Chance liga (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga
Ze soutěže se sestupuje do: 2.liga

1. část:

- 14 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (52 utkání).
Družstvo, které se po této části soutěže umístí na konečném 14. místě, sestupuje do II. ligy ČR.

2. část - Předkolo play-off:

- družstva umístěná po 1. části na 7. - 10. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 1. části na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 1. části na 10. místě a družstvo umístěné po 1. části na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 1. části na 9. místě.

První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.

3. část - Play-off o vítězství v Chance lize:

- družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě a dále dvě vítězná družstva z 2. části - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále play-off se hraje na 3 vítězná utkání, semifinále a finále play-off na 4 vítězná utkání (3-19 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části atd.

Ve čtvrtfinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. V semifinále a ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté a případně šesté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.

Vítěz této části soutěže postupuje do tzv. baráže o účast v Tipsport extralize ledního hokeje.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 2. části - „Předkolo play-off“ s výjimkou utkání č. 1369 a 1370 a utkání 3. části - „Play- off o vítězství v Chance lize“ s výjimkou utkání č. 1387-1390, č. 1399-1404 a č. 1409-1411 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ č. 1369 a 1370, a utkání 3. části - „Play-off o vítězství v Chance lize“ č. 1387-1390, č. 1399-1404 a č. 1409-1411 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují sjedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následuje po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do doby, kdy jedním združstev dojde kdosažení gólu. Družstva si před každým prodloužením mění strany. Družstvo, které dosáhne gólu, je vítězem utkání.

1. Organizace utkání

1.1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči ročníku narození 2003 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku narození 2004, 2005 a 2006, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.

1.2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání Chance ligy ve stanoveném počtu hráčů:

a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.

1.3. V utkání Chance ligy může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.4. V utkání Chance ligy může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 hráčů majících registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy ve věku 21 let a starších (tj. hráčů ročníku narození 2002 a starších), přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících v příslušném utkání na základě registračním oddělením ČSLH schváleného hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku narození 2003 a mladších).

1.5. V utkání Chance ligy může za družstvo Klubu nastupovat pouze hráč, který má s příslušným Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“) účinnou v době konání utkání a zaregistrovanou ředitelem Chance ligy, nebo jehož Hráčská smlouva zaregistrovaná ředitelem Chance ligy, resp. zaregistrovaná ředitelem Tipsport extraligy ledního hokeje, jedná-li se o hráče, který uzavřel Hráčskou smlouvu s klubem Tipsport extraligy ledního hokeje, byla Klubu v souladu s příslušnými předpisy ČSLH postoupena. Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimka z ustanovení tohoto článku se vztahuje na hráče ročníku narození 2004-2007, kteří mohou vutkáních soutěže Chance liga nastupovat bez uzavřené Hráčské smlouvy.

1.6. Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem právo Klubu uplatnit opční právo na prodloužení doby trvání příslušné Hráčské smlouvy a toto opční právo je Klubem uplatněno, může hráč vutkání soutěže Chance liga za příslušný Klub nastoupit pouze po předchozí registraci uplatnění opčního práva ředitelem Chance ligy. Start hráče v utkání Chance ligy bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém případě bude postupováno dle ustanovení pro start hráče bez zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl. 1.5. těchto technických norem).

1.7. Klub má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 1. 9. 2023 seznam hráčů, kteří mají v soutěžních utkáních Chance ligy v sezóně 2023-2024 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:

 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start vsoutěži dle SDŘ, Registračního řádu ČSLH, Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a těchto technických norem,
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají hráčský elektronický průkaz platný minimálně do 30. 4. 2023
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2022-2023 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit Cizince, (dále také jako „Seznam hráčů“).

1.8. Kluby jsou oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů do 31. 1. 2024 včetně, a to za předpokladu, že takoví hráči nejpozději k tomuto datu splňují podmínky ke startu za družstvo příslušného Klubu vChance lize. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů, a to s výjimkou hráčů ročníku narození 2004-2007 ve smyslu čl. 219 odst. 1. SDŘ, registrovaných za Klub, které Kluby mohou na Seznam hráčů doplnit i v období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024.

1.9. Kluby jsou oprávněny kdykoliv v průběhu sezóny 2023-2024 vyřadit jakéhokoliv hráče ze Seznamu hráčů, který byl na Seznam hráčů zapsán dle čl. 1.7. těchto technických norem, nebo byl na Seznam hráčů doplněn v souladu s čl. 1.8. těchto technických norem.

1.10. V utkání Chance ligy mohou nastupovat pouze hráči, kteří byli zapsáni na Seznam hráčů dle čl. 1.7. těchto technických norem, nebo byli na Seznam hráčů v souladu s čl. 1.8. těchto technických norem doplněni, a to současně jen tedy, bylo-li jejich zapsání, resp. doplnění na Seznam hráčů schváleno prostřednictvím Registračního systému ředitelem Chance ligy, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH.

