Chance liga (2019/2020)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga
Ze soutěže se sestupuje do: 2.liga
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:
- 16 družstev se utká dvoukolově každý s každým (30 utkání).

2. část

 • a) O pořadí v play-off:
  - družstva umístěná po 1. části na 1. - 8. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
 • b) O účast v předkole play-off:
  - družstva umístěná po 1. části na 9. - 16. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.

3. část - Předkolo play-off:
- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 7. a 8. místě a dále družstva umístěná po části 2b) - „O účast v předkole play-off“ na 9. a 10. místě sehrají předkolo play-off na tři vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že družstvo umístěné na 7. místě po části 2a) - „O pořadí play-off“ se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v předkole play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné na 8. místě po části 2a) - „O pořadí play-off“ se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v předkole play-off“ na 9. místě.
První, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2b) - „O účast v předkole play-off“. Vítězná družstva postupují do 4. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR“.

4. část - Play-off o vítězství v I. lize ČR:
- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 6. místě a dále dvě vítězná družstva z 3. části - „Předkolo play-off“, přičemž pro potřeby této části soutěže se tato družstva považují za družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 7. a 8. místě, jejichž pořadí bude stanoveno dle čl. 417 SDŘ v případě, že se tato vítězná družstva účastnila shodně buď části 2a) - „O pořadí v play-off“ nebo části 2b) - „O účast v předkole play-off“, neúčastnila-li se postupující družstva z 3. části - „Předkolo play-off“ v 2. části téže části soutěže, bude jejich pořadí určeno tak, že za družstvo na 7. místě bude považováno to z postupujících družstev z 3. části - „Předkolo play-off“, které se účastnilo části 2a) - „O Pořadí v play-off“, a za družstvo na 8. místě bude považováno to z postupujících družstev z 3. části - „Předkolo play-off“, které se účastnilo části 2b) - „O účast v předkole play-off“, sehrají 3 kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off vždy na čtyři vítězná utkání (4-21 utkání) s tím, že pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O účast v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O účast v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“ a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.
Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Tipsport extraliga ledního hokeje pro sezónu 2020/2021.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v předkole play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Předkolo play-off“ s výjimkou utkání č. 1473 a č. 1474 a utkání 4. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR“ s výjimkou utkání č. 1491 - 1502, č. 1511 - 1516 a č. 1521 - 1523 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání 3. části - „Předkolo play-off“ č. 1473 a č. 1474 a utkání 4. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR“ č. 1491 - 1502, č. 1511 - 1516 a č. 1521 - 1523 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následuje po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do doby, kdy jedním z družstev dojde k dosažení gólu. Družstva si před každým prodloužením mění strany. Družstvo, které dosáhne gólu, je vítězem utkání.

1. Organizace utkání

1.1.Družstvo klubu I. ligy ČR (dále také jen jako „Klub“) je povinno nastoupit do utkání I. ligy ČR ve stanoveném počtu hráčů:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole. (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

1.2.V utkání I. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.3.V utkání I. ligy ČR může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1997 a starší), přičemž z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1996 - 1998), z II. ligy ČR anebo nejvyšší krajské soutěže seniorů mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1997 a starší). Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 1999 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy.

1.4.V utkání I. ligy ČR mohou startovat pouze hráči se zaregistrovanou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“). Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případný start v utkání je považován za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimkou jsou hráči věkové kategorie juniorů (tj. hráči ročníku narození 2000 až 2002), kteří v soutěži I. liga ČR mohou startovat bez zaregistrované Hráčské smlouvy.

1.5.Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem právo Klubu uplatnit opční právo na prodloužení doby trvání příslušné Hráčské smlouvy a toto opční právo je Klubem uplatněno, je Klub povinen toto uplatnění opčního práva doručit k registraci řediteli I. ligy ČR. Start hráče v utkání I. ligy ČR bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém případě bude postupováno dle ustanovení pro start hráče bez zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl. 1.5. těchto technických norem).

1.6.Ve finálovém kole 4. části - „Play-off o vítězství v I. lize ČR“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2019-2020 za příslušný Klub odehráli minimálně 15 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • Podmínku 15 odehraných utkání za příslušný Klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2019 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub,
 • Podmínku 15 odehraných utkání za příslušný Klub nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 15.

