WSM Liga (2016/2017)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí ČSLH
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga
Ze soutěže se sestupuje do: 2.liga

1. část:

 • 14 družstev se utká čtyřkolově každý s každým (52 utkání).

2. část

 • a) - Předkolo play-off:
  - družstva umístěná po 1. části na 7. - 10. místě hrají na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic pro tuto část soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlepší s druhým nejhorším. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, případně čtvrté utkání u družstva umístěného hůře. Vítězná družstva postupují do 3. části - „Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH“.
 • b) - O udržení:
  - družstva, umístěná po 1. části na 11. - 14. místě, se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstvo, umístěné po této části soutěže na posledním místě, sestupuje do II. ligy ČR.

3. část - Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH:
- družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě a dvě vítězná družstva z části 2a) - „Předkolo play-off“ sehrají 2 kola (čtvrtfinále, semifinále) play-off vždy na čtyři vítězná utkání (4-14 utkání) s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlepší s druhým nejhorším atd. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného hůře. Vítězná družstva ze semifinále postupují do „baráže“ o účast v ELH. Vítězem WSM ligy ČR pro sezónu 2016/2017 se stává to družstvo, které se v 1. části umístilo lépe mezi družstvy, která získala právo postupu do „baráže“ o účast v ELH.

Utkání 1. části a části 2b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že samostatné nájezdy začínají se třemi různými střelci z každého družstva.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v WSM lize a postup do baráže o účast v ELH“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že samostatné nájezdy začínají s pěti různými střelci z každého družstva.

1. Organizace utkání

1.1.Družstvo klubu WSM ligy (dále také jen jako „Klub“) je pro utkání WSM ligy povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.

1.2.V utkání WSM ligy může dle čl. 1.1. těchto technických norem za družstvo nastoupit maximálně 22 hráčů, a to následovně:

 • 2 brankáři bez omezení věku
 • 20 hráčů do pole, přičemž z toho maximálně 18 hráčů do pole může být ve věku 20 let a starší (tj. ročník nar. 1996 a starší) s tím, že do těchto 18 hráčů do pole se započítávají též všichni mladší hráči, kteří nesplňují veškeré podmínky ke startu za reprezentaci České republiky.

1.3.V utkání WSM ligy může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.4.V utkání WSM ligy může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a WSM ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1994 a starší). Z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1993 - 1995), z II. ligy ČR mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1994 a starší). Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 1996 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a WSM ligy.

1.5.V utkání WSM ligy mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“). Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případný start v utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči juniorské, případně dorostenecké kategorie (tj. hráči ročníku 1997 a mladší), kteří v soutěži WSM liga mohou startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.

1.6.Hráč smí v jednom kole nastoupit pouze za jeden Klub. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.

1.7.Evidence trestů dle čl. 529 odst. 1. SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.8.Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč.

1.9.Utkání 1. části a části 2b) - „O udržení“, nebude-li v jednotlivých případech rozhodnuto kompetentním orgánem pro delegování rozhodčích v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 80 ze dne 4. 7. 2016 jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích, utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ a 3. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR a postup do baráže o účast v ELH“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1.Pořádající Klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

2.2.Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento neprodleně předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.3.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5. 6. 2014 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.4.Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.5.Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze WSM ligy, pokud výsledkem utkání bude takový Klub určen. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem WSM ligy.

3. Zimní stadiony

3.1.Mistrovská utkání WSM ligy musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům ledního hokeje, čl. 4 Licenčního řádu pro účast v I. lize ledního hokeje schváleného VV ČSLH dne 2. 5. 2016.

3.2.Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.3.V den konání utkání WSM ligy je pořádající Klub povinen zajistit hostujícímu družstvu tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání WSM ligy, pokud o to hostující Klub požádá nejpozději do 10:00 hodin dne před konáním tohoto utkání. V takovém případě, nedohodnou-li se oba zúčastněné Kluby jinak, se začátek této tréninkové jednotky stanovuje na dobu -7 hodin před začátkem příslušného utkání WSM ligy.

3.4.Pořádající Klub zajistí úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 44 bodu ii. Pravidel ledního hokeje).

