Liga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga dorostu
Ze soutěže se sestupuje do: Regionální liga dorostu

1. část:

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále jednokolově s družstvy z druhé skupiny (36 utkání).

2. část
a) - O postup do extraligy dorostu:

- družstva umístěná po 1. části (umístění reprezentačního družstva Polské republiky ve věkové kategorii U17 po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „A“ a „B“ na 1. - 4. místě sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále se hraje na 2 vítězná utkání, semifinále na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-15 utkání).

Pro sestavení dvojic ve čtvrtfinále platí, že družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 4. místě, družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 2. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 3. místě atd. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. V případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži extraliga dorostu pro sezónu 2024-2025.

b) - O udržení v lize dorostu

- družstvo umístěné po 1. části ve skupině „A“ na 8. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „B“ na 8. místě sehrají jedno kolo play-down na 4 vítězná utkání (4-7 utkání) s tím, že

postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, případně čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.
Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do regionální ligy dorostu.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a 2b) - „O udržení v lize dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne- li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkáních části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a v části 2b) - „O udržení v lize dorostu“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v 1. části soutěže liga dorostu minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže liga dorostu v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži liga dorostu a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se ligy dorostu nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se vpředcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v lize dorostu a utkání za družstvo Klubu v lize dorostu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.
 5. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 7. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
  • - součet počtu hráčů ročníku narození 2008 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga dorostu a hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga 9. tříd nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
  • - počet hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže liga 9. tříd, není pro příslušné utkání omezen.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 8. Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17 se použije obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 uvedeno na prvním místě, se koná na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání vyjma odměn rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) uhradí Klubu polský svaz ledního hokeje (PZHL) na Klubem vystavenou fakturu obsahující následující povinné údaje - název subjektu: Slaski Zwiazek Hokeja na Lodzie, sídlo subjektu: Szopenicka 66, 40-431 Katovice, IČO: NIP 954-10-25-418.
 9. Reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 se zúčastní 1. části soutěže a na základě dosažených sportovních výsledků též případně části 2b) - „O udržení v lize dorostu“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny „B“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 sportovního výsledku zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2024-2025 nahrazeno družstvem z regionální ligy dorostu, jemuž vznikne nárok na účast v lize dorostu pro sezónu 2024-2025 namísto reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga

   juniorů neúčastní, resp. do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, resp. do extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

15. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga
 • dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
15.09.2023 16:00 1 6001 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:1 »
15.09.2023 18:50 1 6002 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 3:0 »
15.09.2023 19:00 1 6003 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
15.09.2023 16:55 1 6004 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 7:1 »
15.09.2023 18:45 1 6005 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 4:2 »
15.09.2023 15:00 1 6006 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 8:3 »
15.09.2023 16:45 1 6007 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
15.09.2023 18:45 1 6008 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 17:10 2 6009 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 3:0 »
17.09.2023 14:45 2 6010 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
17.09.2023 12:00 2 6011 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 3:1 »
17.09.2023 18:00 2 6012 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 2:1 »
17.09.2023 16:30 2 6013 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 13:00 2 6014 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
17.09.2023 12:15 2 6015 HC Chrudim Valašský hokejový klub 1:3 »
17.09.2023 12:30 2 6016 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 1:2 »
22.09.2023 18:50 3 6017 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 8:1 »
22.09.2023 19:00 3 6018 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 1:6 »
22.09.2023 16:55 3 6019 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 3:2 »
22.09.2023 19:15 3 6020 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 8:5 »
22.09.2023 16:00 3 6021 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 9:3 »
22.09.2023 16:45 3 6022 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 4:3 »
22.09.2023 19:30 3 6023 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 0:4 »
