Chance liga (2021/2022)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga
Ze soutěže se sestupuje do: 2.liga
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:

- 17 družstev se utká tříkolově každý s každým (48 utkání). Družstva, která se umístí po této části soutěže na 15. - 17. místě, sestupují do II. ligy ČR.

2. část

 • a) Předkolo play-off:
  - družstva umístěná po 1. části na 7. - 10. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 1. části na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 1. části na 10. místě a družstvo umístěné po 1. části na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 1. části na 9. místě. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.
 • b) Play-down:
  - družstva umístěná po 1. části na 13. a 14. místě sehrají play-down na 4 vítězná utkání (4-7 utkání) s tím, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Poražené družstvo sestupuje do II. ligy ČR.

3. část

 • a) Play-off o vítězství v Chance lize:
  - družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě a dále dvě vítězná družstva z části 2a) - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že čtvrtfinále play-off se hraje na 3 vítězná utkání, semifinále a finále play-off na 4 vítězná utkání (3-19 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části atd. Ve čtvrtfinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. V semifinále a finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části a třetí, čtvrté, případně šesté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítěz této části soutěže postupuje do části soutěže Tipsport extraliga ledního hokeje 2b) - „O udržení, resp. o postup do Tipsport ELH“.
 • b) O udržení, resp. o postup do Chance ligy:
  - vítězné družstvo z části 2b) - „Play-down“ se utká s vítězem II. ligy ČR na 4 vítězná utkání s tím, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u družstva sestupujícího do této části soutěže z části 2b) - „Play-down“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání u družstva postupujícího do této části soutěže z II. ligy ČR.

Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Chance liga pro sezónu 2022-2023.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platní zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ s výjimkou utkání č. 1455 a 1456, 2b) - „Play-down“ s výjimkou utkání č. 1461 - 1463, části 3a) - „Play-off o vítězství v Chance lize“ s výjimkou utkání č. 1517 - 1520, č. 1529 - 1534 a č. 1539 - 1541 a části 3b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“ s výjimkou utkání č. 1555 - 1557 se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 2a) - „Předkolo play-off“ č. 1455 a 1456, utkání části 2b) - „Play-down“ č. 1461 - 1463, utkání části 3a) - „Play-off o vítězství v Chance lize“ č. 1517 - 1520, č. 1529 - 1534 a č. 1539 - 1541 a utkání části 3b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následuje po osmnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy další dvacetiminutové prodloužení, přičemž tento systém se opakuje až do doby, kdy jedním z družstev dojde k dosažení gólu. Družstva si před každým prodloužením mění strany. Družstvo, které dosáhne gólu, je vítězem utkání.

1. Organizace utkání

1.1. Družstvo klubu účastnícího se Chance ligy (dále také jen jako „Klub“) je povinno nastoupit do utkání Chance ligy ve stanoveném počtu hráčů:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole.
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

1.2. V utkání Chance ligy může za družstvo nastoupit maximálně 6 Cizinců.

1.3. V utkání Chance ligy může za družstvo nastoupit maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy, z nichž mohou být maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1999 a starší), přičemž z extraligy mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 21-23 let (tj. hráči ročníku narození 1998 - 2000), z II. ligy ČR anebo nejvyšší krajské soutěže seniorů mohou nastoupit maximálně 3 hráči ve věku 22 let a starší (tj. hráči ročníku narození 1999 a starší). Do tohoto počtu se nezapočítávají hráči ročníku 2001 a mladší, kteří mohou nastoupit v neomezeném počtu nad rámec výše uvedených hráčů na střídavé hostování dle čl. 26 Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy.

1.4. V utkání Chance ligy může za příslušný Klub nastupovat pouze hráč, který má s příslušným Klubem uzavřenou Hráčskou smlouvou ve smyslu Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a jejími přílohami (dále také jako „Hráčská smlouva“) účinnou v době konání utkání a zaregistrovanou ředitelem Chance ligy, nebo jehož Hráčská smlouva zaregistrovaná ředitelem Chance ligy, resp. zaregistrovaná ředitelem Tipsport extraligy ledního hokeje, jedná-li se o hráče, který uzavřel Hráčskou smlouvu s klubem Tipsport extraligy ledního hokeje, byla Klubu v souladu s příslušnými předpisy ČSLH postoupena. Bez předchozí registrace Hráčské smlouvy nesmí hráč do utkání nastoupit. Případné porušení tohoto pravidla je považováno za neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky. Výjimka z ustanovení tohoto článku se vztahuje na hráče ročníku narození 2002 - 2005, kteří mohou v utkáních soutěže Chance liga nastupovat bez uzavřené Hráčské smlouvy. Povinnost uvedená ve větě první a druhé tohoto článku se nevztahuje na hráče družstva klubu II. ligy ČR, které se účastní části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“.

