovány prostřednictvím regionálních trenérů brankářů klubovým trenérům, rodičům a brankářům. Další díly naleznete v sekci TRÉNINK BRANKÁŘŮ MIMO LED.

Nahrajte na sociální sítě video, jak doma trénujete vy, a připojte hashtag #HokejDoma.