Extraliga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga dorostu
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:

- 20 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 10 družstev ve skupině „A“, 10 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (27 utkání) s tím, že výhodu jednoho domácího utkání navíc mají ta družstva, která dosáhla v sezóně 2022-2023 vyššího umístění v celkovém pořadí soutěže.

2. část
- a) O pořadí v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 5. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- b) O účast v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 6. - 10. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Družstvo, které se po této části umístí na konečném 10. místě, sestupuje do ligy dorostu.

3. část - Předkolo play-off:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 10. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 9. místě. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 2. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části lépe.

4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z 3. části - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hrají na 3 vítězná utkání a finále se hraje na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).

Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play- off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z 3. části - „Předkolo play-off“ jedno nebo obě družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí v play-off“ dosáhla nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí).

Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Předkolo play-off“ a utkání 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
 5. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 6. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
 7. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 8. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 9. Hráči nastupující v utkáních extraligy dorostu musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč vutkání extraligy dorostu bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Evidencetrestůdlečl.529SDŘsemezijednotlivýmičástmisoutěžepřenáší.

11. Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání 3. části - „Předkolo play-

off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

12. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním extraligy dorostu pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

13. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam zjím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:

 • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě

  v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu (povinnost se stanovuje

  s účinností od sezóny 2024-2025),

 • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
 • videozáznam musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1280 x 720 pixelů a minimální

  snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,

 • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.

14. Výstupní videozáznam dle odst. 13. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 13. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.

15. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do DHL extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže DHL extraligy juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže ligy juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže DHL extraliga juniorů,
 • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže regionální liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže liga juniorů.

16. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se Extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
07.09.2023 17:00 1. 5001 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tábor 4:3 »
07.09.2023 18:00 1. 5002 HC Sparta Praha HC Litvínov 2:5 »
07.09.2023 18:00 1. 5003 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno 8:2 »
07.09.2023 17:00 1. 5004 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 2:4 »
07.09.2023 17:00 1. 5005 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 8:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5006 HC Tábor HC Slavia Praha 2:3 sn »
09.09.2023 15:30 2. 5007 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5008 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 1:2 sn »
09.09.2023 13:00 2. 5009 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 3:1 »
09.09.2023 13:00 2. 5010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 7:6 »
14.09.2023 18:30 3. 5011 HC Tábor HC Sparta Praha 0:4 »
14.09.2023 14:30 3. 5012 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 10:1 »
14.09.2023 17:00 3. 5013 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 7:0 »
14.09.2023 18:00 3. 5014 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 11:3 »
14.09.2023 18:00 3. 5015 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 5:2 »
16.09.2023 12:30 4. 5016 HC Tábor HC Motor České Budějovice 3:2 »
16.09.2023 13:15 4. 5017 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 3:7 »
16.09.2023 13:00 4. 5018 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 3:9 »
16.09.2023 16:30 4. 5019 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:3 »
16.09.2023 13:00 4. 5020 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 1:8 »
21.09.2023 18:00 5. 5021 BK Mladá Boleslav HC Tábor 6:3 »
21.09.2023 17:00 5. 5022 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 6:5 »
21.09.2023 18:00 5. 5023 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 p »
21.09.2023 18:00 5. 5024 HC Slavia Praha HC Litvínov 5:0 »
21.09.2023 18:00 5. 5025 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 6:0 »
23.09.2023 12:30 6. 5026 HC Tábor Rytíři Kladno 5:4 »
23.09.2023 17:00 6. 5027 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 4:5 »
23.09.2023 13:00 6. 5028 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:4 »
23.09.2023 13:00 6. 5029 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 1:2 p »
23.09.2023 13:00 6. 5030 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 4:0 »
28.09.2023 16:30 7. 5031 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 1:3 »
28.09.2023 18:00 7. 5032 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 6:1 »
28.09.2023 15:00 7. 5033 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 2:1 p »
28.09.2023 13:00 7. 5034 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 6:3 »
28.09.2023 16:45 7. 5035 Rytíři Kladno HC Litvínov 2:3 »
30.09.2023 12:30 8. 5036 HC Tábor HC Litvínov 2:10 »
30.09.2023 13:00 8. 5037 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 6:1 »
30.09.2023 13:00 8. 5038 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 3:2 »
30.09.2023 13:00 8. 5039 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 1:4 »
30.09.2023 16:30 8. 5040 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 1:2 sn »
05.10.2023 18:00 9. 5041 HC Energie Karlovy Vary HC Tábor 7:2 »
05.10.2023 18:00 9. 5042 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 6:1 »
05.10.2023 18:00 9. 5043 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 1:9 »
05.10.2023 18:00 9. 5044 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 2:6 »
05.10.2023 18:30 9. 5045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 9:1 »
07.10.2023 12:30 10. 5046 HC Tábor HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 sn »
07.10.2023 16:30 10. 5047 HC Litvínov HC Sparta Praha 5:4 p »
07.10.2023 13:15 10. 5048 Rytíři Kladno BK Mladá Boleslav 0:5 »
07.10.2023 15:30 10. 5049 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:3 »
07.10.2023 18:45 10. 5050 HC Slavia Praha HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
12.10.2023 18:00 11. 5051 HC Slavia Praha HC Tábor 6:5 »
12.10.2023 18:00 11. 5052 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:3 sn »
12.10.2023 17:00 11. 5053 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno 5:1 »
12.10.2023 18:00 11. 5054 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 5:2 »
13.10.2023 18:00 11. 5055 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 »
10.10.2023 18:00 12. 5056 HC Sparta Praha HC Tábor 3:1 »
14.10.2023 16:30 12. 5057 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 4:2 »
14.10.2023 13:00 12. 5058 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 0:2 »
14.10.2023 13:15 12. 5059 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
14.10.2023 12:00 12. 5060 HC Motor České Budějovice HC Slavia Praha 3:1 »
26.10.2023 12:15 13. 5061 HC Motor České Budějovice HC Tábor 7:2 »
19.10.2023 18:00 13. 5062 HC Slavia Praha Rytíři Kladno 3:2 »
19.10.2023 18:00 13. 5063 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 2:0 »
19.10.2023 17:00 13. 5064 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
19.10.2023 18:00 13. 5065 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 7:1 »
21.10.2023 12:30 14. 5066 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:4 »
21.10.2023 13:00 14. 5067 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
21.10.2023 13:00 14. 5068 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 4:3 »
21.10.2023 16:30 14. 5069 HC Litvínov HC Slavia Praha 2:6 »
21.10.2023 14:45 14. 5070 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 2:3 sn »
23.10.2023 16:45 15. 5071 Rytíři Kladno HC Tábor 2:4 »
23.10.2023 17:15 15. 5072 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 2:1 p »
22.10.2023 14:30 15. 5073 HC Slavia Praha HC ŠKODA PLZEŇ 4:0 »
23.10.2023 18:00 15. 5074 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 10:0 »
23.10.2023 16:15 15. 5075 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 3:4 »
28.10.2023 11:30 16. 5076 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 4:9 »
28.10.2023 13:00 16. 5077 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 2:6 »
27.11.2023 18:00 16. 5078 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 2:7 »
28.10.2023 13:00 16. 5079 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 3:1 »
28.10.2023 16:30 16. 5080 HC Litvínov Rytíři Kladno 9:3 »
14.11.2023 17:30 17. 5081 HC Litvínov HC Tábor 2:3 »
14.11.2023 18:00 17. 5082 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 4:10 »
21.11.2023 17:00 17. 5083 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 4:3 sn »
14.11.2023 18:00 17. 5084 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 2:3 »
14.11.2023 16:30 17. 5085 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 5:2 »
16.11.2023 16:00 18. 5086 HC Tábor HC Energie Karlovy Vary 3:9 »
16.11.2023 17:00 18. 5087 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 1:3 »
16.11.2023 18:00 18. 5088 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 2:4 »
03.12.2023 12:00 18. 5089 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 5:4 p »
16.11.2023 17:00 18. 5090 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 3:2 sn »
18.11.2023 13:00 19. 5091 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tábor 14:3 »
18.11.2023 13:00 19. 5092 HC Sparta Praha HC Litvínov 3:2 »
18.11.2023 13:00 19. 5093 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno 1:2 p »
18.11.2023 12:00 19. 5094 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 4:2 »
18.11.2023 17:00 19. 5095 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 1:3 »
23.11.2023 16:00 20. 5096 HC Tábor HC Slavia Praha 3:8 »
23.11.2023 16:30 20. 5097 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
23.11.2023 18:00 20. 5098 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 3:7 »
23.11.2023 17:30 20. 5099 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 4:0 »
22.11.2023 17:00 20. 5100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 5:1 »
25.11.2023 13:00 21. 5101 HC Sparta Praha HC Tábor 12:1 »
25.11.2023 13:00 21. 5102 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
25.11.2023 17:30 21. 5103 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 6:4 »
24.11.2023 17:30 21. 5104 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 5:1 »
25.11.2023 18:15 21. 5105 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 1:2 »
30.11.2023 16:00 22. 5106 HC Tábor HC Motor České Budějovice 2:3 »
30.11.2023 18:00 22. 5107 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 4:8 »
30.11.2023 17:30 22. 5108 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 4:6 »
29.11.2023 17:00 22. 5109 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 5:2 »
30.11.2023 18:00 22. 5110 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 4:3 »
05.12.2023 18:00 23. 5111 BK Mladá Boleslav HC Tábor 9:0 »
02.12.2023 17:15 23. 5112 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 5:1 »
05.12.2023 17:00 23. 5113 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 »
02.12.2023 18:45 23. 5114 HC Slavia Praha HC Litvínov 2:6 »
02.12.2023 16:30 23. 5115 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 3:2 »
07.12.2023 16:00 24. 5116 HC Tábor Rytíři Kladno 2:4 »
07.12.2023 17:30 24. 5117 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 2:3 sn »
08.12.2023 17:00 24. 5118 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:2 »
12.12.2023 18:00 24. 5119 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 4:2 »
07.12.2023 18:00 24. 5120 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
09.12.2023 15:30 25. 5121 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 2:4 »
09.12.2023 17:00 25. 5122 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 2:4 »
09.12.2023 10:00 25. 5123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 6:1 »
09.12.2023 12:00 25. 5124 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 4:5 p »
09.12.2023 13:15 25. 5125 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:6 »
14.12.2023 16:00 26. 5126 HC Tábor HC Litvínov 2:5 »
14.12.2023 17:00 26. 5127 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 8:2 »
14.12.2023 18:00 26. 5128 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 4:3 sn »
14.12.2023 18:00 26. 5129 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 4:7 »
14.12.2023 17:00 26. 5130 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 3:2 »
16.12.2023 17:00 27. 5131 HC Energie Karlovy Vary HC Tábor 3:2 p »
16.12.2023 17:30 27. 5132 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 2:3 sn »
15.12.2023 17:00 27. 5133 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 3:5 »
16.12.2023 12:00 27. 5134 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 2:4 »
16.12.2023 13:00 27. 5135 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 5:4 »
07.09.2023 17:00 1. 5136 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 3:2 »
06.09.2023 17:15 1. 5137 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 10:2 »
07.09.2023 17:00 1. 5138 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 5:4 »
07.09.2023 17:30 1. 5139 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 6:2 »
07.09.2023 18:00 1. 5140 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 2:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5141 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 15:15 2. 5142 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 2:3 »
09.09.2023 13:00 2. 5143 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
09.09.2023 12:00 2. 5144 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
09.09.2023 17:00 2. 5145 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 2:3 »
14.09.2023 17:15 3. 5146 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 1:5 »
14.09.2023 17:00 3. 5147 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:4 »
14.09.2023 18:00 3. 5148 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 5:1 »
14.09.2023 18:00 3. 5149 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 1:9 »
14.09.2023 18:00 3. 5150 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 1:5 »
16.09.2023 12:00 4. 5151 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 3:2 sn »
16.09.2023 16:30 4. 5152 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 3:2 »
16.09.2023 17:00 4. 5153 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 3:1 »
16.09.2023 13:00 4. 5154 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 3:1 »
16.09.2023 12:30 4. 5155 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 3:6 »
21.09.2023 17:00 5. 5156 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 4:1 »
21.09.2023 17:30 5. 5157 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 7:2 »
21.09.2023 18:00 5. 5158 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 2:5 »
21.09.2023 18:00 5. 5159 Berani Zlín HC Olomouc 0:3 »
21.09.2023 17:00 5. 5160 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:6 »
23.09.2023 12:00 6. 5161 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 1:4 »
23.09.2023 12:00 6. 5162 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 0:8 »
23.09.2023 13:00 6. 5163 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 5:0 »
23.09.2023 12:30 6. 5164 Mountfield HK, a.s. HC RT Torax Poruba 3:2 »
23.09.2023 17:00 6. 5165 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 4:0 »
28.09.2023 14:15 7. 5166 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 8:2 »
28.09.2023 18:00 7. 5167 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 4:0 »
28.09.2023 15:00 7. 5168 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 2:8 »
28.09.2023 12:15 7. 5169 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 3:4 sn »
28.09.2023 15:00 7. 5170 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 3:4 sn »
30.09.2023 12:00 8. 5171 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 3:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5172 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:5 »
30.09.2023 12:30 8. 5173 Mountfield HK, a.s. HC Dukla Jihlava 5:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5174 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:0 »
30.09.2023 12:45 8. 5175 HC DYNAMO PARDUBICE HC RT Torax Poruba 6:3 »
05.10.2023 18:00 9. 5176 HC RT Torax Poruba HC ZUBR Přerov 2:4 »
05.10.2023 18:00 9. 5177 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 2:1 »
05.10.2023 17:00 9. 5178 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:5 »
05.10.2023 15:00 9. 5179 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. 3:5 »
05.10.2023 18:00 9. 5180 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 0:4 »
07.10.2023 12:00 10. 5181 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 6:3 »
07.10.2023 12:00 10. 5182 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 0:8 »
07.10.2023 13:00 10. 5183 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
07.10.2023 15:15 10. 5184 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 0:3 »
07.10.2023 16:30 10. 5185 Berani Zlín HC RT Torax Poruba 1:5 »
12.10.2023 18:00 11. 5186 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 3:2 »
12.10.2023 18:00 11. 5187 HC RT Torax Poruba HC Dukla Jihlava 0:1 »
12.10.2023 17:30 11. 5188 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 7:1 »
12.10.2023 17:00 11. 5189 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 5:1 »
05.12.2023 17:30 11. 5190 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec 4:2 »
14.10.2023 12:00 12. 5191 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 5:3 »
14.10.2023 13:00 12. 5192 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 »
14.10.2023 17:00 12. 5193 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 sn »
14.10.2023 16:30 12. 5194 HC KOMETA BRNO HC RT Torax Poruba 1:0 »
14.10.2023 15:15 12. 5195 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:2 »
19.10.2023 17:00 13. 5196 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 3:1 »
19.10.2023 18:00 13. 5197 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 6:1 »
19.10.2023 18:00 13. 5198 HC RT Torax Poruba HC Olomouc 4:1 »
26.10.2023 17:00 13. 5199 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:3 »
19.10.2023 17:00 13. 5200 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 4:5 p »
21.10.2023 12:00 14. 5201 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 »
21.11.2023 17:30 14. 5202 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 p »
21.10.2023 13:00 14. 5203 HC Oceláři Třinec HC RT Torax Poruba 4:3 p »
21.10.2023 12:00 14. 5204 HC Olomouc Berani Zlín 3:4 »
21.10.2023 16:30 14. 5205 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:5 »
23.10.2023 15:00 15. 5206 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 8:2 »
23.10.2023 18:00 15. 5207 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 5:1 »
24.10.2023 15:15 15. 5208 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 2:5 »
23.10.2023 16:00 15. 5209 HC RT Torax Poruba Mountfield HK, a.s. 4:3 sn »
28.11.2023 18:00 15. 5210 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
28.10.2023 12:00 16. 5211 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 »
28.10.2023 13:00 16. 5212 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 2:1 p »
28.10.2023 16:00 16. 5213 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 3:0 »
28.10.2023 13:00 16. 5214 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 3:0 »
27.10.2023 18:00 16. 5215 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 4:1 »
14.11.2023 18:00 17. 5216 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 3:4 »
14.11.2023 15:00 17. 5217 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 5:4 »
14.11.2023 18:35 17. 5218 HC Dukla Jihlava Mountfield HK, a.s. 3:2 »
14.11.2023 15:15 17. 5219 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 »
