Extraliga dorostu (2021/2022)

Jméno E-mail Tel./Fax

Pavel Setikovský
(řidicí pracovník)

setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga dorostu
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:

- 30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).

2. část

 • a) O pořadí v play-off:
  - skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 4. místě a dvě družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 1. - 4. místě (zařazená na základě územního principu) se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. - skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 4. místě a dvě družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 1. - 4. místě (zařazená na základě územního principu) se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) O účast v play-off:
  - skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupině „C“ na 5. a 6. místě (tj. dvě družstva s nejnižším pořadím), sestupují do LD. - skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Střed“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupině „D“ na 5. a 6. místě (tj. dvě družstva s nejnižším pořadím), sestupují do LD. - skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 5. - 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstva, která se umístí po této části soutěže ve skupině „E“ na 5. a 6. místě (tj. dvě družstva s nejnižším pořadím), sestupují do LD.

3. část

 • a) Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu:
  - družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ ve skupinách „A“ a „B“ na 1. - 6. místě, družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ na 1. místě a družstvo, které z družstev umístěných po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ na 2. místě dosáhlo ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, sehrají čtyři kola (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že osmifinále se hraje na 2 vítězná utkání, čtvrtfinále a semifinále na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-20 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v playoff“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. Pořadí družstev, která ve skupinách „A“ a „B“ po části 2a) - „O účast v play-off“ dosáhla shodného pořadí, bude určeno dle čl. 418 SDŘ. Současně platí, že družstvo, které z družstev umístěných po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ na 2. místě dosáhlo ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, bude pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže považováno za družstvo, které se umístilo na 16. místě po části 2a) - „O účast v play-off“, a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ na 1. místě, budou pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže považována za družstva umístěná po části 2a) - „O účast v play-off“ na 13. - 15. místě s tím, že jejich pořadí bude určeno dle čl. 418 SDŘ. V osmifinále platí, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře, ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře a ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ lépe, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii dorostu“.
 • b) O umístění na konečném 21. - 24. místě:
  - družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „C“ na 4. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „D“ na 4. místě, družstvo umístěné po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupině „E“ na 4. místě a družstvo, které z družstev umístěných po části 2b) - „O účast v play-off“ ve skupinách „C“, „D“ a „E“ na 3. místě dosáhlo ve smyslu čl. 418 SDŘ nejnižšího pořadí, se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.

4. část - O udržení, resp. o postup do ELD:
- družstva umístěná po části 3b) - „O umístění na konečném 21. - 24. místě“ na 3. a 4. místě (tj. dvě družstva s nejnižším pořadím) se utkají s dvěma družstvy postupujícími do této části soutěže z LD, a to dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstva, která se v této části soutěže umístí na konečném 1. a 2. místě, získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELD pro sezónu 2022-2023.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“, části 3b) - „O umístění na konečném 21. - 24. místě“ a 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2005 a 2006. Hráčům věkové kategorie starších žáků, tj. hráčům ročníku narození 2007 a 2008, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. V části 2b) - „O účast v play-off“ a v části 3b) - „O umístění na konečném 21. - 24. místě“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2021-2022 za příslušný klub odehráli v 1. části minimálně 9 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • Podmínku 9 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 10. 2021 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub účastnící se ELD,
 • Podmínku 9 odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 9.

5. Ve 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2021-2022.

6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

7. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

8. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 122 ze dne 4. 8. 2021.

9. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1 Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2021-2022 se jedná o ročník narození 2004), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

10. Hráči nastupující v utkáních ELD musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELD bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“, do které se evidence trestů z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp. 80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem klubu v části soutěže bezprostředně předcházející 4. části - „O udržení, resp. o postup do ELD“, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání a evidence trestů začíná znovu.

12. Pořádající klub je povinen zajistit před utkáním ELD pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

13. Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2022,
 • do RLJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže RLJ neúčastní, resp. do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní, resp. do ELJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELJ neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do příslušné soutěže věkové kategorie juniorů 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně z družstva klubu účastnícího se soutěže věkové kategorie juniorů.

14. Ze soutěže ELD se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2022,
 • do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně z LSŽ.

15. Všichni hráči nastupující v soutěži ELD jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • Všeobecné testy (06/2021 a 12/2021)
 • Speciální testy (12/2021).

Související dokumenty:


Související články:

Dorosteneckou extraligu ovládla Plzeň, ve finále porazila Spartu
Titul z nejvyšší ligy dorostu získala HC Škoda Plzeň, která ve finálové sérii porazila pražskou Spartu 4:2 na zápasy. Šestý zápas muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém Západočechům v 66. minutě vystřelil zlato talentovaný útočník Adam Benák.
HC Plzeň 1929 převzala ocenění pro nejlepší akademii uplynulé sezony
Zástupci klubu HC Plzeň 1929 převzali z rukou Pavla Gefferta ocenění za nejlepší Akademii Českého hokeje za uplynulou sezonu. Tento titul se premiérově uděloval podle toho, jak jednotlivé akademie plní své základní poslání – výchovu mladých hokejistů pro nejvýznamnější reprezentační akce a nejkvalitnější soutěže.
Český hokej vypisuje licenční řízení pro získání Licence Akademie ČH
Český hokej vypisuje licenční řízení pro získání Licence Akademie Českého hokeje na období od 1.5.2022 do 30.4.2023. Žádosti se všemi povinnými přílohami je možné podávat v období od 15.9. do 15.10. 2021 elektronicky s PDF přílohou na emailovou adresu geffert@czehockey.cz.
Vedení Českého hokeje připravuje hokejové fórum Kabina
Vedení Českého hokeje uspořádá v úterý 7. září 2021 pro zástupce hokejového hnutí dříve avizované diskuzní online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce zmapuje mimo jiné přípravu soutěží a projektů pro sezónu 2021/22.