1.5. Vyplývá-li z uzavřené Hráčské smlouvy mezi hráčem a Klubem právo Klubu uplatnit opční právo na prodloužení doby trvání příslušné Hráčské smlouvy a toto opční právo je Klubem uplatněno, může hráč v utkání soutěže Chance liga za příslušný Klub nastoupit pouze po předchozí registraci uplatnění opčního práva ředitelem Chance ligy. Start hráče v utkání Chance ligy bez předchozí registrace uplatnění opčního práva je považován za start bez zaregistrované Hráčské smlouvy. V takovém případě bude postupováno dle ustanovení pro start hráče bez zaregistrované Hráčské smlouvy (viz čl. 1.4. těchto technických norem).

1.6. Klub má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 3. 9. 2021 seznam hráčů, kteří mají v soutěžních utkáních Chance ligy v sezóně 2021-2022 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:

 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži dle SDŘ, Registračního řádu ČSLH, Přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy a těchto technických norem,
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají hráčský průkaz platný minimálně do 30. 4. 2022,
 • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2021-2022 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
 • Klub je povinen v seznamu hráčů označit Cizince, (dále také jako „Seznam hráčů“). Povinnost vypracovat Seznam hráčů se nevztahuje na klub II. ligy ČR, který se účastní části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“.

1.7. Kluby jsou oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů do 31. 1. 2022 včetně, a to za předpokladu, že takoví hráči nejpozději k tomuto datu splňují podmínky ke startu v Chance ligy. Po uplynutí tohoto data nejsou Kluby oprávněny doplňovat hráče na Seznam hráčů, a to s výjimkou hráčů ročníku narození 2002 - 2005 ve smyslu čl. 219 odst. 1. SDŘ, registrovaných v Klubu, které Kluby mohou na Seznam hráčů doplnit i v období od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022. 1.8. Kluby jsou oprávněny kdykoliv v průběhu sezóny 2021-2022 vyřadit jakéhokoliv hráče ze Seznamu hráčů, který byl na Seznam hráčů zapsán dle čl. 1.6. těchto technických norem, nebo byl na Seznam hráčů doplněn v souladu s čl. 1.7. těchto technických norem.

1.9. V utkání Chance ligy mohou nastupovat pouze hráči, kteří byli zapsáni na Seznam hráčů dle čl. 1.6. těchto technických norem, nebo byli na Seznam hráčů v souladu s čl. 1.7. těchto technických norem doplněni, a to současně jen tedy, bylo-li jejich zapsání, resp. doplnění na Seznam hráčů schváleno prostřednictvím Registračního systému ředitelem Chance ligy, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje hráče družstva klubu II. ligy ČR, které se účastní části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“.

1.10. Jednotlivec označený v Seznamu hráčů schváleném ředitelem Chance ligy, resp. ředitelem úseku řízení soutěží ČSLH jako brankář, nemůže být v zápisu o utkání zapsán jako hráč do pole, ani mu není povoleno na pozici hráče do pole do utkání nastoupit.

1.11. Kluby jsou povinny zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání Chance ligy vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v Chance lize jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 122 ze dne 4. 8. 2021. Povinnost uvedená v tomto článku se nevztahuje na klub II. ligy ČR, který se účastní části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“. Kvalifikační předpoklady pro vedení družstva klubu II. ligy ČR v části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“ se stanovují shodně s kvalifikačními předpoklady pro vedení družstva klubu v soutěži II. liga ČR.

1.12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

1.13. Kluby jsou povinny zajistit, aby nikdo, není-li čl. 316 písm. e) SDŘ popsáno jinak, nevstupoval v průběhu utkání, o přestávkách, ani po skončení utkání do šatny rozhodčích. Za případné porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož zástupce se proti výše uvedenému ustanovení proviní, potrestán finanční pokutou ve výši 10.000,- Kč. Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů ČSLH rozhodnout o případném porušení povinnosti pořadatelské služby stanovené čl. 316 SDŘ.