22.09.2023 17:00 3 6024 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 17:10 4 6025 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 3:1 »
24.09.2023 17:30 4 6026 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 6:1 »
24.09.2023 15:30 4 6027 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 1:2 p »
24.09.2023 11:50 4 6028 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 8:1 »
24.09.2023 12:00 4 6029 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 12:45 4 6030 HC Chrudim Polsko U17 6:3 »
24.09.2023 15:30 4 6031 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:3 p »
24.09.2023 12:30 4 6032 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 0:5 »
28.09.2023 18:00 5 6033 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 1:6 »
28.09.2023 13:30 5 6034 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 4:2 »
15.10.2023 14:00 5 6035 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 1:3 »
28.09.2023 20:00 5 6036 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 2:1 sn »
27.09.2023 18:00 5 6037 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 1:2 »
28.09.2023 12:05 5 6038 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 8:2 »
28.09.2023 12:30 5 6039 Polsko U17 HK MD Šumperk 1:3 »
28.09.2023 14:30 5 6040 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 2:3 »
06.10.2023 16:55 6 6041 HC Energie Karlovy Vary TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:5 »
06.10.2023 19:00 6 6042 HC Baník Sokolov SK H.Slavia Třebíč 1:0 »
30.09.2023 12:30 6 6043 HC Chrudim HC Kobra Praha 1:4 »
30.09.2023 11:30 6 6044 BK Havlíčkův Brod HC Hvězda Praha 3:2 »
30.09.2023 16:00 6 6045 Piráti Chomutov HK MD Šumperk 3:2 p »
30.09.2023 15:00 6 6046 Slovan Ústí n.Labem Valašský hokejový klub 1:4 »
13.10.2023 17:00 6 6047 HC Lvi Fosfa Břeclav IHC Králové Písek 3:6 »
30.09.2023 14:30 6 6048 Polsko U17 HC Pilsen Wolves 1:3 »
07.10.2023 16:00 7 6049 HC Energie Karlovy Vary SK H.Slavia Třebíč 1:4 »
07.10.2023 11:30 7 6050 HC Baník Sokolov TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:4 »
08.10.2023 16:30 7 6051 HC Chrudim HC Hvězda Praha 5:2 »
07.10.2023 17:45 7 6052 BK Havlíčkův Brod HC Kobra Praha 4:3 sn »
01.10.2023 12:00 7 6053 Piráti Chomutov Valašský hokejový klub 6:1 »
01.10.2023 11:30 7 6054 Slovan Ústí n.Labem HK MD Šumperk 1:2 »
07.10.2023 13:30 7 6055 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Pilsen Wolves 1:9 »
07.10.2023 13:00 7 6056 Polsko U17 IHC Králové Písek 0:6 »
20.10.2023 16:25 8 6057 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 4:3 p »
20.10.2023 15:15 8 6058 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 4:0 »
20.10.2023 18:50 8 6059 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 3:1 »
21.10.2023 13:00 8 6060 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
20.10.2023 16:00 8 6061 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 3:4 »
20.10.2023 18:45 8 6062 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
20.10.2023 18:45 8 6063 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 6:0 »
20.10.2023 16:00 8 6064 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:0 »
22.10.2023 10:30 9 6065 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 3:1 »
22.10.2023 14:00 9 6066 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 3:2 »
22.10.2023 14:45 9 6067 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:7 »
22.10.2023 12:00 9 6068 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 2:7 »
22.10.2023 12:05 9 6069 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 4:1 »
22.10.2023 17:15 9 6070 Polsko U17 Valašský hokejový klub 2:5 »
22.10.2023 13:00 9 6071 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 4:8 »
22.10.2023 12:00 9 6072 HC Chrudim HK MD Šumperk 4:1 »
27.10.2023 14:10 10 6073 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 2:1 »
27.10.2023 18:45 10 6074 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 2:4 »
27.10.2023 18:30 10 6075 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 4:2 »
27.10.2023 15:15 10 6076 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
27.10.2023 17:30 10 6077 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 1:6 »
27.10.2023 20:00 10 6078 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 4:5 »
27.10.2023 17:00 10 6079 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:7 »
27.10.2023 18:50 10 6080 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:1 »
29.10.2023 12:00 11 6081 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 6:3 »
29.10.2023 10:40 11 6082 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 3:4 sn »
29.10.2023 13:00 11 6083 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 0:2 »
29.10.2023 12:15 11 6084 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 1:5 »
29.10.2023 13:00 11 6085 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 5:4 p »
29.10.2023 13:20 11 6086 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 3:1 »
29.10.2023 14:00 11 6087 Valašský hokejový klub HC Chrudim 1:5 »
29.10.2023 12:15 11 6088 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 3:2 »
04.11.2023 13:30 12 6089 HK MD Šumperk HC Energie Karlovy Vary 3:4 »
04.11.2023 12:30 12 6090 Valašský hokejový klub HC Baník Sokolov 5:1 »
04.11.2023 17:15 12 6091 HC Kobra Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 6:1 »
04.11.2023 17:00 12 6092 HC Hvězda Praha Polsko U17 4:0 »
04.11.2023 13:50 12 6093 TECHNIKA HOCKEY BRNO Piráti Chomutov 3:11 »
05.11.2023 14:15 12 6094 SK H.Slavia Třebíč Slovan Ústí n.Labem 1:3 »
04.11.2023 15:30 12 6095 IHC Králové Písek HC Chrudim 4:3 p »
04.11.2023 14:40 12 6096 HC Pilsen Wolves BK Havlíčkův Brod 5:4 p »
03.11.2023 16:00 13 6097 HK MD Šumperk HC Baník Sokolov 5:3 »
03.11.2023 17:30 13 6098 Valašský hokejový klub HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
05.11.2023 16:55 13 6099 HC Kobra Praha Polsko U17 3:2 sn »
11.11.2023 14:20 13 6100 HC Hvězda Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 4:5 sn »
11.11.2023 17:05 13 6101 TECHNIKA HOCKEY BRNO Slovan Ústí n.Labem 2:3 p »
11.11.2023 17:15 13 6102 SK H.Slavia Třebíč Piráti Chomutov 0:3 »
11.11.2023 13:00 13 6103 IHC Králové Písek BK Havlíčkův Brod 6:1 »
