Extraliga 9. tříd 2023/24 (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej

1. část:

- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“, 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
a) - O pořadí v play-off:

- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O účast v play-off:

- skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „G“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část:
a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:

- všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. a 2. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. a 2. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 2 vítězná utkání, finále na 3 vítězná utkání (2-14 utkání).

Pro účely určení pořadí družstev pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po

části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 7. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 2. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 8. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 7. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 8. místě.

Pro sestavení dvojic v osmifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ atd.

Pro sestavování dvojic ve čtvrtfinále, semifinále a finále platí, že družstvo s nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“, družstvo s druhým nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s druhým nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Pořadí družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

V osmifinále, čtvrtfinále a v semifinále platí, že se první utkání hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe. Ve finále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd v sezóně 2023-2024“.

b) - O udržení v extralize 9. tříd:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. a 6. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. a 6. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 6. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 6. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2b) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“ hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do ligy 9. tříd.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ a části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2009. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie dorostu, tj. hráčky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.
 5. V utkáních části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke

   dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži extraliga 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže extraliga 9. tříd,

  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd a utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
 6. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 8. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže liga 9. tříd do Klubu.
 7. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže extraliga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 7. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do extraligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
01.09.2023 16:30 1. 8001 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 4:1 »
20.09.2023 16:40 1. 8002 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
02.09.2023 14:00 1. 8003 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:2 »
20.09.2023 12:00 1. 8004 HC Motor České Budějovice EC Red Bull Salzburg 4:2 »
08.09.2023 17:30 2. 8005 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 5:3 »
08.09.2023 16:45 2. 8006 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:4 sn »
08.09.2023 17:25 2. 8007 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:11 »
08.09.2023 18:00 2. 8008 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 5:4 »
09.09.2023 17:10 3. 8009 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 5:2 »
09.09.2023 13:00 3. 8010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
09.09.2023 18:15 3. 8011 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 4:5 »
09.09.2023 13:00 3. 8012 Piráti Chomutov EC Red Bull Salzburg 1:6 »
16.09.2023 16:30 4. 8013 HC Litvínov Piráti Chomutov 3:2 p »
16.09.2023 11:00 4. 8014 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 7:4 p »
16.09.2023 13:30 4. 8015 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 6:5 sn »
14.09.2023 15:10 4. 8016 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 1:5 »
23.09.2023 13:00 5. 8017 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 8:3 »
23.09.2023 12:30 5. 8018 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 1:3 »
24.11.2023 17:15 5. 8019 EC Red Bull Salzburg HC Energie Karlovy Vary 2:5 p »
23.09.2023 11:15 5. 8020 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 2:1 sn »
28.09.2023 16:00 6. 8021 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:3 »
28.09.2023 14:00 6. 8022 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 7:6 »
29.09.2023 16:25 6. 8023 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 2:3 »
28.09.2023 12:30 6. 8024 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
30.09.2023 15:45 7. 8025 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:2 »
30.09.2023 13:00 7. 8026 HC ŠKODA PLZEŇ EC Red Bull Salzburg 6:5 »
30.09.2023 13:00 7. 8027 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 1:3 »
30.09.2023 12:40 7. 8028 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
07.10.2023 10:00 8. 8029 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 4:5 »
08.12.2023 18:40 8. 8030 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 8:5 »
07.10.2023 12:00 8. 8031 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:4 »
06.10.2023 15:00 8. 8032 EC Red Bull Salzburg HC Motor České Budějovice 2:5 p »
13.10.2023 15:00 9. 8033 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 4:7 »
17.01.2024 12:00 9. 8034 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 4:3 »
13.10.2023 17:00 9. 8035 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 9:1 »
13.10.2023 16:25 9. 8036 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:6 »
14.10.2023 16:00 10. 8037 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 3:2 »
14.10.2023 14:00 10. 8038 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 »
14.10.2023 16:10 10. 8039 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 1:6 »
14.10.2023 12:00 10. 8040 Piráti Chomutov EC Red Bull Salzburg 1:4 »
21.10.2023 12:30 11. 8041 Piráti Chomutov HC Litvínov 3:2 »
18.11.2023 12:40 11. 8042 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 4:5 p »
21.10.2023 12:30 11. 8043 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 4:5 »
21.10.2023 14:45 11. 8044 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 8:1 »
27.10.2023 15:00 12. 8045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:9 »
27.10.2023 16:40 12. 8046 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 1:2 »
27.10.2023 16:55 12. 8047 HC Energie Karlovy Vary EC Red Bull Salzburg 5:3 »
31.10.2023 17:25 12. 8048 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 1:4 »
05.12.2023 17:30 13. 8049 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:7 »
28.10.2023 14:25 13. 8050 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:5 »
28.10.2023 14:40 13. 8051 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 1:4 »
28.10.2023 14:45 13. 8052 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 »
03.11.2023 17:30 14. 8053 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:3 »
03.11.2023 17:10 14. 8054 HC ŠKODA PLZEŇ EC Red Bull Salzburg 6:0 »
17.10.2023 14:25 14. 8055 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 2:4 »
03.11.2023 16:55 14. 8056 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 11:4 »
04.11.2023 12:15 15. 8057 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 6:4 »
30.12.2023 16:40 15. 8058 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
04.11.2023 14:55 15. 8059 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 4:1 »
04.11.2023 11:30 15. 8060 HC Motor České Budějovice EC Red Bull Salzburg 0:5 k »
10.12.2023 17:15 16. 8061 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 6:2 »
13.11.2023 16:00 16. 8062 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:2 p »
10.11.2023 17:25 16. 8063 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 3:9 »
10.11.2023 16:55 16. 8064 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 4:1 »
11.11.2023 14:25 17. 8065 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 2:1 p »
11.11.2023 15:25 17. 8066 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
11.11.2023 12:15 17. 8067 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 5:0 »
05.01.2024 17:15 17. 8068 EC Red Bull Salzburg Piráti Chomutov 5:6 sn »
17.11.2023 15:00 18. 8069 HC Litvínov Piráti Chomutov 2:6 »
17.11.2023 17:25 18. 8070 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 3:8 »
17.11.2023 13:30 18. 8071 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:3 »
17.11.2023 13:40 18. 8072 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
25.11.2023 15:25 19. 8073 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:0 »
25.11.2023 15:00 19. 8074 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 5:2 »
25.11.2023 11:00 19. 8075 EC Red Bull Salzburg HC Energie Karlovy Vary 5:6 p »
25.11.2023 12:30 19. 8076 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 8:3 »
02.12.2023 16:00 20. 8077 HC Litvínov Rytíři Kladno 1:4 »
02.12.2023 17:30 20. 8078 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 3:2 »
02.12.2023 14:00 20. 8079 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 3:4 p »
02.12.2023 11:00 20. 8080 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 1:5 »
07.12.2023 16:00 21. 8081 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 4:2 »
08.12.2023 11:00 21. 8082 EC Red Bull Salzburg HC ŠKODA PLZEŇ 2:8 p »
09.12.2023 11:15 21. 8083 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:0 »
09.12.2023 11:40 21. 8084 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 5:0 k »
01.12.2023 17:30 22. 8085 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
15.12.2023 17:25 22. 8086 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 5:6 p »
15.12.2023 16:30 22. 8087 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
20.12.2023 17:15 22. 8088 EC Red Bull Salzburg HC Motor České Budějovice 5:1 »
11.12.2023 15:15 23. 8089 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 7:3 p »
14.12.2023 16:00 23. 8090 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 2:1 p »
16.12.2023 16:10 23. 8091 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 7:3 »
05.01.2024 14:00 23. 8092 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 2:3 p »
06.01.2024 13:00 24. 8093 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 2:3 »
06.01.2024 13:30 24. 8094 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 3:4 »
06.01.2024 12:55 24. 8095 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 6:4 »
06.01.2024 13:45 24. 8096 EC Red Bull Salzburg Piráti Chomutov 1:3 »
11.01.2024 10:30 25. 8097 Piráti Chomutov HC Litvínov 5:3 »
15.09.2023 17:15 25. 8098 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 4:3 p »
12.01.2024 16:00 25. 8099 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:10 »
12.01.2024 16:00 25. 8100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 7:4 »
13.01.2024 18:30 26. 8101 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 »
13.01.2024 12:10 26. 8102 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 4:3 sn »
26.01.2024 16:55 26. 8103 HC Energie Karlovy Vary EC Red Bull Salzburg 6:4 »
13.01.2024 13:55 26. 8104 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 3:10 »
20.01.2024 13:55 27. 8105 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:1 »
19.01.2024 14:00 27. 8106 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 1:8 »
03.12.2023 11:00 27. 8107 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 2:4 p »
17.12.2023 10:00 27. 8108 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
28.01.2024 13:00 28. 8109 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 5:6 p »
07.12.2023 17:15 28. 8110 EC Red Bull Salzburg HC ŠKODA PLZEŇ 6:2 p »
28.01.2024 18:30 28. 8111 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 1:2 p »
28.01.2024 16:00 28. 8112 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 5:3 »
02.09.2023 12:00 1. 8113 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 11:0 »
02.09.2023 16:00 1. 8114 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 4:1 »
02.09.2023 12:30 1. 8115 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 5:4 »
02.09.2023 15:00 1. 8116 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:0 »
08.09.2023 15:00 2. 8117 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:8 »
08.09.2023 15:00 2. 8118 HC Tábor HC Slavia Praha 6:2 »
08.09.2023 16:00 2. 8119 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 6:4 »
08.09.2023 16:30 2. 8120 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 5:2 »
09.09.2023 14:45 3. 8121 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 7:2 »
09.09.2023 12:00 3. 8122 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 1:12 »
09.09.2023 17:00 3. 8123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 7:5 »
09.09.2023 15:15 3. 8124 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 6:1 »
16.09.2023 12:15 4. 8125 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 3:6 »
16.09.2023 15:30 4. 8126 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 6:3 »
16.09.2023 15:00 4. 8127 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 9:2 »
06.10.2023 17:30 4. 8128 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 7:1 »
23.09.2023 11:15 5. 8129 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 12:1 »
23.09.2023 17:00 5. 8130 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 3:9 »
23.09.2023 15:15 5. 8131 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 2:5 »
23.09.2023 15:30 5. 8132 HC Tábor HC Sparta Praha 4:7 »
28.09.2023 12:55 6. 8133 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 1:6 »
28.09.2023 16:30 6. 8134 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 6:3 »
28.09.2023 16:00 6. 8135 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 0:2 »
28.09.2023 16:45 6. 8136 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 1:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8137 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 7:3 »
30.09.2023 15:30 7. 8138 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
30.09.2023 15:30 7. 8139 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:6 »
30.09.2023 12:30 7. 8140 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:7 »
07.10.2023 13:30 8. 8141 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:9 »
07.10.2023 12:15 8. 8142 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:4 »
07.10.2023 15:45 8. 8143 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
07.10.2023 15:30 8. 8144 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 1:5 »
13.10.2023 16:45 9. 8145 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 7:4 »
13.10.2023 18:00 9. 8146 HC Slavia Praha HC Tábor 1:0 »
13.10.2023 16:15 9. 8147 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:6 »
13.10.2023 18:00 9. 8148 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:5 »
14.10.2023 11:10 10. 8149 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 1:8 »
14.10.2023 13:45 10. 8150 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 »
14.10.2023 12:15 10. 8151 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 6:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8152 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 6:11 »
21.10.2023 15:45 11. 8153 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 4:0 »
21.10.2023 15:30 11. 8154 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 3:6 »
21.10.2023 12:00 11. 8155 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 5:1 »
21.10.2023 15:15 11. 8156 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 3:4 p »
27.10.2023 11:25 12. 8157 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 3:9 »
24.10.2023 16:00 12. 8158 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 2:3 »
27.10.2023 16:30 12. 8159 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 3:4 p »
27.10.2023 16:15 12. 8160 HC Sparta Praha HC Tábor 5:4 p »
28.10.2023 12:30 13. 8161 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 7:2 »
28.10.2023 14:30 13. 8162 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 2:5 »
28.10.2023 12:00 13. 8163 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 1:5 »
28.10.2023 18:45 13. 8164 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
03.11.2023 13:30 14. 8165 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 4:3 p »
03.11.2023 17:00 14. 8166 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 3:4 sn »
03.11.2023 17:30 14. 8167 BK Mladá Boleslav HC Tábor 6:1 »
03.11.2023 16:30 14. 8168 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 7:1 »
07.12.2023 16:30 15. 8169 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 5:1 »
04.11.2023 16:15 15. 8170 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 1:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8171 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 11:0 »
04.11.2023 18:45 15. 8172 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 6:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8173 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 2:3 »
10.11.2023 13:30 16. 8174 HC Tábor HC Slavia Praha 2:8 »
10.11.2023 18:00 16. 8175 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:1 »
10.11.2023 16:30 16. 8176 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 4:3 »
11.11.2023 12:00 17. 8177 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 12:2 »
11.11.2023 14:00 17. 8178 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 3:7 »
11.11.2023 13:30 17. 8179 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 2:4 »
11.11.2023 12:00 17. 8180 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 8:1 »
17.11.2023 10:15 18. 8181 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 1:6 »
21.12.2023 18:45 18. 8182 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 2:7 »
17.11.2023 16:00 18. 8183 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 7:6 »
17.11.2023 12:00 18. 8184 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
25.11.2023 12:00 19. 8185 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 11:0 »
25.11.2023 15:15 19. 8186 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 5:0 »
25.11.2023 15:30 19. 8187 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 4:8 »
25.11.2023 12:15 19. 8188 HC Tábor HC Sparta Praha 2:3 »
02.12.2023 12:00 20. 8189 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 2:8 »
14.01.2024 17:00 20. 8190 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 5:4 sn »
02.12.2023 16:00 20. 8191 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 5:3 »
02.12.2023 18:45 20. 8192 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 3:0 »
09.12.2023 18:45 21. 8193 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 2:1 »
09.12.2023 12:15 21. 8194 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 4:5 p »
09.12.2023 14:45 21. 8195 HC Tábor BK Mladá Boleslav 1:9 »
09.12.2023 12:30 21. 8196 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:3 »
15.12.2023 15:00 22. 8197 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 1:11 »
15.12.2023 16:30 22. 8198 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 4:5 »
15.12.2023 19:00 22. 8199 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 3:10 »
15.12.2023 16:15 22. 8200 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 4:5 »
16.12.2023 12:00 23. 8201 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 12:0 »
16.12.2023 14:30 23. 8202 HC Slavia Praha HC Tábor 3:1 »
16.12.2023 16:30 23. 8203 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 2:3 »
16.12.2023 12:00 23. 8204 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 p »
06.01.2024 17:00 24. 8205 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 1:4 »
06.01.2024 14:30 24. 8206 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 5:1 »
06.01.2024 15:45 24. 8207 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 3:4 p »
06.01.2024 11:30 24. 8208 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 2:7 »
12.01.2024 19:00 25. 8209 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 5:2 »
12.01.2024 15:00 25. 8210 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 4:0 »
12.01.2024 18:00 25. 8211 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 4:3 »
12.01.2024 17:00 25. 8212 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 6:5 »
14.01.2024 13:10 26. 8213 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
13.01.2024 15:00 26. 8214 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 5:4 »
13.01.2024 15:15 26. 8215 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 3:4 »
13.01.2024 15:30 26. 8216 HC Sparta Praha HC Tábor 6:0 »
17.01.2024 18:00 27. 8217 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 4:3 »
18.01.2024 16:00 27. 8218 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:5 »
20.01.2024 12:00 27. 8219 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 5:3 »
20.01.2024 15:00 27. 8220 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 »
28.01.2024 12:30 28. 8221 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 0:14 »
28.01.2024 16:00 28. 8222 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 6:3 »
28.01.2024 12:00 28. 8223 BK Mladá Boleslav HC Tábor 2:3 »
28.01.2024 18:15 28. 8224 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 2:3 »
02.09.2023 14:30 1. 8225 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 12:1 »
02.09.2023 12:00 1. 8226 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 3:1 »
17.09.2023 13:00 1. 8227 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 5:3 »
02.09.2023 14:30 1. 8228 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 6:0 »
08.09.2023 16:00 2. 8229 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 4:3 p »
08.09.2023 18:45 2. 8230 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 7:8 p »
08.09.2023 17:30 2. 8231 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 2:7 »
08.09.2023 17:30 2. 8232 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:4 »
09.09.2023 13:15 3. 8233 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 6:3 »
09.09.2023 16:30 3. 8234 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 5:4 »
09.09.2023 17:45 3. 8235 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 13:40 3. 8236 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 5:6 »
16.09.2023 14:00 4. 8237 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:5 »
16.09.2023 13:00 4. 8238 Berani Zlín HCM Warriors Brno 6:3 »
16.09.2023 16:30 4. 8239 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 2:3 p »
16.09.2023 13:00 4. 8240 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:5 »
23.09.2023 15:45 5. 8241 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 9:1 »
23.09.2023 16:00 5. 8242 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
23.09.2023 13:40 5. 8243 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 3:6 »
23.09.2023 13:30 5. 8244 Valašský hokejový klub Berani Zlín 0:5 »
28.09.2023 15:30 6. 8245 HK MD Šumperk Berani Zlín 3:9 »
28.09.2023 15:30 6. 8246 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 9:2 »
28.09.2023 14:45 6. 8247 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 6:5 sn »
28.09.2023 18:30 6. 8248 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 5:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8249 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 9:2 »
30.09.2023 13:40 7. 8250 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 3:6 »
08.12.2023 16:45 7. 8251 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 4:5 »
30.09.2023 13:30 7. 8252 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 7:6 sn »
07.10.2023 12:30 8. 8253 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 5:8 »
07.10.2023 13:00 8. 8254 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
08.10.2023 14:15 8. 8255 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 7:6 »
07.10.2023 13:40 8. 8256 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 2:7 »
13.10.2023 16:00 9. 8257 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 3:1 »
13.10.2023 18:30 9. 8258 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 6:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8259 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 12:1 »
13.10.2023 15:00 9. 8260 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 1:4 »
14.10.2023 17:00 10. 8261 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 2:5 »
14.10.2023 16:00 10. 8262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 7:8 »
14.10.2023 12:30 10. 8263 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 2:1 »
14.10.2023 12:45 10. 8264 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 5:1 »
21.10.2023 12:45 11. 8265 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 6:2 »
21.10.2023 13:40 11. 8266 HCM Warriors Brno Berani Zlín 5:7 »
21.10.2023 14:30 11. 8267 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:3 »
18.10.2023 17:00 11. 8268 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 9:1 »
27.10.2023 16:00 12. 8269 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 4:7 »
25.10.2023 17:45 12. 8270 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:4 »
27.10.2023 16:00 12. 8271 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 11:3 »
27.10.2023 11:00 12. 8272 Berani Zlín Valašský hokejový klub 4:2 »
28.10.2023 13:45 13. 8273 Berani Zlín HK MD Šumperk 9:2 »
28.10.2023 12:45 13. 8274 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 5:11 »
28.10.2023 11:25 13. 8275 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 1:7 »
28.10.2023 14:30 13. 8276 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:6 »
02.11.2023 16:00 14. 8277 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 5:2 »
02.11.2023 15:00 14. 8278 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 12:2 »
03.11.2023 15:45 14. 8279 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 6:0 »
03.11.2023 16:00 14. 8280 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 4:3 »
04.11.2023 12:30 15. 8281 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 14:2 »
04.11.2023 17:00 15. 8282 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:3 »
05.11.2023 12:15 15. 8283 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 10:1 »
04.11.2023 17:00 15. 8284 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 3:0 »
10.11.2023 16:00 16. 8285 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 5:0 k »
10.11.2023 18:45 16. 8286 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 2:1 sn »
10.11.2023 17:00 16. 8287 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 0:5 k »
10.11.2023 18:15 16. 8288 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 8:5 »
11.11.2023 16:00 17. 8289 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 5:3 »
11.11.2023 12:15 17. 8290 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 6:7 p »
19.12.2023 17:00 17. 8291 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 2:4 »
11.11.2023 13:40 17. 8292 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 1:0 »
18.11.2023 12:00 18. 8293 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 4:7 »
30.11.2023 17:00 18. 8294 Berani Zlín HCM Warriors Brno 3:2 p »
17.11.2023 12:15 18. 8295 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 3:4 sn »
29.11.2023 18:00 18. 8296 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 2:4 »
25.11.2023 17:30 19. 8297 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 10:0 »
25.11.2023 18:45 19. 8298 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 »
25.11.2023 13:40 19. 8299 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 0:11 »
25.11.2023 13:00 19. 8300 Valašský hokejový klub Berani Zlín 2:4 »
07.12.2023 16:00 20. 8301 HK MD Šumperk Berani Zlín 2:4 »
02.12.2023 12:30 20. 8302 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 7:4 »
02.12.2023 16:00 20. 8303 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 3:2 »
03.12.2023 12:00 20. 8304 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 10:3 »
09.12.2023 14:30 21. 8305 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 4:3 »
09.12.2023 13:40 21. 8306 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 2:6 »
09.12.2023 12:45 21. 8307 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 2:7 »
09.12.2023 10:45 21. 8308 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 3:4 p »
14.12.2023 17:00 22. 8309 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 4:5 p »
15.12.2023 10:00 22. 8310 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 »
15.12.2023 18:45 22. 8311 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 3:15 »
15.12.2023 17:10 22. 8312 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 3:5 »
16.12.2023 14:10 23. 8313 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 4:2 »
16.12.2023 15:00 23. 8314 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 9:1 »
07.01.2024 12:00 23. 8315 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 8:4 »
16.12.2023 16:15 23. 8316 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:6 »
06.01.2024 13:15 24. 8317 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 2:5 »
06.01.2024 16:00 24. 8318 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 5:4 »
06.01.2024 14:30 24. 8319 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 1:3 »
06.01.2024 12:00 24. 8320 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 6:1 »
12.01.2024 16:00 25. 8321 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 4:3 »
12.01.2024 17:10 25. 8322 HCM Warriors Brno Berani Zlín 1:4 »
12.01.2024 16:00 25. 8323 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 4:2 »
16.01.2024 17:30 25. 8324 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 6:4 »
13.01.2024 14:00 26. 8325 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 4:7 »
13.01.2024 13:45 26. 8326 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 5:4 »
13.01.2024 12:00 26. 8327 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 2:0 »
13.01.2024 13:00 26. 8328 Berani Zlín Valašský hokejový klub 5:1 »
19.01.2024 17:30 27. 8329 Berani Zlín HK MD Šumperk 8:2 »
20.01.2024 12:30 27. 8330 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 5:4 p »
20.01.2024 11:25 27. 8331 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 2:16 »
17.01.2024 16:00 27. 8332 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:2 »
28.01.2024 14:15 28. 8333 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 1:3 »
27.01.2024 15:30 28. 8334 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 5:1 »
10.01.2024 17:45 28. 8335 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 0:3 »
28.01.2024 12:00 28. 8336 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 7:1 »
03.02.2024 16:00 1. 8337 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 4:0 »
03.02.2024 17:10 1. 8338 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 5:2 »
27.02.2024 12:45 1. 8339 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 5:2 »
29.02.2024 17:15 2. 8340 Piráti Chomutov Bílí Tygři Liberec 3:5 »
09.02.2024 17:30 2. 8341 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 1:3 »
09.02.2024 17:00 2. 8342 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
11.02.2024 13:00 3. 8343 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 3:4 »
11.02.2024 12:00 3. 8344 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
10.02.2024 18:00 3. 8345 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 2:1 p »
16.02.2024 15:00 4. 8346 Piráti Chomutov BK Mladá Boleslav 1:5 »
16.02.2024 12:30 4. 8347 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 3:5 »
16.02.2024 16:00 4. 8348 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 8:1 »
18.02.2024 12:00 5. 8349 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 11:2 »
18.02.2024 12:00 5. 8350 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 1:11 »
17.02.2024 11:15 5. 8351 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 1:0 p »
23.02.2024 16:30 6. 8352 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
23.02.2024 16:00 6. 8353 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 3:4 p »
23.02.2024 17:00 6. 8354 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:1 »
24.02.2024 12:30 7. 8355 Bílí Tygři Liberec Piráti Chomutov 4:2 »
25.02.2024 12:00 7. 8356 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 1:5 »
24.02.2024 15:30 7. 8357 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
01.03.2024 16:00 8. 8358 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 6:3 »
02.03.2024 16:15 8. 8359 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:1 »
02.03.2024 15:30 8. 8360 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:3 »
08.03.2024 15:00 9. 8361 BK Mladá Boleslav Piráti Chomutov 10:2 »
08.03.2024 17:00 9. 8362 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
08.03.2024 17:00 9. 8363 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 3:7 »
10.03.2024 12:00 10. 8364 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 2:5 »
10.03.2024 11:30 10. 8365 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:5 p »
09.03.2024 12:15 10. 8366 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 6:3 »
03.02.2024 15:30 1. 8367 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 8:3 »
03.02.2024 18:30 1. 8368 HC Slavia Praha HC Dukla Jihlava 6:2 »
03.02.2024 16:00 1. 8369 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:5 »
09.02.2024 16:00 2. 8370 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:6 »
09.02.2024 17:00 2. 8371 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 8:3 »
09.02.2024 17:00 2. 8372 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 4:5 p »
11.02.2024 16:00 3. 8373 HC Slavia Praha Berani Zlín 4:5 p »
11.02.2024 14:15 3. 8374 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 6:7 »
11.02.2024 17:15 3. 8375 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 5:1 »
15.02.2024 17:00 4. 8376 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 4:2 »
16.02.2024 17:00 4. 8377 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:5 »
16.02.2024 15:00 4. 8378 HC Slavia Praha HC Oceláři Třinec 4:2 »
18.02.2024 18:30 5. 8379 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 7:2 »
18.02.2024 16:00 5. 8380 HC KOMETA BRNO HC Slavia Praha 3:7 »
17.02.2024 14:30 5. 8381 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 0:4 »
23.02.2024 16:00 6. 8382 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 7:5 »
23.02.2024 14:15 6. 8383 HC Dukla Jihlava HC Slavia Praha 3:7 »
23.02.2024 16:15 6. 8384 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 1:6 »
25.02.2024 12:15 7. 8385 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 9:1 »
24.02.2024 14:30 7. 8386 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 1:10 »
25.02.2024 12:00 7. 8387 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
02.03.2024 13:00 8. 8388 Berani Zlín HC Slavia Praha 4:3 p »
01.03.2024 17:00 8. 8389 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 4:2 »
02.03.2024 16:45 8. 8390 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:4 sn »
08.03.2024 14:30 9. 8391 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 7:0 »
08.03.2024 16:00 9. 8392 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
08.03.2024 16:30 9. 8393 HC Oceláři Třinec HC Slavia Praha 7:3 »
10.03.2024 12:45 10. 8394 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 7:5 »
10.03.2024 12:00 10. 8395 HC Slavia Praha HC KOMETA BRNO 7:6 sn »
09.03.2024 12:00 10. 8396 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 11:1 »
03.02.2024 17:10 1. 8397 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 3:2 »
03.02.2024 11:55 1. 8398 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 2:4 »
29.02.2024 15:00 1. 8399 HC Litvínov HC Tábor 2:3 »
25.02.2024 11:00 2. 8400 EC Red Bull Salzburg HC Tábor 8:1 »
09.02.2024 18:00 2. 8401 HC Sparta Praha HC Litvínov 4:3 »
09.02.2024 16:40 2. 8402 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 8:1 »
01.03.2024 17:25 3. 8403 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 2:10 »
11.02.2024 12:00 3. 8404 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 2:4 »
11.02.2024 12:15 3. 8405 HC Tábor HC Sparta Praha 0:5 »
17.02.2024 11:00 4. 8406 EC Red Bull Salzburg HC Sparta Praha 1:2 p »
16.02.2024 13:25 4. 8407 HC Pilsen Wolves HC Tábor 2:1 »
16.02.2024 17:25 4. 8408 Rytíři Kladno HC Litvínov 2:3 sn »
18.02.2024 11:00 5. 8409 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 9:2 »
18.02.2024 15:15 5. 8410 HC Tábor Rytíři Kladno 9:5 »
18.02.2024 13:30 5. 8411 HC Sparta Praha HC Pilsen Wolves 5:1 »
23.02.2024 16:00 6. 8412 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 3:4 »
23.02.2024 16:30 6. 8413 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 4:3 »
23.02.2024 18:30 6. 8414 HC Tábor HC Litvínov 4:3 »
05.03.2024 19:00 7. 8415 HC Tábor EC Red Bull Salzburg 4:5 p »
25.02.2024 12:30 7. 8416 HC Litvínov HC Sparta Praha 3:5 »
25.02.2024 13:00 7. 8417 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 3:7 »
03.03.2024 11:00 8. 8418 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 6:4 »
03.03.2024 15:55 8. 8419 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 4:2 »
02.03.2024 15:45 8. 8420 HC Sparta Praha HC Tábor 6:0 »
09.03.2024 12:30 9. 8421 HC Sparta Praha EC Red Bull Salzburg 3:4 p »
08.03.2024 13:45 9. 8422 HC Tábor HC Pilsen Wolves 1:3 »
08.03.2024 15:00 9. 8423 HC Litvínov Rytíři Kladno 2:3 »
10.03.2024 11:00 10. 8424 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 5:4 sn »
10.03.2024 13:10 10. 8425 Rytíři Kladno HC Tábor 6:1 »
10.03.2024 11:10 10. 8426 HC Pilsen Wolves HC Sparta Praha 4:2 »
21.02.2024 16:15 1. 8427 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 5:3 »
03.02.2024 11:40 1. 8428 HCM Warriors Brno BK Havlíčkův Brod 3:6 »
03.02.2024 12:30 1. 8429 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 3:7 »
09.02.2024 17:30 2. 8430 Mountfield HK, a.s. HK MD Šumperk 8:2 »
09.02.2024 15:00 2. 8431 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 2:4 »
03.03.2024 11:00 2. 8432 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 3:0 »
05.03.2024 16:25 3. 8433 HCM Warriors Brno Mountfield HK, a.s. 1:5 »
11.02.2024 12:00 3. 8434 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 3:10 »
11.02.2024 13:30 3. 8435 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 1:6 »
16.02.2024 15:00 4. 8436 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 7:1 »
16.02.2024 16:45 4. 8437 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 12:0 »
16.02.2024 16:00 4. 8438 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 3:4 »
06.03.2024 16:15 5. 8439 Valašský hokejový klub Mountfield HK, a.s. 3:5 »
29.02.2024 16:00 5. 8440 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 2:5 »
18.02.2024 12:00 5. 8441 BK Havlíčkův Brod HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
23.02.2024 17:30 6. 8442 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 5:6 sn »
23.02.2024 15:00 6. 8443 BK Havlíčkův Brod HCM Warriors Brno 2:6 »
23.02.2024 16:00 6. 8444 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 2:6 »
25.02.2024 14:45 7. 8445 HK MD Šumperk Mountfield HK, a.s. 2:7 »
25.02.2024 12:00 7. 8446 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 7:1 »
25.02.2024 12:10 7. 8447 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 5:4 »
02.03.2024 12:00 8. 8448 Mountfield HK, a.s. HCM Warriors Brno 3:1 »
02.03.2024 13:00 8. 8449 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 4:2 »
02.03.2024 11:10 8. 8450 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 3:6 »
08.03.2024 15:00 9. 8451 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 3:4 »
08.03.2024 16:00 9. 8452 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 4:3 sn »
08.03.2024 17:30 9. 8453 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 8:4 »
10.03.2024 12:00 10. 8454 Mountfield HK, a.s. Valašský hokejový klub 5:0 k »
10.03.2024 12:25 10. 8455 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 3:2 »
09.03.2024 13:45 10. 8456 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Havlíčkův Brod 7:3 »
13.03.2024 16:15 OF1 8457 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
13.03.2024 17:30 OF1 8458 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 3:4 »
13.03.2024 16:30 OF1 8459 HC Dukla Jihlava HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
13.03.2024 13:30 OF1 8460 Berani Zlín BK Mladá Boleslav 4:6 »
13.03.2024 18:00 OF1 8461 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 2:1 »
13.03.2024 16:40 OF1 8462 HC Pilsen Wolves HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 sn »
13.03.2024 17:15 OF1 8463 Piráti Chomutov HC Slavia Praha 1:2 »
13.03.2024 11:15 OF1 8464 HC Motor České Budějovice HC Oceláři Třinec 3:2 »
16.03.2024 16:00 OF2 8465 HC Oceláři Třinec HC Motor České Budějovice 0:3 »
16.03.2024 15:30 OF2 8466 HC ŠKODA PLZEŇ HC VÍTKOVICE RIDERA 11:1 »
16.03.2024 16:00 OF2 8467 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 11:3 »
16.03.2024 14:30 OF2 8468 HC Energie Karlovy Vary HC Dukla Jihlava 2:1 »
16.03.2024 13:00 OF2 8469 BK Mladá Boleslav Berani Zlín 8:0 »
16.03.2024 16:00 OF2 8470 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 4:2 »
16.03.2024 12:15 OF2 8471 HC DYNAMO PARDUBICE HC Pilsen Wolves 2:1 sn »
16.03.2024 19:15 OF2 8472 HC Slavia Praha Piráti Chomutov 8:0 »
17.03.2024 10:00 OF3 8473 HC ŠKODA PLZEŇ HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
17.03.2024 12:30 OF3 8474 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:0 »
17.03.2024 13:45 OF3 8475 HC Energie Karlovy Vary HC Dukla Jihlava 0:0 »
17.03.2024 13:00 OF3 8476 BK Mladá Boleslav Berani Zlín 0:0 »
17.03.2024 11:45 OF3 8477 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 9:4 »
17.03.2024 13:00 OF3 8478 HC DYNAMO PARDUBICE HC Pilsen Wolves 0:0 »
17.03.2024 14:00 OF3 8479 HC Slavia Praha Piráti Chomutov 0:0 »
17.03.2024 14:00 OF3 8480 HC Oceláři Třinec HC Motor České Budějovice 0:0 »
20.03.2024 16:00 ČF1 8481 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 1:6 »
20.03.2024 18:00 ČF1 8482 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO 7:4 »
20.03.2024 17:25 ČF1 8483 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 1:2 »
20.03.2024 18:00 ČF1 8484 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:3 »
23.03.2024 15:30 ČF2 8485 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 13:2 »
23.03.2024 13:00 ČF2 8486 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav 2:4 »
23.03.2024 13:30 ČF2 8487 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 5:3 »
23.03.2024 12:00 ČF2 8488 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 9:3 »
24.03.2024 15:30 ČF3 8489 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 0:0 »
24.03.2024 11:45 ČF3 8490 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav 0:0 »
24.03.2024 12:30 ČF3 8491 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
24.03.2024 12:00 ČF3 8492 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 5:1 »
27.03.2024 18:00 SF1 8493 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 1:3 »
27.03.2024 17:00 SF1 8494 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 2:6 »
30.03.2024 15:30 SF2 8495 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 2:4 »
30.03.2024 15:00 SF2 8496 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 »
31.03.2024 15:30 SF3 8497 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 7:1 »
31.03.2024 14:00 SF3 8498 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
03.04.2024 17:00 F1 8499 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 0:0 »
04.04.2024 17:00 F2 8500 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 0:0 »
07.04.2024 16:00 F3 8501 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
08.04.2024 15:00 F4 8502 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
10.04.2024 17:00 F5 8503 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 0:0 »