1.14. Kluby jsou povinny zajistit, aby vedoucí družstev předložili nejpozději 60 minut před začátkem utkání vedoucímu boxu časoměřičů sestavu družstva Klubu odpovídající složení jednotlivých formací v příslušném utkání Chance ligy na předepsaném tiskopise (tzv. Sestavu). Dojde-li před začátkem utkání ke změně ve složení jednotlivých formací, je vedoucí družstva Klubu povinen toto neprodleně oznámit vedoucímu boxu pomocných rozhodčích, který zajistí úpravu elektronického zápisu. Změny ve složení jednotlivých formací mohou být vedoucím družstva Klubu hlášeny nejpozději 15 minut před začátkem utkání.

1.15. V utkáních Chance ligy se hráči osobní trest do konce utkání za přestupek Bitka dle čl. 46 Pravidel neuloží, pokud:

 • a) takovému hráči již nebyl v předcházejícím průběhu konání utkání uložen větší trest dle čl. 20.1. Pravidel za podíl na šarvátce specifikované čl. 46 Pravidel;
 • b) se hráč účastní šarvátky s protihráčem, do které se oba protihráči zapojí s obdobnou aktivitou, tj. tzv. vyvážené šarvátky;
 • c) hráč svým jednáním nenaplnil předpoklady k uložení osobního trestu do konce utkání, resp. trestu ve hře ve smyslu čl. 46.4. - 46.13. Pravidel.

2. Povinnosti pořádajícího Klubu

2.1. Pořádající Klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento bezprostředně po skončení utkání předat hostujícímu družstvu a hlavnímu rozhodčímu.

2.2. Pořádající Klub je povinen zajistit na dobu konání utkání stálou přítomnost sanitního vozu vybaveného v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb. včetně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby oprávněného poskytnout neodkladnou péči v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 55/2011 Sb. Dále je pořádající Klub povinen v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

2.3. Pořádající Klub je povinen zajistit místo pro delegáta utkání s odpovídajícím výhledem na ledovou plochu a dále zajistit umožnění přístupu delegáta utkání do kabiny rozhodčích.

2.4. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním, resp. po utkání Chance ligy pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích následující: Před utkáním

 • 6 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.,
 • 1x konvice čaje, vč. ingrediencí (cukr, citron), lžiček, kelímků atd.,
 • na vyžádání rozhodčích poskytnout součinnost kustoda družstva pro řešení technických problémů (např. při závadě na přilbě, broušení bruslí atd.).

Po utkání

 • studený bufet pro 4 osoby.

2.5. Pořádající Klub je povinen uspořádat pozápasový ceremoniál k dekorování vítěze Chance ligy. Scénář ceremoniálu připravuje pořádající Klub a podléhá schválení ředitelem Chance ligy. Závěrečný ceremoniál po skončení takového utkání se uskuteční v oficiálních zápasových dresech.

3. Zimní stadiony

3.1. Mistrovská utkání Chance ligy musí být sehrána na zimních stadionech odpovídajících SDŘ, Pravidlům, Licenčnímu řádu pro účast v I. lize ledního hokeje v platném znění, případně jiným předpisům ČSLH, a kterým byla současně výkonným výborem ČSLH potvrzena způsobilost k tomu, aby na nich byla hrána soutěžní utkání Chance ligy.

3.2. Branky musejí být usazeny na pružných brankových kolících v souladu s čl. 2.1. Pravidel. Pružné brankové kolíky musejí být vyrobeny ze speciální mrazuvzdorné technické pryže, černé barvy, přičemž velikost širší části kolíku pro uchycení branky musí být 8 cm na výšku a 4 cm v průměru a velikost užší části kolíku pro ukotvení kolíku v ledové ploše musí být 8 cm na výšku a 2,5 cm v průměru.

3.3. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby při utkání Chance ligy, jakožto i před jeho začátkem, či po jeho skončení neprobíhala na zimním stadionu, na kterém se příslušné utkání Chance ligy hraje, distribuce nápojů ve skleněných a plechových obalech. Pořádající Klub je rovněž povinen zajistit, aby takové nápoje nebyly vnášeny na zimní stadion zvenčí.

3.4. Při všech utkáních Chance ligy nesmí hrát na stadionu hudba, resp. nesmí být vysílán žádný zvuk prostřednictvím místního rozhlasu, kostky, či velkoplošné projekce v následujících situacích: - v průběhu hry nebo při oddechových časech družstev, - leží-li zraněný hráč na ledě při přerušení hry.

