27.02.2014 | Radek Tóth

Video pro brankáře: Čtení hry

Podívejte se na ukázku hry kanadského brankáře z turnaje juniorských reprezentací U18 na Memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi (srpen 2013) a brankáře české juniorské reprezentace U18 Vítka Vaněčka z turnaje čtyř zemí v Rusku (únor 2014).
Při sledování tohoto videa nesledujte techniku prováděných zákroků nebo techniku přesunů, ale zaměřte se jen na tyto 3 brankářské dovednosti:
  • Dobré čtení hry
  • Precizní sledování vyražených kotoučů
  • Důsledné hledání kotouče přes clonící hráče
Oba brankáři tyto dovednosti velmi dobře ovládají a i proto patřili a patří k oporám svých týmů.

Čtení hry, sledování vyražených kotoučů a hledání kotouče přes clonící hráče jsou důležitými, a přitom podceňovanými faktory pro úspěch brankáře. Bohužel pozorujeme, že trenéři nekladou v tréninku a při hodnocení brankářova výkonu v utkání dostatečný důraz na taktické dovednosti jako schopnosti brankáře precizně číst hru, vykrývání střeleckého úhlu, používání správného zákroku podle toho z jaké zóny hráč střílí a sledování kotouče.

Co se týče čtení hry, to bylo u českých brankářů vždy velkou předností. Kvalitní čtení hry umožňuje brankáři předvídat vývoj hry a vývoj dané situace na ledě. Při sledování a hodnocení výkonnosti 30ti brankářů ročníku 1999 na Zimní olympiádě dětí a mládeže v Jihlavě jsme tuto přednost u většiny brankářů postrádali.

Vidíme tři dílčí důvody, důvody, proč tomu tak je:
  1. Trenéři praktikují v tréninku cvičení, která nedostatečně odpovídají tomu, co brankář bude řešit v zápasu. Brankář se potom nemůže učit číst hru.
  2. Na privátních brankářských kempech se trenéři často zaměřují jen na technické dovednosti. Kvalitní kempy samozřejmě doporučujeme, ale je třeba, aby mladí brankáři pilovali vedle technických dovedností také schopnost číst hru a řešit herní situace.
  3. V přípravě mimo led se brankáři v dostatečné míře nevěnují doplňkovým sportům, jako je fotbal, ping pong, basketbal, tenis, volejbal atd., které jsou pro nácvik herní inteligence a čtení hry nepostradatelné.
Doporučení pro trenéry:
  • Do náplně hlavního tréninku na ledě více zařadit cvičení na nácvik herních situací, při kterých si brankáři tuto dovednost mohou rozvíjet.
  • V tréninku pro brankáře se nezaměřovat jen na nácvik technických, ale i taktických dovedností
Zakreslená cvičení  na nácvik herních situací, při kterých si brankáři čtení hry mohou rozvíjet:

Videoukázka: