13.07.2020 | Tisková zpráva

Výkonný výbor schválil složení odborných komisí

Výkonný výbor schválil hlasováním per rollam složení komise rozhodčích, disciplinární, sportovně-technické a smírčí komise ČSLH.

Předsedou komise rozhodčích ČSLH je Vladimír Šindler, členy Stanislav Barvíř, Pavel Halas, Luboš Chytil, Milan Kolísek, Rudolf Potsch a František Rejthar.

Předsedou disciplinární komise ČSLH se stal Josef Řezníček, členy Martin Loukota, Pavel Setikovský, Pavel Smažil, Vladimír Šindler a Antonín Vansa.

Sportovně-technickou komisi ČSLH povede předseda Antonín Vansa, jejími členy jsou Martin Loukota, Josef Řezníček, Pavel Setikovský, Pavel Smažil a Vladimír Šindler.

Smírčí komise ČSLH bude pracovat ve složení předseda Josef Řezníček a členové Lukáš Kuhajda s Antonínem Vansou.