Extraliga 9. tříd sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 28 21 3 0 4 138:81 69
2 HC ŠKODA PLZEŇ 28 22 0 1 5 151:65 67
3 HC Motor České Budějovice 28 12 3 3 10 93:95 45
4 Piráti Chomutov 28 11 4 3 10 88:85 44
5 EC Red Bull Salzburg 28 13 1 2 12 116:104 43
6 HC Pilsen Wolves 28 7 4 2 15 77:101 31
7 Rytíři Kladno 28 7 0 3 18 86:155 24
8 HC Litvínov 28 3 1 2 22 67:130 13

Extraliga 9. tříd sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 28 20 2 1 5 158:68 65
2 HC Slavia Praha 28 18 1 1 8 117:83 57
3 BK Mladá Boleslav 28 17 1 1 9 129:75 54
4 HC DYNAMO PARDUBICE 28 15 1 2 10 127:101 49
5 HC Sparta Praha 28 14 1 1 12 107:96 45
6 Mountfield HK, a.s. 28 13 2 1 12 121:101 44
7 HC Tábor 28 6 0 2 20 77:147 20
8 BK Havlíčkův Brod 28 0 1 0 27 41:206 2

Extraliga 9. tříd sk. C 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 28 24 0 1 3 200:83 73
2 HC Oceláři Třinec 28 17 3 4 4 173:96 61
3 HC Dukla Jihlava 28 14 3 2 9 109:78 50
4 Berani Zlín 28 15 2 1 10 106:98 50
5 HC VÍTKOVICE RIDERA 28 15 2 0 11 115:93 49
6 Valašský hokejový klub 28 9 2 1 16 93:145 32
7 HCM Warriors Brno 28 3 0 3 22 58:161 12
8 HK MD Šumperk 28 2 1 1 24 73:173 9

