Extraliga 9. tříd 2023/24 (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej

1. část:

- 24 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“, 8 družstev ve skupině „C“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
a) - O pořadí v play-off:

- skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 1. - 4. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 1. - 4. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O účast v play-off:

- skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- skupina „G“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na 5. - 8. místě a dvě z družstev umístěných po 1. části ve skupině „B“ na 5. - 8. místě zařazených na základě územního principu se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část:
a) - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd:

- všechna družstva účastnící se části 2a) - „O pořadí v play-off“ a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. a 2. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. a 2. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na 2 vítězná utkání, finále na 3 vítězná utkání (2-14 utkání).

Pro účely určení pořadí družstev pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po

části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 7. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 2. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ na 8. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 7. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 1. místě se považuje za družstvo, které se umístilo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ na 8. místě.

Pro sestavení dvojic v osmifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „D“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupině „E“ atd.

Pro sestavování dvojic ve čtvrtfinále, semifinále a finále platí, že družstvo s nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“, družstvo s druhým nejvyšším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem s druhým nejnižším pořadím po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Pořadí družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

V osmifinále, čtvrtfinále a v semifinále platí, že se první utkání hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe. Ve finále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd v sezóně 2023-2024“.

b) - O udržení v extralize 9. tříd:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. a 6. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. a 6. místě sehrají jedno kolo play-down na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 6. místě a družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „G“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „F“ na 6. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2b) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2b) - „O účast v play-off“ hůře. Poražená družstva z této části soutěže sestupují do ligy 9. tříd.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii 9. tříd“ a části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2009. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie dorostu, tj. hráčky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.
 5. V utkáních části 3b) - „O udržení v extralize 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke

   dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže extraliga 9. tříd v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži extraliga 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže extraliga 9. tříd,