12.12.2023 16:00 17. 5220 HC RT Torax Poruba HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 sn »
16.11.2023 18:00 18. 5221 HC ZUBR Přerov HC RT Torax Poruba 2:1 »
16.11.2023 17:30 18. 5222 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 10:2 »
16.11.2023 17:00 18. 5223 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 7:1 »
16.11.2023 15:00 18. 5224 Mountfield HK, a.s. HC KOMETA BRNO 4:3 p »
16.11.2023 17:30 18. 5225 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 7:1 »
18.11.2023 16:30 19. 5226 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 5:1 »
18.11.2023 12:30 19. 5227 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 6:1 »
18.11.2023 17:00 19. 5228 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 5:3 »
18.11.2023 13:00 19. 5229 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 3:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5230 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 5:2 »
23.11.2023 16:00 20. 5231 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 3:2 »
23.11.2023 17:00 20. 5232 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 0:5 »
23.11.2023 15:00 20. 5233 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 0:3 »
23.11.2023 18:00 20. 5234 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 »
23.11.2023 17:30 20. 5235 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 1:4 »
25.11.2023 12:30 21. 5236 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 3:0 »
25.11.2023 17:00 21. 5237 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:5 »
25.11.2023 16:45 21. 5238 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 5:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5239 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 2:1 p »
25.11.2023 12:00 21. 5240 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 2:1 p »
30.11.2023 18:00 22. 5241 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 6:4 »
29.11.2023 15:00 22. 5242 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 6:3 »
30.11.2023 18:00 22. 5243 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 1:2 p »
30.11.2023 17:30 22. 5244 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 2:1 »
30.11.2023 15:00 22. 5245 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 sn »
02.12.2023 13:00 23. 5246 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 2:3 »
02.12.2023 16:00 23. 5247 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 4:1 »
02.12.2023 12:00 23. 5248 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 2:8 »
02.12.2023 12:00 23. 5249 Berani Zlín HC Olomouc 6:0 »
02.12.2023 15:15 23. 5250 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:4 »
07.12.2023 18:00 24. 5251 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 4:1 »
07.12.2023 18:00 24. 5252 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 1:3 »
07.12.2023 17:30 24. 5253 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 8:2 »
07.12.2023 15:00 24. 5254 Mountfield HK, a.s. HC RT Torax Poruba 1:0 »
07.12.2023 17:00 24. 5255 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 8:2 »
09.12.2023 14:00 25. 5256 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 2:3 »
09.12.2023 12:00 25. 5257 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 5:1 »
09.12.2023 14:30 25. 5258 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 1:7 »
09.12.2023 12:00 25. 5259 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:4 »
05.12.2023 18:00 25. 5260 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 10:2 »
14.12.2023 15:00 26. 5261 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 3:2 »
14.12.2023 18:00 26. 5262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 6:2 »
14.12.2023 17:15 26. 5263 Mountfield HK, a.s. HC Dukla Jihlava 4:0 »
14.12.2023 17:00 26. 5264 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 5:3 »
14.12.2023 17:30 26. 5265 HC DYNAMO PARDUBICE HC RT Torax Poruba 3:4 »
16.12.2023 14:30 27. 5266 HC RT Torax Poruba HC ZUBR Přerov 4:3 sn »
16.12.2023 12:00 27. 5267 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
16.12.2023 12:30 27. 5268 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:5 »
12.12.2023 15:00 27. 5269 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. 1:2 »
16.12.2023 16:30 27. 5270 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 4:6 »
23.01.2024 17:45 1 5271 HC Slavia Praha HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
20.12.2023 12:30 1 5272 HC Motor České Budějovice HC Oceláři Třinec 7:8 sn »
20.12.2023 17:00 1 5273 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 5:3 »
22.12.2023 15:00 1 5274 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 0:5 »
22.12.2023 17:30 2 5275 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 3:5 »
21.12.2023 13:45 2 5276 HC Slavia Praha HC Oceláři Třinec 3:4 »
21.12.2023 17:15 2 5277 HC Motor České Budějovice HC VÍTKOVICE RIDERA 0:1 »
03.02.2024 13:00 2 5278 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 6:7 p »
30.01.2024 17:30 2 5279 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
05.01.2024 17:00 3 5280 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 5:2 »
05.01.2024 16:45 3 5281 HC Energie Karlovy Vary HC DYNAMO PARDUBICE 5:4 sn »
05.01.2024 13:30 3 5282 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav 5:3 »
05.01.2024 18:00 3 5283 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 4:3 p »
04.01.2024 18:00 4 5284 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 11:3 »
06.01.2024 16:30 4 5285 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
06.01.2024 13:00 4 5286 HC Energie Karlovy Vary HC ZUBR Přerov 8:2 »
06.01.2024 16:30 4 5287 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 5:4 p »
06.01.2024 13:00 4 5288 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav 1:9 »
11.01.2024 18:00 5 5289 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 4:5 sn »
11.01.2024 17:15 5 5290 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 4:3 »
11.01.2024 18:00 5 5291 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 2:4 »
12.01.2024 18:00 5 5292 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:3 p »
13.01.2024 13:00 6 5293 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:6 »
13.01.2024 16:00 6 5294 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 4:2 »
13.01.2024 16:00 6 5295 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 2:3 »
13.01.2024 12:00 6 5296 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 1:3 »
13.01.2024 17:00 6 5297 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 5:4 »
19.01.2024 17:00 7 5298 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ŠKODA PLZEŇ 1:2 »
19.01.2024 14:00 7 5299 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 6:5 sn »
19.01.2024 15:00 7 5300 HC Slavia Praha HC ZUBR Přerov 3:2 p »
19.01.2024 17:00 7 5301 HC Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE 3:0 »
20.01.2024 13:00 8 5302 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 1:3 »
20.01.2024 13:00 8 5303 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 3:6 »
20.01.2024 13:00 8 5304 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
20.01.2024 18:00 8 5305 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:3 »
20.01.2024 13:00 8 5306 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 4:3 sn »
20.02.2024 18:00 9 5307 HC ZUBR Přerov BK Mladá Boleslav 0:5 »
27.01.2024 16:15 9 5308 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 2:0 »
27.01.2024 13:00 9 5309 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:4 »
27.01.2024 18:00 9 5310 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 4:3 »
30.01.2024 17:00 10 5311 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 2:3 »
27.02.2024 18:00 10 5312 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 5:6 sn »
28.01.2024 13:00 10 5313 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 3:4 »
28.01.2024 11:30 10 5314 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 4:2 »
28.01.2024 13:00 10 5315 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 2:4 »
02.02.2024 17:00 11 5316 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Slavia Praha 6:2 »
06.03.2024 18:00 11 5317 HC Oceláři Třinec HC Motor České Budějovice 0:0 »
02.02.2024 12:30 11 5318 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 7:4 »
02.02.2024 17:00 11 5319 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 4:2 »
03.02.2024 12:45 12 5320 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 3:1 »
03.02.2024 13:00 12 5321 HC Oceláři Třinec HC Slavia Praha 6:3 »
05.03.2024 17:00 12 5322 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Motor České Budějovice 0:0 »
13.02.2024 18:00 12 5323 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 5:4 »
03.02.2024 13:00 12 5324 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 3:4 p »
16.02.2024 16:00 13 5325 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 »
16.02.2024 18:00 13 5326 HC DYNAMO PARDUBICE HC Energie Karlovy Vary 8:0 »
16.02.2024 13:00 13 5327 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA 9:1 »
18.02.2024 13:00 13 5328 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec 2:3 p »
17.02.2024 16:45 14 5329 HC Motor České Budějovice HC Slavia Praha 4:3 »
17.02.2024 14:15 14 5330 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ 6:2 »
15.02.2024 17:15 14 5331 HC ZUBR Přerov HC Energie Karlovy Vary 1:6 »
17.02.2024 12:30 14 5332 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 1:5 »
17.02.2024 15:00 14 5333 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec 1:2 »
23.02.2024 18:00 15 5334 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 5:6 sn »
22.02.2024 16:30 15 5335 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 2:4 »
22.02.2024 17:00 15 5336 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 5:4 p »
23.02.2024 18:00 15 5337 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 »
24.02.2024 13:00 16 5338 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 »
24.02.2024 15:45 16 5339 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 2:5 »
24.02.2024 18:45 16 5340 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:5 sn »
24.02.2024 13:00 16 5341 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 3:2 »
24.02.2024 13:00 16 5342 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 0:5 »
01.03.2024 17:00 17 5343 HC ŠKODA PLZEŇ HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 p »
01.03.2024 17:00 17 5344 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 6:0 »
01.03.2024 17:30 17 5345 HC ZUBR Přerov HC Slavia Praha 3:4 sn »
01.03.2024 18:00 17 5346 HC DYNAMO PARDUBICE HC Motor České Budějovice 4:2 »
02.03.2024 16:00 18 5347 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 3:2 sn »
02.03.2024 13:30 18 5348 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 7:2 »
02.03.2024 13:00 18 5349 HC ŠKODA PLZEŇ HC Oceláři Třinec 4:3 p »
02.03.2024 17:45 18 5350 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 4:1 »
02.03.2024 15:15 18 5351 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 3:4 p »
08.03.2024 13:00 19 5352 BK Mladá Boleslav HC ZUBR Přerov 0:0 »
05.03.2024 17:45 19 5353 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
08.03.2024 18:00 19 5354 HC Slavia Praha HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
08.03.2024 16:15 19 5355 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
09.03.2024 13:00 20 5356 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
09.03.2024 12:00 20 5357 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 0:0 »
09.03.2024 16:00 20 5358 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
09.03.2024 12:15 20 5359 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
09.03.2024 17:00 20 5360 HC Slavia Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
22.12.2023 13:00 1 5361 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 3:2 p »
04.02.2024 16:00 1 5362 HC RT Torax Poruba HC Tábor 2:5 »
22.12.2023 16:00 1 5363 Rytíři Kladno HC KOMETA BRNO 2:6 »
22.12.2023 17:30 1 5364 HC Litvínov Berani Zlín 4:0 »
10.01.2024 18:00 2 5365 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 2:1 p »
03.02.2024 16:30 2 5366 HC Olomouc HC Tábor 3:4 p »
27.02.2024 17:00 2 5367 HC RT Torax Poruba HC Dukla Jihlava 3:2 »
13.02.2024 18:00 2 5368 Rytíři Kladno Berani Zlín 0:3 »
20.02.2024 17:30 2 5369 HC Litvínov HC KOMETA BRNO 6:2 »
05.01.2024 13:00 3 5370 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 2:3 sn »
05.01.2024 17:00 3 5371 Berani Zlín Bílí Tygři Liberec 3:2 sn »
05.01.2024 18:00 3 5372 HC Dukla Jihlava Rytíři Kladno 1:3 »
05.01.2024 16:00 3 5373 HC Tábor HC Litvínov 4:5 sn »
06.01.2024 12:00 4 5374 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 4:5 »
06.01.2024 12:30 4 5375 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 4:5 »
06.01.2024 12:30 4 5376 Berani Zlín HC Sparta Praha 2:1 sn »
06.01.2024 12:00 4 5377 HC Dukla Jihlava HC Litvínov 6:3 »
06.01.2024 14:45 4 5378 HC Tábor Rytíři Kladno 2:1 »
12.01.2024 18:00 5 5379 Rytíři Kladno HC Olomouc 3:2 »
12.01.2024 15:00 5 5380 HC Litvínov HC RT Torax Poruba 6:4 »
12.01.2024 18:00 5 5381 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 3:2 p »
11.01.2024 16:00 5 5382 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 5:0 »
11.01.2024 15:00 6 5383 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 4:2 »
13.01.2024 14:45 6 5384 Rytíři Kladno HC RT Torax Poruba 2:8 »
13.01.2024 13:00 6 5385 HC Litvínov HC Olomouc 7:1 »
13.01.2024 12:45 6 5386 HC Sparta Praha HC Tábor 5:2 »
13.01.2024 12:00 6 5387 Bílí Tygři Liberec HC Dukla Jihlava 6:3 »
19.01.2024 18:00 7 5388 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 1:2 »
19.01.2024 16:00 7 5389 HC Tábor Berani Zlín 3:8 »
19.01.2024 18:00 7 5390 HC Olomouc HC Sparta Praha 1:5 »
19.01.2024 17:00 7 5391 HC RT Torax Poruba Bílí Tygři Liberec 2:5 »
20.01.2024 13:30 8 5392 Rytíři Kladno HC Litvínov 5:6 sn »
20.01.2024 12:00 8 5393 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 2:7 »
20.01.2024 14:45 8 5394 HC Tábor HC KOMETA BRNO 3:6 »
20.01.2024 16:45 8 5395 HC Olomouc Bílí Tygři Liberec 2:8 »
20.01.2024 12:00 8 5396 HC RT Torax Poruba HC Sparta Praha 4:2 »
27.01.2024 12:30 9 5397 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 2:1 »
05.03.2024 16:45 9 5398 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 0:0 »
27.01.2024 12:40 9 5399 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 3:0 »
06.03.2024 17:00 9 5400 Berani Zlín HC RT Torax Poruba 0:0 »
27.01.2024 12:00 10 5401 HC Dukla Jihlava HC Tábor 5:1 »
28.02.2024 18:00 10 5402 HC Sparta Praha HC Litvínov 4:2 »
27.02.2024 17:30 10 5403 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno 11:0 »
04.03.2024 16:00 10 5404 HC KOMETA BRNO HC RT Torax Poruba 5:2 »
28.01.2024 13:00 10 5405 Berani Zlín HC Olomouc 3:0 »
05.03.2024 17:00 11 5406 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 0:0 »
20.02.2024 19:00 11 5407 HC Tábor HC RT Torax Poruba 2:6 »
02.02.2024 16:00 11 5408 HC KOMETA BRNO Rytíři Kladno 5:0 »
02.02.2024 17:00 11 5409 Berani Zlín HC Litvínov 3:2 »
03.02.2024 16:00 12 5410 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 2:6 »
27.02.2024 16:00 12 5411 HC Tábor HC Olomouc 2:1 »
09.01.2024 17:00 12 5412 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 7:4 »
03.02.2024 14:00 12 5413 Berani Zlín Rytíři Kladno 5:1 »
03.02.2024 15:30 12 5414 HC KOMETA BRNO HC Litvínov 5:1 »
16.02.2024 15:30 13 5415 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 6:5 sn »
16.02.2024 17:00 13 5416 Bílí Tygři Liberec Berani Zlín 6:1 »
16.02.2024 16:00 13 5417 Rytíři Kladno HC Dukla Jihlava 5:2 »
16.02.2024 17:30 13 5418 HC Litvínov HC Tábor 5:0 »
16.02.2024 16:00 14 5419 HC RT Torax Poruba HC Olomouc 2:1 »
17.02.2024 12:00 14 5420 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 2:3 »
17.02.2024 12:15 14 5421 HC Sparta Praha Berani Zlín 3:1 »
17.02.2024 13:00 14 5422 HC Litvínov HC Dukla Jihlava 8:3 »
17.02.2024 13:30 14 5423 Rytíři Kladno HC Tábor 2:6 »
23.02.2024 13:00 15 5424 HC Olomouc Rytíři Kladno 1:5 »
23.02.2024 15:00 15 5425 HC RT Torax Poruba HC Litvínov 2:4 »
23.02.2024 17:30 15 5426 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 4:1 »
23.02.2024 13:00 15 5427 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 3:5 »
24.02.2024 12:30 16 5428 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:1 »
24.02.2024 12:00 16 5429 HC RT Torax Poruba Rytíři Kladno 4:3 sn »
24.02.2024 12:00 16 5430 HC Olomouc HC Litvínov 2:6 »
24.02.2024 12:30 16 5431 HC Tábor HC Sparta Praha 3:0 »
24.02.2024 12:00 16 5432 HC Dukla Jihlava Bílí Tygři Liberec 6:4 »
01.03.2024 15:00 17 5433 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:3 »
01.03.2024 18:00 17 5434 Berani Zlín HC Tábor 9:2 »
01.03.2024 18:00 17 5435 HC Sparta Praha HC Olomouc 2:0 »
01.03.2024 14:00 17 5436 Bílí Tygři Liberec HC RT Torax Poruba 6:7 »
02.03.2024 13:00 18 5437 HC Litvínov Rytíři Kladno 7:2 »
02.03.2024 17:30 18 5438 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 5:2 »
02.03.2024 12:30 18 5439 HC KOMETA BRNO HC Tábor 6:2 »
02.03.2024 12:00 18 5440 Bílí Tygři Liberec HC Olomouc 3:1 »
02.03.2024 13:00 18 5441 HC Sparta Praha HC RT Torax Poruba 2:3 p »
08.03.2024 16:00 19 5442 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 0:0 »
08.03.2024 17:30 19 5443 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 0:0 »
08.03.2024 18:00 19 5444 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 0:0 »
08.03.2024 16:00 19 5445 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 0:0 »
08.03.2024 17:00 20 5446 HC Tábor HC Dukla Jihlava 0:0 »
09.03.2024 13:00 20 5447 HC Litvínov HC Sparta Praha 0:0 »
09.03.2024 13:30 20 5448 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 0:0 »
09.03.2024 14:00 20 5449 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 0:0 »
09.03.2024 12:00 20 5450 HC Olomouc Berani Zlín 0:0 »

