29.01.2017 | Tisková zpráva

Tisková informace z jednání VV ČSLH dne 30. ledna 2017

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje schválil udělení statutu „Hráčský zprostředkovatel (agent), oficiáně registrovaný u ČSLH“ prvním devíti subjektům, které splnily podmínky certifikace, tj. podaly oficiální žádost, předložily ověřený výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, podpisem kodexu se přihlásily k etickým a profesionálním standardům profese, doložily beztrestnost a uhradily požadovaný poplatek.
Certifikát, který je pro kluby, hráče, rodiče i veřejnost dokladem, že subjekt splňuje požadavky, stanovené k výkonu zprostředkovatelské činnosti v ledním hokeji právním řádem a předpisy ČSLH, získaly společnosti ALVO (Aleš Volek / Lukáš Hronek, Jaroslav Balaštík), EUROHOCKEY SERVICES (Michal Sivek, Vladimír Vůjtek / Milan Dvořáček, Josef Machala), GLOBAL MANAGEMENT GROUP (Jiří Hamal / David Hamal, Michal Leimberger, Marek Vorel, František Tausch), PRAGUE SPORTS AGENCY (Tomáš Herstus) a SPORT INVEST HOCKEY (Robert Spálenka, Robert Kostka / Emil Šnoblt, Igor Bielčik, Karel Pavlík, Radek Hampl). Jako fyzické osoby získali certifikát Pavel Maršoun, Martin Podlešák, Tomáš Ulrich a Luděk Vojáček.

Výkonný výbor ČSLH se zabýval rovněž odvoláním klubu HC Verva Litvínov proti rozhodnutí disciplinární komise ELH, kterým mu byla 18. 11. 2016 uložena finanční pokuta ve výši 102 000 Kč za porušení Licenčního řádu ELH (neuvedení závazků vůči hráčům Radku Dudovi, Viktoru Hüblovi, Peteru Jánskému, Pavlu Smolkovi, Lukáši Válkovi a Jiřímu Zemanovi v situační zprávě). Po projednání případu a informaci o stanovisku Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která vzala výrok komise na vědomí, výkonnný výbor ČSLH rozhodnutí disciplinární komise ELH potvrdil.