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Richard Halaš KOM FO 28 35 41 76 12 51
2 Tomáš Selič KOM FO 28 23 48 71 12 50
3 Michal Hartl KOM FO 20 47 19 66 4 40
4 Tomáš Petrčka KOM FO 25 30 30 60 16 45
5 Eliáš Matoušek PLZ FO 26 30 29 59 18 35
6 Daniel Helis TRI FO 25 32 25 57 26 48
7 Kryštof Vrbata MBL FO 26 21 34 55 26 25
8 Petr Hörnig SLA FO 25 25 28 53 34 21
9 Michal Lazovský TRI FO 25 25 28 53 4 24
10 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 25 24 26 50 32 38
11 Adam Fizek TRI FO 27 17 32 49 20 35
12 Nikita Bloch SLZ FO 26 18 30 48 44 10
13 Josef Suchý KVA FO 28 18 27 45 12 34
14 Jan Jäger PIL FO 28 21 24 45 38 -1
15 Filip Stupka JIH FO 24 23 21 44 94 17
16 Jonáš Vaníček KVA FO 16 14 29 43 37 32
17 Matyáš Čančík LIB FO 28 20 23 43 20 42
18 Šimon Šejc LIB FO 19 23 19 42 14 27
19 Šimon Janoušek SLA FO 28 17 23 40 14 11
20 Lucas Andrejko PCE FO 27 17 22 39 6 18
21 Robin Kavan KOM DE 28 6 33 39 8 55
22 Jonáš Marek ZLN FO 28 19 20 39 16 19
23 Petr Kubín LIB FO 25 17 21 38 12 25
24 Matěj Novák MDS FO 28 22 16 38 32 -6
25 Martin Mečl PLZ FO 28 26 11 37 30 29
26 Paul Schuster SLZ FO 26 19 18 37 43 10
27 Dominik Beneš LIB FO 23 17 20 37 57 38
28 Václav Dostálek MHK FO 27 17 20 37 14 25
29 Martin Sedláček MHK FO 26 19 17 36 22 23
30 Matouš Slížek SLA FO 27 12 24 36 35 4
31 Jakub Kyncl KVA FO 19 15 20 35 12 30
32 Jan Šubin KLA FO 20 13 22 35 6 -1
33 Vilém Hartman MBL FO 20 17 18 35 14 19
34 Maik Mähler KVA FO 28 16 18 34 18 14
35 Ivan Gimmler SLZ FO 21 17 17 34 16 17
36 Nicolas Novák PCE FO 24 13 21 34 10 4
37 Richard Hangstörfer KOM FO 26 13 21 34 20 23
38 Jiří Gombár CHM DE 28 12 21 33 14 6
39 Finn Hauert SLZ FO 26 11 22 33 38 10
40 Marek Hotařík PLZ FO 27 17 16 33 55 24
41 Tadeáš Mikš SLA FO 27 16 17 33 22 3
42 František Klíma JIH FO 27 9 24 33 36 13
43 Adam Šimek ZLN FO 28 14 18 32 10 -2
44 Vilém Smrčka KOM FO 28 9 23 32 10 28
45 Matěj Kučera LIB FO 16 8 23 31 4 17
46 Timur Fedencius MHK FO 28 15 16 31 10 10
47 Viktor Hanák TRI FO 28 15 16 31 6 38
48 Jakub Staněk KVA FO 27 19 11 30 2 16
49 Antonín Bobek PLZ FO 24 19 11 30 16 19
50 Štěpán Nevšímal TAB FO 25 17 13 30 8 2
51 Peter Zamborsky TRI FO 26 15 15 30 8 15
52 Dominik Drábek PCE FO 18 16 13 29 20 18
53 Stanislav Sanejstr LIB DE 20 14 15 29 37 30
54 Patrik Poláček SPA FO 27 19 10 29 6 4
55 Marek Sedláček TRI FO 28 14 15 29 8 19
56 Matiáš Piskač JIH DE 16 15 13 28 36 9
57 Roman Dubec VSE DE 19 13 15 28 16 5
58 Štěpán Fiala PCE FO 26 14 13 27 18 12
59 Matěj Jindřichovský PCE FO 26 8 19 27 10 6
60 Antonín Riedl ZLN FO 27 7 20 27 2 13
61 Josef Pšenička PIL FO 22 14 12 26 42 2
62 Vít Eremiáš TAB FO 28 7 19 26 22 2
63 Adam Hlaváček SLA FO 25 7 19 26 12 17
64 Michal Teml PCE FO 25 10 16 26 16 4
65 Daniel Kolupaev SPA FO 28 9 17 26 10 11
66 Matěj Pospíšil MDS FO 26 9 17 26 10 -19
67 Eliáš Matoušek PLZ FO 7 14 12 26 8 16
68 Marek Kubík KVA FO 24 9 16 25 12 28
69 Jaroslav Šedivý MHK FO 25 15 10 25 18 1
70 Viktor Boháček SPA FO 26 15 10 25 41 10
71 Kristián Zalubil ZLN FO 27 9 16 25 10 4
72 Nikolai Hartmann SLZ FO 25 7 17 24 6 -1
73 Michal Šíma CEB FO 28 9 15 24 22 -1
74 Lucas Hartl SLZ FO 24 7 17 24 22 -5
75 Melichar Kovář PCE FO 22 10 14 24 4 -5
76 Pavel Malacha SLA FO 27 14 10 24 12 11
77 Tomáš Komžík MBL DE 24 13 11 24 61 15
78 Mikuláš Kalčev SPA FO 28 10 14 24 26 6
79 Šimon Flamík WAR FO 28 13 11 24 12 -20
80 Marek Novák JIH FO 27 11 13 24 6 -7
81 Eliáš Matoušek PLZ FO 10 9 14 23 10 19
82 Jakub Kováč KLA FO 27 9 14 23 10 -21
83 Dominik Novák LIB DE 26 13 10 23 6 31
84 Petr Filo LIB FO 28 9 14 23 35 17
85 Lukáš Hájek JIH DE 28 11 12 23 40 7
86 Jakub Kučerňák VIT FO 16 10 13 23 8 12
87 Marek Hrabina VIT FO 24 13 10 23 47 16
88 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 10 10 12 22 14 11
89 Lukáš Chaloupka CEB FO 27 10 12 22 34 9
90 Milan Vaňourek KVA FO 26 7 15 22 10 8
91 Max Benda CEB FO 21 9 13 22 12 1
92 Štěpán Holoubek KLA FO 21 13 9 22 10 -10
93 Ondřej Krejčík CHM FO 28 14 8 22 10 5
94 Ivan Pažout ZLN FO 26 14 8 22 24 -6
95 Nikita Bloch SLZ FO 10 8 13 21 10 7
96 Theodor Láf CEB FO 26 7 14 21 14 2
97 Filip Beran PLZ FO 28 9 12 21 8 11
98 Kevin Kváš LIT FO 27 8 13 21 22 -11
99 Matyáš Michálek MBL DE 22 6 15 21 12 11
100 Adam Novotný MHK DE 28 3 18 21 26 20
101 Matyáš Tureček LIB DE 26 1 20 21 10 24
102 Jan Vítek PCE FO 20 10 11 21 20 14
103 Tomáš Sokol MHK FO 28 11 10 21 6 -8
104 Samuel Platil SPA FO 27 8 13 21 26 -3
105 Jakub Polášek TRI FO 13 11 10 21 4 22
106 Piotr Kusak VIT FO 26 8 13 21 12 12
107 František Coufalík ZLN DE 24 10 11 21 10 21
108 Filip Stupka PLZ FO 10 5 15 20 12 14
109 Paul Schuster SLZ FO 7 10 10 20 2 7
110 Adam Němec VSE FO 8 11 9 20 6 12
111 Maxmilián Niemczyk TRI DE 28 6 14 20 30 25
112 Filip Man VSE FO 27 10 10 20 6 -30
113 Richard Halaš KOM FO 10 10 9 19 4 16
114 Vojtěch Svoboda PLZ FO 24 5 14 19 34 17
115 Jakub Záruba LIT FO 26 9 10 19 16 -2
116 Václav Kysilka CEB FO 24 12 7 19 16 -6
117 Daniel Pejša MBL FO 23 9 10 19 32 3
118 Alex Herynk PCE DE 25 9 10 19 30 16
119 Matyáš Vik VIT FO 22 12 7 19 14 5
120 Jakub Krupa VSE FO 24 6 13 19 53 -1
121 Vojtěch Douda VIT FO 24 9 10 19 24 4
122 Matouš Slížek SLA FO 10 6 12 18 6 2
123 Tomáš Suja KVA FO 22 10 8 18 10 8
124 Josef Plesník SPA DE 28 3 15 18 16 8
125 Daniel Heřman SPA FO 28 10 8 18 4 -1
126 Jakub Cerman LIB FO 25 9 9 18 2 10
127 Marek Fabišík TAB FO 27 10 8 18 63 -23
128 Tobias Béreš KOM FO 27 7 11 18 12 0
129 Michal Hobza JIH FO 28 11 7 18 16 10
130 Přemysl Juroš VIT FO 23 10 8 18 14 -4
131 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 7 6 12 18 10 14
132 Daniel Helis TRI FO 10 7 10 17 0 19
133 Tomáš Selič KOM FO 10 9 8 17 0 8
134 Šimon Janoušek SLA FO 8 7 10 17 10 11
135 Martin Sedláček MHK FO 9 9 8 17 6 9
136 Matyáš Plašil PIL DE 27 7 10 17 22 -2
137 Jiří Shrbený CEB FO 28 10 7 17 12 -4
138 Adéla Pánková TAB FO 18 7 10 17 0 -5
139 Tomáš Pletka MBL FO 24 10 7 17 12 6
140 Sean Žuffa SPA DE 26 4 13 17 22 15
141 Štěpán Amcha JIH FO 25 9 8 17 12 -4
142 Jan Pečonka TRI FO 19 7 10 17 2 7
143 Hans Kremer KOM DE 25 7 10 17 77 25
144 Josef Suchý KVA FO 8 7 9 16 2 1
145 Melichar Kovář PCE FO 10 8 8 16 4 4
146 Michal Hartl KOM FO 7 14 2 16 0 10
147 Štěpán Holoubek SPA FO 10 4 12 16 0 4
148 Šimon Flamík WAR FO 10 6 10 16 10 -2
149 Jaroslav Šedivý MHK FO 9 7 9 16 12 11
150 Václav Dostálek MHK FO 9 7 9 16 6 8
151 Mihael Jagatić PIL FO 24 6 10 16 14 -9
152 Adam Konvalinka CHM DE 28 4 12 16 4 13
153 Vojtěch Horáček KVA DE 25 6 10 16 4 25
154 Nicolas Vovsík MBL FO 23 12 4 16 60 18
155 Jakub Kotásek WAR FO 27 7 9 16 18 -27
156 Tadeáš Lexa JIH FO 27 4 12 16 43 2
157 Antoni Chruslinski KOM FO 25 4 12 16 16 10
158 Maxmilian Mareš VIT FO 8 9 7 16 6 6
159 Kryštof Vrbata MBL FO 9 4 11 15 4 5
160 Adam Šimek ZLN FO 8 5 10 15 4 1
161 Jonáš Marek ZLN FO 8 8 7 15 0 0
162 Matěj Jindřichovský PCE FO 10 5 10 15 0 5
163 Kostiantyn Blotskyi PIL FO 10 8 7 15 4 5
164 Jan Jäger PIL FO 10 4 11 15 10 2
165 Jakub Kučerňák VIT FO 9 7 8 15 6 14
166 Marek Lavička PLZ DE 27 2 13 15 10 45
167 Ondřej Mach SLA FO 22 10 5 15 16 13
168 Andrej Adamkov MHK FO 23 10 5 15 6 -7
169 Matyáš Rauš HBR FO 28 9 6 15 47 -48
170 Filip Blažek SPA FO 24 6 9 15 6 -11
171 Tomáš Tureček ZLN FO 27 7 8 15 8 -8
172 Theodor Janošek VIT FO 27 5 10 15 16 5
173 Szymon Niedoba TRI DE 28 2 13 15 20 23
174 Filip Komínek KOM FO 26 8 7 15 10 13
175 Melichar Kovář PCE FO 7 6 9 15 2 6
176 Michal Hartl KOM FO 5 11 4 15 0 7
177 Michal Lazovský TRI FO 9 3 11 14 8 2
178 Michal Teml PCE FO 10 5 9 14 2 4
179 Nikolai Hartmann SLZ FO 10 7 7 14 8 7
180 Adam Němec VSE FO 8 5 9 14 20 6
181 Matěj Novák MDS FO 10 4 10 14 26 0
182 Štěpán Máče CEB DE 28 7 7 14 16 -3
183 Louis Stupka PLZ DE 25 0 14 14 4 31
184 Josef Mertl PLZ FO 21 3 11 14 8 4
185 Zdeněk Strnad PLZ DE 25 4 10 14 10 17
186 Tadeáš Dvořák CHM FO 26 6 8 14 22 -2
187 Adam Falis CHM DE 28 3 11 14 20 4
188 Dominik Šimáček MBL FO 18 5 9 14 51 6
189 Alex Svoboda MBL DE 27 5 9 14 14 9
190 Karel Volavka LIB FO 23 11 3 14 8 10
191 Samuel Dubovči PCE DE 28 1 13 14 14 19
192 Josef Flechtner MHK FO 25 9 5 14 6 -1
193 Max Chabada MBL FO 18 6 8 14 2 8
194 Karel Domin TAB DE 25 5 9 14 14 -13
195 Daniel Filip SLA DE 26 5 9 14 22 21
196 Jan Stöhr TAB FO 27 3 11 14 37 -34
197 Sebastián Barteczek TRI DE 23 5 9 14 8 19
198 Rostislav Pánek ZLN FO 27 4 10 14 12 5
199 Simon Roman Nedzynski VSE FO 23 10 4 14 6 -12
200 Matěj Balvín VIT FO 21 9 5 14 6 1
201 Matěj Bydžovský MBL FO 7 3 11 14 2 4
202 Matyáš Tureček LIB DE 10 3 10 13 0 6
203 Jakub Kováč KLA FO 9 4 9 13 4 -4
204 Finn Hauert SLZ FO 10 6 7 13 45 9
205 Lucas Hartl SLZ FO 10 5 8 13 6 9
206 Matyáš Vik VIT FO 9 5 8 13 0 8
207 Pavel Bláha VSE FO 9 9 4 13 12 8
208 Miroslav Dvořák CEB DE 27 6 7 13 32 16
209 Arsenii Denysenko KLA FO 26 8 5 13 24 -16
210 Tim Schaffarzyk SLZ DE 22 5 8 13 10 1
211 Josias Grossberger SLZ DE 26 3 10 13 6 8
212 Michal Witoš CHM FO 28 10 3 13 4 6
213 Matěj Bydžovský MBL FO 18 5 8 13 37 10
214 Jáchym Kincl SPA DE 20 5 8 13 20 -7
215 Daniel Choutka PCE DE 24 4 9 13 16 16
216 Marek Domkář HBR FO 26 6 7 13 16 -25
217 Oliver Vaňha SPA FO 17 5 8 13 6 9
218 Ondřej Jurný KOM DE 20 4 9 13 0 36
219 Tadeáš Chalupa TRI DE 21 5 8 13 20 24
220 Pavel Bláha VSE FO 21 5 8 13 18 -6
221 Jiří Noworyta VIT DE 22 5 8 13 14 12
222 Zdeněk Strnad PLZ DE 7 3 10 13 8 9
223 Tomáš Selič KOM FO 5 3 10 13 2 10
224 Antonín Bobek PLZ FO 10 4 8 12 4 3
225 Adam Hlaváček SLA FO 9 5 7 12 4 1
226 Radim Cekota ZLN FO 10 2 10 12 6 -3
227 Antonín Riedl ZLN FO 10 2 10 12 8 0
228 Mihael Jagatić PIL FO 10 3 9 12 8 9
229 Kevin Kváš LIT FO 10 6 6 12 4 -1
230 Maxmilian Mareš VIT FO 6 6 6 12 4 11
231 Theodor Janošek VIT FO 9 3 9 12 10 8
232 Marek Domkář HBR FO 10 7 5 12 10 -3
233 Jakub Matějka KLA DE 27 6 6 12 18 -5
234 Noel Lußnig SLZ FO 28 5 7 12 24 -7
235 Petr Štrach LIT FO 27 5 7 12 16 -7
236 Matyáš Melančin KLA FO 17 6 6 12 26 -6
237 Šimon Volf PLZ DE 16 4 8 12 6 5
238 Ben Drenkhahn SLZ FO 18 4 8 12 10 1
239 David Stefaňuk SPA FO 24 2 10 12 4 8
240 Matyáš Franc MHK DE 25 1 11 12 34 -5
241 Jiří Rohlík PCE DE 27 4 8 12 6 11
242 Josef Fadrhonc LIB FO 27 2 10 12 12 9
243 Šimon Havlina MHK DE 27 4 8 12 4 10
244 Štěpán Tomka LIB DE 19 5 7 12 8 16
245 Jakub Kumstát WAR FO 27 8 4 12 22 -21
246 David Gebauer VSE FO 6 6 6 12 6 5
247 Radim Kozák VIT DE 27 0 12 12 28 5
248 Jan Linka KOM FO 26 2 10 12 2 12
249 Jáchym Hovanec MDS DE 27 6 6 12 12 -35
250 Lukáš Kachlíř LIB DE 5 2 10 12 4 10
251 Vojtěch Svoboda PLZ FO 7 8 4 12 10 5
252 Matěj Jindřichovský PCE FO 7 3 9 12 2 4
253 Jakub Polášek TRI FO 10 10 1 11 0 16
254 Adam Fizek TRI FO 10 7 4 11 6 1
255 Vilém Smrčka KOM FO 10 1 10 11 10 7
256 Jan Šubin KLA FO 7 4 7 11 2 -1
257 Sean Žuffa SPA DE 10 1 10 11 8 5
258 Dennis Beckel SLZ DE 10 2 9 11 2 10
259 Tomáš Zikmund MHK DE 9 2 9 11 4 11
260 Matěj Pospíšil MDS FO 9 6 5 11 6 -1
261 Přemysl Juroš VIT FO 8 6 5 11 2 10
262 Timur Fedencius MHK FO 9 4 7 11 10 6
263 Vilém Hartman CHM FO 3 6 5 11 0 7
264 Václav Butka LIT FO 18 2 9 11 0 -12
265 David Záviš CEB FO 28 5 6 11 6 -6
266 Lukáš Gerstner KVA FO 25 6 5 11 8 6
267 Stanislav Barda KVA FO 26 5 6 11 24 -2
268 Jakub Baťala KLA FO 24 7 4 11 26 -9
269 Jan Dvořák CHM DE 27 3 8 11 22 5
270 Oliver Vaňha CHM FO 11 6 5 11 2 3
271 Sam Junek MBL FO 26 4 7 11 12 0
272 Matyáš Martinec MHK FO 15 6 5 11 14 -6
273 Pavel Suchý HBR FO 28 7 4 11 24 -53
274 Adam Pacovský LIB DE 27 1 10 11 16 31
275 Jakub Provazník ZLN DE 28 3 8 11 22 -3
276 Denis Trnavský ZLN FO 26 5 6 11 10 -10
277 Adam Anděl JIH FO 26 4 7 11 16 0
278 Radim Cekota ZLN FO 24 3 8 11 20 -6
279 Ondřej Posád VSE FO 27 4 7 11 16 -24
280 Filip Stupka PLZ FO 7 4 7 11 20 13
281 Lucas Andrejko PCE FO 7 3 8 11 0 -1
282 Lukáš Chaloupka CEB FO 10 6 4 10 12 -1
283 Lukáš Gerstner KVA FO 10 1 9 10 4 -7
284 Maik Mähler KVA FO 8 6 4 10 2 4
285 Matyáš Čančík LIB FO 10 4 6 10 6 4
286 Tadeáš Mikš SLA FO 7 3 7 10 10 1
287 Marek Sedláček TRI FO 10 7 3 10 4 0
288 Viktor Hanák TRI FO 9 7 3 10 0 10
289 Lennox Dumrau SLZ FO 10 3 7 10 12 4
290 Samuel Platil KLA FO 10 7 3 10 22 -10
291 Štěpán Nevšímal TAB FO 10 5 5 10 6 -1
292 Daniel Kolupaev SPA FO 10 5 5 10 2 7
293 Marek Hrabina VIT FO 6 4 6 10 6 12
294 Josef Flechtner MHK FO 9 6 4 10 0 4
295 Radim Kozák VIT DE 7 2 8 10 4 7
296 Adam Zuščák WAR DE 10 4 6 10 8 -11
297 Filip Klapáč PIL FO 17 4 6 10 8 -3
298 Matěj Irlbek KLA FO 24 3 7 10 8 -25
299 Filip Opršal LIT FO 28 7 3 10 44 -36
300 Jiří Kubát KVA FO 26 3 7 10 4 2
301 Tomáš Kanta LIT FO 26 4 6 10 8 -24
302 Danny Dvořák LIT FO 28 5 5 10 22 -22
303 Miroslav Sojčík CHM FO 28 5 5 10 28 -9
304 Tomáš Zikmund MHK DE 18 3 7 10 2 -5
305 Lucas Vágner SPA DE 27 4 6 10 33 5
306 Filip Soukup SPA DE 22 0 10 10 0 13
307 Šimon Cymorek TRI DE 28 2 8 10 8 34
308 Tereza Gildainová MDS FO 16 3 7 10 4 -4
309 Tobias Číhal ZLN DE 27 3 7 10 6 -5
310 Ondřej Soukup WAR FO 19 7 3 10 8 -21
311 Martin Špaček TRI FO 12 5 5 10 8 4
312 Adam Muczka VIT DE 26 3 7 10 10 14
313 Matyáš Michálek MBL DE 7 5 5 10 4 11
314 Dominik Beneš LIB FO 6 8 2 10 4 12
315 Matěj Kučera LIB FO 6 3 7 10 2 10
316 Tomáš Komžík MBL DE 10 4 5 9 8 0
317 Vojtěch Svoboda PLZ FO 10 4 5 9 45 0
318 Václav Kysilka CEB FO 8 4 5 9 8 2
319 Michal Šíma CEB FO 9 5 4 9 6 0
320 Marek Kubík KVA FO 10 3 6 9 8 -3
321 Martin Mečl PLZ FO 10 7 2 9 18 0
322 Petr Kubín LIB FO 10 6 3 9 4 -1
323 Dominik Drábek PCE FO 3 6 3 9 0 4
324 Tobias Číhal ZLN DE 10 0 9 9 2 4
325 Jan Vítek PCE FO 8 7 2 9 10 2
326 Michal Hobza JIH FO 10 7 2 9 4 -4
327 František Coufalík ZLN DE 10 5 4 9 8 -11
328 Jakub Matějka KLA DE 10 3 6 9 12 -4
329 Vuk Zörner LIT FO 10 5 4 9 0 4
330 Noel Lußnig SLZ FO 10 5 4 9 2 4
331 Daniel Heřman SPA FO 10 3 6 9 6 5
332 Josef Pšenička PIL FO 9 6 3 9 12 5
333 Filip Blažek SPA FO 10 7 2 9 2 1
334 Filip David VIT FO 10 2 7 9 0 5
335 Sebastian Drozd VSE FO 9 6 3 9 27 -6
336 Michal Unzeitig WAR FO 9 5 4 9 10 3
337 Vuk Zörner LIT FO 24 4 5 9 6 -17
338 Matěj Gottwald PIL DE 26 5 4 9 12 -8
339 Josef Houfek HBR FO 27 5 4 9 18 -36
340 Jan Malacha SLA DE 27 1 8 9 26 12
341 Viliam Sivek SPA FO 12 5 4 9 8 10
342 Tadeáš Jančařík LIB FO 10 4 5 9 2 6
343 Eduard Mareš TAB DE 24 5 4 9 109 -9
344 Štěpán Bubílek WAR FO 28 2 7 9 30 -19
345 Teodor Kotlařík KOM DE 27 1 8 9 20 29
346 Sebastian Drozd VSE FO 26 4 5 9 18 -18
347 Lukáš Olšák WAR FO 28 5 4 9 4 -20
348 Jakub Kučerňák VSE FO 6 2 7 9 10 -1
349 Josef Mertl PLZ FO 7 4 5 9 4 2
350 Nicolas Vovsík MBL FO 9 6 2 8 4 3
351 Dominik Novák LIB DE 10 6 2 8 2 7
352 Theodor Láf CEB FO 10 3 5 8 2 3
353 Max Chabada MBL FO 4 3 5 8 0 6
354 Pavel Tobiáš CEB FO 8 4 4 8 0 1
355 Zdeněk Strnad PLZ DE 10 3 5 8 10 10
356 Matyáš Melančin CHM FO 10 5 3 8 6 -6
357 František Klíma JIH FO 8 3 5 8 10 0
358 Maxmilián Niemczyk TRI DE 10 2 6 8 6 15
359 Samuel Malena KOM DE 9 3 5 8 0 13
360 Josef Plesník SPA DE 10 2 6 8 4 11
361 Maksym Lytvynchuk PIL FO 10 5 3 8 0 0
362 Matěj Irlbek KLA FO 10 2 6 8 4 -2
363 David Stefaňuk SPA FO 10 4 4 8 6 6
364 Viktor Boháček SPA FO 10 1 7 8 2 7
365 Dominik Ferner SLZ DE 10 2 6 8 8 16
366 Matyáš Martinec MHK FO 9 3 5 8 0 1
367 Jakub Krupa VSE FO 9 3 5 8 8 -1
368 Filip Man VSE FO 9 1 7 8 4 3
369 Roman Dubec VSE DE 8 0 8 8 10 15
370 Erik Hofmann PLZ DE 27 2 6 8 12 18
371 Jayden Luca Sinner SLZ FO 21 7 1 8 8 -1
372 Mikuláš Walter CEB DE 24 2 6 8 8 -7
373 Jaroslav Hobl PLZ FO 17 4 4 8 0 1
374 Dominik Ferner SLZ DE 18 3 5 8 6 8
375 Felix Baumann SLZ DE 27 3 5 8 4 -1
376 Eliáš Křivánek KLA DE 16 1 7 8 22 -16
377 Dennis Beckel SLZ DE 25 4 4 8 8 10
378 Matyáš Melančin CHM FO 11 7 1 8 12 7
379 Jan Mansfeld MBL FO 12 3 5 8 10 5
380 Marek Machota HBR FO 27 5 3 8 69 -33
381 Matiáš Piskač MBL DE 8 1 7 8 18 -3
382 Václav Vlček MBL DE 27 0 8 8 6 14
383 Denis Korhoň MDS DE 13 4 4 8 18 -16
384 Filip Koňařík VSE DE 24 3 5 8 6 -7
385 Lukáš Burjetka VIT DE 24 1 7 8 30 9
386 Marek Przeczek TRI FO 24 2 6 8 10 9
387 Josef Matoušek JIH FO 28 4 4 8 8 4
388 Šimon Šejc LIB FO 6 4 4 8 2 10
389 Kryštof Vrbata MBL FO 5 3 5 8 10 4
390 Stanislav Sanejstr LIB DE 6 2 6 8 6 7
391 Matyáš Čančík LIB FO 6 4 4 8 4 10
392 Šimon Janoušek SLA FO 5 3 5 8 2 1
393 Jakub Staněk KVA FO 5 5 2 7 2 5
394 Filip Beran PLZ FO 10 2 5 7 4 0
395 Josef Mertl PLZ FO 10 5 2 7 2 4
396 Tomáš Suja KVA FO 9 6 1 7 4 1
397 Petr Filo LIB FO 10 0 7 7 4 4
398 Ondřej Mach SLA FO 10 2 5 7 8 -10
399 Pavel Malacha SLA FO 10 2 5 7 6 -3
400 Alex Herynk PCE DE 9 3 4 7 4 -5
401 Hans Kremer KOM DE 10 3 4 7 14 -3
402 Daniel Filip SLA DE 10 7 0 7 2 5
403 Adéla Pánková TAB FO 10 3 4 7 2 -3
404 Karel Domin TAB DE 10 2 5 7 10 -7
405 Patrik Poláček SPA FO 7 4 3 7 4 4
406 Andrej Adamkov MHK FO 7 4 3 7 2 6
407 Štěpán Bubílek WAR FO 10 5 2 7 6 -7
408 Matěj Balvín VIT FO 6 2 5 7 4 5