Extraliga dorostu - O pořadí v play-off 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 16 10 1 2 3 76:51 34
2 HC Oceláři Třinec 16 7 5 1 3 54:56 32
3 BK Mladá Boleslav 16 8 2 2 4 75:51 30
4 HC DYNAMO PARDUBICE 16 9 0 2 5 58:40 29
5 HC Slavia Praha 16 6 3 2 5 61:58 26
6 Mountfield HK, a.s. 16 4 4 3 5 48:53 23
7 HC ŠKODA PLZEŇ 16 6 1 2 7 52:56 22
8 HC VÍTKOVICE RIDERA 16 5 3 0 8 48:57 21
9 HC Motor České Budějovice 14 2 2 1 9 41:58 11
10 HC ZUBR Přerov 16 1 0 6 9 38:71 9

Extraliga dorostu - O účast v play-off 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 16 11 0 2 3 63:42 35
2 HC Litvínov 15 9 2 0 4 72:43 31
3 Berani Zlín 15 9 2 0 4 56:33 31
4 HC Sparta Praha 16 7 4 2 3 47:35 31
5 Bílí Tygři Liberec 15 9 0 2 4 71:43 29
6 HC RT Torax Poruba 15 7 2 0 6 58:56 25
7 HC Tábor 17 5 1 1 10 44:74 18
8 HC Dukla Jihlava 16 5 0 2 9 51:62 17
9 Rytíři Kladno 16 4 0 2 10 35:71 14
10 HC Olomouc 15 0 1 1 13 22:60 3

Extraliga dorostu - sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 27 17 4 1 5 129:60 60
2 HC Slavia Praha 27 17 2 1 7 113:73 56
3 HC ŠKODA PLZEŇ 27 16 2 2 7 118:94 54
4 BK Mladá Boleslav 27 15 0 2 10 113:77 47
5 HC Motor České Budějovice 27 11 5 2 9 85:80 45
6 Bílí Tygři Liberec 27 10 4 1 12 90:84 39
7 HC Litvínov 27 11 1 3 12 98:94 38
8 HC Sparta Praha 27 9 2 5 11 85:109 36
9 HC Tábor 27 6 1 2 18 71:146 22
10 Rytíři Kladno 27 1 1 3 22 61:146 8

Extraliga dorostu - sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 27 19 2 0 6 115:62 61
2 Mountfield HK, a.s. 27 16 3 2 6 105:63 56
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 27 15 2 1 9 93:74 50
4 HC DYNAMO PARDUBICE 27 15 1 2 9 97:60 49
5 HC ZUBR Přerov 27 15 1 1 10 80:79 48
6 HC KOMETA BRNO 27 12 0 3 12 95:89 39
7 HC RT Torax Poruba 27 8 4 3 12 70:74 35
8 HC Dukla Jihlava 27 9 0 3 15 62:90 30
9 Berani Zlín 27 6 1 0 20 55:107 20
10 HC Olomouc 27 4 2 1 20 44:118 17