3.5. Na zimních stadionech, kde hráči odcházejí z hrací plochy stejnou cestou (tunelem), bude za spolupráce s rozhodčími odchod po skončení každé části hry organizován tak, že nejprve ledovou plochu opustí hostující družstvo. Až po jeho odchodu bude umožněno odejít družstvu domácímu.

3.6. Požádá-li o to hostující Klub nejpozději do 10.00 hodin dne předcházejícího dni konání příslušného utkání Chance ligy, je pořádající Klub povinen zajistit družstvu hostujícího Klubu v den konání takového utkání tréninkovou jednotku v délce 30 minut na hrací ploše, na které se uskuteční příslušné utkání Chance ligy, upravené rolbou bezprostředně před konáním takové tréninkové jednotky, a poskytnout družstvu hostujícího Klubu pro potřeby této tréninkové jednotky 30 nových puků. Nedohodnouli se oba zúčastněné Kluby jinak, stanovuje se začátek této tréninkové jednotky následovně:

 • a) koná-li se utkání dříve než v 16.00 hodin - v 9.45 hodin;
 • b) koná-li se utkání od 16.00 do 16.59 hodin - v 10.15 hodin;
 • c) koná-li se utkání později než v 17.00 hodin - v 10.45 hodin.

3.7. Pořádající Klub je povinen zajistit úpravu ledové plochy mezi jednotlivými třetinami v časovém rozmezí 18 minut. Tato doba bude měřena na časovém zařízení. V této době není hráčům dovolen vstup na ledovou plochu. Po uplynutí 18 minut je hlavní rozhodčí povinen zahájit neprodleně hru (výjimka z čl. 34.2. Pravidel).

3.8. Pořádající Klub je povinen za účelem sběru statistik z utkání Chance ligy zajistit 6 míst na tribuně za střídačkami družstev a schválených ředitelem Chance ligy, dále datový kabel do boxu časoměřičů a zabezpečené Wi-Fi připojení pouze pro potřeby statistických týmů, přičemž toto připojení musí splňovat podmínku minimální garantované rychlosti uploadu 4 Mbit/s.

3.9. Pořádající Klub je oprávněn při utkáních Chance ligy provozovat vysílání prostřednictvím kostky či velkoplošné projekce ve vnitřních prostorách zimního stadionu, s tím, že:

 • kostka, či velkoplošná projekce musí být provozována zodpovědně, aby její používání nepodrývalo autoritu či jinak nenarušovalo roli rozhodčích utkání, nepodněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky; Pořádající Klub nese plnou zodpovědnost za veškeré jednání osob, či osoby, které jsou pověřeny k úpravě obrázků a zvuků přenášených na kostku, resp. velkoplošnou projekci; Zcela zakázáno je opakovat herní situaci, je-li tato aktuálně předmětem posuzování dle čl. 99 Pravidel, a to do rozhodnutí hlavním rozhodčím,
 • Pořádající Klub je povinen ukládat záznam z vysílání kostky, či velkoplošné projekce, a to vždy po dobu sedmi kalendářních dnů po skončení příslušného utkání Chance ligy; Pořádající Klub je rovněž povinen, pokud o to ředitel Chance ligy písemně ve lhůtě stanovené větou první požádá, tento záznam nejpozději do 48 hodin od odeslání takové žádosti doložit řediteli Chance ligy; Za nesplnění této povinnosti bude pořádajícímu Klubu uložena finanční pokuta ve výši 25.000,-Kč.

3.10. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání jednotlivých dvacetiminutových třetin, resp. prodloužení a samostatných nájezdů k určení vítěze utkání byla ledová plocha osvětlena v intenzitě zápasového režimu v souladu s podmínkami stanovenými ČSN EN 12193, a to počínaje 1 minutou před začátkem každé části hry a konče opuštěním ledové plochy všemi účastníky utkání. Ke ztlumení osvětlení v průběhu konání utkání může dojít pouze v komerčních přestávkách pro odvysílání sponzorských bloků, přičemž ztlumení osvětlení (i) může nastat nejdříve 10 vteřin po zahájení (oznámení hlasatelem utkání, či zapnutí signalizačního světla) komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků, (ii) lze provést maximálně na 50 % intenzity zápasového režimu stanoveného ČSN EN 12193, (iii) nemůže nastat, probíhá-li v přerušené hře mezi hráči družstev šarvátka, nebo je-li hlavním rozhodčím utkání ukládán hráči, resp. hráčům trest, v takovém případě lze ztlumení osvětlení realizovat až poté, co budou boxu pomocných rozhodčích oznámeny uložené tresty, nebo v případech, kdy rozhodčími nebude ukládán trest, až poté, co bude šarvátka rozhodčími utkání zřetelně ukončena.

