18.09.2020 | Martin Voltr

Seminář pro trenéry žáků Českého hokeje proběhl letos online formou

V klubech po celé České republice aktuálně pracuje 148 koučů zapojených do projektu Trenéři žáků Českého hokeje. Na začátku každé sezony pořádají zástupci tohoto projektu velký seminář, který se však letos kvůli koronavirové pandemii uskutečnil online formou.

Český hokej šíří do klubů osvětu skrz profesionální trenéry celoročně, nicméně právě úvod sezony je tou nejvhodnější chvílí, kdy je může svolat na jedno místo. A při současné situaci je logické, že tentokrát je nesvolal do Síně slávy českého hokeje jako v minulých letech. Seminář tedy proběhl online. Trenéři se během tří hodin dozvěděli spoustu informací počínaje organizačními. „Na začátku ročníku potřebují přesné informace o ekonomice, organizaci soutěží, změnách v přestupech a podobně,“ vysvětluje manažer rozvoje ledního hokeje Slavomír Lener, jenž si vzal na starost úvodní téma – představení nové struktury sportovního oddělení.

„Trenéři v hnutí tak mají přehled, kdo je v Českém hokeji jmenovitě zodpovědný za jednotlivé oblasti: reprezentace, jednotlivé soutěže, brankáře, rozvoj ledního hokeje, infrastrukturu, přestupy, registrace. Důležité informace obdrželi i z oblasti řízení akademií, projektu VTM a žáků,“ jmenuje Lener. Kolegům se rovněž na dálku představili profesionální regionální trenéři, právě oni během sezony nejčastěji komunikují s trenéry v klubech. Řeč přišla i na regionální manažery akademií, které svaz plánuje zavést pro zkvalitnění práce v největších mládežnických organizacích.

Stěžejní přednáška zazněla z úst šéftrenéra Českého hokeje Filipa Pešána. Ten prezentoval základní myšlenky obměněné vize českého hokeje, čímž navázal na své projevy po loňském jmenování do funkce. „Zabýval se mimo jiné nutností změny klimatu v hokejovém prostředí, respektu mezi trenéry a rozhodčími, dále klidného přístupu všech v raném vývoji nejmladších hokejistů. Zmínil i nutnost jednoznačně hodnotit trenéry akademií a mládežnických reprezentací za to, že vychovají individuality, a ne za to, že vyhrají svou příslušnou ligu,“ upozorňuje Slavomír Lener.

Pešán se kromě toho dotkl i několika odborných oblastí, kterým by rád věnoval zvýšenou pozornost, jako například schopnosti hrát na kotouči. V podobném duchu na něj navázal metodik Zdeněk Vojta, jenž zase přednesl detailní metodiku bruslení pro hráče od 6 do 10 let. Oba si připravili i názorné videoukázky. V duchu trendu z posledních let se dostalo také na přednášku doktorky Marie Skalské týkající se stravy mladých hokejistů v praxi. „Pro tuto přednášku jsme se rozhodli jednoznačně, a to už poněkolikáté. Víme, že v otázce stravování máme v hnutí stále velké rezervy,“ podotýká manažer rozvoje ledního hokeje.

Úvodní seminář byl tedy pro žákovské trenéry hodně pestrý, další v průběhu sezony už zamíří ke specifickým tématům. Při jejich volbě chce svaz vycházet i z požadavků klubů. „Může se jednat o témata, která již nastínil ve své přednášce Filip Pešán. Kromě hry na kotouči například rotace hráčů na jednotlivých postech, letmá střídání, regionální manažeři akademií, VTM nebo komunikace rodič – hráč – trenér,“ ponechává Lener otevřený výběr.

Připojilo se 150 trenérů, ohlasy na seminář jsou pozitivní

Celý dopolední blok se obešel bez technických problémů, zástupcům Českého hokeje se na něj dostalo vesměs kladných ohlasů z řad 150 trenérů, kteří seminář ze svých domovů sledovali. „Přesto ještě pošleme trenérům krátký online dotazník, abychom měli objektivní zpětnou vazbu. Na základě vyhodnocení zvážíme, kolikrát pořádat semináře i v průběhu sezony a na jaká témata,“ přibližuje Lenerův asistent Lukáš Jankovič. Hlavní je, aby si trenéři ze seminářů odnesli, co je potřeba. V tomto případě například nutnost rozdílného přístupu k tréninku v různých kategoriích.

„Děti v deseti letech nemohou trénovat a hrát organizovaně sedmkrát v týdnu, musí jim být umožněno co nejvíce spontánních mimoklubových aktivit,“ zmiňuje Lener. „Trenéři by měli dokázat přesvědčit ambiciózní rodiče, aby své děti neakcelerovali, příliš je nespecializovali a nechali je hrát si a trénovat v klidné a příjemné atmosféře,“ doplňuje.

Trenéři žáků placení Českým hokejem budou o všech poznatcích informovat ostatní trenéry ve svých klubech, a to jak prostřednictvím menších seminářů, tak elektronické komunikace.

Program semináře:

  • Zahájení semináře (S. Lener, F. Pešán)
  • Ekonomika projektu, Národní sportovní agentura (T. Strouhal)
  • Rozvoj infrastruktury (J. Rachota)
  • Informace k soutěžím (P. Smažil, L. Jankovič)
  • Trénink bruslení U6, U8, U10 (Z. Vojta)
  • Organizační informace k sezóně 2020/2021 (L. Jankovič)
  • Výživa mladého sportovce v každodenní praxi (M. Skalská)
Galerie