11.11.2023 17:10 13 6104 HC Pilsen Wolves HC Chrudim 5:4 »
17.11.2023 16:25 14 6105 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 3:2 »
13.10.2023 17:30 14 6106 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 8:1 »
17.11.2023 14:45 14 6107 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 2:3 p »
17.11.2023 19:00 14 6108 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 1:6 »
17.11.2023 15:00 14 6109 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 1:3 »
17.11.2023 12:00 14 6110 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:6 »
17.11.2023 14:15 14 6111 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
17.11.2023 17:00 14 6112 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 3:5 »
14.11.2023 19:00 15 6113 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 2:1 »
19.11.2023 11:00 15 6114 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 3:7 »
18.11.2023 11:10 15 6115 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 3:2 sn »
19.11.2023 16:00 15 6116 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 4:3 p »
19.11.2023 13:00 15 6117 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 3:6 »
19.11.2023 17:15 15 6118 Polsko U17 HC Chrudim 1:3 »
19.11.2023 14:35 15 6119 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 5:0 »
19.11.2023 12:00 15 6120 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 3:4 sn »
24.11.2023 16:40 16 6121 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 2:1 »
24.11.2023 18:05 16 6122 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
24.11.2023 16:30 16 6123 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 5:2 »
24.11.2023 18:45 16 6124 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 2:1 sn »
24.11.2023 18:45 16 6125 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 0:6 »
24.11.2023 15:00 16 6126 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:2 »
24.11.2023 16:00 16 6127 HK MD Šumperk Polsko U17 0:8 »
24.11.2023 19:30 16 6128 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
26.11.2023 12:00 17 6129 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 0:1 »
26.11.2023 14:45 17 6130 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 3:5 »
26.11.2023 11:45 17 6131 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 2:3 p »
26.11.2023 16:10 17 6132 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 3:2 sn »
26.11.2023 13:15 17 6133 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 2:4 »
26.11.2023 13:00 17 6134 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 4:3 p »
26.11.2023 12:30 17 6135 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 2:0 »
26.11.2023 12:05 17 6136 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 1:3 »
01.12.2023 16:40 18 6137 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 7:0 »
01.12.2023 17:45 18 6138 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 2:7 »
01.12.2023 18:50 18 6139 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 5:1 »
01.12.2023 16:30 18 6140 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 4:1 »
01.12.2023 18:45 18 6141 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:4 sn »
01.12.2023 18:45 18 6142 Valašský hokejový klub Polsko U17 4:3 p »
01.12.2023 14:40 18 6143 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 5:3 »
30.11.2023 17:00 18 6144 HK MD Šumperk HC Chrudim 6:4 »
03.12.2023 12:00 19 6145 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 2:3 »
03.12.2023 12:10 19 6146 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 4:2 »
03.12.2023 11:30 19 6147 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 2:1 »
22.12.2023 16:55 19 6148 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 3:2 »
03.12.2023 17:00 19 6149 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 1:2 sn »
03.12.2023 12:30 19 6150 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 6:5 p »
03.12.2023 12:00 19 6151 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 0:3 »
03.12.2023 14:35 19 6152 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 3:4 p »
08.12.2023 16:40 20 6153 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 9:2 »
08.12.2023 18:30 20 6154 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 0:9 »
08.12.2023 18:45 20 6155 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 3:1 »
08.12.2023 16:30 20 6156 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 6:3 »
08.12.2023 16:00 20 6157 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 2:7 »
08.12.2023 17:00 20 6158 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:5 »
08.12.2023 19:30 20 6159 HC Chrudim Valašský hokejový klub 3:4 p »
08.12.2023 18:45 20 6160 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 2:6 »
10.12.2023 12:35 21 6161 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 2:5 »
10.12.2023 10:30 21 6162 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 3:5 »
10.12.2023 16:10 21 6163 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 4:1 »
10.12.2023 12:00 21 6164 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 2:1 p »
10.12.2023 17:15 21 6165 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 1:5 »
16.01.2024 17:30 21 6166 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 2:3 »
10.12.2023 12:05 21 6167 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 4:1 »
10.12.2023 13:45 21 6168 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 4:3 »
21.01.2024 10:30 22 6169 HC Energie Karlovy Vary HC Lvi Fosfa Břeclav 4:2 »
20.12.2023 19:00 22 6170 HC Baník Sokolov Polsko U17 0:5 »
16.12.2023 12:00 22 6171 HK MD Šumperk HC Kobra Praha 1:4 »
16.12.2023 12:00 22 6172 Valašský hokejový klub HC Hvězda Praha 6:1 »
16.12.2023 12:30 22 6173 Piráti Chomutov HC Chrudim 1:2 sn »
16.12.2023 15:30 22 6174 Slovan Ústí n.Labem BK Havlíčkův Brod 3:6 »
16.12.2023 12:20 22 6175 TECHNIKA HOCKEY BRNO IHC Králové Písek 5:6 sn »
09.02.2024 18:45 22 6176 SK H.Slavia Třebíč HC Pilsen Wolves 3:6 »
05.01.2024 16:40 23 6177 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 7:1 »
05.01.2024 18:45 23 6178 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 0:2 »
