26.09.2021 | Tisková zpráva

Z tiskové konference prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále

Prezident Českého hokeje Tomáš Král se na tiskové konferenci vyjádřil k informacím o jeho spolupráci s Vojenskou kontrarozvědkou (VKR), které se objevily ve sdělovacích prostředcích. Uvedl, že v dubnu 1987 byl jako čerstvý absolvent práv převelen jako vyšetřovatel na organizační a plánovací oddělení štábu motostřelecké divize v Plzni.

Po měsíci byl kontaktován pracovníkem VKR s nabídkou spolupráce, navazující na předpis a služební povinnosti při ochraně utajovaných skutečností, prověřování jejich nositelů a šetření mimořádných událostí v armádě.

„S tím jsem souhlasil, což jsem nikdy nepopíral a nepopírám. Postupoval jsem tak, jak jsem ze svého tehdejšího pohledu považoval za jedině možné a tak, abych při kontaktu s pracovníkem VKR nikoho nepoškodil,“ řekl Tomáš Král. „Za zcela zásadní považuji, že v závěrečné zprávě VKR je výslovně uvedeno, že na základě mých informací nebylo proti dalším osobám zasahováno.“

Jak v závěrečné zprávě konstatoval pracovník VKR, „na základě jeho poznatků nedošlo k realizaci osob“, tj. k jejich předání k dalšímu vyšetřování nebo postihu ze strany Státní bezpečnosti, Veřejné bezpečností ani orgánů činných v trestním řízení. „Pokud by se přesto našel někdo, kdo by se v tomto směru cítil poškozen, jsem připraven se mu osobně omluvit,“ prohlásil Tomáš Král.

V další části zopakoval, že v řadě věcí neodpovídají detaily spisu skutečnosti. Zdůraznil, že spolupráce trvala zhruba deset měsíců, po absolvování vojenské služby skončila a opakované nabídky spolupráce s civilní StB odmítl. „Chci poděkovat všem, kdo nečiní okamžité soudy bez toho, že by znali podrobnosti a souvislosti,“ dodal. „Na nejbližším jednání výkonného výboru zodpovím dotazy členů a požádám je, aby se vyjádřili k mému dalšímu setrvání ve funkci prezidenta Českého hokeje. Jejich hlasování bude tajné a proběhne bez mé přítomnosti.“

Záznam tiskové konference:

Galerie