  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd a utkání za družstvo Klubu v extralize 9. tříd, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
 6. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 8. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy ze soutěže liga 9. tříd do Klubu.
 7. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 9. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. V utkáních, v nichž je družstvo klubu EC Red Bull Salzburg uvedeno na prvním místě a která jsou hrána na zimním stadionu v Salzburgu, je klub EC Red Bull Salzburg povinen zajistit na své náklady pro družstvo hostujícího Klubu ubytování a stravu v místě konání utkání a dále hostujícímu Klubu nahradit hostujícím Klubem prokazatelně vynaložené náklady na dopravu družstva Klubu do místa konání utkání.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže extraliga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 7. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do extraligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
01.09.2023 16:30 1. 8001 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 4:1 »
20.09.2023 16:40 1. 8002 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 6:2 »
02.09.2023 14:00 1. 8003 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 0:2 »
20.09.2023 12:00 1. 8004 HC Motor České Budějovice EC Red Bull Salzburg 4:2 »
08.09.2023 17:30 2. 8005 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 5:3 »
08.09.2023 16:45 2. 8006 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:4 sn »
08.09.2023 17:25 2. 8007 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 0:11 »
08.09.2023 18:00 2. 8008 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 5:4 »
09.09.2023 17:10 3. 8009 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 5:2 »
09.09.2023 13:00 3. 8010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
09.09.2023 18:15 3. 8011 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 4:5 »
09.09.2023 13:00 3. 8012 Piráti Chomutov EC Red Bull Salzburg 1:6 »
16.09.2023 16:30 4. 8013 HC Litvínov Piráti Chomutov 3:2 p »
16.09.2023 11:00 4. 8014 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 7:4 p »
16.09.2023 13:30 4. 8015 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 6:5 sn »
14.09.2023 15:10 4. 8016 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 1:5 »
23.09.2023 13:00 5. 8017 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 8:3 »
23.09.2023 12:30 5. 8018 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 1:3 »
24.11.2023 17:15 5. 8019 EC Red Bull Salzburg HC Energie Karlovy Vary 2:5 p »
23.09.2023 11:15 5. 8020 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 2:1 sn »
28.09.2023 16:00 6. 8021 HC Litvínov Rytíři Kladno 0:3 »
28.09.2023 14:00 6. 8022 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 7:6 »
29.09.2023 16:25 6. 8023 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 2:3 »
28.09.2023 12:30 6. 8024 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
30.09.2023 15:45 7. 8025 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:2 »
30.09.2023 13:00 7. 8026 HC ŠKODA PLZEŇ EC Red Bull Salzburg 6:5 »
30.09.2023 13:00 7. 8027 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 1:3 »
30.09.2023 12:40 7. 8028 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
07.10.2023 10:00 8. 8029 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 4:5 »
08.12.2023 18:40 8. 8030 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 8:5 »
07.10.2023 12:00 8. 8031 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:4 »
06.10.2023 15:00 8. 8032 EC Red Bull Salzburg HC Motor České Budějovice 2:5 p »
13.10.2023 15:00 9. 8033 HC Litvínov EC Red Bull Salzburg 4:7 »
18.11.2023 13:45 9. 8034 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 0:0 »
13.10.2023 17:00 9. 8035 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 9:1 »
13.10.2023 16:25 9. 8036 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:6 »
14.10.2023 16:00 10. 8037 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 3:2 »
14.10.2023 14:00 10. 8038 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 »
14.10.2023 16:10 10. 8039 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 1:6 »
14.10.2023 12:00 10. 8040 Piráti Chomutov EC Red Bull Salzburg 1:4 »
21.10.2023 12:30 11. 8041 Piráti Chomutov HC Litvínov 3:2 »
18.11.2023 12:40 11. 8042 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 4:5 p »
21.10.2023 12:30 11. 8043 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 4:5 »
21.10.2023 14:45 11. 8044 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 8:1 »
27.10.2023 15:00 12. 8045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:9 »
27.10.2023 16:40 12. 8046 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 1:2 »
27.10.2023 16:55 12. 8047 HC Energie Karlovy Vary EC Red Bull Salzburg 5:3 »
31.10.2023 17:25 12. 8048 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 1:4 »
05.12.2023 17:30 13. 8049 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:7 »
28.10.2023 14:25 13. 8050 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:5 »
28.10.2023 14:40 13. 8051 HC Pilsen Wolves EC Red Bull Salzburg 1:4 »
28.10.2023 14:45 13. 8052 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 »
03.11.2023 17:30 14. 8053 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:3 »
03.11.2023 17:10 14. 8054 HC ŠKODA PLZEŇ EC Red Bull Salzburg 6:0 »
17.10.2023 14:25 14. 8055 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 2:4 »
03.11.2023 16:55 14. 8056 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 11:4 »
04.11.2023 12:15 15. 8057 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 6:4 »
30.12.2023 16:40 15. 8058 HC Pilsen Wolves Rytíři Kladno 0:0 »
04.11.2023 14:55 15. 8059 HC ŠKODA PLZEŇ Piráti Chomutov 4:1 »
04.11.2023 11:30 15. 8060 HC Motor České Budějovice EC Red Bull Salzburg 0:5 k »
10.12.2023 17:15 16. 8061 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 0:0 »
13.11.2023 16:00 16. 8062 Piráti Chomutov HC Motor České Budějovice 3:2 p »
10.11.2023 17:25 16. 8063 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 3:9 »
10.11.2023 16:55 16. 8064 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 4:1 »
11.11.2023 14:25 17. 8065 HC Pilsen Wolves HC Litvínov 2:1 p »
11.11.2023 15:25 17. 8066 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
11.11.2023 12:15 17. 8067 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 5:0 »
05.01.2024 17:15 17. 8068 EC Red Bull Salzburg Piráti Chomutov 0:0 »
17.11.2023 15:00 18. 8069 HC Litvínov Piráti Chomutov 2:6 »
17.11.2023 17:25 18. 8070 Rytíři Kladno EC Red Bull Salzburg 3:8 »
17.11.2023 13:30 18. 8071 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:3 »
17.11.2023 13:40 18. 8072 HC Pilsen Wolves HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
25.11.2023 15:25 19. 8073 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:0 »
25.11.2023 15:00 19. 8074 HC Motor České Budějovice HC Pilsen Wolves 5:2 »
25.11.2023 11:00 19. 8075 EC Red Bull Salzburg HC Energie Karlovy Vary 5:6 p »
25.11.2023 12:30 19. 8076 Piráti Chomutov Rytíři Kladno 8:3 »
02.12.2023 16:00 20. 8077 HC Litvínov Rytíři Kladno 1:4 »
02.12.2023 17:30 20. 8078 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 3:2 »
02.12.2023 14:00 20. 8079 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 3:4 p »
02.12.2023 11:00 20. 8080 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 1:5 »
07.12.2023 16:00 21. 8081 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 4:2 »
08.12.2023 11:00 21. 8082 EC Red Bull Salzburg HC ŠKODA PLZEŇ 2:8 p »
09.12.2023 11:15 21. 8083 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:0 »
09.12.2023 11:40 21. 8084 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 4:7 »
01.12.2023 17:30 22. 8085 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
15.12.2023 17:25 22. 8086 Rytíři Kladno HC Pilsen Wolves 0:0 »
15.12.2023 15:00 22. 8087 Piráti Chomutov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
20.12.2023 17:15 22. 8088 EC Red Bull Salzburg HC Motor České Budějovice 0:0 »
11.12.2023 15:15 23. 8089 EC Red Bull Salzburg HC Litvínov 0:0 »
14.12.2023 16:00 23. 8090 HC Motor České Budějovice Piráti Chomutov 0:0 »
16.12.2023 16:10 23. 8091 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8092 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8093 HC Litvínov HC Pilsen Wolves 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8094 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8095 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 0:0 »
06.01.2024 11:00 24. 8096 EC Red Bull Salzburg Piráti Chomutov 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8097 Piráti Chomutov HC Litvínov 0:0 »
15.09.2023 17:15 25. 8098 EC Red Bull Salzburg Rytíři Kladno 4:3 p »
12.01.2024 15:00 25. 8099 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Pilsen Wolves 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8101 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8102 HC Pilsen Wolves HC Motor České Budějovice 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8103 HC Energie Karlovy Vary EC Red Bull Salzburg 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8104 Rytíři Kladno Piráti Chomutov 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8105 Rytíři Kladno HC Litvínov 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8106 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
03.12.2023 11:00 27. 8107 EC Red Bull Salzburg HC Pilsen Wolves 2:4 p »
17.12.2023 10:00 27. 8108 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8109 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:0 »
07.12.2023 17:15 28. 8110 EC Red Bull Salzburg HC ŠKODA PLZEŇ 6:2 p »
28.01.2024 12:00 28. 8111 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8112 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 0:0 »
02.09.2023 12:00 1. 8113 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 11:0 »
02.09.2023 16:00 1. 8114 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 4:1 »
02.09.2023 12:30 1. 8115 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 5:4 »
02.09.2023 15:00 1. 8116 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:0 »
08.09.2023 15:00 2. 8117 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 0:8 »
08.09.2023 15:00 2. 8118 HC Tábor HC Slavia Praha 6:2 »
08.09.2023 16:00 2. 8119 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 6:4 »
08.09.2023 16:30 2. 8120 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 5:2 »
09.09.2023 14:45 3. 8121 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 7:2 »
09.09.2023 12:00 3. 8122 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 1:12 »
09.09.2023 17:00 3. 8123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 7:5 »
09.09.2023 15:15 3. 8124 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 6:1 »
16.09.2023 12:15 4. 8125 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 3:6 »
16.09.2023 15:30 4. 8126 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 6:3 »
16.09.2023 15:00 4. 8127 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 9:2 »
06.10.2023 17:30 4. 8128 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 7:1 »
23.09.2023 11:15 5. 8129 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 12:1 »
23.09.2023 17:00 5. 8130 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 3:9 »
23.09.2023 15:15 5. 8131 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 2:5 »
23.09.2023 15:30 5. 8132 HC Tábor HC Sparta Praha 4:7 »
28.09.2023 12:55 6. 8133 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 1:6 »
28.09.2023 16:30 6. 8134 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 6:3 »
28.09.2023 16:00 6. 8135 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 0:2 »
28.09.2023 16:45 6. 8136 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 1:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8137 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 7:3 »
30.09.2023 15:30 7. 8138 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
30.09.2023 15:30 7. 8139 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:6 »
30.09.2023 12:30 7. 8140 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:7 »
07.10.2023 13:30 8. 8141 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:9 »
07.10.2023 12:15 8. 8142 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:4 »
07.10.2023 15:45 8. 8143 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
07.10.2023 15:30 8. 8144 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 1:5 »
13.10.2023 16:45 9. 8145 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 7:4 »
13.10.2023 18:00 9. 8146 HC Slavia Praha HC Tábor 1:0 »
13.10.2023 16:15 9. 8147 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:6 »
13.10.2023 18:00 9. 8148 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:5 »
14.10.2023 11:10 10. 8149 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 1:8 »
14.10.2023 13:45 10. 8150 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 »
14.10.2023 12:15 10. 8151 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 6:0 »
14.10.2023 12:15 10. 8152 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 6:11 »
21.10.2023 15:45 11. 8153 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 4:0 »
21.10.2023 15:30 11. 8154 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 3:6 »
21.10.2023 12:00 11. 8155 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 5:1 »
21.10.2023 15:15 11. 8156 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 3:4 p »
27.10.2023 11:25 12. 8157 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 3:9 »
24.10.2023 16:00 12. 8158 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 2:3 »
27.10.2023 16:30 12. 8159 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 3:4 p »
27.10.2023 16:15 12. 8160 HC Sparta Praha HC Tábor 5:4 p »
28.10.2023 12:30 13. 8161 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 7:2 »
28.10.2023 14:30 13. 8162 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 2:5 »
28.10.2023 12:00 13. 8163 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 1:5 »
28.10.2023 18:45 13. 8164 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
03.11.2023 13:30 14. 8165 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 4:3 p »
03.11.2023 17:00 14. 8166 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 3:4 sn »
03.11.2023 17:30 14. 8167 BK Mladá Boleslav HC Tábor 6:1 »
03.11.2023 16:30 14. 8168 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 7:1 »
07.12.2023 16:30 15. 8169 Bílí Tygři Liberec BK Havlíčkův Brod 5:1 »
04.11.2023 16:15 15. 8170 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 1:0 »
04.11.2023 12:00 15. 8171 HC DYNAMO PARDUBICE HC Tábor 11:0 »
04.11.2023 18:45 15. 8172 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 6:0 »
10.11.2023 15:00 16. 8173 BK Havlíčkův Brod Mountfield HK, a.s. 2:3 »
10.11.2023 13:30 16. 8174 HC Tábor HC Slavia Praha 2:8 »
10.11.2023 18:00 16. 8175 HC Sparta Praha HC DYNAMO PARDUBICE 5:1 »
10.11.2023 16:30 16. 8176 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 4:3 »
11.11.2023 12:00 17. 8177 BK Mladá Boleslav BK Havlíčkův Brod 12:2 »
11.11.2023 14:00 17. 8178 HC DYNAMO PARDUBICE Bílí Tygři Liberec 3:7 »
11.11.2023 13:30 17. 8179 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 2:4 »
11.11.2023 12:00 17. 8180 Mountfield HK, a.s. HC Tábor 8:1 »
17.11.2023 10:15 18. 8181 BK Havlíčkův Brod HC Tábor 1:6 »
21.12.2023 18:00 18. 8182 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 0:0 »
17.11.2023 16:00 18. 8183 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 7:6 »
17.11.2023 12:00 18. 8184 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
25.11.2023 12:00 19. 8185 HC DYNAMO PARDUBICE BK Havlíčkův Brod 11:0 »
25.11.2023 15:15 19. 8186 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 5:0 »
25.11.2023 15:30 19. 8187 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 4:8 »
25.11.2023 12:15 19. 8188 HC Tábor HC Sparta Praha 2:3 »
02.12.2023 12:00 20. 8189 BK Havlíčkův Brod HC Sparta Praha 2:8 »
02.12.2023 13:45 20. 8190 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 0:0 »
02.12.2023 16:00 20. 8191 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 5:3 »
02.12.2023 18:45 20. 8192 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 3:0 »
09.12.2023 18:45 21. 8193 HC Slavia Praha BK Havlíčkův Brod 2:1 »
09.12.2023 12:15 21. 8194 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 4:5 p »
09.12.2023 14:45 21. 8195 HC Tábor BK Mladá Boleslav 1:9 »
09.12.2023 12:30 21. 8196 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 0:3 »
15.12.2023 15:00 22. 8197 BK Havlíčkův Brod Bílí Tygři Liberec 0:0 »
15.12.2023 16:30 22. 8198 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 0:0 »
15.12.2023 19:00 22. 8199 HC Tábor HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
15.12.2023 16:15 22. 8200 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8201 Mountfield HK, a.s. BK Havlíčkův Brod 0:0 »
16.12.2023 14:30 23. 8202 HC Slavia Praha HC Tábor 0:0 »
16.12.2023 16:30 23. 8203 HC DYNAMO PARDUBICE HC Sparta Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 23. 8204 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8205 BK Havlíčkův Brod BK Mladá Boleslav 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8206 Bílí Tygři Liberec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8207 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8208 HC Tábor Mountfield HK, a.s. 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8209 HC Tábor BK Havlíčkův Brod 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8210 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:0 »
12.01.2024 18:00 25. 8211 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8212 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8213 BK Havlíčkův Brod HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8214 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8215 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8216 HC Sparta Praha HC Tábor 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8217 HC Sparta Praha BK Havlíčkův Brod 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8218 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8219 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8220 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8221 BK Havlíčkův Brod HC Slavia Praha 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8222 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8223 BK Mladá Boleslav HC Tábor 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8224 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 0:0 »
02.09.2023 14:30 1. 8225 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 12:1 »
02.09.2023 12:00 1. 8226 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 3:1 »
17.09.2023 13:00 1. 8227 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 5:3 »
02.09.2023 14:30 1. 8228 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 6:0 »
08.09.2023 16:00 2. 8229 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 4:3 p »
08.09.2023 18:45 2. 8230 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 7:8 p »
08.09.2023 17:30 2. 8231 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 2:7 »
08.09.2023 17:30 2. 8232 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:4 »
09.09.2023 13:15 3. 8233 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 6:3 »
09.09.2023 16:30 3. 8234 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 5:4 »
09.09.2023 17:45 3. 8235 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 13:40 3. 8236 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 5:6 »
16.09.2023 14:00 4. 8237 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:5 »
16.09.2023 13:00 4. 8238 Berani Zlín HCM Warriors Brno 6:3 »
16.09.2023 16:30 4. 8239 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 2:3 p »
16.09.2023 13:00 4. 8240 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:5 »
23.09.2023 15:45 5. 8241 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 9:1 »
23.09.2023 16:00 5. 8242 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
23.09.2023 13:40 5. 8243 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 3:6 »
23.09.2023 13:30 5. 8244 Valašský hokejový klub Berani Zlín 0:5 »
28.09.2023 15:30 6. 8245 HK MD Šumperk Berani Zlín 3:9 »
28.09.2023 15:30 6. 8246 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 9:2 »
28.09.2023 14:45 6. 8247 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 6:5 sn »
28.09.2023 18:30 6. 8248 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 5:3 »
30.09.2023 18:45 7. 8249 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 9:2 »
30.09.2023 13:40 7. 8250 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 3:6 »
08.12.2023 16:45 7. 8251 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 4:5 »
30.09.2023 13:30 7. 8252 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 7:6 sn »
07.10.2023 12:30 8. 8253 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 5:8 »
07.10.2023 13:00 8. 8254 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
08.10.2023 14:15 8. 8255 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 7:6 »
07.10.2023 13:40 8. 8256 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 2:7 »
13.10.2023 16:00 9. 8257 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 3:1 »
13.10.2023 18:30 9. 8258 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 6:0 »
13.10.2023 18:00 9. 8259 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 12:1 »
13.10.2023 15:00 9. 8260 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 1:4 »
14.10.2023 17:00 10. 8261 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 2:5 »
14.10.2023 16:00 10. 8262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 7:8 »
14.10.2023 12:30 10. 8263 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 2:1 »
14.10.2023 12:45 10. 8264 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 5:1 »
21.10.2023 12:45 11. 8265 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 6:2 »
21.10.2023 13:40 11. 8266 HCM Warriors Brno Berani Zlín 5:7 »
21.10.2023 14:30 11. 8267 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:3 »
18.10.2023 17:00 11. 8268 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 9:1 »
27.10.2023 16:00 12. 8269 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 4:7 »
25.10.2023 17:45 12. 8270 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:4 »
27.10.2023 16:00 12. 8271 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 11:3 »
27.10.2023 11:00 12. 8272 Berani Zlín Valašský hokejový klub 4:2 »
28.10.2023 13:45 13. 8273 Berani Zlín HK MD Šumperk 9:2 »
28.10.2023 12:45 13. 8274 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 5:11 »
28.10.2023 11:25 13. 8275 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 1:7 »
28.10.2023 14:30 13. 8276 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:6 »
02.11.2023 16:00 14. 8277 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 5:2 »
02.11.2023 15:00 14. 8278 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 12:2 »
03.11.2023 15:45 14. 8279 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 6:0 »
03.11.2023 16:00 14. 8280 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 4:3 »
04.11.2023 12:30 15. 8281 HC Oceláři Třinec HK MD Šumperk 14:2 »
04.11.2023 17:00 15. 8282 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:3 »
05.11.2023 12:15 15. 8283 HC KOMETA BRNO Valašský hokejový klub 10:1 »
04.11.2023 17:00 15. 8284 HC Dukla Jihlava HCM Warriors Brno 3:0 »
10.11.2023 16:00 16. 8285 HK MD Šumperk HCM Warriors Brno 5:0 k »
10.11.2023 18:45 16. 8286 Valašský hokejový klub HC Dukla Jihlava 2:1 sn »
10.11.2023 17:00 16. 8287 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 0:5 k »
10.11.2023 18:15 16. 8288 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 8:5 »
11.11.2023 16:00 17. 8289 HC VÍTKOVICE RIDERA HK MD Šumperk 5:3 »
11.11.2023 12:15 17. 8290 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 6:7 p »
19.12.2023 17:00 17. 8291 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 0:0 »
11.11.2023 13:40 17. 8292 HCM Warriors Brno Valašský hokejový klub 1:0 »
18.11.2023 12:00 18. 8293 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 4:7 »
30.11.2023 17:00 18. 8294 Berani Zlín HCM Warriors Brno 3:2 p »
17.11.2023 12:15 18. 8295 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 3:4 sn »
29.11.2023 18:00 18. 8296 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 2:4 »
25.11.2023 17:30 19. 8297 HC KOMETA BRNO HK MD Šumperk 10:0 »
25.11.2023 18:45 19. 8298 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 »
25.11.2023 13:40 19. 8299 HCM Warriors Brno HC Oceláři Třinec 0:11 »
25.11.2023 13:00 19. 8300 Valašský hokejový klub Berani Zlín 2:4 »
07.12.2023 16:00 20. 8301 HK MD Šumperk Berani Zlín 2:4 »
02.12.2023 12:30 20. 8302 HC Oceláři Třinec Valašský hokejový klub 7:4 »
02.12.2023 16:00 20. 8303 HC VÍTKOVICE RIDERA HCM Warriors Brno 3:2 »
03.12.2023 12:00 20. 8304 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 10:3 »
09.12.2023 14:30 21. 8305 HC Dukla Jihlava HK MD Šumperk 4:3 »
09.12.2023 13:40 21. 8306 HCM Warriors Brno HC KOMETA BRNO 2:6 »
09.12.2023 12:45 21. 8307 Valašský hokejový klub HC VÍTKOVICE RIDERA 2:7 »
09.12.2023 10:45 21. 8308 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 3:4 p »
14.12.2023 17:00 22. 8309 HK MD Šumperk HC Oceláři Třinec 0:0 »
15.12.2023 10:00 22. 8310 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
15.12.2023 18:45 22. 8311 Valašský hokejový klub HC KOMETA BRNO 0:0 »
15.12.2023 17:10 22. 8312 HCM Warriors Brno HC Dukla Jihlava 0:0 »
16.12.2023 14:10 23. 8313 HCM Warriors Brno HK MD Šumperk 0:0 »
16.12.2023 15:00 23. 8314 HC Dukla Jihlava Valašský hokejový klub 0:0 »
07.01.2024 14:00 23. 8315 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:0 »
16.12.2023 16:15 23. 8316 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8317 HK MD Šumperk HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8318 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8319 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 0:0 »
06.01.2024 12:00 24. 8320 Valašský hokejový klub HCM Warriors Brno 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8321 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8322 HCM Warriors Brno Berani Zlín 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8323 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:0 »
12.01.2024 15:00 25. 8324 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8325 HK MD Šumperk HC KOMETA BRNO 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8326 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8327 HC Oceláři Třinec HCM Warriors Brno 0:0 »
13.01.2024 12:00 26. 8328 Berani Zlín Valašský hokejový klub 0:0 »
19.01.2024 17:30 27. 8329 Berani Zlín HK MD Šumperk 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8330 Valašský hokejový klub HC Oceláři Třinec 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8331 HCM Warriors Brno HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
20.01.2024 12:00 27. 8332 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8333 HK MD Šumperk HC Dukla Jihlava 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8334 HC KOMETA BRNO HCM Warriors Brno 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8335 HC VÍTKOVICE RIDERA Valašský hokejový klub 0:0 »
28.01.2024 12:00 28. 8336 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 0:0 »