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Vlastimil Blažek KVA FO 39 37 32 69 26 45
2 Petr Tomek KVA FO 35 23 44 67 6 40
3 Václav Raichl LIT FO 36 28 38 66 32 21
4 Viktor Šámal SLA FO 43 31 33 64 77 34
5 Adam Kurka MBL FO 41 46 13 59 38 32
6 Jonáš Bednařík LIT FO 41 22 36 58 2 19
7 Filip Novák SPA FO 37 25 32 57 96 17
8 Ondrej Páleník MHK FO 43 29 28 57 28 24
9 Dominik Kos ZLN FO 42 25 31 56 12 -6
10 Vojtěch Beran MBL FO 33 13 42 55 16 26
11 Matouš Jan Kucharčík SLA FO 32 30 24 54 61 34
12 Matyáš Úbl PLZ FO 38 23 30 53 16 7
13 David Slačík PLZ FO 39 19 33 52 51 16
14 Matěj Tománek PLZ FO 42 23 29 52 18 3
15 Artur Matějovský SLA FO 42 19 32 51 68 21
16 Jan Brabenec KOM FO 43 17 34 51 38 11
17 Marek Peroutka LIT FO 42 24 27 51 32 -5
18 Václav Nestrašil SPA FO 34 29 21 50 36 6
19 Vojtěch Kubín KOM FO 41 12 38 50 34 18
20 Michal Rybnikár TRI FO 32 20 29 49 26 22
21 Jan Fodor PLZ FO 42 20 28 48 28 7
22 Jakub Kristek MBL FO 41 17 31 48 2 17
23 David Štulo KOM FO 41 25 23 48 41 21
24 Jindřich Koky LIT FO 41 19 29 48 28 8
25 Petr Hanyš MBL FO 38 20 27 47 28 34
26 Adam Suchan TAB FO 44 18 29 47 44 -20
27 Jiří Maxa PLZ FO 39 15 31 46 28 5
28 Matěj Weiss TRI FO 39 22 24 46 14 9
29 Michael Nazad VIT FO 41 18 26 44 18 16
30 Jakub Winkelhöfer LIT DE 37 9 35 44 32 15
31 Vít Macek PCE FO 24 17 26 43 8 27
32 Nikolas Mařík CEB FO 40 25 17 42 20 -8
33 Marek Šťástka LIB FO 37 20 21 41 38 16
34 Šimon Bělohorský LIB FO 34 27 14 41 61 24
35 Sviatoslav Vasiak MBL FO 37 11 30 41 22 6
36 Viktor Wardas KVA FO 30 20 21 41 47 25
37 Filip Vlk PRE FO 41 20 20 40 42 10
38 Vojtěch Švancar SLA FO 41 16 24 40 10 21
39 David Huk SLA FO 29 10 30 40 32 23
40 Filip Matějka MBL FO 37 15 24 39 18 27
41 Patrik Hendrych MHK FO 42 18 21 39 22 9
42 Jan Kerbler KOM FO 43 19 20 39 6 18
43 Daniil Skorokhod POR FO 41 9 30 39 22 17
44 Filip Klíma MHK FO 41 12 26 38 14 12
45 Dominik Řípa TRI FO 38 12 26 38 18 7
46 Filip Tittl SLA FO 39 15 23 38 24 16
47 Jan Trefný LIT FO 36 14 24 38 26 2
48 Šimon Katolický JIH FO 36 20 18 38 22 -9
49 Jakub Lev CEB FO 32 12 25 37 34 10
50 Martin Hečko CEB FO 33 16 21 37 34 -4
51 Dominik Krajdl LIB FO 41 9 27 36 14 10
52 Ladislav Svozil VIT FO 43 22 14 36 20 8
53 Luca Pečner ZLN FO 41 13 23 36 8 -15
54 David Krčál PCE FO 21 17 18 35 10 25
55 Adam Dobřecký PRE FO 36 13 22 35 10 7
56 Imrich Maxin MBL FO 35 16 18 34 59 8
57 Filip Koudela PRE FO 42 19 15 34 26 9
58 David Hrouda LIB DE 42 9 24 33 32 29
59 Robin Švančara TRI FO 23 17 16 33 20 15
60 Sebastian Pánek TAB FO 33 10 23 33 20 -17
61 David Hrubý SPA FO 36 18 14 32 28 -7
62 Tobiáš Vítek MHK FO 36 18 14 32 46 5
63 Vratislav Švejcar PRE FO 43 12 20 32 16 3
64 Antonín Klatovský PLZ FO 29 14 17 31 20 7
65 David Poizl KVA FO 30 18 13 31 16 20
66 Tomáš Rolinek PCE FO 34 13 18 31 48 19
67 Ondřej Slívko TAB FO 41 17 14 31 26 -24
68 Jakub Šulla KOM FO 41 15 16 31 18 -4
69 Semen Viktorovič Stasjuk POR DE 42 4 27 31 48 8
70 Jan Ostřížek POR FO 41 17 14 31 24 10
71 Radek Nejedlý JIH FO 34 10 21 31 10 6
72 Dominik Pytlík KLA FO 43 20 10 30 32 -23
73 Radoslav Cichoň SPA DE 42 2 28 30 38 12
74 Lukáš Slavík KVA FO 35 14 16 30 10 18
75 Kryštof Dyk KVA DE 36 5 25 30 20 34
76 Václav Svoboda TAB FO 32 13 17 30 48 -31
77 Max Pšenička SLA DE 35 8 22 30 42 29
78 David Rozsíval LIB FO 21 15 14 29 8 13
79 Teodor Vápeník PCE DE 34 8 21 29 48 28
80 Filip Šebela KOM FO 32 14 15 29 30 21
81 Pavel Kůrka KVA DE 37 4 24 28 16 33
82 René Řehák TRI FO 43 14 14 28 12 3
83 Tobiáš Vehovský POR FO 41 14 14 28 16 5
84 Lukáš Kachlíř LIB DE 37 3 24 27 51 15
85 Adam Fehér PLZ FO 41 9 18 27 16 -3
86 Tomáš Přibyl CEB FO 34 15 12 27 24 -6
87 Alex Drábek VIT DE 42 1 26 27 14 12
88 Filip Frolík MHK FO 34 10 17 27 22 6
89 Jaroslav Vondruška MHK FO 34 12 15 27 24 10
90 Jakub Habla KVA FO 31 13 14 27 40 10
91 Jan Hrček TRI FO 34 11 16 27 24 18
92 Filip Frnka PRE FO 43 15 12 27 24 -15
93 Matěj Holba ZLN FO 39 14 13 27 22 -2
94 Václav Nedorost CEB DE 28 6 19 25 14 -6
95 Šimon Fasner VIT FO 28 14 11 25 4 14
96 Adam Daněk VIT FO 40 9 16 25 14 8
97 Jan Hlavín TAB FO 20 12 13 25 16 -5
98 Leon Stryczek POR FO 36 10 15 25 6 -7
99 Štěpán Adamec JIH FO 43 7 18 25 58 -9
100 Jakub Seidl LIB DE 38 9 15 24 57 16
101 Karel Studnický MHK DE 41 8 16 24 68 10
102 David Lukas Holub TRI DE 26 3 21 24 41 14
103 Filip Křečan PCE DE 39 9 15 24 14 18
104 Tomáš Navrátil OLO FO 39 12 12 24 43 -23
105 Vít Dietrich POR FO 40 12 12 24 24 -1
106 Daniel Kytka JIH FO 41 12 12 24 38 -10
107 Jakub Slováček PLZ FO 42 13 10 23 14 -3
108 Olaf Zachariasz VIT FO 39 10 13 23 24 -6
109 Michal Kváš KVA FO 30 13 10 23 38 19
110 Ondřej Ruml PCE DE 33 4 19 23 6 28
111 Ondřej Chvátal JIH FO 36 10 13 23 40 -11
112 Denis Beran KLA FO 42 12 10 22 34 -26
113 Vojtěch Čihař KVA FO 11 12 10 22 33 20
114 Vít Hladoník TRI FO 39 10 12 22 8 2
115 Lukáš Mátl PRE FO 39 7 15 22 14 -12
116 Václav Joska PCE FO 37 11 11 22 34 12
117 Štěpán Lempach PCE FO 41 11 11 22 55 6
118 Matyáš Pluskal ZLN FO 38 6 16 22 22 -7
119 David Sedláček LIT FO 25 7 15 22 4 3
120 Matěj Rambousek KLA FO 38 10 11 21 4 -28
121 Jakub Kulich KLA FO 43 7 14 21 22 -29
122 Šimon Bělík PLZ FO 40 10 11 21 34 -10
123 Jiří Venený ZLN FO 40 9 12 21 20 -4
124 Yaroslav Panasenko KOM DE 41 5 16 21 26 17
125 Matěj Bajer LIB FO 37 7 13 20 24 10
126 Ben Stefan Reisnecker PLZ DE 36 3 17 20 41 -1
127 Maxmilian Mareš VIT FO 33 10 10 20 4 -5
128 Jiří Douda VIT FO 31 10 10 20 28 1
129 Marek Hofman VIT FO 39 14 6 20 47 14
130 David Churáček MBL FO 32 7 13 20 8 5
131 Matei Bolocan SPA FO 37 8 12 20 30 8
132 Sava Prichodko SPA FO 40 5 15 20 8 2
133 Jakub Blahuta TRI FO 43 7 13 20 6 6
134 Lukáš Korec PCE FO 32 12 8 20 10 10
135 Jiří Strachota TAB FO 41 14 6 20 41 -8
136 Jakub Petružálek LIT FO 30 13 7 20 14 1
137 Mateusz Majkowski POR DE 32 8 12 20 16 19
138 Barnabáš Novák KLA FO 28 7 12 19 45 -18
139 Šimon Šejc LIB FO 27 8 11 19 18 12
140 Matouš Mašek PLZ DE 42 2 17 19 97 20
141 Jakub Hanzák CEB FO 28 6 13 19 35 -4
142 Jakub Kisza VIT DE 40 5 14 19 69 -1
143 Daniel Novotný SPA FO 37 10 9 19 22 -10
144 Dominick Radim Byrtus TRI DE 31 1 18 19 18 8
145 Andrej Hebar TRI FO 24 10 9 19 16 1
146 Šimon Daněk KOM FO 33 6 13 19 20 5
147 Marek Vyhlídal KOM DE 42 6 13 19 24 16
148 David Bozseník LIT DE 33 3 16 19 16 -12
149 Tomáš Bobok POR FO 40 6 13 19 6 -8
150 Jan Valuš KLA FO 42 5 13 18 20 -42
151 Lukáš Ehrenberger LIB DE 39 8 10 18 14 13
152 Štěpán Grebeníček LIB FO 29 11 7 18 40 4
153 Danny Barna CEB FO 20 6 12 18 10 5
154 Maxmilián Man VIT FO 43 11 7 18 18 -8
155 Oliver Fink MBL FO 26 7 11 18 4 7
156 Vojtěch Kočica ZLN FO 42 5 13 18 14 -20
157 Tobiáš Tichý SLA FO 43 13 5 18 28 -3
158 Jiří Kamas PLZ DE 30 4 13 17 16 2
159 Filip Blažek CEB DE 32 4 13 17 48 4
160 Matěj Fojtík VIT DE 43 3 14 17 16 -1
161 David Kovář MBL DE 41 1 16 17 8 13
162 Oliver Forejtek MHK DE 35 4 13 17 71 4
163 Josef Janeček MHK DE 38 5 12 17 12 4
164 Jáchym Mořkovský ZLN DE 42 5 12 17 54 -16
165 Henryk Grabowski JIH FO 38 11 6 17 76 -6
166 Jakub Vaněček LIB DE 37 6 10 16 20 8
167 Dominik Drábek PCE FO 22 8 8 16 10 9
168 Václav Tvrdík PCE FO 26 9 7 16 18 11
169 Daniel Skyba SLA DE 40 5 11 16 22 10
170 Petr Hörnig SLA FO 19 5 11 16 16 11
171 Petr Minář OLO FO 42 4 12 16 55 -25
172 Jakub Indrst POR FO 38 10 6 16 8 -17
173 David Zmrhal JIH DE 40 3 13 16 50 -4
174 Kryštof Hájek MBL DE 42 8 7 15 28 22
175 Tadeáš Trachta SPA FO 40 10 5 15 22 -2
176 Tomáš Malínek SPA DE 23 3 12 15 36 -4
177 Jakub Kyncl KVA FO 16 5 10 15 6 5
178 Tadeáš Cífka PRE DE 40 4 11 15 16 -4
179 Marek Mozr PRE DE 40 4 11 15 20 -22
180 Petr Labuzík SLA DE 35 1 14 15 20 11
181 Tomáš Lorenz SLA DE 42 3 12 15 24 11
182 Lukáš Dostál LIT FO 42 9 6 15 24 -12
183 Tomáš Kozák KLA FO 38 6 8 14 10 -32
184 Matyáš Pěch KLA FO 40 2 12 14 10 -23
185 Tomáš Čermák MBL DE 41 0 14 14 12 33
186 Ondřej Hrouda MBL FO 41 8 6 14 10 5
187 Matěj Pelikán KVA DE 30 1 13 14 16 20
188 David Sedláček KVA FO 11 4 10 14 2 8
189 Šimon Šilhan KVA FO 32 3 11 14 10 7
190 Filip Čermák KVA DE 38 0 14 14 14 24
191 Michal Jansa PCE DE 37 2 12 14 30 9
192 Tobiáš Sekanina PCE FO 12 4 10 14 0 7
193 Pavel Tvrdik PCE FO 32 3 11 14 24 12
194 Tomáš Mikel ZLN DE 11 7 7 14 14 12
195 Antonín Pufr TAB DE 43 3 11 14 36 -18
196 Antonín Bačo TAB DE 37 3 11 14 26 -27
197 Šimon Fasner POR FO 6 6 8 14 6 8
198 Dominik Koníř JIH FO 27 4 10 14 10 -6
199 Adam Klempíř KLA FO 30 7 6 13 39 -25
200 Jakub Borkovec KLA DE 43 4 9 13 14 -31
201 Martin Černý PLZ DE 34 0 13 13 22 -13
202 Marek Šulan PLZ DE 36 4 9 13 88 3
203 Patrik Zatloukal VIT DE 39 3 10 13 24 13
204 Matěj Doležel MBL DE 39 5 8 13 36 14
205 Marko Michalov KVA FO 21 9 4 13 12 6