409 Vojtěch Douda VIT FO 4 4 3 7 0 5
410 Jáchym Hovanec MDS DE 8 2 5 7 10 -3
411 Richard Hodek LIT FO 17 5 2 7 6 -16
412 Štěpán Kučera KLA DE 27 3 4 7 58 -23
413 Ivan Gimmler LIT FO 5 2 5 7 8 -4
414 Jakub Jíra CHM FO 24 5 2 7 16 -2
415 Lukáš Mácha LIT DE 28 2 5 7 18 -25
416 Mikuláš Kosař CEB FO 24 3 4 7 2 -5
417 Marek Fadrhonc MBL FO 20 7 0 7 2 2
418 Richard Čihák PCE DE 26 0 7 7 22 -12
419 David Svoboda MHK FO 23 2 5 7 12 -4
420 Jindřich Šimánek PCE FO 24 2 5 7 8 10
421 Jan Novák SLA DE 28 1 6 7 18 14
422 Dušan Savič PCE DE 12 1 6 7 2 3
423 Tomáš Srnský LIB DE 26 1 6 7 2 29
424 Ondřej Beke TAB FO 11 4 3 7 0 -6
425 Denis Trachta SPA DE 26 1 6 7 10 -13
426 Šimon Timko VSE FO 11 2 5 7 6 -10
427 Robert Ernst ZLN DE 21 2 5 7 10 -5
428 Jan Giercuszkiewicz TRI FO 22 3 4 7 4 4
429 Daniel Spitzer VSE DE 28 0 7 7 22 -8
430 Dominick Radim Byrtus TRI DE 3 3 4 7 0 6
431 Matěj Vopatřil ZLN DE 26 2 5 7 16 -7
432 Patrik Sedlák WAR DE 27 2 5 7 16 -26
433 Jakub Mičánek KOM DE 19 0 7 7 22 12
434 Tomáš Vymětal MDS FO 12 5 2 7 2 -7
435 Daniel Rattman VIT DE 27 4 3 7 12 3
436 Jan Mansfeld MBL FO 5 2 5 7 0 9
437 Robin Kavan KOM DE 5 2 5 7 0 4
438 Max Chabada MBL FO 7 4 3 7 8 3
439 Petr Filo LIB FO 6 5 2 7 0 8
440 Matyáš Michálek MBL DE 10 3 3 6 4 7
441 Stanislav Sanejstr LIB DE 4 4 2 6 6 3
442 Matěj Bydžovský MBL FO 10 2 4 6 8 -4
443 Šimon Cymorek TRI DE 10 3 3 6 6 2
444 Matsvei Parakhonka PCE FO 10 1 5 6 0 7
445 Štěpán Amcha JIH FO 10 2 4 6 18 -7
446 Tomáš Tureček ZLN FO 10 3 3 6 4 -8
447 Antoni Chruslinski KOM FO 10 3 3 6 4 -1
448 Jan Pečonka TRI FO 10 3 3 6 4 -3
449 Aleš Vostarek SLA FO 7 4 2 6 4 -3
450 Štěpán Fiala PCE FO 6 3 3 6 4 4
451 Maxim Vaneev PIL FO 10 3 3 6 0 4
452 Štěpán Kučera KLA DE 10 3 3 6 30 -8
453 Tim Schaffarzyk SLZ DE 7 2 4 6 4 -2
454 Denis Trachta SPA DE 10 1 5 6 4 5
455 Štěpán Straka VSE FO 3 3 3 6 0 6
456 Marek Machota HBR FO 7 3 3 6 27 1
457 Adam Hynek VSE DE 7 2 4 6 4 3
458 Josef Houfek HBR FO 10 2 4 6 4 -9
459 Matyáš Rauš HBR FO 10 5 1 6 18 -5
460 Adam Muczka VIT DE 9 4 2 6 8 2
461 Matěj Bradáč PIL FO 26 2 4 6 12 0
462 Matěj Švec CEB DE 27 4 2 6 16 7
463 Damián Franc KVA FO 7 4 2 6 0 4
464 Adam Jalovecký KLA DE 25 4 2 6 4 -24
465 Matěj Smazal PIL DE 23 2 4 6 20 -2
466 Tobiáš Řepka LIT DE 24 2 4 6 20 -10
467 Jonáš Souček PLZ DE 27 2 4 6 22 18
468 Josef Postl KVA DE 22 3 3 6 12 1
469 Milan Pařil HBR DE 26 4 2 6 12 -39
470 Matsvei Parakhonka PCE FO 16 3 3 6 2 4
471 Ondřej Stejskal SLA DE 21 3 3 6 10 1
472 Vojtěch Želivský TAB FO 21 2 4 6 8 -13
473 Tobias Skalický TAB DE 27 4 2 6 18 -9
474 Matyáš Trnka HBR DE 28 2 4 6 55 -49
475 Aleš Vostarek SLA FO 11 2 4 6 2 5
476 Štěpán Lukášek MHK FO 19 4 2 6 2 -6
477 Patrik Seidl MDS FO 26 2 4 6 6 -36
478 Daniel Hrůza JIH FO 24 4 2 6 10 -6
479 Matthias Reisch ZLN DE 22 1 5 6 4 12
480 Zdeněk Vladík WAR DE 23 4 2 6 14 -19
481 Sebastián Horký ZLN DE 16 1 5 6 6 -6
482 Matyáš Trupl JIH DE 28 1 5 6 12 12
483 Michal Kindl MDS FO 20 2 4 6 12 -23
484 Adam Holub MDS DE 17 4 2 6 24 -18
485 Dana Březinová MDS FO 16 5 1 6 0 -9
486 Ondřej Szturcek VSE FO 19 3 3 6 31 -3
487 Nicolas Vovsík MBL FO 7 5 1 6 27 7
488 Daniel Pejša MBL FO 7 1 5 6 12 5
489 Dominik Novák LIB DE 6 3 3 6 4 11
490 Petr Hörnig SLA FO 4 3 3 6 0 0
491 Matouš Slížek SLA FO 5 2 4 6 0 3
492 Filip Beran PLZ FO 7 3 3 6 4 6
493 Martin Mečl PLZ FO 7 1 5 6 10 4
494 Daniel Pejša MBL FO 8 0 5 5 10 -2
495 Štěpán Máče CEB DE 9 1 4 5 4 -3
496 Dominik Beneš LIB FO 9 3 2 5 14 3
497 Adam Konvalinka CHM DE 10 1 4 5 8 -25
498 Matiáš Piskač MBL DE 9 2 3 5 18 3
499 Matěj Kučera LIB FO 4 2 3 5 2 6
500 Filip Voráček CEB FO 2 1 4 5 2 2
501 Oliver Vaňha CHM FO 10 3 2 5 8 -7
502 Martin Pavlůsek ZLN FO 6 5 0 5 4 -5
503 Richard Hangstörfer KOM FO 10 3 2 5 6 -4
504 Nicolas Novák PCE FO 4 2 3 5 0 -1
505 Marek Novák JIH FO 9 1 4 5 2 -11
506 Richard Čihák PCE DE 9 0 5 5 8 5
507 Lucas Andrejko PCE FO 3 2 3 5 2 2
508 Jan Malacha SLA DE 9 1 4 5 8 0
509 Robin Kavan KOM DE 7 0 5 5 0 8
510 Tomáš Petrčka KOM FO 10 1 4 5 8 6
511 Daniel Choutka PCE DE 7 1 4 5 2 -1
512 Jakub Řehoř PCE FO 6 1 4 5 4 -4
513 Vít Eremiáš TAB FO 10 1 4 5 10 -3
514 Václav Butka LIT FO 8 3 2 5 2 -3
515 Jakub Štajer KLA FO 8 1 4 5 4 -8
516 Marek Šlechta SPA FO 4 5 0 5 0 4
517 Jan Sedlář TAB FO 10 2 3 5 2 -10
518 Mikuláš Kalčev SPA FO 10 1 4 5 35 2
519 Jakub Záruba LIT FO 5 3 2 5 2 3
520 Ivan Gimmler LIT FO 9 0 5 5 37 -1
521 Jan Stöhr TAB FO 6 2 3 5 8 -5
522 Aleš Nováček WAR FO 6 1 4 5 2 0
523 Karol Kalata MDS FO 4 3 2 5 2 -1
524 Piotr Kusak VIT FO 8 3 2 5 16 6
525 Jakub Kotásek WAR FO 10 0 5 5 2 -2
526 Lukáš Burjetka VIT DE 9 1 4 5 4 12
527 David Rafaj WAR FO 10 4 1 5 4 -6
528 Matyáš Trnka HBR DE 10 1 4 5 14 -8
529 David Zukal HBR FO 10 2 3 5 2 -3
530 Ondřej Melena HBR FO 10 1 4 5 2 -4
531 Pavel Suchý HBR FO 9 3 2 5 39 -5
532 Lukáš Vostracký CEB FO 15 5 0 5 6 -5
533 Filip Cvrček LIT DE 22 2 3 5 24 -9
534 Adrian Goger SLZ FO 19 1 4 5 8 -8
535 Maxim Vaneev PIL FO 26 2 3 5 6 -12
536 Ondřej Holub PLZ DE 26 0 5 5 24 24
537 Pavel Tobiáš CEB FO 9 2 3 5 0 -2
538 Ivan Snopek KLA FO 10 2 3 5 2 -2
539 Jakub Švec SLA DE 28 2 3 5 16 14
540 Aleš Nováček WAR FO 19 2 3 5 14 -18
541 Alexej Hoďovský KOM DE 25 1 4 5 24 26
542 Adam Korvas VSE FO 13 4 1 5 8 -10
543 Jan Fencl KOM DE 25 1 4 5 4 21
544 Stanislav Špok VIT FO 12 0 5 5 2 -3
545 Jiří Dostál TRI FO 8 3 2 5 4 6
546 Martin Matocha MDS FO 25 2 3 5 4 -32
547 Vojtěch Jarolím VIT FO 8 4 1 5 0 8
548 Matyáš Dudek VIT FO 19 3 2 5 0 -3
549 Adam Zuščák WAR DE 26 1 4 5 18 -19
550 Tristan Rek VSE FO 11 3 2 5 4 -10
551 Nicolas Novák PCE FO 6 1 4 5 2 -1
552 Ondřej Mach SLA FO 5 0 5 5 31 0
553 Tadeáš Mikš SLA FO 5 1 4 5 4 2
554 Josef Suchý KVA FO 4 4 1 5 4 1
555 Aleš Vostarek SLA FO 5 4 1 5 0 0
556 Marek Hotařík PLZ FO 7 0 5 5 12 5
557 Štěpán Tomka LIB DE 9 4 0 4 8 -2
558 Karel Volavka LIB FO 5 1 3 4 0 0
559 Jiří Shrbený CEB FO 10 4 0 4 4 -2
560 Louis Stupka PLZ DE 9 1 3 4 0 5
561 Sam Junek MBL FO 10 3 1 4 6 1
562 Mikuláš Walter CEB DE 10 0 4 4 10 -2
563 Lukáš Hájek KVA DE 9 1 3 4 8 3
564 Martin Pátek CHM FO 10 1 3 4 2 -8
565 Jonáš Souček PLZ DE 10 3 1 4 8 7
566 Daniel Pokorný JIH DE 10 0 4 4 2 -14
567 Daniel Hrůza JIH FO 10 2 2 4 4 -18
568 Petr Hörnig SLA FO 3 2 2 4 25 4
569 Ondřej Jurný KOM DE 10 0 4 4 2 13
570 Adam Anděl JIH FO 10 3 1 4 8 -15
571 Peter Zamborsky TRI FO 5 3 1 4 4 0
572 Teodor Kotlařík KOM DE 10 0 4 4 6 -3
573 Vincenc Pospíšil JIH DE 9 2 2 4 8 -6
574 Tomáš Švancar SLA FO 7 4 0 4 2 4
575 Jan Linka KOM FO 9 0 4 4 0 2
576 Viliam Sivek KLA FO 10 2 2 4 2 -11
577 Matěj Bradáč PIL FO 8 3 1 4 0 3
578 Marcel Augustin Wagner SLZ DE 10 1 3 4 2 5
579 Maksim Dietz SLZ DE 7 1 3 4 10 8
580 Jan Kačmáček PIL DE 10 0 4 4 8 7
581 Petr Štrach LIT FO 7 0 4 4 2 -3
582 Vojtěch Želivský TAB FO 10 1 3 4 4 -8
583 Danny Dvořák LIT FO 10 2 2 4 29 -6
584 Matěj Gottwald PIL DE 9 0 4 4 2 8
585 Matyáš Stibůrek TAB FO 5 2 2 4 0 -2
586 Eduard Mareš TAB DE 10 2 2 4 16 0
587 Jakub Šedlbauer VSE DE 9 2 2 4 4 -5
588 Milan Pařil HBR DE 10 0 4 4 6 -5
589 Jakub Kumstát WAR FO 10 0 4 4 10 -8
590 Tereza Gildainová MDS FO 8 2 2 4 2 -8
591 Daniel Spitzer VSE DE 9 1 3 4 0 8
592 Patrik Unzeitig MDS FO 5 4 0 4 2 -5
593 Matyáš Franc MHK DE 9 3 1 4 8 1
594 Adam Bjaček VSE FO 3 2 2 4 0 5
595 Tomáš Pávek HBR FO 9 3 1 4 4 -4
596 Kristián Machač VIT DE 9 1 3 4 10 8
597 Martin Matocha MDS FO 10 3 1 4 0 -15
598 Michal Kindl MDS FO 9 1 3 4 8 -8
599 Štěpán Lukášek MHK FO 7 1 3 4 0 2
600 Daniel Rattman VIT DE 9 2 2 4 6 9
601 Matěj Loukota LIT FO 8 3 1 4 2 -1
602 Petr Koudelka KLA FO 24 1 3 4 22 -24
603 Tomáš Albrecht CEB FO 5 3 1 4 2 1
604 Adam Zimmermann KVA DE 25 1 3 4 12 1
605 Jan Hruška KVA FO 5 2 2 4 2 -2
606 Marek Veber CHM DE 24 1 3 4 12 -7
607 Mathias Šachl CEB DE 11 0 4 4 0 -10
608 Denis Baudyš LIT FO 16 3 1 4 4 -8
609 Samuel Zeus KVA DE 25 0 4 4 18 22
610 Ronny Morkes PLZ FO 3 0 4 4 2 4
611 Eliáš Křivánek KVA DE 11 2 2 4 14 14
612 Matěj Štěpán CEB FO 4 1 3 4 6 2
613 Matouš Kořánek TAB FO 7 3 1 4 4 -1
614 Lukáš Kachlíř LIB DE 3 0 4 4 2 1
615 Šimon Kůstka MBL DE 23 1 3 4 10 2
616 Lukáš Květoň TAB FO 28 2 2 4 4 -36
617 Jan Sedlář TAB FO 9 2 2 4 4 -8
618 Petr Kadlec PCE FO 13 0 4 4 2 -1
619 Věra Šťástková LIB FO 9 1 3 4 2 9
620 Štěpán Chramosta MHK DE 20 0 4 4 4 -2
621 Valter Vlk SPA FO 7 1 3 4 0 0
622 Adam Valvoda TAB FO 6 2 2 4 4 -3
623 Denis Dobiáš PCE FO 2 1 3 4 0 4
624 Hynek Vtelenský MBL DE 24 1 3 4 39 10
625 Jiří Chuda VIT DE 28 1 3 4 4 -4
626 Lukáš Kučerka WAR FO 18 3 1 4 12 -18
627 Pavol Strnádel VSE FO 4 2 2 4 0 3
628 Tomáš Tvrdý VIT FO 15 2 2 4 6 -2
629 Adam Hynek VSE DE 6 2 2 4 8 9
630 Filip David VIT FO 7 3 1 4 8 0
631 Daniel Hodeček VIT DE 11 1 3 4 12 4
632 Martin Pavlůsek ZLN FO 2 0 4 4 4 -1
633 Dominik Šimáček MBL FO 7 4 0 4 2 3
634 Louis Stupka PLZ DE 7 0 4 4 0 10
635 Jakub Staněk KVA FO 4 2 2 4 0 3
636 Adam Hlaváček SLA FO 5 3 1 4 4 -2
637 Tomáš Komžík MBL DE 7 0 4 4 14 2
638 Samuel Dubovči PCE DE 7 3 1 4 4 6
639 Michal Šíma CEB FO 4 2 2 4 2 -1
640 Filip Blažek SPA FO 3 1 3 4 0 -2
641 Jan Mansfeld MBL FO 10 1 2 3 0 3
642 Matěj Švec CEB DE 10 0 3 3 35 0
643 Jan Chaloupka CEB DE 10 0 3 3 4 4
644 Erik Hofmann PLZ DE 10 0 3 3 4 9
645 Alexandr Moskvitin CHM FO 5 2 1 3 0 -3
646 Josef Fadrhonc LIB FO 10 1 2 3 4 -2
647 Šimon Volf PLZ DE 2 2 1 3 0 4
648 Ondřej Holub PLZ DE 8 0 3 3 12 8
649 Jakub Jíra CHM FO 9 2 1 3 0 -7
650 Mikuláš Kosař CEB FO 9 1 2 3 10 -4
651 Adam Falis CHM DE 10 0 3 3 6 -7
652 Matvii Skrebela SLA FO 9 1 2 3 8 -2
653 Denis Trnavský ZLN FO 6 2 1 3 6 -3
654 Tadeáš Lexa JIH FO 3 1 2 3 2 -1
655 Ondřej Stejskal PCE DE 8 0 3 3 10 2
656 Jindřich Šimánek PCE FO 9 2 1 3 0 3
657 Kristián Zalubil ZLN FO 8 1 2 3 2 -7
658 Vít Cieslar TRI FO 2 1 2 3 0 4
659 Samuel Dubovči PCE DE 10 0 3 3 31 4
660 Szymon Niedoba TRI DE 10 0 3 3 4 13
661 Jan Novák SLA DE 9 2 1 3 4 -4
662 Jakub Švec SLA DE 10 1 2 3 2 -1
663 Richard Kořének ZLN DE 3 3 0 3 0 4
664 Jayden Luca Sinner SLZ FO 10 0 3 3 6 4
665 Damir Iuzeev PIL DE 6 2 1 3 31 1
666 Ivan Piven PIL FO 8 2 1 3 0 5
667 Marek Šindelář LIT DE 10 2 1 3 6 4
668 Felix Baumann SLZ DE 10 0 3 3 6 1
669 Matěj Cimrman PIL FO 10 2 1 3 6 2
670 Lukáš Mácha LIT DE 10 0 3 3 4 -4
671 Jiří Chuda VIT DE 8 1 2 3 6 0
672 Lukáš Kučerka WAR FO 10 2 1 3 4 -2
673 Jan Žerníček MDS FO 4 1 2 3 4 -4
674 Tobiáš Topalov WAR FO 9 3 0 3 4 -5
675 Adam Novotný MHK DE 7 0 3 3 2 3
676 David Svoboda MHK FO 8 1 2 3 0 2
677 Matyáš Koutný MDS DE 8 2 1 3 2 -7
678 David Gebauer VSE FO 6 3 0 3 8 1
679 Vojtěch Jarolím VIT FO 6 1 2 3 2 4
680 Tomáš Sokol MHK FO 9 0 3 3 4 -1
681 Dana Březinová MDS FO 9 0 3 3 0 -11
682 Radek Kočí LIT DE 28 1 2 3 14 -26
683 Samuel Platil KLA FO 2 2 1 3 0 0
684 Marcel Augustin Wagner SLZ DE 28 1 2 3 10 -4
685 František Pavlovic KVA FO 2 1 2 3 0 1
686 Ivan Snopek CHM FO 17 2 1 3 27 -7
687 Matěj Březina PIL FO 26 1 2 3 4 -14
688 Aleš Břečka KVA FO 6 0 3 3 0 -2
689 Tadeáš Ferda CEB DE 4 1 2 3 0 -3
690 Daniel Holub LIT FO 4 2 1 3 4 0
691 Jan Benýšek SLA FO 18 0 3 3 8 -2
692 Jakub Antoš TAB DE 7 0 3 3 29 -6
693 Matyáš Hloušek LIB FO 11 1 2 3 6 3
694 Marek Hrobský TAB DE 27 2 1 3 18 -32
695 Tomáš Švancar SLA FO 20 0 3 3 8 3
696 Filip Rakouš PCE FO 10 1 2 3 2 -1
697 Adam Karel HBR DE 23 1 2 3 6 -35
698 Jakub Řehoř PCE FO 4 1 2 3 0 1
699 Petr Kadlec HBR FO 13 0 3 3 29 -21
700 Daniel Pokorný JIH DE 28 1 2 3 12 7
701 Jakub Šedlbauer VSE DE 28 0 3 3 20 -20
702 Jan Žerníček MDS FO 25 1 2 3 6 -44
703 Jonáš Kubatík VIT FO 4 3 0 3 0 1
704 Jan Čermák WAR DE 27 2 1 3 10 -36
705 Vít Holáň TRI DE 20 0 3 3 2 7
706 Patrik Unzeitig MDS FO 4 2 1 3 6 1
707 David Krump MDS DE 25 2 1 3 2 -25
708 Jakub Švácha MDS DE 23 0 3 3 6 -11
709 David Rafaj WAR FO 26 2 1 3 6 -25
710 Vincenc Pospíšil JIH DE 24 1 2 3 14 -1
711 Jakub Cebák WAR DE 20 1 2 3 10 -17
712 Marek Novák JIH FO 2 1 2 3 0 -1
713 Matvii Skrebela SLA FO 5 2 1 3 6 -1
714 Jakub Pekař CEB DE 4 0 3 3 0 -2
715 Dominik Drábek PCE FO 3 1 2 3 4 3
716 Erik Hofmann PLZ DE 7 1 2 3 2 5
717 Milan Vaňourek KVA FO 4 1 2 3 2 0
718 Václav Dostálek MHK FO 2 2 1 3 0 -2
719 Tobiáš Lačňák KOM FO 5 1 2 3 2 6
720 Ondřej Novák PLZ DE 7 1 2 3 6 9
721 Tomáš Petrčka KOM FO 5 1 2 3 2 -7
722 Michal Teml PCE FO 7 0 3 3 12 1
723 Tomáš Srnský LIB DE 6 0 3 3 2 14
724 Václav Vlček MBL DE 7 2 1 3 6 6
725 Pavel Tobiáš CEB FO 4 2 1 3 0 0
726 Petr Kubín LIB FO 4 0 3 3 2 3
727 Daniel Filip SLA DE 5 0 3 3 4 0
728 Štěpán Fiala PCE FO 7 3 0 3 4 -1
729 Jakub Řehoř PCE FO 7 2 1 3 0 -2
730 Denis Trachta SPA DE 3 0 3 3 0 -2
731 Dominik Šimáček MBL FO 10 2 0 2 2 7
732 Alex Svoboda MBL DE 10 1 1 2 6 0
733 Jakub Pekař CEB DE 8 1 1 2 4 2
734 David Záviš CEB FO 10 2 0 2 2 0
735 Jakub Cerman LIB FO 8 0 2 2 0 -2
736 Milan Vaňourek KVA FO 7 0 2 2 2 0
737 Tomáš Pletka MBL FO 6 0 2 2 0 0
738 Miroslav Sojčík CHM FO 10 1 1 2 6 -13
739 Ondřej Krejčík CHM FO 4 2 0 2 4 -6
740 Tomáš Srnský LIB DE 10 1 1 2 2 -1
741 Marek Lavička PLZ DE 9 1 1 2 2 8
742 Marek Hotařík PLZ FO 4 0 2 2 2 0
743 Šimon Vavřík CHM FO 9 2 0 2 4 -14
744 Michal Witoš CHM FO 10 1 1 2 2 -21
745 Alexej Hoďovský KOM DE 10 1 1 2 2 11
746 Petr Hoferek ZLN FO 7 0 2 2 10 0
747 Vít Holáň TRI DE 9 0 2 2 2 2
748 Tobias Béreš KOM FO 10 0 2 2 10 -6
749 Mikuláš Duba JIH DE 8 0 2 2 0 -11
750 Tobiáš Lačňák KOM FO 3 0 2 2 0 2
751 Jiří Rohlík PCE DE 7 2 0 2 4 2
752 Marek Tomica JIH DE 10 1 1 2 2 -15
753 Timofij Holovko ZLN FO 1 0 2 2 0 -1
754 Jáchym Kincl PCE DE 10 1 1 2 10 5
755 Vojtěch Andrle PCE FO 4 1 1 2 0 3
756 Julian Panasewicz TRI FO 1 1 1 2 0 -2
757 Petr Koudelka KLA FO 8 0 2 2 8 -2
758 Matyáš Plašil PIL DE 7 0 2 2 2 1
759 Jakub Antoš TAB DE 3 1 1 2 0 1
760 Ondřej Jonák PIL DE 7 0 2 2 0 2
761 Filip Klapáč PIL FO 2 1 1 2 0 2
762 Radek Kočí LIT DE 10 0 2 2 6 -11
763 Filip Opršal LIT FO 7 1 1 2 4 -3
764 Arsenii Denysenko KLA FO 9 1 1 2 6 -6
765 Lucas Vágner SPA DE 10 2 0 2 12 2
766 Matěj Pek LIT DE 10 1 1 2 8 -1
767 Jakub Baťala KLA FO 10 2 0 2 6 -5
768 Josias Grossberger SLZ DE 5 0 2 2 4 2
769 Daniel Holub LIT FO 5 2 0 2 2 0
770 Ivan Snopek KLA FO 9 2 0 2 2 -2
771 Adam Korvas VSE FO 9 2 0 2 6 0
772 Jan Čermák WAR DE 9 0 2 2 4 -3
773 Štěpán Chramosta MHK DE 9 0 2 2 0 14
774 Zdeněk Vladík WAR DE 10 1 1 2 6 -5
775 Šimon Havlina MHK DE 9 0 2 2 0 4
776 Matyáš Dudek VIT FO 7 1 1 2 2 1
777 Andrej Kopčaj VIT DE 4 1 1 2 0 12
778 Jakub Cebák WAR DE 9 0 2 2 29 -1
779 Tristan Rek VSE FO 6 1 1 2 4 -1
780 Tomáš Tvrdík KLA FO 13 1 1 2 4 -7
781 Viliam Sivek KLA FO 2 0 2 2 2 1
782 Lennox Dumrau SLZ FO 1 2 0 2 0 0
783 Thomas Hanson KVA FO 2 1 1 2 4 -2
784 Mathias Zbořil PLZ DE 5 0 2 2 0 7
785 Jakub Štajer KLA FO 7 1 1 2 0 -11
786 Kirill Balbyshkin KVA FO 13 2 0 2 0 1
787 Martin Komorous PIL DE 15 1 1 2 14 -4
788 Maxmilián Rabas CHM DE 24 0 2 2 4 -11
789 Prokop Šelicha KLA DE 10 0 2 2 0 -8
790 David Jahn PIL DE 6 0 2 2 2 -1
791 Patrik Boček CHM FO 20 1 1 2 12 -13
792 Matěj Pek LIT DE 8 1 1 2 8 -4
793 Filip Voráček CEB FO 7 1 1 2 20 -1
794 Matěj Suchan KLA DE 13 0 2 2 2 -10
795 Nicolas Hudritsch SLZ DE 13 1 1 2 6 0
796 Lukáš Kocián PIL FO 14 1 1 2 6 -3
797 Matěj Cimrman PIL FO 6 1 1 2 2 -3
798 Šimon Vavřík CHM FO 9 1 1 2 4 -2
799 Jan Sedlář CEB FO 13 1 1 2 6 4
800 Filip Zeman KLA FO 14 1 1 2 2 -14
801 Miroslav Beneš CHM DE 18 1 1 2 8 -5
802 Lukáš Novák TAB DE 22 0 2 2 6 -8
803 Matvii Skrebela SLA FO 1 2 0 2 0 5
804 Rostislav Reich SLA DE 26 0 2 2 0 11
805 Šimon Koubek MHK DE 7 0 2 2 4 -2
806 Vojtěch Slavata MBL FO 1 2 0 2 0 2
807 Jan Beran TAB FO 7 0 2 2 0 -9
808 Jakub Hladík PCE FO 9 1 1 2 2 -2
809 Martin Krupka MBL FO 3 0 2 2 2 -1
810 Adam Ladra MBL FO 1 0 2 2 0 2
811 Jakub Lukeš TAB DE 25 0 2 2 37 -24
812 Jan Bajer SPA DE 12 0 2 2 4 -6
813 Marek Karola VSE DE 24 1 1 2 2 -27
814 Adam Slívko WAR FO 3 1 1 2 2 -2
815 Marek Čajánek ZLN FO 4 1 1 2 2 -1
816 Dominik Matulka JIH FO 5 1 1 2 0 0
817 Marek Tomica JIH DE 27 0 2 2 4 0
818 Ivo Moudrý MDS FO 3 1 1 2 0 -2
819 Michal Jordán ZLN DE 2 1 1 2 0 1
820 Pavel Kundera MDS DE 21 1 1 2 4 -33
821 Radek Porubčan VSE DE 6 0 2 2 27 -1
822 Jáchym Klimša VSE FO 11 1 1 2 4 -10
823 Andrej Kopčaj VIT DE 1 0 2 2 0 2
824 Daniel Hodeček TRI DE 11 0 2 2 6 10
825 Andrej Kopčaj TRI DE 4 0 2 2 4 5
826 Martin Sedláček MHK FO 2 1 1 2 0 -3
827 Jiří Shrbený CEB FO 4 1 1 2 0 -6
828 Maksym Lytvynchuk PIL FO 2 2 0 2 0 -1
829 Adam Anděl JIH FO 2 1 1 2 0 -1
830 Pavel Malacha SLA FO 5 1 1 2 2 -1
831 Štěpán Holoubek SPA FO 3 1 1 2 4 -2
832 Matyáš Tureček LIB DE 6 1 1 2 2 13
833 Rostislav Reich SLA DE 5 0 2 2 0 5
834 František Coufalík ZLN DE 2 2 0 2 0 -4
835 Matiáš Piskač MBL DE 7 1 1 2 33 -2
836 Václav Kysilka CEB FO 4 1 1 2 4 -1
837 Antonín Bobek PLZ FO 7 1 1 2 4 0
838 Teodor Kotlařík KOM DE 3 0 2 2 0 2
839 Viktor Boháček SPA FO 3 1 1 2 0 -1