Extraliga 9. tříd sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 22 18 2 0 2 110:65 58
2 HC ŠKODA PLZEŇ 22 18 0 1 3 126:43 55
3 HC Motor České Budějovice 20 10 1 2 7 67:59 34
4 EC Red Bull Salzburg 21 10 1 1 9 86:79 33
5 Piráti Chomutov 19 7 2 2 8 52:56 27
6 HC Pilsen Wolves 20 4 2 0 14 47:75 16
7 Rytíři Kladno 21 4 0 2 15 59:123 14
8 HC Litvínov 21 3 1 1 16 49:96 12

Extraliga 9. tříd sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 20 17 0 1 2 120:48 52
2 BK Mladá Boleslav 21 14 1 0 6 102:48 44
3 HC Slavia Praha 21 13 0 1 7 79:66 40
4 HC DYNAMO PARDUBICE 21 11 1 2 7 96:77 37
5 HC Sparta Praha 20 10 1 0 9 82:69 32
6 Mountfield HK, a.s. 20 7 2 1 10 75:80 26
7 HC Tábor 20 4 0 1 15 59:107 13
8 BK Havlíčkův Brod 21 0 1 0 20 33:151 2

Extraliga 9. tříd sk. C 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 21 19 0 1 1 153:59 58
2 HC Oceláři Třinec 21 13 2 3 3 142:75 46
3 Berani Zlín 20 11 2 1 6 76:70 38
4 HC VÍTKOVICE RIDERA 21 11 2 0 8 78:67 37
5 HC Dukla Jihlava 20 8 3 2 7 76:59 32
6 Valašský hokejový klub 21 6 1 1 13 70:108 21
7 HCM Warriors Brno 21 2 0 3 16 46:121 9
8 HK MD Šumperk 21 2 1 0 18 55:137 8