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1.V první polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1001 - 1182) domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých, ve druhé polovině 1. části soutěže (tj. utkání č. 1183 - 1364) opačně. Ve všech následujících částech soutěže domácí družstvo nastupuje k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.

4.2.Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele WSM ligy.

4.3.Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly ledního hokeje), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 40 bodu ii. Pravidel ledního hokeje, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4.Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 40 bod v. Pravidel ledního hokeje).

4.5.V utkáních WSM ligy musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel ledního hokeje), jmenovka by měla odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.

4.6.Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních WSM ligy za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

4.7.Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z Pravidla č. 40 bod i. viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.8.Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 40 bodu i. Pravidel ledního hokeje. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří kalhoty brankářů, kteří mohou mít v souladu s čl. 4.7. těchto technických norem odlišnou barvu kalhot, tudíž i reklamy umístěné na brankářských kalhotách mohou být odlišné od kalhot hráčů do pole.

5. Komerční přestávky

5.1.Ve všech utkáních WSM ligy je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli WSM ligy před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

 • a)komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry od času 14:00 a 8:00 na časomíře;
 • b)komerční přestávka nemůže nastat:
 • i.Po zakázaném uvolnění, s výjimkou situace, kdy je uložen trest ovlivňující počet hráčů na hrací ploše kteréhokoliv družstva,
 • ii.V průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou písm. d) tohoto článku,
 • iii.Po vstřeleném gólu,
 • iv.Pokud je hra přerušena z důvodu nařízeného trestného střílení,
 • v.Je-li posuzována situace brankovým videorozhodčím,
 • vi.Pokud v přerušení probíhá na hrací ploše bitka;
 • c)druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první Komerční přestávce. Nastane-li jiná překážka, proč Komerční přestávka nemůže proběhnout, bude tento postup opakován, dokud obě Komerční přestávky nenastanou;
 • d)komerční přestávka nastane pouze, když k přerušení hry dojde při stejném poměru hráčů na ledě. Rozhodujícím okamžikem je počet hráčů na ledě v okamžiku přerušení hry. Proto, když je družstvo A oslabeno o jednoho hráče a družstvu B je ukládán trest, Komerční přestávka nemůže nastat. Výjimkou je situace, kdy je hráčem odpykáván pětiminutový (nikoliv souběžný) trest, v takové situaci Komerční přestávka nastane v předepsaném čase. Nicméně je-li stejnému družstvu uložen menší trest v průběhu pětiminutového trestu a tímto dojde k poměru hráčů na hrací ploše 5 na 3, Komerční přestávka nenastane, dokud menší trest nevyprší;
 • e)v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny nesmí být žádné Komerční přestávky. Nedojde-li ke Komerční přestávce před tím, Komerční přestávka se zruší;
 • f)v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou prodloužení v části 2a) - předkolo play-off a 3. části, závěrečné, a) Česká pojišťovna play-off o titul „Mistr České republiky“, a to za podmínek popsaných předchozími písmeny tohoto článku;
 • g)brankářům je dovoleno odejít k příslušným hráčským lavicím. Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit k vhazování, přičemž z Komerční přestávky zbývá 20 vteřin. Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání v přerušení hry. Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas, jakmile jsou vyzvány k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky. Hlavní rozhodčí okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.

5.2.Celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení (přerušení hry) do jejího ukončení (nového vhazování) musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a může být dlouhá maximálně 80 vteřin.

5.3.Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.4.Je-li utkání WSM ligy vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.5.Je-li utkání WSM ligy vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.4. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky stanovená čl. 5.2. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1.Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání WSM ligy, tj. souhrn maximálně 3 situací z daného utkání (dále také jako „Stížnost“). Výjimku stanoví čl. 6.7. těchto technických norem.

6.2.Stížnost musí byt podána do 48 hodin po utkání elektronickou poštou na adresu sbarvir@seznam.cz a zároveň na adresu sindler@czehockey.cz;

6.3.Záběr musí obsahovat celou posuzovanou situaci v časovém rozpětí 10 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po posuzované situaci, která je předmětem Stížnosti.

6.4.Ve stížnosti zaslané elektronickou poštou musí byt zároveň uvedeno:

 • označení utkání
 • popis jednotlivých situací s označením přesného času utkání a důvod Stížnosti.