840 Mikuláš Walter CEB DE 4 0 2 2 4 -1
841 Vilém Smrčka KOM FO 5 2 0 2 2 -5
842 Richard Halaš KOM FO 2 0 2 2 0 1
843 Vincenc Pospíšil JIH DE 2 1 1 2 2 -1
844 Marek Lavička PLZ DE 4 1 1 2 0 10
845 Jan Jäger PIL FO 2 0 2 2 4 -3
846 Sean Žuffa SPA DE 3 1 1 2 0 -5
847 Timur Fedencius MHK FO 2 1 1 2 0 0
848 Mikuláš Kosař CEB FO 4 2 0 2 0 -6
849 Vojtěch Horáček KVA DE 4 1 1 2 0 2
850 Daniel Kolupaev SPA FO 3 1 1 2 0 -4
851 Patrik Poláček SPA FO 3 1 1 2 2 -3
852 Marek Fadrhonc MBL FO 10 1 0 1 2 2
853 Lukáš Jansa CHM FO 9 0 1 1 2 -14
854 Mathias Zbořil PLZ DE 1 0 1 1 0 0
855 Adam Zimmermann KVA DE 7 1 0 1 4 -7
856 Jan Hruška KVA FO 6 1 0 1 0 -4
857 Šimon Kůstka MBL DE 9 0 1 1 4 0
858 Mathias Šachl CEB DE 4 0 1 1 2 -1
859 Miroslav Dvořák CEB DE 6 0 1 1 2 2
860 Daniel Šabaka CHM DE 7 0 1 1 6 -11
861 Dominik Cerman LIB DE 2 0 1 1 0 -2
862 Jiří Kubát KVA FO 10 0 1 1 0 -3
863 Samuel Zeus KVA DE 10 0 1 1 4 -1
864 Adam Hagara CHM DE 7 1 0 1 2 -3
865 Martin Krupka MBL FO 4 1 0 1 2 -1
866 Václav Vlček MBL DE 9 0 1 1 4 6
867 Hynek Vtelenský MBL DE 2 0 1 1 0 0
868 Vojtěch Horáček KVA DE 10 1 0 1 6 4
869 Jan Benýšek SLA FO 6 0 1 1 2 -2
870 Jakub Provazník ZLN DE 7 0 1 1 8 -5
871 Matěj Nábělek ZLN FO 5 1 0 1 2 -6
872 David Stuchlík TRI FO 3 0 1 1 2 -3
873 Josef Staněk PCE FO 1 0 1 1 2 2
874 Robert Ernst ZLN DE 10 0 1 1 6 -1
875 Tadeáš Chalupa TRI DE 8 0 1 1 8 1
876 Petr Kadlec PCE FO 1 1 0 1 0 -1
877 Marek Čajánek ZLN FO 3 0 1 1 0 -4
878 Lukáš Kijonka TRI FO 2 0 1 1 0 0
879 Jan Šimek JIH DE 5 1 0 1 2 -3
880 Matěj Vopatřil ZLN DE 6 0 1 1 4 -1
881 Vojtěch Juřena ZLN DE 3 0 1 1 4 -1
882 Jiří Dostál TRI FO 2 1 0 1 0 0
883 Marek Przeczek TRI FO 6 0 1 1 2 -1
884 Martin Špaček TRI FO 1 0 1 1 0 -1
885 Filip Komínek KOM FO 8 1 0 1 0 -1
886 Matyáš Trupl JIH DE 8 0 1 1 6 -6
887 Tobiáš Javorský JIH FO 10 1 0 1 2 -16
888 Matěj Smolka TRI FO 2 1 0 1 0 1
889 Denis Dobiáš PCE FO 1 0 1 1 2 1
890 Josef Matoušek JIH FO 10 1 0 1 2 -11
891 Tobiáš Mišurec ZLN DE 3 0 1 1 24 -3
892 Daniel Hodeček TRI DE 6 0 1 1 0 4
893 Josef Mošovský TAB FO 3 0 1 1 0 1
894 Sebastian Puzyrnikov LIT FO 9 1 0 1 2 -9
895 Lukáš Květoň TAB FO 10 1 0 1 2 -10
896 Eliáš Zenkl SPA FO 1 0 1 1 0 -2
897 František Ulrych KLA DE 5 0 1 1 0 -6
898 Matěj Březina PIL FO 10 1 0 1 2 0
899 Matěj Smazal PIL DE 10 0 1 1 6 -1
900 Marek Hrobský TAB DE 10 0 1 1 4 -6
901 Marek Fabišík TAB FO 6 1 0 1 6 -6
902 Jakub Lukeš TAB DE 7 0 1 1 2 -2
903 Tobias Skalický TAB DE 9 1 0 1 8 -3
904 Samuel Orgován SPA FO 4 0 1 1 0 -1
905 Tobiáš Řepka LIT DE 10 0 1 1 4 -9
906 Ondřej Beke TAB FO 2 0 1 1 0 -1
907 Milan Toman LIT FO 3 1 0 1 0 -3
908 Jan Hauptvogl LIT DE 10 0 1 1 4 -5
909 Jakub Muselík MDS FO 10 0 1 1 0 -11
910 Pavol Strnádel VSE FO 1 0 1 1 0 1
911 Filip Koňařík VSE DE 9 0 1 1 2 -6
912 David Šrámek HBR FO 10 1 0 1 29 -6
913 David Krump MDS DE 6 0 1 1 2 -5
914 Jakub Švácha MDS DE 5 0 1 1 8 -7
915 Bryan Kaszper VIT FO 1 1 0 1 0 -1
916 Jiří Noworyta VIT DE 9 0 1 1 14 9
917 Pavel Kundera MDS DE 7 0 1 1 2 -3
918 Jakub Hájek VIT FO 2 0 1 1 0 0
919 Jakub Hladil WAR DE 10 0 1 1 8 -3
920 Adam Holub MDS DE 9 0 1 1 10 -10
921 Ondřej Szturcek VSE FO 6 0 1 1 2 1
922 Jáchym David HBR DE 9 0 1 1 6 -12
923 Tomáš Holý VIT FO 1 0 1 1 0 -1
924 Tomáš Rybář LIT FO 4 0 1 1 0 -4
925 Tomáš Rybář KLA FO 1 1 0 1 2 0
926 Jakub Pekař CEB DE 14 1 0 1 4 -5
927 Eduard Rubeš KLA FO 1 1 0 1 0 -1
928 Denis Malík KLA DE 23 1 0 1 8 -8
929 Dominik Plicka PIL DE 26 1 0 1 12 -1
930 Maksym Lytvynchuk PIL FO 1 1 0 1 0 1
931 Tobiáš Heřman CHM FO 13 1 0 1 0 -8
932 Maksim Dietz SLZ DE 11 0 1 1 20 -1
933 Jan Pavlis KVA FO 4 1 0 1 0 0
934 Michal Ambrožewicz KLA FO 1 1 0 1 0 -1
935 Jan Kačmáček PIL DE 6 1 0 1 2 -1
936 Ivan Piven PIL FO 1 0 1 1 0 1
937 Marek Šindelář LIT DE 20 0 1 1 6 -15
938 Radim Klimeš CEB DE 1 0 1 1 2 1
939 Vojtěch Hüttl KVA FO 3 0 1 1 2 1
940 Petr Mašek KVA DE 4 0 1 1 4 0
941 Kostiantyn Blotskyi PIL FO 1 0 1 1 0 1
942 Aneta Paroubková PIL FO 14 0 1 1 0 -3
943 Milan Toman LIT FO 4 0 1 1 0 -5
944 Jan Hauptvogl LIT DE 27 0 1 1 10 -17
945 Matěj Pek MBL DE 8 0 1 1 4 4
946 Lucie Šindelářová MBL FO 11 0 1 1 4 -6
947 Matěj Severa TAB FO 23 0 1 1 14 -27
948 Vítězslav Mácha TAB FO 4 0 1 1 2 -4
949 Denis Sůra HBR DE 24 0 1 1 10 -30
950 Alex Bartovič LIB FO 2 1 0 1 0 3
951 Michal Krejčík MBL DE 9 0 1 1 25 0
952 Jan Vičar TAB FO 5 0 1 1 0 -3
953 Josef Staněk PCE FO 4 1 0 1 8 -2
954 Marek Šlechta SPA FO 1 0 1 1 0 0
955 Adam Višňar MHK FO 11 1 0 1 0 -7
956 Adam Kotyza TAB FO 3 1 0 1 0 -2
957 Dominik Chlupáč PCE DE 6 0 1 1 4 -2
958 Ondřej Stejskal PCE DE 4 0 1 1 0 0
959 David Šrámek HBR FO 28 0 1 1 10 -42
960 Mikuláš Albert Macháček MBL DE 14 0 1 1 4 1
961 Adam Lorenc HBR FO 8 0 1 1 0 -13
962 Dominik Cerman LIB DE 6 0 1 1 0 4
963 Lucas Mensator MBL FO 16 1 0 1 12 -7
964 Matěj Bouška TAB FO 5 1 0 1 4 -3
965 Robert Procházka HBR DE 26 0 1 1 2 -25
966 Milan Jirouš PCE FO 4 0 1 1 2 2
967 Samuel Orgován SPA FO 10 0 1 1 2 -7
968 David Zukal HBR FO 26 0 1 1 12 -33
969 Ondřej Melena HBR FO 25 1 0 1 10 -33
970 Dominik Chlupáč MHK DE 7 1 0 1 4 0
971 Jáchym David HBR DE 27 1 0 1 20 -47
972 Martin Pavlůsek ZLN FO 1 1 0 1 0 0
973 Sebastián Mynarz MDS DE 7 0 1 1 0 -4
974 Jakub Muselík MDS FO 25 1 0 1 4 -48
975 Václav Keller WAR DE 20 1 0 1 2 -17
976 David Stuchlík TRI FO 1 0 1 1 0 2
977 Aaron Kuswito KOM FO 2 1 0 1 0 1
978 Adam Baldrman WAR FO 12 0 1 1 4 -9
979 Tobiáš Topalov WAR FO 4 0 1 1 2 4
980 Filip Vinkler KOM FO 2 0 1 1 0 1
981 Josef Eliáš WAR FO 8 0 1 1 2 -7
982 Petr Hoferek ZLN FO 11 0 1 1 0 -4
983 Jan Musil MDS FO 3 0 1 1 0 -5
984 Karol Kalata VSE FO 2 1 0 1 0 -5
985 Šimon Timko JIH FO 3 0 1 1 2 2
986 Tobiáš Lačňák KOM FO 3 1 0 1 4 3
987 Matyáš Koutný MDS DE 24 0 1 1 6 -46
988 Kristián Machač VIT DE 25 0 1 1 16 2
989 Marek Kohut TRI DE 6 1 0 1 4 5
990 Vít Navrátil MDS DE 6 1 0 1 6 -8
991 Jan Planka VSE DE 11 0 1 1 2 -8
992 Matěj Smolka TRI FO 5 0 1 1 2 -1
993 Simon Vrbecký VSE DE 11 0 1 1 8 -12
994 Michal Unzeitig WAR FO 12 1 0 1 10 -17
995 Tobiáš Mišurec ZLN DE 6 0 1 1 2 -3
996 Lukáš Dokoupil MDS FO 4 0 1 1 0 -1
997 Jakub Polášek TRI FO 2 0 1 1 0 0
998 Alex Svoboda MBL DE 7 0 1 1 2 2
999 Štěpán Máče CEB DE 4 0 1 1 25 -3
1000 Lukáš Chaloupka CEB FO 4 1 0 1 16 -2
1001 Alexej Hoďovský KOM DE 5 0 1 1 8 -1
1002 Matěj Bradáč PIL FO 2 0 1 1 0 1
1003 Thomas Hanson KVA FO 3 0 1 1 0 -3
1004 Jiří Chuda VIT DE 2 0 1 1 0 -1
1005 Tomáš Zikmund MHK DE 2 0 1 1 0 -4
1006 Theodor Láf CEB FO 4 0 1 1 10 -2
1007 Ondřej Jurný KOM DE 5 0 1 1 0 4
1008 Matsvei Parakhonka PCE FO 5 1 0 1 2 -2
1009 Lukáš Gerstner KVA FO 4 0 1 1 2 -4
1010 Jakub Kyncl KVA FO 1 0 1 1 0 -1
1011 Daniel Heřman SPA FO 3 1 0 1 2 -4
1012 Piotr Kusak VIT FO 2 1 0 1 2 -2
1013 František Klíma JIH FO 2 0 1 1 0 -1
1014 Štěpán Amcha JIH FO 2 1 0 1 2 -2
1015 Radim Cekota ZLN FO 2 0 1 1 0 -3
1016 Daniel Helis TRI FO 2 1 0 1 0 0
1017 Miroslav Dvořák CEB DE 4 0 1 1 27 2
1018 Petr Kadlec PCE FO 4 1 0 1 0 -1
1019 Ondřej Stejskal PCE DE 7 1 0 1 6 0
1020 Max Sekera PCE DE 3 0 1 1 0 2
1021 Kristián Zalubil ZLN FO 2 0 1 1 0 -3
1022 Jaroslav Šedivý MHK FO 2 1 0 1 2 -8
1023 Sam Junek MBL FO 7 1 0 1 6 0
1024 Tobias Béreš KOM FO 3 0 1 1 0 -2
1025 Mihael Jagatić PIL FO 2 0 1 1 0 0
1026 Jan Vítek PCE FO 7 0 1 1 4 -3
1027 Jiří Gombár KVA DE 1 0 1 1 2 0
1028 David Stefaňuk SPA FO 3 0 1 1 0 -2
1029 Mikuláš Kalčev SPA FO 3 1 0 1 2 -3
1030 Theodor Janošek VIT FO 2 1 0 1 0 -3
1031 Michal Hobza JIH FO 2 0 1 1 2 -1
1032 Matěj Vopatřil ZLN DE 2 1 0 1 4 -3
1033 Adam Fizek TRI FO 2 1 0 1 0 0
1034 Marek Sedláček TRI FO 2 0 1 1 0 -1
1035 David Jahn PIL DE 2 1 0 1 4 1
1036 Ivan Piven PIL FO 2 1 0 1 0 2
1037 Jiří Rohlík PCE DE 7 0 1 1 2 1
1038 Aleš Břečka KVA FO 4 1 0 1 4 -4
1039 Samuel Zeus KVA DE 4 0 1 1 2 1
1040 Tomáš Suja KVA FO 4 1 0 1 0 1
1041 Lucas Vágner SPA DE 3 0 1 1 0 -5
1042 Filip Soukup SPA DE 3 0 1 1 0 -1
1043 Lukáš Burjetka VIT DE 2 0 1 1 4 -2
1044 Jonáš Marek ZLN FO 2 1 0 1 0 -5
1045 Antonín Riedl ZLN FO 2 0 1 1 0 -4
1046 Josef Flechtner MHK FO 2 1 0 1 0 -5
1047 Hans Kremer KOM DE 5 0 1 1 12 -3
1048 Samuel Malena KOM DE 5 0 1 1 4 -5
1049 Josef Pšenička PIL FO 2 0 1 1 0 -1
1050 Eliáš Křivánek KVA DE 4 0 1 1 2 1
1051 Lukáš Hájek KVA DE 2 0 1 1 2 -1
1052 Vojtěch Jarolím VIT FO 2 0 1 1 0 1
1053 Radim Kozák VIT DE 2 0 1 1 8 -4
1054 Oliver Vaňha CHM FO 2 0 1 1 2 0
1055 Jakub Švec SLA DE 5 0 1 1 2 -1
1056 Tomáš Švancar SLA FO 3 0 1 1 0 -2
1057 Jonáš Souček PLZ DE 7 0 1 1 12 4
1058 Jáchym Kincl PCE DE 7 1 0 1 8 -2
1059 Vojtěch Douda VIT FO 2 1 0 1 4 -4
1060 Matyáš Melančin CHM FO 1 1 0 1 0 0
1061 Adam Pacovský LIB DE 9 0 0 0 2 0
1062 Josef Hladík LIB FO 1 0 0 0 2 0
1063 Denis Laskavyj DE 0 0 0 0 0 0
1064 Matěj Pek DE 0 0 0 0 0 0
1065 Vilém Hartman FO 0 0 0 0 0 0
1066 Lucie Šindelářová MBL FO 1 0 0 0 0 0
1067 Lukáš Vostracký CEB FO 9 0 0 0 8 -1
1068 Lukáš Jágr PLZ FO 1 0 0 0 0 -1
1069 Thomas Hanson KVA FO 1 0 0 0 0 -2
1070 Václav Péc DE 0 0 0 0 0 0
1071 Jiří Gombár DE 0 0 0 0 0 0
1072 Vilém Hartman FO 0 0 0 0 0 0
1073 Lukáš Kachlíř DE 0 0 0 0 0 0
1074 Alex Bartovič LIB FO 2 0 0 0 0 -1
1075 Michal Krejčík DE 0 0 0 0 0 0
1076 Tomáš Albrecht CEB FO 1 0 0 0 0 0
1077 Matěj Smazal DE 0 0 0 0 0 0
1078 Jakub Kyncl FO 0 0 0 0 0 0
1079 Tobiáš Heřman FO 0 0 0 0 0 0
1080 Patrik Hrebinec CHM DE 5 0 0 0 4 -6
1081 Marek Veber DE 0 0 0 0 0 0
1082 Šimon Šejc LIB FO 1 0 0 0 0 -4
1083 Lukáš Horák FO 0 0 0 0 0 0
1084 Tobiáš Beran KVA FO 2 0 0 0 0 -4
1085 Jan Pavlis FO 0 0 0 0 0 0
1086 František Pavlovic KVA FO 2 0 0 0 2 -2
1087 Stanislav Barda KVA FO 3 0 0 0 0 0
1088 Jonáš Vaníček FO 0 0 0 0 0 0
1089 Kirill Balbyshkin KVA FO 5 0 0 0 6 -1
1090 Ivan Snopek FO 0 0 0 0 0 0
1091 Matyáš Hloušek LIB FO 6 0 0 0 2 3
1092 Věra Šťástková LIB FO 7 0 0 0 0 -4
1093 Mikuláš Albert Macháček MBL DE 9 0 0 0 2 3
1094 Jindřich Hašek DE 0 0 0 0 0 0
1095 Damián Franc FO 0 0 0 0 0 0
1096 Maxmilián Rabas CHM DE 10 0 0 0 0 -16
1097 Adam Rozsíval DE 0 0 0 0 0 0
1098 Vojtěch Slavata FO 0 0 0 0 0 0
1099 Maxime Kulhavy DE 0 0 0 0 0 0
1100 Lucas Mensator FO 0 0 0 0 0 0
1101 Max Benda FO 0 0 0 0 0 0
1102 Jiří Eliáš DE 0 0 0 0 0 0
1103 Aleš Břečka KVA FO 2 0 0 0 0 1
1104 Adam Chlapovič KVA DE 4 0 0 0 0 0
1105 Tommy Luis Hirth FO 0 0 0 0 0 0
1106 Patrik Boček FO 0 0 0 0 0 0
1107 Adam Ladra FO 0 0 0 0 0 0
1108 Radim Klimeš DE 0 0 0 0 0 0
1109 David Przeczek DE 0 0 0 0 0 0
1110 Ronny Morkes FO 0 0 0 0 0 0
1111 Ondřej Novák PLZ DE 1 0 0 0 0 0
1112 Vojtěch Hüttl KVA FO 1 0 0 0 0 0
1113 Petr Mašek DE 0 0 0 0 0 0
1114 Eliáš Křivánek KVA DE 7 0 0 0 6 0
1115 Jan Dvořák DE 0 0 0 0 0 0
1116 Adam Šimek FO 0 0 0 0 0 0
1117 Adam Meňhart MBL DE 2 0 0 0 0 0
1118 Marek Chára MBL FO 1 0 0 0 0 0
1119 Tadeáš Ferda DE 0 0 0 0 0 0
1120 Jaroslav Hobl PLZ FO 1 0 0 0 0 0
1121 Adam Rybár KVA FO 2 0 0 0 0 0
1122 Josef Postl KVA DE 8 0 0 0 4 -3
1123 Viktor Dvořák CHM DE 4 0 0 0 0 -8
1124 Tadeáš Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1125 Tadeáš Jančařík FO 0 0 0 0 0 0
1126 Václav Lochman LIB DE 1 0 0 0 0 -2
1127 Jan Sedlář FO 0 0 0 0 0 0
1128 Matěj Štěpán FO 0 0 0 0 0 0
1129 Miroslav Beneš DE 0 0 0 0 0 0
1130 Sebastián Barteczek TRI DE 3 0 0 0 2 -3
1131 Vojtěch Heřmánek JIH DE 1 0 0 0 0 -2
1132 Lukáš Hájek DE 0 0 0 0 0 0
1133 Daniel Prášil ZLN FO 1 0 0 0 0 -2
1134 Rostislav Pánek ZLN FO 3 0 0 0 0 -4
1135 Jan Proch DE 0 0 0 0 0 0
1136 Aaron Kuswito FO 0 0 0 0 0 0
1137 Šimon Vlček JIH DE 5 0 0 0 2 -4
1138 Filip Stupka FO 0 0 0 0 0 0
1139 Ondřej Stejskal DE 0 0 0 0 0 0
1140 Matthias Reisch ZLN DE 5 0 0 0 0 -9
1141 Alex Rodek TRI DE 4 0 0 0 2 2
1142 Jan Giercuszkiewicz TRI FO 3 0 0 0 0 -2
1143 Kryštof Adamský TRI DE 1 0 0 0 0 -1
1144 Michael Počarovský TRI FO 1 0 0 0 0 1
1145 Jan Fencl KOM DE 10 0 0 0 0 -2
1146 Filip Vinkler FO 0 0 0 0 0 0
1147 Matyáš Brýdl DE 0 0 0 0 0 0
1148 Dominik Chlupáč DE 0 0 0 0 0 0
1149 Jakub Pánek PCE FO 1 0 0 0 0 0
1150 Max Sekera PCE DE 1 0 0 0 0 0
1151 Adolf Zub FO 0 0 0 0 0 0
1152 Matiáš Piskač DE 0 0 0 0 0 0
1153 Ester Rosenbaumová FO 0 0 0 0 0 0
1154 Rostislav Reich SLA DE 6 0 0 0 0 3
1155 Dominick Radim Byrtus DE 0 0 0 0 0 0
1156 Šimon Timko FO 0 0 0 0 0 0
1157 Matěj Dvorský DE 0 0 0 0 0 0
1158 Albert Štramberský ZLN FO 1 0 0 0 0 0
1159 Dominik Rous DE 0 0 0 0 0 0
1160 Jakub Hladík FO 0 0 0 0 0 0
1161 Dominik Matulka JIH FO 6 0 0 0 2 -14
1162 Patrik Hlušička FO 0 0 0 0 0 0
1163 Ivan Pažout FO 0 0 0 0 0 0
1164 Sebastián Horký ZLN DE 2 0 0 0 0 -3
1165 Marek Kohut TRI DE 1 0 0 0 0 2
1166 Sebastien Bango KOM FO 1 0 0 0 0 -1
1167 Jakub Mičánek DE 0 0 0 0 0 0
1168 Dušan Savič DE 0 0 0 0 0 0
1169 Milan Jirouš PCE FO 1 0 0 0 2 0
1170 Tomáš Marek DE 0 0 0 0 0 0
1171 Michal Jordán DE 0 0 0 0 0 0
1172 Matyáš Ajgl ZLN FO 1 0 0 0 0 0
1173 Prokop Maček TRI DE 5 0 0 0 0 -2
1174 Filip Rakouš FO 0 0 0 0 0 0
1175 Štěpán Mikulka ZLN FO 1 0 0 0 0 -3
1176 František Florián PCE DE 1 0 0 0 0 -1
1177 Robin Mach PCE DE 3 0 0 0 0 2
1178 Tomáš Pávek FO 0 0 0 0 0 0
1179 Jan Bezstarosti DE 0 0 0 0 0 0
1180 Matěj Loukota LIT FO 2 0 0 0 0 0
1181 Tomáš Rybář FO 0 0 0 0 0 0
1182 Tomáš Tvrdík FO 0 0 0 0 0 0
1183 Tomáš Rybář FO 0 0 0 0 0 0
1184 Lian Hergert DE 0 0 0 0 0 0
1185 František Ulrych DE 0 0 0 0 0 0
1186 Lukáš Novák TAB DE 10 0 0 0 6 -8
1187 Matouš Kořánek FO 0 0 0 0 0 0
1188 Josef Petržela TAB FO 2 0 0 0 0 -3
1189 Matěj Severa TAB FO 8 0 0 0 10 -7
1190 Vítězslav Mácha TAB FO 1 0 0 0 0 1
1191 Marek Hemza FO 0 0 0 0 0 0
1192 Matias Josef Jáchim SPA FO 2 0 0 0 0 -2
1193 Filip Cvrček LIT DE 1 0 0 0 2 -1
1194 Richard Hodek LIT FO 1 0 0 0 0 -1
1195 Eduard Rubeš FO 0 0 0 0 0 0
1196 Denis Malík KLA DE 6 0 0 0 0 3
1197 Martin Soriano KLA DE 10 0 0 0 12 -6
1198 Adrian Goger FO 0 0 0 0 0 0
1199 Johann Humer FO 0 0 0 0 0 0
1200 Dominik Plicka PIL DE 9 0 0 0 4 4
1201 Jan Vičar TAB FO 1 0 0 0 0 -1
1202 Martin Kuchár TAB DE 1 0 0 0 0 0
1203 Jan Čech SPA DE 2 0 0 0 0 0
1204 Matěj Cimrman FO 0 0 0 0 0 0
1205 Matěj Rákos DE 0 0 0 0 0 0
1206 Niklas Haas FO 0 0 0 0 0 0
1207 Adam Kotyza FO 0 0 0 0 0 0
1208 František Douda TAB DE 1 0 0 0 0 -1
1209 Matěj Adam SPA DE 1 0 0 0 0 0
1210 Denis Baudyš FO 0 0 0 0 0 0
1211 Michal Ambrožewicz FO 0 0 0 0 0 0
1212 Ivan Gimmler FO 0 0 0 0 0 0
1213 Martin Komorous PIL DE 4 0 0 0 2 -2
1214 Josef Čaněk FO 0 0 0 0 0 0
1215 Sebastian Fiala DE 0 0 0 0 0 0
1216 Karel Žejdl DE 0 0 0 0 0 0
1217 Dominik Kraus FO 0 0 0 0 0 0
1218 Alexandr Gottwald KLA DE 2 0 0 0 2 0
1219 Adam Jalovecký KLA DE 8 0 0 0 2 -9
1220 Matyáš Melančin FO 0 0 0 0 0 0
1221 Prokop Šelicha KLA DE 5 0 0 0 2 -6
1222 Rafael Latusa FO 0 0 0 0 0 0
1223 Fabian Windhofer SLZ FO 2 0 0 0 0 1
1224 David Jahn PIL DE 2 0 0 0 0 2
1225 Lev Glavan Čander DE 0 0 0 0 0 0
1226 David Budín TAB DE 2 0 0 0 4 -3
1227 Jan Beran FO 0 0 0 0 0 0
1228 Matěj Bouška FO 0 0 0 0 0 0
1229 Jáchym Kincl DE 0 0 0 0 0 0
1230 Filip Soukup SPA DE 9 0 0 0 6 8
1231 Valter Vlk FO 0 0 0 0 0 0
1232 Tomáš Kanta LIT FO 8 0 0 0 2 -12
1233 Jiří Valenta FO 0 0 0 0 0 0
1234 Štěpán Holoubek FO 0 0 0 0 0 0
1235 Matěj Suchan KLA DE 3 0 0 0 2 1
1236 Marek Štěpán DE 0 0 0 0 0 0
1237 Ben Drenkhahn SLZ FO 1 0 0 0 0 -1
1238 Nicolas Hudritsch DE 0 0 0 0 0 0
1239 Štěpán Muller FO 0 0 0 0 0 0
1240 Adam Valvoda TAB FO 2 0 0 0 0 3
1241 Viliam Sivek FO 0 0 0 0 0 0
1242 Tadeáš Grunt LIT FO 1 0 0 0 0 -1
1243 Tomáš Lukeš KLA DE 2 0 0 0 0 -1
1244 Jan Pospíšil KLA DE 3 0 0 0 0 0
1245 Philipp Diez SLZ FO 1 0 0 0 0 0
1246 Kirill Berezhnov FO 0 0 0 0 0 0
1247 Lukáš Kocián PIL FO 2 0 0 0 0 0
1248 Marek Pešula FO 0 0 0 0 0 0
1249 Matěj Domanský FO 0 0 0 0 0 0
1250 Aneta Paroubková FO 0 0 0 0 0 0
1251 Filip Zeman FO 0 0 0 0 0 0
1252 Eliáš Křivánek DE 0 0 0 0 0 0
1253 Benedikt Huber FO 0 0 0 0 0 0
1254 Josef Matějovský FO 0 0 0 0 0 0
1255 Marek Pospíšil FO 0 0 0 0 0 0
1256 Jan Bajer SPA DE 3 0 0 0 2 1
1257 Šimon Janáč SPA FO 1 0 0 0 0 -1
1258 Oliver Vaňha FO 0 0 0 0 0 0
1259 Samuel Platil FO 0 0 0 0 0 0
1260 Hans Kremer DE 0 0 0 0 0 0
1261 Adam Imrich FO 0 0 0 0 0 0
1262 Kryštof Faltýnek DE 0 0 0 0 0 0
1263 Patrik Pánek FO 0 0 0 0 0 0
1264 Sebastián Mynarz MDS DE 5 0 0 0 2 -11
1265 Patrik Seidl MDS FO 4 0 0 0 0 -6
1266 Andrej Kopčaj DE 0 0 0 0 0 0
1267 Šimon Timko VSE FO 3 0 0 0 2 -4
1268 Marek Karola VSE DE 4 0 0 0 0 -3
1269 Denis Sůra HBR DE 6 0 0 0 2 0
1270 Václav Keller WAR DE 2 0 0 0 0 1
1271 Adam Slívko WAR FO 1 0 0 0 0 -2
1272 Matyáš Minář MDS FO 1 0 0 0 0 -2
1273 Tomáš Tvrdý VIT FO 3 0 0 0 6 0
1274 Jan Ondra DE 0 0 0 0 0 0
1275 Adam Baldrman WAR FO 5 0 0 0 2 -1
1276 Adam Višňar FO 0 0 0 0 0 0
1277 Denis Korhoň MDS DE 2 0 0 0 2 -3
1278 Martin Minář MDS DE 1 0 0 0 0 -2
1279 Marek Beran HBR FO 10 0 0 0 4 -3
1280 Jonáš Kubatík FO 0 0 0 0 0 0
1281 Josef Eliáš FO 0 0 0 0 0 0
1282 Šimon Koubek DE 0 0 0 0 0 0
1283 Jan Musil FO 0 0 0 0 0 0
