DHL extraliga juniorů (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023

Logo soutěže:

Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga juniorů

1. část

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „Západ“, 8 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
- a) O pořadí v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 4. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- b) O účast v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 5. - 8. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část
- a) Předkolo play-off:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 8. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 4. místě sehrají předkolo play-off na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 4. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 3. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2b) - „O účast v play-off“).

- b) O udržení:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 5. až 8. místě se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z části 2b) - „O účast v play-off“.
Družstvo, které po skončení této části soutěže získá nejnižší pořadí, sestupuje do ligy juniorů.

4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii juniorů:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hraje na 3 vítězná utkání, finále na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).

Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play- off“ sdruhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí vplay-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z části 3a) - „Předkolo play-off“ jedno nebo více družstev umístěných po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 4. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí vplay-off“ dosáhla nejnižšího, resp. nejnižších, pořadí stím, že jejich konkrétní postavení bude určeno na základě jejich dosaženého umístění v části 2b) - „O účast v play- off“).

Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkovékategorii juniorů v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“ a části 3b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii juniorů“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní

pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

  1. Každý Klub, jehož družstvo se má účastnit soutěžních utkání DHL extraligy juniorů vsezóně 2023-2024, má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 18. 8. 2023 soupisku hráčů věkové kategorie juniorů, kteří mají v soutěžních utkáních DHL extraligy juniorů v sezóně 2023-2024 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče věkové kategorie juniorů, tj. hráče ročníku narození 2004, 2005 a 2006,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži DHL extraliga juniorů za družstvo Klubu dle jednotlivých předpisů ČSLH,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají elektronický hráčský průkaz platný minimálně do 30. 4. 2024,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2023-2024 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
   • Klub je povinen u každého jednotlivého hráče označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
   • Klub je povinen uvést minimálně 1 brankáře a 10 hráčů do pole,
   • Klub je oprávněn uvést maximálně 3 brankáře a 22 hráčů do pole (dále také jako „Soupiska“).
  2. Klub je oprávněn doplňovat hráče splňující podmínky stanovené odst. 1. těchto technických norem na Soupisku do 30. 4. 2024 včetně, a to však vždy pouze do maximálního počtu 3 brankářů a 22 hráčů do pole.
  3. Klub je oprávněn vyřadit v průběhu sezóny 2023-2024 maximálně 5 hráčů ze Soupisky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo o hráče do pole.
  4. Ředitel DHL extraligy juniorů je oprávněn na žádost příslušného Klubu schválit vyřazení hráče ze Soupisky, aniž by toto vyřazení ze Soupisky bylo započítáváno do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem, jedná-li se o hráče, a to bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo o hráče do pole, který:
   • v průběhu sezóny 2023-2024 ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ již odehrál 15 utkání a více za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje (v takovém případě je Klub ke své žádosti povinen přiložit potvrzení řídícího orgánu extraligy ledního hokeje dokládající, že hráč stanovený počet utkání vextralize ledního hokeje odehrál) a/nebo
   • utrpěl zranění nebo onemocněl takovým druhem nemoci majícím za následek dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost spředpokládanou délkou doby léčení minimálně 3 měsíce,

    přičemž vyřadí-li Klub příslušného hráče ze Soupisky před posouzením žádosti a jejím konečným schválením ze strany ředitele DHL extraligy juniorů, započítává se příslušný úkon vyřazení příslušného hráče ze Soupisky do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem. Ředitel DHL extraligy juniorů žádost Klubu posoudí zpravidla ve lhůtě do 14 dnů a je, za účelem náležitého posouzení důvodů pro vyřazení příslušného hráče ze Soupisky, oprávněn vyžádat si příslušnou dokumentaci (např. lékařské zprávy, lékařské snímky či stanoviska nezávislých znalců).

  5. Hráč, který bude vyřazen ze Soupisky na základě odst. 4. těchto technických norem, může být Klubem opětovně zapsán na Soupisku nejdříve po uplynutí lhůty 4 měsíců ode dne, kdy příslušný Klub po schválení žádosti o vyřazení příslušného hráče ze Soupisky ze strany ředitele DHL extraligy juniorů takového hráče ze Soupisky vyřadil. Při opětovném zařazení tohoto hráče na Soupisku je současně příslušný Klub povinen vyřadit ze Soupisky jakéhokoliv z hráčů družstva Klubu, přičemž takové vyřazení ze Soupisky se nezapočítává do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem.
  6. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

   a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

   b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole,

   přičemž současně platí, že za družstvo Klubu jsou do utkání oprávněni nastoupit pouze:

   a) maximálně 3 hráči do pole věkové kategorie seniorů, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 20. rok věku, tj. hráči ročníku narození 2003, platí-li, že:

   - se nejedná o hráče, který je v souladu s předpisy ČSLH považován za Cizince, tj. cizího státního příslušníka, který nepůsobil ve třech po sobě jdoucích sezónách v soutěžích organizovaných a řízených ČSLH, a

   - se jedná o hráče, který za příslušný Klub odehrál v sezóně 2022-2023 minimálně 25 utkání, bez ohledu na to, zda ve věkové kategorii seniorů nebo juniorů, přičemž neodehrál-li příslušný hráč za příslušný Klub stanovený minimální počet utkání (i) splňoval-li příslušný hráč ke dni 31. 12. 2022 veškeré podmínky ke startu za družstvo příslušného klubu, (ii) v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 včetně neztratil oprávněnost ke startu za družstvo věkové kategorie juniorů příslušného klubu a (iii) v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 včetně nesehrál žádné soutěžní utkání za jiné družstvo účastnící se věkové kategorie juniorů,

   b) hráči věkové kategorie juniorů zapsaní příslušným Klubem na Soupisku,

   c) hráči věkové kategorie juniorů, aniž by příslušným Klubem byli zapsáni na Soupisce, a to pouze odehráli-li v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje 15 utkání a více, a kterým bylo ředitelem DHL extraligy juniorů schváleno jejich vyřazení ze Soupisky dle odst. 4. těchto technických norem,

   d) maximálně 5 hráčů věkové kategorie dorostu za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ s tím, že protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím daného utkání.

   c) hráči věkové kategorie juniorů, aniž by příslušným Klubem byli zapsáni na Soupisce, a to pouze odehráli-li v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje 15 utkání a více, a kterým bylo ředitelem DHL extraligy juniorů schváleno jejich vyřazení ze Soupisky dle odst. 4. těchto technických norem,
   d) maximálně 5 hráčů věkové kategorie dorostu za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ s tím, že protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím daného utkání.

  7. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
  8. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
  9. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
  10. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
  11. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  12. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  13. Hráči nastupující v utkáních DHL extraligy juniorů musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání DHL extraligy juniorů bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  14. V utkáních DHL extraliga juniorů musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče vtakovém tvaru, vjakém je příjmení hráče uvedeno vRegistračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.
  15. Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání DHL extraligy juniorů do takového utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze vprvních dvou utkáních DHL extraligy juniorů za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  16. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
  17. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním DHL extraligy juniorů pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:
   • 4 l neperlivé vody,
   • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
  18. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam z jím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:
   • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu,
   • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
   • videozáznam musí být pořízen minimálně vHD rozlišení 1280 x 720 pixelů a

    minimální snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,

   • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.
  19. Výstupní videozáznam dle odst. 18. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 18. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.
  20. Ze soutěže DHL extraliga juniorů se dle čl. 7 odst. 6. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:
   • pouze, je-li příslušný hráč zapsán příslušným Klubem DHL extraligy juniorů na

    Soupisce,

   • nejdéle do 30. 4. 2024,
   • do ligy juniorů, pokud se mateřský klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li

    v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z DHL extraligy juniorů a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy dorostu.

datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
26.08.2023 13:00 1 3001 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 7:5 »
26.08.2023 13:30 1 3002 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 5:0 »
26.08.2023 13:15 1 3003 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 1:2 »
26.08.2023 13:00 1 3004 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
28.08.2023 17:00 2 3005 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 1:3 »
28.08.2023 17:00 2 3006 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 4:1 »
28.08.2023 17:00 2 3007 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:1 »
28.08.2023 17:30 2 3008 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 5:4 p »
31.08.2023 16:00 3 3009 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:3 »
31.08.2023 12:45 3 3010 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 3:2 »
31.08.2023 18:45 3 3011 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:5 »
31.08.2023 17:00 3 3012 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 3:4 p »
02.09.2023 16:00 4 3013 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 4:5 p »
02.09.2023 12:30 4 3014 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 5:4 »
02.09.2023 15:30 4 3015 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
02.09.2023 13:00 4 3016 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 5:4 p »
07.09.2023 17:00 5 3017 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 3:4 »
07.09.2023 17:30 5 3018 HC Litvínov HC Sparta Praha 2:1 »
07.09.2023 17:00 5 3019 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 2:0 »
06.09.2023 17:30 5 3020 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 5:1 »
09.09.2023 12:00 6 3021 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 5:0 k »
09.09.2023 12:00 6 3022 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 3:5 »
09.09.2023 12:30 6 3023 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 7:5 »
09.09.2023 13:00 6 3024 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 3:4 »
14.09.2023 18:00 7 3025 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 0:1 »
13.09.2023 17:00 7 3026 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:3 »
14.09.2023 18:00 7 3027 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 8:2 »
14.09.2023 17:00 7 3028 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
16.09.2023 16:00 8 3029 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 3:2 »
16.09.2023 13:00 8 3030 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
16.09.2023 12:00 8 3031 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:1 »
16.09.2023 13:00 8 3032 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 4:1 »
21.09.2023 18:00 9 3033 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 3:5 »
21.09.2023 17:15 9 3034 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 1:5 »
21.09.2023 16:00 9 3035 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:3 »
21.09.2023 17:30 9 3036 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
23.09.2023 13:30 10 3037 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 2:4 »
23.09.2023 13:00 10 3038 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 5:4 p »
23.09.2023 12:00 10 3039 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 1:3 »
23.09.2023 16:30 10 3040 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
28.09.2023 16:00 11 3041 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 3:2 »
28.09.2023 18:00 11 3042 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 2:1 »
28.09.2023 13:00 11 3043 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 1:2 »
28.09.2023 16:30 11 3044 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 4:1 »
30.09.2023 13:00 12 3045 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 1:9 »
30.09.2023 16:15 12 3046 HC Sparta Praha HC Litvínov 5:4 »
30.09.2023 13:00 12 3047 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
30.09.2023 13:00 12 3048 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 4:1 »
05.10.2023 15:00 13 3049 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
05.10.2023 18:00 13 3050 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 3:4 »
05.10.2023 17:00 13 3051 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 3:2 »
05.10.2023 18:00 13 3052 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 2:3 sn »
07.10.2023 12:30 14 3053 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:1 »
07.10.2023 13:00 14 3054 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 5:1 »
07.10.2023 12:00 14 3055 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 3:2 »
07.10.2023 13:00 14 3056 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 4:6 »
12.10.2023 17:30 15 3057 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 3:4 »
12.10.2023 17:15 15 3058 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 2:0 »
12.10.2023 17:15 15 3059 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 3:2 p »
11.10.2023 18:00 15 3060 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 7:1 »
14.10.2023 13:00 16 3061 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 4:6 »
14.10.2023 13:00 16 3062 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 2:3 »
14.10.2023 17:15 16 3063 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:2 p »
14.10.2023 13:00 16 3064 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 2:5 »
19.10.2023 17:15 17 3065 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 1:2 »
19.10.2023 17:00 17 3066 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
19.10.2023 18:00 17 3067 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 3:4 »
19.10.2023 17:00 17 3068 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 4:0 »
21.10.2023 13:00 18 3069 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 2:3 sn »
21.10.2023 13:00 18 3070 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 5:2 »
21.10.2023 12:00 18 3071 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
21.10.2023 13:00 18 3072 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 5:4 »
26.10.2023 17:00 19 3073 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 2:0 »
26.10.2023 18:00 19 3074 HC Sparta Praha HC Litvínov 6:3 »
26.10.2023 17:00 19 3075 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
26.10.2023 18:00 19 3076 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 »
28.10.2023 13:00 20 3077 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 2:1 p »
28.10.2023 12:00 20 3078 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 2:7 »
28.10.2023 12:30 20 3079 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 3:5 »
28.10.2023 13:00 20 3080 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 3:2 »
01.11.2023 18:00 21 3081 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 4:2 »
02.11.2023 17:00 21 3082 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 4:0 »
02.11.2023 18:00 21 3083 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 6:3 »
02.11.2023 17:00 21 3084 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 4:3 sn »
04.11.2023 13:00 22 3085 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 5:1 »
04.11.2023 13:00 22 3086 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 2:3 p »
04.11.2023 12:00 22 3087 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:1 »
04.11.2023 15:00 22 3088 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 4:1 »
16.11.2023 18:00 23 3089 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 »
16.11.2023 18:00 23 3090 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 5:6 sn »
16.11.2023 17:15 23 3091 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:2 »
16.11.2023 17:30 23 3092 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
18.11.2023 13:00 24 3093 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:5 »
18.11.2023 13:00 24 3094 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 3:10 »
18.11.2023 15:30 24 3095 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 5:2 »
18.11.2023 16:30 24 3096 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
23.11.2023 17:00 25 3097 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 9:0 »
23.11.2023 18:00 25 3098 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 6:5 p »
23.11.2023 17:00 25 3099 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:2 »
23.11.2023 17:30 25 3100 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 2:1 sn »
25.11.2023 12:00 26 3101 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 3:2 sn »
25.11.2023 13:00 26 3102 HC Litvínov HC Sparta Praha 2:5 »
25.11.2023 11:45 26 3103 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
25.11.2023 14:00 26 3104 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 3:1 »
30.11.2023 18:00 27 3105 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 0:0 »
29.11.2023 18:00 27 3106 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 0:0 »
30.11.2023 17:00 27 3107 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 0:0 »
30.11.2023 18:00 27 3108 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
02.12.2023 12:30 28 3109 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:0 »
02.12.2023 13:00 28 3110 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
02.12.2023 13:00 28 3111 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 0:0 »
02.12.2023 13:00 28 3112 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 0:0 »
26.08.2023 13:00 1 3113 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:0 »
26.08.2023 15:00 1 3114 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 6:3 »
26.08.2023 12:00 1 3115 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
26.08.2023 18:00 1 3116 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 1:5 »
28.08.2023 17:30 2 3117 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 5:4 »
28.08.2023 18:00 2 3118 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 6:3 »
28.08.2023 17:00 2 3119 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
28.08.2023 18:00 2 3120 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:6 »
31.08.2023 18:00 3 3121 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:4 »
31.08.2023 16:00 3 3122 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 5:0 »
31.08.2023 18:00 3 3123 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 4:2 »
31.08.2023 17:30 3 3124 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 2:3 p »
02.09.2023 13:00 4 3125 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 6:5 p »
19.09.2023 18:00 4 3126 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 5:2 »
02.09.2023 13:00 4 3127 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 3:1 »
02.09.2023 12:00 4 3128 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 4:2 »
07.09.2023 15:00 5 3129 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 sn »
07.09.2023 18:00 5 3130 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 2:5 »
07.09.2023 13:00 5 3131 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 4:2 »
06.09.2023 18:00 5 3132 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
09.09.2023 13:00 6 3133 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
09.09.2023 15:00 6 3134 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 5:4 p »
09.09.2023 12:00 6 3135 Berani Zlín HC Olomouc 1:4 »
09.09.2023 12:00 6 3136 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:3 »
14.09.2023 18:00 7 3137 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:4 »
14.09.2023 18:00 7 3138 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 3:4 »
14.09.2023 18:00 7 3139 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
14.09.2023 17:00 7 3140 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 3:2 »
16.09.2023 12:00 8 3141 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 3:0 »
16.09.2023 12:00 8 3142 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
16.09.2023 13:00 8 3143 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 4:2 »
16.09.2023 12:00 8 3144 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 5:2 »
21.09.2023 18:00 9 3145 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 4:2 »
21.09.2023 18:00 9 3146 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:3 »
21.09.2023 18:00 9 3147 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
21.09.2023 18:00 9 3148 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 4:3 sn »
23.09.2023 13:00 10 3149 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
23.09.2023 13:30 10 3150 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 5:2 »
23.09.2023 13:00 10 3151 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 2:4 »
23.09.2023 12:00 10 3152 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 7:2 »
28.09.2023 15:00 11 3153 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 1:4 »
28.09.2023 18:00 11 3154 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 0:6 »
28.09.2023 17:15 11 3155 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 0:4 »
28.09.2023 18:00 11 3156 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 1:3 »
30.09.2023 16:15 12 3157 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 6:5 »
30.09.2023 13:00 12 3158 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 6:4 »
30.09.2023 12:00 12 3159 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 6:3 »
30.09.2023 13:00 12 3160 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 8:4 »
05.10.2023 17:00 13 3161 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:2 »
05.10.2023 18:00 13 3162 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 2:6 »
04.10.2023 17:30 13 3163 HC Olomouc Berani Zlín 4:2 »
05.10.2023 18:20 13 3164 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:1 »
07.10.2023 12:00 14 3165 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 2:5 »
07.10.2023 13:00 14 3166 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 4:5 »
07.10.2023 14:15 14 3167 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:4 »
07.10.2023 12:00 14 3168 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 5:6 sn »
12.10.2023 18:00 15 3169 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 1:4 »
12.10.2023 18:00 15 3170 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 3:1 »
12.10.2023 18:00 15 3171 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:7 »
12.10.2023 18:00 15 3172 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 1:4 »
14.10.2023 12:00 16 3173 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 4:5 sn »
14.10.2023 13:00 16 3174 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:6 »
14.10.2023 13:00 16 3175 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 8:3 »
14.10.2023 12:00 16 3176 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 5:4 p »
19.10.2023 18:00 17 3177 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 3:5 »
19.10.2023 18:00 17 3178 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 3:5 »
19.10.2023 18:00 17 3179 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
19.10.2023 18:00 17 3180 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 1:8 »
21.10.2023 13:00 18 3181 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 4:1 »
21.10.2023 13:00 18 3182 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 8:1 »
21.10.2023 13:00 18 3183 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 5:3 »
27.11.2023 18:00 18 3184 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
26.10.2023 17:00 19 3185 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 6:4 »
26.10.2023 18:00 19 3186 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 0:4 »
26.10.2023 18:00 19 3187 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 1:7 »
26.10.2023 18:00 19 3188 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:1 »
28.10.2023 13:00 20 3189 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 5:0 »
28.10.2023 15:30 20 3190 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 4:1 »
28.10.2023 12:00 20 3191 Berani Zlín HC Olomouc 2:1 »
28.10.2023 12:00 20 3192 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 2:4 »
02.11.2023 18:00 21 3193 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:3 »
02.11.2023 18:00 21 3194 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 1:4 »
02.11.2023 18:20 21 3195 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
02.11.2023 17:00 21 3196 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 3:1 »
31.10.2023 17:30 22 3197 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 3:2 p »
04.11.2023 12:00 22 3198 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 2:5 »
04.11.2023 14:00 22 3199 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:5 »
04.11.2023 12:00 22 3200 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 4:3 »
15.11.2023 18:00 23 3201 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 5:2 »
16.11.2023 18:00 23 3202 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 1:2 »
16.11.2023 18:00 23 3203 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 6:0 »
16.11.2023 18:00 23 3204 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 7:1 »
18.11.2023 13:00 24 3205 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 1:4 »
18.11.2023 12:00 24 3206 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 6:2 »
18.11.2023 13:00 24 3207 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 7:1 »
18.11.2023 12:30 24 3208 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 6:2 »
23.11.2023 18:00 25 3209 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 5:3 »
23.11.2023 19:15 25 3210 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 1:2 »
22.11.2023 18:00 25 3211 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
23.11.2023 18:00 25 3212 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 3:4 »
25.11.2023 13:00 26 3213 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 3:4 »
25.11.2023 13:00 26 3214 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 2:1 »
25.11.2023 12:00 26 3215 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 4:1 »
25.11.2023 13:00 26 3216 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:6 »
30.11.2023 17:00 27 3217 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0 »
29.11.2023 18:00 27 3218 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
29.11.2023 18:00 27 3219 HC Olomouc Berani Zlín 0:0 »
29.11.2023 18:20 27 3220 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 0:0 »
02.12.2023 12:30 28 3221 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 0:0 »
02.12.2023 13:00 28 3222 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 0:0 »
02.12.2023 12:30 28 3223 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 0:0 »
02.12.2023 12:00 28 3224 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »

DHL extraliga juniorů 2023/24 - Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 26 13 3 2 8 75:63 47
2 HC Energie Karlovy Vary 26 10 6 2 8 86:86 44
3 Mountfield HK, a.s. 26 11 3 3 9 86:69 42
4 BK Mladá Boleslav 26 12 2 2 10 95:79 42
5 HC Sparta Praha 26 13 1 1 11 91:78 42
6 HC Motor České Budějovice 26 11 3 2 10 78:85 41
7 HC ŠKODA PLZEŇ 26 10 0 3 13 72:82 33
8 HC Litvínov 26 5 1 4 16 65:106 21

DHL extraliga juniorů 2023/24 - Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 26 18 2 0 6 103:61 58
2 HC Oceláři Třinec 26 15 2 3 6 96:64 52
3 HC Dukla Jihlava 26 15 1 2 8 95:80 49
4 HC VÍTKOVICE RIDERA 26 13 2 0 11 85:75 43
5 HC DYNAMO PARDUBICE 26 12 2 0 12 91:82 40
6 Berani Zlín 26 10 0 2 14 79:92 32
7 HC Olomouc 26 6 0 2 18 61:109 20
8 HC ZUBR Přerov 26 5 1 1 19 60:107 18

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Jan Ekrt KOM FO 25 15 20 35 0 11
2 Ilarion Kupriianov JIH FO 26 18 16 34 12 19
3 Adam Boltvan KOM FO 24 14 17 31 6 16
4 Ondřej Hrabík SPA FO 19 10 20 30 36 8
5 Michal Tomeček OLO FO 26 13 17 30 18 -22
6 Jonáš Jungwirth JIH FO 24 8 22 30 39 17
7 Lukáš Plos LIB FO 24 16 13 29 10 11
8 Matěj Beneš MHK FO 26 12 17 29 41 14
9 Maxim Burkov JIH FO 26 15 14 29 6 19
10 Tomáš Šilar TRI FO 26 4 24 28 30 8
11 Adam Novotný MHK FO 21 17 10 27 8 9
12 Michal Beneš MHK FO 26 11 16 27 6 13
13 Martin Vaculík ZLN FO 25 13 14 27 2 2
14 Mikuláš Jenčovský LIB FO 26 13 13 26 22 12
15 Marek Daníček SPA FO 26 9 17 26 10 11
16 Robert Šlechta KVA FO 25 9 17 26 6 8
17 Petr Sikora TRI FO 21 10 16 26 22 18
18 Denis Bárta KOM FO 21 6 20 26 30 17
19 Jakub Slusarczyk VIT FO 23 12 13 25 8 13
20 Jakub Žmola SPA FO 26 7 18 25 6 17
21 Ondřej Postl LIT FO 26 7 18 25 8 -15
22 Vojtěch Malínek MBL FO 24 7 17 24 47 5
23 Matěj Gardoň MBL FO 20 6 18 24 34 0
24 Jakub Tůma SPA DE 21 5 19 24 14 15
25 Dominik Pavlata PCE FO 23 8 16 24 2 2
26 Roman Otava KOM FO 24 12 12 24 41 16
27 Robert Chlán VIT FO 26 11 12 23 8 -4
28 Jan Bartoš TRI FO 24 14 9 23 14 4
29 Miroslav Holinka TRI FO 18 11 12 23 12 10
30 Tomáš Pilát ZLN FO 26 8 15 23 2 2
31 Matyáš Humeník CEB FO 24 10 12 22 6 0
32 Richard Pitel CEB FO 23 11 11 22 45 9
33 Jakub Galnor KVA FO 23 12 10 22 16 2
34 Jakub Čechmánek ZLN FO 23 9 13 22 20 -5
35 Robin Rakus KOM FO 24 10 12 22 6 7
36 Denis Svoboda KOM DE 26 5 17 22 20 5
37 Jakub Bednařík LIT FO 26 8 14 22 2 -5
38 Marek Soukup PLZ FO 21 4 17 21 45 7
39 Maxim Vehovský VIT FO 18 7 14 21 14 4
40 Oliver Samson SPA DE 26 8 13 21 20 4
41 Martin Holba ZLN FO 26 6 15 21 6 -2
42 Marek Chaloupka VIT DE 26 2 18 20 20 11
43 Matěj Přibyl VIT FO 18 11 9 20 14 10
44 Jan Kučera MBL FO 26 12 8 20 12 6
45 Jan Hurt MBL FO 26 9 11 20 6 4
46 Matyáš Váňa KVA FO 26 9 11 20 12 7
47 Vojtěch Spěváček TRI FO 23 13 7 20 6 12
48 Patrik Volas TRI DE 26 9 11 20 51 5
49 Tadeáš Hlávka PRE FO 26 6 14 20 20 -4
50 Adam Fiala PCE FO 22 14 6 20 61 9
51 Jakub Šiler PLZ FO 18 12 7 19 4 0
52 Radim Hradil PRE FO 23 12 7 19 22 -3
53 Adam Klimek ZLN FO 25 8 11 19 35 -6
54 Matěj Maštalířský LIT FO 16 8 11 19 8 1
55 Ondřej Pešek PLZ FO 26 6 12 18 6 2
56 Daniel Hála PLZ FO 26 11 7 18 10 -5
57 Marcel Kříž CEB FO 24 8 10 18 24 8
58 Jakub Hruška MBL FO 26 8 10 18 31 8
59 Vojtěch Polák MBL FO 19 10 8 18 4 -1
60 Štěpán Černý MHK DE 24 1 17 18 14 2
61 Matěj Kozlík TRI FO 22 8 10 18 16 3
62 Tadeáš Kalužík PCE FO 21 5 13 18 39 8
63 Jakub Heš ZLN FO 26 3 15 18 14 -1
64 Matěj Hora LIT DE 23 5 13 18 18 -4
65 Radek Janata LIB FO 26 8 9 17 10 7
66 Aleš Mazanec PLZ FO 26 5 12 17 16 -1
67 Daniel Burda PCE FO 26 7 10 17 65 -1
68 Jan Helikar PCE FO 24 8 9 17 36 -1
69 Radek Tomas PCE FO 24 7 10 17 4 7
70 Ondřej Šotkovský OLO FO 26 7 10 17 26 -25
71 Jakub Koudelný OLO FO 26 5 12 17 6 -1
72 Josef Krejsa VIT FO 13 7 9 16 12 8
73 Matěj Štiak VIT FO 24 5 11 16 16 6
74 Andrej Fábry SPA FO 16 8 8 16 4 7
75 Valdis Dommers MHK FO 23 6 10 16 84 3
76 Matyáš Adámek KVA FO 24 4 12 16 2 -8
77 Adrian Gromadzki PCE FO 20 5 11 16 24 4
78 Andrej Klapica JIH FO 24 7 9 16 39 2
79 Ondřej Dorot KVA DE 23 8 7 15 20 -8
80 David Varvařovský KVA FO 11 7 8 15 4 7
