II. liga ČR (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: 1. liga

1. část:

- 27 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 15 družstev ve skupině „Západ“ a 12 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupině „Západ“ utkají dvoukolově každý s každým (28 utkání) a ve skupině „Východ“ se družstva utkají čtyřkolově každý s každým (44 utkání).

2. část - Nadstavbová sk. Západ:

- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 8. místě se utkají dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 9. - 15. místě se utkají dvoukolově každým s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.

3. část
- a) - Předkolo play-off sk. Západ:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. a 8. místě a družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 2. místě a družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. místě.

První a případné třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře.

b) - O udržení ve II. lize ČR:

- družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 7. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 12. místě sehrají jedno kolo play-down na 2 vítězná utkání (2-3 utkání), s tím, že postavení družstev v této části soutěže bude určeno podle vyššího průměru bodů získaných družstvem příslušného klubu v části bezprostředně předcházející této části soutěže (u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 7. místě se sčítají dosažené výsledky z 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“).

První a případně třetí utkání se hraje u družstva s vyšším pořadím, druhé utkání se hraje u družstva s pořadím nižším. Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do příslušné nejvyšší krajské ligy seniorů.

4. část
- a) - Play-off:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 1. - 6. místě, vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“ a družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 8. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že osmifinále a čtvrtfinále se hrají na 3 vítězná utkání, semifinále a finále se hrají na 4 vítězná utkání (3-22 utkání).

Pro sestavování dvojic v osmifinále a ve čtvrtfinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ nejhůře (postoupí-li do této části soutěže z části 3a/ - „Předkolo play-off sk. Západ“ jedno nebo obě družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. - 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ dosáhla ve skupině „A“ nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí), druhé nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ atd., resp. nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje sdružstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části ve skupině „Východ“ atd. V obou kolech této části soutěže platí, že první, třetí a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ hůře a lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře. V tomto kole této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“, hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“, hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v příslušné části soutěže bezprostředně předcházející této části soutěže shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. V této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěného družstva po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstva umístěného po 1. části ve skupině „Východ“, hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Chance liga pro sezónu 2024-2025.

b) - Kvalifikace o postup do II. ligy ČR:

- z vítězů jednotlivých krajských soutěží budou sestaveny kvalifikační skupiny a z nich dvě vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu 2024-2025.

Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují sjedním brankářem a třemi hráči vpoli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka vprodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play- off“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li níže stanoveno jinak, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní hrací doby, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Účastní-li se příslušné kvalifikační skupiny v části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ právě 2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz kvalifikační skupiny, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči ročníku narození 2003 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku narození 2004, 2005 a 2006, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Družstvo Klubu je pro utkání II. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.
 3. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 Cizinců.
 4. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů ve věku 21 let a starších majících registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy a čl. 26 přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (tj. hráčů ročníku narození 2002 a starších), přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících v příslušném utkání na základě registračním oddělením ČSLH schváleného hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku narození 2003 a mladších).
 5. V utkáních části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play-off“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže II. liga ČR celkem minimálně 14 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže II. liga ČR v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se II. ligy ČR nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 14.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Pořádající Klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předat 10 vstupenek na příslušné utkání II. ligy ČR pro potřeby hostujícího družstva.
 1. V utkáních soutěže hraných v období do 31. 12. 2023 včetně platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých. V utkáních soutěže hraných v období po 31. 12. 2023 platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.
 2. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 3. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 4. Utkání 1. části, 2. části - „Nadstavbové sk. Západ“, části 3a) - „Předkolo play-off“ a utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li následující větou stanoveno jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“, části 4a) - „Play-off“ a části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ v kvalifikační skupině, které se účastní právě dvě družstva, jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.
 5. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“.
 6. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání II. ligy ČR, ve kterém družstvo Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu zašle písemné stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:
  • - je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz,
  • - jsou záběry situací zpříslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30 sekund po tomto rozhodném momentu Situace,
  • - Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu utkání soutěže uveřejněného vsystému zápasů provozovaného ČSLH na adrese webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii) ke každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub v příslušné Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,
  • - Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet ČSLH č.: 253783461/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce: oficiální sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li stížnost maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že každá další Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši 1.000,- Kč (tj. např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za podání stížnosti 5.000,- Kč);
[img src="blob:https://www.ceskyhokej.cz/d44724d0-cb9a-4084-83c8-6dc43e0c5498" alt="page6image58526144" width="116.400000" height="0.840000">

v případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací na číslo účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen; v případě, že komise rozhodčích ČSLH pouze určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se Klubu na číslo účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši 1.000,- Kč za každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše Klubem zaplaceného poplatku za podání stížnosti.

14. Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži II. liga ČR hrát družstvo Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové rozhodčí, který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání Klubu ve II. lize ČR. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví, pokud:

 • - rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání, v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,
 • - je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího podána dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání družstva Klubu v soutěži;
 • - Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub v rozhodné době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně v jím podané žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má čárový rozhodčí, který dle takto podané žádosti má být vetován, v seznamu vetovaných čárových rozhodčích nahradit;

  počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že není-li shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní; vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí; Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než po písemném oznámení dle shora uvedeného, přičemž Klub je současně povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání II. ligy ČR, které příslušný Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.

datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
23.09.2023 17:00 1 2001 HC Wikov Hronov IHC Králové Písek 1:3 »
23.09.2023 18:00 1 2002 HK Kralupy n.Vltavou MOSTEČTÍ LVI 4:3 p »
23.09.2023 16:00 1 2003 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Cheb 4:3 »
23.09.2023 17:00 1 2004 HC Benátky n.J. HC Kobra Praha 2:3 »
23.09.2023 18:00 1 2005 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 3:6 »
23.09.2023 17:00 1 2006 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 1:6 »
23.09.2023 18:00 1 2007 HC Děčín HC Tábor 0:4 »
27.09.2023 18:00 2 2008 HC Wikov Hronov HC Letci Letňany 1:5 »
27.09.2023 18:30 2 2009 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Vrchlabí 5:6 p »
27.09.2023 18:00 2 2010 Slovan Ústí n.Labem HC Děčín 4:6 »
27.09.2023 18:00 2 2011 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 4:3 p »
27.09.2023 18:30 2 2012 TJ HC Řisuty HC Příbram 2:14 »
27.09.2023 18:00 2 2013 HC Tábor HC Stadion Cheb 11:0 »
19.10.2023 17:30 2 2014 Piráti Chomutov MOSTEČTÍ LVI 4:2 »
30.09.2023 18:00 3 2015 TJ HC Řisuty HC Wikov Hronov 1:7 »
30.09.2023 17:00 3 2016 IHC Králové Písek HK Kralupy n.Vltavou 2:3 »
30.09.2023 15:00 3 2017 MOSTEČTÍ LVI Slovan Ústí n.Labem 8:4 »
30.09.2023 18:00 3 2018 HC Stadion Cheb HC Benátky n.J. 3:1 »
30.09.2023 18:00 3 2019 HC Kobra Praha HC Stadion Vrchlabí 4:6 »
30.09.2023 17:00 3 2020 HC Příbram HC Letci Letňany 4:3 p »
30.09.2023 18:00 3 2021 HC Děčín Piráti Chomutov 4:8 »
04.10.2023 18:00 4 2022 HC Stadion Vrchlabí HC Benátky n.J. 1:2 p »
04.10.2023 18:00 4 2023 HC Letci Letňany Slovan Ústí n.Labem 3:2 p »
04.10.2023 18:00 4 2024 HC Děčín HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
04.10.2023 18:30 4 2025 HC Příbram Piráti Chomutov 4:3 »
04.10.2023 18:00 4 2026 HC Kobra Praha HC Tábor 4:5 »
04.10.2023 18:00 4 2027 HC Stadion Cheb TJ HC Řisuty 5:4 p »
04.10.2023 18:00 4 2028 MOSTEČTÍ LVI IHC Králové Písek 5:1 »
07.10.2023 17:00 5 2029 HC Wikov Hronov HC Tábor 2:7 »
07.10.2023 18:00 5 2030 HK Kralupy n.Vltavou TJ HC Řisuty 3:4 »
07.10.2023 16:00 5 2031 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 4:5 »
05.10.2023 18:00 5 2032 HC Benátky n.J. MOSTEČTÍ LVI 2:4 »
07.10.2023 18:00 5 2033 HC Stadion Vrchlabí HC Stadion Cheb 11:0 »
07.10.2023 17:00 5 2034 HC Letci Letňany HC Kobra Praha 9:1 »
07.10.2023 17:00 5 2035 HC Děčín HC Příbram 6:3 »
11.10.2023 18:30 6 2036 HK Kralupy n.Vltavou HC Wikov Hronov 7:4 »
11.10.2023 18:00 6 2037 HC Benátky n.J. HC Děčín 1:2 »
11.10.2023 18:00 6 2038 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 3:4 »
11.10.2023 18:30 6 2039 TJ HC Řisuty IHC Králové Písek 5:4 »
11.10.2023 18:00 6 2040 HC Tábor MOSTEČTÍ LVI 2:1 »
16.09.2023 18:00 6 2041 HC Stadion Cheb Piráti Chomutov 4:7 »
11.10.2023 18:30 6 2042 HC Příbram HC Kobra Praha 6:4 »
14.10.2023 17:30 7 2043 Piráti Chomutov HC Wikov Hronov 9:3 »
14.10.2023 18:00 7 2044 HC Tábor HK Kralupy n.Vltavou 3:2 sn »
14.10.2023 19:00 7 2045 TJ HC Řisuty Slovan Ústí n.Labem 1:3 »
14.10.2023 17:00 7 2046 IHC Králové Písek HC Benátky n.J. 3:5 »
14.10.2023 15:00 7 2047 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Vrchlabí 4:1 »
14.10.2023 18:00 7 2048 HC Stadion Cheb HC Letci Letňany 1:3 »
14.10.2023 18:00 7 2049 HC Kobra Praha HC Děčín 3:7 »
18.10.2023 18:00 8 2050 HC Wikov Hronov Slovan Ústí n.Labem 3:8 »
18.10.2023 18:00 8 2051 HC Letci Letňany HC Benátky n.J. 1:2 »
18.10.2023 18:00 8 2052 HC Děčín HC Stadion Vrchlabí 4:1 »
18.10.2023 18:00 8 2053 IHC Králové Písek HC Tábor 1:2 »
18.10.2023 18:00 8 2054 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 1:4 »
18.10.2023 18:00 8 2055 HC Stadion Cheb HC Příbram 3:9 »
18.10.2023 18:00 8 2056 MOSTEČTÍ LVI TJ HC Řisuty 6:3 »
21.10.2023 17:00 9 2057 HC Wikov Hronov HC Příbram 1:5 »
21.10.2023 18:00 9 2058 HK Kralupy n.Vltavou Piráti Chomutov 1:4 »
21.10.2023 16:00 9 2059 Slovan Ústí n.Labem HC Tábor 2:1 p »
21.10.2023 15:00 9 2060 HC Benátky n.J. TJ HC Řisuty 6:0 »
21.10.2023 18:00 9 2061 HC Stadion Vrchlabí IHC Králové Písek 5:2 »
21.10.2023 17:00 9 2062 HC Letci Letňany MOSTEČTÍ LVI 4:3 sn »
21.10.2023 18:00 9 2063 HC Děčín HC Stadion Cheb 3:2 »
25.10.2023 18:00 10 2064 Slovan Ústí n.Labem HK Kralupy n.Vltavou 3:5 »
25.10.2023 18:00 10 2065 HC Benátky n.J. HC Wikov Hronov 7:1 »
25.10.2023 18:00 10 2066 HC Letci Letňany HC Děčín 2:1 »
25.10.2023 18:00 10 2067 HC Tábor TJ HC Řisuty 8:2 »
25.10.2023 17:30 10 2068 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 4:2 »
25.10.2023 18:30 10 2069 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 6:3 »
25.10.2023 18:00 10 2070 HC Kobra Praha HC Stadion Cheb 6:2 »
28.10.2023 18:00 11 2071 HC Kobra Praha HC Wikov Hronov 11:3 »
28.10.2023 17:00 11 2072 HC Příbram HK Kralupy n.Vltavou 4:2 »
28.10.2023 17:30 11 2073 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
28.10.2023 18:00 11 2074 HC Tábor HC Benátky n.J. 5:4 p »
28.10.2023 18:00 11 2075 TJ HC Řisuty HC Stadion Vrchlabí 2:5 »
28.10.2023 17:00 11 2076 IHC Králové Písek HC Letci Letňany 0:3 »
28.10.2023 15:00 11 2077 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 5:8 »
01.11.2023 18:00 12 2078 HC Wikov Hronov HC Děčín 1:5 »
01.11.2023 18:30 12 2079 HK Kralupy n.Vltavou HC Benátky n.J. 5:4 p »
01.11.2023 18:00 12 2080 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Vrchlabí 1:5 »
01.11.2023 18:00 12 2081 IHC Králové Písek HC Stadion Cheb 6:3 »
01.11.2023 18:30 12 2082 TJ HC Řisuty Piráti Chomutov 0:2 »
01.11.2023 18:00 12 2083 HC Tábor HC Příbram 7:1 »
01.11.2023 18:00 12 2084 MOSTEČTÍ LVI HC Kobra Praha 3:5 »
04.11.2023 17:00 13 2085 HC Wikov Hronov HC Stadion Cheb 2:3 »
12.12.2023 18:00 13 2086 HK Kralupy n.Vltavou HC Kobra Praha 3:2 »
04.11.2023 16:00 13 2087 Slovan Ústí n.Labem HC Příbram 5:6 »
04.11.2023 15:00 13 2088 HC Benátky n.J. Piráti Chomutov 2:4 »
04.11.2023 18:00 13 2089 HC Stadion Vrchlabí HC Tábor 1:2 »
04.11.2023 17:00 13 2090 HC Letci Letňany TJ HC Řisuty 7:2 »
04.11.2023 18:00 13 2091 HC Děčín IHC Králové Písek 6:4 »
08.11.2023 18:00 14 2092 HC Benátky n.J. Slovan Ústí n.Labem 3:6 »
08.11.2023 18:00 14 2093 HC Stadion Vrchlabí HC Wikov Hronov 4:2 »
08.11.2023 18:00 14 2094 HC Letci Letňany HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
07.11.2023 17:30 14 2095 Piráti Chomutov HC Tábor 2:3 »
08.11.2023 18:30 14 2096 HC Příbram IHC Králové Písek 3:1 »
08.11.2023 18:00 14 2097 HC Kobra Praha TJ HC Řisuty 4:3 p »
08.11.2023 18:00 14 2098 HC Stadion Cheb MOSTEČTÍ LVI 1:5 »
11.11.2023 15:00 15 2099 MOSTEČTÍ LVI HC Wikov Hronov 3:6 »
11.11.2023 18:00 15 2100 HC Stadion Cheb HK Kralupy n.Vltavou 6:2 »
11.11.2023 18:00 15 2101 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 6:4 »
11.11.2023 17:00 15 2102 HC Příbram HC Benátky n.J. 2:1 p »
13.11.2023 17:30 15 2103 Piráti Chomutov HC Stadion Vrchlabí 6:1 »
11.11.2023 18:00 15 2104 HC Tábor HC Letci Letňany 2:5 »
11.11.2023 19:00 15 2105 TJ HC Řisuty HC Děčín 4:10 »
18.11.2023 17:00 16 2106 IHC Králové Písek HC Wikov Hronov 4:5 sn »
18.11.2023 15:00 16 2107 MOSTEČTÍ LVI HK Kralupy n.Vltavou 4:3 »
18.11.2023 18:00 16 2108 HC Stadion Cheb Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
04.12.2023 18:00 16 2109 HC Kobra Praha HC Benátky n.J. 5:3 »
18.11.2023 17:00 16 2110 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 3:0 »
18.11.2023 17:30 16 2111 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 7:3 »
17.11.2023 18:00 16 2112 HC Tábor HC Děčín 8:3 »
22.11.2023 18:00 17 2113 HC Letci Letňany HC Wikov Hronov 7:3 »
22.11.2023 18:00 17 2114 HC Stadion Vrchlabí HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
22.11.2023 18:00 17 2115 HC Děčín Slovan Ústí n.Labem 4:2 »
22.11.2023 18:00 17 2116 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 3:6 »
22.11.2023 18:30 17 2117 HC Příbram TJ HC Řisuty 6:1 »
22.11.2023 18:00 17 2118 HC Stadion Cheb HC Tábor 1:0 »
22.11.2023 18:00 17 2119 MOSTEČTÍ LVI Piráti Chomutov 2:3 p »
25.11.2023 17:00 18 2120 HC Wikov Hronov TJ HC Řisuty 6:4 »
25.11.2023 18:00 18 2121 HK Kralupy n.Vltavou IHC Králové Písek 2:3 p »
25.11.2023 16:00 18 2122 Slovan Ústí n.Labem MOSTEČTÍ LVI 2:3 »
25.11.2023 15:00 18 2123 HC Benátky n.J. HC Stadion Cheb 5:2 »
25.11.2023 18:00 18 2124 HC Stadion Vrchlabí HC Kobra Praha 2:3 »
25.11.2023 18:00 18 2125 HC Letci Letňany HC Příbram 3:4 »
25.11.2023 17:30 18 2126 Piráti Chomutov HC Děčín 3:4 sn »
29.11.2023 18:00 19 2127 HC Benátky n.J. HC Stadion Vrchlabí 1:3 »
29.11.2023 18:00 19 2128 Slovan Ústí n.Labem HC Letci Letňany 2:5 »
29.11.2023 18:30 19 2129 HK Kralupy n.Vltavou HC Děčín 1:2 »
29.11.2023 17:30 19 2130 Piráti Chomutov HC Příbram 5:1 »
29.11.2023 18:00 19 2131 HC Tábor HC Kobra Praha 6:1 »
29.11.2023 18:30 19 2132 TJ HC Řisuty HC Stadion Cheb 4:5 sn »
29.11.2023 18:00 19 2133 IHC Králové Písek MOSTEČTÍ LVI 4:6 »
02.12.2023 18:00 20 2134 HC Tábor HC Wikov Hronov 8:4 »
02.12.2023 18:00 20 2135 TJ HC Řisuty HK Kralupy n.Vltavou 4:6 »
02.12.2023 17:00 20 2136 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 2:7 »
02.12.2023 15:00 20 2137 MOSTEČTÍ LVI HC Benátky n.J. 6:3 »
02.12.2023 18:00 20 2138 HC Stadion Cheb HC Stadion Vrchlabí 2:3 »
02.12.2023 18:00 20 2139 HC Kobra Praha HC Letci Letňany 4:2 »
02.12.2023 18:00 20 2140 HC Příbram HC Děčín 3:2 p »
06.12.2023 18:00 21 2141 HC Wikov Hronov HK Kralupy n.Vltavou 5:1 »
06.12.2023 18:00 21 2142 HC Děčín HC Benátky n.J. 5:7 »
06.12.2023 18:00 21 2143 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 2:3 »
06.12.2023 18:00 21 2144 IHC Králové Písek TJ HC Řisuty 1:4 »
06.12.2023 18:00 21 2145 MOSTEČTÍ LVI HC Tábor 1:3 »
06.12.2023 17:30 21 2146 Piráti Chomutov HC Stadion Cheb 6:2 »
06.12.2023 18:00 21 2147 HC Kobra Praha HC Příbram 2:6 »
09.12.2023 17:00 22 2148 HC Wikov Hronov Piráti Chomutov 2:13 »
09.12.2023 18:00 22 2149 HK Kralupy n.Vltavou HC Tábor 2:3 »
09.12.2023 16:00 22 2150 Slovan Ústí n.Labem TJ HC Řisuty 3:2 sn »
09.12.2023 15:00 22 2151 HC Benátky n.J. IHC Králové Písek 4:2 »
09.12.2023 15:00 22 2152 HC Stadion Vrchlabí MOSTEČTÍ LVI 6:1 »
09.12.2023 15:00 22 2153 HC Letci Letňany HC Stadion Cheb 6:4 »
09.12.2023 18:00 22 2154 HC Děčín HC Kobra Praha 10:3 »
13.12.2023 18:00 23 2155 Slovan Ústí n.Labem HC Wikov Hronov 4:5 p »
13.12.2023 18:00 23 2156 HC Benátky n.J. HC Letci Letňany 0:2 »
13.12.2023 18:00 23 2157 HC Stadion Vrchlabí HC Děčín 6:2 »
13.12.2023 18:00 23 2158 HC Tábor IHC Králové Písek 7:0 »
13.12.2023 17:30 23 2159 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 5:2 »
13.12.2023 18:30 23 2160 HC Příbram HC Stadion Cheb 7:5 »
13.12.2023 18:30 23 2161 TJ HC Řisuty MOSTEČTÍ LVI 2:8 »
16.12.2023 17:00 24 2162 HC Příbram HC Wikov Hronov 7:6 sn »
17.12.2023 16:00 24 2163 Piráti Chomutov HK Kralupy n.Vltavou 6:1 »
16.12.2023 18:00 24 2164 HC Tábor Slovan Ústí n.Labem 3:0 »
16.12.2023 18:30 24 2165 TJ HC Řisuty HC Benátky n.J. 4:5 p »
16.12.2023 17:00 24 2166 IHC Králové Písek HC Stadion Vrchlabí 1:4 »
16.12.2023 15:00 24 2167 MOSTEČTÍ LVI HC Letci Letňany 1:8 »
16.12.2023 18:00 24 2168 HC Stadion Cheb HC Děčín 3:2 sn »
20.12.2023 18:30 25 2169 HK Kralupy n.Vltavou Slovan Ústí n.Labem 5:6 »
17.12.2023 17:00 25 2170 HC Wikov Hronov HC Benátky n.J. 2:5 »
20.12.2023 18:00 25 2171 HC Děčín HC Letci Letňany 4:1 »
20.12.2023 18:30 25 2172 TJ HC Řisuty HC Tábor 1:8 »
20.12.2023 18:00 25 2173 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 2:3 sn »
20.12.2023 18:00 25 2174 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 1:2 »
20.12.2023 18:00 25 2175 HC Stadion Cheb HC Kobra Praha 6:2 »
27.12.2023 18:00 26 2176 HC Wikov Hronov HC Kobra Praha 4:1 »
15.11.2023 18:30 26 2177 HK Kralupy n.Vltavou HC Příbram 2:3 »
29.12.2023 18:00 26 2178 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 2:4 »
15.11.2023 18:00 26 2179 HC Benátky n.J. HC Tábor 1:4 »
27.12.2023 18:00 26 2180 HC Stadion Vrchlabí TJ HC Řisuty 9:2 »
18.12.2023 18:00 26 2181 HC Letci Letňany IHC Králové Písek 8:2 »
15.11.2023 18:00 26 2182 HC Děčín MOSTEČTÍ LVI 4:5 »
03.01.2024 18:00 27 2183 HC Děčín HC Wikov Hronov 7:3 »
04.01.2024 18:30 27 2184 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 3:6 »
04.01.2024 18:00 27 2185 HC Stadion Vrchlabí Slovan Ústí n.Labem 7:2 »
03.01.2024 18:00 27 2186 HC Stadion Cheb IHC Králové Písek 2:3 p »
03.01.2024 17:30 27 2187 Piráti Chomutov TJ HC Řisuty 8:2 »
03.01.2024 18:30 27 2188 HC Příbram HC Tábor 3:5 »
03.01.2024 18:00 27 2189 HC Kobra Praha MOSTEČTÍ LVI 5:6 »
06.01.2024 18:00 28 2190 HC Stadion Cheb HC Wikov Hronov 4:2 »
06.01.2024 18:00 28 2191 HC Kobra Praha HK Kralupy n.Vltavou 5:2 »
06.01.2024 17:00 28 2192 HC Příbram Slovan Ústí n.Labem 3:4 »
06.01.2024 17:30 28 2193 Piráti Chomutov HC Benátky n.J. 3:4 p »
06.01.2024 18:00 28 2194 HC Tábor HC Stadion Vrchlabí 5:1 »
06.01.2024 18:00 28 2195 TJ HC Řisuty HC Letci Letňany 0:7 »
06.01.2024 17:00 28 2196 IHC Králové Písek HC Děčín 2:1 »
10.01.2024 18:00 29 2197 Slovan Ústí n.Labem HC Benátky n.J. 7:1 »
10.01.2024 18:00 29 2198 HC Wikov Hronov HC Stadion Vrchlabí 3:7 »
10.01.2024 18:30 29 2199 HK Kralupy n.Vltavou HC Letci Letňany 4:3 »
10.01.2024 18:00 29 2200 HC Tábor Piráti Chomutov 2:5 »
10.01.2024 18:00 29 2201 IHC Králové Písek HC Příbram 4:3 »
10.01.2024 18:30 29 2202 TJ HC Řisuty HC Kobra Praha 3:8 »
10.01.2024 18:00 29 2203 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Cheb 4:3 sn »
13.01.2024 17:00 30 2204 HC Wikov Hronov MOSTEČTÍ LVI 2:1 »
13.01.2024 18:00 30 2205 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 5:6 p »
13.01.2024 16:00 30 2206 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 4:1 »
13.01.2024 15:00 30 2207 HC Benátky n.J. HC Příbram 2:3 »
13.01.2024 18:00 30 2208 HC Stadion Vrchlabí Piráti Chomutov 0:2 »
13.01.2024 17:00 30 2209 HC Letci Letňany HC Tábor 3:2 p »
13.01.2024 18:00 30 2210 HC Děčín TJ HC Řisuty 6:3 »
23.09.2023 17:00 1 2211 DRACI PARS ŠUMPERK SKLH Žďár n. Sázavou 4:6 »
23.09.2023 17:00 1 2212 HC Bobři Val. Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:6 »
23.09.2023 17:00 1 2213 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 3:1 »
23.09.2023 18:00 1 2214 HK Nový Jičín HHK Velké Meziříčí 7:1 »
23.09.2023 16:00 1 2215 HC Kopřivnice HC Vyškov 5:8 »
23.09.2023 18:00 1 2216 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 2:1 »
27.09.2023 18:00 2 2217 HC Bobři Val. Meziříčí HC Kopřivnice 3:2 »
27.09.2023 18:00 2 2218 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 5:1 »
27.09.2023 17:30 2 2219 HC AZ Havířov 2010 DRACI PARS ŠUMPERK 10:5 »
27.09.2023 18:00 2 2220 BK Havlíčkův Brod SHKM Hodonín 1:4 »
01.11.2023 18:00 2 2221 HHK Velké Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:5 »
27.09.2023 18:00 2 2222 HC Vyškov SKLH Žďár n. Sázavou 5:2 »
30.09.2023 17:00 3 2223 BK Havlíčkův Brod DRACI PARS ŠUMPERK 5:1 »
30.09.2023 17:30 3 2224 SKLH Žďár n. Sázavou HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 p »
30.09.2023 18:00 3 2225 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC AZ Havířov 2010 1:11 »
30.09.2023 17:00 3 2226 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 3:2 »
30.09.2023 17:30 3 2227 HHK Velké Meziříčí HC Kopřivnice 4:5 p »
30.09.2023 15:00 3 2228 HC Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 3:5 »
04.10.2023 18:00 4 2229 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
04.10.2023 18:00 4 2230 DRACI PARS ŠUMPERK HC Bobři Val. Meziříčí 4:5 sn »
04.10.2023 18:00 4 2231 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 3:10 »
04.10.2023 18:00 4 2232 SHKM Hodonín TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:4 »
04.10.2023 18:00 4 2233 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 4:3 »
04.10.2023 18:00 4 2234 HHK Velké Meziříčí HC Vyškov 4:1 »
07.10.2023 17:00 5 2235 DRACI PARS ŠUMPERK HC Vyškov 2:6 »
07.10.2023 17:00 5 2236 HC Bobři Val. Meziříčí BK Havlíčkův Brod 4:3 sn »
07.10.2023 15:00 5 2237 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 6:3 »
07.10.2023 18:00 5 2238 HK Nový Jičín TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:1 »
07.10.2023 17:00 5 2239 HC Kopřivnice SHKM Hodonín 1:2 sn »
07.10.2023 17:00 5 2240 Hokejový klub Opava s.r.o. HHK Velké Meziříčí 6:1 »
11.10.2023 18:00 6 2241 HK Nový Jičín HC Kopřivnice 5:4 »
11.10.2023 18:00 6 2242 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 0:9 »
11.10.2023 18:00 6 2243 Hokejový klub Opava s.r.o. DRACI PARS ŠUMPERK 7:3 »
11.10.2023 18:00 6 2244 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 3:4 sn »
11.10.2023 18:00 6 2245 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 3:4 »
11.10.2023 18:30 6 2246 TECHNIKA HOCKEY BRNO SKLH Žďár n. Sázavou 0:3 »
14.10.2023 17:30 7 2247 HHK Velké Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 2:5 »
14.10.2023 15:00 7 2248 HC Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 6:3 »
14.10.2023 17:00 7 2249 BK Havlíčkův Brod HC AZ Havířov 2010 4:3 p »
14.10.2023 17:30 7 2250 SKLH Žďár n. Sázavou HK Nový Jičín 5:2 »
14.10.2023 18:00 7 2251 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Kopřivnice 2:3 »
14.10.2023 17:00 7 2252 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 2:1 »
18.10.2023 17:30 8 2253 HC AZ Havířov 2010 HC Kopřivnice 9:4 »
18.10.2023 18:00 8 2254 DRACI PARS ŠUMPERK HK Nový Jičín 2:1 »
18.10.2023 18:00 8 2255 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
18.10.2023 18:00 8 2256 HC Vyškov SHKM Hodonín 3:2 »
18.10.2023 18:00 8 2257 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 5:4 »
18.10.2023 18:30 8 2258 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 1:2 »
21.10.2023 17:00 9 2259 DRACI PARS ŠUMPERK SHKM Hodonín 3:4 p »
21.10.2023 17:00 9 2260 HC Bobři Val. Meziříčí HHK Velké Meziříčí 1:2 »
21.10.2023 17:00 9 2261 HC AZ Havířov 2010 HC Vyškov 7:3 »
21.10.2023 18:00 9 2262 HK Nový Jičín BK Havlíčkův Brod 3:2 »
21.10.2023 17:00 9 2263 HC Kopřivnice SKLH Žďár n. Sázavou 5:4 »
21.10.2023 17:00 9 2264 Hokejový klub Opava s.r.o. TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:1 »
25.10.2023 18:00 10 2265 HC Kopřivnice DRACI PARS ŠUMPERK 4:3 p »
25.10.2023 17:30 10 2266 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 9:1 »
25.10.2023 18:00 10 2267 HC Bobři Val. Meziříčí HK Nový Jičín 3:4 p »
25.10.2023 18:00 10 2268 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 2:3 »
25.10.2023 18:00 10 2269 HC Vyškov TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
25.10.2023 18:00 10 2270 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 6:3 »
28.10.2023 17:30 11 2271 TECHNIKA HOCKEY BRNO DRACI PARS ŠUMPERK 4:1 »
28.10.2023 17:00 11 2272 SHKM Hodonín HC Bobři Val. Meziříčí 2:0 »
28.10.2023 17:30 11 2273 HHK Velké Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:8 »
28.10.2023 15:00 11 2274 HC Vyškov HK Nový Jičín 3:7 »
28.10.2023 17:00 11 2275 BK Havlíčkův Brod HC Kopřivnice 2:3 »
28.10.2023 17:30 11 2276 SKLH Žďár n. Sázavou Hokejový klub Opava s.r.o. 4:5 sn »
04.11.2023 17:30 12 2277 SKLH Žďár n. Sázavou DRACI PARS ŠUMPERK 5:0 »
04.11.2023 17:15 12 2278 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
04.11.2023 17:00 12 2279 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 2:1 »
04.11.2023 17:30 12 2280 HHK Velké Meziříčí HK Nový Jičín 0:4 »
04.11.2023 15:00 12 2281 HC Vyškov HC Kopřivnice 1:2 »
04.11.2023 17:00 12 2282 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 4:0 »
08.11.2023 18:00 13 2283 HC Kopřivnice HC Bobři Val. Meziříčí 3:2 p »
08.11.2023 18:00 13 2284 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 4:3 p »
08.11.2023 18:00 13 2285 DRACI PARS ŠUMPERK HC AZ Havířov 2010 1:5 »
08.11.2023 18:00 13 2286 SHKM Hodonín BK Havlíčkův Brod 2:7 »
08.11.2023 18:30 13 2287 TECHNIKA HOCKEY BRNO HHK Velké Meziříčí 1:9 »
08.11.2023 18:00 13 2288 SKLH Žďár n. Sázavou HC Vyškov 10:4 »
11.11.2023 17:00 14 2289 DRACI PARS ŠUMPERK BK Havlíčkův Brod 6:4 »
11.11.2023 17:00 14 2290 HC Bobři Val. Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 7:3 »
11.11.2023 17:00 14 2291 HC AZ Havířov 2010 TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:1 »
11.11.2023 18:00 14 2292 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 1:6 »
11.11.2023 16:00 14 2293 HC Kopřivnice HHK Velké Meziříčí 3:4 »
11.11.2023 17:00 14 2294 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vyškov 1:4 »
15.11.2023 18:00 15 2295 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Kopřivnice 4:3 p »
15.11.2023 18:00 15 2296 HC Bobři Val. Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 p »
