16.09.2014 | Rudolf Potsch

V Brně se uskutečnil seminář v rámci Programu rozvoje rozhodčích ČSLH

Ve čtvrtek 4. září se v Brně uskutečnil celodenní vzdělávací seminář rozhodčích za účasti odborníků z IIHF. Tento seminář se skládal z prověrkové části (beep test), přednáškové části a praktické části (sledování a rozbor utkání). Jednalo se o první plánovanou aktivitu připravenou KR ČSLH v rámci projektu Program rozvoje rozhodčích ČSLH, který je zaměřen na vzdělávání a práci s mladými perspektivními rozhodčími. Program rozvoje byl zahájen v prosinci 2013 a pro letošní sezónu má jeho vedení v plánu několik dalších aktivit. V prověrkové části si účastníci semináře poprvé vyzkoušeli tzv. beep test, který dnes již pravidelně před sezónou absolvují rozhodčí Extraligy.
Ve druhé části semináře si měli účastníci Programu rozvoje možnost vyslechnout jedinečné přednášky zahraničních hostů z IIHF Konstantina Komissarova, člena komise rozhodčích IIHF, Matta Leafa , člena komise rozhodčích IIHF a ředitele vzdělávání rozhodčích v USAhockey, na které navázal další zahraniční host Peter Ország, předseda komise rozhodčích SZĹH, přednášky moderoval předseda KR Pavel Halas. Ty měly za cíl představit možnosti, které mezinárodní federace perspektivním rozhodčím nabízí, a proto byly pro tyto mladé rozhodčí silně motivační. Matt Leaf v úvodu své přednášky shrnul cestu, kterou každý účastník talentového Programu musel ujít, než se dostal až sem. Za tento úspěch všem blahopřál a současně upozornil na to, jak je velice důležité být nejlepší ve své kategorii a až pak chtít postupovat do vyšší kategorie. Dále shrnul vlastnosti, které by měl rozhodčí mít, a co která konkrétní vlastnost rozhodčímu v jeho práci přináší. Na závěr vzkázal všem rozhodčím: „Nikdy nehledejte možnosti jak si kde co ulehčit, pracujte na sobě pořád naplno a postupujte trpělivě krok za krokem“. Konstantin Komissarov zaměřil přednášku na licence rozhodčích v IIHF, návrhy, rozdělení licencí včetně oprávnění řídit šampionáty dle přidělené licence. Zmínil se o posledních trendech ve výběru vhodných kandidátů pro IIHF licenci s důrazem na výborné posuzování situací a také perfektní fyzickou připravenost jedince. „Záměrem je, aby trenéři a hráči vnímali rozhodčí jako sobě rovné, jako sportovec sportovce. Toto by mělo dopomoci zvýšit přirozenou autoritu rozhodčích u hráčů a funkcionářů“. Na závěr posluchačům pověděl svůj příběh, proč se stal hokejovým rozhodčím a proč by se mladí rozhodčí měli snažit získat licenci IIHF: „Je to úžasná příležitost cestovat do zajímavých zemí a poznat nové a zajímavé lidi, věci a hlavně stát se součástí mezinárodního hokeje“. Závěrečná přednáška předsedy komise rozhodčích SZĹH Petera Országa byla zaměřená na úlohu instruktora rozhodčích při jejich výchově. Hovořil o formování rozhodčích, jejich přípravě a spolupráci s instruktory. Každý instruktor by dle Petera Országa: „Měl nabídnout každému rozhodčímu příležitost dosáhnout jeho maximální potenciál tím, že podpoří jeho výkon poctivou a upřímně míněnou konstruktivní kritikou.“

První dvě části semináře se uskutečnily v prostorách Masarykovy univerzity, s jejíž Fakultou sportovních studií Český svaz ledního hokeje dlouhodobě spolupracuje i na jiných akcích a projektech.

V závěrečné části semináře sledovali účastníci semináře společně přípravné utkání Kometa Brno – Nitra, které také řídili tři jejich kolegové. Po skončení utkání byl proveden jeho rozbor, ve kterém provedli krátké hodnocení všichni zahraniční hosté. Utkání a také celý seminář zhodnotil předseda komise rozhodčích ČSLH Pavel Halas. Mimo jiné rozhodčím sdělil, že společně se zahraničními hosty chtěl ukázat, jaký je pohled supervizora na rozhodčí, jaké jsou na ně kladené požadavky a co všechno se od nich očekává. Všichni účastníci semináře tak měli možnost dozvědět se, jaké jsou nároky na rozhodčí s licencí IIHF, kde mají rezervy a jak je důležitá například jazyková vybavenost. Vše shrnul vedoucí Programu rozvoje Luboš Chytil: „Před nadcházející sezónou jsme chtěli nejen otestovat fyzickou připravenost rozhodčích, ale hlavně jsme je chtěli motivovat prostřednictvím členů komise rozhodčích IIHF, kteří se zajímali o vzdělávání rozhodčích u nás. Náš Program rozvoje hodnotili velmi pozitivně a ukázali tak našim perspektivním rozhodčím, že se jedná o správnou cestu, která by je měla přivést k úspěchu“.

Prezentace přednášejících


Fotografie ze semináře