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Richard Halaš KOM FO 21 28 30 58 12 41
2 Eliáš Matoušek PLZ FO 22 29 27 56 10 39
3 Tomáš Petrčka KOM FO 19 26 28 54 14 40
4 Tomáš Selič KOM FO 21 16 36 52 12 39
5 Michal Hartl KOM FO 17 39 13 52 4 31
6 Daniel Helis TRI FO 21 25 24 49 24 44
7 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 21 22 24 46 28 41
8 Kryštof Vrbata MBL FO 21 16 30 46 16 24
9 Michal Lazovský TRI FO 20 20 22 42 2 16
10 Petr Hörnig SLA FO 19 19 22 41 30 17
11 Šimon Šejc LIB FO 16 22 18 40 8 29
12 Adam Fizek TRI FO 21 16 23 39 14 31
13 Nikita Bloch SLZ FO 22 13 23 36 38 6
14 Josef Suchý KVA DE 22 11 23 34 8 23
15 Lucas Andrejko PCE FO 21 13 19 32 4 16
16 Ivan Gimmler SLZ FO 19 16 15 31 14 14
17 Jan Jäger PIL FO 21 15 16 31 28 -6
18 Marek Hotařík PLZ FO 22 14 16 30 51 21
19 Robin Kavan KOM DE 21 6 24 30 6 44
20 Petr Kubín LIB FO 18 14 15 29 10 24
21 Matyáš Čančík LIB FO 20 14 15 29 16 33
22 Matěj Kučera LIB FO 13 7 22 29 4 21
23 Jonáš Marek ZLN FO 20 16 13 29 8 16
24 Filip Stupka JIH FO 16 13 15 28 50 10
25 Vilém Hartman MBL FO 16 12 16 28 8 18
26 Jonáš Vaníček KVA FO 11 11 17 28 37 19
27 Marek Sedláček TRI FO 21 13 15 28 6 21
28 Paul Schuster SLZ FO 21 13 14 27 10 5
29 Matiáš Piskač JIH DE 16 14 13 27 36 9
30 Stanislav Sanejstr LIB DE 14 12 15 27 33 33
31 Antonín Bobek PLZ FO 20 16 11 27 10 19
32 Matěj Novák MDS FO 21 14 13 27 16 -8
33 Viktor Hanák TRI FO 21 14 12 26 4 32
34 Štěpán Nevšímal TAB FO 20 13 13 26 4 3
35 Finn Hauert SLZ FO 22 7 18 25 28 6
36 Martin Mečl PLZ FO 22 16 9 25 22 19
37 František Klíma JIH FO 20 6 18 24 26 13
38 Patrik Poláček SPA FO 20 16 8 24 2 3
39 Maik Mähler KVA FO 22 12 12 24 14 5
40 Jakub Kyncl KVA FO 14 11 13 24 8 19
41 Peter Zamborsky TRI FO 21 11 13 24 6 13
42 Šimon Janoušek SLA FO 21 10 14 24 10 -1
43 Richard Hangstörfer KOM FO 19 8 16 24 10 22
44 Dominik Beneš LIB FO 16 9 14 23 53 26
45 Václav Dostálek MHK FO 19 12 11 23 14 10
46 Nicolas Novák PCE FO 18 11 12 23 8 -2
47 Adam Šimek ZLN FO 20 9 14 23 8 0
48 Tadeáš Mikš SLA FO 20 11 12 23 16 1
49 Matouš Slížek SLA FO 21 8 15 23 8 -3
50 Jan Šubin KLA FO 14 10 12 22 6 -2
51 Daniel Kolupaev SPA FO 20 7 15 22 8 9
52 Jakub Staněk KVA FO 21 13 9 22 0 8
53 Štěpán Fiala PCE FO 19 11 11 22 14 15
54 Vilém Smrčka KOM FO 21 5 17 22 10 23
55 Viktor Boháček SPA FO 19 13 8 21 33 11
56 Mikuláš Kalčev SPA FO 20 9 12 21 20 7
57 Martin Sedláček MHK FO 19 9 12 21 16 3
58 Marek Kubík KVA DE 20 7 14 21 10 21
59 Vít Eremiáš TAB FO 20 6 15 21 14 3
60 Pavel Malacha SLA FO 21 13 8 21 10 11
61 Jiří Gombár CHM FO 19 8 12 20 10 5
62 Jan Vítek PCE FO 13 10 10 20 12 16
63 Matěj Pospíšil MDS FO 21 7 13 20 8 -20
64 Kristián Zalubil ZLN FO 20 6 14 20 8 3
65 Šimon Flamík WAR FO 21 10 9 19 10 -17
66 Matyáš Tureček LIB DE 20 1 18 19 8 26
67 Max Benda CEB FO 15 6 13 19 8 2
68 Matyáš Michálek MBL DE 19 6 13 19 8 14
69 Timur Fedencius MHK FO 20 8 11 19 8 1
70 Milan Vaňourek KVA FO 22 6 13 19 10 5
71 Maxmilián Niemczyk TRI DE 21 6 13 19 20 25
72 Dominik Drábek PCE FO 14 10 9 19 16 12
73 Adam Hlaváček SLA FO 19 5 14 19 10 12
74 Marek Novák JIH FO 20 7 11 18 4 -6
75 Petr Filo LIB FO 20 7 11 18 31 12
76 Dominik Novák LIB DE 18 9 9 18 2 23
77 Michal Šíma CEB FO 20 7 11 18 14 7
78 Marek Hrabina VIT FO 18 10 8 18 43 12
79 Tomáš Komžík MBL DE 19 9 9 18 51 14
80 Jaroslav Šedivý MHK FO 18 11 7 18 18 -5
81 Tomáš Suja KVA FO 19 10 8 18 10 10
82 Filip Man VSE FO 21 9 9 18 6 -17
83 Jakub Polášek TRI FO 10 9 9 18 4 21
84 Melichar Kovář PCE FO 17 8 10 18 2 -3
85 Antonín Riedl ZLN FO 20 5 13 18 2 7
86 Lucas Hartl SLZ FO 20 6 11 17 14 -9
87 Tomáš Sokol MHK FO 20 9 8 17 0 -7
88 Jakub Krupa VSE FO 19 5 12 17 51 2
89 Roman Dubec VSE DE 14 7 10 17 14 0
90 Adam Němec VSE FO 7 10 7 17 4 10
91 Ivan Pažout ZLN FO 19 12 5 17 18 -9
92 Adéla Pánková TAB FO 17 7 10 17 0 -4
93 Lukáš Chaloupka CEB FO 20 9 7 16 30 12
94 Daniel Pejša MBL FO 18 8 8 16 24 4
95 Samuel Platil SPA FO 20 6 10 16 20 0
96 Michal Teml PCE FO 18 5 11 16 14 0
97 Matěj Jindřichovský PCE FO 19 5 11 16 6 2
98 František Coufalík ZLN DE 17 8 8 16 8 13
99 Marek Fabišík TAB FO 19 9 7 16 24 -12
100 Nikolai Hartmann SLZ FO 19 5 10 15 4 -7
101 Lukáš Hájek JIH DE 20 9 6 15 20 3
102 Štěpán Holoubek KLA FO 15 8 7 15 10 -8
103 Jakub Cerman LIB FO 18 7 8 15 2 8
104 Filip Beran PLZ FO 22 8 7 15 6 13
105 Vojtěch Svoboda PLZ FO 21 5 10 15 34 12
106 Ondřej Krejčík CHM FO 19 11 4 15 8 5
107 Přemysl Juroš VIT FO 18 7 8 15 12 -2
108 Vojtěch Douda VIT FO 18 6 9 15 18 2
109 Alex Herynk PCE DE 20 7 8 15 26 16
110 Mihael Jagatić PIL FO 21 5 10 15 14 -9
111 Kevin Kváš LIT FO 21 6 9 15 18 -9
112 Jakub Kováč KLA FO 20 6 8 14 6 -16
113 Josef Mertl PLZ FO 21 3 11 14 8 4
114 Theodor Láf CEB FO 20 6 8 14 10 5
115 Nicolas Vovsík MBL FO 20 10 4 14 60 18
116 Max Chabada MBL FO 18 6 8 14 2 8
117 Sean Žuffa SPA DE 20 4 10 14 18 14
118 Filip Blažek SPA FO 16 5 9 14 4 0
119 Josef Plesník SPA DE 20 2 12 14 12 12
120 Jakub Záruba LIT FO 19 5 9 14 14 -1
121 Jakub Kotásek WAR FO 21 6 7 13 16 -25
122 Marek Lavička PLZ DE 22 2 11 13 10 38
123 Jiří Shrbený CEB FO 20 8 5 13 6 -2
124 Oliver Vaňha SPA FO 17 5 8 13 6 9
125 Andrej Adamkov MHK FO 17 8 5 13 6 -6
126 Szymon Niedoba TRI DE 21 2 11 13 16 15
127 Jan Pečonka TRI FO 14 4 9 13 2 7
128 Matyáš Plašil PIL DE 20 6 7 13 20 -3
129 Josef Pšenička PIL FO 15 8 5 13 34 -5
130 Tobias Béreš KOM FO 21 6 7 13 8 0
131 Tadeáš Lexa JIH FO 20 3 9 12 39 3
132 Michal Hobza JIH FO 20 7 5 12 8 9
133 Matyáš Melančin KLA FO 17 6 6 12 26 -6
134 Zdeněk Strnad PLZ DE 19 4 8 12 10 16
135 Louis Stupka PLZ DE 19 0 12 12 0 26
136 Matyáš Vik VIT FO 17 6 6 12 12 2
137 Tomáš Pletka MBL FO 19 10 2 12 8 3
138 Vojtěch Horáček KVA DE 21 4 8 12 2 19
139 Tadeáš Chalupa TRI DE 18 4 8 12 18 20
140 Jiří Rohlík PCE FO 21 4 8 12 4 12
141 Josias Grossberger SLZ DE 20 3 8 11 4 8
142 Arsenii Denysenko KLA FO 21 7 4 11 16 -16
143 Vilém Hartman CHM FO 3 6 5 11 0 7
144 Tadeáš Dvořák CHM FO 19 5 6 11 14 -6
145 Václav Kysilka CEB FO 16 7 4 11 16 -8
146 Štěpán Máče CEB DE 20 6 5 11 12 -1
147 Jakub Kučerňák VIT FO 9 3 8 11 2 7
148 Matyáš Rauš HBR FO 21 6 5 11 12 -35
149 Adam Novotný MHK DE 20 0 11 11 18 9
150 Stanislav Barda KVA FO 20 5 6 11 20 -5
151 Simon Roman Nedzynski VSE FO 18 8 3 11 2 -6
152 Sebastián Barteczek TRI DE 17 4 7 11 6 19
153 Daniel Choutka PCE DE 20 3 8 11 14 13
154 Jan Linka KOM FO 20 2 9 11 2 12
155 Hans Kremer KOM DE 18 3 8 11 38 20
156 Štěpán Amcha JIH FO 18 5 5 10 12 -2
157 Jakub Kumstát WAR FO 20 7 3 10 4 -10
158 Ondřej Soukup WAR FO 19 7 3 10 8 -21
159 Štěpán Tomka LIB DE 13 5 5 10 6 11
160 Adam Konvalinka CHM DE 19 2 8 10 2 8
161 Theodor Janošek VIT FO 20 5 5 10 12 -2