1.11. Jednotlivec označený v Seznamu hráčů schváleném ředitelem Chance ligy, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH, jako brankář, nemůže být v zápisu o utkání zapsán jako hráč do pole, ani mu není povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.

1.12. Kluby jsou povinny zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání Chance ligy vedeno minimálně dvěma trenéry stím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v Chance lize jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.

1.13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.14. Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval vprůběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč. Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů ČSLH rozhodnout o případném porušení povinnosti pořadatelské služby stanovené čl. 316 SDŘ.

1.15. Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva Klubu odpovídající složení jednotlivých formací v příslušném utkání Chance ligy na předepsaném tiskopise (tzv. Sestavu). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých formací, je vedoucí družstva Klubu povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu boxu pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Změny ve složení jednotlivých formací mohou být vedoucím družstva Klubu hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1. Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento bezprostředně po skončení utkání předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.2. Pořádající Klub je povinen zajistit na dobu konání utkání stálou přítomnost sanitního vozu vybaveného v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb. včetně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby oprávněného poskytnout neodkladnou péči v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb. Dále je pořádající Klub povinen v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.3. Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.4. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním, resp. po utkání Chance ligy pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích následující:

Před utkáním

 • 6 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.,
 • 1x konvice čaje, vč. ingrediencí (cukr, citron), lžiček, kelímků atd.,
 • na vyžádání rozhodčích poskytnout součinnost kustoda družstva pro řešení
 • technických problémů (např. při závadě na přilbě, broušení bruslí atd.).

Po utkání

 • studený bufet pro 4 osoby.

2.5. Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál kdekorování vítěze Chance ligy. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem Chance ligy. Závěrečný ceremoniál po skončení takového utkání se uskuteční v oficiálních zápasových dresech.

3. Zimní stadiony

3.1. Mistrovská utkání Chance ligy musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům, Licenčnímu řádu pro účast v I. lize ČR v platném znění, případně jiným předpisům ČSLH, a kterým byla současně výkonným výborem ČSLH potvrzena způsobilost k tomu, aby na nich byla hrána soutěžní utkání Chance ligy.

3.2. Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících vsouladu sčl. 2.1. Pravidel. Pružné brankové kolíky musejí být vyrobeny ze speciální mrazuvzdorné technické pryže, černé barvy, přičemž velikost širší části kolíku pro uchycení branky musí být 8 cm na výšku a 4 cm v průměru a velikost užší části kolíku pro ukotvení kolíku v ledové ploše musí být 8 cm na výšku a 2,5 cm v průměru.

3.3. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby při utkání Chance ligy, jakožto i před jeho začátkem, či po jeho skončení neprobíhala na zimním stadionu, na kterém se příslušné utkání Chance ligy hraje, distribuce nápojů ve skleněných a plechových obalech. Pořádající Klub je rovněž povinen zajistit, aby takové nápoje nebyly vnášeny na zimní stadion zvenčí.

3.4. Při všech utkáních Chance ligy nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky, či velkoplošné projekce v následujících situacích:

 • v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev,
 • leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.

3.5. Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod po skončení každé části hry organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.6. Požádá-li o to hostující Klub nejpozději do 10.00 hodin dne předcházejícího dni konání příslušného utkání Chance ligy, je pořádající Klub povinen zajistit družstvu hostujícího Klubu v den konání takového utkání tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání Chance ligy, upravené rolbou bezprostředně před konáním takové tréninkové jednotky, a poskytnout družstvu hostujícího Klubu pro potřeby této tréninkové jednotky 30 nových puků. Nedohodnou- li se oba zúčastněné Kluby jinak, stanovuje se začátek této tréninkové jednotky následovně:

a) koná-li se utkání dříve než v 16.00 hodin - v 9.45 hodin;

b) koná-li se utkání od 16.00 do 16.59 hodin - v 10.15 hodin;

c) koná-li se utkání v 17.00 hodin nebo později - v 10.45 hodin.

3.7. Pořádající Klub je povinen zajistit úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 34.2. Pravidel a z čl. 77.2. Pravidel).

3.8. Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání Chance ligy zajistit 6 míst na tribuně za střídačkami družstev a schválených ředitelem Chance ligy, dále datový kabel do boxu časoměřičů a zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby statistických týmů, přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální garantované rychlosti uploadu 4 Mbit/s.