81 Vít Záhejský KVA FO 17 9 6 15 10 -1
82 Robin Gerych TRI FO 26 4 11 15 6 9
83 Adam Cedzo TRI FO 9 6 9 15 6 12
84 Danny Chludil KOM FO 23 9 6 15 12 5
85 Dominik Čech LIT FO 21 6 9 15 16 -11
86 Lukáš Bošek OLO FO 25 7 8 15 12 -18
87 Lukáš Číhal JIH DE 26 5 10 15 52 19
88 Jakub Modl JIH FO 25 5 10 15 4 5
89 Adam Král LIB DE 26 4 10 14 14 3
90 Filip Petrásek CEB FO 21 9 5 14 6 -3
91 Martin Milata VIT FO 26 6 8 14 16 2
92 Adam Vlasák MBL DE 26 2 12 14 22 10
93 Jan Krupička SPA FO 24 8 6 14 10 1
94 František David SPA DE 26 4 10 14 10 6
95 Martin Švec PCE DE 19 2 12 14 14 9
96 Oleksii Yevtiekhov PCE FO 26 6 8 14 20 -1
97 Jan Hanák PRE FO 25 8 6 14 4 -15
98 Michal Tomek ZLN FO 26 4 10 14 2 -9
99 Adam Dvořák PLZ FO 11 4 9 13 60 2
100 Josef Teplý MBL FO 26 6 7 13 10 5
101 Marek Matašovský MHK FO 26 5 8 13 33 -8
102 Tobiáš Kuchta PRE FO 25 3 10 13 8 -8
103 Michal Nekvapil ZLN FO 18 6 7 13 2 -4
104 Matěj Zavřel ZLN DE 25 4 9 13 45 -7
105 Adam Panáček OLO DE 26 2 11 13 46 -23
106 Adam Rauš JIH FO 18 6 7 13 4 4
107 Marek Hořejší PLZ FO 24 8 4 12 36 2
108 Adam Sochor CEB FO 17 5 7 12 33 0
109 Michal Kusak CEB FO 22 4 8 12 12 -1
110 Matěj Žídek VIT FO 24 3 9 12 14 -4
111 Tomáš Moravec MBL DE 23 5 7 12 28 -3
112 Klimentii Lysak TRI FO 26 3 9 12 14 5
113 Tom Kaštánek PCE DE 19 0 12 12 8 5
114 Tomáš Jaša PCE FO 26 7 5 12 20 2
115 David Buršík PRE FO 23 6 6 12 30 -11
116 Jindřich Habermann KOM FO 26 3 9 12 8 -4
117 Adam Veselský KOM FO 26 8 4 12 8 -4
118 Antonín Scafari LIT FO 24 6 6 12 18 -12
119 Daniel Pekař LIB FO 22 4 7 11 6 8
120 Vojtěch Aulický CEB FO 24 6 5 11 14 -3
121 Štěpán Hoch CEB FO 24 5 6 11 18 -6
122 Tomáš Holeček SPA FO 20 7 4 11 14 0
123 Tomáš Hora MHK FO 20 3 8 11 6 0
124 Dominik Buják TRI DE 26 3 8 11 28 4
125 Ondřej Kolařík PRE FO 20 3 8 11 4 -7
126 Stanislav Ruda OLO FO 26 8 3 11 49 -8
127 Michal Koštoval LIB DE 22 2 8 10 12 7
128 Jan Hodinář PLZ DE 21 3 7 10 37 1
129 Marek Čančura PLZ DE 19 4 6 10 8 1
130 Petr Placek CEB DE 25 3 7 10 14 -2
131 Albert Bareš SPA FO 22 3 7 10 43 0
132 Matěj Havlíček MHK DE 25 2 8 10 8 5
133 Jakub Vogel KVA DE 23 4 6 10 41 -1
134 Viktors Kurbaka TRI DE 26 2 8 10 6 13
135 Jakub Koudelka PCE DE 22 6 4 10 14 0
136 Dan Bárta PRE DE 25 0 10 10 43 -5
137 Jan Billa PRE DE 26 2 8 10 28 -9
138 Adam Tomiga PRE DE 25 4 6 10 26 -22
139 Tomáš Mikel ZLN DE 18 3 7 10 16 0
140 David Moravec KOM FO 17 4 6 10 2 9
141 Aliaksandr Vishneuski LIT FO 25 3 7 10 4 -13
142 Rostislav Nosek JIH FO 26 6 4 10 18 -3
143 Matěj Vovsík JIH DE 26 4 6 10 26 5
144 Tomáš Vandas JIH DE 24 2 8 10 6 3
145 Jakub Ehrenberger LIB DE 24 0 9 9 14 1
146 Adam Benák PLZ FO 10 2 7 9 12 -2
147 Adam Dolhý PLZ DE 26 3 6 9 33 -8
148 Martin Willmann CEB DE 18 1 8 9 10 11
149 Tomáš Tobola VIT FO 26 3 6 9 6 1
150 Lukáš Strnad MBL FO 7 2 7 9 4 9
151 David Senčák SPA FO 8 5 4 9 2 3
152 Adam Bezpalec MHK DE 25 0 9 9 8 6
153 Jaroslav Prášek MHK FO 23 4 5 9 10 3
154 Tomáš Hebek PCE FO 24 3 6 9 10 15
155 Matěj Halík PRE FO 19 5 4 9 10 -8
156 Daniel Dej LIT FO 22 3 6 9 22 -6
157 Jan Vopat LIT FO 14 3 6 9 20 -9
158 Matěj Smýkal OLO DE 23 5 4 9 35 -3
159 Adam Turek OLO FO 15 4 5 9 31 -6
160 Kevin Coufal JIH FO 17 3 6 9 18 0
161 Radim Handl LIB FO 16 4 4 8 12 7
162 Vojtěch Hois LIB FO 26 1 7 8 32 -1
163 Petr Gajda LIB FO 10 2 6 8 6 3
164 Daniel Kalandra VIT DE 25 3 5 8 18 -3
165 Matyáš Man VIT DE 22 2 6 8 12 7
166 Denis Puchala VIT DE 25 0 8 8 18 4
167 Jakub Hrouda MBL DE 24 4 4 8 43 7
168 Vojtěch Hradec MBL FO 6 4 4 8 0 4
169 Aleš Čech MBL DE 7 2 6 8 6 5
170 Jakub Červenka SPA DE 21 3 5 8 10 4
171 Jan Hamršmíd SPA FO 24 2 6 8 6 0
172 Vojtěch Čihař KVA FO 11 3 5 8 10 1
173 Jakub Anton KVA DE 26 2 6 8 10 13
174 Josef Kubíček PCE FO 18 0 8 8 6 -4
175 Oliver Lukaštík ZLN DE 22 1 7 8 16 -5
176 Kevin Horváth KOM FO 10 2 6 8 6 2
177 František Němec KOM DE 15 0 8 8 2 16
178 Jakub Bůžek KOM DE 25 1 7 8 37 11
179 Denis Jeletz JIH DE 26 1 7 8 14 14
180 Jaromír Pérez Lisa LIB FO 3 3 4 7 0 7
181 Denis Řehoř PLZ FO 26 2 5 7 6 -1
182 Matěj Houdek PLZ DE 26 0 7 7 14 0
183 Šimon Bialy VIT DE 26 1 6 7 14 5