6.5.Komise rozhodčích Stížnost vyhodnotí a odpoví Klubu do 72 hodin od doručení Stížnosti.

6.6.Podání Stížnosti je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí Stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč se Klubu vrací.

6.7.V případě, že Klub podá Stížnost na vyšší počet situací než je uvedeno čl. 6.1. těchto technických norem, je každá další situace obsažená ve Stížnosti zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 1.000,-Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí, že v podané situaci došlo k pochybení rozhodčího, paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za příslušnou situaci se Klubu vrací.

6.8.Vyúčtování Stížností bude prováděno ČSLH vždy za čtvrtinu soutěže. Kluby poté z ČSLH obdrží vyúčtování.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1.Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu v WSM lize. Klub je povinen vetaci oznámit písemně (e-mailem) nejpozději 24 hodin před konáním utkání, na které se má vetace vztahovat, na adresu pověřeného člena komise rozhodčích sbarvir@seznam.cz a zároveň na adresu předsedy komise rozhodčích sindler@czehockey.cz. Na jinou formu nebude brán zřetel.

7.2.Klub smí vetovat rozhodčí pouze po odřízení utkání svého družstva příslušným rozhodčím v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího, aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.

7.3.Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje případná dosavadní vetace Klubu.

7.4.Vetace z 1. části se do dalších částí WSM ligy přenášejí.

8. Dodatečné posuzování zákroků v utkáních WSM ligy

8.1.Klub, jehož družstvo se příslušného utkání WSM ligy zúčastnilo, má právo podat v souladu s čl. 517 písm. a) SDŘ podnět k disciplinárnímu projednání zákroku, či jednání hráče v utkání WSM ligy, pokud nebylo ve věci takového zákroku, či jednání hráče zahájeno řízení dle čl. 14 písm. a) Všeobecných ustanovení.

8.2.Podnět musí Klub podat výhradně písemně (e-mailem) na adresu ředitele WSM ligy setikovsky@czehockey.cz, a to nejpozději do 11:00 hodin dne následujícího po skončení příslušného utkání WSM ligy, přičemž Klub podávající podnět je povinen písemně (e-mailem) v kopii zprávy zasílané řediteli WSM ligy informovat Klub, proti jehož hráči má být disciplinární řízení vedeno. Za nesplnění této povinnosti bude v prvním případě provinivšímu se Klubu uložena finanční pokuta ve výši 5.000,- Kč, v případě opakování stanoví výši finanční pokuty Disciplinární komise ČSLH.

8.3.Po podání podnětu dle čl. 8.2. těchto technických norem má Klub podávající podnět maximálně dalších 24 hodin pro doručení videozáznamu situace. Disciplinární komise ČSLH může ve věci rozhodnout i před doručením videozáznamu situace ze strany Klubu, má-li v daném případě k dispozici vlastní podklady.

8.4.Klub má právo podat dva podněty z každého jednotlivého utkání WSM ligy bezplatně, každý další podnět nad rámec dvou je zpoplatněn paušálním poplatkem ve výši 3.000,- Kč. V případě, že Disciplinární komise ČSLH uloží hráči trest, paušální poplatek ve výši 3.000,- Kč za uvedený podnět se Klubu vrací.

8.5.Poplatky dle čl. 8.4. těchto technických norem jsou splatné na základě vyúčtování, které bude ČSLH provedeno za období září 2016 - prosinec 2016 a následně za období leden 2017 - duben 2017.

8.6.Je-li výsledkem zkoumání Disciplinární komise ČSLH uložení trestu zastavení činnosti hráči, lze v den utkání takový trest dát Klubu na vědomí nejpozději do 13:00 hodin. Dojde-li k rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH později, je trest zastavení činnosti platný až od následujícího dne.

8.7.Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH se v souladu s čl. 525 odst. 1. SDŘ vyhotovuje výhradně písemně a Klubu dává na vědomí v souladu s čl. 525 odst. 2. SDŘ výhradně elektronickou poštou na adresu Klubu, který nebo jehož kolektiv, Hráč, funkcionář, člen apod. byl potrestán, a to na adresu uvedenou Klubem v přihlášce Klubu do WSM ligy 2016-2017.