1.7.Klub má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 6. 9. 2019 seznam hráčů, kteří mají v soutěžních utkáních I. ligy ČR v sezóně 2019-2020 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:

 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži dle SDŘ, Registračního řádu ČSLH, Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a těchto technických norem,
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají hráčský průkaz platný minimálně do 30. 4. 2020,
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2019-2020 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit Cizince, (dále také jako „Seznam hráčů“)

1.8.Kluby jsou oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů do 31. 1. 2020 včetně, a to za předpokladu, že takoví hráči nejpozději k tomuto datu splňují podmínky ke startu v I. lize ČR. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů, a to s výjimkou hráčů věkové kategorie juniorů (tj. hráčů ročníku narození 2000 až 2002), registrovaných v Klubu, které Kluby mohou na Seznam hráčů doplnit i v období od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

1.9.Kluby jsou oprávněny kdykoliv v průběhu sezóny 2019-2020 vyřadit jakéhokoliv hráče ze Seznamu hráčů, který byl na Seznam hráčů zapsán dle čl. 1.7. těchto technických norem, nebo byl na Seznam hráčů doplněn v souladu s čl. 1.8. těchto technických norem.

1.10.V utkání I. ligy ČR mohou nastupovat pouze hráči, kteří byli zapsáni na Seznam hráčů dle čl. 1.7. těchto technických norem, nebo byli na Seznam hráčů v souladu s čl. 1.8. těchto technických norem doplněni, a to současně jen tedy, bylo-li jejich zapsání, resp. doplnění na Seznam hráčů schváleno prostřednictvím Registračního systému ředitelem I. ligy ČR, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH.

1.11.Jednotlivec označený v Seznamu hráčů schváleném ředitelem I. ligy ČR, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH jako brankář, nemůže být v zápisu o utkání zapsán jako hráč do pole, ani mu není povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.

1.12.Kluby jsou povinny zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání I. ligy ČR vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v I. lize ČR jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 97 ze dne 3. 4. 2018.

1.13.Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.14.Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč. Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů ČSLH rozhodnout o případném porušení povinnosti pořadatelské služby stanovené čl. 316 SDŘ.

1.15.Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva Klubu odpovídající složení jednotlivých formací v příslušném utkání I. ligy ČR na předepsaném tiskopise (tzv. Sestavu). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých formací, je vedoucí družstva Klubu povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu boxu pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Změny ve složení jednotlivých formací mohou být vedoucím družstva Klubu hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání.

1.16.Kluby jsou povinny předložit hlavním rozhodčím ke kontrole platné trenérské průkazy trenérů družstva Klubu a dále platné funkcionářské průkazy dalších osob, které mají při příslušném utkání působit na hráčské lavici družstva Klubu a které v příslušném utkání nevykonávají činnost trenéra nebo nejsou hráčem v dresu ve smyslu Pravidel. V případě vedoucího družstva je vždy vyžadováno předložení platného funkcionářského průkazu, a to bez ohledu na skutečnost, zda je vedoucí družstva zároveň hráčem v dresu ve smyslu Pravidel, vlastníkem trenérského průkazu, nebo přímo osobou vykonávající v předmětném utkání činnost trenéra.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1.Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento neprodleně předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.2.Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 99 ze dne 3. 4. 2018 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.3.Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.4.Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním, resp. po utkání I. ligy ČR pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích následující: Před utkáním

 • 6 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.,
 • 1x konvice čaje, vč. ingrediencí (cukr, citron), lžiček, kelímků atd.,
 • na vyžádání rozhodčích poskytnout součinnost kustoda družstva pro řešení technických problémů (např. při závadě na přilbě, broušení bruslí atd.).

Po utkání

 • studený bufet pro 4 osoby.

2.5.Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze I. ligy ČR. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem I. ligy ČR. Závěrečný ceremoniál po skončení takového utkání se uskuteční v oficiálních zápasových dresech.

3. Zimní stadiony

3.1.Mistrovská utkání I. ligy ČR musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům, Licenčnímu řádu pro účast v I. lize ledního hokeje v platném znění, případně jiným předpisům ČSLH, a kterým byla současně výkonným výborem ČSLH potvrzena způsobilost k tomu, aby na nich byla hrána soutěžní utkání I. ligy ČR.

3.2.Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících v souladu s čl. 20 bodem iv. Pravidel.

3.3.Pořádající Klub je povinen zajistit, aby při utkání I. ligy ČR, jakožto i před jeho začátkem, či po jeho skončení neprobíhala na zimním stadionu, na kterém se příslušné utkání I. ligy ČR hraje, distribuce nápojů ve skleněných a plechových obalech. Pořádající Klub je rovněž povinen zajistit, aby takové nápoje nebyly vnášeny na zimní stadion zvenčí.

