19.06.2020 |

Výkonný výbor vyzývá trenéra Stloukala, aby se za své výroky omluvil

Výkonný výbor Českého hokeje se zabýval vystoupením trenéra Martina Stloukala před dorostenci klubu VSK Technika Hokej Brno, zachyceným na audionahrávce a zveřejněným ve sdělovacích prostředcích.

Výkonný výbor Českého hokeje vytkl trenérovi vulgarismy a odsoudil výroky se zjevně rasistickým podtextem, které v jeho vystoupení zazněly. Motivační záměr projevu, proklamovaná nadsázka ani náročnost a důslednost vůči hráčům nemohou podobná vyjádření obhájit. Výkonný výbor takové výroky odmítá a trenéra Martina Stloukala vyzývá, aby se za ně veřejně omluvil.

Výkonný výbor také rozhodl, že případem se bude zabývat disciplinární komise a trenérské komisi uložil, aby po konzultacích s dalšími odborníky vypracovala stanovisko k těm pasážím vystoupení, které se týkají stravovacího režimu.