1284 Tristan Mácha MDS FO 1 0 0 0 0 0
1285 Karol Kalata FO 0 0 0 0 0 0
1286 Simon Roman Nedzynski FO 0 0 0 0 0 0
1287 Adam Lorenc HBR FO 2 0 0 0 0 -2
1288 Samuel Arthur Goodwin HBR DE 10 0 0 0 16 -2
1289 Patrik Fiala HBR FO 1 0 0 0 0 0
1290 David Teml HBR DE 3 0 0 0 0 1
1291 Radim Kello WAR FO 3 0 0 0 0 -2
1292 Šimon Holubář DE 0 0 0 0 0 0
1293 Josef Rakušan FO 0 0 0 0 0 0
1294 Robert Procházka HBR DE 10 0 0 0 4 -3
1295 Petr Adamec DE 0 0 0 0 0 0
1296 Stanislav Špok FO 0 0 0 0 0 0
1297 Patrik Sedlák WAR DE 10 0 0 0 31 -2
1298 Lukáš Olšák WAR FO 7 0 0 0 0 -1
1299 Ondřej Soukup FO 0 0 0 0 0 0
1300 Tomáš Nezpěvák FO 0 0 0 0 0 0
1301 Ivo Moudrý MDS FO 2 0 0 0 0 -1
1302 Vít Navrátil MDS DE 1 0 0 0 0 -1
1303 Adam Potěšil MDS DE 3 0 0 0 0 -4
1304 Ondřej Posád VSE FO 7 0 0 0 4 -1
1305 Jakub Kučerňák FO 0 0 0 0 0 0
1306 Jan Planka DE 0 0 0 0 0 0
1307 Tomáš Vymětal MDS FO 1 0 0 0 0 0
1308 Dominik Husák FO 0 0 0 0 0 0
1309 Radek Porubčan VSE DE 4 0 0 0 2 -2
1310 Simon Vrbecký VSE DE 3 0 0 0 0 0
1311 Jáchym Klimša FO 0 0 0 0 0 0
1312 Martin Fabián FO 0 0 0 0 0 0
1313 Adam Karel HBR DE 8 0 0 0 6 -1
1314 Daniel Hodeček DE 0 0 0 0 0 0
1315 Matěj Zíma DE 0 0 0 0 0 0
1316 Lukáš Volf FO 0 0 0 0 0 0
1317 Martin Rejthar MHK DE 1 0 0 0 0 2
1318 Dominik Chlupáč MHK DE 2 0 0 0 0 0
1319 Lukáš Dokoupil FO 0 0 0 0 0 0
1320 Viktor Němčický VSE FO 3 0 0 0 0 0
1321 Onřej Pilař HBR DE 1 0 0 0 0 0
1322 Petr Kadlec FO 0 0 0 0 0 0
1323 Lian Hergert DE 0 0 0 0 0 0
1324 Václav Péc DE 0 0 0 0 0 0
1325 Lukáš Jansa CHM FO 2 0 0 0 0 -1
1326 Sebastian Puzyrnikov LIT FO 1 0 0 0 0 0
1327 Matěj Smazal PLZ DE 1 0 0 0 2 -1
1328 Martin Soriano KLA DE 7 0 0 0 4 -3
1329 Johann Humer FO 0 0 0 0 0 0
1330 Ondřej Jonák PIL DE 4 0 0 0 0 0
1331 Patrik Hrebinec CHM DE 1 0 0 0 0 0
1332 Matěj Cimrman KLA FO 1 0 0 0 0 -3
1333 Matěj Rákos KLA DE 19 0 0 0 8 -15
1334 Niklas Haas FO 0 0 0 0 0 0
1335 Tobiáš Beran KVA FO 1 0 0 0 0 -3
1336 Daniel Šabaka CHM DE 1 0 0 0 0 0
1337 Jindřich Hašek CEB DE 2 0 0 0 2 -2
1338 Jan Chaloupka CEB DE 25 0 0 0 6 -4
1339 Karel Žejdl LIT DE 6 0 0 0 2 -8
1340 Jiří Eliáš DE 0 0 0 0 0 0
1341 Dominik Kraus KLA FO 1 0 0 0 0 0
1342 Alexandr Gottwald KLA DE 1 0 0 0 2 -1
1343 Rafael Latusa SLZ FO 1 0 0 0 0 0
1344 Fabian Windhofer SLZ FO 3 0 0 0 0 -1
1345 Lev Glavan Čander PIL DE 1 0 0 0 0 -1
1346 Adam Chlapovič KVA DE 13 0 0 0 2 -5
1347 Tommy Luis Hirth CHM FO 1 0 0 0 0 0
1348 Jiří Valenta FO 0 0 0 0 0 0
1349 David Przeczek CEB DE 5 0 0 0 0 4
1350 Marek Štěpán KLA DE 7 0 0 0 0 -5
1351 Martin Pátek CHM FO 2 0 0 0 0 -4
1352 Tomáš Lukeš KLA DE 20 0 0 0 8 -8
1353 Jan Pospíšil KLA DE 3 0 0 0 2 -1
1354 Philipp Diez SLZ FO 13 0 0 0 18 -7
1355 Kirill Berezhnov SLZ FO 1 0 0 0 0 0
1356 Marek Pešula PIL FO 2 0 0 0 2 -1
1357 Matěj Domanský PIL FO 2 0 0 0 0 -2
1358 Adam Rybár KVA FO 1 0 0 0 0 -2
1359 Viktor Dvořák CHM DE 2 0 0 0 2 -4
1360 Benedikt Huber FO 0 0 0 0 0 0
1361 Josef Matějovský PIL FO 3 0 0 0 0 1
1362 Patrik Pánek MHK FO 2 0 0 0 0 -3
1363 Denis Laskavyj MBL DE 1 0 0 0 0 0
1364 Josef Mošovský TAB FO 5 0 0 0 4 -5
1365 Marek Hemza TAB FO 5 0 0 0 2 -3
1366 Matias Josef Jáchim SPA FO 1 0 0 0 0 -1
1367 Martin Kuchár TAB DE 1 0 0 0 0 0
1368 Jan Čech SPA DE 1 0 0 0 0 0
1369 Lukáš Horák MBL FO 2 0 0 0 0 -2
1370 František Douda TAB DE 6 0 0 0 0 -7
1371 Max Sekera PCE DE 2 0 0 0 0 -1
1372 Marek Beran HBR FO 21 0 0 0 8 -19
1373 Ester Rosenbaumová SLA FO 5 0 0 0 2 1
1374 Josef Čaněk TAB FO 1 0 0 0 0 -1
1375 Sebastian Fiala TAB DE 1 0 0 0 0 -2
1376 Samuel Arthur Goodwin HBR DE 3 0 0 0 2 0
1377 Patrik Fiala HBR FO 2 0 0 0 0 -3
1378 David Teml HBR DE 24 0 0 0 14 -28
1379 Adam Rozsíval LIB DE 1 0 0 0 0 -2
1380 Matěj Dvorský SLA DE 8 0 0 0 2 -5
1381 Maxime Kulhavy MBL DE 1 0 0 0 2 1
1382 David Budín TAB DE 15 0 0 0 2 -9
1383 Josef Rakušan HBR FO 8 0 0 0 2 -9
1384 Petr Adamec HBR DE 3 0 0 0 0 -11
1385 Tomáš Pávek HBR FO 5 0 0 0 2 -6
1386 Patrik Hlušička SLA FO 0 0 0 0 0 0
1387 Tomáš Marek DE 0 0 0 0 0 0
1388 Adam Šimek MBL FO 1 0 0 0 0 0
1389 Vojtěch Andrle PCE FO 4 0 0 0 0 -2
1390 Václav Lochman LIB DE 2 0 0 0 0 3
1391 Martin Rejthar MHK DE 4 0 0 0 0 2
1392 Robin Mach PCE DE 16 0 0 0 10 -4
1393 Tomáš Pávek PCE FO 2 0 0 0 0 0
1394 Jan Bezstarosti PCE DE 1 0 0 0 0 -3
1395 Onřej Pilař HBR DE 8 0 0 0 4 -4
1396 Šimon Janáč SPA FO 1 0 0 0 0 0
1397 Hans Kremer WAR DE 3 0 0 0 6 -1
1398 Adam Imrich FO 0 0 0 0 0 0
1399 Kryštof Faltýnek WAR DE 7 0 0 0 4 -3
1400 Matěj Nábělek ZLN FO 3 0 0 0 0 -3
1401 Andrej Kopčaj VSE DE 1 0 0 0 0 -5
1402 Jan Proch KOM DE 1 0 0 0 0 -2
1403 Matyáš Minář MDS FO 13 0 0 0 2 -20
1404 Jan Ondra DE 0 0 0 0 0 0
1405 Matyáš Brýdl DE 0 0 0 0 0 0
1406 Adolf Zub JIH FO 2 0 0 0 0 -2
1407 Vít Cieslar TRI FO 1 0 0 0 0 -1
1408 Tristan Mácha MDS FO 3 0 0 0 2 -5
1409 Mikuláš Duba JIH DE 2 0 0 0 0 0
1410 Radim Kello WAR FO 16 0 0 0 2 -12
1411 Šimon Holubář WAR DE 3 0 0 0 0 -4
1412 Dominik Rous KOM DE 1 0 0 0 0 -2
1413 Adam Bjaček VSE FO 2 0 0 0 0 -6
1414 Tomáš Nezpěvák FO 0 0 0 0 0 0
1415 Sebastien Bango FO 0 0 0 0 0 0
1416 Samuel Malena DE 0 0 0 0 0 0
1417 Tobiáš Javorský JIH FO 5 0 0 0 0 2
1418 Prokop Maček TRI DE 8 0 0 0 0 0
1419 Ondřej Szturcek TRI FO 4 0 0 0 4 -1
1420 Dominik Husák MDS FO 1 0 0 0 0 -1
1421 Martin Fabián VSE FO 2 0 0 0 0 -2
1422 Jakub Hájek VIT FO 1 0 0 0 0 -1
1423 Jakub Hladil WAR DE 5 0 0 0 4 -5
1424 Matěj Zíma DE 0 0 0 0 0 0
1425 Lukáš Volf WAR FO 4 0 0 0 0 -5
1426 Viktor Němčický VSE FO 3 0 0 0 0 -5
1427 Adam Pacovský LIB DE 6 0 0 0 0 0
1428 Josef Hladík LIB FO 0 0 0 0 0 0
1429 Štěpán Tomka LIB DE 6 0 0 0 12 -1
1430 Daniel Pokorný JIH DE 2 0 0 0 4 -1
1431 Jan Benýšek SLA FO 2 0 0 0 0 0
1432 Jakub Provazník ZLN DE 2 0 0 0 2 -6
1433 Matěj Nábělek ZLN FO 1 0 0 0 2 -1
1434 Šimon Cymorek TRI DE 2 0 0 0 2 1
1435 Michal Lazovský TRI FO 2 0 0 0 0 0
1436 Sebastián Barteczek TRI DE 2 0 0 0 2 -1
1437 Patrik Pánek MHK FO 0 0 0 0 0 0
1438 Denis Laskavyj MBL DE 0 0 0 0 0 0
1439 Matěj Pek MBL DE 0 0 0 0 0 0
1440 Vilém Hartman MBL FO 0 0 0 0 0 0
1441 Marek Fadrhonc MBL FO 7 0 0 0 2 -1
1442 Lucie Šindelářová MBL FO 0 0 0 0 0 0
1443 Lukáš Vostracký CEB FO 2 0 0 0 0 0
1444 Lukáš Jágr PLZ FO 0 0 0 0 0 0
1445 Richard Hangstörfer KOM FO 5 0 0 0 4 -5
1446 František Ulrych PIL DE 0 0 0 0 0 0
1447 Matyáš Plašil PIL DE 2 0 0 0 2 -2
1448 Václav Péc KVA DE 0 0 0 0 0 0
1449 Matias Josef Jáchim SPA FO 2 0 0 0 0 0
1450 Josef Plesník SPA DE 3 0 0 0 0 -1
1451 Jiří Gombár CHM DE 0 0 0 0 0 0
1452 Vilém Hartman CHM FO 0 0 0 0 0 0
1453 Lukáš Jansa CHM FO 2 0 0 0 0 -3
1454 Alex Bartovič LIB FO 0 0 0 0 0 0
1455 Karel Volavka LIB FO 6 0 0 0 2 -3
1456 Vojtěch Heřmánek JIH DE 0 0 0 0 0 0
1457 Daniel Hrůza JIH FO 2 0 0 0 0 0
1458 Lukáš Hájek JIH DE 0 0 0 0 0 0
1459 Daniel Prášil ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1460 Rostislav Pánek ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1461 Denis Trnavský ZLN FO 2 0 0 0 6 -4
1462 David Stuchlík TRI FO 0 0 0 0 0 0
1463 Michal Krejčík MBL DE 0 0 0 0 0 0
1464 Tomáš Albrecht CEB FO 1 0 0 0 0 0
1465 David Záviš CEB FO 3 0 0 0 2 -6
1466 Matěj Smazal PLZ DE 0 0 0 0 0 0
1467 Mathias Zbořil PLZ DE 0 0 0 0 0 0
1468 Jan Proch DE 0 0 0 0 0 0
1469 Aaron Kuswito FO 0 0 0 0 0 0
1470 Dominik Plicka PIL DE 1 0 0 0 0 0
1471 Ondřej Jonák PIL DE 2 0 0 0 2 -1
1472 Maxim Vaneev PIL FO 2 0 0 0 0 1
1473 Filip Klapáč PIL FO 0 0 0 0 0 0
1474 Josef Staněk PCE FO 0 0 0 0 0 0
1475 Richard Čihák PCE DE 7 0 0 0 25 -2
1476 Adam Zimmermann KVA DE 3 0 0 0 0 -2
1477 Jan Hruška KVA FO 4 0 0 0 2 0
1478 Jan Čech DE 0 0 0 0 0 0
1479 Marek Šlechta SPA FO 1 0 0 0 2 0
1480 Tomáš Tvrdý VIT FO 0 0 0 0 0 0
1481 Tobiáš Heřman CHM FO 0 0 0 0 0 0
1482 Patrik Hrebinec CHM DE 0 0 0 0 0 0
1483 Marek Veber CHM DE 0 0 0 0 0 0
1484 Šimon Vlček JIH DE 2 0 0 0 0 0
1485 Filip Stupka JIH FO 0 0 0 0 0 0
1486 Tadeáš Lexa JIH FO 0 0 0 0 0 0
1487 Ondřej Stejskal SLA DE 0 0 0 0 0 0
1488 Matthias Reisch ZLN DE 2 0 0 0 0 -3
1489 Adam Šimek ZLN FO 2 0 0 0 0 -3
1490 Tomáš Tureček ZLN FO 2 0 0 0 0 -3
1491 Robert Ernst ZLN DE 2 0 0 0 4 -4
1492 Alex Rodek TRI DE 0 0 0 0 0 0
1493 Jan Giercuszkiewicz TRI FO 0 0 0 0 0 0
1494 Peter Zamborsky TRI FO 2 0 0 0 2 -2
1495 Tadeáš Chalupa TRI DE 2 0 0 0 2 1
1496 Kryštof Adamský TRI DE 0 0 0 0 0 0
1497 Michael Počarovský TRI FO 0 0 0 0 0 0
1498 Adam Novotný MHK DE 2 0 0 0 0 -7
1499 David Svoboda MHK FO 0 0 0 0 0 0
1500 Adam Višňar MHK FO 0 0 0 0 0 0
1501 Šimon Kůstka MBL DE 5 0 0 0 0 1
1502 Lukáš Horák MBL FO 0 0 0 0 0 0
1503 Matěj Švec CEB DE 4 0 0 0 10 -5
1504 Mathias Šachl CEB DE 4 0 0 0 0 -4
1505 Jan Fencl KOM DE 4 0 0 0 0 -3
1506 Filip Vinkler FO 0 0 0 0 0 0
1507 Matyáš Brýdl DE 0 0 0 0 0 0
1508 Dominik Chlupáč PCE DE 0 0 0 0 0 0
1509 Jakub Pánek PCE FO 0 0 0 0 0 0
1510 Jindřich Šimánek PCE FO 3 0 0 0 0 -2
1511 Tobiáš Beran KVA FO 0 0 0 0 0 0
1512 Jan Pavlis KVA FO 0 0 0 0 0 0
1513 František Pavlovic KVA FO 0 0 0 0 0 0
1514 Stanislav Barda KVA FO 4 0 0 0 2 -1
1515 Jonáš Vaníček KVA FO 0 0 0 0 0 0
1516 Kirill Balbyshkin KVA FO 0 0 0 0 0 0
1517 Maik Mähler KVA FO 0 0 0 0 0 0
1518 Matěj Adam DE 0 0 0 0 0 0
1519 Jonáš Kubatík VIT FO 0 0 0 0 0 0
1520 Matyáš Vik VIT FO 2 0 0 0 0 -2
1521 Ivan Snopek CHM FO 0 0 0 0 0 0
1522 Daniel Šabaka CHM DE 2 0 0 0 0 -3
1523 Matyáš Hloušek LIB FO 0 0 0 0 0 0
1524 Jakub Cerman LIB FO 0 0 0 0 0 0
1525 Věra Šťástková LIB FO 2 0 0 0 0 0
1526 Adolf Zub JIH FO 0 0 0 0 0 0
1527 Matiáš Piskač JIH DE 0 0 0 0 0 0
1528 Ester Rosenbaumová SLA FO 0 0 0 0 0 0
1529 Petr Hoferek ZLN FO 2 0 0 0 0 -2
1530 Tobias Číhal ZLN DE 2 0 0 0 0 0
1531 Marek Čajánek ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1532 Lukáš Kijonka TRI FO 1 0 0 0 0 0
1533 Vít Cieslar TRI FO 1 0 0 0 0 0
1534 Vít Holáň TRI DE 1 0 0 0 0 0
1535 Maxmilián Niemczyk TRI DE 1 0 0 0 0 0
1536 Dominick Radim Byrtus TRI DE 0 0 0 0 0 0
1537 Štěpán Chramosta MHK DE 2 0 0 0 0 -5
1538 Andrej Adamkov MHK FO 2 0 0 0 0 -5
1539 Šimon Koubek MHK DE 0 0 0 0 0 0
1540 Mikuláš Albert Macháček MBL DE 7 0 0 0 4 5
1541 Jindřich Hašek CEB DE 0 0 0 0 0 0
1542 Jan Chaloupka CEB DE 4 0 0 0 0 -3
1543 Antoni Chruslinski KOM FO 5 0 0 0 2 -2
1544 Jan Kačmáček PIL DE 2 0 0 0 0 0
1545 Damir Iuzeev PIL DE 0 0 0 0 0 0
1546 Martin Komorous PIL DE 0 0 0 0 0 0
1547 Damián Franc KVA FO 0 0 0 0 0 0
1548 Eliáš Zenkl FO 0 0 0 0 0 0
1549 Maxmilian Mareš VIT FO 1 0 0 0 2 -2
1550 Filip David VIT FO 2 0 0 0 0 -1
1551 Jakub Kučerňák VIT FO 2 0 0 0 2 -3
1552 Marek Hrabina VIT FO 0 0 0 0 0 0
1553 Maxmilián Rabas CHM DE 1 0 0 0 2 -1
1554 Alexandr Moskvitin CHM FO 0 0 0 0 0 0
1555 Adam Konvalinka CHM DE 2 0 0 0 0 -3
1556 Dominik Cerman LIB DE 4 0 0 0 0 0
1557 Adam Rozsíval LIB DE 0 0 0 0 0 0
1558 Mikuláš Duba JIH DE 0 0 0 0 0 0
1559 Šimon Timko JIH FO 0 0 0 0 0 0
1560 Jan Šimek JIH DE 2 0 0 0 0 -1
1561 Matěj Dvorský SLA DE 0 0 0 0 0 0
1562 Jan Malacha SLA DE 5 0 0 0 2 4
1563 Albert Štramberský ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1564 Szymon Niedoba TRI DE 1 0 0 0 0 -3
1565 Jan Pečonka TRI FO 2 0 0 0 0 -1
1566 Matyáš Franc MHK DE 2 0 0 0 0 -5
1567 Tomáš Pletka MBL FO 0 0 0 0 0 0
1568 Vojtěch Slavata MBL FO 0 0 0 0 0 0
1569 Maxime Kulhavy MBL DE 0 0 0 0 0 0
1570 Lucas Mensator MBL FO 0 0 0 0 0 0
1571 Max Benda CEB FO 0 0 0 0 0 0
1572 Jiří Eliáš CEB DE 0 0 0 0 0 0
1573 Dominik Rous DE 0 0 0 0 0 0
1574 Matěj Březina PIL FO 1 0 0 0 0 0
1575 Matěj Smazal PIL DE 2 0 0 0 2 -1
1576 Lev Glavan Čander PIL DE 0 0 0 0 0 0
1577 Alex Herynk PCE DE 2 0 0 0 4 0
1578 Jakub Hladík PCE FO 0 0 0 0 0 0
1579 Adam Chlapovič KVA DE 0 0 0 0 0 0
1580 Jiří Kubát KVA FO 1 0 0 0 0 0
1581 Jáchym Kincl DE 0 0 0 0 0 0
1582 Valter Vlk FO 0 0 0 0 0 0
1583 Bryan Kaszper VIT FO 0 0 0 0 0 0
1584 Stanislav Špok VIT FO 0 0 0 0 0 0
1585 Kristián Machač VIT DE 1 0 0 0 2 1
1586 Tommy Luis Hirth CHM FO 0 0 0 0 0 0
1587 Adam Hagara CHM DE 2 0 0 0 4 -4
1588 Patrik Boček CHM FO 0 0 0 0 0 0
1589 Josef Fadrhonc LIB FO 6 0 0 0 2 -1
1590 Dominik Matulka JIH FO 2 0 0 0 0 0
1591 Marek Tomica JIH DE 2 0 0 0 0 -2
1592 Patrik Hlušička SLA FO 0 0 0 0 0 0
1593 Jan Novák SLA DE 5 0 0 0 4 -1
1594 Ivan Pažout ZLN FO 1 0 0 0 0 -2
1595 Vojtěch Juřena ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1596 Sebastián Horký ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1597 Marek Kohut TRI DE 1 0 0 0 0 0
1598 Jiří Dostál TRI FO 0 0 0 0 0 0
1599 Viktor Hanák TRI FO 2 0 0 0 0 0
1600 Marek Przeczek TRI FO 1 0 0 0 0 0
1601 Martin Špaček TRI FO 1 0 0 0 0 0
1602 Šimon Havlina MHK DE 2 0 0 0 2 -4
1603 Martin Krupka MBL FO 3 0 0 0 0 -1
1604 Adam Ladra MBL FO 0 0 0 0 0 0
1605 Filip Voráček CEB FO 0 0 0 0 0 0
1606 Radim Klimeš CEB DE 0 0 0 0 0 0
1607 David Przeczek CEB DE 0 0 0 0 0 0
1608 Šimon Volf PLZ DE 0 0 0 0 0 0
1609 Ronny Morkes PLZ FO 2 0 0 0 0 0
1610 Ondřej Holub PLZ DE 3 0 0 0 2 0
1611 Sebastien Bango FO 0 0 0 0 0 0
1612 Jakub Mičánek DE 0 0 0 0 0 0
1613 Filip Komínek KOM FO 5 0 0 0 2 -3
1614 Štěpán Muller PIL FO 0 0 0 0 0 0
1615 Dušan Savič PCE DE 0 0 0 0 0 0
1616 Milan Jirouš PCE FO 0 0 0 0 0 0
1617 Daniel Choutka PCE DE 0 0 0 0 0 0
1618 Vojtěch Hüttl KVA FO 0 0 0 0 0 0
1619 Marek Kubík KVA FO 4 0 0 0 2 2
1620 Petr Mašek KVA DE 0 0 0 0 0 0
1621 Samuel Orgován FO 0 0 0 0 0 0
1622 Viliam Sivek FO 0 0 0 0 0 0
1623 Jiří Noworyta VIT DE 1 0 0 0 0 -2
1624 Matěj Balvín VIT FO 0 0 0 0 0 0
1625 Martin Pátek CHM FO 2 0 0 0 0 -4
1626 Jan Dvořák CHM DE 0 0 0 0 0 0
1627 Miroslav Sojčík CHM FO 2 0 0 0 0 -5
1628 Jakub Jíra CHM FO 2 0 0 0 2 -2
1629 Ondřej Krejčík CHM FO 2 0 0 0 2 -1
1630 Matyáš Trupl JIH DE 2 0 0 0 0 0
1631 Tobiáš Javorský JIH FO 2 0 0 0 0 0
1632 Tomáš Marek SLA DE 0 0 0 0 0 0
1633 Michal Jordán ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1634 Matyáš Ajgl ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1635 Timofij Holovko ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1636 Richard Kořének ZLN DE 1 0 0 0 0 0
1637 Prokop Maček TRI DE 2 0 0 0 0 -1
1638 Matěj Smolka TRI FO 1 0 0 0 2 -1
1639 Matyáš Martinec MHK FO 2 0 0 0 2 -5
1640 Tomáš Sokol MHK FO 2 0 0 0 0 -3
1641 Adam Šimek MBL FO 0 0 0 0 0 0
1642 Adam Meňhart MBL DE 0 0 0 0 0 0
1643 Marek Chára MBL FO 0 0 0 0 0 0
1644 Tadeáš Ferda CEB DE 0 0 0 0 0 0
1645 Jaroslav Hobl PLZ FO 0 0 0 0 0 0
1646 Lukáš Kocián PIL FO 0 0 0 0 0 0
1647 Marek Pešula PIL FO 0 0 0 0 0 0
1648 Matěj Domanský PIL FO 0 0 0 0 0 0
1649 Matěj Gottwald PIL DE 2 0 0 0 2 1
1650 Kostiantyn Blotskyi PIL FO 2 0 0 0 0 0
1651 Aneta Paroubková PIL FO 0 0 0 0 0 0
1652 Matěj Cimrman PIL FO 2 0 0 0 0 -2
1653 Filip Rakouš PCE FO 0 0 0 0 0 0
1654 Vojtěch Andrle PCE FO 2 0 0 0 0 -3
1655 Denis Dobiáš PCE FO 0 0 0 0 0 0
1656 Adam Rybár KVA FO 0 0 0 0 0 0
1657 Josef Postl KVA DE 4 0 0 0 0 -3
1658 Matyáš Dudek VIT FO 2 0 0 0 0 -3
1659 Přemysl Juroš VIT FO 2 0 0 0 25 -5
1660 Adam Muczka VIT DE 2 0 0 0 0 -6
1661 Daniel Hodeček VIT DE 0 0 0 0 0 0
1662 Andrej Kopčaj VIT DE 2 0 0 0 0 -1
1663 Jakub Hájek VIT FO 0 0 0 0 0 0
1664 Viktor Dvořák CHM DE 1 0 0 0 0 0
1665 Tadeáš Dvořák CHM FO 0 0 0 0 0 0
1666 Šimon Vavřík CHM FO 2 0 0 0 0 -3
1667 Tadeáš Jančařík LIB FO 0 0 0 0 0 0
1668 Václav Lochman LIB DE 0 0 0 0 0 0
1669 Josef Matoušek JIH FO 2 0 0 0 0 -2
1670 Štěpán Mikulka ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1671 Tobiáš Mišurec ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1672 Daniel Hodeček TRI DE 1 0 0 0 0 -1
1673 Julian Panasewicz TRI FO 0 0 0 0 0 0
1674 Martin Rejthar MHK DE 0 0 0 0 0 0
1675 Štěpán Lukášek MHK FO 0 0 0 0 0 0
1676 Dominik Chlupáč MHK DE 2 0 0 0 0 1
1677 Hynek Vtelenský MBL DE 6 0 0 0 2 0
1678 Jan Sedlář CEB FO 0 0 0 0 0 0
1679 Matěj Štěpán CEB FO 0 0 0 0 0 0
1680 Jan Linka KOM FO 4 0 0 0 0 -6
1681 Josef Matějovský PIL FO 0 0 0 0 0 0
1682 Marek Pospíšil PIL FO 0 0 0 0 0 0
1683 František Florián PCE DE 0 0 0 0 0 0
1684 Robin Mach PCE DE 7 0 0 0 2 -3
1685 Tomáš Pávek PCE FO 0 0 0 0 0 0
1686 Jan Bezstarosti PCE DE 0 0 0 0 0 0
1687 Jan Bajer DE 0 0 0 0 0 0
1688 Šimon Janáč FO 0 0 0 0 0 0
1689 Oliver Vaňha FO 0 0 0 0 0 0
1690 Samuel Platil FO 0 0 0 0 0 0
1691 Tomáš Holý VIT FO 0 0 0 0 0 0
1692 Daniel Rattman VIT DE 2 0 0 0 0 -1
1693 Michal Witoš CHM FO 2 0 0 0 0 -1
1694 Adam Falis CHM DE 2 0 0 0 2 -5
1695 Miroslav Beneš CHM DE 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Jan Vláčil KLA GK 1 00:00 2 0 100 0 0 0
2. Matěj Přikryl SPA GK 1 00:00 1 0 100 0 0 0
3. Leonhard Mayer SLZ GK 1 00:00 16 0 100 0 0 0
4. Lukáš Kalčík KVA GK 1 00:00 6 0 100 0 0 0
5. Tomáš Průšek LIB GK 1 00:00 2 0 100 0 0 0
6. Andrej Smetana MBL GK 1 00:00 30 1 96.77 3.88 0 0
7. Tomáš Uhel PIL GK 2 00:00 105 4 96.33 1.78 0 2
8. Denis Beran PLZ GK 2 00:00 25 1 96.15 1.16 0 0
9. Gabriel Lemberger SLZ GK 6 00:00 121 6 95.28 2.01 0 0
10. Václav Osvald PLZ GK 7 00:00 201 10 95.26 1.63 0 0