184 Jan Půček MBL FO 9 2 5 7 8 4
185 Matěj Vojáček MBL FO 25 3 4 7 12 -2
186 Jakub Vítek MBL FO 20 2 5 7 31 5
187 Petr Hauser SPA FO 2 3 4 7 2 1
188 Jan Pavelka MHK DE 26 2 5 7 16 4
189 Jan Vencl MHK FO 24 4 3 7 2 -2
190 Patrik Šutý TRI FO 16 4 3 7 16 -1
191 Kryštof Červenka PCE DE 18 0 7 7 14 -10
192 Matyáš Horský ZLN FO 12 1 6 7 4 -3
193 Tomáš Galvas OLO DE 7 2 5 7 0 -2
194 Lukáš Meisel LIB DE 26 2 4 6 24 1
195 Adam Buzek CEB DE 19 1 5 6 20 4
196 Tomáš Březina CEB DE 14 3 3 6 36 0
197 Tadeáš Tůma CEB DE 14 2 4 6 14 6
198 Vojtěch Fojtík VIT FO 18 1 5 6 10 0
199 Matěj Prčík VIT DE 10 4 2 6 48 -3
200 Karel Křepelka MBL DE 3 3 3 6 2 1
201 Marek Vlasák MBL FO 7 4 2 6 27 -1
202 Vojtěch Aschenbrenner MHK FO 24 4 2 6 4 -3
203 Tobiáš Pastor KVA FO 25 1 5 6 4 -5
204 Matyáš Beran KVA DE 24 1 5 6 6 3
205 Vojtěch Steklý KVA FO 26 3 3 6 4 -12
206 Rauls Ozollapa PRE FO 12 2 4 6 8 -1
207 David Krčál PCE FO 8 4 2 6 0 8
208 Adam Burian ZLN DE 24 0 6 6 8 -9
209 Patrik Ulbricht KOM DE 25 3 3 6 12 10
210 Jáchym Nesvadba KOM FO 19 3 3 6 6 4
211 Jakub Zembol KOM FO 12 3 3 6 14 -3
212 Jan Peroutka LIT FO 22 3 3 6 8 -13
213 Jakub Belan OLO FO 24 3 3 6 12 -6
214 Adam Drábek OLO DE 24 0 6 6 10 -2
215 Šimon Báťa JIH FO 17 2 4 6 4 0
216 Patrik Mrtka JIH DE 16 1 5 6 12 1
217 Tadeáš Vološín LIB FO 26 0 5 5 10 -4
218 Alexandr Remeš CEB FO 4 2 3 5 0 1
219 Matyáš Hanák VIT FO 18 2 3 5 4 -9
220 Vincent Glos VIT DE 23 0 5 5 6 -3
221 Kristers Zvagulis MBL FO 17 1 4 5 39 0
222 Ondřej Culek SPA DE 26 2 3 5 16 -5
223 Jakub Aschenbrenner MHK DE 17 2 3 5 10 5
224 Petr Hrdlička MHK FO 26 2 3 5 6 -6
225 Filip Krajčík KVA DE 6 1 4 5 25 -5
226 Michal Pospíšil TRI DE 25 1 4 5 37 4
227 Petr Andrle TRI DE 24 0 5 5 22 7
228 Marcel Mikula TRI FO 26 3 2 5 35 0
229 Šimon Bartoň PCE FO 22 2 3 5 4 -1
230 Patrik Nábělek ZLN DE 18 2 3 5 31 -8
231 Toms Mots KOM FO 15 2 3 5 4 -2
232 Jaroslav Bystřický LIT DE 14 1 4 5 4 0
233 Kamil Drábek OLO FO 21 2 3 5 12 -1
234 Dominik Löffler JIH DE 12 1 4 5 14 5
235 David Bulík JIH FO 18 3 2 5 27 5
236 Jan Ludvík JIH DE 18 0 5 5 8 0
237 Vojtěch Pilíšek LIB DE 22 1 3 4 14 6
238 Tomáš Prokůpek LIB FO 24 2 2 4 2 1
239 Jan Skok PLZ DE 21 0 4 4 88 9
240 Jiří Matějka PLZ FO 20 2 2 4 6 4
241 Miroslav Šimák PLZ FO 18 3 1 4 0 0
242 Dominik Vachun CEB DE 26 1 3 4 28 -2
243 Markus Saxa VIT FO 21 1 3 4 12 -1
244 Šimon Němec MBL DE 22 0 4 4 24 10
245 Lukáš Novák SPA FO 22 1 3 4 4 -4
246 Dominik Pavlák SPA DE 3 1 3 4 0 2
247 Martin Vašíček SPA FO 9 1 3 4 2 0
248 Sebastián Pavlák SPA FO 21 2 2 4 10 1
249 Jakub Jón MHK FO 20 1 3 4 2 -1
250 David Pavič MHK DE 16 2 2 4 16 1
251 Ondřej Zámečník MHK FO 26 2 2 4 6 -8
252 Matěj Zeman KVA FO 21 2 2 4 6 -6
253 Ondřej Postl KVA DE 23 2 2 4 4 -5
254 Petr Švejda PRE FO 21 2 2 4 4 -10
255 Jaroslav Pekr PRE DE 23 1 3 4 16 -7
256 Adam Holík PRE DE 22 1 3 4 24 -10
257 Vít Macek PCE FO 4 1 3 4 4 3
258 Vít Pilař PCE FO 16 2 2 4 6 -1
259 Marek Šišák ZLN DE 25 3 1 4 45 -6
260 Adam Laciga ZLN FO 2 3 1 4 2 3
261 Matěj Pavlík KOM FO 15 1 3 4 2 1
262 Libor Kuswito KOM DE 16 1 3 4 2 7
263 Lukáš Tůma LIT FO 20 4 0 4 8 -14
264 Patrik Sedláček OLO DE 26 0 4 4 12 -19
265 Robert Váňa JIH FO 26 3 1 4 8 0
266 Štěpán Šabatka JIH DE 22 0 4 4 14 0
267 Tobiáš Niederhafner JIH FO 17 1 3 4 2 -2
268 Patrik Křížek LIB FO 24 1 2 3 4 -8
269 David Rozsíval LIB FO 9 2 1 3 4 -1
270 Samuel Jansa LIB FO 26 3 0 3 0 -8
271 Tomáš Galvas LIB DE 4 1 2 3 0 4
272 Matyáš Cícha PLZ DE 25 0 3 3 14 6
273 David Putz CEB FO 5 1 2 3 0 3
274 Alan Šimon CEB FO 26 0 3 3 2 -10
275 Adam Gřegořek CEB DE 24 1 2 3 6 -11
276 Petr Pospíchal CEB FO 24 1 2 3 2 -2
277 Marek Zapletal VIT FO 18 0 3 3 8 -4
278 Ilja Kovalčík VIT FO 11 1 2 3 10 0
279 Jiří Sypecký MBL DE 26 0 3 3 16 7
280 Richard Patzelt MBL DE 2 0 3 3 6 5
281 David Hrubý SPA FO 8 0 3 3 0 2
282 Marek Mach MHK FO 13 2 1 3 6 -1
283 David Šilhan KVA FO 19 1 2 3 10 2
284 René Kubíček KVA DE 11 0 3 3 8
285 Petr Vojáček KVA FO 19 1 2 3 6 -2
286 Samuel Šmajda KVA FO 13 0 3 3 4 -4
287 Alex Horváth TRI DE 26 0 3 3 8 3
288 Vojtěch Tvrdík PCE DE 3 0 3 3 4 2