3.4.Při všech utkáních I. ligy ČR nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky, či velkoplošné projekce v následujících situacích:

 • v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev,
 • leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.

3.5.Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.6.Požádá-li o to hostující Klub nejpozději do 10.00 hodin dne předcházejícího dni konání příslušného utkání I. ligy ČR, je pořádající Klub povinen zajistit družstvu hostujícího Klubu v den konání takového utkání tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání I. ligy ČR, upravené rolbou bezprostředně před konáním takové tréninkové jednotky. Nedohodnou-li se oba zúčastněné Kluby jinak, stanovuje se začátek této tréninkové jednotky následovně:

 • a)koná-li se utkání dříve než v 16.00 hodin - v 9.45 hodin;
 • b)koná-li se utkání od 16.00 do 16.59 hodin - v 10.15 hodin;
 • c)koná-li se utkání později než v 17.00 hodin - v 10.45 hodin.

3.7.Pořádající Klub zajistí úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 44 bodu ii. Pravidel).

3.8.Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání I. ligy ČR zajistit 6 míst na tribuně za střídačkami družstev a schválených ředitelem I. ligy ČR, dále datový kabel do boxu časoměřičů a zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby statistických týmů, přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální garantované rychlosti uploadu 4 Mbit/s.

3.9.Pořádající Klub je oprávněn při utkáních I. ligy ČR provozovat vysílání prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních prostorách zimního stadionu, s tím, že:

 • kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně, aby její používání nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli rozhodčích utkání, nepodněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky. Pořádající Klub nese plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou pověřeny k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp. velkoplošnou projekci. Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li tato aktuálně předmětem posuzování dle čl. 99 Pravidel, a to do rozhodnutí hlavním rozhodčím,
 • Pořádající Klub je povinen ukládat záznam z vysílání kostky, či velkoplošné projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po skončení příslušného utkání I. ligy ČR. Pořádající Klub je rovněž povinen, pokud o to ředitel I. ligy ČR písemně ve lhůtě stanovené větou první požádá, tento záznam nejpozději do 48 hodin od odeslání takové žádosti doložit řediteli I. ligy ČR. Za nesplnění této povinnosti bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta ve výši 25.000,-Kč.

3.10.Pořádající Klub je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání jednotlivých dvacetiminutových třetin, resp. prodloužení a samostatných nájezdů k určení vítěze utkání byla ledová plocha osvětlena v intenzitě zápasového režimu v souladu s podmínkami stanovenými ČSN EN 12193, a to počínaje 1 minutou před začátkem každé části hry a konče opuštěním ledové plochy všemi účastníky utkání. Ke ztlumení osvětlení v průběhu konání utkání může dojít pouze v komerčních přestávkách pro odvysílání sponzorských bloků, přičemž ztlumení osvětlení (i) může nastat nejdříve 10 vteřin po zahájení (oznámení hlasatelem utkání, či zapnutí signalizačního světla) komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků, (ii) lze provést maximálně na 50 % intenzity zápasového režimu stanoveného ČSN EN 12193, (iii) nemůže nastat, probíhá-li v přerušené hře mezi hráči družstev šarvátka, nebo je-li hlavním rozhodčím utkání ukládán hráči, resp. hráčům trest, v takovém případě lze ztlumení osvětlení realizovat až poté, co budou boxu pomocných rozhodčích oznámeny uložené tresty, nebo v případech, kdy rozhodčími nebude ukládán trest, až poté, co bude šarvátka rozhodčími utkání zřetelně ukončena.

3.11.Pořádající Klub je povinen zajistit, aby v průběhu konání utkání I. ligy ČR nebyla na zimním stadionu používána stroboskopová světla či jakékoliv jiné světelné efekty, které mohou mít negativní vliv na zdravotní stav účastníků utkání.

3.12.Pořádající Klub je povinen zajistit, aby žádné zařízení určené k vysílání reprodukovaného zvuku ve vnitřním areálu zimního stadionu nebylo používáno tak, aby podrývalo autoritu či jinak narušovalo roli rozhodčích utkání, podněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky.

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1.Ve všech utkáních I. ligy ČR nastupuje domácí družstvo k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

4.2.Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele I. ligy ČR.

4.3.Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 40 bodu ii. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4.Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 40 bod v. Pravidel).