3.11. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby v průběhu konání utkání Chance ligy nebyla na zimním stadionu používána stroboskopová světla či jakékoliv jiné světelné efekty, které mohou mít negativní vliv na zdravotní stav účastníků utkání.

3.12. Pořádající Klub je povinen zajistit, aby žádné zařízení určené k vysílání reprodukovaného zvuku ve vnitřním areálu zimního stadionu nebylo používáno tak, aby podrývalo autoritu či jinak narušovalo roli rozhodčích utkání, podněcovalo divácké násilí, projevy nesportovního chování definované v čl. 312 odst. 3. písm. a) SDŘ, případně k těmto nevytvářelo záminky.

3.13. Za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech je každý Klub povinen:

 • poskytnout Klubu pořádajícímu utkání Chance ligy informace o osobách představujících riziko pro bezpečnost osob a ochranu majetku na stadionech;
 • pořizovat záznamy o bezpečnostních incidentech na stadionu, na kterém se konalo domácí utkání Chance ligy Klubu;
 • poskytnout hostujícímu Klubu na vyžádání veškeré fotografie, obrazové, obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se nestandardních bezpečnostních situací nastalých při příslušném Klubem pořádaném utkání Chance ligy;
 • poskytnout řídícímu orgánu Chance ligy na vyžádání veškeré fotografie, obrazové, obrazově zvukové, zvukové i jiné záznamy týkající se nestandardních bezpečnostních situací nastalých při kterémkoliv Klubem pořádaném utkání Chance ligy;
 • zajistit, aby osoby provádějící při Klubem pořádaných utkáních Chance ligy výkon pořadatelské služby při této činnosti dodržovaly pravidla zdvořilosti, dbaly cti, vážnosti a důstojnosti jiných osob i své vlastní, dbaly, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, a postupovaly vždy tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směruje jejich jednání, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení sledovaného účelu, jímž je zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku na stadionu.

4. Výstroj a výzbroj hráčů

4.1. Ve všech utkáních Chance ligy nastupuje domácí družstvo k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých. 4.2. Dohodnou-li se Kluby na změně barvy dresů oproti čl. 4.1. těchto technických norem, je tato změna možná pouze s předchozím souhlasem ředitele Chance ligy.

4.3. Čísla na dresech musejí být jednotného provedení a velikosti (v souladu s Pravidly), maximálně dvoumístná, od 1 do 99. Doplňková čísla, např. za desetinnou čárkou, jsou zakázána. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře. Na rukávech dresů být čísla nemusí (výjimka z čl. 9.2. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.4. Převládající barva oblečení musí pokrývat přibližně 80 % dresů a štulpen, kromě jmen a čísel (viz čl. 9.1. Pravidel).

4.5. V utkáních Chance ligy musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou, a to včetně hráčů družstva klubu II. ligy ČR, kteří se účastní části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v Registračním systému ČSLH a současně v oficiálním zápisu o utkání.

4.6. Rozhodčí je povinen poznamenat do zápisu o utkání start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních Chance ligy za příslušný Klub. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za příslušný Klub bez jmenovky, bude Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,- Kč.

4.7. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

4.8. Hráči musejí mít jednotnou barvu a provedení všech částí výstroje ve smyslu čl. 9.1. Pravidel, a to včetně hráčů družstva klubu II. ligy ČR, kteří se účastní části 2b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“. Individuální reklamy na jakékoliv součásti dresu, včetně kalhot, štulpen a helmy jsou zakázány. Hráč, nesplňující toto ustanovení, nebude rozhodčími utkání připuštěn ke hře a Klub bude potrestán finanční pokutou 50.000,- Kč. Výjimku tvoří brankáři, kteří mohou mít v souladu s čl. 4.7. těchto technických norem odlišnou barvu kalhot, tudíž i reklamy umístěné na brankářských kalhotách mohou být odlišné od kalhot hráčů do pole.