289 Miroslav Špaňhel ZLN DE 26 0 3 3 45 -1
290 Václav Pešák ZLN FO 22 2 1 3 12 -5
291 Jan Jurný KOM DE 23 0 3 3 10 5
292 Antonín Pospíšil KOM DE 23 0 3 3 8 2
293 Adam Werner LIT DE 17 1 2 3 8 -6
294 Matěj Zachariáš LIT DE 21 0 3 3 16 -14
295 Daniel Prokeš LIT DE 26 1 2 3 4 -16
296 Adam Havel OLO FO 14 0 3 3 12 -13
297 David Röss OLO FO 15 2 1 3 4 -6
298 David Pastrnek OLO FO 18 0 3 3 8 -8
299 Adam Topol JIH DE 20 2 1 3 14 2
300 Pavel Průšek LIB DE 6 0 2 2 0 0
301 Marek Macháček LIB DE 18 0 2 2 16 -2
302 Jakub Dvořák LIB DE 2 1 1 2 2 3
303 Nikola Tchaliov PLZ FO 17 0 2 2 6 -6
304 Hynek Prošek PLZ DE 11 0 2 2 8 2
305 Tadeáš Koubek PLZ FO 6 1 1 2 2 0
306 Matyáš Beran PLZ FO 14 1 1 2 31 0
307 Petr Makovec PLZ FO 14 1 1 2 4 -2
308 Nikita Moyseyev CEB FO 23 0 2 2 6 -6
309 Jaroslav Bystřický CEB DE 12 1 1 2 6 0
310 Jan Seidl CEB FO 7 1 1 2 2 3
311 Jan Muroň VIT FO 23 2 0 2 10 -2
312 Miroslav Dobner MBL FO 11 0 2 2 6 2
313 Petr Šachl MBL FO 24 1 1 2 8 -8
314 David Šindelář MBL FO 10 1 1 2 0 -2
315 Mikuláš Odehnal SPA FO 22 0 2 2 8 -2
316 Tomáš Bartoň SPA DE 26 0 2 2 2 -2
317 Oto Theimer SPA FO 3 1 1 2 2 1
318 Matěj Novotný MHK FO 15 2 0 2 29 -3
319 Petr Fiala MHK DE 14 1 1 2 6 -2
320 Pavol Cipko KVA DE 11 1 1 2 0 1
321 Kryštof Bulka KVA DE 11 1 1 2 2 -3
322 Matěj Novotný KVA FO 6 1 1 2 0 -5
323 Adam Ošmera TRI DE 26 0 2 2 6 6
324 Matěj Škňouřil PRE DE 22 1 1 2 4 -1
325 Štěpán Rájek PCE DE 24 1 1 2 12 -5
326 Tomáš Šťastný PRE FO 14 1 1 2 8 -2
327 Ondřej Chabada PCE DE 4 0 2 2 0 0
328 Martin Mašek PRE FO 19 1 1 2 33 -9
329 Adam Paleček PCE FO 4 1 1 2 0 3
330 Jakub Zubíček KOM DE 23 0 2 2 6 0
331 Dominik Halačka KOM FO 17 1 1 2 2 -1
332 Michal Nekvapil KOM FO 5 0 2 2 6 1
333 Lukáš Hocelík LIT DE 3 2 0 2 29 2
334 Jan Kladivo LIT DE 16 0 2 2 4 -8
335 Radek Vyhlídal LIT DE 14 0 2 2 8 3
336 Jiří Dohnal LIT FO 24 1 1 2 2 -10
337 Patrik Janech OLO FO 8 1 1 2 2 0
338 Marek Chvátal JIH DE 5 0 2 2 2 0
339 Václav Kudrna JIH FO 5 1 1 2 0 1
340 Cyril Valach JIH FO 15 1 1 2 4 1
341 Jakub Hladík LIB DE 4 0 1 1 0 -4
342 Damian Hrabčák LIB FO 17 1 0 1 52 -3
343 Jan Jarabko LIB DE 22 1 0 1 18 2
344 Ondřej Sabiniok PLZ FO 22 0 1 1 29 -5
345 Jakub Hromádka PLZ DE 24 0 1 1 41 5
346 Daniel Kotous CEB FO 26 0 1 1 4 -5
347 Tomáš Přibyl CEB FO 2 0 1 1 0 -2
348 Richard Kubíček MBL DE 15 0 1 1 12 -2
349 Petr Poláček SPA FO 18 1 0 1 18 -11
350 Filip Šindelek SPA DE 3 0 1 1 6 3
351 Michal Vitouch SPA FO 4 0 1 1 0 -2
352 Milan Turena MHK FO 2 0 1 1 0 1
353 Martin Hrbek MHK DE 23 0 1 1 2 -8
354 Vojtěch Váňa KVA FO 22 0 1 1 0 -8
355 Petr Zolnaj KVA DE 17 0 1 1 14 0
356 Robin Švančara TRI FO 4 0 1 1 0 -3
357 Teodor Vápeník PCE DE 4 0 1 1 0 3
358 Alex Kubánek PCE DE 21 0 1 1 14 -6
359 Dominik Dostál PCE FO 8 0 1 1 4 -1
360 Radek Martiňák PRE FO 10 0 1 1 0 -1
361 Kryštof Janek PRE DE 23 1 0 1 14 -4
362 Ludvík Lysoněk PRE FO 9 0 1 1 10 -6
363 Samuel Šmerda PCE DE 7 0 1 1 2 2
364 Daniel Herčík PCE FO 1 1 0 1 0 2
365 Richard Babulík ZLN FO 5 0 1 1 0 1
366 Tadeáš Pražan ZLN FO 16 1 0 1 16 -5
367 Zdeněk Urban ZLN FO 22 1 0 1 8 -4
368 René Kubíček LIT DE 12 1 0 1 35 -4
369 David Ducháček LIT FO 21 1 0 1 8 1
370 Denis Horský LIT FO 19 0 1 1 8 -1
371 Petr Soušek LIT DE 14 1 0 1 4 -13
372 Nicolas Šlahora OLO DE 19 0 1 1 20 -7
373 Adam Kalman OLO DE 16 0 1 1 6 -9
374 Marek Compel OLO DE 23 0 1 1 14 -6
375 Jáchym Jungwirth JIH FO 13 0 1 1 2 -3
376 Adam Kofroň LIB FO 17 0 0 0 2 -3
377 Marek Šťástka LIB FO 2 0 0 0 0 -1
378 Lukáš Ehrenberger LIB DE 1 0 0 0 0 0
379 Diego Pérez LIB FO 5 0 0 0 0 0
380 Martin Lachkovič LIB FO 9 0 0 0 2 -7
381 Adam Jiříček PLZ DE 3 0 0 0 0 -2
382 Tomáš Pittr PLZ FO 3 0 0 0 4 0
383 Šimon Kaiser PLZ FO 3 0 0 0 6 -1
384 Vojtěch Tolar PLZ DE 5 0 0 0 4 0
385 Matěj Korčák PLZ FO 4 0 0 0 6 -2
386 Jakub Lukáš CEB DE 2 0 0 0 0 -1
387 František Čuba VIT DE 6 0 0 0 0 1
388 Vojtěch Matějka VIT FO 1 0 0 0 0 0
389 Jáchym Průšek MBL DE 25 0 0 0 12 -5
390 Tadeáš Mack SPA DE 9 0 0 0 0 -1
391 Jan Janský SPA DE 5 0 0 0 4 -1
392 Sebastian Höll SPA DE 2 0 0 0 0 -3
393 Arkadiy Byakov SPA DE 0 0 0 0 0 0