4.5.V utkáních I. ligy ČR musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 40 bodu xv. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému ČSLH a současně v oficiálním zápisu o utkání.

4.6.Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních I. ligy ČR za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

4.7.Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.8.Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 40 bodu i. Pravidel. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří brankáři, kteří mohou mít v souladu s čl. 4.7. těchto technických norem odlišnou barvu kalhot, tudíž i reklamy umístěné na brankářských kalhotách mohou být odlišné od kalhot hráčů do pole.

4.9.Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2019-2020 se jedná o ročník narození 2002), musí nosit obličejovou masku tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel).

5. Komerční přestávky

5.1.Ve všech utkáních I. ligy ČR je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli I. ligy ČR před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

 • a)komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry od času 14:00 a 8:00 na časomíře;
 • b)komerční přestávka nemůže nastat:
  i.Po zakázaném uvolnění, s výjimkou situace, kdy je uložen trest ovlivňující počet hráčů na hrací ploše kteréhokoliv družstva,
  ii.V průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou písm. d) tohoto článku,
  iii.Po vstřeleném gólu,
  iv.Pokud je hra přerušena z důvodu nařízeného trestného střílení,
  v.Je-li posuzována situace brankovým videorozhodčím,
  vi.Pokud v přerušení probíhá na hrací ploše bitka;
 • c)druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první Komerční přestávce. Nastane-li jiná překážka, proč Komerční přestávka nemůže proběhnout, bude tento postup opakován, dokud obě Komerční přestávky nenastanou;
 • d)Komerční přestávka nastane pouze, když k přerušení hry dojde při stejném poměru hráčů na ledě. Rozhodujícím okamžikem je počet hráčů na ledě v okamžiku přerušení hry. Proto, když je družstvo A oslabeno o jednoho hráče a družstvu B je ukládán trest, Komerční přestávka nemůže nastat. Výjimkou je situace, kdy je hráčem odpykáván pětiminutový (nikoliv souběžný) trest, v takové situaci Komerční přestávka nastane v předepsaném čase. Nicméně je-li stejnému družstvu uložen menší trest v průběhu pětiminutového trestu a tímto dojde k poměru hráčů na hrací ploše 5 na 3, Komerční přestávka nenastane, dokud menší trest nevyprší;
 • e)v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny nesmí být žádné Komerční přestávky. Nedojde-li ke Komerční přestávce před tím, Komerční přestávka se zruší;
 • f)v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky;
 • g)brankářům je dovoleno odejít k příslušným hráčským lavicím. Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit k vhazování, přičemž z Komerční přestávky zbývá 20 vteřin. Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání v přerušení hry. Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas, jakmile jsou vyzvány k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky. Hlavní rozhodčí okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.

5.2.Celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení (přerušení hry) do jejího ukončení (nového vhazování) musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a může být dlouhá maximálně 80 vteřin.

5.3.Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.4.Je-li utkání I. ligy ČR vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.5.Je-li utkání I. ligy ČR vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.4. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky stanovená čl. 5.2. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1.Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání I. ligy ČR, tj. souhrn maximálně 3 situací z daného utkání (dále také jako „Stížnost“). Výjimku stanoví čl. 6.7. těchto technických norem.

6.2.Stížnost musí byt podána do 48 hodin po utkání elektronickou poštou na adresu sbarvir@seznam.cz a zároveň na adresu sindler@czehockey.cz;

6.3.Záběr musí obsahovat celou posuzovanou situaci v časovém rozpětí 10 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po posuzované situaci, která je předmětem Stížnosti.

6.4.Ve stížnosti zaslané elektronickou poštou musí být zároveň uvedeno:

 • označení utkání
 • popis jednotlivých situací s označením přesného času utkání a důvod Stížnosti.

6.5.Komise rozhodčích Stížnost vyhodnotí a odpoví Klubu do 72 hodin od doručení Stížnosti.

6.6.Podání Stížnosti je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí Stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč se Klubu vrací.

6.7.V případě, že Klub podá Stížnost na vyšší počet situací, než je uvedeno čl. 6.1. těchto technických norem, je každá další situace obsažená ve Stížnosti zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 1.000,-Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí, že v podané situaci došlo k pochybení rozhodčího, paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za příslušnou situaci se Klubu vrací.

6.8.Vyúčtování Stížností bude prováděno ČSLH vždy za čtvrtinu soutěže. Kluby poté z ČSLH obdrží vyúčtování.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1.Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu v I. lize ČR.