4.9. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2021-2022 se jedná o ročník narození 2004), musí nosit obličejovou masku tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel).

5. Komerční přestávky

5.1. Ve všech utkáních Chance ligy je právem pořádajícího Klubu do utkání zařadit komerční přestávky pro odvysílání sponzorských bloků (dále jen „Komerční přestávky“, či jednotlivě „Komerční přestávka“), přičemž využití tohoto práva je pořádající Klub povinen oznámit písemně řediteli Chance ligy před začátkem sezóny, resp. v jednotlivých případech vždy nejpozději 24 hodin před příslušným utkáním, při němž pořádající Klub hodlá svého práva využít. Komerční přestávky přitom vždy musí splňovat následující zásady:

 • a) komerční přestávky proběhnou v prvním přerušení hry následujícím po odehrání 6. minuty utkání (odpočtem v prvním přerušení hry následujícím po čase 14:00 na časomíře) a dále po odehrání 12. minuty utkání (odpočtem v prvním přerušení hry následujícím po čase 8:00 na časomíře);
 • b) celková délka Komerční přestávky od jejího zahájení do jejího ukončení musí být dlouhá minimálně 60 vteřin a maximálně 80 vteřin;
 • c) Komerční přestávka nemůže nastat (i) po zakázaném uvolnění, s výjimkou situace, kdy je jednomu z družstev nebo jeho hráči uložen trest družstva druhé družstvo má mít na základě takového vyloučení výhodu přesilové hry, nebo (ii) v průběhu přesilové hry, s výjimkou popsanou písm. e) tohoto článku, nebo (iii) po vstřeleném gólu, nebo (iv) pokud je hra přerušena z důvodu nařízeného trestného střílení, nebo (v) dochází-li ke zkoumání kterékoliv situace brankovým videorozhodčím, nebo (vi) probíhá-li v přerušené hře na hrací ploše bitka;
 • d) druhá Komerční přestávka může nastat nejdříve ve třetím přerušení po první Komerční přestávce; Nemůže-li Komerční přestávka nastat z některého z důvodů uvedených pod písm. c) tohoto článku, konání komerční přestávky se posouvá na nejbližší přerušení hry, v němž nenastane překážka k jejímu konání;
 • e) Komerční přestávka může nastat, pokud hraje jedno družstvo v oslabení a dojde k přerušení hry v důsledku uložení trestu druhému družstvu nebo jeho hráči, po němž mají obě družstva pokračovat ve stejném počtu hráčů na ledě; Komerční přestávka dále může nastat, je-li hráčem jednoho z družstev odpykáván pětiminutový (nikoliv však souběžně uložený) trest a nedojde-li v předmětném přerušení hry, v němž má nastat Komerční přestávka, k vyloučení dalšího hráče téhož družstva, přičemž v takovém případě nastane Komerční přestávka v prvním přerušení hry následujícím poté, co obě družstva dosáhnou shodného počtu hráčů na ledě;
 • f) v poslední minutě první a druhé třetiny a v závěrečných dvou minutách třetí třetiny Komerční přestávky nesmí nastat; Nedojde-li ke konání Komerční přestávky do této doby, Komerční přestávka se bez náhrady zruší;
 • g) v prodloužení nejsou žádné Komerční přestávky, s výjimkou prodloužení v části 2a) - „Předkolo play-off“, části 2b) - „Play-down, části 3a) - „Play-off o vítězství v Chance lize“ a části 3b) - „O udržení, resp. o postup do Chance ligy“, a to za podmínek popsaných předchozími písmeny toho článku;
 • h) v průběhu konání Komerční přestávky je brankářům dovoleno odjet k hráčským lavicím; Družstva mohou střídat, jakmile hlavní rozhodčí zapíská na znamení, že se družstva mají vrátit k vhazování, a to 20 vteřin před skončením Komerční přestávky; Toto střídání podléhá stejnému postupu jako běžné střídání při přerušení hry; Družstva mohou žádat hlavního rozhodčího o oddechový čas, jakmile jsou vyzvána k následnému vhazování zapískáním hlavního rozhodčího oznamujícím zbývajících 20 vteřin Komerční přestávky; Hlavní rozhodčí v takovém případě okamžitě uvědomí zapisovatele o požadavku na oddechový čas a oficiální oddechový čas probíhá dle obvyklého postupu.