15.11.2023 17:30 15 2297 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 4:2 »
15.11.2023 18:30 15 2298 TECHNIKA HOCKEY BRNO SHKM Hodonín 1:7 »
15.11.2023 18:00 15 2299 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 3:1 »
15.11.2023 18:00 15 2300 HC Vyškov HHK Velké Meziříčí 6:2 »
18.11.2023 15:00 16 2301 HC Vyškov DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 sn »
18.11.2023 17:00 16 2302 BK Havlíčkův Brod HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 »
18.11.2023 17:30 16 2303 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 1:4 »
18.11.2023 17:00 16 2304 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK Nový Jičín 3:5 »
18.11.2023 17:00 16 2305 SHKM Hodonín HC Kopřivnice 5:4 »
18.11.2023 17:30 16 2306 HHK Velké Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 6:2 »
22.11.2023 18:00 17 2307 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 3:4 p »
22.11.2023 17:30 17 2308 HC AZ Havířov 2010 HC Bobři Val. Meziříčí 8:2 »
22.11.2023 18:00 17 2309 DRACI PARS ŠUMPERK Hokejový klub Opava s.r.o. 1:4 »
22.11.2023 18:00 17 2310 SHKM Hodonín HHK Velké Meziříčí 2:1 p »
22.11.2023 18:00 17 2311 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 6:2 »
22.11.2023 18:00 17 2312 SKLH Žďár n. Sázavou TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
25.11.2023 17:00 18 2313 DRACI PARS ŠUMPERK HHK Velké Meziříčí 11:3 »
25.11.2023 17:00 18 2314 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vyškov 1:4 »
25.11.2023 14:00 18 2315 HC AZ Havířov 2010 BK Havlíčkův Brod 5:0 »
25.11.2023 18:00 18 2316 HK Nový Jičín SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
25.11.2023 17:00 18 2317 HC Kopřivnice TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:3 »
25.11.2023 17:00 18 2318 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 4:1 »
29.11.2023 18:00 19 2319 HC Kopřivnice HC AZ Havířov 2010 4:3 sn »
29.11.2023 18:00 19 2320 HK Nový Jičín DRACI PARS ŠUMPERK 0:2 »
29.11.2023 18:00 19 2321 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 1:2 »
29.11.2023 18:00 19 2322 SHKM Hodonín HC Vyškov 3:2 p »
29.11.2023 18:00 19 2323 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
29.11.2023 18:00 19 2324 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:1 »
02.12.2023 17:00 20 2325 SHKM Hodonín DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 sn »
02.12.2023 17:30 20 2326 HHK Velké Meziříčí HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 p »
02.12.2023 15:00 20 2327 HC Vyškov HC AZ Havířov 2010 5:4 sn »
02.02.2024 18:00 20 2328 BK Havlíčkův Brod HK Nový Jičín 0:3 »
02.12.2023 17:30 20 2329 SKLH Žďár n. Sázavou HC Kopřivnice 5:4 p »
02.02.2024 18:00 20 2330 TECHNIKA HOCKEY BRNO Hokejový klub Opava s.r.o. 1:3 »
06.12.2023 18:00 21 2331 DRACI PARS ŠUMPERK HC Kopřivnice 4:2 »
06.12.2023 18:00 21 2332 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 3:4 »
06.12.2023 18:00 21 2333 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
06.12.2023 18:00 21 2334 SKLH Žďár n. Sázavou SHKM Hodonín 4:9 »
06.12.2023 18:30 21 2335 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Vyškov 0:6 »
06.12.2023 18:00 21 2336 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 5:1 »
09.12.2023 17:00 22 2337 DRACI PARS ŠUMPERK TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
09.12.2023 17:00 22 2338 HC Bobři Val. Meziříčí SHKM Hodonín 4:1 »
09.12.2023 17:00 22 2339 HC AZ Havířov 2010 HHK Velké Meziříčí 12:3 »
09.12.2023 18:00 22 2340 HK Nový Jičín HC Vyškov 3:6 »
09.12.2023 17:00 22 2341 HC Kopřivnice BK Havlíčkův Brod 7:3 »
09.12.2023 17:00 22 2342 Hokejový klub Opava s.r.o. SKLH Žďár n. Sázavou 4:6 »
16.12.2023 17:00 23 2343 DRACI PARS ŠUMPERK SKLH Žďár n. Sázavou 9:3 »
16.12.2023 17:00 23 2344 HC Bobři Val. Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 »
16.12.2023 17:00 23 2345 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 6:3 »
16.12.2023 15:00 23 2346 HK Nový Jičín HHK Velké Meziříčí 5:1 »
16.12.2023 16:00 23 2347 HC Kopřivnice HC Vyškov 4:3 »
16.12.2023 17:00 23 2348 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 1:2 »
20.12.2023 18:00 24 2349 HC Bobři Val. Meziříčí HC Kopřivnice 0:4 »
20.12.2023 18:00 24 2350 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
20.12.2023 17:30 24 2351 HC AZ Havířov 2010 DRACI PARS ŠUMPERK 5:2 »
20.12.2023 18:00 24 2352 BK Havlíčkův Brod SHKM Hodonín 1:3 »
20.12.2023 18:00 24 2353 HHK Velké Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
20.12.2023 18:00 24 2354 HC Vyškov SKLH Žďár n. Sázavou 10:5 »
27.12.2023 18:00 25 2355 BK Havlíčkův Brod DRACI PARS ŠUMPERK 3:4 »
27.12.2023 18:00 25 2356 SKLH Žďár n. Sázavou HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 »
19.02.2024 17:30 25 2357 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC AZ Havířov 2010 6:5 »
30.12.2023 15:00 25 2358 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 3:2 »
01.12.2023 18:00 25 2359 HHK Velké Meziříčí HC Kopřivnice 2:6 »
13.12.2023 18:00 25 2360 HC Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 sn »
03.01.2024 18:00 26 2361 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 4:3 »
03.01.2024 18:00 26 2362 DRACI PARS ŠUMPERK HC Bobři Val. Meziříčí 3:2 sn »
04.01.2024 18:00 26 2363 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 2:5 »
03.01.2024 18:00 26 2364 SHKM Hodonín TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
31.01.2024 18:00 26 2365 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 4:3 »
03.01.2024 18:00 26 2366 HHK Velké Meziříčí HC Vyškov 2:7 »
06.01.2024 17:00 27 2367 DRACI PARS ŠUMPERK HC Vyškov 4:5 p »
06.01.2024 17:00 27 2368 HC Bobři Val. Meziříčí BK Havlíčkův Brod 3:6 »
06.01.2024 17:30 27 2369 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 4:11 »
06.01.2024 15:30 27 2370 HK Nový Jičín TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 »
06.01.2024 17:00 27 2371 HC Kopřivnice SHKM Hodonín 8:5 »
06.01.2024 14:00 27 2372 Hokejový klub Opava s.r.o. HHK Velké Meziříčí 3:0 »
11.01.2024 18:00 28 2373 HK Nový Jičín HC Kopřivnice 4:2 »
10.01.2024 18:00 28 2374 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:5 »
10.01.2024 18:00 28 2375 Hokejový klub Opava s.r.o. DRACI PARS ŠUMPERK 4:3 »
10.01.2024 18:00 28 2376 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 2:7 »
10.01.2024 18:00 28 2377 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 2:6 »
10.01.2024 18:30 28 2378 TECHNIKA HOCKEY BRNO SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
13.01.2024 17:30 29 2379 HHK Velké Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 1:6 »
13.01.2024 15:00 29 2380 HC Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 6:1 »
13.01.2024 17:00 29 2381 BK Havlíčkův Brod HC AZ Havířov 2010 2:7 »
13.01.2024 17:30 29 2382 SKLH Žďár n. Sázavou HK Nový Jičín 3:4 sn »
13.01.2024 17:00 29 2383 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Kopřivnice 3:2 »
13.01.2024 17:00 29 2384 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 3:2 p »
17.01.2024 17:30 30 2385 HC AZ Havířov 2010 HC Kopřivnice 7:1 »
17.01.2024 18:00 30 2386 DRACI PARS ŠUMPERK HK Nový Jičín 3:4 »
17.01.2024 18:00 30 2387 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 6:2 »
17.01.2024 18:00 30 2388 HC Vyškov SHKM Hodonín 6:2 »
17.01.2024 18:00 30 2389 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 2:3 »
17.01.2024 18:30 30 2390 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 4:5 p »
20.01.2024 17:00 31 2391 DRACI PARS ŠUMPERK SHKM Hodonín 5:4 p »
20.01.2024 17:00 31 2392 HC Bobři Val. Meziříčí HHK Velké Meziříčí 3:4 sn »
20.01.2024 17:00 31 2393 HC AZ Havířov 2010 HC Vyškov 4:5 p »
20.01.2024 18:00 31 2394 HK Nový Jičín BK Havlíčkův Brod 1:6 »
20.01.2024 17:00 31 2395 HC Kopřivnice SKLH Žďár n. Sázavou 4:3 »
20.01.2024 17:00 31 2396 Hokejový klub Opava s.r.o. TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:0 »
24.01.2024 18:00 32 2397 HC Kopřivnice DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 p »
24.01.2024 17:30 32 2398 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 3:0 »
24.01.2024 18:00 32 2399 HC Bobři Val. Meziříčí HK Nový Jičín 4:0 »
24.01.2024 18:00 32 2400 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 3:6 »
24.01.2024 18:00 32 2401 HC Vyškov TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:3 »
24.01.2024 18:00 32 2402 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 9:2 »
26.01.2024 18:00 33 2403 TECHNIKA HOCKEY BRNO DRACI PARS ŠUMPERK 3:1 »
31.01.2024 18:00 33 2404 SHKM Hodonín HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 »
31.01.2024 18:00 33 2405 HHK Velké Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:6 »
31.01.2024 18:00 33 2406 HC Vyškov HK Nový Jičín 11:6 »
12.02.2024 18:00 33 2407 BK Havlíčkův Brod HC Kopřivnice 5:2 »
03.03.2024 15:00 33 2408 SKLH Žďár n. Sázavou Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
03.02.2024 17:30 34 2409 SKLH Žďár n. Sázavou DRACI PARS ŠUMPERK 2:1 »
03.02.2024 17:00 34 2410 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 p »
03.02.2024 17:00 34 2411 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 2:4 »
03.02.2024 16:00 34 2412 HHK Velké Meziříčí HK Nový Jičín 7:4 »
03.02.2024 15:00 34 2413 HC Vyškov HC Kopřivnice 6:3 »
03.02.2024 15:15 34 2414 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 5:2 »
07.02.2024 18:00 35 2415 HC Kopřivnice HC Bobři Val. Meziříčí 7:6 p »
07.02.2024 18:00 35 2416 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 7:2 »
07.02.2024 18:00 35 2417 DRACI PARS ŠUMPERK HC AZ Havířov 2010 1:2 sn »
07.02.2024 18:00 35 2418 SHKM Hodonín BK Havlíčkův Brod 5:1 »
07.02.2024 18:30 35 2419 TECHNIKA HOCKEY BRNO HHK Velké Meziříčí 2:3 »
07.02.2024 18:00 35 2420 SKLH Žďár n. Sázavou HC Vyškov 1:6 »
10.02.2024 17:00 36 2421 DRACI PARS ŠUMPERK BK Havlíčkův Brod 1:3 »
10.02.2024 17:00 36 2422 HC Bobři Val. Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 4:0 »
10.02.2024 15:00 36 2423 HC AZ Havířov 2010 TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 p »
10.02.2024 18:00 36 2424 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 4:2 »
10.02.2024 17:00 36 2425 HC Kopřivnice HHK Velké Meziříčí 3:4 »
10.02.2024 17:00 36 2426 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vyškov 4:5 sn »
14.02.2024 18:00 37 2427 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Kopřivnice 3:1 »
14.02.2024 18:00 37 2428 HC Bobři Val. Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 3:6 »
14.02.2024 17:30 37 2429 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 6:1 »
14.02.2024 18:30 37 2430 TECHNIKA HOCKEY BRNO SHKM Hodonín 1:4 »
14.02.2024 18:00 37 2431 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 2:4 »
14.02.2024 18:00 37 2432 HC Vyškov HHK Velké Meziříčí 7:3 »
17.02.2024 15:00 38 2433 HC Vyškov DRACI PARS ŠUMPERK 5:0 »
17.02.2024 17:00 38 2434 BK Havlíčkův Brod HC Bobři Val. Meziříčí 3:6 »
17.02.2024 17:00 38 2435 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 7:2 »
17.02.2024 18:00 38 2436 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK Nový Jičín 4:7 »
17.02.2024 17:00 38 2437 SHKM Hodonín HC Kopřivnice 6:5 p »
17.02.2024 17:30 38 2438 HHK Velké Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 3:6 »
22.02.2024 18:00 39 2439 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 4:3 sn »
21.02.2024 17:30 39 2440 HC AZ Havířov 2010 HC Bobři Val. Meziříčí 8:1 »
21.02.2024 18:00 39 2441 DRACI PARS ŠUMPERK Hokejový klub Opava s.r.o. 5:0 k »
21.02.2024 18:00 39 2442 SHKM Hodonín HHK Velké Meziříčí 3:5 »
22.02.2024 18:00 39 2443 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 4:6 »
21.02.2024 18:00 39 2444 SKLH Žďár n. Sázavou TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:2 »
24.02.2024 17:00 40 2445 DRACI PARS ŠUMPERK HHK Velké Meziříčí 3:2 »
24.02.2024 17:00 40 2446 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vyškov 6:4 »
24.02.2024 17:00 40 2447 HC AZ Havířov 2010 BK Havlíčkův Brod 8:3 »
24.02.2024 18:00 40 2448 HK Nový Jičín SKLH Žďár n. Sázavou 5:1 »
24.02.2024 17:00 40 2449 HC Kopřivnice TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:4 »
24.02.2024 17:00 40 2450 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 3:4 p »
28.02.2024 18:00 41 2451 HC Kopřivnice HC AZ Havířov 2010 2:4 »
28.02.2024 18:00 41 2452 HK Nový Jičín DRACI PARS ŠUMPERK 1:3 »
28.02.2024 18:00 41 2453 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 p »
28.02.2024 18:00 41 2454 SHKM Hodonín HC Vyškov 6:2 »
28.02.2024 18:00 41 2455 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 1:4 »
28.02.2024 18:00 41 2456 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:0 »
02.03.2024 17:00 42 2457 SHKM Hodonín DRACI PARS ŠUMPERK 0:0 »
02.03.2024 17:30 42 2458 HHK Velké Meziříčí HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
02.03.2024 15:00 42 2459 HC Vyškov HC AZ Havířov 2010 0:0 »
02.03.2024 17:00 42 2460 BK Havlíčkův Brod HK Nový Jičín 0:0 »
01.03.2024 18:00 42 2461 SKLH Žďár n. Sázavou HC Kopřivnice 0:0 »
02.03.2024 17:00 42 2462 TECHNIKA HOCKEY BRNO Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2463 DRACI PARS ŠUMPERK HC Kopřivnice 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2464 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2465 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2466 SKLH Žďár n. Sázavou SHKM Hodonín 0:0 »
06.03.2024 18:30 43 2467 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Vyškov 0:0 »
06.03.2024 18:00 43 2468 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2469 DRACI PARS ŠUMPERK TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2470 HC Bobři Val. Meziříčí SHKM Hodonín 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2471 HC AZ Havířov 2010 HHK Velké Meziříčí 0:0 »
08.03.2024 18:00 44 2472 HK Nový Jičín HC Vyškov 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2473 HC Kopřivnice BK Havlíčkův Brod 0:0 »
09.03.2024 17:00 44 2474 Hokejový klub Opava s.r.o. SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 »
17.01.2024 18:30 1 2475 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 8:3 »
17.01.2024 17:30 1 2476 Piráti Chomutov HC Tábor 0:2 »
17.01.2024 18:00 1 2477 HC Děčín HC Stadion Vrchlabí 8:4 »
17.01.2024 18:00 1 2478 HC Letci Letňany Slovan Ústí n.Labem 5:6 »
20.01.2024 17:00 2 2479 HC Příbram HC Děčín 8:5 »
20.01.2024 18:00 2 2480 HC Tábor HC Stadion Vrchlabí 3:1 »
20.01.2024 17:30 2 2481 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 3:0 »
20.01.2024 15:00 2 2482 MOSTEČTÍ LVI Slovan Ústí n.Labem 5:3 »
24.01.2024 17:30 3 2483 Piráti Chomutov HC Příbram 4:1 »
24.01.2024 18:00 3 2484 HC Tábor MOSTEČTÍ LVI 8:2 »
24.01.2024 18:00 3 2485 HC Letci Letňany HC Děčín 6:2 »
24.01.2024 18:00 3 2486 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Vrchlabí 1:3 »
09.02.2024 18:00 4 2487 Slovan Ústí n.Labem HC Příbram 2:3 »
26.01.2024 18:00 4 2488 HC Děčín HC Tábor 3:2 »
17.02.2024 18:00 4 2489 HC Stadion Vrchlabí Piráti Chomutov 3:7 »
26.02.2024 18:00 4 2490 HC Letci Letňany MOSTEČTÍ LVI 5:3 »
31.01.2024 18:30 5 2491 HC Příbram HC Tábor 5:2 »
31.01.2024 18:00 5 2492 MOSTEČTÍ LVI Piráti Chomutov 2:4 »
31.01.2024 18:00 5 2493 HC Děčín Slovan Ústí n.Labem 3:4 sn »
31.01.2024 18:00 5 2494 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 1:2 »
03.02.2024 17:00 6 2495 HC Příbram HC Letci Letňany 3:6 »
03.02.2024 18:00 6 2496 HC Tábor Slovan Ústí n.Labem 4:3 »
03.02.2024 17:30 6 2497 Piráti Chomutov HC Děčín 4:0 »
03.02.2024 15:00 6 2498 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Vrchlabí 4:2 »
07.02.2024 18:00 7 2499 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 0:2 »
07.02.2024 18:00 7 2500 HC Letci Letňany HC Tábor 1:5 »
07.02.2024 18:00 7 2501 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 1:3 »
07.02.2024 18:00 7 2502 HC Děčín MOSTEČTÍ LVI 4:1 »
10.02.2024 15:30 8 2503 HC Děčín HC Příbram 1:3 »
10.02.2024 18:00 8 2504 HC Stadion Vrchlabí HC Tábor 3:2 »
10.02.2024 15:30 8 2505 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 5:8 »
10.02.2024 16:00 8 2506 Slovan Ústí n.Labem MOSTEČTÍ LVI 4:0 »
14.02.2024 18:00 9 2507 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 2:4 »
14.02.2024 18:00 9 2508 HC Tábor Piráti Chomutov 4:2 »
14.02.2024 18:00 9 2509 HC Stadion Vrchlabí HC Děčín 4:2 »
14.02.2024 18:00 9 2510 Slovan Ústí n.Labem HC Letci Letňany 0:3 »
17.02.2024 17:00 10 2511 HC Příbram Slovan Ústí n.Labem 4:2 »
17.02.2024 18:00 10 2512 HC Tábor HC Děčín 8:1 »
04.02.2024 15:30 10 2513 Piráti Chomutov HC Stadion Vrchlabí 3:2 »
17.02.2024 15:00 10 2514 MOSTEČTÍ LVI HC Letci Letňany 4:5 »
21.02.2024 18:30 11 2515 HC Příbram Piráti Chomutov 2:1 »
21.02.2024 18:00 11 2516 MOSTEČTÍ LVI HC Tábor 4:8 »
21.02.2024 18:00 11 2517 HC Děčín HC Letci Letňany 4:6 »
21.02.2024 18:00 11 2518 HC Stadion Vrchlabí Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
24.02.2024 15:00 12 2519 HC Letci Letňany HC Příbram 3:2 »
24.02.2024 16:00 12 2520 Slovan Ústí n.Labem HC Tábor 2:7 »
24.02.2024 15:00 12 2521 HC Děčín Piráti Chomutov 3:6 »
24.02.2024 18:00 12 2522 HC Stadion Vrchlabí MOSTEČTÍ LVI 5:2 »
28.02.2024 18:00 13 2523 HC Tábor HC Příbram 5:2 »
28.02.2024 17:30 13 2524 Piráti Chomutov MOSTEČTÍ LVI 8:2 »
28.02.2024 18:00 13 2525 Slovan Ústí n.Labem HC Děčín 5:0 »
28.02.2024 18:00 13 2526 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 1:4 »
02.03.2024 17:00 14 2527 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
02.03.2024 18:00 14 2528 HC Tábor HC Letci Letňany 0:0 »
02.03.2024 17:30 14 2529 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
02.03.2024 15:00 14 2530 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 0:0 »
17.01.2024 18:30 1 2531 TJ HC Řisuty IHC Králové Písek 3:7 »
17.01.2024 18:00 1 2532 HC Wikov Hronov HC Kobra Praha 2:4 »
17.01.2024 18:30 1 2533 HK Kralupy n.Vltavou HC Benátky n.J. 0:3 »
20.01.2024 18:00 2 2534 HC Stadion Cheb HC Wikov Hronov 6:5 »
20.01.2024 17:00 2 2535 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 4:3 sn »
20.01.2024 18:30 2 2536 TJ HC Řisuty HK Kralupy n.Vltavou 3:4 p »
24.01.2024 18:30 3 2537 TJ HC Řisuty HC Stadion Cheb 6:0 »
24.01.2024 18:30 3 2538 HK Kralupy n.Vltavou HC Wikov Hronov 1:3 »
24.01.2024 18:00 3 2539 HC Benátky n.J. HC Kobra Praha 8:2 »
26.01.2024 18:30 4 2540 HC Benátky n.J. HC Stadion Cheb 1:3 »
26.01.2024 19:00 4 2541 HC Wikov Hronov IHC Králové Písek 2:0 »
29.01.2024 18:00 4 2542 HC Kobra Praha TJ HC Řisuty 6:1 »
31.01.2024 18:00 5 2543 HC Stadion Cheb IHC Králové Písek 3:1 »
31.01.2024 18:00 5 2544 HC Wikov Hronov HC Benátky n.J. 7:8 »
31.01.2024 18:00 5 2545 HC Kobra Praha HK Kralupy n.Vltavou 6:2 »
03.02.2024 18:00 6 2546 HC Stadion Cheb HK Kralupy n.Vltavou 2:1 p »
03.02.2024 17:00 6 2547 IHC Králové Písek HC Benátky n.J. 0:3 »
03.02.2024 18:00 6 2548 TJ HC Řisuty HC Wikov Hronov 3:5 »
07.02.2024 18:00 7 2549 HC Kobra Praha HC Stadion Cheb 3:2 sn »
07.02.2024 18:30 7 2550 HK Kralupy n.Vltavou IHC Králové Písek 5:3 »
07.02.2024 18:00 7 2551 HC Benátky n.J. TJ HC Řisuty 5:2 »
10.02.2024 17:00 8 2552 HC Wikov Hronov HC Stadion Cheb 7:4 »
10.02.2024 18:00 8 2553 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 7:4 »
10.02.2024 18:00 8 2554 HK Kralupy n.Vltavou TJ HC Řisuty 5:2 »
14.02.2024 18:00 9 2555 IHC Králové Písek TJ HC Řisuty 5:6 »
14.02.2024 18:00 9 2556 HC Kobra Praha HC Wikov Hronov 3:5 »
14.02.2024 18:00 9 2557 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 7:4 »
17.02.2024 18:00 10 2558 HC Stadion Cheb HC Benátky n.J. 3:4 sn »
17.02.2024 17:00 10 2559 IHC Králové Písek HC Wikov Hronov 8:4 »
17.02.2024 18:30 10 2560 TJ HC Řisuty HC Kobra Praha 4:5 »
21.02.2024 18:00 11 2561 HC Stadion Cheb TJ HC Řisuty 3:5 »
21.02.2024 18:00 11 2562 HC Wikov Hronov HK Kralupy n.Vltavou 2:3 »
21.02.2024 18:00 11 2563 HC Kobra Praha HC Benátky n.J. 7:3 »
24.02.2024 18:00 12 2564 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 3:1 »
24.02.2024 15:00 12 2565 HC Benátky n.J. IHC Králové Písek 4:3 »
24.02.2024 17:00 12 2566 HC Wikov Hronov TJ HC Řisuty 3:2 »
28.02.2024 18:00 13 2567 IHC Králové Písek HC Stadion Cheb 1:2 p »
28.02.2024 18:00 13 2568 HC Benátky n.J. HC Wikov Hronov 7:3 »
28.02.2024 18:30 13 2569 HK Kralupy n.Vltavou HC Kobra Praha 2:4 »
02.03.2024 18:00 14 2570 HC Stadion Cheb HC Kobra Praha 0:0 »
02.03.2024 17:00 14 2571 IHC Králové Písek HK Kralupy n.Vltavou 0:0 »
02.03.2024 18:30 14 2572 TJ HC Řisuty HC Benátky n.J. 0:0 »

