11.11.2019 | Luboš Chytil

Seminář čárových rozhodčích v Nymburku

Komise rozhodčích Českého hokeje uspořádala v sobotu 9. listopadu 2019 ve Sportovním centru Nymburk jednodenní seminář profesně určený pro čárové rozhodčí. Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 14 rozhodčích zařazených do Výběrového vzdělávacího programu pro čárové rozhodčí, který komise rozhodčích zřídila s cílem intenzivnější výchovy perspektivních čárových sudích.

Jedná se o další z aktivit Českého hokeje zapadající do celkového rámce vzdělávacích programů pro rozhodčí jako je například velmi úspěšná Akademie. Program pro čárové rozhodčí je zaměřen na rozvoj talentovaných rozhodčích, u nichž je perspektiva rychlého výkonnostního růstu, s cílem připravit v krátkém časovém horizontu nové adepty pro ELH. Vedením tohoto programu byl pověřen dlouholetý čárový rozhodčí ELH Stanislav Barvíř, který vedl tento seminář společně se svým bývalým kolegou Petrem Blümelem a dalším bývalým čárovým rozhodčím Lubošem Chytilem.

Teoretická část semináře byla věnována především rozboru aktuálních videosituací ze soutěží a také metodickým materiálům připraveným komisí rozhodčích. Praktickou částí semináře byl metodický trénink na ledě, kde se účastníci zdokonalovali v důležitých činnostech čárových rozhodčích jako například vhazování, pohyb, zaujímání pozic při utkání atd. Závěrečnou částí semináře bylo společné sledování rozhodčích při utkání II. ligy SC Kolín – China Golden Dragon.

Po rozdělení do menších skupin se účastníci přímo v hledišti mohli od lektorů dozvědět jejich pohled na situace a bezprostředně s nimi konzultovat rozhodnutí a činnost rozhodčích na ledě. Po skončení zápasu bylo provedeno společné hodnocení rozhodčích na ledě a účastníci semináře tak měli možnost konzultovat svůj pohled na výkon rozhodčích. Výstupem z tohoto semináře pak byly konkrétní situace a činnosti čárových rozhodčích vyplývající z videosituací a ze sledovaného utkání, na které by se měli všichni přítomní do budoucna sami zaměřit.