05.01.2024 16:30 23 6179 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 4:3 »
05.01.2024 18:50 23 6180 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 4:1 »
05.01.2024 16:00 23 6181 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 4:1 »
05.01.2024 19:30 23 6182 HC Chrudim Polsko U17 3:2 »
05.01.2024 18:45 23 6183 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:2 »
05.01.2024 15:00 23 6184 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 1:3 »
07.01.2024 15:00 24 6185 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 2:5 »
07.01.2024 16:10 24 6186 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 2:4 »
07.01.2024 11:30 24 6187 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 5:6 p »
07.01.2024 12:00 24 6188 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 4:2 »
07.01.2024 12:00 24 6189 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 3:2 sn »
07.01.2024 12:05 24 6190 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 4:1 »
07.01.2024 12:30 24 6191 Polsko U17 HK MD Šumperk 4:5 »
07.01.2024 12:45 24 6192 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 3:4 »
12.01.2024 16:40 25 6193 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 10:3 »
12.01.2024 16:30 25 6194 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 3:0 »
12.01.2024 18:55 25 6195 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 4:2 »
12.01.2024 19:00 25 6196 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 1:5 »
12.01.2024 18:45 25 6197 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 3:1 »
12.01.2024 18:45 25 6198 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 6:2 »
12.01.2024 15:00 25 6199 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 7:4 »
12.01.2024 18:45 25 6200 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:2 »
14.01.2024 16:10 26 6201 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 7:4 »
14.01.2024 14:15 26 6202 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 4:0 »
01.02.2024 18:15 26 6203 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:8 »
14.01.2024 12:00 26 6204 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 1:3 »
14.01.2024 14:35 26 6205 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 5:1 »
14.01.2024 13:45 26 6206 Polsko U17 Valašský hokejový klub 1:5 »
15.01.2024 16:45 26 6207 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 3:8 »
14.01.2024 17:15 26 6208 HC Chrudim HK MD Šumperk 6:4 »
20.01.2024 12:15 27 6209 HC Energie Karlovy Vary Polsko U17 6:1 »
20.01.2024 13:00 27 6210 HC Baník Sokolov HC Lvi Fosfa Břeclav 3:0 »
20.01.2024 13:15 27 6211 HK MD Šumperk HC Hvězda Praha 1:5 »
17.12.2023 12:00 27 6212 Valašský hokejový klub HC Kobra Praha 4:1 »
20.01.2024 11:30 27 6213 Piráti Chomutov BK Havlíčkův Brod 5:0 »
20.01.2024 12:00 27 6214 Slovan Ústí n.Labem HC Chrudim 3:7 »
10.02.2024 11:35 27 6215 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Pilsen Wolves 3:4 p »
10.02.2024 13:15 27 6216 SK H.Slavia Třebíč IHC Králové Písek 6:3 »
28.01.2024 17:20 28 6217 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 3:5 »
28.01.2024 12:00 28 6218 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 4:6 »
21.02.2024 18:00 28 6219 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 9:1 »
28.01.2024 12:00 28 6220 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 5:3 »
28.01.2024 14:30 28 6221 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 3:4 »
28.01.2024 13:45 28 6222 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 4:7 »
28.01.2024 13:00 28 6223 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:4 »
28.01.2024 14:35 28 6224 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
03.02.2024 16:15 29 6225 HC Chrudim HC Energie Karlovy Vary 2:6 »
03.02.2024 12:00 29 6226 BK Havlíčkův Brod HC Baník Sokolov 3:4 p »
02.02.2024 18:45 29 6227 HC Kobra Praha TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:2 sn »
03.02.2024 18:10 29 6228 HC Hvězda Praha SK H.Slavia Třebíč 5:3 »
03.02.2024 13:30 29 6229 HC Lvi Fosfa Břeclav Piráti Chomutov 1:7 »
03.02.2024 12:45 29 6230 Polsko U17 Slovan Ústí n.Labem 5:0 »
01.03.2024 16:00 29 6231 IHC Králové Písek HK MD Šumperk 6:3 »
01.03.2024 16:40 29 6232 HC Pilsen Wolves Valašský hokejový klub 3:2 p »
16.02.2024 19:15 30 6233 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 2:6 »
16.02.2024 16:45 30 6234 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
16.02.2024 19:00 30 6235 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 1:4 »
16.02.2024 18:55 30 6236 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 5:3 »
16.02.2024 15:00 30 6237 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 7:4 »
29.02.2024 17:35 30 6238 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 4:0 »
13.10.2023 17:30 30 6239 Valašský hokejový klub HC Chrudim 8:3 »
16.02.2024 19:15 30 6240 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 5:4 »
18.02.2024 17:10 31 6241 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 3:2 »
18.02.2024 12:00 31 6242 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 7:0 »
18.02.2024 12:00 31 6243 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 0:4 »
18.02.2024 12:00 31 6244 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 2:3 p »
18.02.2024 16:30 31 6245 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 1:2 »
18.02.2024 11:30 31 6246 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 1:5 »
05.03.2024 16:30 31 6247 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:1 »
18.02.2024 13:00 31 6248 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 2:6 »
23.02.2024 18:15 32 6249 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 3:8 »
23.02.2024 15:30 32 6250 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 1:2 »
23.02.2024 16:55 32 6251 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 0:3 »
23.02.2024 19:00 32 6252 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 4:1 »
23.02.2024 15:00 32 6253 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 0:4 »
20.02.2024 16:15 32 6254 Polsko U17 HC Chrudim 4:1 »