2. liga 2023/24 - Nadstavbová sk. Západ - skupina "A"

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 13 10 0 0 3 194:86 102
2 HC Tábor 13 10 0 0 3 186:82 99
3 HC Příbram 13 9 0 0 4 176:120 91
4 HC Letci Letňany 13 8 0 0 5 160:114 79
5 HC Stadion Vrchlabí 13 6 0 0 7 142:112 69
6 HC Děčín 13 4 1 0 8 160:150 67
7 MOSTEČTÍ LVI 13 2 0 0 11 138:169 50
8 Slovan Ústí n.Labem 13 2 0 1 10 127:160 40

2. liga 2023/24 - Nadstavbová sk. Západ - skupina "B"

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Benátky n.J. 11 8 1 0 2 139:128 59
2 HC Kobra Praha 11 7 1 1 2 152:163 57
3 HC Stadion Cheb 11 3 2 2 4 115:162 46
4 HK Kralupy n.Vltavou 11 4 1 1 5 115:140 44
5 HC Wikov Hronov 12 6 0 0 6 137:200 41
6 IHC Králové Písek 11 2 1 1 7 110:153 35
7 TJ HC Řisuty 11 3 0 1 7 106:218 24

2. liga 2023/24 - Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 28 22 2 2 2 141:59 72
2 HC Tábor 28 21 2 2 3 126:53 69
3 HC Příbram 28 19 3 1 5 129:84 64
4 HC Letci Letňany 28 16 3 1 8 112:69 55
5 HC Děčín 28 16 2 1 9 118:95 53
6 HC Stadion Vrchlabí 28 16 1 1 10 106:74 51
7 MOSTEČTÍ LVI 28 13 1 3 11 104:101 44
8 Slovan Ústí n.Labem 28 9 2 2 15 99:110 33
9 HC Kobra Praha 28 10 1 1 16 102:126 33
10 HC Benátky n.J. 28 8 3 3 14 86:94 33
11 HC Stadion Cheb 28 7 4 2 15 86:125 31
12 HK Kralupy n.Vltavou 28 7 2 4 15 85:104 29
13 IHC Králové Písek 28 6 3 2 17 74:111 26
14 HC Wikov Hronov 28 6 2 1 19 89:151 23
15 TJ HC Řisuty 28 3 0 5 20 69:170 14

2. liga 2023/24 - Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC AZ Havířov 2010 41 34 2 4 1 247:90 110
2 HC Vyškov 41 24 4 3 10 202:139 83
3 Hokejový klub Opava s.r.o. 40 18 5 3 14 126:119 67
4 SHKM Hodonín 41 16 8 2 15 136:126 66
5 BK Havlíčkův Brod 41 18 2 1 20 138:133 59
6 HK Nový Jičín 41 17 3 2 19 138:148 59
7 DRACI PARS ŠUMPERK 41 13 6 5 17 131:140 56
8 SKLH Žďár n. Sázavou 41 16 2 3 20 140:175 55
9 HC Kopřivnice 42 11 6 7 18 150:167 52
10 TECHNIKA HOCKEY BRNO 41 14 1 2 24 105:158 46
11 HHK Velké Meziříčí 41 12 2 3 24 119:189 43
12 HC Bobři Val. Meziříčí 41 9 3 9 20 113:161 42