162 Matěj Balvín VIT FO 14 7 3 10 4 3
163 Maxmilian Mareš VIT FO 5 6 4 10 6 3
164 Piotr Kusak VIT FO 19 4 6 10 10 7
165 Alex Svoboda MBL DE 21 4 6 10 12 9
166 Matěj Bydžovský MBL FO 13 5 5 10 37 12
167 Dominik Šimáček MBL FO 11 3 7 10 47 9
168 Daniel Heřman SPA FO 20 5 5 10 2 -1
169 Marek Domkář HBR FO 19 4 6 10 10 -19
170 Pavel Suchý HBR FO 21 7 3 10 20 -40
171 Pavel Bláha VSE FO 16 2 8 10 14 -6
172 Jiří Kubát KVA FO 21 3 7 10 4 1
173 Šimon Cymorek TRI DE 21 2 8 10 4 28
174 Samuel Dubovči PCE DE 21 1 9 10 14 13
175 Tereza Gildainová MDS FO 14 3 7 10 4 -3
176 Filip Klapáč PIL FO 17 4 6 10 8 -3
177 Karel Domin TAB DE 17 3 7 10 8 -9
178 Ondřej Jurný KOM DE 13 4 6 10 0 22
179 Václav Butka LIT FO 14 2 8 10 0 -10
180 Tim Schaffarzyk SLZ DE 17 4 5 9 6 0
181 Jakub Baťala KLA FO 17 6 3 9 22 -8
182 Michal Witoš CHM FO 19 6 3 9 2 6
183 Miroslav Dvořák CEB DE 19 5 4 9 26 14
184 David Záviš CEB FO 20 3 6 9 4 0
185 Jáchym Kincl SPA DE 13 5 4 9 16 -5
186 Matyáš Martinec MHK FO 13 4 5 9 14 -10
187 Šimon Havlina MHK DE 20 2 7 9 4 2
188 David Gebauer VSE FO 5 6 3 9 4 3
189 Lukáš Gerstner KVA DE 20 5 4 9 6 6
190 Jakub Kučerňák VSE FO 6 2 7 9 10 -1
191 Rostislav Pánek ZLN FO 20 3 6 9 6 1
192 Tomáš Tureček ZLN FO 20 5 4 9 6 -8
193 Eduard Mareš TAB DE 18 5 4 9 76 -2
194 Jan Stöhr TAB FO 19 3 6 9 37 -23
195 Ondřej Mach SLA FO 15 5 4 9 10 3
196 Filip Komínek KOM FO 21 3 6 9 8 7
197 Petr Štrach LIT FO 20 4 5 9 10 -11
198 Vuk Zörner LIT FO 21 4 5 9 6 -13
199 Felix Baumann SLZ DE 21 3 5 8 2 0
200 Noel Lußnig SLZ FO 22 4 4 8 18 -5
201 Dennis Beckel SLZ DE 20 4 4 8 8 3
202 Eliáš Křivánek KLA DE 16 1 7 8 22 -16
203 Jakub Matějka KLA DE 21 5 3 8 14 -7
204 Karel Volavka LIB FO 15 6 2 8 8 1
205 Adam Pacovský LIB DE 20 1 7 8 8 22
206 Šimon Volf PLZ FO 11 2 6 8 2 4
207 Erik Hofmann PLZ DE 21 2 6 8 6 16
208 Adam Falis CHM DE 19 0 8 8 10 3
209 Radim Kozák VIT DE 20 0 8 8 20 3
210 Jiří Noworyta VIT DE 16 4 4 8 8 5
211 Matyáš Franc MHK FO 19 1 7 8 26 -9
212 Ondřej Posád VSE FO 20 4 4 8 14 -20
213 Marek Przeczek TRI FO 18 2 6 8 6 8
214 Denis Korhoň MDS DE 11 4 4 8 18 -11
215 Danny Dvořák LIT FO 21 3 5 8 16 -14
216 Dominik Ferner SLZ DE 12 3 4 7 6 2
217 Štěpán Bubílek WAR FO 21 1 6 7 28 -12
218 Lukáš Olšák WAR FO 21 3 4 7 4 -16
219 Matěj Irlbek KLA FO 18 2 5 7 4 -17
220 Marek Machota HBR FO 20 5 2 7 38 -23
221 Filip Soukup SPA DE 15 0 7 7 0 9
222 David Stefaňuk SPA FO 16 1 6 7 2 5
223 Josef Flechtner MHK FO 17 4 3 7 4 -10
224 Filip Koňařík VSE DE 19 2 5 7 4 -6
225 Dominick Radim Byrtus TRI DE 3 3 4 7 0 6
226 Dušan Savič PCE DE 12 1 6 7 2 3
227 Tomáš Vymětal MDS FO 10 5 2 7 2 -5
228 Jáchym Hovanec MDS DE 20 5 2 7 4 -32
229 Matěj Gottwald PIL DE 21 5 2 7 10 -5
230 Denis Trnavský ZLN FO 18 3 4 7 2 -8
231 Tobias Číhal ZLN DE 19 3 4 7 4 -3
232 Radim Cekota ZLN FO 17 1 6 7 16 -7
233 Ondřej Beke TAB FO 11 4 3 7 0 -6
234 Teodor Kotlařík KOM DE 20 1 6 7 12 22
235 Tomáš Kanta LIT FO 19 2 5 7 4 -18
236 Richard Hodek LIT FO 15 5 2 7 2 -11
237 Ben Drenkhahn SLZ FO 14 1 5 6 6 -1
238 Štěpán Kučera KLA DE 21 2 4 6 42 -14
239 Tomáš Srnský LIB DE 19 1 5 6 2 21
240 Adam Muczka VIT DE 19 3 3 6 10 11
241 Daniel Rattman VIT DE 20 3 3 6 12 4
242 Sam Junek MBL FO 20 2 4 6 10 -3
243 Václav Vlček MBL DE 20 0 6 6 6 14
244 Marek Fadrhonc MBL FO 15 6 0 6 2 3
245 Denis Trachta SPA DE 20 0 6 6 6 -7
246 Matyáš Trnka HBR DE 21 2 4 6 43 -28
247 Josef Houfek HBR FO 20 3 3 6 12 -28
248 Lucas Vágner SPA DE 19 1 5 6 6 5
249 Sebastian Drozd VSE FO 19 3 3 6 8 -14
250 Damián Franc KVA FO 7 4 2 6 0 4
251 Jindřich Šimánek PCE DE 18 2 4 6 8 11
252 Adam Holub MDS DE 12 4 2 6 16 -12
253 Jakub Provazník ZLN DE 20 2 4 6 16 -5
254 Daniel Filip SLA DE 21 2 4 6 14 13
255 Jan Novák SLA DE 21 1 5 6 10 9
256 Ondřej Stejskal SLA FO 19 3 3 6 10 1
257 Antoni Chruslinski KOM FO 19 3 3 6 14 2
258 Filip Opršal LIT FO 21 5 1 6 36 -25
259 Jayden Luca Sinner SLZ FO 15 4 1 5 4 0
260 Adrian Goger SLZ FO 16 1 4 5 8 -6
261 Patrik Sedlák WAR DE 20 1 4 5 12 -20
262 Matyáš Trupl JIH DE 20 1 4 5 12 7
263 Aleš Nováček WAR FO 13 2 3 5 8 -11
264 Daniel Hrůza JIH FO 18 3 2 5 6 -4
265 Adam Anděl JIH FO 18 3 2 5 8 -1
266 Zdeněk Vladík WAR DE 16 4 1 5 10 -11
267 Adam Zuščák WAR DE 19 1 4 5 16 -15
268 Josef Fadrhonc LIB FO 19 1 4 5 8 -2
269 Tadeáš Jančařík LIB FO 9 2 3 5 2 2
270 Ondřej Holub PLZ DE 21 0 5 5 18 24
271 Miroslav Sojčík CHM FO 19 2 3 5 22 -6
272 Pavel Tobiáš CEB FO 5 2 3 5 0 1
273 Mikuláš Walter CEB DE 17 1 4 5 6 -1
274 Milan Pařil HBR DE 19 3 2 5 8 -32
275 Viliam Sivek SPA FO 8 2 3 5 6 8
276 Jan Giercuszkiewicz TRI FO 17 2 3 5 2 3
277 Jiří Dostál TRI FO 7 3 2 5 4 5
278 Matthias Reisch ZLN DE 18 1 4 5 2 10
279 Robert Ernst ZLN DE 13 0 5 5 8 -1
280 Sebastián Horký ZLN DE 14 0 5 5 4 -7
281 Jan Malacha SLA DE 20 0 5 5 24 1
282 Jan Fencl KOM DE 18 1 4 5 4 19
283 Jakub Mičánek KOM DE 15 0 5 5 14 10
284 Alexej Hoďovský KOM DE 19 1 4 5 12 28
285 Lukáš Mácha LIT DE 21 2 3 5 14 -18
286 Josef Matoušek JIH FO 20 2 2 4 4 2
287 Adam Jalovecký KLA FO 18 2 2 4 2 -20
288 Petr Koudelka KLA FO 17 1 3 4 16 -16
289 Věra Šťástková LIB FO 9 1 3 4 2 9
290 Lukáš Kachlíř LIB DE 3 0 4 4 2 1
291 Jonáš Souček PLZ DE 21 2 2 4 18 18
292 Jakub Jíra CHM FO 16 4 0 4 10 -1
293 Filip David VIT FO 7 3 1 4 8 0
294 Lukáš Burjetka VIT DE 17 0 4 4 22 4
295 Daniel Hodeček VIT DE 11 1 3 4 12 4
296 Stanislav Špok VIT FO 11 0 4 4 0 -3
297 Šimon Kůstka MBL DE 16 1 3 4 6 1
298 Hynek Vtelenský MBL DE 18 1 3 4 37 6
299 Valter Vlk SPA FO 7 1 3 4 0 0
300 Tomáš Zikmund MHK DE 10 2 2 4 2 -10
301 Adam Hynek VSE DE 6 2 2 4 8 9
302 Pavol Strnádel VSE FO 3 2 2 4 0 2
303 Martin Špaček TRI FO 8 1 3 4 4 1
304 Patrik Seidl MDS FO 19 2 2 4 4 -29
305 Matsvei Parakhonka PCE FO 12 2 2 4 2 2
306 Richard Čihák PCE DE 19 0 4 4 14 -12
307 Petr Kadlec PCE FO 8 0 4 4 0 3
308 Dana Březinová MDS FO 10 3 1 4 0 -8
309 Tommy Luis Hirth PIL FO 10 2 2 4 6 0
310 Matěj Bradáč PIL FO 19 2 2 4 10 0
311 Vojtěch Želivský TAB FO 13 1 3 4 2 -7
312 Aleš Vostarek SLA FO 6 1 3 4 2 3
313 Matěj Loukota LIT DE 7 3 1 4 0 0
314 Denis Baudyš LIT FO 16 3 1 4 4 -8
315 Marcel Augustin Wagner SLZ DE 22 1 2 3 4 -3
316 David Rafaj WAR FO 20 2 1 3 2 -18
317 Daniel Pokorný JIH DE 20 1 2 3 8 7
318 Jan Dvořák CHM DE 19 1 2 3 10 -1
319 Mikuláš Kosař CEB FO 16 2 1 3 2 -2
320 Tadeáš Ferda CEB FO 4 1 2 3 0 -3
321 Lukáš Vostracký CEB FO 10 3 0 3 6 -1
322 Matěj Štěpán CEB DE 2 1 2 3 4 2
323 Tomáš Tvrdý VIT DE 14 2 1 3 6 -3
324 Matyáš Dudek VIT FO 14 1 2 3 0 -4
325 Jonáš Kubatík VIT FO 4 3 0 3 0 1
326 Matiáš Piskač MBL DE 3 0 3 3 6 2
327 Jan Mansfeld MBL FO 6 2 1 3 8 3
328 Adam Karel HBR DE 19 1 2 3 6 -26
329 Petr Kadlec HBR FO 13 0 3 3 29 -21
330 Štěpán Lukášek MHK FO 15 2 1 3 2 -5