23.02.2024 18:35 32 6255 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 4:5 p »
23.02.2024 16:00 32 6256 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 4:3 »
25.02.2024 17:10 33 6257 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 4:1 »
25.02.2024 12:10 33 6258 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 4:7 »
25.02.2024 12:00 33 6259 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 5:8 »
25.02.2024 12:00 33 6260 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
25.02.2024 12:00 33 6261 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 3:2 sn »
25.02.2024 12:00 33 6262 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:2 »
25.02.2024 12:00 33 6263 HK MD Šumperk Polsko U17 2:5 »
24.02.2024 17:15 33 6264 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 3:4 »
02.03.2024 18:00 34 6265 HC Chrudim HC Baník Sokolov 6:5 »
02.03.2024 13:30 34 6266 BK Havlíčkův Brod HC Energie Karlovy Vary 5:3 »
02.03.2024 17:30 34 6267 HC Kobra Praha SK H.Slavia Třebíč 0:2 »
02.03.2024 16:25 34 6268 HC Hvězda Praha TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:6 »
02.03.2024 15:30 34 6269 HC Lvi Fosfa Břeclav Slovan Ústí n.Labem 5:3 »
02.03.2024 14:00 34 6270 Polsko U17 Piráti Chomutov 1:2 »
02.03.2024 13:15 34 6271 IHC Králové Písek Valašský hokejový klub 2:0 »
02.03.2024 17:10 34 6272 HC Pilsen Wolves HK MD Šumperk 3:4 sn »
08.03.2024 18:45 35 6273 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 1:2 p »
09.02.2024 10:30 35 6274 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 1:7 »
08.03.2024 19:45 35 6275 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 3:6 »
08.03.2024 16:45 35 6276 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 8:0 »
08.03.2024 16:15 35 6277 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 1:3 »
08.03.2024 15:00 35 6278 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 6:1 »
08.03.2024 18:30 35 6279 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 5:8 »
08.03.2024 19:35 35 6280 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 1:3 »
10.03.2024 17:10 36 6281 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
10.03.2024 12:45 36 6282 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 3:4 p »
10.03.2024 12:50 36 6283 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 4:0 »
27.02.2024 15:00 36 6284 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 3:2 p »
10.03.2024 14:00 36 6285 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:3 »
10.03.2024 12:00 36 6286 Valašský hokejový klub Polsko U17 12:0 »
10.03.2024 13:00 36 6287 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 3:2 »
10.03.2024 17:00 36 6288 HK MD Šumperk HC Chrudim 3:4 »
14.03.2024 17:45 ČF1 6289 HC Chrudim Piráti Chomutov 2:3 »
14.03.2024 17:35 ČF1 6290 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Pilsen Wolves 3:5 »
14.03.2024 17:55 ČF1 6291 HC Energie Karlovy Vary BK Havlíčkův Brod 3:4 »
14.03.2024 17:30 ČF1 6292 HC Hvězda Praha Valašský hokejový klub 0:5 k »
16.03.2024 12:00 ČF2 6293 Piráti Chomutov HC Chrudim 2:4 »
16.03.2024 18:55 ČF2 6294 HC Pilsen Wolves TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:0 »
16.03.2024 12:30 ČF2 6295 BK Havlíčkův Brod HC Energie Karlovy Vary 6:2 »
16.03.2024 13:00 ČF2 6296 Valašský hokejový klub HC Hvězda Praha 2:5 »
17.03.2024 12:00 ČF3 6297 Piráti Chomutov HC Chrudim 8:1 »
17.03.2024 11:10 ČF3 6298 HC Pilsen Wolves TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
17.03.2024 12:30 ČF3 6299 BK Havlíčkův Brod HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
17.03.2024 12:00 ČF3 6300 Valašský hokejový klub HC Hvězda Praha 3:1 »
20.03.2024 16:00 SF1 6301 Piráti Chomutov BK Havlíčkův Brod 3:4 »
20.03.2024 15:30 SF1 6302 Valašský hokejový klub HC Pilsen Wolves 4:3 p »
21.03.2024 17:15 SF2 6303 Piráti Chomutov BK Havlíčkův Brod 4:0 »
21.03.2024 16:30 SF2 6304 Valašský hokejový klub HC Pilsen Wolves 2:0 »
24.03.2024 12:30 SF3 6305 BK Havlíčkův Brod Piráti Chomutov 3:2 p »
24.03.2024 17:10 SF3 6306 HC Pilsen Wolves Valašský hokejový klub 4:1 »
25.03.2024 13:00 SF4 6307 BK Havlíčkův Brod Piráti Chomutov 2:5 »
25.03.2024 17:00 SF4 6308 HC Pilsen Wolves Valašský hokejový klub 5:1 »
27.03.2024 12:15 SF5 6309 Piráti Chomutov BK Havlíčkův Brod 6:1 »
27.03.2024 16:30 SF5 6310 Valašský hokejový klub HC Pilsen Wolves 0:1 p »
30.03.2024 12:00 F1 6311 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:2 p »
31.03.2024 12:00 F2 6312 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 4:1 »
03.04.2024 17:00 F3 6313 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
04.04.2024 17:00 F4 6314 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
06.04.2024 12:00 F5 6315 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 0:0 »
08.04.2024 15:00 F6 6316 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
10.04.2024 15:00 F7 6317 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 0:0 »

Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 36 26 3 3 4 156:68 87
2 HC Pilsen Wolves 36 22 5 1 8 148:93 77
3 HC Energie Karlovy Vary B 36 20 5 1 10 139:92 71
4 HC Hvězda Praha 36 19 1 2 14 134:101 61
5 IHC Králové Písek 36 14 5 3 14 128:125 55
6 HC Kobra Praha 36 11 3 6 16 87:101 45
7 Slovan Ústí n.Labem 36 6 3 3 24 70:149 27
8 HC Baník Sokolov 36 5 2 2 27 62:155 21

Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Valašský hokejový klub 36 24 3 3 6 143:65 81
2 BK Havlíčkův Brod 36 22 3 2 9 154:117 74
3 TECHNIKA HOCKEY BRNO 36 15 1 7 13 115:112 54
4 HC Chrudim 36 16 1 3 16 125:127 53
5 SK H.Slavia Třebíč 36 14 2 3 17 98:118 49
6 Polsko U17 36 14 2 2 18 116:130 48
7 HK MD Šumperk 36 12 3 3 18 107:134 45
8 HC Lvi Fosfa Břeclav 36 4 2 0 30 78:173 16

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Matyáš Lédl HBR FO 36 30 40 70 89 0
2 Samuel Peksa CHM FO 35 35 22 57 28 0
3 Filip Nastoupil CHM FO 33 23 30 53 26 0
4 Ondřej Vaculík VSE FO 32 20 31 51 12 0
5 Adam Němec VSE FO 25 24 25 49 20 0
6 Jonáš Cvikl HVE FO 36 25 22 47 18 0
7 Josef Chládek CHM FO 28 22 22 44 30 0
8 Matěj Gross TRE FO 34 27 14 41 42 0
9 Tomáš Jan Mráz TEC FO 33 14 25 39 14 0