7.2.Klub smí vetovat rozhodčího pouze poté, co tento odřídil alespoň jedno utkání družstva Klubu v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího, aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.

7.3.Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje případná dosavadní vetace Klubu.

7.4.Vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí.

7.5.Vetace dle bodu 7.1. těchto technických norem se podává pověřenému členovi komise rozhodčích písemně prostřednictvím zprávy elektronické pošty na adresu sbarvir@seznam.cz. Na jinou formu nebude brán zřetel. Vetaci je Klub povinen oznámit nejpozději 30 hodin před konáním utkání, na které se má vetace vztahovat.

7.6.Klub není oprávněn učinit sdělení sdělovacím prostředkům o uplatněné vetaci dříve než po písemném oznámení pověřenému členovi komise rozhodčích dle čl. 7.1. těchto technických norem, přičemž současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce, či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání I. ligy ČR, které Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.

8. Mediální náležitosti

8.1.Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání I. ligy ČR nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým vyjádřením či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,-Kč.

8.2.Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením došlo k poškození dobrého jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude Klub potrestán finanční pokutou v minimální výši 25.000,-Kč.


Související dokumenty:


Související články:

Vedení Českého hokeje k hráčským smlouvám a odměnám v profesionálních soutěžích
V souvislosti s pandemií koronaviru a jejími dopady na sportovní prostředí zaslalo vedení Českého hokeje klubům Tipsport extraligy a Chance ligy dopis s doporučeními, týkajícími se jejich smluvních vztahů s hráči.
Rozhodnutí výkonného výboru ČSLH ohledně soutěží v sezóně 2019/20
<i>AKTUALIZOVÁNO (12. 3. 2020 ve 17:00)</i> <br>V souvislosti s vývojem epidemiologické situace a mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, týkajícím se veřejných akcí, se výkonný výbor ČSLH zabýval pokračováním hokejových soutěží v sezóně 2019/20.
Podobou zbývající části sezony Chance ligy se bude zabývat výkonný výbor
Kluby Chance ligy nedospěly na středeční společné schůzce k jednoznačnému doporučení, týkajícímu se jejího dalšího pokračování v návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví o hromadných veřejných akcích, které by předložily výkonnému výboru ČSLH.
Vydražte speciální dresy a podpořte projekt Legenda legendám
Projekt Legenda legendám je ve svém finále. V pondělí 9. března končí další dvě aukce speciálních dresů (Ústí nad Labem a Třebíč v 17:00, České Budějovice a Přerov ve 20:00) s podobiznami legend jednotlivých klubů. V tomto týdnu bude ukončeno i zbylých 9 aukcí. Máte tedy poslední šanci vydražit unikátní dres a zároveň tím podpořit dobrou věc.
Legenda legendám – Hlinka, Holeček nebo Pastrňák pomáhají
Nedožité sedmdesáté narozeniny skvělého člověka, vynikajícího hokejisty a úspěšného trenéra Ivana Hlinky (1950–2004) připomene charitativní projekt „Legenda legendám“, pořádaný ve prospěch Nadačního fondu Ivana Hlinky.
Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH: LHK Jestřábi Prostějov
Disciplinární komise ČSLH se zabývala jednáním, kterého se vůči hráči Dominiku Lakatošovi v rozporu s řády a ve zcela nemístném kontextu dopustili domácí fanoušci při přípravném utkání LHK Jestřábi Prostějov – HC Vítkovice Ridera (30. 8. 2019).
Chance liga s přímým postupem a v novém formátu
Licence, opravňující k účasti ve druhé nejvyšší soutěži, byla udělena všem šestnácti účastníkům (HC Benátky nad Jizerou, ČEZ Motor České Budějovice, HC Frýdek-Místek, AZ Residomo Havířov, Piráti Chomutov, HC Dukla Jihlava, SK Trhači Kadaň, HC Stadion Litoměřice, HC RT Torax Poruba, LHK Jestřábi Prostějov, HC Zubr Přerov, HC Slavia Praha, HC Baník Sokolov, SK Horácká Slavia Třebíč, HC Slovan Ústí nad Labem, VHK ROBE Vsetín). Nováčky jsou po čtyřech letech sestupující Piráti Chomutov a postupující HC Baník Sokolov, který v soutěži naposledy působil v sezóně 1996/97 a vrací se po dvaadvaceti letech.
Výkonný výbor Českého hokeje schválil herní model Chance ligy
Výkonný výbor Českého hokeje schválil herní model druhé nejvyšší soutěže v sezóně 2019/20.