11. Ondřej Maňák KVA GK 1 00:00 19 1 95 1.91 0 0
12. Denis Beran PLZ GK 15 00:00 380 26 93.6 1.88 4 0
13. Jakub Makar WAR GK 1 00:00 28 2 93.33 25.26 0 0
14. Václav Vostřák PCE GK 2 00:00 28 2 93.33 1.33 1 0
15. Tomáš Hájek PCE GK 5 00:00 137 10 93.2 2 1 0
16. Filip Filip SPA GK 8 00:00 205 15 93.18 2 1 2
17. Marek Smékal CEB GK 3 00:00 62 5 92.54 3.31 0 0
18. Matyáš Morava JIH GK 2 00:00 73 6 92.41 2.86 0 0
19. Václav Osvald PLZ GK 8 00:00 242 20 92.37 2.48 0 0
20. Ondřej Kadoun KVA GK 6 00:00 167 14 92.27 2.33 1 0
21. Tomáš Uhel PIL GK 9 00:00 226 19 92.24 2.12 0 2
22. Václav Osvald PLZ GK 15 00:00 450 39 92.02 2.76 0 0
23. Ondřej Maxin LIB GK 6 00:00 149 13 91.98 2.17 0 0
24. Petr Kijonka KOM GK 4 00:00 126 11 91.97 2.78 0 0
25. David Brůček KOM GK 17 00:00 442 39 91.89 2.35 1 0
26. Matyáš Morava JIH GK 22 00:00 539 48 91.82 2.17 3 2
27. Ondřej Maxin LIB GK 18 00:00 415 37 91.81 2.42 1 4
28. Tomáš Winkelhöfer LIT GK 6 00:00 177 16 91.71 3.2 0 0
29. Čeněk Jirgl CEB GK 1 00:00 11 1 91.67 2.03 0 0
30. Kryštof Štěpánek SLA GK 20 00:00 571 52 91.65 2.7 3 0
31. Ondřej Maňák KVA GK 2 00:00 43 4 91.49 2.02 1 0
32. Ondřej Maňák KVA GK 14 00:00 266 25 91.41 2.49 1 0
33. Kryštof Štěpánek SLA GK 4 00:00 104 10 91.23 2.7 1 0
34. Marek Bešta PIL GK 8 00:00 187 18 91.22 3.25 0 0
35. Patrik Beneš HBR GK 4 00:00 154 15 91.12 4.09 0 0
36. Tomáš Uhel PIL GK 24 00:00 769 76 91.01 3.37 0 14
37. Tadeáš Schejbal CEB GK 10 00:00 313 31 90.99 3.31 0 0
38. Simon Pešout CHM GK 27 00:00 746 74 90.98 2.81 2 0
39. Filip Luňák MHK GK 5 00:00 110 11 90.91 2.23 0 0
40. Matěj Všetečka SPA GK 3 00:00 58 6 90.63 2.4 0 0
41. Tomáš Zmítko LIT GK 3 00:00 114 12 90.48 4.04 0 0
42. Štěpán Fafejta SPA GK 2 00:00 38 4 90.48 2 0 0
43. Andrej Smetana MBL GK 3 00:00 56 6 90.32 2 0 0
44. Daniel Oprchalský VIT GK 1 00:00 28 3 90.32 3 0 0
45. Jakub Barák WAR GK 7 00:00 195 21 90.28 3.27 0 0
46. Tomáš Průšek LIB GK 13 00:00 235 26 90.04 2.42 0 0
47. Tomáš Průšek LIB GK 4 00:00 108 12 90 2.97 0 0
48. Jakub Chalupský CHM GK 3 00:00 71 8 89.87 4.64 0 0
49. Petr Kijonka KOM GK 7 00:00 208 24 89.66 3.4 0 0
50. Matyáš Jurečka MDS GK 9 00:00 377 44 89.55 4.85 0 2
51. Tomáš Winkelhöfer LIT GK 12 00:00 382 45 89.46 4.12 0 0
52. Tomáš Hájek PCE GK 7 00:00 177 21 89.39 3.14 0 2
53. Jan Kovářík ZLN GK 9 00:00 185 22 89.37 2.78 0 0
54. Jaroslav Martínek MBL GK 20 00:00 417 50 89.29 2.77 2 0
55. Simon Pešout CHM GK 5 00:00 207 25 89.22 5.01 0 0
56. Filip Filip SPA GK 9 00:00 237 29 89.1 3.2 1 2
57. Oliver Vítek MHK GK 20 00:00 553 68 89.05 3.4 4 4
58. Ondřej Slavík WAR GK 6 00:00 179 22 89.05 3.64 1 2
59. Tadeáš Schejbal CEB GK 27 00:00 669 83 88.96 3.12 2 2
60. Matyáš Morava JIH GK 7 00:00 240 30 88.89 4.58 1 0
61. Ondřej Maxin LIB GK 6 00:00 159 20 88.83 3.33 1 0
62. Jakub Kubina VIT GK 7 00:00 135 17 88.82 2.41 1 0
63. Kryštof Štěpánek SLA GK 7 00:00 214 27 88.8 4.08 0 0
64. Tadeáš Schejbal CEB GK 4 00:00 102 13 88.7 3.88 1 0
65. Šimon Holaň VSE GK 21 00:00 656 84 88.65 4.05 1 0
66. David Krejčí TRI GK 8 00:00 195 25 88.64 3.33 0 0
67. Oliver Vítek MHK GK 5 00:00 85 11 88.54 2.65 0 0
68. Gabriel Lemberger SLZ GK 13 00:00 340 44 88.54 3.5 0 0
69. Matěj Vavřina PCE GK 19 00:00 421 55 88.45 3.49 2 0
70. Matěj Všetečka SPA GK 16 00:00 368 49 88.25 3.38 1 0
71. Tobiáš Ořechovský VIT GK 2 00:00 37 5 88.1 2.4 1 0
72. Bastian Bauer SLZ GK 6 00:00 155 21 88.07 3.4 0 0
73. Filip Filip SPA GK 3 00:00 96 13 88.07 4.35 0 0
74. Ondřej Kadoun KVA GK 16 00:00 299 41 87.94 2.78 1 0
75. Tomáš Hájek PCE GK 11 00:00 291 40 87.92 4.03 0 0
76. Andrej Smetana MBL GK 9 00:00 174 24 87.88 2.91 0 2
77. Filip Lahoda HBR GK 7 00:00 239 33 87.87 5.21 0 0
78. Lukáš Hrabinec KOM GK 6 00:00 151 21 87.79 4.82 0 0
79. Adam Sedláček CHM GK 1 00:00 7 1 87.5 4.31 0 0
80. Jan Ftáček MDS GK 1 00:00 28 4 87.5 4.18 0 0
81. Daniel Oprchalský VIT GK 1 00:00 21 3 87.5 3 0 0
82. David Krejčí TRI GK 2 00:00 42 6 87.5 3.04 0 0
83. Ondřej Kadoun KVA GK 4 00:00 69 10 87.34 2.8 0 0
84. Ondřej Večeřa ZLN GK 17 00:00 296 43 87.32 3.15 1 0
85. Petr Kijonka KOM GK 6 00:00 136 20 87.18 3.3 0 0
86. Michal Damašek KLA GK 9 00:00 285 42 87.16 5.02 0 0
87. Jakub Barák WAR GK 3 00:00 81 12 87.1 5.15 0 0
88. Oliver Pinc LIT GK 4 00:00 114 17 87.02 5.51 0 0
89. Šimon Holaň VSE GK 8 00:00 206 31 86.92 3.88 0 0
90. David Krejčí TRI GK 15 00:00 319 49 86.68 3.53 0 2
91. Pavel Malypetr TAB GK 6 00:00 130 20 86.67 3.92 0 0
92. Matyáš Hrankay TRI GK 6 00:00 78 12 86.67 2.66 1 0
93. Matěj Vavřina PCE GK 1 00:00 13 2 86.67 3.5 0 0
94. Tomáš Zmítko LIT GK 2 00:00 58 9 86.57 4.63 0 0
95. Adam Barchánek SLA GK 9 00:00 192 30 86.49 3.39 2 0
96. Patrik Beneš HBR GK 17 00:00 627 98 86.48 7.32 0 0
97. Oliver Pinc LIT GK 16 00:00 466 73 86.46 5.15 0 0
98. Petr Zralý KLA GK 2 00:00 51 8 86.44 5.14 0 0
99. Adam Barchánek SLA GK 4 00:00 70 11 86.42 3.09 0 0
100. Matyáš Novotný JIH GK 7 00:00 159 25 86.41 4.37 1 0
101. Lukáš Kalčík KVA GK 1 00:00 19 3 86.36 3 0 0
102. Jaroslav Martínek MBL GK 7 00:00 120 19 86.33 2.69 0 0
103. Petr Zralý KLA GK 19 00:00 507 81 86.22 5.22 0 0
104. Filip Lahoda HBR GK 7 00:00 205 33 86.13 6.03 0 0
105. Filip Lahoda HBR GK 14 00:00 514 85 85.81 7.2 0 2
106. Filip Luňák MHK GK 9 00:00 181 30 85.78 3.68 0 2
107. Denis Beran PLZ GK 2 00:00 42 7 85.71 3.5 0 0
108. David Brůček KOM GK 4 00:00 102 17 85.71 4.16 0 0
109. Jakub Kubina VIT GK 14 00:00 268 45 85.62 3.31 0 0
110. Simon Pešout CHM GK 2 00:00 53 9 85.48 5 0 0
111. Jan Kalkus TAB GK 6 00:00 141 24 85.45 4.97 0 0
112. Alex Bartoš TRI GK 2 00:00 35 6 85.37 3.63 0 0
113. Matyáš Jurečka MDS GK 23 00:00 653 112 85.36 6.04 0 2
114. Michal Damašek KLA GK 19 00:00 448 77 85.33 6.12 1 0
115. Ondřej Večeřa ZLN GK 2 00:00 58 10 85.29 5.57 0 0
116. Bastian Bauer SLZ GK 14 00:00 294 51 85.22 3.87 0 2
117. Ondřej Slavík WAR GK 4 00:00 91 16 85.05 4.6 0 0
118. Jan Kalkus TAB GK 17 00:00 478 84 85.05 5.2 1 0
119. Adam Sedláček CHM GK 4 00:00 142 25 85.03 6.25 0 0
120. Alex Bartoš TRI GK 11 00:00 175 31 84.95 3.11 0 0
121. Pavel Malypetr TAB GK 12 00:00 341 61 84.83 5.73 0 0
122. Jaroslav Martínek MBL GK 7 00:00 117 21 84.78 3.13 1 0
123. Jakub Tylšar WAR GK 3 00:00 61 11 84.72 4.92 0 0
124. Jakub Makar WAR GK 18 00:00 508 93 84.53 5.95 0 2
125. Tobiáš Ořechovský VIT GK 15 00:00 218 40 84.5 3.01 1 0
126. Matěj Vavřina PCE GK 4 00:00 65 12 84.42 3.83 0 0
127. Ondřej Petruň MDS GK 14 00:00 327 61 84.28 7.16 0 0
128. Vojtěch Pokorný HBR GK 1 00:00 32 6 84.21 6 0 0
129. Marek Sedláček ZLN GK 4 00:00 85 16 84.16 5.95 0 0
130. Ondřej Večeřa ZLN GK 8 00:00 162 31 83.94 5.08 0 0
131. Richard Marossy PCE GK 2 00:00 57 11 83.82 5.94 0 0
132. Matyáš Hostek KVA GK 4 00:00 67 13 83.75 4.19 0 0
133. Adam Barchánek SLA GK 2 00:00 35 7 83.33 5.41 0 0
134. Tobiáš Ořechovský VIT GK 1 00:00 19 4 82.61 10.75 0 0
135. Matyáš Hrankay TRI GK 2 00:00 23 5 82.14 6.12 0 0
136. Marek Sedláček ZLN GK 6 00:00 131 29 81.88 4.95 0 0
137. Ondřej Petruň MDS GK 2 00:00 53 12 81.54 12 0 0
138. Matyáš Novotný JIH GK 4 00:00 126 29 81.29 8.25 0 0
139. Jan Kovářík ZLN GK 2 00:00 34 8 80.95 6.21 0 0
140. Martin Bureš LIB GK 1 00:00 21 5 80.77 5 0 0
141. Philip Hudritsch SLZ GK 2 00:00 41 10 80.39 5.05 0 0
142. Jakub Chalupský CHM GK 1 00:00 4 1 80 5.38 0 0
143. Lukáš Hrabinec KOM GK 1 00:00 27 7 79.41 7 0 0
144. Michal Šťastný HBR GK 3 00:00 63 17 78.75 9.16 0 0
145. Šimon David VSE GK 8 00:00 213 58 78.6 7.83 0 0
146. Adam Říha WAR GK 3 00:00 55 15 78.57 8.32 0 0
147. Jakub Kubina VIT GK 2 00:00 39 11 78 6.81 0 0
148. Šimon David VSE GK 1 00:00 10 3 76.92 4.29 0 0
149. Dominik Zvěřina JIH GK 1 00:00 6 2 75 3.83 0 0
150. Jakub Chalupský CHM GK 1 00:00 31 11 73.81 11 0 0
151. Filip Luňák MHK GK 2 00:00 28 11 71.79 5.98 0 0
152. Jan Kovářík ZLN GK 1 00:00 7 3 70 15.41 0 0
153. Čeněk Jirgl CEB GK 1 00:00 6 3 66.67 12.75 0 0
154. Marek Smékal CEB GK 1 00:00 13 8 61.9 12.28 0 0
155. Marian Macíček VSE GK 1 00:00 3 4 42.86 13.33 0 0
156. Oliver Vítek MHK GK 1 00:00 3 4 42.86 28.57 0 0
157. Martin Bureš LIB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
158. Matyáš Náprstek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
159. Dominik Jindra GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
160. Marek Smékal CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
161. Jakub Válka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
162. Jan Řezáč MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
163. Matyáš Hostek KVA GK 1 00:00 0 1 0 2.06 0 0
164. Miroslav Líbal GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
165. Matěj Pertlíček GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
166. Jan Miroslav Brič GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
167. Michal Mitev GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
168. Dominik Zvěřina GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
169. Lukáš Hrabinec KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
170. Jan Chábera SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
171. Fabien Prokop GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
172. Jakub Šmíd GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
173. Václav Votava GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
174. Anna Putnová GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
175. Monika Mirilovičová GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
176. Vojta Svoboda GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
177. Václav Vostřák PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
178. Radek Plášil GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
179. David Vošta GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
180. Tobiáš Binko GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
181. Michal Pospíšil KLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
182. Leonhard Mayer GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
183. Štěpán Fafejta GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
184. Elisei Matiunin GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
185. Philip Hudritsch GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
186. Nelltje Cornel Maiwald LIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
187. Filip Lahoda GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
188. Marek Bešta PIL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
189. Matěj Jirout PIL GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
190. David Urban GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
191. Jakub Dostál GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
192. Lukáš Vyškovský GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
193. Adrian Köhler GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
194. Bruno Joura GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
195. Michal Šťastný GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
196. Jakub Tichý GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
197. Jakub Tylšar GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
198. Adam Říha WAR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
199. Jan Ftáček GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
200. Vojtěch Pokorný HBR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
201. David Šturala GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
202. Matyáš Náprstek CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
203. Dominik Jindra CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
204. Jakub Válka PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
205. Elisei Matiunin LIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
206. Nelltje Cornel Maiwald LIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
207. Miroslav Líbal CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
208. Matěj Jirout PIL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
209. Matěj Pertlíček KVA GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
210. Jan Miroslav Brič CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
211. Michal Mitev CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
212. Radek Plášil TAB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
213. Jan Chábera SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
214. Jakub Dostál MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
215. David Vošta TAB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
216. Jakub Šmíd PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
217. Tobiáš Binko SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
218. Václav Votava SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
219. Jakub Tichý MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
220. Jan Řezáč MBL GK 1 00:00 0 1 0 1.5 0 0
221. Monika Mirilovičová GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
222. Richard Marossy PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
223. Matěj Přikryl SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
224. Vojta Svoboda SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
225. David Urban WAR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
226. Marián Sventek TRI GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
227. Fabien Prokop ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
228. Lukáš Vyškovský GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
229. Adrian Köhler VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
230. Bruno Joura WAR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
231. Anna Putnová KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
232. David Šturala VSE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
233. Dominik Zvěřina JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
234. Martin Bureš LIB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
235. Jan Chábera SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
236. Fabien Prokop ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
237. Alex Bartoš TRI GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
238. Jakub Dostál MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
239. Jakub Šmíd PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
240. Adrian Köhler VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
241. Matyáš Náprstek CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
242. Adam Sedláček CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
243. Tobiáš Binko GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
244. Václav Votava SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
245. Matyáš Hrankay TRI GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
246. Jakub Tichý MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
247. Dominik Jindra CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
248. Jakub Válka PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
249. Štěpán Fafejta GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
250. Marek Sedláček ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
251. Jan Řezáč MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
252. Anna Putnová GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
253. Monika Mirilovičová SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
254. Čeněk Jirgl CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
255. Richard Marossy PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
256. Lukáš Kalčík KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
257. Filip Lahoda GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
258. Marek Bešta PIL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
259. Matyáš Hostek KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
260. Matěj Všetečka SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
261. Matěj Přikryl GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
262. Matyáš Novotný JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
263. Vojta Svoboda SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
264. Miroslav Líbal CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
265. David Brůček GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
266. Matěj Jirout PIL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
267. Václav Vostřák PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
268. Matěj Pertlíček KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
269. Daniel Oprchalský VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
270. Jan Miroslav Brič CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
271. Michal Mitev CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0