206 Radim Mrtka TRI DE 18 3 10 13 8 3
207 Erik Úlehla PCE FO 31 8 5 13 36 -5
208 Martin Mikeska PCE FO 34 5 8 13 12 -4
209 Dominik Hamák KOM FO 17 4 9 13 2 5
210 Matěj Stibůrek KOM FO 38 6 7 13 28 -11
211 Artem Chaika KOM FO 31 7 6 13 18 1
212 Jan Kurnat LIT FO 38 5 8 13 51 -6
213 Adam Kalman OLO DE 20 6 7 13 14 -7
214 Martin Kouba JIH FO 27 9 4 13 16 -2
215 Petr Hospodka JIH FO 32 5 8 13 18 0
216 Petr Kocek PLZ DE 32 1 11 12 14 1
217 Dominik Koníř CEB FO 14 5 7 12 10 -8
218 Adam Plško VIT FO 35 6 6 12 24 -8
219 Rostislav Šilhavý MBL DE 34 2 10 12 14 10
220 Tomáš Koklar MHK FO 38 6 6 12 8 -3
221 Jan Pánek MHK DE 42 3 9 12 14 13
222 Jakub Marek TRI DE 39 4 8 12 30 20
223 Marek Wasserbauer PRE DE 18 3 9 12 14 9
224 Jiří Řehořek PCE DE 37 2 10 12 16 -3
225 Adam Matula ZLN FO 36 7 5 12 36 -2
226 Matěj Slabý TAB FO 43 6 6 12 18 -21
227 Michal Hartl KOM FO 18 8 4 12 0 6
228 Tobias Uhlík LIT DE 39 5 7 12 44 -12
229 Mykola Ignatenko POR FO 37 6 6 12 24 -10
230 Alexej Kubát OLO FO 23 5 7 12 16 -10
231 Matěj Kučera LIB FO 18 4 7 11 2 9
232 Tobby Hřebejk CEB FO 33 5 6 11 63 -10
233 Josef Šrámek CEB DE 23 2 9 11 18 6
234 Karel Macháček MBL DE 27 1 10 11 12 2
235 Tomáš Hlinka SPA FO 38 9 2 11 20 -14
236 David Šichan MHK FO 24 3 8 11 26 4
237 Antonín Karas TRI FO 34 7 4 11 49 4
238 Tadeáš Pala PRE DE 39 1 10 11 20 7
239 Jáchym Kubečka ZLN DE 41 2 9 11 20 -9
240 Josef Holejšovský SLA FO 40 6 5 11 6 -24
241 Adam Korbel POR DE 42 5 6 11 14 -1
242 Dominik Holas JIH DE 34 5 6 11 35 -3
243 Vít Stromský LIB DE 37 2 8 10 18 7
244 Vojtěch Hora MBL DE 36 3 7 10 76 18
245 Štěpán Václavík MBL FO 22 3 7 10 4 4
246 Radek Vencl MHK DE 43 2 8 10 16 10
247 Myroslav Spaskin TRI FO 33 6 4 10 37 0
248 Petr Niemczyk TRI DE 40 2 8 10 16 3
249 Petr Došlík PRE FO 39 1 9 10 24 -11
250 Alex Nesrsta ZLN FO 38 2 8 10 40 -9
251 Jaroslav Prchal KOM FO 32 5 5 10 4 3
252 Matyáš Mátl KOM DE 40 2 8 10 24 17
253 Dominik Dragon POR DE 33 3 7 10 6 -2
254 Jiří Douda POR FO 6 5 5 10 2 5
255 Matyáš Kratochvíl LIB FO 32 5 4 9 16 4
256 Jiří Novotný CEB FO 38 1 8 9 4 -20
257 Adam Novotný MHK FO 3 3 6 9 2 6
258 Martin Václavíček MHK FO 35 8 1 9 12 -11
259 Vít Záhejský KVA FO 3 7 2 9 2 8
260 Přemysl Trnka TRI DE 32 4 5 9 24 10
261 Wiktor Makula TRI FO 23 2 7 9 37 -1
262 David Miklas PRE FO 24 3 6 9 8 -8
263 Jan Bartuška TAB FO 24 1 8 9 8 -1
264 Vojtěch Špaček TAB DE 37 2 7 9 6 -16
265 Adam Babka LIT DE 37 1 8 9 57 21
266 Tobiáš Sekanina OLO FO 22 5 4 9 4 -10
267 Jakub Žídek POR FO 25 4 5 9 2 -9
268 Viktor Tomica JIH DE 40 2 7 9 20 -7
269 David Dörfl KLA DE 37 3 5 8 26 -30
270 David Choma LIB FO 24 5 3 8 6 -5
271 Filip Kinter LIB FO 33 4 4 8 12 -2
272 Filip Čečetka CEB FO 29 3 5 8 4 -8
273 Oleksandr Zhdanov MBL FO 29 3 5 8 8 0
274 Adam Dufek SPA DE 35 2 6 8 4 -5
275 Šimon Matyáš PRE DE 38 2 6 8 45 -13
276 Matěj Novák PCE FO 26 4 4 8 33 1
277 Adam Pohanka PRE DE 43 3 5 8 20 9
278 František Sedláček ZLN DE 37 1 7 8 30 0
279 Dalibor Doležal ZLN FO 39 3 5 8 26 -14
280 Michal Sedláček ZLN DE 42 2 6 8 52 -6
281 Robin Šustík TAB FO 34 5 3 8 6 -30
282 Jiří Kukleta KOM FO 38 4 4 8 20 -13
283 Ondřej Václavek POR FO 33 4 4 8 8 -6
284 Jiří Koryčanský OLO FO 40 4 4 8 14 -20
285 Dominik Chromý OLO FO 15 2 6 8 6 -15
286 Artem Ratushniak JIH FO 21 4 4 8 6 -6
287 Karel Müller KLA DE 43 1 6 7 45 -23
288 Tomáš Pekr LIB FO 30 5 2 7 4 -1
289 Marek Trefil CEB FO 19 5 2 7 49 -7
290 Ondřej Szarowski VIT DE 32 1 6 7 24 0
291 Matěj Toms SPA DE 16 2 5 7 20 0
292 Domink Jaroš PCE DE 38 1 6 7 18 7
293 Robin Mohyla TAB DE 42 0 7 7 18 -19
294 Tomáš Vrzal SLA DE 15 3 4 7 6 13
295 Tadeáš Egart SLA FO 36 2 5 7 4 -23
296 Jakub Veselý KOM DE 34 0 7 7 10 1
297 Marek Žák LIT DE 31 3 4 7 8 16
298 Adam Krásny OLO FO 22 2 5 7 10 -19
299 Marcel Kimak OLO FO 12 1 6 7 2 -13
300 Jakub Harásek OLO FO 35 4 3 7 8 -17
301 Richard Háž KLA DE 42 0 6 6 26 -26
302 Eliáš Hausner KLA DE 33 3 3 6 16 -19
303 Matyáš Fiala PLZ DE 17 1 5 6 6 3
304 Daniel Křepel PLZ FO 28 2 4 6 10 4
305 Matthias Rončka VIT FO 29 1 5 6 20 -6
306 Tomáš Sedlák VIT FO 29 0 6 6 14 2
307 Jáchym Novák SPA DE 33 0 6 6 22 1
308 Adam Burda SPA DE 34 0 6 6 16 0
309 Ben Adamec SPA FO 31 2 4 6 16 -18
310 Jakub Čížek SPA FO 20 1 5 6 4 4
311 Daniel Postl KVA DE 32 3 3 6 37 18
312 Jonáš Vaníček KVA FO 10 2 4 6 8 0
313 Šimon Kožík KVA FO 16 2 4 6 8 -2
314 Adam Richter TRI FO 25 4 2 6 8 -1
315 Matěj Ryšavý PRE FO 26 3 3 6 18 -6
316 Ondřej Kostka TAB FO 32 2 4 6 8 -15
317 Kyung Yeol Oh SLA DE 22 1 5 6 35 -3
318 Tobias Krämer KOM DE 37 1 5 6 43 5
319 Antonín Vondráček LIT FO 31 3 3 6 6 -6
320 Matyáš Brym OLO FO 36 5 1 6 4 -19
321 Vojtěch Prokop OLO FO 38 3 3 6 20 -26
322 Jakub Hanzák JIH FO 10 3 3 6 14 1
323 Jindřich Lukáš JIH FO 36 1 5 6 22 -6
324 Jan Chasák PLZ FO 22 2 3 5 2 -5
325 Lukáš Muška CEB FO 38 1 4 5 8 -26
326 Matyáš Schmied CEB DE 37 1 4 5 22 -4
327 Jáchym Jaroš CEB DE 32 1 4 5 10 -11
328 Sebastian Pánek CEB FO 9 2 3 5 2 -1
329 Jaroslav Šedivý MHK FO 12 3 2 5 2 -2
330 Filip Brzák MHK FO 11 2 3 5 6 1
331 Matyáš Šedivec KVA FO 21 3 2 5 4 0
332 Jakub Polášek TRI FO 8 2 3 5 2 -1
333 Tomáš Novosad PCE DE 23 1 4 5 12 8
334 Jakub Škrip ZLN FO 16 3 2 5 2 -3
335 Jan Uřičář ZLN DE 39 1 4 5 24 -12
336 Šimon Céza TAB DE 27 2 3 5 26 -15
337 David Marek SLA DE 41 3 2 5 16 -7
338 Daniel Břenda LIT DE 32 1 4 5 2 -3
339 David Podroužek JIH DE 43 1 4 5 24 -7
340 Marek Trefil JIH FO 10 1 4 5 6 -3
341 Oliver Fink JIH FO 9 1 4 5 33 -5
342 Kryštof Krása KLA DE 43 0 4 4 44 -22
343 Ondřej Polášek KLA FO 32 3 1 4 12 -27
344 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 3 1 3 4 4 2
345 František Hanzlík PLZ DE 36 0 4 4 6 10
346 David Fleischman CEB FO 13 2 2 4 0 -5
347 Šimon Šebesta VIT FO 17 1 3 4 10 -8
348 Filip Kříž MBL DE 17 0 4 4 8 7
349 Tudor Bolocan SPA FO 38 0 4 4 12 -14
350 Daniel Pavlík MHK DE 43 1 3 4 20 -5
351 Timotej Kubizniak KVA DE 17 1 3 4 4 9
352 Patrik Šimonek PCE FO 14 1 3 4 2 -1
353 Vít Mašek TAB DE 39 0 4 4 10 -25
354 Jakub Polák KOM DE 34 1 3 4 20 6
355 Šimon Postl LIT DE 17 0 4 4 37 8
356 Peter Holéczy OLO DE 36 0 4 4 49 -26
357 Tomáš Hubáček OLO DE 39 2 2 4 53 -12
358 Filip Vaněk OLO DE 17 2 2 4 14 -14
359 René Michalík POR DE 40 0 4 4 30 -15
360 Roman Přidal OLO DE 39 1 3 4 32 -31
361 Matyáš Slavíček JIH DE 40 2 2 4 26 -2
362 Václav Trojna KLA FO 36 3 0 3 22 -24
363 Václav Pitter PLZ FO 17 3 0 3 2 -4
364 Dalibor Lyčka VIT DE 24 1 2 3 12 -5
365 Vilém Hartman MBL FO 3 0 3 3 0 1
366 Jakub Hornych MHK FO 28 2 1 3 14 -7
367 Štěpán Černý MHK DE 4 1 2 3 0 7
368 Filip Žalud KVA FO 5 1 2 3 4 -1
369 Samuel Vyroubal PRE FO 33 2 1 3 16 -13
370 Šimon Řivnáč PCE DE 15 2 1 3 2 3
371 Viktor Pravda ZLN FO 11 1 2 3 0 3
372 Jakub Pícha TAB FO 27 1 2 3 12 -21
373 Zbyněk Bušta TAB FO 25 1 2 3 4 -14
374 Štěpán Nevšímal TAB FO 7 2 1 3 0 0
375 Filip Podzimek TAB FO 14 2 1 3 2 -5
376 Tadeáš Beroun KOM DE 20 1 2 3 6 1
377 Adam Dobřecký KOM FO 5 0 3 3 0 1
378 Timo Holaň OLO DE 37 0 3 3 8 -18
379 Marek Balog OLO FO 28 0 3 3 2 -15
380 Marek Štefík KLA DE 18 1 1 2 10 -19
381 Stanislav Sanejstr LIB DE 7 0 2 2 6 -1
382 Filip Kinter CEB FO 4 1 1 2 0 1
383 Ondřej Přibyl CEB FO 5 0 2 2 2 -1
384 Václav Svoboda CEB FO 7 1 1 2 0 1
385 Jan Smejkal CEB DE 18 0 2 2 2 5
386 Alex Vítek VIT DE 38 0 2 2 10 -8
387 Ivan Volodin SPA FO 21 1 1 2 10 -13
388 Ondřej Kadlec SPA FO 16 1 1 2 2 -4
389 Vojtěch Horáček KVA DE 6 0 2 2 0 4
390 Marek Jílek KVA FO 7 0 2 2 2 0
391 Jiří Gombár KVA DE 7 0 2 2 2 1
392 Tomáš Vrzal KVA DE 6 0 2 2 6 0
393 Filip Morcinek TRI FO 35 1 1 2 8 -12
394 Michal Lazovský TRI FO 4 2 0 2 2 3
395 Daniel Helis TRI FO 4 1 1 2 0 2
396 Vojtěch Kaleta TRI DE 34 1 1 2 8 -2
397 Adam Kočara PRE DE 23 1 1 2 20 -4
398 Lukáš Plšek ZLN FO 14 2 0 2 10 -8
399 Tadeáš Schmied ZLN DE 40 1 1 2 92 -17
400 Jan Honzík LIT DE 23 1 1 2 24 -18
401 Jonáš Cvikl LIT FO 15 0 2 2 4 -6
402 David Pospíšil LIT FO 12 1 1 2 2 1
403 Tomáš Pekr OLO FO 7 2 0 2 0 1
404 Martin Kozák POR DE 19 1 1 2 6 -4
405 Marek Patrik Bartok OLO FO 23 2 0 2 18 -12
406 Viktor Janák POR FO 4 1 1 2 0 -4
407 Šimon Končický OLO FO 9 2 0 2 0 0
408 Vojtěch Černý OLO DE 35 0 2 2 49 -15
409 Dominik Verbeshchuk JIH DE 31 1 1 2 6 -12
410 Filip Topol KLA FO 6 1 0 1 2 -6
411 Daniel Halfar KLA FO 2 1 0 1 0 1
412 Jakub Matějka PLZ DE 2 0 1 1 0 1
413 Aleš Benák CEB DE 6 0 1 1 4 -2
414 Ondřej Havlena CEB FO 2 1 0 1 2 -1
415 Matiáš Piskač MBL DE 5 1 0 1 2 6
416 Patrik Poláček SPA FO 9 0 1 1 2 -3
417 Viktor Boháček SPA FO 1 1 0 1 0 -1
418 Matěj Nedvěd SPA DE 28 0 1 1 2 -6
419 Timofej Žukovskij SPA FO 5 0 1 1 0 -3
420 David Hoznourek SPA DE 25 0 1 1 12 -9
421 Jakub Wališ MHK DE 19 0 1 1 8 -5