394 Filip Samek MHK DE 7 0 0 0 2 -3
395 Matěj Voděracký FO 0 0 0 0 0 0
396 Milan Veselý MHK DE 2 0 0 0 0 0
397 Josef Rybár KVA FO 4 0 0 0 0 0
398 Petr Holejšovský KVA DE 15 0 0 0 0 -9
399 Štěpán Urbánek TRI FO 11 0 0 0 2 -3
400 Daniel Svozil TRI FO 14 0 0 0 29 -9
401 David Lukas Holub DE 0 0 0 0 0 0
402 David Blaha TRI FO 21 0 0 0 2 -5
403 Michal Rybnikár TRI FO 2 0 0 0 2 -1
404 Radim Mrtka DE 0 0 0 0 0 0
405 Erik Úlehla PCE FO 1 0 0 0 0 -1
406 Martin Nášel PRE FO 21 0 0 0 49 -4
407 Marian Koblížek PRE DE 15 0 0 0 8 -10
408 Denis Dobša PRE FO 15 0 0 0 4 -6
409 Daniel Šindler PRE FO 11 0 0 0 6 1
410 Patrik Hyža PRE FO 13 0 0 0 27 -8
411 Ondřej Polame PRE DE 6 0 0 0 2 -2
412 Adam Koláček ZLN FO 10 0 0 0 0 -4
413 Matěj Kotala ZLN DE 7 0 0 0 2 0
414 Jakub Velikovský ZLN DE 3 0 0 0 2 1
415 Patrik Antony KOM DE 5 0 0 0 0 0
416 Tomáš Šantora KOM FO 4 0 0 0 0 -1
417 Václav Raichl LIT FO 1 0 0 0 0 0
418 Patrik Vaverčák LIT DE 11 0 0 0 6 -9
419 Jiří Špaček LIT FO 9 0 0 0 0 -7
420 David Hauptvogel LIT FO 4 0 0 0 2 -1
421 Štěpán Vrána OLO DE 5 0 0 0 0 -6
422 David Stratil OLO DE 10 0 0 0 2 -6
423 Miroslav Slováček OLO FO 5 0 0 0 0 -1
424 Matyáš Bohatý OLO DE 18 0 0 0 8 -8
425 Viktor Šulgan OLO FO 10 0 0 0 0 -8
426 Vojtěch Neoral OLO FO 14 0 0 0 12 -4
427 Patrik Ungr OLO FO 8 0 0 0 4 -4
428 Tobias Chlubna FO 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Martin Psohlavec KVA GK 1 60:00 25 1 96.15 1 0 0
2. Jan Ondráček KOM GK 5 300:39 148 7 95.48 1.4 0 0
3. Tomáš Volevecký SPA GK 4 240:01 136 9 93.79 2.25 1 0
4. Vojtěch Hambálek LIB GK 14 783:10 409 28 93.59 2.15 1 4
5. Jakub Smolka VIT GK 20 1154:49 664 47 93.39 2.44 1 2
6. Jakub Král TRI GK 22 1220:57 565 41 93.23 2.01 3 0
7. Petr Žurek PRE GK 6 304:27 141 11 92.76 2.17 1 0
8. Michael Schnattinger LIB GK 13 785:28 384 31 92.53 2.37 0 2
9. Jan Kavan KOM GK 19 1138:54 544 44 92.52 2.32 1 2
10. Michal Oršulák KVA GK 2 121:44 59 5 92.19 2.46 0 0
11. Lukáš Vilém PCE GK 19 1143:56 611 53 92.02 2.78 1 6
12. Lukáš Vejmelka JIH GK 14 705:31 334 29 92.01 2.47 0 0
13. Marian Münch OLO GK 2 120:00 69 6 92 3 0 0
14. Adam Ebenstreit KVA GK 20 1186:13 665 58 91.98 2.93 0 42
15. David Hora MBL GK 18 1053:13 527 46 91.97 2.62 0 2
16. Matyáš Mařík CEB GK 22 1263:00 695 61 91.93 2.9 3 4
17. Vojtěch Mrázek MHK GK 13 680:29 319 28 91.93 2.47 2 0
18. Jonáš Bašta PLZ GK 6 283:06 181 16 91.88 3.39 0 0
19. Marek Uherek ZLN GK 15 802:51 475 42 91.88 3.14 2 4
20. Jan Lokajíček PLZ GK 10 597:28 311 28 91.74 2.81 1 0
21. Michal Kalista SPA GK 10 541:17 299 27 91.72 2.99 0 0
22. Samuel Kowalczyk ZLN GK 12 600:57 342 31 91.69 3.1 1 0
23. Daniel Jansa PLZ GK 11 611:04 318 29 91.64 2.85 2 2
24. Filip Tuček MHK GK 17 893:46 386 37 91.25 2.48 3 0
25. Daniel Forst MBL GK 9 511:35 281 29 90.65 3.4 0 0
26. Štěpán Stránský LIT GK 11 579:26 338 35 90.62 3.62 0 2
27. Jakub Čerbák OLO GK 3 176:35 106 11 90.6 3.74 0 0
28. Šimon Vedral SPA GK 15 769:41 373 39 90.53 3.04 0 4
29. Dominik Frgál OLO GK 15 864:02 506 54 90.36 3.75 0 0
30. David Cinka JIH GK 16 858:59 386 42 90.19 2.93 0 2
31. Petr Žurek PRE GK 3 177:32 80 9 89.89 3.04 1 0
32. Denis Irgl VIT GK 7 399:15 204 23 89.87 3.46 0 2
33. Štěpán Maleček CEB GK 5 272:29 164 19 89.62 4.18 0 2
34. Roman Batih PCE GK 4 238:48 144 17 89.44 4.27 0 0
35. Martin Vojtek PRE GK 17 835:37 481 58 89.24 4.16 0 2
36. Adam Kubík LIT GK 17 928:31 489 61 88.91 3.94 0 2
37. Lukáš Balík LIT GK 1 59:51 23 3 88.46 3.01 0 0
38. Stanislav Žbánek OLO GK 2 120:00 84 11 88.42 5.5 0 0
39. Denis Heczko TRI GK 1 59:21 37 5 88.1 5.05 0 0
40. Matěj Tuláček PCE GK 3 180:00 80 11 87.91 3.67 0 0
41. Adam Černý TRI GK 6 296:45 122 17 87.77 3.44 0 0
42. Michael Valenta OLO GK 7 278:19 164 24 87.23 5.17 0 0
43. Albert Schacherl CEB GK 1 40:00 26 4 86.67 6 0 0
44. Matěj Pavlovic KVA GK 4 217:34 95 17 84.82 4.69 0 0
45. Vojtěch Ryšavý PRE GK 10 472:53 189 34 84.75 4.31 0 0
46. Štěpán Houdek PLZ GK 1 60:00 14 3 82.35 3 0 0
47. Tomáš Málek ZLN GK 2 87:05 29 9 76.32 6.2 0 0
48. Štěpán Vávra VIT GK 1 10:48 0 1 0 5.56 0 0