Související dokumenty:


Související články:

9. třída: Ve finále se o mistrovský titul utkají Škoda Plzeň a Liberec
Ve finále Extraligy devátých tříd se utkají mužstva Liberce a Škody Plzeň. Zatímco Bílí Tygři rozhodli o svém postupu přes Pardubice už ve dvou zápasech, indiáni přetlačili obhájce titulu z Mladé Boleslavi až v rozhodujícím třetím utkání.
9. třída: Pardubice otáčely, do semifinále postupují i Škodovka, Boleslav a Liberec
Jako první ze všech českých extraligových soutěží poznala jména všech semifinalistů Extraliga devátých tříd. O víkendu si doma rychlý postup vybojovaly Škoda Plzeň a Liberec, venku Mladá Boleslav a na závěr přidaly v nejnapínavější sérii postup Pardubice.
9. třída: Vzdor Sparty a radost Motoru, jinak v osmifinále vítězili favorité
Úvodní kolo play-off za sebou mají týmy v Extralize devátých tříd. Z níže nasazených mužstev vybojovaly postup přes osmifinále České Budějovice, do třetího utkání dospěla pouze série mezi Kometou Brnou a Spartou Praha. Ostatních šest sérií skončilo výsledkem 2:0 pro tabulkové favority, ale větší část zápasů byla velmi dramatická.
9. třída: Play-off začíná ve středu, do akce jde rovnou všech 16 účastníků
Souběžně s dorosteneckým play-off vypuknou vyřazovací boje také v nejmladší extraligové kategorii v českém hokeji, tedy v deváté třídě. Budoucí mistr republiky potřebuje k úspěchu projít přes čtyři kola, přičemž v prvních třech si může dovolit vždy maximálně jedno zaváhání.
9. třída: Nadstavby vyvrcholily, o čelo se hrálo do posledních sekund
Závěrečnými dvěma koly vyvrcholily nadstavbové skupiny Extraliga devátých tříd. O všech postupujících týmech do play-off už bylo jasno před víkendem, nyní se rozhodovalo pouze o jejich nasazení. Z nejvýhodnějších příček nakonec půjdou do vyřazovacích bojů Škoda Plzeň a Kometa Brno.
9. třída: Sparta, Wolves, Vítkovice a Hradec zkompletovali sestavu pro play-off
Extraliga devátých tříd už před závěrečným víkendem nadstaveb poznala všechny účastníky vyřazovacích bojů. Ke členům vrchních skupin se ze skupiny F přidaly Sparta Praha a Pilsen Wolves, ze skupiny G pak Vítkovice a Hradec Králové.
Taháky týdne: Play-off v juniorské extralize, v dalších soutěžích se bojuje o postup
Juniorská extraliga už zná postupující do play-off, ale i účastníky play-down. V dalších soutěžích pak finišují tabulky, které definitivně rozklíčují postupující do závěrečných bojů.
9. třída: Třinec promluvil do dramatu, nejlepší víkend sezony pro Warriors
Poslední dva týdny zbývají odehrát v nadstavbových skupinách Extraligy 9. tříd. Uplynulý týden znovu nabídl několik překvapení: České Budějovice si vyšláply na Liberec, Warriors Brno zdolali Vítkovice a Třinec vysokým poměrem uspěl na ledě Komety.
9. třída: Velké překvapení pod Ještědem. Změnili se lídři všech čtyř skupin
Uplynulý víkend přinesl v Extralize devátých tříd změny na čele všech čtyř nadstavbových skupin. O největší překvapení se postarali hokejisté Škody Plzeň, kteří nastříleli Liberci jedenáct branek.
Taháky týdne: Repríza juniorského finále, dorost vyhlíží duel o záchranu
Juniorská extraliga se po roce vrátí do Českého Těšína, kde se střetnou třinečtí Oceláři se Spartou. V dorostenecké nejvyšší soutěži zabojují Olomouc s Kladnem o nesmírně důležité body směrem k záchraně a v extralize 9. tříd začínají nadstavbové odvety.