10 Alexandr Paták VSE FO 35 18 21 39 14 0
11 Dominik Chromý HBR FO 20 21 18 39 8 0
12 Ondřej Havlena PIS FO 33 30 9 39 8 0
13 Vojtěch Škrdlant PIS FO 31 12 25 37 26 0
14 Hlib Petrov PIL DE 36 14 23 37 32 0
15 Amadeusz Tyński P17 FO 33 15 21 36 22 0
16 David Burda MDS FO 33 16 17 33 24 0
17 Tevž Mlakar PIL DE 34 16 17 33 20 0
18 Lukáš Mandys CHR FO 25 16 17 33 26 0
19 Denis Kraučuk HBR FO 30 15 18 33 14 0
20 Štěpán Smékal CHR FO 36 13 18 31 16 0
21 Borys Dawid P17 FO 32 11 18 29 0 0
22 Szymon Guminski P17 FO 16 20 9 29 6 0
23 Kristian Březina MDS FO 33 18 11 29 94 0
24 Marek Malcovský CHM DE 34 3 26 29 32 0
25 Marek Čapek HBR FO 34 16 12 28 16 0
26 Lukáš Pech KVA FO 29 12 16 28 2 0
27 Filip Jindrák KOB FO 34 11 16 27 12 0
28 Kamil Večerka TEC FO 35 17 10 27 52 0
29 Samuel Kopecký CHR FO 28 11 16 27 38 0
30 Matyáš Fusek VSE FO 34 11 15 26 16 0
31 Ondřej Přibyl PIS FO 33 16 10 26 43 0
32 Jakub Fiala MDS FO 36 16 10 26 10 0
33 Ondřej Charvát LVB FO 26 11 15 26 24 0
34 Dominik Skála SOK FO 36 17 9 26 28 0
35 Filip Rous TRE DE 36 6 19 25 20 0
36 David Dostál HVE FO 33 10 15 25 20 0
37 Tomáš Patejdl PIL FO 36 10 14 24 14 0
38 Tadeáš Valkoun CHR DE 31 7 17 24 22 0
39 Timofej Žukovskij HVE FO 26 12 12 24 42 0
40 Aleš Gelhof UNL FO 33 10 13 23 28 0
41 Alex Ducháček HVE FO 28 14 9 23 12 0
42 Pavel Konvalina HBR DE 32 12 11 23 56 0
43 Jakub Pazourek MDS FO 31 9 14 23 32 0
44 Aleš Benák PIS DE 33 8 15 23 30 0
45 Adrian Ziober P17 FO 16 9 13 22 22 0
46 Efe Han Öztorun TEC FO 29 10 12 22 14 0
47 Ondřej Malíček PIL FO 36 13 9 22 64 0
48 Jan Šafařovský UNL DE 31 7 15 22 22 0
49 Matvii Mazko PIL FO 36 10 12 22 53 0
50 René Krytinář HVE FO 21 9 13 22 2 0
51 Matěj Makovec HBR FO 34 6 15 21 10 0
52 Filip Žalud KVA FO 28 11 10 21 12 0
53 Petr Ostrý TRE FO 35 12 9 21 38 0
54 Miroslav Duben HBR DE 34 3 18 21 34 0
55 Jan Hlávka HVE FO 34 9 12 21 24 0
56 Daniel Vaněk UNL DE 32 8 13 21 26 0
57 Šimon Kožík KVA FO 22 10 11 21 24 0
58 Viktor Pravda LVB FO 21 13 7 20 43 0
59 Wiktor Zając P17 FO 12 10 10 20 18 0
60 Daniel Křepel PIL FO 9 11 9 20 8 0
61 Šimon Kříž CHM DE 31 5 15 20 30 0
62 Štěpán Kőhler KVA FO 27 7 12 19 16 0
63 Mikuláš Hájek TRE FO 32 6 13 19 34 0
64 Oliver Kharboutli CHM FO 22 4 15 19 16 0
65 David Krček KVA FO 30 11 8 19 10 0
66 David Fleischman PIS FO 26 6 13 19 4 0
67 Sidney Robinson TEC FO 35 8 11 19 6 0
68 Adam Svoboda KOB FO 25 10 9 19 10 0
69 Štěpán Drozd VSE FO 36 12 7 19 36 0
70 Adam Bezpalec KOB DE 36 4 15 19 36 0
71 Jakub Podrabský PIS FO 36 9 10 19 20 0
72 Michal Kučný VSE DE 29 6 13 19 47 0
73 Marek Jílek KVA FO 28 7 11 18 8 0
74 Václav Čapek PIS FO 36 9 9 18 12 0
75 Tomáš Černý PIL FO 31 10 8 18 14 0
76 Filip Kaňa TEC DE 35 5 13 18 14 0
77 Dominik Vaněček HBR FO 35 4 14 18 33 0
78 Daniel Beran CHM FO 33 8 10 18 16 0
79 Alex Pokorný CHM DE 30 12 6 18 51 0
80 Matěj Kopecký HBR DE 32 5 13 18 32 0
81 Dmytro Kopets TEC FO 34 9 9 18 6 0
82 Adam Míčka PIL FO 35 13 5 18 46 0
83 Filip Houdek HVE DE 36 4 14 18 22 0
84 Jan Chasák PIL FO 19 9 9 18 16 0
85 Šimon Řivnáč CHR DE 23 5 12 17 32 0
86 Václav Dobřemysl KVA FO 28 6 11 17 22 0
87 Ivan Popovych PIL FO 29 8 9 17 28 0
88 Dominik Olma TEC FO 31 4 13 17 30 0
89 Daniel Váňa CHM FO 32 8 9 17 22 0
90 Robin Štěpnička CHR FO 12 10 7 17 2 0
91 David Navrátil TEC DE 28 4 13 17 85 0
92 Matyáš Šedivec KVA FO 19 10 7 17 6 0
93 Dominik Frejka KOB FO 28 9 8 17 34 0
94 David Horák CHM FO 32 3 14 17 10 0
95 Ondřej Kadlec HVE FO 10 14 3 17 10 0
96 Ondřej Hejda PIS DE 36 2 15 17 4 0
97 Sebastian Horyna UNL FO 34 8 8 16 12 0
98 Václav Šmíd PIL FO 35 5 11 16 12 0
99 Oskar Magner KVA DE 26 5 11 16 18 0
100 Václav Brožek HBR FO 35 8 8 16 6 0
101 Kryštof Zelinka TEC FO 26 6 10 16 38 0
102 Šimon Šilhan KVA FO 8 5 11 16 10 0
103 Radosław Kot P17 FO 25 8 8 16 10 0
104 Jiří Malý KVA FO 27 9 7 16 14 0
105 Lukáš Malý VSE FO 31 7 9 16 12 0
106 Oliver Čech HBR FO 31 7 9 16 41 0
107 Jaroslav Čermák CHM FO 36 6 10 16 26 0
108 Marko Michalov KVA FO 19 7 8 15 22 0
109 Ondřej Vaško CHR FO 33 9 6 15 8 0
110 Štěpán Hrodek HBR FO 30 8 7 15 14 0
111 Matěj Denk PIS FO 35 3 12 15 10 0
112 Tomáš Chlubný LVB FO 35 3 12 15 16 0
113 Kajetan Domalewski P17 FO 31 7 8 15 28 0
114 Bartoloměj Šikl KOB FO 31 6 9 15 38 0
115 Jan Haas MDS FO 34 7 8 15 56 0
116 Yurij Starikov HVE DE 35 6 9 15 37 0
117 Barnabáš Novák CHM FO 10 6 9 15 8 0
118 Mateusz Myszka P17 FO 31 7 7 14 64 0
119 Marek Štefík HVE DE 11 4 10 14 35 0
120 Jan Šurc CHR DE 23 9 5 14 8 0
121 Josef Danihelka UNL FO 26 6 8 14 42 0
122 Sava Novikov PIL DE 35 3 11 14 18 0
123 Samuel Vyroubal MDS FO 17 7 7 14 20 0
124 Jindřich Vlček MDS DE 33 4 10 14 28 0
125 Lukáš Vinklárek VSE FO 36 9 5 14 28 0
126 Jiří Březina MDS DE 34 4 10 14 30 0
127 Tomáš Dvořák CHR FO 34 6 8 14 18 0
128 Martin Teml HBR DE 27 6 8 14 8 0
129 Tomáš Šanc CHR DE 35 2 12 14 14 0
130 Šimon Račinský PIL FO 28 7 7 14 26 0
131 Matěj Pavlis KVA DE 32 6 7 13 34 0
132 Štěpán Provazník TEC FO 34 10 3 13 30 0
133 Patrik Šimonek CHR FO 17 6 7 13 0 0
134 Matyáš Balek SOK FO 14 5 8 13 14 0
135 Adam Zolnaj KVA FO 19 5 8 13 6 0
136 Václav Sadílek VSE DE 33 2 11 13 16 0
137 Daniel Hnízdil PIL FO 30 6 7 13 4 0
138 Richard Musil HVE DE 29 2 10 12 42 0
139 František Paulus CHR FO 22 5 7 12 14 0
140 Filip Piatkowski KVA FO 28 5 7 12 12 0
141 Jakub Kučera TEC FO 29 8 4 12 108 0
142 Matyáš Müller PIS FO 30 4 8 12 4 0
143 Adam Keller KOB FO 25 3 9 12 12 0
144 Adam Burda MDS DE 24 3 9 12 24 0
145 Filip Vaněk VSE DE 13 3 9 12 20 0
146 Petr Heller CHM DE 28 6 6 12 8 0
147 Adam Beraczka TRE FO 26 3 8 11 8 0
148 Rostislav Kužel VSE DE 31 0 11 11 24 0
149 Filip Havlíček CHM FO 28 5 6 11 6 0
150 Michal Hobza TRE FO 13 4 7 11 2 0
151 Barnabáš Novák CHM FO 7 2 9 11 2 0
152 Marek Kijonka TRE FO 27 4 7 11 12 0
153 Patrik Houzar TRE FO 31 5 6 11 8 0
154 Petr Roštejnský SOK FO 27 7 4 11 22 0
155 Matyáš Lédl HBR FO 7 3 8 11 10 0
156 Josef Chládek CHM FO 8 5 6 11 0 0
157 Samuel Peksa CHM FO 10 7 4 11 4 0
158 Hlib Petrov PIL DE 9 4 7 11 6 0
159 Bohdan Prokop TRE FO 36 5 5 10 14 0
160 Antonín Vejvoda KOB FO 25 8 2 10 30 0
161 Samuel Malena TRE DE 19 4 6 10 6 0
162 Tomasz Majerczyk P17 FO 30 6 4 10 16 0
