DHL extraliga juniorů (2021/2022)

Jméno Email Tel./Fax
Josef Řezníček
(řídící pracovník)
reznicek@czehockey.cz +420 211 158 022
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga juniorů

1. část:

- 20 družstev se utká dvoukolově každý s každým (38 utkání).

2. část

 • a) O účast v play-off:
  - skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části (umístění družstva klubu EC Red Bull Salzburg po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) na 1., 6., 7. a 12. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 1. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 6. místě budou přiznány 3 body. - skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části (umístění družstva klubu EC Red Bull Salzburg po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) na 2., 5., 8. a 11. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 2. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 5. místě budou přiznány 3 body. - skupina „C“ - družstva umístěná po 1. části (umístění družstva klubu EC Red Bull Salzburg po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) na 3., 4., 9. a 10. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. K bodům získaným v této části soutěže bude za pořadí dosažené v 1. části v souladu s čl. 415 SDŘ družstvu umístěnému po 1. části na 3. místě přiznáno 6 bodů a dále družstvu umístěnému po 1. části na 4. místě budou přiznány 3 body.
 • b) O umístění na 13. - 19. místě:
  - družstva umístěná po 1. části (umístění družstva klubu EC Red Bull Salzburg po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) na 13. - 19. místě se utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Družstva umístěná po této části na 15. - 19. místě sestupují do LJ.

3. část

 • a) - Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů:
  - družstva umístěná po části 2a) - „O účast v play-off“ v jednotlivých skupinách 1. a 2. místě a dále dvě družstva, která z družstev umístěných po části 2a) - „O účast v play-off“ ve skupinách „A“, „B“ a „C“ na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že čtvrtfinále play-off se hraje na 3 vítězná utkání, semifinále a finále play-off na 4 vítězná utkání (3-19 utkání). Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O účast v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O účast v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 2a) - „O účast v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O účast v play-off“ atd. V případě, že se této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v jednotlivých skupinách po části 2a) - „O účast v play-off“ shodného pořadí, bude postavení družstev pro utkání této části soutěže určeno dle čl. 418 SDŘ. Ve čtvrtfinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O účast v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O účast v play-off“ hůře. V semifinále a finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O účast v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání u družstva umístěného po části 2a) - „O účast v play-off“ hůře. Vítěz této části soutěže obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii juniorů“.
 • b) - O udržení, resp. o postup do ELJ:
  - družstvo umístěné po části 2b) - „O umístění na 13. - 19. místě“ na 14. místě se utká s vítězem LJ na 2 vítězná utkání s tím, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva sestupujícího do této části z ELJ, druhé utkání u družstva postupujícího do této části z LJ. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELJ pro sezónu 2022-2023.

Utkání 1. části, části 2a) - „O účast v play-off“ a části 2b) - „O pořadí na 13. - 19. místě“, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii juniorů“ a části 3b) - „O udržení, resp. o postup do ELJ“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2002, 2003 a 2004. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2005 a 2006, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole. (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. V části 2b) - „O umístění na 13. - 19. místě“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2021-2022 za družstvo příslušného Klubu odehráli v 1. části minimálně 20 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • Podmínku 20 odehraných utkání za družstvo příslušného Klubu nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2021 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se ELJ,
 • Podmínku 20 odehraných utkání za družstvo příslušného Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 20.

5. V části 3b) - „O udržení, resp. o postup do ELJ“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2021-2022.

6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

7. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

8. Klub je povinen zajistit, aby družstvo klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva v jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 122 ze dne 4. 8. 2021.

9. V utkáních ELJ musejí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče v takovém tvaru, v jakém je příjmení hráče uvedeno v registračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.

10. Rozhodčí je povinen zajistit, aby byl v zápisu o utkání uveden start hráče bez jmenovky. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze v prvních dvou utkáních ELJ za družstvo příslušného klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného klubu bez jmenovky, bude klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

11. Hráči nastupující v utkáních ELJ musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELJ bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

12. Podmínky účasti družstva klubu EC Red Bull Salzburg upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017 s tím, že družstvo klubu EC Red Bull Salzburg se zúčastní pouze 1. části soutěže a v dalších částech soutěže nebude jím dosažené umístění v 1. části soutěže zohledňováno.

13. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2021-2022 se jedná o ročník narození 2004), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

14. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou části 3b) - „O udržení, resp. o postup do ELJ“, do které se evidence trestů z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp. 80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem příslušného klubu v části 2b) - „O umístění na 13. - 19. místě“, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání a evidence trestů začíná znovu.

15. Pořádající klub je povinen zajistit záznam utkání na digitálním nosiči včetně všech přerušení hry a tento bezprostředně po skončení utkání předat hostujícímu družstvu a v jednom vyhotovení rozhodčím příslušného utkání.

16. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním ELJ pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

17. Ze soutěže ELJ se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2004, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2022,
 • do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LJ 5 jiným hráčům družstva Klubu z ELJ a současně z ELD.

18. Všichni hráči nastupující v soutěži ELJ jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • Všeobecné testy (06/2021 a 12/2021);
 • Speciální testy (12/2021).

Související dokumenty:


Související články:

Po ELD slaví plzeňští hokejisté titul i v DHL ELJ
V mládežnických kategoriích ukázal klub HC Škoda Plzeň v sezoně 2021/22 svou sílu. Po ELD získali plzeňští hokejisté titul i v DHL extralize juniorů, když v sedmém zápase finále na ledě Liberce vyhráli 4:2. Prvenství v této kategorii slaví po 5 letech.
Český hokej a DHL Express se dohodly na další spolupráci
Český hokej a společnost DHL Express (Czech Republic) se dohodly na pokračování spolupráce při podpoře mládežnického hokeje. Na základě smlouvy, uzavřené do konce dubna 2025, se bude nejvyšší juniorská soutěž hrát znovu pod názvem titulárního partnera jako DHL extraliga juniorů.
Junioři v Tipsport extralize a Chance lize
Nejvytěžovanějšími hráči mladšími dvaceti let byli v úvodní části Tipsport extraligy (01. 09. – 03. 10. 2021) plzeňský obránce David Jiříček, který strávil na ledě v průměru 16:29 min., obránce David Moravec z Mladé Boleslavi (14:12) a karlovarský útočník Jiří Kulich (12:07).
HC Plzeň 1929 převzala ocenění pro nejlepší akademii uplynulé sezony
Zástupci klubu HC Plzeň 1929 převzali z rukou Pavla Gefferta ocenění za nejlepší Akademii Českého hokeje za uplynulou sezonu. Tento titul se premiérově uděloval podle toho, jak jednotlivé akademie plní své základní poslání – výchovu mladých hokejistů pro nejvýznamnější reprezentační akce a nejkvalitnější soutěže.
Český hokej vypisuje licenční řízení pro získání Licence Akademie ČH
Český hokej vypisuje licenční řízení pro získání Licence Akademie Českého hokeje na období od 1.5.2022 do 30.4.2023. Žádosti se všemi povinnými přílohami je možné podávat v období od 15.9. do 15.10. 2021 elektronicky s PDF přílohou na emailovou adresu geffert@czehockey.cz.
Vedení Českého hokeje připravuje hokejové fórum Kabina
Vedení Českého hokeje uspořádá v úterý 7. září 2021 pro zástupce hokejového hnutí dříve avizované diskuzní online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce zmapuje mimo jiné přípravu soutěží a projektů pro sezónu 2021/22.