331 David Svoboda MHK FO 17 1 2 3 8 -2
332 Štěpán Chramosta MHK DE 14 0 3 3 2 -5
333 Adam Korvas VSE FO 7 3 0 3 8 -5
334 Daniel Spitzer VSE DE 21 0 3 3 16 -5
335 Šimon Timko VSE FO 4 0 3 3 4 -4
336 Jakub Šedlbauer VSE DE 21 0 3 3 18 -15
337 Jan Hruška KVA FO 3 1 2 3 2 -3
338 Samuel Zeus KVA DE 19 0 3 3 18 14
339 Josef Postl KVA DE 18 1 2 3 10 -1
340 Tristan Rek VSE FO 5 1 2 3 2 -6
341 Adam Zimmermann KVA DE 21 1 2 3 10 -1
342 Vít Holáň TRI DE 15 0 3 3 2 7
343 Martin Matocha MDS FO 18 1 2 3 4 -26
344 Patrik Unzeitig MDS FO 4 2 1 3 6 1
345 Jakub Švácha MDS DE 16 0 3 3 6 -6
346 Jan Žerníček MDS FO 19 1 2 3 4 -39
347 Filip Rakouš PCE FO 10 1 2 3 2 -1
348 Tobias Tomek PIL DE 21 0 3 3 18 -13
349 Maxim Vaneev PIL FO 20 0 3 3 4 -10
350 Matěj Vopatřil ZLN DE 18 0 3 3 10 -12
351 Matouš Kořánek TAB FO 4 2 1 3 4 -1
352 Tobias Skalický TAB DE 19 1 2 3 16 -9
353 Lukáš Květoň TAB FO 20 1 2 3 4 -25
354 Jakub Švec SLA DE 21 1 2 3 10 8
355 Filip Cvrček LIT DE 18 1 2 3 22 -9
356 Radek Kočí LIT DE 21 1 2 3 10 -20
357 Tobiáš Řepka LIT DE 17 1 2 3 18 -7
358 Nicolas Hudritsch SLZ DE 8 1 1 2 4 3
359 Jakub Cebák WAR DE 15 0 2 2 6 -9
360 Jan Čermák WAR DE 20 1 1 2 6 -27
361 Lukáš Kučerka WAR FO 13 2 0 2 2 -14
362 Adam Slívko WAR FO 3 1 1 2 2 -2
363 Jakub Štajer KLA FO 7 1 1 2 0 -11
364 Filip Zeman KLA FO 14 1 1 2 2 -14
365 Mathias Zbořil PLZ DE 5 0 2 2 0 7
366 Oliver Vaňha CHM FO 2 1 1 2 0 2
367 Ivan Snopek CHM FO 17 1 1 2 27 -7
368 Miroslav Beneš CHM DE 16 1 1 2 8 -4
369 Patrik Boček CHM FO 18 1 1 2 12 -12
370 Mathias Šachl CEB DE 6 0 2 2 0 -5
371 Jan Sedlář CEB FO 13 1 1 2 6 4
372 Filip Voráček CEB FO 3 1 1 2 18 1
373 Matěj Švec CEB DE 19 2 0 2 4 11
374 Vojtěch Jarolím VIT FO 3 2 0 2 0 6
375 Šimon Koubek MHK DE 7 0 2 2 4 -2
376 Jáchym Klimša VSE FO 11 1 1 2 4 -10
377 Ondřej Szturcek VSE FO 12 1 1 2 4 -5
378 Aleš Břečka KVA FO 4 0 2 2 0 -3
379 Eliáš Křivánek KVA DE 5 1 1 2 6 6
380 Kirill Balbyshkin KVA FO 12 2 0 2 0 1
381 Daniel Hodeček TRI DE 4 0 2 2 0 6
382 Andrej Kopčaj TRI DE 4 0 2 2 4 5
383 Pavel Kundera MDS DE 14 1 1 2 4 -26
384 Michal Kindl MDS FO 14 1 1 2 4 -17
385 Jakub Hladík PCE FO 9 1 1 2 2 -2
386 Matěj Smazal PIL DE 16 0 2 2 14 -4
387 Lukáš Kocián PIL FO 9 1 1 2 2 0
388 Marek Čajánek ZLN FO 2 1 1 2 0 2
389 Michal Jordán ZLN DE 2 1 1 2 0 1
390 Lukáš Novák TAB DE 17 0 2 2 4 -8
391 Marek Hrobský TAB DE 19 1 1 2 16 -16
392 Adam Valvoda TAB FO 5 1 1 2 4 -2
393 Jan Beran TAB FO 7 0 2 2 0 -9
394 Rostislav Reich SLA DE 21 0 2 2 0 4
395 Maksim Dietz SLZ DE 11 0 1 1 20 -1
396 Vincenc Pospíšil JIH DE 16 1 0 1 6 -1
397 Adam Baldrman WAR DE 8 0 1 1 2 -6
398 Josef Eliáš WAR FO 7 0 1 1 0 -7
399 Šimon Timko JIH FO 3 0 1 1 2 2
400 Michal Unzeitig WAR FO 8 1 0 1 10 -10
401 Marek Tomica JIH DE 19 0 1 1 2 0
402 Václav Keller WAR DE 16 1 0 1 0 -11
403 Michal Ambrožewicz KLA FO 1 1 0 1 0 -1
404 Ivan Snopek KLA FO 4 0 1 1 2 -3
405 Prokop Šelicha KLA DE 9 0 1 1 0 -7
406 Tomáš Tvrdík KLA FO 10 0 1 1 2 -6
407 Alex Bartovič LIB FO 1 1 0 1 0 2
408 Dominik Cerman LIB DE 4 0 1 1 0 3
409 Jaroslav Hobl PLZ FO 12 1 0 1 0 -4
410 Tobiáš Heřman CHM FO 13 1 0 1 0 -8
411 Šimon Vavřík CHM FO 2 1 0 1 0 1
412 Maxmilián Rabas CHM DE 17 0 1 1 4 -10
413 Marek Veber CHM DE 19 0 1 1 12 -7
414 Matyáš Melančin CHM FO 2 0 1 1 2 1
415 Radim Klimeš CEB DE 1 0 1 1 2 1
416 Jakub Pekař CEB DE 9 1 0 1 4 -2
417 Jiří Chuda VIT DE 21 1 0 1 4 -5
418 Kristián Machač VIT DE 18 0 1 1 12 -4
419 Matěj Pek MBL DE 8 0 1 1 4 4
420 Lucas Mensator MBL FO 13 1 0 1 10 -5
421 Michal Krejčík MBL DE 9 0 1 1 25 0
422 Martin Krupka MBL FO 1 0 1 1 0 1
423 Lucie Šindelářová MBL FO 10 0 1 1 4 -6
424 Mikuláš Albert Macháček MBL DE 7 0 1 1 0 1
425 Jáchym David HBR DE 20 1 0 1 14 -36
426 Denis Sůra HBR DE 17 0 1 1 6 -18
427 David Šrámek HBR FO 21 0 1 1 6 -28
428 David Zukal HBR FO 19 0 1 1 10 -25
429 Jan Bajer SPA DE 8 0 1 1 4 -7
430 Adam Lorenc HBR FO 7 0 1 1 0 -13
431 Samuel Orgován SPA FO 6 0 1 1 0 -5
432 Ondřej Melena HBR FO 18 1 0 1 2 -26
433 Adam Višňar MHK FO 8 1 0 1 0 -6
434 Jan Planka VSE DE 11 0 1 1 2 -8
435 Petr Mašek KVA DE 4 0 1 1 4 0
436 Marek Karola VSE DE 18 1 0 1 2 -23
437 Jan Pavlis KVA FO 4 1 0 1 0 0
438 Radek Porubčan VSE DE 5 0 1 1 27 1
439 Marek Kohut TRI DE 6 1 0 1 4 5
440 Lukáš Dokoupil MDS FO 4 0 1 1 0 -1
441 Dominik Chlupáč PCE DE 6 0 1 1 4 -2
442 Ivo Moudrý MDS FO 1 0 1 1 0 0
443 Josef Staněk PCE FO 4 1 0 1 8 -2
444 Vít Navrátil MDS DE 6 1 0 1 6 -8
445 Jakub Muselík MDS FO 20 1 0 1 4 -40
446 Jakub Řehoř PCE FO 1 0 1 1 0 3
447 Jan Musil MDS FO 3 0 1 1 0 -5
448 Matyáš Koutný MDS DE 18 0 1 1 6 -38
449 Sebastián Mynarz MDS DE 6 0 1 1 0 -3
450 Aneta Paroubková PIL FO 14 0 1 1 0 -3
451 Jan Kačmáček PIL FO 5 1 0 1 2
452 Bořek Červenka PIL FO 7 1 0 1 2 -4
453 Martin Komorous PIL DE 11 1 0 1 12 -4
454 Štěpán Muller PIL FO 7 0 1 1 4 -3
455 Petr Hoferek ZLN FO 9 0 1 1 0 -2
456 Adam Kotyza TAB FO 3 1 0 1 0 -2
457 Jakub Lukeš TAB DE 19 0 1 1 37 -21
458 Jakub Antoš TAB DE 5 0 1 1 2 -7
459 Matěj Bouška TAB FO 5 1 0 1 4 -3
460 Jan Vičar TAB FO 3 0 1 1 0 -2
461 Vítězslav Mácha TAB FO 2 0 1 1 2 -3
462 Jan Benýšek SLA FO 12 0 1 1 4 -3
463 Aaron Kuswito KOM FO 1 1 0 1 0 1
464 Filip Vinkler KOM FO 2 0 1 1 0 1
465 Tomáš Rybář LIT FO 4 0 1 1 0 -4
466 Daniel Holub LIT FO 2 1 0 1 2 0
467 Milan Toman LIT FO 2 0 1 1 0 0
468 Matěj Pek LIT DE 4 1 0 1 4 -2
469 Rafael Latusa SLZ FO 1 0 0 0 0 0
470 Benedikt Huber FO 0 0 0 0 0 0
471 Niklas Haas FO 0 0 0 0 0 0
472 Lian Hergert DE 0 0 0 0 0 0
473 Philipp Diez SLZ DE 10 0 0 0 14 -4
474 Fabian Windhofer FO 0 0 0 0 0 0
475 Kirill Berezhnov SLZ FO 1 0 0 0 0 0
476 Johann Humer FO 0 0 0 0 0 0
477 Jan Ondra DE 0 0 0 0 0 0
478 Hans Kremer WAR DE 3 0 0 0 6 -1
479 Dominik Matulka JIH FO 1 0 0 0 0 -1
480 Jakub Hladil WAR DE 3 0 0 0 4 -6
481 Adolf Zub JIH FO 2 0 0 0 0 -2
482 Tomáš Nezpěvák FO 0 0 0 0 0 0
483 Tobiáš Topalov WAR FO 2 0 0 0 2 2
484 Kryštof Faltýnek WAR DE 6 0 0 0 2 -2
485 Adam Imrich FO 0 0 0 0 0 0
486 Mikuláš Duba JIH DE 2 0 0 0 0 0
487 Tobiáš Javorský JIH FO 5 0 0 0 0 2
488 Radim Kello WAR FO 10 0 0 0 2 -9
489 Šimon Holubář WAR DE 2 0 0 0 0 -2
490 Lukáš Volf WAR FO 1 0 0 0 0 -3
491 Matěj Zíma DE 0 0 0 0 0 0
492 Matěj Rákos KLA DE 14 0 0 0 8 -4
493 Marek Štěpán KLA DE 5 0 0 0 0 -4
494 Matěj Cimrman KLA FO 1 0 0 0 0 -3
495 Matěj Suchan KLA DE 7 0 0 0 0 -11
496 Tomáš Lukeš KLA DE 16 0 0 0 2 -10
497 Martin Soriano KLA DE 2 0 0 0 2 -4
498 Dominik Kraus KLA FO 1 0 0 0 0 0
499 Denis Malík KLA DE 16 0 0 0 2 -8
500 Matyáš Hloušek LIB FO 4 0 0 0 0 0
501 Matěj Smazal PLZ DE 1 0 0 0 2 -1
502 Patrik Hrebinec CHM FO 1 0 0 0 0 0
503 Tommy Luis Hirth CHM FO 1 0 0 0 0 0
504 Lukáš Jansa CHM FO 1 0 0 0 0 0
