Články

Tisková informace z jednání VV ČSLH dne 30. ledna 2017
Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje schválil udělení statutu „Hráčský zprostředkovatel (agent), oficiáně registrovaný u ČSLH“ prvním devíti subjektům, které splnily podmínky certifikace, tj. podaly oficiální žádost, předložily ověřený výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, podpisem kodexu se přihlásily k etickým a profesionálním standardům profese, doložily beztrestnost a uhradily požadovaný poplatek.
ČSLH zavádí certifikát pro oficiálně zapsané hráčské zprostředkovatele
Pro právnické a fyzické osoby, které se zabývají zprostředkovatelskou činnosti v ledním hokeji, je určen certifikát „Hráčský zprostředkovatel (agent), oficiálně zapsaný u ČSLH“. Podmínkou jeho získání je ověřený výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, čestné prohlášení deklarující bezúhonnost žadatele, dodržování kodexu definujícího etické principy činnosti a úhrada registračního poplatku. Certifikát uděluje s roční platností výkonný výbor ČSLH, který může v případě porušení podmínek, nezákonného nebo neetického jednání rozhodnout o napomenutí, pozastavení platnosti a odebrání certifikátu. U právnických osob se certifikát včetně podmínkek vztahuje také na jejich zaměstnance a spolupracující osoby.