3.9. Pořádající Klub je oprávněn při utkáních Chance ligy provozovat vysílání prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních prostorách zimního stadionu, s tím, že:

 • kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně, aby její používání nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli rozhodčích utkání, nepodněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky; Pořádající Klub nese plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou pověřeny k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp. velkoplošnou projekci; Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li tato aktuálně předmětem posuzování dle čl. 99 Pravidel, a to do rozhodnutí hlavním rozhodčím,
 • Pořádající Klub je povinen ukládat záznam zvysílání kostky, či velkoplošné projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po skončení příslušného utkání Chance ligy; Pořádající Klub je rovněž povinen, pokud o to ředitel Chance ligy písemně ve lhůtě stanovené větou první požádá, tento záznam nejpozději do 48 hodin od odeslání takové žádosti doložit řediteli Chance ligy; Za nesplnění této povinnosti bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta ve výši 25.000,- Kč.

3.10. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání jednotlivých dvacetiminutových třetin, resp. prodloužení a samostatných nájezdů k určení vítěze utkání byla ledová plocha osvětlena v intenzitě zápasového režimu v souladu s podmínkami stanovenými ČSN EN 12193, a to počínaje 1 minutou před začátkem každé části hry a konče opuštěním ledové plochy všemi účastníky utkání. Ke ztlumení osvětlení v průběhu konání utkání může dojít pouze v komerčních přestávkách pro odvysílání sponzorských bloků, přičemž ztlumení osvětlení (i) může nastat nejdříve 10 vteřin po zahájení (oznámení hlasatelem utkání, či zapnutí signalizačního světla) komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků, (ii) lze provést maximálně na 50 % intenzity zápasového režimu stanoveného ČSN EN 12193, (iii) nemůže nastat, probíhá-li v přerušené hře mezi hráči družstev šarvátka, nebo je-li hlavním rozhodčím utkání ukládán hráči, resp. hráčům trest, v takovém případě lze ztlumení osvětlení realizovat až poté, co budou boxu pomocných rozhodčích oznámeny uložené tresty, nebo v případech, kdy rozhodčími nebude ukládán trest, až poté, co bude šarvátka rozhodčími utkání zřetelně ukončena.

3.11. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby v průběhu konání utkání Chance ligy nebyla na zimním stadionu používána stroboskopová světla či jakékoliv jiné světelné efekty, které mohou mít negativní vliv na zdravotní stav účastníků utkání.

3.12. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby žádné zařízení určené k vysílání reprodukovaného zvuku ve vnitřním areálu zimního stadionu nebylo používáno tak, aby podrývalo autoritu či jinak narušovalo roli rozhodčích utkání, podněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky.

3.13. Za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech je každý Klub povinen:

 • poskytnout Klubu pořádajícímu utkání Chance ligy informace o osobách představujících riziko pro bezpečnost osob a ochranu majetku na stadionech;
 • pořizovat záznamy o bezpečnostních incidentech na stadionu, na kterém se konalo domácí utkání Chance ligy Klubu;
 • poskytnout hostujícímu Klubu na vyžádání veškeré fotografie, obrazové, obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se nestandardních bezpečnostních situací nastalých při příslušném Klubem pořádaném utkání Chance ligy;
 • poskytnout řídícímu orgánu Chance ligy na vyžádání veškeré fotografie, obrazové, obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se nestandardních bezpečnostních situací nastalých při kterémkoliv Klubem pořádaném utkání Chance ligy;
 • zajistit, aby osoby provádějící při Klubem pořádaných utkáních Chance ligy výkon pořadatelské služby při této činnosti dodržovaly pravidla zdvořilosti, dbaly cti, vážnosti a důstojnosti jiných osob i své vlastní, dbaly, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, a postupovaly vždy tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směruje jejich jednání, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení sledovaného účelu, jímž je zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku na stadionu.

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1. Ve všech utkáních Chance ligy nastupuje domácí družstvo k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

4.2. Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele Chance ligy.

4.3. Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 9.2. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4. Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 9.1. Pravidel).

4.5. V utkáních Chance ligy musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému ČSLH a současně v oficiálním zápisu o utkání.

4.6.Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání Chance ligy do takového utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních Chance ligy za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

4.7. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.8. S výjimkou stanovenou čl. 4.7. těchto technických norem musejí mít hráči jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 9.1. Pravidel. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří brankáři, kteří mohou mít kalhoty opatřené odlišnými reklamními plochami od kalhot hráčů do pole.

4.9. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), musí nosit obličejovou masku tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel).