505 Jiří Eliáš DE 0 0 0 0 0 0
506 Tomáš Albrecht CEB FO 3 0 0 0 2 -1
507 David Przeczek CEB DE 5 0 0 0 0 4
508 Jan Chaloupka CEB DE 17 0 0 0 4 3
509 Jindřich Hašek CEB DE 2 0 0 0 2 -2
510 Jakub Hájek VIT FO 1 0 0 0 0 -1
511 Petr Adamec HBR DE 3 0 0 0 0 -11
512 Onřej Pilař HBR FO 8 0 0 0 4 -4
513 Marek Beran HBR FO 17 0 0 0 4 -19
514 David Teml HBR DE 17 0 0 0 6 -16
515 Matias Josef Jáchim SPA FO 1 0 0 0 0 -1
516 Robert Procházka HBR DE 19 0 0 0 2 -17
517 Josef Rakušan HBR FO 7 0 0 0 2 -8
518 Martin Rejthar MHK DE 2 0 0 0 0 1
519 Dominik Chlupáč MHK DE 2 0 0 0 0 -3
520 Patrik Pánek MHK FO 2 0 0 0 0 -3
521 Adam Rybár KVA FO 1 0 0 0 0 -2
522 Simon Vrbecký VSE DE 7 0 0 0 4 -9
523 Václav Péc DE 0 0 0 0 0 0
524 Viktor Němčický VSE FO 3 0 0 0 0 -5
525 Martin Fabián VSE FO 2 0 0 0 0 -2
526 Tobiáš Beran KVA FO 1 0 0 0 0 -3
527 Adam Chlapovič KVA DE 11 0 0 0 0 -6
528 Pavol Strnádel TRI FO 1 0 0 0 0 -1
529 Matěj Smolka TRI FO 1 0 0 0 2 -2
530 Ondřej Szturcek TRI FO 4 0 0 0 4 -1
531 Prokop Maček TRI DE 1 0 0 0 0 -1
532 Max Sekera PCE DE 1 0 0 0 0 -1
533 Dominik Husák MDS FO 1 0 0 0 0 -1
534 Milan Jirouš PCE DE 2 0 0 0 0 1
535 Matyáš Minář MDS FO 10 0 0 0 2 -15
536 Tristan Mácha MDS FO 1 0 0 0 0 0
537 Jan Bezstarosti PCE DE 1 0 0 0 0 -3
538 Robin Mach PCE DE 13 0 0 0 8 -4
539 David Krump MDS DE 20 0 0 0 2 -25
540 Tomáš Pávek PCE FO 1 0 0 0 0 0
541 František Ulrych PIL DE 2 0 0 0 0 -2
542 Josef Matějovský PIL DE 1 0 0 0 0 -2
543 Matěj Březina PIL FO 20 0 0 0 2 -11
544 Jaroslav Bílek FO 0 0 0 0 0 0
545 Ronny Morkes FO 0 0 0 0 0
546 Dominik Plicka PIL FO 19 0 0 0 10 -3
547 Marek Pešula PIL FO 1 0 0 0 0 0
548 Štěpán Kus PIL DE 1 0 0 0 2 0
549 David Jahn PIL DE 2 0 0 0 0 -1
550 Radek Křesťan PIL FO 1 0 0 0 0 0
551 David Křesťan PIL DE 1 0 0 0 0 1
552 Matěj Domanský PIL FO 1 0 0 0 0 -1
553 Marek Pospíšil PIL FO 3 0 0 0 0 0
554 Ondřej Jonák PIL DE 2 0 0 0 0 0
555 Tobiáš Mišurec ZLN DE 2 0 0 0 0 0
556 Matěj Nábělek ZLN FO 2 0 0 0 0 -1
557 František Douda TAB DE 4 0 0 0 0 -2
558 Martin Kuchár TAB DE 1 0 0 0 0 0
559 Matěj Severa TAB FO 16 0 0 0 12 -17
560 Josef Čaněk FO 0 0 0 0 0 0
561 Jan Sedlář TAB FO 1 0 0 0 0 0
562 David Budín TAB DE 12 0 0 0 2 -6
563 Sebastian Fiala TAB DE 1 0 0 0 0 -2
564 Marek Hemza TAB FO 3 0 0 0 2 -2
565 Josef Mošovský TAB FO 5 0 0 0 4 -5
566 Tomáš Švancar SLA FO 16 0 0 0 8 -4
567 Patrik Hlušička SLA FO 0 0 0 0 0 0
568 Ester Rosenbaumová SLA FO 5 0 0 0 2 1
569 Tomáš Marek DE 0 0 0 0 0 0
570 Matěj Dvorský SLA DE 8 0 0 0 2 -5
571 Matyáš Brýdl DE 0 0 0 0 0 0
572 Tobiáš Lačňák KOM FO 1 0 0 0 0 -1
573 Sebastien Bango FO 0 0 0 0 0 0
574 Jan Proch KOM DE 1 0 0 0 0 -2
575 Dominik Rous KOM DE 1 0 0 0 0 -2
576 Karel Žejdl LIT DE 4 0 0 0 2 -2
577 Jan Hauptvogl LIT DE 20 0 0 0 6 -14
578 Jiří Valenta FO 0 0 0 0 0 0
579 Marek Šindelář LIT DE 14 0 0 0 6 -13
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Leonhard Mayer SLZ GK 1 17:43 16 0 100 0 0 0
2. Marek Smékal CEB GK 2 27:34 37 0 100 0 0 0
3. Václav Vostřák PCE GK 1 60:00 12 0 100 0 1 0
4. Denis Beran PLZ GK 12 719:30 318 19 94.36 1.58 4 0
5. Václav Osvald PLZ GK 10 598:43 328 24 93.18 2.41 0 0
6. David Brůček KOM GK 13 757:25 329 26 92.68 2.06 1 0
7. Matyáš Morava JIH GK 14 845:12 347 29 92.29 2.06 3 2
8. Ondřej Maňák KVA GK 12 493:31 210 19 91.7 2.31 1 0
9. Kryštof Štěpánek SLA GK 15 852:32 441 40 91.68 2.82 3 0
10. Ondřej Maxin LIB GK 13 708:33 317 29 91.62 2.46 1 2
11. Tomáš Průšek LIB GK 9 433:51 149 14 91.41 1.94 0 0
12. Filip Filip SPA GK 2 120:00 53 5 91.38 2.5 0 0
13. Marek Bešta PIL GK 8 332:45 187 18 91.22 3.25 0 0
14. Simon Pešout CHM GK 18 1088:33 517 50 91.18 2.76 2 0
15. Andrej Smetana MBL GK 6 320:00 103 10 91.15 1.88 0 2
16. Tomáš Uhel PIL GK 17 921:53 559 55 91.04 3.58 0 2
17. Jakub Chalupský CHM GK 1 46:05 30 3 90.91 3.91 0 0
18. Petr Kijonka KOM GK 4 243:32 130 13 90.91 3.2 0 0
19. Jan Kovářík ZLN GK 6 352:10 147 15 90.74 2.56 0 0
20. Štěpán Fafejta SPA GK 2 120:00 38 4 90.48 2 0 0
21. Jaroslav Martínek MBL GK 16 880:19 358 38 90.4 2.59 2 0
22. Ondřej Slavík WAR GK 5 302:31 151 17 89.88 3.37 1 2
23. Tomáš Winkelhöfer LIT GK 9 473:21 279 33 89.42 4.18 0 0
24. Tadeáš Schejbal CEB GK 20 1183:09 488 58 89.38 2.94 2 2
25. Tomáš Zmítko LIT GK 2 120:00 67 8 89.33 4 0 0
26. Oliver Vítek MHK GK 13 779:58 389 49 88.81 3.77 2 2
27. Matěj Všetečka SPA GK 15 810:19 353 46 88.47 3.41 1 0
28. Matěj Vavřina PCE GK 15 737:09 313 42 88.17 3.42 2 0
29. Jakub Tylšar WAR GK 2 114:11 52 7 88.14 3.68 0 0
30. Lukáš Hrabinec KOM GK 6 261:39 151 21 87.79 4.82 0 0
31. Šimon Holaň VSE GK 16 962:16 479 67 87.73 4.18 0 0
32. Adam Sedláček CHM GK 1 13:55 7 1 87.5 4.31 0 0
33. Daniel Oprchalský VIT GK 1 60:00 21 3 87.5 3 0 0
34. Jan Ftáček MDS GK 1 57:29 28 4 87.5 4.18 0 0
35. Gabriel Lemberger SLZ GK 10 574:40 260 38 87.25 3.97 0 0
36. Tomáš Hájek PCE GK 8 415:14 211 31 87.19 4.48 0 0
37. Ondřej Kadoun KVA GK 13 704:56 227 35 86.64 2.98 1 0
38. Oliver Pinc LIT GK 12 668:46 350 55 86.42 4.93 0 0
39. Matyáš Novotný JIH GK 7 343:04 159 25 86.41 4.37 1 0
40. Patrik Beneš HBR GK 12 603:17 449 72 86.18 7.16 0 0
41. Filip Lahoda HBR GK 9 489:14 346 56 86.07 6.87 0 2
42. Ondřej Večeřa ZLN GK 11 523:29 181 30 85.78 3.44 1 0
43. Petr Zralý KLA GK 14 702:48 386 65 85.59 5.55 0 0
44. Alex Bartoš TRI GK 10 573:44 165 28 85.49 2.93 0 0
45. Jan Kalkus TAB GK 13 741:52 387 66 85.43 5.34 1 0
46. Filip Luňák MHK GK 8 428:38 164 28 85.42 3.92 0 2
47. Pavel Malypetr TAB GK 8 458:49 239 41 85.36 5.36 0 0
48. Michal Damašek KLA GK 14 559:52 319 55 85.29 5.89 1 0
49. David Krejčí TRI GK 9 488:45 183 32 85.12 3.93 0 2
50. Jakub Kubina VIT GK 10 576:37 181 32 84.98 3.33 0 0
51. Filip Lahoda HBR GK 6 269:03 158 29 84.49 6.47 0 0
52. Bastian Bauer SLZ GK 12 665:08 227 42 84.39 3.79 0 2
53. Vojtěch Pokorný HBR GK 1 60:00 32 6 84.21 6 0 0
54. Adam Barchánek SLA GK 7 411:34 131 25 83.97 3.64 1 0
55. Tobiáš Ořechovský VIT GK 11 618:14 156 30 83.87 2.91 1 0
56. Jakub Makar WAR GK 14 737:41 394 76 83.83 6.18 0 2
57. Matyáš Hrankay TRI GK 5 210:32 62 12 83.78 3.42 0 0
58. Ondřej Petruň MDS GK 11 390:33 235 48 83.04 7.37 0 0
59. Jakub Barák WAR GK 2 80:00 44 9 83.02 6.75 0 0
60. Matyáš Hostek KVA GK 3 126:35 47 10 82.46 4.74 0 0
61. Matyáš Jurečka MDS GK 18 811:58 418 89 82.45 6.58 0 0
62. Philip Hudritsch SLZ GK 1 58:45 18 4 81.82 4.09 0 0
63. Marek Sedláček ZLN GK 5 291:18 98 22 81.67 4.53 0 0
64. Martin Bureš LIB GK 1 60:00 21 5 80.77 5 0 0
65. Šimon David VSE GK 5 304:14 153 39 79.69 7.69 0 0
66. Michal Šťastný HBR GK 3 111:24 63 17 78.75 9.16 0 0
67. Adam Říha WAR GK 1 28:08 15 5 75 10.66 0 0
68. Dominik Zvěřina JIH GK 1 31:20 6 2 75 3.83 0 0