163 Adam Prichoďko HVE FO 35 5 5 10 10 0
164 Ernest Ivanenko HVE FO 26 3 7 10 18 0
165 Matyáš Bárek PIL FO 26 3 7 10 6 0
166 Adam Hynek VSE DE 20 2 8 10 10 0
167 Jakub Štohl LVB FO 29 5 5 10 70 0
168 Jakub Šubík KVA FO 23 4 6 10 4 0
169 Denis Kraučuk HBR FO 7 5 5 10 0 0
170 Jan Chasák PIL FO 9 6 4 10 10 0
171 Mateusz Staniecko P17 DE 27 2 7 9 10 0
172 Zdeněk Kasal CHR FO 16 4 5 9 20 0
173 Šimon Žovinec MDS FO 36 5 4 9 4 0
174 Adam Hanek SOK FO 29 5 4 9 51 0
175 Michal Živnůstka PIS FO 18 2 7 9 4 0
176 Marek Balej TEC FO 32 5 4 9 12 0
177 Filip Hudziak P17 FO 29 7 2 9 30 0
178 Lukáš Hess KOB DE 22 3 6 9 14 0
179 Stephan Zidahnal HVE FO 34 6 3 9 2 0
180 Antonín Vondráček UNL FO 13 2 7 9 4 0
181 Maxim Šadrin HVE DE 31 1 8 9 39 0
182 Marek Malcovský CHM DE 10 2 7 9 2 0
183 Martin Smetana UNL FO 28 3 5 8 16 0
184 Matěj Kafka CHR FO 13 3 5 8 18 0
185 Artem Ratushniak TRE FO 7 6 2 8 35 0
186 Jan Zahálka MDS FO 18 3 5 8 8 0
187 Maksim Iljuščenko HVE FO 19 4 4 8 10 0
188 Jakub Smola TEC DE 32 4 4 8 41 0
189 Jakub Vykoupil SOK FO 34 3 5 8 18 0
190 Václav Studnička PIS DE 26 4 4 8 4 0
191 Lukáš Starý TEC DE 36 0 8 8 18 0
192 Filip Wojciechowski P17 DE 13 3 5 8 12 0
193 Adrian Benda KVA FO 19 4 4 8 6 0
194 Dominik Meissner LVB FO 13 6 2 8 26 0
195 Radek Jeník PIS FO 31 3 5 8 4 0
196 Jan Kratejl SOK FO 34 3 5 8 16 0
197 Jiří Zezulka VSE FO 21 2 6 8 8 0
198 Václav Malčánek KOB FO 24 4 4 8 8 0
199 Ivan Kariakin CHM FO 26 4 4 8 4 0
200 Radek Vesecký UNL FO 28 5 3 8 14 0
201 David Michel Kubiak LVB DE 30 5 3 8 85 0
202 Filip Nastoupil CHM FO 10 1 7 8 2 0
203 Matyáš Fiala PIL DE 30 2 5 7 8 0
204 Jakub Konopásek UNL DE 35 4 3 7 8 0
205 Jakub Elich VSE FO 10 3 4 7 0 0
206 Šimon Veselský LVB DE 34 1 6 7 12 0
207 Daniel Halfar KOB FO 21 5 2 7 35 0
208 Jakub Prostřední CHR DE 28 4 3 7 4 0
209 Jáchym Krejčík CHR DE 14 2 5 7 16 0
210 Petr Podlaha KOB DE 34 1 6 7 4 0
211 Roman Jedlička LVB FO 36 5 2 7 16 0
212 Jaroslav Prchal LVB FO 18 3 4 7 14 0
213 Matěj Štěpán PIS FO 13 5 2 7 4 0
214 Kyung Yeol Oh KOB DE 25 1 6 7 12 0
215 František Nešvera KVA DE 22 2 5 7 2 0
216 Albert Ventliand LVB FO 25 5 2 7 49 0
217 Aleksander Wanat P17 FO 32 0 7 7 6 0
218 Miroslav Jurka MDS DE 35 1 6 7 75 0
219 Jakub Čížek KOB FO 13 6 1 7 10 0
220 Ondřej Kačírek CHR FO 20 4 3 7 2 0
221 Adam Němec VSE FO 8 3 4 7 2 0
222 Šimon Kříž CHM DE 10 1 6 7 2 0
223 Nicolas Vaněk KOB FO 18 4 2 6 12 0
224 Branislav Šťastný LVB FO 23 3 3 6 8 0
225 Lukáš Hájek TRE DE 11 2 4 6 10 0
226 Matěj Bauer KVA DE 26 2 4 6 12 0
227 Jiří Frantl HBR DE 32 3 3 6 34 0
228 Jan Kozel PIS DE 26 2 4 6 10 0
229 Petr Píža PIL FO 19 3 3 6 6 0
230 Michał Nakoneczny P17 FO 36 2 4 6 10 0
231 Matěj Loukota UNL FO 28 4 2 6 14 0
232 Jakub Kábele CHR FO 25 3 3 6 14 0
233 Samuel Vogl MDS FO 24 1 5 6 12 0
234 Jan Bošek LVB DE 22 3 3 6 10 0
235 Radim Prchal TRE FO 28 5 1 6 10 0
236 Ondřej Buďa UNL DE 33 1 5 6 22 0
237 David Sztolarik SOK FO 35 4 2 6 67 0
238 Jan Rasocha HBR DE 33 2 4 6 8 0
239 David Pojkar KOB FO 27 3 3 6 32 0
240 Jan Vaněk CHM FO 22 1 5 6 2 0
241 Šimon Brož PIL DE 33 3 3 6 68 0
242 Erik Janeba MDS DE 21 2 4 6 24 0
243 Miroslav Naď SOK DE 28 3 3 6 81 0
244 Aleš Břečka KVA FO 12 5 1 6 4 0
245 Adam Brychta TEC DE 33 1 5 6 53 0
246 Dominik Doležal TRE FO 11 1 5 6 2 0
247 Ondřej Karafiát MDS FO 16 4 2 6 2 0
248 Vojtěch Kadleček KOB FO 19 2 4 6 2 0
249 Alex Pokorný CHM DE 10 2 4 6 8 0
250 Oliver Kharboutli CHM FO 9 4 2 6 4 0
251 Miroslav Duben HBR DE 7 2 4 6 8 0
252 Ondřej Vaculík VSE FO 8 0 6 6 8 0
253 Tomáš Ekrt CHM FO 14 2 3 5 0 0
254 Adam Pořízek HVE DE 34 1 4 5 22 0
255 Richard Bína LVB DE 14 1 4 5 14 0
256 Martin Kružík TRE FO 8 3 2 5 4 0
257 Jakub Hynek SOK DE 24 2 3 5 44 0
258 Matěj Beránek KOB FO 23 4 1 5 20 0
259 Michal Hurnický LVB DE 36 2 3 5 22 0
260 Štěpán Dvořák CHR FO 31 3 2 5 20 0
261 Jakub Solař TEC FO 11 4 1 5 10 0
262 Tomáš Augustin MDS FO 20 3 2 5 8 0
263 Tobias Krämer LVB DE 7 1 4 5 14 0
264 Jaroslav Procházka CHM DE 24 3 2 5 18 0
265 Richard Osička LVB DE 27 0 5 5 79 0
266 Bohdan Konovalov LVB FO 22 4 1 5 66 0
267 Tomáš Pešl TRE DE 27 0 5 5 28 0
268 Adam Dvořák VSE FO 8 5 0 5 4 0
269 Aleš Pavlas UNL FO 26 1 4 5 4 0
270 Filip Koudelka CHR DE 14 1 4 5 50 0
271 Tomáš Patejdl PIL FO 9 2 3 5 6 0
272 David Horák CHM FO 10 0 5 5 0 0
273 Daniel Kolomazníček TEC FO 16 3 1 4 0 0
274 Radim Řepka VSE DE 18 0 4 4 8 0
275 David Coufal LVB DE 22 1 3 4 16 0
276 Ondřej Suchý HBR FO 31 4 0 4 14 0
277 Lukáš Chlouda UNL DE 36 2 2 4 26 0
278 Adam Kočara MDS DE 15 1 3 4 20 0
279 Matyáš Černý LVB FO 6 2 2 4 2 0
280 Jakub Doležal TRE DE 22 0 4 4 28 0
281 Filip Čečetka PIS FO 5 2 2 4 4 0
282 František Šilhavý UNL FO 27 1 3 4 30 0
283 Tomáš Ekrt UNL FO 12 4 0 4 2 0
284 Dominik Mičík SOK FO 31 1 3 4 22 0
285 Štěpán Václavík HVE FO 5 0 4 4 8 0
286 Matěj Pelikán HVE FO 26 1 3 4 16 0
287 David Schrottenbaum KVA DE 32 1 3 4 6 0
288 Martin Beran CHM DE 31 2 2 4 6 0
289 Matěj Urválek CHR DE 18 2 2 4 6 0
290 Ondřej Bednář KVA DE 21 3 1 4 10 0
291 František Paulus CHR FO 3 3 1 4 0 0
292 Ivan Popovych PIL FO 9 1 3 4 4 0
293 Daniel Váňa CHM FO 9 1 3 4 8 0
294 Tevž Mlakar PIL DE 9 1 3 4 8 0
295 Štěpán Drozd VSE FO 8 3 1 4 2 0
296 Ivan Kariakin CHM FO 10 4 0 4 2 0
297 Jonáš Cvikl HVE FO 3 2 2 4 4 0
298 Šimon Račinský PIL FO 9 2 2 4 2 0
299 Michał Kosmęda P17 FO 23 1 2 3 14 0
300 Maksymilian Mościcki P17 DE 23 2 1 3 6 0
301 Sebastian Milička SOK FO 26 1 2 3 16 0
302 Matyáš Dulovec SOK FO 19 3 0 3 14 0
303 Marek Rymeš TRE DE 16 1 2 3 10 0
304 Roman Dubec VSE DE 13 1 2 3 4 0
305 Martin Kouba HBR FO 7 3 0 3 4 0
306 Luka Kočárek PIL DE 36 1 2 3 18 0
307 Petr Derka KOB DE 31 1 2 3 40 0
308 Jan Morávek KOB DE 26 0 3 3 6 0
309 Vít Katzer CHR FO 11 0 3 3 2 0
310 Matěj Kováč MDS FO 17 1 2 3 6 0
311 Jakub Mečiar HBR DE 24 0 3 3 24 0
312 Matěj Drahoš CHR DE 20 0 3 3 10 0
313 Maxmilián Petržela MDS DE 16 1 2 3 8 0
314 Šimon Končický MDS FO 15 1 2 3 4 0
315 Adam Smatana SOK DE 28 1 2 3 16 0
316 Filip Blazej P17 DE 32 1 2 3 38 0
317 Pavel Bláha VSE FO 13 1 2 3 6 0
318 Jan Hranáč SOK DE 24 1 2 3 33 0
319 Martin Havlík CHM DE 27 0 3 3 49 0
320 Petr Jáchym CHM FO 16 1 2 3 10 0
321 Jan Smejkal PIS DE 9 0 3 3 6 0