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Tomáš Franek HAV FO 39 42 42 84 46 0
2 David Klimša HAV FO 40 29 50 79 51 0
3 Dominik Dušek ZDR FO 41 35 43 78 36 2
4 Jiří Půhoný ZDR FO 38 31 45 76 20 2
5 Tomáš Komínek VYS FO 40 26 47 73 30 0
6 Tomáš Šťastný KOB FO 39 26 37 63 16 -2
7 Tomáš Nezbeda DEC FO 39 30 33 63 22 1
8 Viktor Hübl CHM FO 41 22 39 61 28 0
9 Tomáš Faigl DEC FO 38 10 51 61 4 1
10 Petr Kafka PRI FO 25 25 34 59 10 0
11 Daniel Spratek HAV FO 41 17 42 59 19 0
12 Filip Vlček KOB FO 39 28 30 58 37 -2
13 Václav Zídek KRA FO 36 32 25 57 38 7
14 Kamil Bříška KOB FO 32 27 28 55 41 -3
15 Jan Křivohlávek HAV FO 38 18 37 55 20 0
16 Petr Eret CHM FO 41 26 27 53 12 1
17 Patrik Urban VRC FO 40 19 34 53 33 1
18 Tomáš Rousek OPA FO 34 22 31 53 32 0
19 Jakub Lehečka VYS FO 41 15 36 51 8 0
20 Josef Hasman PRI FO 31 27 23 50 16 2
21 David Tůma DEC FO 35 27 23 50 60 1
22 Pavel Písařík MOL FO 41 23 27 50 12 1
23 David Šafránek BNJ FO 36 27 21 48 20 0
24 Vladimír Brož DEC DE 41 9 39 48 49 2
25 Viktor Konečný NOV FO 37 28 20 48 18 0
26 Milan Valašek HBR FO 41 21 25 46 22 0
27 Vojtěch Pindel KOP FO 42 19 27 46 10 0
28 Pavel Mrňa LET FO 40 20 25 45 64 0
29 Jakub Sklenář LET FO 36 11 33 44 16 0
30 Petr Josefus PRI FO 28 12 32 44 4 1
31 Daniel Krejčí PRI DE 37 13 31 44 64 2
32 Vítězslav Bílek RIS FO 32 22 22 44 50 -4
33 Tadeáš Svoboda CHM FO 41 19 25 44 16 0
34 Václav Jankovský BNJ FO 35 16 27 43 16 2
35 Lukáš Volf PIS FO 39 15 28 43 22 0
36 Jan Rudovský UNL FO 37 16 27 43 64 1
37 Lukáš Bednář HAV FO 28 17 26 43 40 0
38 Marek Tecl HBR FO 38 24 18 42 22 0
39 Ondřej Chrtek VRC FO 41 14 28 42 53 0
40 Dominik Suchý KOP FO 40 12 30 42 28 0
41 Jakub Procházka MOL FO 39 17 25 42 12 1
42 Marat Murtazin HRO FO 36 21 21 42 14 1
43 Daniel Vachutka SUM FO 41 14 27 41 30 -1
44 Miroslav Juda VMZ FO 41 16 25 41 45 0
45 Matěj Korčák LET FO 41 18 22 40 28 2
46 Petr Poppel LET FO 39 21 19 40 10 0
47 Roman Maliník NOV FO 32 18 22 40 20 0
48 Ondřej Šulek TAB FO 37 16 24 40 20 2
49 Jakub Matušík TAB FO 41 16 24 40 36 0
50 Matěj Kolda PRI FO 29 15 24 39 6 1
51 František Lukeš CHM FO 30 15 24 39 14 0
52 Milan Dančišin TAB FO 41 21 18 39 10 2
53 Jan Matiášek PIS FO 39 18 20 38 12 -1
54 Jakub Horký SUM FO 41 15 23 38 18 1
55 Jan Smola DEC FO 38 22 16 38 20 0
56 Jan Milfait TAB FO 37 11 27 38 16 1
57 Jiří Hozák BNJ FO 37 15 22 37 18 7
58 Erik Pospíšil TEC FO 40 17 20 37 57 0
59 Karel Plášil TAB DE 37 8 29 37 10 1
60 Jan Kloz UNL FO 25 16 21 37 18 0
61 Vojtěch Krejčiřík VYS FO 41 16 20 36 26 0
62 Vojtěch Dobiáš HOD FO 36 11 25 36 67 0
63 Tadeáš Jaroš SUM FO 40 13 23 36 18 -1
64 Adam Flok NOV FO 36 22 14 36 22 0
65 Ladislav Gengel PRI FO 34 13 22 35 68 1
66 Martin Tůma CHM FO 40 13 22 35 20 1
67 Jiří Doležal VMZ FO 35 20 15 35 20 0
68 David Chalupa VRC FO 41 14 21 35 63 1
69 Matouš Čmiel HAV FO 40 14 21 35 14 0
70 Lukáš Kučera BNJ FO 38 9 25 34 38 1
71 Dominik Arnošt LET FO 34 15 19 34 24 0
72 Radek Prošek STA FO 37 17 17 34 34 -1
73 Jakub Zajíček CHM FO 41 20 14 34 4 1
74 Matěj Mikulík VYS DE 41 5 29 34 42 0
75 Dominik Luža HOD FO 35 17 17 34 6 0
76 Michal Janeček VYS FO 37 15 19 34 14 0
77 Marek Kopic HBR FO 39 13 21 34 16 0
78 David Květoň NOV FO 30 13 21 34 22 0
79 Matěj Zadražil TAB FO 38 12 22 34 10 1
80 Kryštof Stuchlík OPA FO 38 16 18 34 14 0
81 Petr Patyk RIS FO 31 11 22 33 63 -4
82 Lukáš Endál HBR FO 30 20 13 33 14 0
83 Jan Novák HBR DE 41 3 30 33 8 0
84 Adam Zeman TAB FO 35 15 18 33 8 0
85 Ondřej Ševčík HAV DE 39 11 22 33 37 0
86 Marcel Kunc HAV DE 37 7 26 33 14 0
87 Dominik Zumr BNJ FO 38 13 19 32 22 3
88 Vojtěch Šilhavý KRA FO 37 12 20 32 50 3
89 Martin Dubský UNL FO 38 14 18 32 24 2
90 Jan Wasserbauer ZDR FO 41 15 16 31 30 1
91 Matěj Sebera VYS FO 41 17 14 31 61 0
92 Filip Krsek VRC FO 40 16 15 31 22 0
93 Lukáš Kastner VRC FO 38 18 13 31 14 0
94 David Jindra MOL FO 37 15 16 31 4 1
95 Ondřej Sluštík KOP FO 42 12 19 31 27 0
96 Václav Krliš TAB FO 38 15 16 31 10 0
97 Tomáš Káňa OPA FO 33 11 20 31 56 0
98 Matěj Mach HOD FO 29 12 18 30 22 0
99 Jiří Pargáč KOP FO 39 15 15 30 81 0
100 Adam Studený VYS DE 41 10 19 29 20 0
101 Jan Štefka VYS FO 28 10 19 29 22 0
102 Vladislav Houška KOB FO 32 10 19 29 26 -2
103 Dominik Šteiner KOB DE 29 5 24 29 26 1
104 Jiří Šindelář OPA DE 37 2 27 29 22 0
105 Marek Brada OPA FO 35 15 14 29 36 0
106 Lukáš Bednařík PRI FO 40 11 17 28 38 0
107 Zdeněk Petráš RIS FO 19 10 18 28 16 -1
108 Jakub Chrpa CHM FO 41 17 11 28 12 0
109 Martin Nagy KOB FO 30 12 16 28 18 -3
110 Filip Pártl HBR FO 39 9 19 28 34 0
111 Jiří Zdeněk NOV FO 33 11 17 28 22 0
112 Jaroslav Šimeček MOL FO 32 11 17 28 10 2
113 Jiří Brodek KOP FO 36 14 14 28 16 0
114 Matěj Hájek HRO FO 33 12 16 28 12 -1
115 Michael Čejka STA FO 39 12 15 27 79 3
116 Dominik Pawliczek HAV FO 31 15 12 27 8 0
117 Radek Jelínek PRI DE 41 2 24 26 12 -1
118 Adam Popelka VYS FO 40 18 8 26 6 0
119 David Štefka VYS FO 30 15 11 26 34 0
120 Matěj Novák HOD FO 40 14 12 26 60 0
121 Lukáš Finsterle BOB FO 36 13 13 26 24 0
122 Tomáš Pigl TEC FO 36 12 14 26 22 0
123 Milan Strnad VMZ FO 25 8 18 26 31 0
124 Jiří Severa TAB FO 33 11 15 26 20 1
125 Lukáš Sýkora UNL DE 28 9 17 26 50 1
126 Jakub Apolenář HAV FO 39 13 13 26 41 0
127 Filip Vaňkovský HRO FO 37 4 22 26 16 -4
128 Štěpán Turek LET FO 32 21 4 25 20 0
129 Jan Radoš PIS DE 39 4 21 25 18 -2
130 Tomáš Kulhánek ZDR DE 25 11 14 25 24 0
131 Petr Kubíček SUM DE 38 4 21 25 24 0
132 Kryštof Hrala KRA FO 37 10 15 25 26 1
133 Adam Kellerstein KRA FO 26 6 19 25 8 0
134 Ivan Řehoř MOL FO 38 9 16 25 64 0
135 Michal Velecký KOP FO 25 15 10 25 14 0
136 Jakub Mach KOP FO 35 13 12 25 8 0
137 Václav Skuhravý STA FO 39 7 17 24 39 0
138 Slavomír Kadleček ZDR FO 32 8 16 24 8 1
139 Patrik Kadeřávek CHM DE 35 5 19 24 15 0
140 David Lekeš VYS FO 31 8 16 24 14 0
141 Jiří Stejskal KOB DE 31 8 16 24 28 0
142 Tomáš Vávra BOB FO 38 5 19 24 18 0
143 Tomáš Urban KOB FO 28 9 15 24 14 -3
144 Petr Slabý VMZ DE 40 6 18 24 25 0
145 Jozef Danielčák SUM FO 39 13 11 24 18 0
146 Jakub Kynčl VRC DE 36 6 18 24 21 1
147 Tomáš Bernat UNL FO 29 10 14 24 20 1
148 Jiří Karafiát HAV FO 19 11 13 24 18 0
149 Tadeáš Pinkas PRI FO 37 9 14 23 14 0
150 Ondrej Šišolák SUM FO 41 12 11 23 34 -1
151 Robin Gebauer NOV FO 36 7 16 23 35 0
152 Radek Seidl TAB FO 40 10 13 23 57 0
153 Artem Popitich HRO FO 38 12 11 23 6 -1
154 Vojtěch Havlas BNJ FO 39 7 15 22 45 6
155 Šimon Krutina STA FO 39 9 13 22 18 -2
156 Aleš Chamrád RIS FO 34 10 12 22 8 0
157 Jan Svoboda CHM FO 24 9 13 22 31 0
158 Tomáš Žižka VYS DE 40 4 18 22 10 0
159 Dominik Hohl VYS DE 39 3 19 22 28 0
160 Martin Jursa DEC FO 34 7 15 22 14 0
161 Jakub Mrva HAV FO 26 10 12 22 12 0
162 Šimon Kratochvil HAV FO 37 7 15 22 75 0
163 Alexei Trandin HRO FO 18 8 14 22 10 0
164 Milan Antoš BNJ DE 38 11 10 21 52 10
165 Jan Klodner BNJ DE 34 4 17 21 36 -7
166 Milan Kostourek CHM FO 31 7 14 21 16 2
167 Matěj Tomajko VYS FO 40 9 12 21 16 0
168 Tomáš Bláha VRC FO 33 10 11 21 57 0
169 Jan Zedek DEC DE 38 8 13 21 20 -1
170 Tadeáš Pejchal KRA FO 39 3 18 21 37 0
171 Rudolf Huna TAB FO 20 9 12 21 6 0
172 Ivan Lytvynov BNJ DE 33 1 19 20 12 11
173 Tomáš Pšenička LET FO 31 7 13 20 2 1
174 Petr Rozhon STA FO 38 10 10 20 49 -2
175 Marek Švec STA FO 29 10 10 20 35 1
176 Vojtěch Šik STA DE 24 6 14 20 26 0
177 Daniel Čech RIS FO 38 8 12 20 32 1
178 Martin Koupal PIS FO 31 15 5 20 4 -1
179 Jiří Karafiát HOD FO 22 12 8 20 14 0
180 Adam Bachánek HOD FO 39 7 13 20 8 0
181 Erik Hložánek HOD FO 33 7 13 20 48 0
182 Daniel Stodůlka BOB FO 36 9 11 20 6 0
183 Michael Vavřík BOB FO 41 6 14 20 8 0
184 Aleš Havlůj MOL DE 39 3 17 20 22 1
185 Jakub Suchánek TAB DE 39 5 15 20 38 0
186 Marek Haas HAV FO 33 8 12 20 20 0
187 Ilia Babrusev HRO DE 35 6 14 20 34 -4
188 Jan Lederer HRO FO 35 11 9 20 10 -2
189 Jiří Drtina LET DE 41 5 14 19 8 1
190 David Zdeněk PRI DE 40 9 10 19 18 -1
191 Petr Kořán STA DE 39 3 16 19 30 0
192 Adam Zich RIS DE 35 0 19 19 12 -4
193 Tomáš Rousek PIS FO 25 7 12 19 52 0
194 Miroslav Kukla ZDR DE 28 3 16 19 12 0
195 Filip Weintritt HOD FO 33 9 10 19 30 0
196 Dominick Vašíček VYS FO 36 10 9 19 20 0
197 David Kozubík BOB FO 41 7 12 19 15 0
198 Karel Benýšek TEC FO 41 9 10 19 28 0
199 Martin Dufek TEC DE 37 5 14 19 22 0
200 Adam Dvořák HBR DE 27 3 16 19 26 0
201 Marcel Juráň VMZ FO 36 7 12 19 12 0
202 Jan Sluštík NOV FO 37 5 14 19 35 0
203 Tomáš Hajič TAB DE 33 2 17 19 16 0
204 Artyon Anason UNL FO 20 7 12 19 4 0
205 Lukáš Popela UNL DE 38 3 16 19 30 1
206 Tomáš Valenta HAV DE 40 2 17 19 14 0
207 Jakub Sajdl HOD FO 38 2 16 18 28 0
208 Michal Romančík BOB FO 36 9 9 18 16 0
209 Marek Melenovský BOB FO 37 8 10 18 6 0
210 Lukáš Bureš HBR FO 33 13 5 18 16 0
211 Filip Moník VRC FO 38 8 10 18 53 1
212 Radim Šlaicher VRC FO 41 6 12 18 4 0
213 Rostislav Olesz NOV FO 21 8 10 18 16 0
214 Nikolaj Parshakov DEC FO 38 6 12 18 54 0
215 Filip Indrst KOP FO 33 8 10 18 10 0
216 Tomáš Hubata TAB DE 41 6 12 18 53 1
217 Jakub Trefný UNL DE 39 4 14 18 86 2
218 Michal Simon UNL FO 31 9 9 18 20 0
219 Jan Vojtovič OPA FO 32 9 9 18 13 0
220 Vojtěch Kysela LET FO 20 6 11 17 8 2
221 Dominik Řepík BNJ FO 20 8 9 17 8 9
222 Richard Pětník PRI FO 40 3 14 17 10 0
223 Ondřej Havlín PRI DE 23 7 10 17 14 3
224 Petr Janeček RIS FO 27 6 11 17 16 -5
225 Miroslav Rohlík ZDR FO 29 2 15 17 20 1
226 František Mála CHM FO 38 7 10 17 8 0
227 Matěj Kořenek VYS FO 33 7 10 17 14 0
228 Roman Čermák HBR DE 20 1 16 17 10 0
229 Luboš Voříšek HBR FO 40 6 11 17 8 0
230 Adam Polách SUM FO 38 8 9 17 18 1
231 Richard Nemec SUM FO 7 7 10 17 0 0
232 David Křenek VMZ FO 23 5 12 17 14 0
233 David Černý DEC FO 35 10 7 17 18 0
234 Aleš Macek DEC FO 33 9 8 17 12 0
235 Pavel Husarik KRA FO 35 8 9 17 18 -1
236 Jakub Veselý MOL FO 16 7 10 17 20 2
237 Petr Zíb TAB FO 41 4 13 17 22 -1
238 Miloslav Jáchym TAB DE 23 3 14 17 14 0
239 Dominik Ficek HAV DE 39 4 13 17 24 0
240 Radim Štěpánek OPA DE 38 4 13 17 24 0
241 Jan Vašenka OPA FO 35 8 9 17 6 0
242 Zoran Fiala LET DE 41 2 14 16 32 0
243 Samuel Duchan PRI FO 31 7 9 16 22 1
244 Yahor Hrakholski PIS FO 33 9 7 16 12 0
245 Jaroslav Pouzar PIS FO 38 5 11 16 16 -2
246 Jakub Březák CHM DE 37 4 12 16 27 1
247 Martin Pleva ZDR DE 41 5 11 16 61 0
248 Jan Dluhoš VYS DE 38 5 11 16 24 0
249 Dominik Novák KOB FO 21 8 8 16 24 -2
250 Alex Nilsson SUM FO 39 5 11 16 10 0
251 Lukáš Abraham VRC DE 39 3 13 16 22 1
252 Ondřej Sýkora DEC FO 24 6 10 16 14 0
253 Josef Zajíc KRA DE 38 3 13 16 21 0
254 Miroslav Marek KOP DE 42 4 12 16 47 0
255 Štěpán Urbánek MOL DE 24 7 9 16 62 0
256 Filip Hrůzek KOP DE 38 4 12 16 19 0
257 Jindřich Plíšek HRO FO 15 7 9 16 15 -1
258 Tomáš Labuzík LET FO 40 7 8 15 20 0
259 Jaroslav Vašíček STA FO 38 7 8 15 26 -2
260 Václav Stejskal STA DE 39 4 11 15 26 2
261 Ondřej Sýkora RIS FO 10 7 8 15 13 0
262 Lukáš Jícha ZDR FO 41 5 10 15 40 1
263 Vlastimil Hefka VYS DE 41 5 10 15 24 0
264 Robert Havlát HBR FO 22 7 8 15 12 0
265 Jakub Tatar VRC FO 36 7 8 15 37 1
266 Vítězslav Nedrda MOL DE 32 4 11 15 22 0
267 Filip Hlaváč KOP DE 28 3 12 15 12 0
268 Dominik Raška KOP FO 29 4 11 15 12 0
269 Martin Berčík UNL FO 26 7 8 15 20 1
270 Jaroslav Roubík UNL FO 18 4 11 15 12 2
271 Šimon Táborský HRO DE 23 3 12 15 27 0
272 Kryštof Kadula OPA FO 27 9 6 15 9 0
273 Ján Niko LET DE 23 6 8 14 22 1
274 Jan Dvořák BNJ FO 24 10 4 14 53 0
275 Vlastimil Kvasnička STA FO 20 5 9 14 14 1
276 Ferdinand Tóth STA FO 39 5 9 14 18 -1
277 Filip Eliáš CHM DE 27 4 10 14 17 0
278 Tadeáš Talafa HOD DE 16 3 11 14 14 0
279 Michal Popelka BOB FO 9 6 8 14 2 0
280 Tobiáš Handl TEC FO 16 4 10 14 43 0
281 Petr Kuchta HBR FO 28 6 8 14 26 0
282 Tomáš Soukup KRA FO 39 7 7 14 27 1
283 David Pastor KOP FO 32 4 10 14 13 0
284 Milan Böhm MOL FO 39 8 6 14 32 0
285 Jiří Říha TAB DE 21 3 11 14 6 0
286 Vladislav Vrtek HRO FO 9 3 11 14 2 0
287 Nooa Innanmaa STA DE 37 2 11 13 18 2
288 Jakub Čejka ZDR FO 23 7 6 13 8 0
289 David Rauš HOD DE 40 3 10 13 82 0
290 Nesim Harmim TEC FO 38 5 8 13 10 0
291 Patrik Vašíček TEC DE 35 1 12 13 38 0
292 Tomáš Račický TEC FO 41 5 8 13 35 0
293 Tomáš Křehlík HBR FO 23 5 8 13 16 0
294 Adam Scheuter SUM FO 27 4 9 13 8 0
295 Martin Kozák VRC FO 41 2 11 13 64 1
296 Dan Handl NOV FO 37 8 5 13 6 0
297 Martin Mical MOL FO 38 3 10 13 38 2
298 Lukáš Prášek TAB FO 30 8 5 13 20 0
299 Štěpán Kuchynka UNL FO 30 3 10 13 16 -1
300 Šimon Pavlík HAV FO 32 7 6 13 46 0
301 Viktor Martínek BNJ FO 19 10 2 12 36 -5
302 Josef Saňa PRI DE 25 1 11 12 35 0
303 Tomáš Rajgl PRI DE 30 3 9 12 25 0
304 Václav Kolářík RIS DE 16 3 9 12 4 -3
305 Richard Záruba CHM DE 37 4 8 12 20 0
306 Vít Seemann CHM DE 41 2 10 12 16 0
307 Lukáš Stehlík CHM FO 25 5 7 12 8 0
308 Jan Holemý VYS DE 38 2 10 12 24 0
309 Petr Krejčí HOD FO 40 8 4 12 12 0
310 Jan Štědrý HOD FO 32 4 8 12 6 0
311 Dzianis Zaichyk HOD FO 11 5 7 12 4 0
312 Stanislav Tichý KOB FO 32 6 6 12 18 -2
313 Jan Matuška KOB FO 22 2 10 12 4 2
314 Karel Holík TEC DE 38 2 10 12 24 0
315 Lukáš Kaukič TEC FO 21 3 9 12 32 0
316 Tomáš Martinec TEC FO 28 6 6 12 6 0
317 Tomáš Minařík SUM DE 41 3 9 12 6 1
