02.02.2021 |

Vyjádření komise rozhodčích ČSLH - Petr Lacina

Na základě informací týkajících se údajného zneužití dotace při pořádání mládežnického turnaje v kopané pozastavila komise rozhodčích ČSLH do odvolání rozhodčímu Petru Lacinovi, který je předsedou pořádajícího spolku Ondrášovka Cup – Pohár mládeže z.s, nominace k utkáním.

Rozhodčí Petr Lacina ve vyjádření, které komisi zaslal, podezření odmítl, přičemž zdůraznil, že spolek poskytuje příslušným krajským institucím při jeho prošetření součinnost a věří, že se vše vyjasní co nejdříve.

„Vzhledem k probíhajícímu šetření nejde o trest, ale o dočasné opatření, k němuž jsme přistoupili proto, že se jedná o podezření z jednání, které je neslučitelné s principy komise rozhodčích ČSLH,“ uvedl předseda komise Vladimír Šindler.