422 Tomáš Šanc MHK DE 2 0 1 1 0 -1
423 Marek Kubík KVA DE 7 1 0 1 6 1
424 Ondřej Bednář KVA DE 16 1 0 1 4 6
425 Matěj Bauer KVA DE 7 1 0 1 0 5
426 Oskar Magner KVA DE 8 0 1 1 2 -1
427 Otto Hilšer PRE FO 8 0 1 1 2 -3
428 Filip Koudelka PCE DE 11 1 0 1 8 -1
429 Petr Kurial PRE FO 21 1 0 1 16 -4
430 Melichar Kovář PCE FO 2 1 0 1 0 2
431 Petr Židlík PRE FO 12 1 0 1 2 -4
432 Matěj Kováč PRE FO 16 1 0 1 2 -7
433 Matěj Jindřichovský PCE FO 6 0 1 1 2 -1
434 Jan Špičák PRE DE 16 0 1 1 4 -3
435 Adam Burda PRE DE 9 1 0 1 4 -4
436 David Navrátil PRE DE 8 0 1 1 8 -3
437 Jan Šurc PCE DE 14 0 1 1 4 1
438 Jan Valášek ZLN FO 6 0 1 1 6 -4
439 Lukáš Lomoz TAB DE 14 0 1 1 0 -7
440 Jan Rizák TAB FO 15 0 1 1 6 -13
441 Jindřich Ryšavý TAB DE 18 0 1 1 6 -10
442 Lukáš Hess SLA DE 16 0 1 1 10 -2
443 Jan Malacha SLA DE 2 0 1 1 4 -2
444 Adam Keller SLA FO 12 0 1 1 2 -14
445 Richard Bína KOM DE 18 0 1 1 2 -1
446 Matěj Planka POR DE 35 0 1 1 10 -7
447 Daniel Dvořáček OLO DE 13 0 1 1 4 -13
448 Ivan Volodin JIH FO 6 1 0 1 0 3
449 Štěpán Hrodek JIH FO 8 0 1 1 6 -3
450 Jonáš Tramba JIH DE 31 0 1 1 22 1
451 Petr Špacír KLA DE 1 0 0 0 0 -2
452 Jan Šubin KLA FO 1 0 0 0 0 -3
453 Lukáš Burger KLA FO 14 0 0 0 8 -12
454 Simon Raulič KLA DE 15 0 0 0 4 -9
455 Dominik Beneš LIB FO 3 0 0 0 0 -1
456 Matyáš Tureček LIB DE 2 0 0 0 2 -1
457 Samuel Zeman LIB DE 16 0 0 0 10 -3
458 Samuel Hrabčák LIB FO 3 0 0 0 2 2
459 Denis Fiala LIB DE 9 0 0 0 2 -2
460 Šimon Šmucr LIB FO 1 0 0 0 0 -1
461 Dominik Novák LIB DE 1 0 0 0 0 -1
462 Martin Winter PLZ FO 3 0 0 0 0 -1
463 Eliáš Matoušek PLZ FO 2 0 0 0 0 -2
464 Václav Kysilka CEB FO 2 0 0 0 0 -2
465 Michal Šíma CEB FO 3 0 0 0 0 -6
466 Daniel Matějka CEB DE 40 0 0 0 24 -18
467 Miroslav Dvořák CEB DE 1 0 0 0 0 0
468 Milan Dušák CEB DE 5 0 0 0 2 0
469 Lukáš Chaloupka CEB FO 2 0 0 0 0 0
470 Matěj Švec CEB DE 6 0 0 0 0 -1
471 Piotr Kusak VIT FO 1 0 0 0 0 0
472 Daniel Pejša MBL FO 1 0 0 0 0 0
473 Marek Trefil MBL FO 4 0 0 0 8 -2
474 Tadeáš Dvořák MBL FO 1 0 0 0 0 0
475 Tomáš Novotný MBL FO 1 0 0 0 0 0
476 Patrik Klanica SPA FO 7 0 0 0 0 -2
477 Sean Žuffa SPA DE 10 0 0 0 0 6
478 Daniel Heřman SPA FO 1 0 0 0 0 -1
479 David Pojkar SPA FO 4 0 0 0 2 2
480 Kryštof Barták SPA DE 8 0 0 0 2 -8
481 Ivan Popovych SPA FO 4 0 0 0 4 -1
482 Jáchym Kincl SPA DE 7 0 0 0 2 2
483 Josef Flechtner MHK FO 1 0 0 0 0 -1
484 Martin Sedláček MHK FO 2 0 0 0 0 1
485 Tomáš Zikmund MHK DE 1 0 0 0 0 1
486 Šimon Holoubek MHK FO 11 0 0 0 2 -4
487 Václav Dobřemysl KVA FO 1 0 0 0 0 -1
488 Josef Suchý KVA FO 1 0 0 0 2 0
489 Lukáš Pech KVA FO 1 0 0 0 0 -4
490 Jakub Staněk KVA FO 4 0 0 0 0 -1
491 Štěpán Kőhler KVA FO 1 0 0 0 0 2
492 Martin Sikora DE 0 0 0 0 0 0
493 Sebastián Barteczek TRI DE 1 0 0 0 0 -3
494 Tadeáš Chalupa TRI DE 9 0 0 0 2 -1
495 Matouš Vrůbel TRI FO 1 0 0 0 0 -1
496 Adam Fizek TRI FO 1 0 0 0 0 -2
497 Dominik Barteczek TRI DE 2 0 0 0 0 1
498 Michal Teml PCE FO 1 0 0 0 0 0
499 Jan Vítek PCE FO 1 0 0 0 0 0
500 Šimon Holubář PRE DE 1 0 0 0 0 -1
501 Matěj Kafka PCE FO 6 0 0 0 0 -1
502 Matěj Ryšavý PCE FO 6 0 0 0 0 -3
503 David Brovják PRE FO 6 0 0 0 2 -6
504 Josef Zahradníček PRE DE 14 0 0 0 14 -12
505 Kryštof Dubrava ZLN FO 1 0 0 0 0 0
506 Patrik Vaněk ZLN FO 2 0 0 0 0 0
507 Vojtěch Frömel ZLN DE 14 0 0 0 4 -9
508 Tomáš Páže ZLN FO 2 0 0 0 0 -2
509 Martin Řimák ZLN DE 8 0 0 0 4 5
510 Dominik Dastych ZLN DE 1 0 0 0 0 -2
511 Matěj Máca TAB DE 4 0 0 0 2 0
512 Eduard Mareš TAB DE 1 0 0 0 0 0
513 Martin Kolář FO 0 0 0 0 0 0
514 Adéla Pánková FO 0 0 0 0 0 0
515 Danylo Zhuk TAB FO 3 0 0 0 2 -1
516 Jan Šťastný TAB DE 28 0 0 0 8 -4
517 David Vinš TAB FO 1 0 0 0 0 0
518 Martin Botka TAB FO 4 0 0 0 0 -4
519 Vojtěch Klečacký TAB DE 6 0 0 0 2 -2
520 Petr Derka SLA DE 3 0 0 0 2 -3
521 Šimon Janoušek SLA FO 1 0 0 0 0 -1
522 Tadeáš Mikš SLA FO 1 0 0 0 0 -1
523 Pavel Malacha SLA FO 1 0 0 0 0 -2
524 Tomáš Kotman FO 0 0 0 0 0 0
525 Oliver Kušta FO 0 0 0 0 0 0
526 Matouš Slížek SLA FO 1 0 0 0 0 -1
527 Oliver Volf FO 0 0 0 0 0 0
528 Marek Spálenka DE 0 0 0 0 0 0
529 Jakub Záruba LIT FO 3 0 0 0 0 0
530 Josef Danihelka LIT FO 3 0 0 0 4 -1
531 Radek Vesecký LIT FO 7 0 0 0 2 -3
532 Adam Schlosser LIT DE 3 0 0 0 0 -3
533 Tobiáš Řepka LIT DE 4 0 0 0 4 4
534 Vuk Zörner LIT FO 1 0 0 0 0 -1
535 Marek Šindelář LIT DE 1 0 0 0 0 0
536 Dominik Husák OLO FO 4 0 0 0 0 -6
537 Patrik Šima POR DE 8 0 0 0 2 -3
538 Samuel Vogl OLO FO 13 0 0 0 4 -6
539 Vít Navrátil OLO DE 5 0 0 0 0 -1
540 Marek Lamacz POR DE 1 0 0 0 0 0
541 Milan Dušák OLO DE 15 0 0 0 10 -9
542 Erik Janeba OLO DE 12 0 0 0 18 -6
543 Karel Noga POR DE 16 0 0 0 4 -6
544 Yevhenii Rohozhyn OLO FO 16 0 0 0 2 -11
545 David Kubečka FO 0 0 0 0 0 0
546 Adam Krpec DE 0 0 0 0 0 0
547 Martin Voráč DE 0 0 0 0 0 0
548 Vojtěch Foltýn FO 0 0 0 0 0 0
549 Adam Beraczka JIH FO 5 0 0 0 0 -2
550 Matiáš Piskač JIH DE 1 0 0 0 0 2
551 František Klíma JIH FO 2 0 0 0 2 0
552 Tomáš Pešl JIH DE 21 0 0 0 6 -2
553 Filip Stupka JIH FO 1 0 0 0 2 -1
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Kryštof Štěpánek SLA GK 2 46:16 27 0 100 0 0 0
2. Jan Kotas KOM GK 1 20:00 11 0 100 0 0 0
3. Matyáš Netušil PCE GK 1 58:26 21 1 95.45 1.03 0 0
4. Matěj Tuláček PCE GK 18 1081:10 488 34 93.49 1.89 2 2
5. Ondřej Kadoun KVA GK 2 123:09 42 3 93.33 1.46 0 0
6. Tomáš Makarius SPA GK 6 367:08 184 14 92.93 2.29 0 0
7. Michal Oršulák KVA GK 15 908:37 390 30 92.86 1.98 2 0
8. David Veřmiřovský PCE GK 21 1152:36 532 41 92.84 2.13 5 0
9. Martin Psohlavec KVA GK 19 1151:04 597 48 92.56 2.5 2 2
10. Marek Záruba MHK GK 29 1601:40 740 65 91.93 2.43 4 2
11. Jan Láryš POR GK 33 1903:57 951 87 91.62 2.74 2 2
12. Petr Hradil KOM GK 10 556:30 217 20 91.56 2.16 2 0
13. Radek Šimšálek ZLN GK 35 1911:54 921 85 91.55 2.67 3 2
14. Stanislav Žbánek OLO GK 31 1786:21 1221 113 91.53 3.8 1 0
15. Jiří Novák CEB GK 19 1050:00 543 51 91.41 2.91 1 0
16. Denis Čelko TRI GK 15 806:20 356 34 91.28 2.53 2 0
17. Adam Moustafa TAB GK 35 1948:48 1280 123 91.23 3.79 1 2
18. Štěpán Houdek PLZ GK 12 662:08 371 36 91.15 3.26 0 0
19. Tobiáš Tvrzník SPA GK 35 2050:31 1061 103 91.15 3.01 2 2
20. Sebastian Varga VIT GK 17 868:23 409 40 91.09 2.76 0 2
21. František Poletín SLA GK 16 927:20 456 45 91.02 2.91 0 2
22. Eliáš Poustka PLZ GK 23 1298:44 692 72 90.58 3.33 0 2
23. David Skácel TRI GK 16 882:05 404 42 90.58 2.86 1 2
24. Ondřej Špírek VIT GK 17 884:17 413 43 90.57 2.92 2 0
25. Ondřej Štěbeták JIH GK 37 2205:31 1095 117 90.35 3.18 2 4
26. Jakub Hájek KLA GK 15 821:51 513 56 90.16 4.09 0 2
27. Vitězslav Jareš OLO GK 5 196:18 146 16 90.12 4.89 0 0
28. Jakub Neduchal TAB GK 2 61:41 82 9 90.11 8.75 0 0
29. Matyáš Javorek TRI GK 16 906:16 354 39 90.08 2.58 1 2
30. Robin Šejba PRE GK 33 1746:08 826 91 90.08 3.13 1 4
31. David Höhlig SLA GK 27 1526:49 683 76 89.99 2.99 2 4
32. Tobias Trejbal LIT GK 29 1706:33 754 84 89.98 2.95 3 0
33. František Šátava PLZ GK 9 508:14 258 29 89.9 3.42 0 0
34. Sebastian Charvát LIB GK 42 2476:50 1031 116 89.89 2.81 3 6
35. Vojtěch Petřík MHK GK 11 522:34 211 24 89.79 2.76 1 0
36. Filip Růžička MHK GK 8 489:54 195 23 89.45 2.82 1 0
37. Jonáš Trnka PRE GK 17 862:04 448 53 89.42 3.69 0 2
38. Viktor Král KOM GK 17 934:44 420 50 89.36 3.21 1 2
39. Petr Bernard POR GK 12 641:00 327 39 89.34 3.65 0 2
40. Vojtěch Jelínek CEB GK 17 886:33 410 49 89.32 3.32 1 0
41. František Kovář MBL GK 19 1142:20 396 48 89.19 2.52 2 0
42. Mathias Skoumal VIT GK 14 775:39 344 42 89.12 3.25 1 0
43. Jakub Hájek CEB GK 10 546:43 237 30 88.76 3.29 0 0
44. Marek Sklenička MBL GK 24 1442:52 557 73 88.41 3.04 2 0
45. Radek Zábojník ZLN GK 4 209:13 129 17 88.36 4.88 0 2
46. Jakub Váňa KOM GK 20 1085:48 402 57 87.58 3.15 1 0
47. Daniel Šrámek KLA GK 12 510:12 281 40 87.54 4.7 0 0
48. Petr Kašpar KVA GK 7 419:38 186 28 86.92 4 0 0
49. Ondřej Hanousek SPA GK 4 194:12 119 19 86.23 5.87 0 0
50. Patrik Bican JIH GK 7 372:37 155 25 86.11 4.03 0 0
51. Kristian Ševců ZLN GK 9 401:18 195 32 85.9 4.78 0 0
52. Lukáš Pavlis PLZ GK 1 57:48 24 4 85.71 4.15 0 0
53. Jakub Neduchal SLA GK 2 108:20 42 7 85.71 3.88 0 0
54. Dominik Barčák OLO GK 10 548:16 287 48 85.67 5.25 0 2
55. Kryštof Udržal LIT GK 15 831:46 291 49 85.59 3.53 0 0
56. Dominik Valášek PCE GK 6 295:03 96 17 84.96 3.46 0 0
57. Jiří Weber KLA GK 7 315:14 129 23 84.87 4.38 0 0
58. Adam Voráček KLA GK 18 949:05 476 91 83.95 5.75 0 0
59. Matěj Hrášek LIB GK 3 70:13 20 4 83.33 3.42 0 0
60. Alex Spálenka TAB GK 10 395:26 204 42 82.93 6.37 0 2
61. Marek Brož TAB GK 6 247:57 143 40 78.14 9.68 0 0
62. Jakub Völfl SPA GK 1 14:57 6 2 75 8.03 0 0
63. Matěj Balák MBL GK 1 06:09 2 1 66.67 9.76 0 0
64. Albert Ždimera JIH GK 1 13:50 4 3 57.14 13.01 0 0