5.2. Komerční přestávka je oznámena signalizací z boxu časoměřičů rozsvícením červeného signálního světla a hlavním rozhodčím signálem na červené světlo. V okamžiku, kdy zbývá 20 vteřin Komerční přestávky, vedoucí boxu rozhodčích dá pokyn hlavnímu rozhodčímu, aby zapískal a tím hráčům ukázal, že se mají přesunout k bodu pro vhazování. V okamžiku, kdy zbývá 5 vteřin Komerční přestávky, dostane čárový rozhodčí pokyn od vedoucího boxu rozhodčích k zapískání pro provedení vhazování. Ukončení Komerční přestávky je oznámeno zhasnutím červeného signálního světla. Povinností Klubů je v případě využití práva na zařazení Komerčních přestávek instalace tohoto světla s vypínačem.

5.3. Je-li utkání Chance ligy vysíláno přímým televizním přenosem, je povinností poskytovatele televizního přenosu, aby při instalaci techniky v rámci přípravy přenosu technicky zajistil spojení mezi boxem časoměřičů a přenosovým vozem pro organizaci Komerčních přestávek.

5.4. Je-li utkání Chance ligy vysíláno přímým televizním přenosem a jsou-li splněny podmínky dle čl. 5.3. těchto technických norem, je možné ukončit Komerční přestávku až na základě pokynu od režiséra televizního přenosu, přičemž však musí být dodržena doba trvání Komerční přestávky stanovená písm. b) čl. 5.1. těchto technických norem.

6. Stížnosti na výkon rozhodčích

6.1. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání Chance ligy, tj. souhrn maximálně 3 situací z daného utkání (dále také jako „Stížnost“). Výjimku stanoví čl. 6.7. těchto technických norem.

6.2. Stížnost musí byt podána do 48 hodin po utkání elektronickou poštou na adresu sbarvir@seznam.cz a zároveň na adresu sindler@czehockey.cz.

6.3. Záběr musí obsahovat celou posuzovanou situaci v časovém rozpětí 10 sekund před rozhodným momentem a nejméně 10 sekund po posuzované situaci, která je předmětem Stížnosti.

6.4. Ve stížnosti zaslané elektronickou poštou musí být zároveň uvedeno: - označení utkání, - popis jednotlivých situací s označením přesného času utkání a důvod Stížnosti.

6.5. Komise rozhodčích Stížnost vyhodnotí a odpoví Klubu do 72 hodin od doručení Stížnosti.

6.6. Podání Stížnosti je zpoplatněno paušálním poplatkem ve výši 1.000,- Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí Stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč se Klubu vrací.

6.7. V případě, že Klub podá Stížnost na vyšší počet situací, než je uvedeno čl. 6.1. těchto technických norem, je každá další situace obsažená ve Stížnosti zpoplatněna paušálním poplatkem ve výši 1.000,-Kč. V případě, že pověřený člen komise rozhodčích vyhodnotí, že v podané situaci došlo k pochybení rozhodčího, paušální poplatek ve výši 1.000,-Kč za příslušnou situaci se Klubu vrací.

6.8. Vyúčtování Stížností bude provedeno ČSLH po skončení soutěže. Kluby poté z ČSLH obdrží vyúčtování.

7. Postup při vetování rozhodčích

7.1. Každý Klub je oprávněn bez udání důvodu vetovat jednoho hlavního a dva čárové rozhodčí. Vetovaní rozhodčí nebudou po dobu trvání vetace rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání daného Klubu v Chance lize.

7.2. Klub smí vetovat rozhodčího pouze poté, co tento odřídil alespoň jedno utkání družstva Klubu v daném soutěžním ročníku. Vetace rozhodčího, aniž by tento v předchozím průběhu soutěžního ročníku rozhodoval alespoň jedno utkání daného Klubu, není možná.

7.3. Počet vetací na Klub za sezonu není omezen. Vetací se nahrazuje případná dosavadní vetace Klubu.

7.4. Vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí.

7.5. Vetace dle bodu 7.1. těchto technických norem se podává pověřenému členovi komise rozhodčích písemně prostřednictvím zprávy elektronické pošty na adresu sbarvir@seznam.cz. Na jinou formu nebude brán zřetel. Vetaci je Klub povinen oznámit nejpozději 30 hodin před konáním utkání, na které se má vetace vztahovat.

7.6. Klub není oprávněn učinit sdělení sdělovacím prostředkům o uplatněné vetaci dříve než po písemném oznámení pověřenému členovi komise rozhodčích dle čl. 7.1. těchto technických norem, přičemž současně je Klub povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce, či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání Chance ligy, které Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.