318 Jan Holaň NOV DE 41 1 11 12 28 0
319 Petr Kuboš NOV DE 31 1 11 12 6 0
320 Matej Petrek KOP DE 42 2 10 12 31 0
321 Ladislav Funk UNL DE 39 1 11 12 34 -1
322 Martin Bláha UNL FO 32 5 7 12 36 1
323 David Vosátko HAV DE 41 5 7 12 14 0
324 Jiří Tvrdý HAV FO 34 3 9 12 4 0
325 Tomáš Hynek HRO FO 17 6 6 12 2 0
326 David Straka HRO FO 24 6 6 12 30 0
327 David Voňka HRO DE 38 0 12 12 16 1
328 Adam Beránek OPA FO 36 3 9 12 45 0
329 Jakub Ludvík OPA DE 40 1 11 12 57 0
330 Matěj Poul LET FO 24 1 10 11 68 1
331 Oto Theimer LET FO 36 6 5 11 16 0
332 Jan Bečvář PRI FO 34 8 3 11 10 0
333 Sebastian Janda RIS FO 33 4 7 11 32 -2
334 Kryštof Pejchal RIS FO 28 4 7 11 43 -2
335 Stanislav Vajner PIS DE 36 4 7 11 16 0
336 Tomáš Hollar PIS FO 36 5 6 11 18 -1
337 David Putz CHM FO 27 3 8 11 6 0
338 Adam Laciga HOD FO 35 3 8 11 12 0
339 Tomáš Andris BOB FO 18 5 6 11 16 0
340 Jiří Remta TEC DE 20 3 8 11 4 0
341 Dominik Vacík HBR DE 37 0 11 11 8 0
342 Ludvík Rutar SUM DE 41 4 7 11 35 1
343 Hynek Peš VMZ FO 5 4 7 11 2 0
344 David Sýkora VRC DE 30 2 9 11 14 1
345 Jan Tůma DEC FO 17 5 6 11 8 0
346 David Chládek KRA DE 35 3 8 11 14 1
347 Martin Berčík MOL FO 13 7 4 11 12 0
348 Vladimír Kýhos MOL FO 18 1 10 11 4 1
349 Daniel Šoustek MOL DE 31 5 6 11 20 0
350 Jan Duda TAB FO 22 3 8 11 2 -1
351 Karel Kubát UNL DE 11 1 10 11 22 1
352 Petr Antoníček HAV FO 14 3 8 11 8 0
353 Petr Przybyla HRO FO 12 4 7 11 6 -2
354 Andrej Adamec OPA DE 14 3 8 11 8 0
355 Adam Mácha LET FO 41 2 8 10 12 1
356 Dominik Němeček LET DE 40 2 8 10 49 0
357 Jaroslav Chlouba PRI FO 27 1 9 10 6 0
358 Adam Ženíšek PIS FO 19 1 9 10 8 0
359 Jan Marcilis PIS FO 10 4 6 10 4 0
360 Tomáš Koblížek CHM FO 41 2 8 10 20 0
361 Jakub Váchal CHM DE 35 1 9 10 24 1
362 David Polesný HOD DE 25 2 8 10 14 0
363 Vojtěch Riedl HOD DE 19 5 5 10 10 0
364 Vojtěch Baroš BOB DE 26 5 5 10 24 0
365 Martin Petrák KOB FO 38 4 6 10 6 -2
366 Roman Vaňo BOB FO 15 4 6 10 18 0
367 Tomáš Holiš BOB DE 41 0 10 10 22 0
368 Aleš Trnka VMZ DE 41 1 9 10 16 0
369 Martin Dudáš NOV DE 33 1 9 10 75 0
370 Ondřej Hampl KRA FO 29 5 5 10 24 -1
371 Adolf Straka KRA DE 39 1 9 10 8 4
372 Adam Urban KOP FO 35 2 8 10 22 0
373 Michal Steinocher MOL DE 35 2 8 10 57 2
374 Milan Kostourek MOL FO 6 3 7 10 4 0
375 Michal Beneš HRO FO 7 3 7 10 2 0
376 Lukáš Chalupa LET DE 38 0 9 9 24 0
377 Tomáš Furch PRI FO 30 4 5 9 16 0
378 David Růžička RIS DE 25 0 9 9 46 1
379 Radek Havel CHM DE 37 1 8 9 16 0
380 Jan Švejda HOD DE 35 0 9 9 16 0
381 Tomáš Sedlaček HOD DE 36 0 9 9 18 0
382 Ondřej Holomek BOB DE 21 2 7 9 21 0
383 Matěj Sviták BOB DE 36 2 7 9 12 0
384 Jakub Masař TEC FO 28 3 6 9 14 0
385 David Vala HBR DE 14 2 7 9 14 0
386 Adam Paleček VMZ FO 13 6 3 9 0 0
387 Zdeněk Vedral VMZ FO 37 2 7 9 4 0
388 Pavel Skopal SUM FO 40 3 6 9 14 -2
389 Tobiáš Handl VMZ FO 12 5 4 9 6 0
390 Ján Bendík VRC DE 36 3 6 9 36 0
391 Štěpán Matějček VRC FO 9 2 7 9 4 0
392 Adam Bartoň DEC DE 41 1 8 9 6 1
393 Michal Bezouška KRA FO 14 3 6 9 10 0
394 Lukáš Hocelík MOL DE 27 0 9 9 14 1
395 René Bartošák KOP DE 27 4 5 9 94 0
396 Matěj Mach KOP FO 10 4 5 9 2 0
397 Kamil Černý TAB DE 27 3 6 9 26 1
398 Jan Mašek BNJ DE 29 0 8 8 16 -2
399 Michal Kliment BNJ DE 35 0 8 8 16 0
400 Jiří Uhlík LET FO 18 3 5 8 4 0
401 Yuya Okegawa RIS FO 31 5 3 8 10 -1
402 Patrik Zayml PIS FO 9 4 4 8 4 -1
403 Vladimír Hanus PIS DE 26 2 6 8 12 0
404 Václav Půža ZDR DE 41 3 5 8 16 0
405 Jakub Veselý CHM FO 15 4 4 8 6 0
406 Martin Vyrůbalík HOD DE 17 0 8 8 8 0
407 Pavel Matěj HOD FO 9 2 6 8 6 0
408 Ondřej Martiník BOB FO 29 5 3 8 32 0
409 Jakub Velikovský BOB DE 31 2 6 8 4 0
410 Richard Liss BOB DE 34 0 8 8 20 0
411 Dominik Pokorný BOB FO 14 2 6 8 2 0
412 Patrik Gola BOB FO 13 3 5 8 8 0
413 Patrik Fajmon TEC DE 31 3 5 8 2 0
414 Pavel Tomaník TEC FO 27 8 0 8 8 0
415 Filip Picka TEC FO 30 3 5 8 6 0
416 Sebastian Bartes TEC FO 40 4 4 8 18 0
417 Jakub Müller SUM FO 17 2 6 8 6 0
418 Tomáš Drtil SUM DE 6 3 5 8 10 0
419 Pavel Ambrož VMZ DE 40 4 4 8 115 0
420 Štěpán Dudycha SUM DE 29 3 5 8 12 0
421 Petr Antoníček SUM FO 9 3 5 8 12 0
422 Stanislav Báchor NOV DE 35 0 8 8 18 0
423 Pavel Gottfried UNL DE 40 2 6 8 12 0
424 Daniel Jouza UNL FO 10 5 3 8 6 0
425 Petr Ščurek HAV DE 35 0 8 8 28 0
426 Tomáš Havlík HAV DE 35 2 6 8 22 0
427 Maris Jass HRO DE 12 4 4 8 22 0
428 Josef Krejsa OPA FO 10 4 4 8 13 0
429 Jan Štindl OPA FO 27 1 7 8 8 0
430 Ondřej Volráb RIS DE 27 5 2 7 10 0
431 Filip Petrásek PIS FO 11 4 3 7 4 0
432 Matěj Kvasnička KOB FO 35 1 6 7 12 0
433 Tomáš Duda KOB DE 38 1 6 7 12 -6
434 Jiří Kališ TEC DE 37 0 7 7 45 0
435 Jan Ludvík VMZ FO 4 3 4 7 2 0
436 Albert Cerman VRC FO 41 3 4 7 16 0
437 Jakub Hladík VRC DE 37 3 4 7 4 1
438 Adam Jirků VRC FO 41 4 3 7 33 0
439 Kryštof Kapoun KRA DE 38 1 6 7 18 -1
440 Martin Kehar KRA DE 30 3 4 7 8 -2
441 Michal Daniel MOL FO 18 2 5 7 0 0
442 Tomáš Urban MOL DE 31 2 5 7 26 0
443 Adam Čížek TAB DE 20 1 6 7 10 1
444 Zdeněk Petráš UNL FO 9 3 4 7 4 1
445 Daniel Šedivý HRO FO 4 4 3 7 2 0
446 Tomáš Krupa OPA FO 22 3 4 7 14 0
447 Daniel Häring OPA FO 32 5 2 7 41 0
448 David Dobša OPA FO 16 6 1 7 12 0
449 Michal Vágner BNJ FO 25 2 4 6 6 -5
450 Václav Kolářík LET DE 16 2 4 6 0 0
451 Rudolf Klíma STA FO 25 1 5 6 37 0
452 Jan Turek PIS DE 39 1 5 6 30 -2
453 Martin Štola ZDR FO 27 1 5 6 43 0
454 Šimon Kuchařík BOB FO 30 5 1 6 6 0
455 Lubomír Štach BOB DE 11 2 4 6 0 0
456 Tomáš Úlehla TEC DE 40 1 5 6 22 0
457 Martin Lašák VMZ DE 26 2 4 6 12 0
458 Vítězslav Brož VMZ FO 4 3 3 6 2 0
459 Patrik Tarnoczy SUM FO 11 1 5 6 4 0
460 Martin Pěnčík SUM DE 5 4 2 6 0 0
461 Martin Škarka NOV FO 34 3 3 6 2 0
462 Pavel Matěj NOV FO 9 1 5 6 0 0
463 Daniel Jouza DEC FO 8 4 2 6 6 0
464 Dominik Kučera DEC DE 26 0 6 6 25 0
465 Jiří Uhlík KRA FO 12 6 0 6 31 0
466 Adam Spurný KOP DE 31 2 4 6 22 0
467 Patrik Gola KOP FO 16 3 3 6 6 0
468 Jan Nevšímal TAB FO 26 2 4 6 4 -1
469 Josef Kopecký HRO DE 35 0 6 6 20 -3
470 Michal Němeček BNJ DE 28 1 4 5 16 -1
471 Dominik Havelka PRI DE 24 1 4 5 14 0
472 Pavel Vápeník STA DE 24 0 5 5 10 1
473 David Novotný STA FO 9 4 1 5 0 1
474 Štěpán Vimmer RIS FO 7 2 3 5 0 0
475 Matěj Malovický RIS DE 39 1 4 5 10 -1
476 Jan Výrut RIS FO 32 3 2 5 20 -1
477 Pavel Řepka RIS FO 34 3 2 5 2 1
478 Václav Pechlát PIS FO 10 1 4 5 4 -1
479 Martin Gregar ZDR FO 33 3 2 5 8 0
480 Jakub Němec HOD DE 15 1 4 5 27 0
481 Robert Havlát TEC FO 5 2 3 5 4 0
482 David Košťál HBR FO 17 2 3 5 2 0
483 Filip Dymák HBR FO 30 2 3 5 14 0
484 Tadeáš Kuba VMZ FO 33 3 2 5 8 0
485 Patrik Tarnoczy NOV FO 17 4 1 5 6 0
486 Jan Chovanec DEC FO 29 2 3 5 4 0
487 Jonáš Marek KRA FO 25 4 1 5 4 2
488 Ruslan Amirov UNL DE 19 1 4 5 21 0
489 Milan Veselý HRO DE 14 1 4 5 2 -1
490 Václav Cestr HRO DE 9 3 2 5 4 0
491 Jakub Slusarczyk OPA FO 7 1 4 5 9 0
492 Ervasti Niko Petteri OPA DE 37 1 4 5 14 0
493 Radim Hradil OPA FO 13 1 4 5 0 0
494 Jakub Hruška BNJ FO 10 2 2 4 4 1
495 Jonáš Jobánek LET FO 22 0 4 4 8 0
496 Pavel Hejňák BNJ FO 12 0 4 4 2 -2
497 Ján Husák BNJ FO 10 1 3 4 31 -1
498 Milan Davídek STA FO 13 1 3 4 11 0
499 Filip Patzelt PRI DE 27 1 3 4 45 0
500 Petr Karpov STA DE 30 1 3 4 73 -1
501 Michal Dragoun PRI FO 8 0 4 4 6 0
502 Marek Pulda RIS FO 38 0 4 4 10 0
503 Lukáš Pavlát PIS DE 38 0 4 4 28 -1
504 Filip Kolář PIS FO 20 2 2 4 17 -3
505 Daniel Jouza CHM FO 14 1 3 4 4 0
506 Petr Ulrych CHM DE 21 1 3 4 10 0
507 Tomáš Ludvík ZDR FO 37 1 3 4 32 0
508 Tomáš Chlubna ZDR FO 29 2 2 4 35 0
509 Luka Zorko HOD DE 25 0 4 4 37 0
510 Libor Stuchlík HOD DE 16 2 2 4 0 0
511 Václav Kočí BOB DE 29 2 2 4 6 0
512 Marco Lukačka BOB FO 12 0 4 4 4 0
513 Tomáš Staněk TEC FO 10 3 1 4 4 0
514 Martin Vach TEC FO 18 3 1 4 4 0
515 Jiří Benák HBR DE 32 0 4 4 24 0
516 Michal Kerber HBR DE 21 1 3 4 14 0
517 Viktor Nesvadba VMZ FO 8 1 3 4 0 0
518 Filip Střecha VMZ FO 14 2 2 4 4 0
519 Marek Chvátal VMZ DE 12 3 1 4 6 0
520 Petr Švejda VMZ FO 13 0 4 4 2 0
521 Tomáš Kochánek VMZ DE 40 0 4 4 20 0
522 Richard Orsech VMZ DE 20 2 2 4 6 0
523 Tobias Tomeš SUM FO 16 2 2 4 8 0
524 Max Kotrba VMZ FO 31 4 0 4 39 0
525 Jan Boukal VRC DE 37 0 4 4 8 0
526 Jakub Hruška NOV DE 36 0 4 4 16 0
527 Dominik Kafka NOV FO 30 0 4 4 8 0
528 Tomáš Hanák NOV DE 27 0 4 4 22 0
529 Viktor Berka NOV FO 33 1 3 4 22 0
530 David Bradáček KRA FO 37 2 2 4 8 -3
531 Josef Rykl MOL DE 25 1 3 4 18 0
532 Niki Huovinen UNL FO 19 2 2 4 2 0
533 Jakub Luštinec HRO FO 3 3 1 4 6 -2
534 Tomáš Veselý HRO FO 11 1 3 4 8 0
535 Jakub Exner HRO DE 7 1 3 4 14 0
536 Vermeulen Conner Schultz HRO DE 10 1 3 4 28 -3
537 Ruslan Amirov HRO DE 4 0 4 4 0 0
538 Filip Štrombach HRO FO 11 2 2 4 0 -1
539 Martin Tondr BNJ DE 7 1 2 3 10 3
540 Nikita Guryevsky LET DE 37 0 3 3 6 0
541 Aleš Knesl BNJ DE 12 0 3 3 4 8
542 Jakub Vogel STA DE 17 2 1 3 12 1
543 Matěj Skuhravý STA FO 31 1 2 3 43 -1
544 Jakub Mařík PRI FO 35 2 1 3 49 1
545 Andrej Vlach STA FO 17 2 1 3 4 0
546 Jan Strnad RIS DE 35 0 3 3 22 -1
547 Adam Šilhán PIS DE 18 0 3 3 10 0
548 Jaroslav Ludvík ZDR DE 39 0 3 3 28 0
549 Vojtěch Maštera ZDR FO 35 3 0 3 30 0
550 Petr Koukal ZDR FO 1 1 2 3 0 0
551 Jakub Grauer ZDR DE 39 1 2 3 6 0
552 Richard Adam ZDR DE 18 0 3 3 10 1
553 Jiří Sedlák HOD FO 9 2 1 3 6 0
554 Libor Macháň HOD DE 10 3 0 3 4 0
555 Jan Hamřík BOB DE 8 1 2 3 0 0
556 Daniel Dudáček KOB DE 17 1 2 3 10 -2
557 Robin Míšek KOB FO 22 1 2 3 10 0
558 Ondřej Holý KOB DE 29 0 3 3 12 -3
559 Lukáš Adámek BOB FO 1 3 0 3 4 0
560 Vojtěch Holenda HBR FO 22 0 3 3 12 0
561 Patrik Hohl SUM DE 32 0 3 3 8 -1
562 Erik Meluzin VMZ FO 5 3 0 3 2 0
563 Matěj Vovsík VMZ DE 4 0 3 3 2 0
564 David Dolníček VMZ DE 38 1 2 3 18 0
565 Vít Kaštánek VRC DE 14 1 2 3 6 0
566 Jan Kaltenböck DEC DE 30 0 3 3 14 0
567 Zdenko Hudeček NOV FO 15 3 0 3 0 0
568 Adam Charvát DEC DE 2 1 2 3 0 0
569 Adam Starý DEC DE 28 0 3 3 10 0
570 Adam Hilšer NOV FO 34 1 2 3 10 0
571 Nico Geidl NOV FO 2 1 2 3 0 0
572 Martin David KRA DE 22 2 1 3 18 0
573 Jakub Kučera KRA DE 34 1 2 3 14 -1
574 Viktor Štípek KRA FO 9 2 1 3 4 0
575 Patrik Zeman KOP DE 37 0 3 3 20 0
576 Tomáš Fojtík KOP DE 9 0 3 3 20 0
577 Marek Havlík MOL DE 20 2 1 3 8 1
578 Patrik Zayml TAB FO 11 1 2 3 4 0
579 Jiří Špaček UNL FO 23 1 2 3 0 -1
580 Jakub Michálek HAV DE 15 0 3 3 4 0
581 Nikita Kirillov HRO FO 6 1 2 3 0 0
582 Dominik Matouš HRO FO 9 2 1 3 8 0
583 Tomáš Řezáč HRO FO 14 2 1 3 6 -1
584 Stanislav Rubáček HRO DE 15 0 3 3 6 0
585 Jakub Hendrych OPA FO 25 1 2 3 16 0
586 Lukáš Vacín LET FO 21 1 1 2 4 1
587 Jakub Hamšík LET DE 30 1 1 2 16 0
588 Jiří Háva LET DE 15 1 1 2 6 0
589 Filip Ducháč LET DE 27 1 1 2 8 0
590 Adam Křemen STA FO 2 1 1 2 0 0
591 Petr Svoboda PRI FO 13 1 1 2 0 0
592 Jakub Hajný RIS FO 9 0 2 2 12 -2
593 Jakub Mulač RIS FO 18 2 0 2 2 -2
594 Matouš Hail PIS DE 1 0 2 2 2 0
595 Matěj Novotný PIS FO 12 1 1 2 2 1
596 Lukáš Čunát PIS DE 19 0 2 2 18 0
597 Alois Dubský PIS FO 14 2 0 2 6 0
598 Václav Brož PIS FO 29 1 1 2 8 0
599 Martin Velíšek PIS DE 16 1 1 2 4 -1
600 Alexandr Remeš CHM FO 9 0 2 2 0 0
601 Adam Svoboda ZDR DE 10 0 2 2 4 0
602 Petr Vampola ZDR FO 1 1 1 2 0 0
603 David Polodna ZDR FO 20 0 2 2 0 0
604 Matěj Bílek HOD DE 26 0 2 2 0 0
605 Libor Macháň VYS DE 6 0 2 2 2 0
606 Štěpán Matějček BOB FO 1 1 1 2 0 0
607 Michael Foltýn BOB DE 17 1 1 2 43 0
608 Jakub Dráb KOB DE 31 1 1 2 12 1
609 Jindřich Sladký TEC FO 7 0 2 2 0 0
610 Tomáš Vyroubal TEC FO 12 0 2 2 4 0
611 Matěj Krejčí HBR DE 17 0 2 2 17 0
612 Max Kutlvašr HBR DE 19 0 2 2 10 0
613 Richard Cachnín HBR FO 1 0 2 2 2 0
614 Jan Kuchta HBR DE 5 0 2 2 0 0
615 Samuel Krajc VMZ FO 3 2 0 2 0 0
616 Milan Křivohlávek SUM DE 2 2 0 2 14 0
617 Petr Vlašín VMZ DE 23 0 2 2 6 0
618 Adam Svoboda VMZ DE 12 0 2 2 8 0
619 Viktor Burian VMZ FO 38 1 1 2 12 0
620 Tomáš Perička VRC DE 29 1 1 2 10 0
621 Petr Hruška DEC FO 15 0 2 2 4 0
622 David Gřesík NOV DE 12 0 2 2 0 0
623 David Homola NOV DE 4 0 2 2 6 0
624 Jakub Loukota DEC DE 23 1 1 2 2 0
625 Martin Lokajíček KRA DE 9 0 2 2 8 1
626 Josef Broš KRA FO 27 1 1 2 4 -2
627 Vojtěch Buberl MOL FO 23 0 2 2 8 0
628 Martin Kubík KOP FO 40 2 0 2 12 0
629 Jan Pačan MOL FO 11 1 1 2 0 0
630 Petr Kelnar KOP DE 36 0 2 2 6 0
631 Jan Peroutka MOL FO 2 2 0 2 0 0
632 Jaroslav Tomeček KOP DE 5 1 1 2 6 0
633 Ondřej Polata UNL DE 19 0 2 2 14 0
634 Filip Novotný UNL FO 6 1 1 2 2 0
635 Václav Hynek UNL DE 15 0 2 2 2 0
636 Adam Middleton HAV FO 8 0 2 2 6 0
637 Mateusz Siekierka HAV FO 1 1 1 2 0 0
638 Filip Ondruš HRO DE 28 1 1 2 14 -5
639 Matěj Voděracký HRO FO 23 1 1 2 2 -4
640 Mikuláš Pohl HRO DE 1 0 2 2 0 0
641 Jakub Voznica OPA FO 3 1 1 2 4 0
642 Jan Thiel OPA DE 24 0 2 2 14 0
643 Jan Kusý BNJ FO 3 0 1 1 0 -3
644 Pavel Douša BNJ FO 2 0 1 1 0 1
645 Jindřich Plíšek BNJ FO 13 0 1 1 2 0
646 Daniel Zavřel STA DE 7 0 1 1 0 -1
647 Ondřej Príhoda STA FO 4 1 0 1 0 0
648 Jakub Krejsa STA FO 14 1 0 1 2 0
649 Jan Strýček STA DE 19 1 0 1 56 -1
650 David Petrásek STA DE 13 0 1 1 27 0
651 Alex Jonák STA DE 28 0 1 1 4 -1
652 Viktor Procházka RIS FO 18 0 1 1 4 -1
653 Jan Březina PIS FO 4 1 0 1 2 0
654 Jakub Suchan PIS FO 2 1 0 1 2 0
655 Tomáš Březina PIS DE 4 1 0 1 2 0
656 Vojtěch Tolar PIS DE 9 0 1 1 4 -1