Související dokumenty:


Související články:

9. třída: Vítkovice poskočily do čtyřky, Wolves překvapili na tripu do Rakouska
Extraliga devátých tříd nabídla v uplynulém týdnu mimo jiné i dva „dvojzápasy“, byť v jednom případě ne úplně doslova. Litvínov si každopádně s Kladnem body rozdělil, když každý z celků vyhrál na ledě soupeře. Pilsen Wolves naopak skvěle zvládli výpravu do akademie Salcburku, kde přidali k dosavadním pěti výhrám další dva zářezy.
9. třída: Energie dotáhla indiány. Pardubice, Kometa a Třinec překonaly desítku
Další odehrané kolo Extraligy devátých tříd nepřineslo žádné větší překvapení. Důležité body získaly Vítkovice, které díky tomu útočí na postupovou čtvrtou příčku Jihlavy; duel druhého týmu se třetím ve střední skupině zase skončil vítězstvím Slavie bez inkasované branky.
9. třída: Dominance hostů. Doma uspěly jen Boleslav a po velkém obratu Liberec
Protože se o uplynulém víkendu konaly turnaje projektu VTM, nabídla tentokrát Extraliga devátých tříd o něco chudší program v podobě deseti utkání. Plných osm z nich vyhrály hostující celky, zdaleka nejlepší počin však doma předvedli Bílí Tygři, kteří otočili duel ze stavu 1:5.
9. třída: Derby znovu pro Spartu, Třinec i Liberec. Poprvé ale padly Vary
Reprezentační přestávka pro hokejisty v Extralize devátých tříd neplatila, naopak odehráli spoustu zajímavých soubojů. Těm vévodila regionální či městská derby. Právě tento zápas připravil vúbec první porážku v celé sezóně mladíkům z Karlových Varů, které kvůli tomu opustily vedoucí příčku své skupiny.
9. třída: První extraligové body Havlíčkova Brodu, první čistá výhra Šumperka
Pořádně rychlé tempo nabrala na pomezí října a listopadu Extraliga devátých tříd. Za sebou má další dvojkolo, které přineslo první úspěch Havlíčkova Brodu, první vítězství v základní hrací době Šumperku, ale také jednu kontumaci a celou řadu čistých kont i vysokých výsledků.
9. třída: Třinec nastřílel 22 branek. Slavia se přiblížila k čelu tabulky
Karlovy Vary, Liberec a Kometa Brno jsou dál v čele tabulek Extraligy devátých tříd. Bílí Tygři už měli namále, po třech porážkách v řadě však zabrali a věří v lepší střeleckou formu. Tou se o víkendu naopak mohl pochlubit Třinec, který v obou svých zápasech nasázel po jedenácti brankách.
9. třída: Také Slavia si vyšlápla na Liberec. Havlíčkův Brod dál čeká na body
Extraliga devátých tříd nabídla o uplynulém víkendu další zdramatizování dvou skupin. Postarala se o to zejména druhá porážka Liberce v řadě, Severočeši tak dávají šanci svým pronásledovatelům. Na východě se za první Kometou pere o místa v postupové čtveřici hned pět mužstev.
9. třída: Vláda Tygrů skončila na hokejkách Pardubic. První výhru slaví Warriors
Žádný celek se už v Extralize devátých tříd nemůže chlubit tím, že neztratil ani bod. Jako poslední přišel o tuto výsadu Liberec, který po devíti výhrách těsně padl s Pardubicemi. Významná derby ovládli mladíci Karlových Varů, pražské Sparty nebo Třince a vůbec poprvé v nové sezoně se z výhry radovali Warriors Brno.
9. třída: Kometa poprvé narazila ve Vsetíně. Excelovala Mladá Boleslav
V Extralize devátých tříd skončila nadvláda jednoho ze dvou týmů, které v první čtvrtině neztratily ani bod. Brněnská Kometa si připsala první porážku ve Vsetíně, kde přitom málem dotáhla obrat z nepříznivého stavu 1:7. Liberec naopak dál pokračuje v krasojízdě, zatímco špička západní skupiny nabízí vyrovnaný boj dvou rivalů.
Deváťáci zakončili první čtvrtinu. Liberec a Kometa v ní neztratily ani bod
Extraliga devátých tříd má za sebou úvodní čtvrtinu základní části, z níž se dosud neodehrály jen tři zápasy. Stoprocentní bilanci sedmi výher a 21 získaných bodů si z ní odnesly týmy Liberce a Komety Brno. Záverečný záříjový týden nabídl i díky svátku rovnou dvě hrací kola, jaké výsledky přinesl?