8. Mediální náležitosti

8.1. Kluby jsou povinny zajistit, aby v den konání příslušného utkání Chance ligy nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, způsob řízení utkání, či konkrétní výrok rozhodčího učiněný v souvislosti s řízením utkání, a to žádným přímým nebo nepřímým vyjádřením či gestem. Za každé jednotlivé porušení tohoto ustanovení bude Klub, jehož člen se takového hodnocení dopustí, potrestán finanční pokutou ve výši 5.000,-Kč.

8.2. Kluby jsou povinny zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů ve sdělovacích prostředcích nevyjadřoval tak, aby takovým vyjádřením došlo k poškození dobrého jména a zájmů soutěže. Za nesplnění této povinnosti bude Klub potrestán finanční pokutou v minimální výši 25.000,-Kč


Související dokumenty:


Související články:

Rozhodnutí DK ELH – Maxim Žukov (HC Dukla Jihlava)
Pověřený člen disciplinární komise ELH Tomáš Jelínek se ve zkráceném řízení zabýval zákrokem hráče Maxima Žukova na protihráče Matěje Berana, za který mu byl v utkání HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno (22. 04. 2022) uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce utkání za Bodnutí špičkou hole.
Vítězem Chance ligy je Jihlava a míří do baráže o extraligu
HC Dukla Jihlava převzala pohár pro vítězný tým Chance ligy za sezonu 2021/22. Tým z Vysočiny porazil ve finále playoff druhé nejvyšší soutěže v ČR Vsetín 4:2 na zápasy a postupuje do baráže o extraligu, kde vyzve Rytíře Kladno.
Rozhodnutí STK: HC Stadion Vrchlabí
Sportovně-technická komise Českého hokeje rozhodla o kontumaci utkání Chance ligy HC Stadión Vrchlabí – HC AZ Havířov 2010, které se hrálo 28. února 2022 a skončilo výsledkem 4:1, ve prospěch klubu HC AZ Havířov 2010.
O Kapku lepší hokej potřetí: Podaří se pro děti vybrat milion korun?
Na přelomu ledna a února 2022 se rozjede třetí ročník projektu O Kapku lepší hokej, jenž má jednoduchý cíl: Ve spojení s Nadačním fondem Kapka naděje v co největší míře podpořit nemocné děti s poruchami krvetvorby.
Rozhodnutí DK ČSLH – LHK Jestřábi Prostějov
Disciplinární komise ČSLH potrestala klub LHK Jestřábi Prostějov za chování jeho fanoušků v utkání HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov, které se hrálo 22. 12. 2021, finanční pokutou ve výši 10 000 Kč.
Český hokej k opatřením regulujícím účast diváků na sportovních akcích
Vedení Českého hokeje se obrátilo na předsedu Národní sportovní agentury Filipa Neussera se žádostí o spolupráci při přehodnocení opatření, omezujícího účast diváků na sportovních akcích paušálním limitem.
Vyjádření disciplinární komise ČSLH – HC Benátky nad Jizerou
Disciplinární komise ČSLH se zabývala postupem pořádajícího klubu při poskytnutí první pomoci hráči Petru Krejčímu, zraněnému v průběhu utkání HC Benátky nad Jizerou – LHK Jestřábi Prostějov (29. 9. 2021) po zásahu kotoučem v oblasti obličeje a dutiny ústní.
Rozhodnutí STK ČSLH: SK Trhači Kadaň
Sportovně-technická komise ČSLH se zabývala situací, která vznikla poté, co klub SK Trhači Kadaň dne 10. 11. 2021 oznámil, že z finančních důvodů odstupuje ze soutěže Chance liga.
V Chance lize končí z finančních důvodů SK Trhači Kadaň
Klub SK Trhači Kadaň oznámil, že z finančních důvodů nemůže pokračovat v rozehrané sezóně Chance ligy 2021/22.
Junioři v Tipsport extralize a Chance lize
Nejvytěžovanějšími hráči mladšími dvaceti let byli v úvodní části Tipsport extraligy (01. 09. – 03. 10. 2021) plzeňský obránce David Jiříček, který strávil na ledě v průměru 16:29 min., obránce David Moravec z Mladé Boleslavi (14:12) a karlovarský útočník Jiří Kulich (12:07).