Související dokumenty:


Související články:

ELJ: Zbývá poslední týden! Postup mají v kapse jen Brno, Třinec a Liberec
Do posledního týdne vstupuje základní část DHL extraligy juniorů, která v samém závěru nabídne ještě spoustu dramatických bitev. Z osmi účastníků vyšší nadstavby totž dosud známe jen tři – Kometa Brno, Oceláře Třinec a Liberec. Každý bod, možná i každý gól ze vzájemných zápasů může rozhodovat v západní skupině.
ELJ: Nový trenér? Nezměnil hru, ale dal nám do hlav nové věci, líčí Tomas
Do obrovského dramatu v bojích o postup do vyšší nadstavby DHL extraligy juniorů promlouvají díky pěti výhrám v řadě i Pardubice. Tým, za který se během povedené série čtyřikrát prosadil útočník Radek Tomas, nesrazila ani náhlá výměna trenéra.
ELJ: Do postupové čtyřky poskočily Hradec i Pardubice pod novým trenérem
Už jen dva týdny zbývají do konce základní části DHL extraligy juniorů. V obou skupinách vrcholí boj o umístění mezi prvními čtyřmi týmy, přičemž uplynulý týden znovu zamíchal kartami. Nejvíc se zadařilo Pardubicím, své naděje zvýšily i České Budějovice a první desetibrankovou kanonádou sezóny si výrazně pomohl Hradec Králové.
ELJ: Měli jsme nosy nahoře, přiznává Malínek. Z Boleslavi dál fandí i Slavii
Nahoru, dolů a zase nahoru. Tak by se stručně dala charakterizovat křivka výsledků juniorky Mladé Boleslavi, která se po suverénní jízdě a devíti výhrách v řadě zadrhla. Před víkendem znovu vedla tabulku DHL extraligy, ale postup do vyšší nadstavby stále nemá vůbec jistý.
ELJ: Přes pauzu zůstane řada otazníků. Relativní klid mají jen Brno a Třinec
Reprezentační přestávka dopřeje účastníkům DHL extraligy juniorů oddech šest kol před koncem základní části. Až se vrátí do zápasového tempa, většina z nich stále bude mít o co hrát. Zejména v západní skupině, která dál nabízí velmi dramatický vývoj a nic jistého ještě nemá ani její vedoucí celek.
ELJ: Boltvan si díky lásce k hokeji plní sny. Brácha mě hodně inspiroval, vypráví
Vede bodování juniorské extraligy, k tomu má za sebou první starty mezi seniorskou elitou a příští týden ho čeká i debut v české reprezentaci. Zdá se, že pro brněnského útočníka Adama Boltvana se v probíhající sezoně všechno vyvíjí správným směrem.
ELJ: Vary a Sparta se posunuly do čtyřky. Dvě nuly třineckého Krále
Dvacet odehraných kol za sebou mají účastníci DHL extraligy juniorů, už jen osm jim zbývá do konce základní části. Drama pokračuje v západní skupině, kde sice Liberec navýšil své vedení, ale za ním došlo k razantním změnám v pořadí. Na východě excelovala zejména defenziva Třince, která slavila dvě čistá konta.
ELJ: Střelecká forma, starty v áčku i boj o MS. Přijmu jakoukoli roli, slibuje Plos
Víc než měsíc už Bílí Tygři v juniorské extralize neustále bodují. Z posledních devíti zápasů plných osm vyhráli a díky tomu, že dvakrát zvládli i derby s Mladou Boleslaví, vládnou západní skupině soutěže. O ofenzivní produkci se nejvíc stará první formace s Lukášem Plosem, který se s patnácti góly dělí o čelo tabulky střelců.
ELJ: Liberec se vrátil do čela západu, na východě se situace vyjasňuje
DHL extraliga juniorů pomalu začne nabízet boj o každý bod, do konce základní části totiž zbývá jen deset kol. Nesmírně vyrovnaná situace trvá v západní skupině, kde se měnilo pořadí na čele i na dně tabulky. Na východě se naopak rozdíly mezi týmy zvětšují a trojici moravských celků se postup hodně vzdaluje.
ELJ: Mezinárodní trio z Dukly válí. Domlouváme se česky i rusky, líčí Jungwirth
DHL extraliga juniorů momentálně nemá žádný nebezpečnější útok, než je ten jihlavský. Trojice Jonáš Jungwirth – Ilarion Kuprijanov – Maxim Burkov posbírala za prvních sedmnáct kol dohromady úžasných 71 kanadských bodů! Za mozek útoku můžeme označit jeho nejstaršího člena Jungwirtha, lídra produktivity soutěže.