5. Komerční přestávky

5.1. Ve všech utkáních Chance ligy je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli Chance ligy před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

a) komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry následujícím po odehrání 6. minuty utkání (tj. v prvním přerušení hry následujícím po čase 14:00 na odpočítávající časomíře) a dále po odehrání 12. minuty utkání (tj. v prvním přerušení hry následujícím po čase 8:00 na odpočítávající časomíře);

b) celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení do jejího ukončení musí být minimálně 60 vteřin a maximálně 75 vteřin;

c) Komerční přestávka nemůže nastat (i) po zakázaném uvolnění, svýjimkou situace, kdy je kterémukoliv z družstev nebo jeho hráči uložen trest ovlivňující počet hráčů na ledě, nebo (ii) v průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou písm. e) tohoto článku, nebo (iii) po vstřeleném gólu, nebo (iv) pokud je hra přerušena z důvodu nařízení trestného střílení, nebo (v) dochází-li ke zkoumání jakékoli situace pomocí brankového videosystému, nebo (vi) probíhá-li v přerušené hře na hrací ploše bitka, nebo (vii) pokud brankář způsobí přerušení hry zakrytím puku po jeho nahození zpoza červené čáry, nebo (viii) pokud bránící hráč způsobí přerušení hry neúmyslným posunutím branky;

d) druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve po 180 vteřinách odehraného čistého času od okamžiku skončení první Komerční přestávky; Nemůže-li Komerční přestávka nastat z některého z důvodů uvedených pod písm. c) tohoto článku, konání Komerční přestávky se posouvá na nejbližší přerušení hry, v němž nenastane překážka k jejímu konání;

e) Komerční přestávka může nastat, pokud hraje jedno družstvo v oslabení a dojde k přerušení hry v důsledku uložení trestu druhému družstvu nebo jeho hráči, po němž mají obě družstva pokračovat ve stejném počtu hráčů na ledě; Komerční přestávka dále může nastat, je-li hráčem jednoho združstev odpykáván pětiminutový (nikoliv však souběžně uložený) trest a nedojde-li v předmětném přerušení hry, v němž má nastat Komerční přestávka, k vyloučení dalšího hráče téhož družstva, přičemž vtakovém případě nastane Komerční přestávka v prvním přerušení hry následujícím poté, co obě družstva dosáhnou shodného počtu hráčů na ledě;

f) v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny, resp. v závěrečných dvou minutách prodloužení utkání hraných v 2. části - „Předkolo play-off“ a v 3. části - „Play-off o vítězství v Chance lize“, Komerční přestávky nesmí nastat; Nedojde-li ke konání Komerční přestávky do této doby, Komerční přestávka se bez náhrady zruší;

g) v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou prodloužení v 2. části - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v Chance lize“, a to za podmínek popsaných předchozími písmeny toho článku;

h) v průběhu konání Komerční přestávky je brankářům dovoleno odjet k hráčským lavicím; Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit k vhazování, a to 20 vteřin před skončením Komerční přestávky; Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání při přerušení hry; V přerušení, v němž se koná Komerční přestávka, nemohou družstva žádat o oddechový čas.

5.2. Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. Vokamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.3. Je-li utkání Chance ligy vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.4. Je-li utkání Chance ligy vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.3. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky stanovená písm. b) čl. 5.1. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání Chance ligy, ve kterém družstvo Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu zašle písemné stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:

a) je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání elektronickou poštou (e-mailem) na adresu sbarvir@seznam.cz a sindler@czehockey.cz,

b) jsou záběry situací zpříslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30 sekund po tomto rozhodném momentu Situace,

c) Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu utkání soutěže uveřejněného v systému zápasů provozovaného ČSLH na adrese webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii) ke každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub v příslušné Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,

d) Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet ČSLH č.: 90718453/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce: oficiální sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li stížnost maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že každá další Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši 1.000,- Kč (tj. např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za podání stížnosti 5.000,- Kč).

6.2. V případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací na číslo účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen. V případě, že komise rozhodčích ČSLH pouze určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se Klubu na číslo účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši 1.000,- Kč za každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše Klubem zaplaceného poplatku za podání stížnosti.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1. Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži Chance liga hrát družstvo Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové rozhodčí, který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání Klubu v Chance lize. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví, pokud:

a) rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání, v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,

b) je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu sbarvir@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího podána dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání družstva Klubu v soutěži,

c) Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub v rozhodné době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně v jím podané žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má čárový rozhodčí, který dle takto podané žádosti má být vetován, vseznamu vetovaných čárových rozhodčích nahradit.

7.2. Počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že není-li shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní.

7.3. Vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí.

7.4. Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než po písemném oznámení dle písm. b) čl. 7.1. těchto technických norem, přičemž současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce, či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání Chance ligy, které Klub pořádá, tj. včasovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.

8. Mediální náležitosti

8.1. Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání Chance ligy nikdo zjejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým vyjádřením či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

8.2. Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením došlo k poškození dobrého jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude Klub potrestán finanční pokutou v minimální výši 25.000,- Kč.


Související dokumenty:


Související články:

Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.