Související dokumenty:


Související články:

Taháky týdne: Play-off v juniorské extralize, v dalších soutěžích se bojuje o postup
Juniorská extraliga už zná postupující do play-off, ale i účastníky play-down. V dalších soutěžích pak finišují tabulky, které definitivně rozklíčují postupující do závěrečných bojů.
ELD: Od oťukávání k roli lídra. Raichla baví dělat radost a věří v play-off
Napříč celou Extraligou dorostu byste aktuálně nenašli žádného hráče, který v soutěži odehrál větší počet zápasů než Václav Raichl. Litvínovský útočník „kroutí“ už svou třetí sezonu, v níž patří mezi nejproduktivnější mladíky extraligy a se svým týmem bojuje o play-off.
ELD: Slavia se drží ve čtyřce, Litvínov je zpět. Problémy má Olomouc
Nadstavbová část Extraligy dorostu má před sebou už jen dva týdny, zatím však není směrem k play-off vůbec nic jisté. V nižší skupině zabral Litvínov, který se bleskově vyhoupl zpět do čela tabulky, ale rozdíly mezi ním a dalšími čtyřmi celky jsou minimální. Na druhé straně se bojuje o záchranu, v problémech je Olomouc, která ztrácí už jedenáct bodů. Ve vyšší skupině je největší otázkou složení první čtyřky, která postoupí rovnou do čtvrtfinále.
Taháky týdne: Juniorská nadstavba vrcholí, do finální fáze míří také dorost
Po vzoru české nejvyšší soutěže se i juniorská a dorostenecká extraliga upíná směrem k play off. Juniorské bojovníky čekají dokonce poslední tři utkání, ovšem o top čtyřce je již teď rozhodnuto. U dorostu pak půjde o poslední čtyři kompletní kola a narozdíl od juniorů bude extraligu do 17 let provázet několik dohrávek.
ELD: Hokej nás všechny baví, libuje si Blažek – lídr extraligového bodování
Pokud bychom měli vybírat největší hvězdičky letošní sezony Extraligy dorostu, Vlastimil Blažek by mezi nimi nesměl chybět. Šestnáctiletý útočník po přestupu z Kladna prožívá v Karlových Varech fantastický ročník a sídlí na úplném čele kanadského bodování celé soutěže.
ELD: Dynamo je ve formě, Tábor udělal krok k záchraně. Sparta přeskočila Zlín
Po reprezentační pauze se v Extralize dorostu dařilo hlavně Pardubicím, Boleslavi, Třinci, ale překvapil také Motor. V nižší skupině si dobrou pozici vypracovala Sparta, která se protlačila na postupovou příčku místo Zlína. Čelo tabulky si stále drží Kometa, ale ze hry ještě není ani Liberec.
Taháky týdne: Repríza juniorského finále, dorost vyhlíží duel o záchranu
Juniorská extraliga se po roce vrátí do Českého Těšína, kde se střetnou třinečtí Oceláři se Spartou. V dorostenecké nejvyšší soutěži zabojují Olomouc s Kladnem o nesmírně důležité body směrem k záchraně a v extralize 9. tříd začínají nadstavbové odvety.
ELD: Skácel dělá v Třinci kroky vzhůru. Vzhlížím k Ondrovi Kacetlovi, vypráví
Vyrůstal v Kroměříži, teď tráví talentovaný gólman David Skácel druhou sezonu v ambiciózní organizaci Třince. Minulý ročník si osladil ziskem zlatých medailí s dorostem, nicméně v play-off se do branky nedostal. Od té doby však udělal další progres a vysloužili si i první šance v juniorce, kde už třikrát vychytal rivaly z Vítkovic.
ELD: Slavia zakopla, Kometa vybojovala čelo. Po postupu pokukuje Zlín
Nejvýraznější změny v Extralize dorostu se v uplynulém týdnu odehrály v nižší nadstavbové skupině, kde si Kometa vybojovala první místo a na postupovou pozici se dostal také Zlín, který nezažil úplně povedenou základní část. Třetí je však se stejným bodovým ziskem pražská Sparta, která výhrou také pomohla k sesazení Liberce z čela. Ve vyšší skupině se dařilo Mladé Boleslavi.
ELJ: Šance v juniorce, nula i drahé zápisné. Je to obrovský skok, libuje si Houdek
Ještě minulou sezonu se Štěpánu Houdkovi nedařilo usadit v dorostencké extralize. Z pražské Hvězdy potom dostal nabídku od akademie Škody Plzeň, nicméně podzim promarodil. O to sladší je pro něj ale průběh nového roku: Šestnáctiletý brankář dorostu dostal první šance v juniorce, kde se chlubí úspěšností téměř 95 procent a rychle slavil i první čisté konto!