657 Tomáš Kaut ZDR FO 1 1 0 1 0 0
658 Filip Picka ZDR FO 6 0 1 1 2 0
659 Barnabáš Novák CHM FO 1 1 0 1 0 0
660 Martin Kubíček ZDR DE 12 0 1 1 6 0
661 František Hynek CHM DE 8 0 1 1 0 0
662 Aleš Dufek HOD FO 10 0 1 1 4 0
663 Adam Koláček BOB FO 2 1 0 1 0 0
664 Marek Urban BOB FO 22 0 1 1 4 0
665 Jakub Janča KOB FO 17 1 0 1 0 0
666 Maxim Havrda KOB FO 3 0 1 1 0 0
667 Matyáš Dědek BOB FO 3 1 0 1 2 0
668 Jakub Adámek BOB DE 3 1 0 1 0 0
669 Petr Horáček KOB DE 22 0 1 1 32 0
670 Martin Kývala BOB FO 6 0 1 1 0 0
671 Michael Fornál TEC DE 21 1 0 1 2 0
672 Martin Pigl TEC FO 24 0 1 1 49 0
673 Patrik Čermák TEC FO 3 1 0 1 0 0
674 Pavel Kubica TEC DE 20 0 1 1 4 0
675 Antonín Pospíšil TEC DE 2 1 0 1 0 0
676 Martin Zych HBR DE 18 0 1 1 10 0
677 Josef Cibuzar SUM DE 13 0 1 1 8 -2
678 Šimon Báťa VMZ FO 2 1 0 1 0 0
679 Daniel Kabelka VMZ DE 7 0 1 1 10 0
680 David Cekr SUM DE 19 1 0 1 0 0
681 Adam Horký VMZ FO 11 1 0 1 6 0
682 Tomáš Šantora VMZ FO 38 1 0 1 8 0
683 Ondřej Broža VMZ FO 18 0 1 1 8 0
684 Matyáš Jarmara SUM DE 16 0 1 1 4 0
685 Otto Alvin Verneri Pitkaenen SUM FO 5 1 0 1 2 0
686 Štěpán Dudycha VMZ DE 4 0 1 1 6 0
687 David Michalčuk VMZ FO 2 1 0 1 0 0
688 Martin Izák SUM FO 6 1 0 1 0 0
689 Michal Häusler VRC DE 5 0 1 1 0 0
690 Petr Fiala VRC DE 16 0 1 1 0 0
691 Daniel Dej DEC FO 4 0 1 1 2 0
692 Martin Andrýsek NOV DE 15 0 1 1 4 0
693 Pavel Tomšík DEC DE 16 0 1 1 10 0
694 Dan Holáň NOV DE 19 0 1 1 2 0
695 René Hladiš NOV DE 11 0 1 1 4 0
696 Jiří Jebavý DEC DE 3 0 1 1 0 0
697 Vojtěch Hercík DEC DE 8 0 1 1 27 0
698 Štěpán Binko KRA FO 31 0 1 1 10 -1
699 Vojtěch Král MOL FO 13 1 0 1 2 0
700 Petr Andrle KOP DE 5 1 0 1 2 0
701 Filip Krzak KOP DE 7 0 1 1 4 0
702 Jiří Hoffmann MOL DE 26 1 0 1 14 0
703 Jan Bárta TAB FO 14 0 1 1 2 2
704 Matěj Gajdolín TAB DE 10 0 1 1 0 0
705 Dan Bartoš UNL DE 9 1 0 1 4 -1
706 Jan Tůma UNL FO 19 1 0 1 8 1
707 Filip Mareš UNL DE 16 0 1 1 2 0
708 David Nedoma UNL FO 22 0 1 1 4 -1
709 Jakub Kocián HRO FO 8 1 0 1 2 0
710 Martin Hrbek HRO DE 7 1 0 1 4 -1
711 Václav Maršík HRO FO 4 1 0 1 2 0
712 Jan Pavelka HRO DE 5 0 1 1 2 0
713 Tomáš Wendelin OPA FO 7 0 1 1 2 0
714 Martin Buršík OPA FO 25 1 0 1 8 0
715 Matúš Lehotský OPA DE 27 0 1 1 2 0
716 Alex Kotásek OPA FO 36 1 0 1 12 0
717 Lukáš Horný OPA FO 3 0 1 1 0 0
718 Daniel Pachula OPA DE 21 0 1 1 2 0
719 Adam Holík OPA DE 3 1 0 1 2 0
720 David Straka LET FO 8 0 0 0 0 0
721 Filip Štrombach BNJ FO 4 0 0 0 0 0
722 Jakub Nedvěd LET FO 11 0 0 0 6 0
723 Filip Douša BNJ FO 2 0 0 0 0 0
724 Jan Fišer BNJ DE 8 0 0 0 2 -2
725 Jakub Peca BNJ FO 7 0 0 0 0 -1
726 Aleš Půlpán LET FO 1 0 0 0 0 0
727 Jakub Kuna BNJ DE 0 0 0 0 0 0
728 Vojtěch Příhoda BNJ FO 1 0 0 0 0 -1
729 Matěj Hájek LET FO 2 0 0 0 0 0
730 David Novák BNJ DE 3 0 0 0 0 0
731 Václav Čížek BNJ DE 20 0 0 0 8 -8
732 Lukáš Kulvejt BNJ DE 1 0 0 0 0 0
733 Vojtěch Vogeltanz PRI FO 4 0 0 0 2 0
734 Alexej Ibl STA DE 0 0 0 0 0 0
735 Petr Zolnaj STA DE 5 0 0 0 2 0
736 Segal Kisliuk STA FO 9 0 0 0 0 0
737 Erik Iljuk STA FO 5 0 0 0 6 0
738 Matěj Pešta PRI DE 12 0 0 0 0 0
739 Ondřej Vinš PRI DE 6 0 0 0 0 0
740 Vojtěch Klasna PRI FO 2 0 0 0 0 0
741 Jan Botoš STA FO 2 0 0 0 0 0
742 Libor Švec RIS FO 2 0 0 0 2 0
743 Lukáš Kulich RIS FO 4 0 0 0 2 0
744 Jan Jakubec RIS DE 9 0 0 0 0 -1
745 Jan Zátopek PIS FO 13 0 0 0 0 0
746 Marek Čančura PIS DE 2 0 0 0 0 0
747 David Hohenberger PIS FO 5 0 0 0 2 0
748 Tobias Šipla PIS DE 5 0 0 0 0 0
749 Michal Kozlík PIS FO 1 0 0 0 0 1
750 Filip Šindelář PIS FO 4 0 0 0 2 0
751 Filip Andrle PIS FO 2 0 0 0 0 0
752 Dominik Vlček PIS FO 1 0 0 0 2 0
753 Jan Kurfürst PIS DE 12 0 0 0 6 0
754 Ondřej Sládek PIS FO 1 0 0 0 0 0
755 Petr Beneš ZDR DE 1 0 0 0 0 0
756 Matěj Hora CHM DE 4 0 0 0 2 0
757 Václav Macek DE 0 0 0 0 0 0
758 Jan Rindoš CHM FO 1 0 0 0 0 0
759 Adam Paleček ZDR FO 2 0 0 0 0 0
760 Josef Chládek CHM FO 1 0 0 0 0 0
761 Ondřej Filip CHM DE 5 0 0 0 0 0
762 Šimon Malenovský FO 0 0 0 0 0 0
763 Marek Malcovský CHM DE 1 0 0 0 0 0
764 Otakar Beran ZDR DE 4 0 0 0 2 0
765 Dan Kotlík ZDR FO 1 0 0 0 0 0
766 Jan Ramert VYS FO 8 0 0 0 2 0
767 Matěj Halík HOD FO 1 0 0 0 0 0
768 Filip Vícha HOD DE 1 0 0 0 0 0
769 David Sibilevych HOD FO 1 0 0 0 0 0
770 Denis Bárta HOD FO 3 0 0 0 0 0
771 Patrik Ulbricht VYS DE 1 0 0 0 0 0
772 Jiří Huňady HOD FO 8 0 0 0 0 0
773 Jan Billa HOD DE 3 0 0 0 0 0
774 Adam Kubín DE 0 0 0 0 0 0
775 René Hladiš BOB DE 11 0 0 0 0 0
776 Libor Kamas DE 0 0 0 0 0 0
777 David Pelant KOB DE 23 0 0 0 16 -1
778 Jiří Hajda BOB DE 3 0 0 0 2 0
779 Filip Seidler KOB FO 0 0 0 0 0 0
780 Adam Wolf KOB DE 11 0 0 0 6 -1
781 Tomáš Martinec BOB FO 12 0 0 0 4 0
782 Michail Kulinič KOB FO 4 0 0 0 0 0
783 Ivan Shaklein KOB DE 4 0 0 0 0 1
784 Libor Švec KOB FO 4 0 0 0 0 0
785 Jan Svoboda TEC DE 2 0 0 0 4 0
786 Kevin Horváth TEC FO 1 0 0 0 2 0
787 Matěj Trögner TEC FO 2 0 0 0 0 0
788 Tomáš Čoupek TEC FO 2 0 0 0 0 0
789 Jakub Zduba TEC FO 3 0 0 0 0 0
790 Daniel Pavelec HBR FO 28 0 0 0 4 0
791 Jan Vaněček HBR DE 2 0 0 0 0 0
792 Matěj Fiala HBR FO 1 0 0 0 0 0
793 Adam Rauš HBR FO 1 0 0 0 0 0
794 Lukáš Nový HBR FO 1 0 0 0 0 0
795 Michal Janko HBR FO 4 0 0 0 0 0
796 Jan Ludvík VMZ DE 3 0 0 0 0 0
797 Petr Przybyla SUM FO 5 0 0 0 4 0
798 Radomír Milotinský VMZ FO 2 0 0 0 0 0
799 Lukáš Plhal SUM DE 3 0 0 0 0 0
800 Jaroslav Pekr VMZ DE 1 0 0 0 0 0
801 Lukáš Číhal VMZ DE 3 0 0 0 0 0
802 Ondřej Netolický SUM FO 2 0 0 0 0 0
803 Tomáš Lichner SUM FO 14 0 0 0 4 0
804 Andrej Klapica VMZ FO 1 0 0 0 0 0
805 Tadeáš Hrnčíř VMZ FO 8 0 0 0 4 0
806 Justus Ari Valtteri Jaakkola SUM DE 5 0 0 0 4 -1
807 Jiří Jakubec VRC FO 4 0 0 0 0 0
808 Daniel Srnský VRC DE 4 0 0 0 4 0
809 David Rychlovský VRC DE 1 0 0 0 0 0
810 René Mach VRC FO 1 0 0 0 0 1
811 Jan Kerekanič VRC DE 9 0 0 0 4 0
812 Jan Kuneš VRC DE 1 0 0 0 0 0
813 Michal Fišer NOV FO 1 0 0 0 0 0
814 David Juříček NOV DE 9 0 0 0 0 0
815 Bohuslav Nowák DEC FO 27 0 0 0 6 0
816 Radek Fojt DEC FO 1 0 0 0 2 0
817 David Petrásek DEC DE 12 0 0 0 2 0
818 Štěpán Macháček NOV FO 1 0 0 0 0 0
819 Lukáš Nezbeda DEC FO 4 0 0 0 2 0
820 Petr Svoboda NOV FO 3 0 0 0 2 0
821 Tomáš Krejčí KRA DE 1 0 0 0 0 0
822 Filip Štibran KRA FO 6 0 0 0 6 0
823 Tomáš Prášek KRA DE 4 0 0 0 0 0
824 Jakub Jechumtál KRA FO 1 0 0 0 2 0
825 Adam Stupka KRA FO 18 0 0 0 2 0
826 Zdeněk Nedvěd KRA FO 5 0 0 0 2 0
827 Bohumil Křen MOL DE 3 0 0 0 0 0
828 Oldřich Vojíř MOL DE 3 0 0 0 0 0
829 David Janiczek KOP DE 3 0 0 0 0 0
830 David Hauptvogel MOL FO 2 0 0 0 0 0
831 Martin Novák KOP DE 1 0 0 0 0 0
832 Štěpán Jurek KOP FO 7 0 0 0 0 0
833 Adam Červenka KOP FO 2 0 0 0 4 0
834 Jakub Bednařík MOL FO 1 0 0 0 0 0
835 Matyáš Cícha TAB DE 1 0 0 0 0 0
836 Antonín Bačo TAB DE 1 0 0 0 2 0
837 Marek Bouška TAB DE 1 0 0 0 0 0
838 Jakub Ondřej TAB DE 6 0 0 0 0 0
839 Jan Cikhart TAB FO 2 0 0 0 0 0
840 Norair Hovsepyan UNL FO 13 0 0 0 6 0
841 Nils-Olof Osian Eklund UNL DE 17 0 0 0 8 0
842 Jakub Linet UNL FO 10 0 0 0 0 0
843 Vsevolod Bannikav UNL FO 4 0 0 0 0 0
844 David Kredl UNL FO 26 0 0 0 4 0
845 Oleksandr Yailov UNL DE 18 0 0 0 31 0
846 Jan Maruna FO 0 0 0 0 0 0
847 Adam Tomiga HAV DE 1 0 0 0 0 0
848 Petr Krejčí DE 0 0 0 0 0 0
849 Ludvík Lejdar HRO FO 1 0 0 0 0 0
850 Adam Kubeček HRO FO 1 0 0 0 0 0
851 Matěj Zachariáš HRO DE 3 0 0 0 2 0
852 Jakub Naar HRO DE 1 0 0 0 2 0
853 Michael Bačkovský HRO FO 4 0 0 0 4 -2
854 Norair Hovsepyan HRO FO 2 0 0 0 0 0
855 Adam Klátil HRO FO 4 0 0 0 0 0
856 Matěj Bílek OPA DE 5 0 0 0 0 0
857 Marian Koblížek OPA DE 6 0 0 0 0 0
858 Martin Kalus OPA DE 11 0 0 0 4 0
859 Mário Horizral OPA FO 4 0 0 0 0 0
860 Jan Backa OPA DE 11 0 0 0 0 0
861 Michael Foltýn OPA DE 10 0 0 0 33 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Josef Němeček LET GK 15 790:51 0 40 0 3.03 1 0
2. Daniel Hofman BNJ GK 1 18:46 0 0 0 0 0 0
3. Ondřej Šuhájek BNJ GK 1 02:21 0 0 0 0 0 0
4. Radim Hradiský BNJ GK 3 134:47 0 9 0 4.01 0 0
5. Jaroslav Brázdil BNJ GK 37 2188:19 0 116 0 3.18 3 16
6. Vojtěch Nečas LET GK 30 1659:59 0 67 0 2.42 3 0
7. Šimon Keleši BNJ GK 1 02:43 0 0 0 0 0 0
8. Jakub Tichý HRO GK 5 302:29 0 22 0 4.36 0 0
9. Jakub Kašpar STA GK 26 1490:44 0 93 0 3.74 1 2
10. Dominik Šorf PRI GK 18 1016:02 0 45 0 2.66 1 0
11. Petr Jiroušek PRI GK 24 1265:21 0 58 0 2.75 1 0
12. Kristián Kolář STA GK 17 880:50 0 64 0 4.36 0 2
13. Tadeáš Zeithaml RIS GK 22 1097:49 0 96 0 5.25 1 0
14. Tomáš Horák RIS GK 1 20:00 0 2 0 6 0 0
15. Petr Pánek RIS GK 23 1242:21 0 110 0 5.31 0 6
16. Tadeáš Dvořák PIS GK 7 423:47 0 16 0 2.27 0 2
17. David Novák PIS GK 2 118:30 0 8 0 4.05 0 0
18. Jakub Korytar PIS GK 11 584:56 0 47 0 4.82 0 0
19. Ivo Svoboda PIS GK 5 217:28 0 18 0 4.97 0 0
20. Richard Kříž PIS GK 15 876:02 0 50 0 3.42 0 0
21. Metoděj Císař PIS GK 3 134:55 0 10 0 4.45 0 2
22. Michael Petrásek CHM GK 4 214:12 0 12 0 3.36 0 0
23. Martin Altrichter CHM GK 28 1597:14 0 51 0 1.92 2 4
24. Jiří Sláma ZDR GK 10 482:51 0 45 0 5.59 0 0
25. Richard Běhula CHM GK 9 502:32 0 15 0 1.79 2 0
26. Štěpán Maleček ZDR GK 13 681:10 0 45 0 3.96 2 0
27. Martin Sejpal ZDR GK 15 886:44 0 50 0 3.38 0 2
28. Lukáš Vít ZDR GK 9 420:40 0 30 0 4.28 0 0
29. Dominik Piták HOD GK 39 2272:53 0 106 0 2.8 1 0
30. Tobiáš Synek VYS GK 23 1220:55 0 64 0 3.15 1 6
31. Jaroslav Chvátal VYS GK 1 60:00 0 2 0 2 0 0
32. Adam Běhal HOD GK 1 05:16 0 0 0 0 0 0
33. Dominik Šarman VYS GK 16 801:47 0 53 0 3.97 0 0
34. Michal Kořének VYS GK 6 370:00 0 13 0 2.11 1 0
35. Ondřej Dolíška HOD GK 6 200:17 0 13 0 3.89 0 2
36. Richard Běhula KOB GK 2 54:37 0 3 0 3.3 0 0
37. Adam Pavlíček BOB GK 12 709:25 0 45 0 3.81 2 2
38. Kryštof Ševců BOB GK 29 1662:48 0 98 0 3.54 0 4
39. Roman Málek KOB GK 16 934:26 0 52 0 3.34 0 0
40. Josef Simon KOB GK 3 57:07 0 7 0 7.35 0 0
41. Michal Pittr HRO GK 5 199:18 0 14 0 4.21 0 2
42. Martin Frolík KOB GK 2 69:20 0 9 0 7.79 0 0
43. Matěj Kmec KOB GK 3 88:38 0 6 0 4.06 0 0
44. Jiří Slovák BOB GK 3 119:59 0 12 0 6 0 0
45. Jiří Tesař KOB GK 1 59:04 0 3 0 3.05 0 0
46. Matyáš Ondrík KOB GK 20 988:40 0 68 0 4.13 0 2
47. Štěpán Zlatnický TEC GK 1 34:29 0 4 0 6.96 0 0
48. Jakub Nešpůrek TEC GK 21 1095:02 0 75 0 4.11 1 0
49. Daniel Šembera TEC GK 9 370:55 0 33 0 5.34 1 2
50. Michal Šurý TEC GK 16 959:46 0 44 0 2.75 0 0
51. Filip Maláč HBR GK 12 645:12 0 29 0 2.7 1 0
52. David Cinka HBR GK 4 239:52 0 12 0 3 1 0
53. Tadeáš Dvořák HBR GK 4 238:38 0 16 0 4.02 0 0
54. Čeněk Novák HBR GK 20 1142:45 0 48 0 2.52 0 6
55. Martin Nedvěd HBR GK 4 193:03 0 20 0 6.22 0 0
56. Jaroslav Juda VMZ GK 29 1601:06 0 110 0 4.12 0 6
57. Milan Ryšavý SUM GK 10 499:23 0 39 0 4.69 0 2
58. Denis Irgl SUM GK 33 1946:42 0 94 0 2.9 1 2
59. Petr Juda VMZ GK 5 174:41 0 18 0 6.18 0 0
60. Matyáš Kacbunda SUM GK 3 47:27 0 7 0 8.85 0 0
61. David Cinka VMZ GK 3 180:00 0 10 0 3.33 0 0
62. Lukáš Vejmelka VMZ GK 4 199:19 0 23 0 6.92 0 0
63. Ondřej Chaloupek VMZ GK 4 191:27 0 13 0 4.07 0 0
64. Pavel Jekel VMZ GK 2 120:00 0 8 0 4 0 0
65. Denis Vacek VRC GK 21 1225:20 0 50 0 2.45 1 6
66. Jakub Tichý VRC GK 3 175:38 0 11 0 3.76 0 0
67. Jakub Červinka VRC GK 18 1049:53 0 42 0 2.4 0 0
68. Michael Petrásek DEC GK 17 905:48 0 51 0 3.38 0 2
69. Lukáš Lavinger DEC GK 20 1045:45 0 57 0 3.27 1 2
70. Tomáš Málek NOV GK 3 140:00 0 16 0 6.86 0 0
71. Ondřej Skokan DEC GK 4 128:00 0 7 0 3.28 0 2
72. Adam Horák DEC GK 9 435:26 0 35 0 4.82 0 2
73. Jakub Klimek NOV GK 3 183:24 0 7 0 2.29 0 0
74. Filip Hořejší NOV GK 19 970:31 0 62 0 3.83 1 0
75. Daniel Šimonů HAV GK 22 1247:31 0 62 0 2.98 1 4
76. Tomáš Sajdl KRA GK 4 244:10 0 15 0 3.69 0 0
77. Lukáš Sochůrek KRA GK 25 1299:52 0 77 0 3.55 0 2
78. Luboš Novotný KRA GK 15 808:15 0 43 0 3.19 0 4
79. Jan Baldik KOP GK 15 832:51 0 65 0 4.68 0 0
80. Lukáš Klika UNL GK 10 544:39 0 36 0 3.97 0 2
81. David Tuhý MOL GK 2 63:12 0 4 0 3.8 0 0
82. Petr Žurek KOP GK 3 180:00 0 8 0 2.67 0 0
83. Jakub Kovařík MOL GK 3 115:12 0 12 0 6.25 0 0
84. Vojtěch Mokry KOP GK 1 60:11 0 2 0 1.99 0 0
85. Lukáš Hosnedl MOL GK 32 1796:41 0 116 0 3.87 0 4
86. Andreas Kubáň KOP GK 21 1230:31 0 73 0 3.56 1 4
87. Darek Bartošák KOP GK 4 247:55 0 13 0 3.15 0 2
88. Tadeáš Dvořák TAB GK 2 120:00 0 4 0 2 0 0
89. Matěj Žajdlík TAB GK 12 674:15 0 26 0 2.31 1 2
90. David Gába TAB GK 28 1667:09 0 49 0 1.76 4 2
91. Daniel Štěpka UNL GK 2 20:23 0 0 0 0 0 0
92. Darek Bartošák UNL GK 1 60:00 0 3 0 3 0 0
93. Václav Vlach UNL GK 1 20:00 0 1 0 3 0 0
94. David Stahl UNL GK 34 1914:14 0 126 0 3.95 1 12
95. Lukáš Klika UNL GK 8 448:09 0 25 0 3.35 0 0
96. David Sachr HAV GK 18 1066:35 0 36 0 2.03 1 2
97. Marek Štipčák HAV GK 1 65:00 0 3 0 2.77 0 0
98. Daniel Šimonů HAV GK 12 670:18 0 34 0 3.04 1 0
99. Martin Šindelka HAV GK 14 799:42 0 28 0 2.1 1 2
100. Martin Bláha HRO GK 1 15:01 0 6 0 23.97 0 0
101. Samuel Meišner HRO GK 4 92:58 0 14 0 9.04 0 0
102. Jakub Tichý HRO GK 6 282:04 0 32 0 6.81 0 2
103. Michal Pittr HRO GK 23 1215:36 0 85 0 4.2 1 0
104. Andrii Malykhin HRO GK 18 811:47 0 59 0 4.36 0 6
105. Antonín Nowak OPA GK 7 193:47 0 10 0 3.1 0 0
106. Marek Slíž OPA GK 39 2180:41 0 101 0 2.78 2 2
107. Jakub Urbisch OPA GK 1 40:00 0 5 0 7.5 0 0