Související dokumenty:


Související články:

9. třída: Ve finále se o mistrovský titul utkají Škoda Plzeň a Liberec
Ve finále Extraligy devátých tříd se utkají mužstva Liberce a Škody Plzeň. Zatímco Bílí Tygři rozhodli o svém postupu přes Pardubice už ve dvou zápasech, indiáni přetlačili obhájce titulu z Mladé Boleslavi až v rozhodujícím třetím utkání.
2. liga zná semifinalisty. Dojde na střety favoritů!
Velmi rychle se ve druhé lize odehrály osmifinálové a čtvrtfinálové série. Velmi dominantně si počínala většina favoritů, poslední čtveřice nyní změří síly v semifinále. Ty startují ve středu 3. dubna.
ELJ: Do semifinále míří elitní čtyřka nadstavby – Třinec, Brno, Sparta i Vary
Stejně jako v dorostenecké extralize, ani v DHL extralize juniorů nenastalo ve čtvrtfinálové fázi žádné tabulkové překvapení. Do semifinále postoupily všechny čtyři celky, které měly před sériemi dvoutýdenní volno a začínaly na domácím ledě. Úspěšnou sestavu jako poslední doplnila v rozhodujícím pátém utkání Kometa Brno.
ELD: Ve čtvrtfinále rozhodovaly nájezdy i pátý zápas, překvapení se nekonalo
Cestu do semifinále Extraligy dorostu našly všechny čtyři nejlépe nasazené týmy, které se už po nadstavbě vyhnuly předkolu a putovaly přímo do čtvrtfinále. Karlovy Vary, Pardubice a Mladá Boleslav o svém postupu rozhodly ve čtvrtém zápase. O něco složitější cestu měl Třinec, jehož série s Plzní dospěla až do klíčového pátého duelu.
9. třída: Pardubice otáčely, do semifinále postupují i Škodovka, Boleslav a Liberec
Jako první ze všech českých extraligových soutěží poznala jména všech semifinalistů Extraliga devátých tříd. O víkendu si doma rychlý postup vybojovaly Škoda Plzeň a Liberec, venku Mladá Boleslav a na závěr přidaly v nejnapínavější sérii postup Pardubice.
1. liga žen: Hráčky Roudnice ovládly soutěž a postupují do extraligy
Ze dvou skupin 1. ligy žen si to rozdaly nejúspěšnější týmy o postup do nejvyšší české soutěže. V sérii s Valašským Meziříčím dokázaly hráčky Roudnice nad Labem vyhrát a slaví postup do extraligy.
ELJ: Velké drama skončilo, z juniorské extraligy sestupuje Olomouc
Vrchol DHL extraligy juniorů teprve probíhá, ale už v sobotu jsme poznali jméno týmu, který nejvyšší soutěž opouští. Po obrovském dramatu se jím stala Olomouc, která přitom nedávno ztratila i dorosteneckou extraligu.
ELJ: Záhejský o výhrách Varů i svém Michiganu: Koukám na videa a zkouším finty
Junioři Karlových Varů vstoupili do své pouti vyřazovacími boji DHL extraligy až nad očekávání dobře. V prvních dvou zápasech čtvrtfinále porazili Mladou Boleslav shodně 4:1 a chybí jim krok k postupu mezi elitní čtyřku. Nejzářivější moment série předvedl mladičký útočník Vít Záhejský, jenž v prvním utkání skóroval po fintě zvané Michigan!
9. třída: Vzdor Sparty a radost Motoru, jinak v osmifinále vítězili favorité
Úvodní kolo play-off za sebou mají týmy v Extralize devátých tříd. Z níže nasazených mužstev vybojovaly postup přes osmifinále České Budějovice, do třetího utkání dospěla pouze série mezi Kometou Brnou a Spartou Praha. Ostatních šest sérií skončilo výsledkem 2:0 pro tabulkové favority, ale větší část zápasů byla velmi dramatická.
ELJ: Poslední týden skupiny o udržení. Drama se dál týká všech čtyř týmů
Do nečekaně dramatické koncovky dospěla situace ve skupině o udržení v DHL extralize juniorů. Do posledního týdne vstupují v sestupovém ohrožení všichni čtyři její účastníci, ačkoli tomu po vrcholu nadstavby nic nenasvědčovalo.