Související dokumenty:


Související články:

Utkání hvězd 2. ligy nabídlo 29 gólů. V Příbrami se radoval tým Západ
Poprvé v historii se konalo Utkání hvězd 2. ligy. V exhibiční atmosféře se hrál pěkný hokej v přátelském duchu. Dohromady padlo devětadvacet branek. Z vítězství 16:13 se nakonec radoval výběr Západu.
První ročník Utkání hvězd 2. ligy je tady! Oznámeni byli kapitáni i úvodní formace
Stovky startů v extralize nebo odehrané zápasy v NHL. I takovou zkušeností se mohou pochlubit někteří z hráčů zápasu hvězd 2. ligy. Premiérový ročník pořádá Asociace druholigových klubů ledního hokeje. Akci hostí už 27. ledna od 16:00 Příbram. Na programu budou kromě samotného souboje konferencí také dovednostní soutěže!
2. ligu čeká v lednu Utkání hvězd. Proti sobě se postaví výběry konferencí
Velkou novinkou této druholigové sezony je premiérový ročník Utkání hvězd. Zápas, ve kterém se v Příbrami střetnou výběry dvou konferencí, pořádá Asociace druholigových klubů ledního hokeje.
Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
Druhou ligu čeká podpora. Každý klub dostane půl milionu, potvrdil prezident svazu
Český svaz ledního hokeje uspořádal tiskovou konferenci k začátku druhé ligy, kde promluvilo několik tváří českého hokeje a zástupci Asociace druholigových klubů ledního hokeje. Jedním z témat bylo navýšení finanční podpory klubů v třetí nejvyšší soutěži.
II. liga odstartovala předehrávkou Chebu s Chomutovem, další týmy zahájí soutěž 23. září
Po víkendové předehrávce 6. kola mezi Chebem a Chomutovem odstartuje v sobotu 23. září třinácti duely naplno II. liga. Do třetí nejvyšší soutěže se v letošní sezoně zapojí celkem 27 týmu a její vítěz bude mít na jejím konci možnost navázat na znojemský tým, který loni úspěšně postoupil do Chance ligy.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.