322 Martin Voráč MDS DE 13 0 3 3 10 0
323 Vojtěch Bečka SOK DE 35 2 1 3 16 0
324 Matěj Ročák VSE FO 13 0 3 3 4 0
325 Marek Neruda CHR DE 19 0 3 3 6 0
326 David Choma UNL FO 4 2 1 3 2 0
327 Matouš Štěpánek HVE DE 26 1 2 3 14 0
328 Matěj Makovec HBR FO 7 1 2 3 0 0
329 Tomáš Černý PIL FO 9 1 2 3 2 0
330 Jakub Elich VSE FO 8 1 2 3 2 0
331 Václav Brožek HBR FO 7 0 3 3 2 0
332 Daniel Beran CHM FO 9 1 2 3 6 0
333 Matěj Kopecký HBR DE 7 2 1 3 8 0
334 Filip Havlíček CHM FO 9 2 1 3 0 0
335 Ondřej Malíček PIL FO 6 2 1 3 8 0
336 Adam Dvořák VSE FO 8 1 2 3 4 0
337 Marek Čapek HBR FO 7 3 0 3 6 0
338 Pavel Konvalina HBR DE 7 2 1 3 10 0
339 Robin Štěpnička CHR FO 3 0 3 3 0 0
340 Filip Vaněk VSE DE 8 0 3 3 8 0
341 Šimon Kožík KVA FO 3 2 1 3 2 0
342 Michal Kučný VSE DE 8 2 1 3 6 0
343 Jaroslav Čermák CHM FO 9 1 2 3 10 0
344 Samuel Kopecký CHR FO 3 2 1 3 2 0
345 Jan Špičák TEC DE 12 1 1 2 0 0
346 Michael Polka UNL DE 16 0 2 2 4 0
347 David Hudský SOK DE 36 1 1 2 22 0
348 Antonín Hašek PIS FO 3 2 0 2 0 0
349 Jindřich Lukáš TRE FO 7 2 0 2 8 0
350 Kryštof Preisler HVE DE 7 1 1 2 0 0
351 Dominik Novotný PIS FO 13 2 0 2 8 0
352 Matouš Kořánek PIS FO 2 2 0 2 0 0
353 Denis Keprta SOK FO 10 1 1 2 2 0
354 Oliver Šturc KOB FO 14 0 2 2 2 0
355 Egor Surkov HVE FO 2 1 1 2 4 0
356 Martin Novotný LVB FO 26 0 2 2 34 0
357 Daniel Bolek LVB FO 5 2 0 2 4 0
358 Jakub Pícha PIS FO 8 1 1 2 8 0
359 Jonáš Tramba PIS DE 12 1 1 2 14 0
360 Šimon Šmucr UNL FO 10 1 1 2 12 0
361 David Tecl HBR FO 24 1 1 2 2 0
362 Jan Vašák CHR DE 5 0 2 2 2 0
363 Kryštof Klouda TEC DE 20 2 0 2 14 0
364 Michał Szyszka P17 FO 25 1 1 2 10 0
365 Milosz Bak P17 DE 14 1 1 2 20 0
366 Šimon Svoboda HBR DE 8 0 2 2 0 0
367 Šimon Zavoral HVE DE 16 1 1 2 2 0
368 Franciszek Zygmunt P17 DE 18 1 1 2 8 0
369 Jan Pecka UNL FO 6 0 2 2 0 0
370 Ivan Kariakin SOK FO 4 2 0 2 0 0
371 Dominik Trnka KOB FO 18 2 0 2 10 0
372 Jan Matýšek CHM DE 9 0 2 2 2 0
373 Jindřich Ryšavý PIS DE 12 0 2 2 2 0
374 Martin Botka PIS FO 6 2 0 2 8 0
375 Matyáš Fusek VSE FO 8 2 0 2 8 0
376 Šimon Řivnáč CHR DE 3 0 2 2 4 0
377 Matěj Kafka CHR FO 3 1 1 2 6 0
378 Oskar Magner KVA DE 3 0 2 2 0 0
379 Dominik Vaněček HBR FO 7 2 0 2 0 0
380 Adam Prichoďko HVE FO 3 1 1 2 0 0
381 Maksim Iljuščenko HVE FO 3 1 1 2 2 0
382 Rostislav Kužel VSE DE 7 0 2 2 8 0
383 Lukáš Vinklárek VSE FO 8 0 2 2 4 0
384 Timofej Žukovskij HVE FO 3 1 1 2 0 0
385 Jan Hlávka HVE FO 3 1 1 2 2 0
386 Dmytro Kopets TEC FO 2 1 1 2 0 0
387 Alexandr Paták VSE FO 5 1 1 2 4 0
388 Adam Hynek VSE DE 8 1 1 2 2 0
389 Adrian Benda KVA FO 3 0 2 2 2 0
390 Matěj Pelikán HVE FO 3 1 1 2 2 0
391 Šimon Brož PIL DE 9 1 1 2 4 0
392 Adam Míčka PIL FO 9 1 1 2 4 0
393 Jiří Zezulka VSE FO 7 2 0 2 0 0
394 Václav Sadílek VSE DE 8 1 1 2 8 0
395 David Dostál HVE FO 3 1 1 2 0 0
396 Tadeáš Dočkal TRE FO 3 1 0 1 0 0
397 Josef Postl KVA DE 7 1 0 1 0 0
398 Matěj Novák CHR FO 2 0 1 1 2 0
399 Martin Veselý TEC FO 13 0 1 1 0 0
400 Matej Votroubek MDS FO 11 0 1 1 2 0
401 Matyáš Melančin CHM FO 3 0 1 1 2 0
402 Tomáš Hrubý CHR FO 2 0 1 1 0 0
403 Dominik Landa TEC DE 33 0 1 1 4 0
404 Matěj Štancl TRE DE 3 0 1 1 2 0
405 Matyáš Brym TRE FO 3 1 0 1 0 0
406 Radek Šorf UNL DE 9 0 1 1 2 0
407 Jiří Gombár CHM DE 3 0 1 1 2 0
408 Lukáš Adler LVB DE 12 1 0 1 6 0
409 Vojtěch Prchal LVB FO 16 1 0 1 2 0
410 Pavel Tvrdik CHR FO 2 0 1 1 2 0
411 Michal Porožňák UNL FO 20 0 1 1 18 0
412 Marek Ramajzl PIS DE 15 0 1 1 4 0
413 Daniel Šimon PIL DE 8 1 0 1 2 0
414 Tadeáš Beroun TEC DE 13 0 1 1 12 0
415 Samuel Kříž UNL FO 8 1 0 1 0 0
416 Dominik Litwa P17 FO 10 1 0 1 2 0
417 Dominik Přech PIS DE 9 0 1 1 4 0
418 Jan Šťastný PIS DE 10 0 1 1 10 0
419 Bartłomiej Gawrysiak P17 DE 28 1 0 1 22 0
420 Petr Židlík MDS FO 4 0 1 1 0 0
421 Damián Franc KVA FO 6 0 1 1 0 0
422 Timotej Kubizniak KVA DE 4 1 0 1 4 0
423 Manfred Pek KOB FO 5 0 1 1 0 0
424 Matyáš Zámečník KOB DE 24 0 1 1 8 0
425 Dominik Raďák CHR DE 6 0 1 1 0 0
426 Marek Kabelka TRE FO 8 0 1 1 2 0
427 Filip Fišer SOK DE 25 0 1 1 4 0
428 Jan Vaněk SOK FO 4 0 1 1 0 0
429 Šimon Daněk LVB FO 3 0 1 1 2 0
430 Václav Klapetek TRE FO 24 0 1 1 4 0
431 Tadeáš Parkan TRE DE 4 0 1 1 0 0
432 Krystian Kowalczyk P17 DE 26 0 1 1 2 0
433 Jan Nemrava MDS DE 9 0 1 1 0 0
434 Simon Raulič VSE DE 11 0 1 1 6 0
435 Oliver Vaňha CHM FO 5 1 0 1 2 0
436 Jindřich Hašek PIS DE 13 1 0 1 2 0
437 Tomáš Jiřík PIS DE 10 0 1 1 4 0
438 Marko Michalov KVA FO 3 1 0 1 0 0
439 Marek Jílek KVA FO 3 1 0 1 4 0
440 Martin Veselý TEC FO 2 1 0 1 0 0
441 Roman Dubec VSE DE 8 0 1 1 0 0
442 Matěj Pavlis KVA DE 3 0 1 1 2 0
443 Jiří Frantl HBR DE 7 0 1 1 10 0
444 Štěpán Hrodek HBR FO 7 0 1 1 2 0
445 Jan Šurc CHR DE 3 0 1 1 2 0
446 Luka Kočárek PIL DE 9 1 0 1 6 0
447 Tadeáš Valkoun CHR DE 3 0 1 1 2 0
448 Efe Han Öztorun TEC FO 2 0 1 1 0 0
449 Jakub Mečiar HBR DE 7 0 1 1 4 0
450 Jaroslav Procházka CHM DE 8 1 0 1 29 0
451 Alex Ducháček HVE FO 3 0 1 1 2 0
452 Sidney Robinson TEC FO 2 0 1 1 4 0
453 Lukáš Starý TEC DE 2 0 1 1 0 0
454 David Tecl HBR FO 6 0 1 1 0 0
455 Kamil Večerka TEC FO 2 1 0 1 28 0
456 Matvii Mazko PIL FO 8 1 0 1 35 0
457 Jiří Malý KVA FO 3 1 0 1 0 0
458 František Nešvera KVA DE 3 0 1 1 0 0
459 Adam Zolnaj KVA FO 3 0 1 1 4 0
460 Oliver Čech HBR FO 7 0 1 1 2 0
461 Lukáš Mandys CHR FO 3 0 1 1 0 0
462 Ondřej Bednář KVA DE 3 0 1 1 2 0
463 Petr Heller CHM DE 5 1 0 1 2 0
464 Jan Matýšek CHM DE 2 1 0 1 2 0
465 René Krytinář HVE FO 3 0 1 1 0 0
466 Filip Houdek HVE DE 3 0 1 1 2 0
467 Ondřej Kadlec HVE FO 1 0 1 1 0 0
468 Matouš Štěpánek HVE DE 3 1 0 1 2 0
469 Tomáš Šanc CHR DE 3 0 1 1 0 0
470 Štěpán Smékal CHR FO 3 1 0 1 0 0
471 Ladislav Zuna DE 0 0 0 0 0 0
472 Veronika Hujová UNL DE 3 0 0 0 0 0
473 Tadeáš Weiss FO 0 0 0 0 0 0
474 Jaroslav Procházka UNL DE 5 0 0 0 8 0
475 Adam Mareš FO 0 0 0 0 0 0
476 Jakub Hynek CHM DE 2 0 0 0 0 0
477 Jakub Veverka HVE FO 1 0 0 0 0 0
478 Zdeněk Ladman HVE FO 6 0 0 0 4 0
479 Vojtěch Klučák LVB DE 3 0 0 0 0 0
480 Ondřej Slívko LVB FO 1 0 0 0 2 0
481 Viliam Pikna LVB DE 3 0 0 0 0 0
482 Matyáš Beran CHR DE 2 0 0 0 0 0
483 Josef Staněk CHR FO 1 0 0 0 0 0
484 Lukáš Rozsypal TRE DE 27 0 0 0 2 0
485 Michal Pavlík DE 0 0 0 0 0 0
486 Vojtěch Řezníček FO 0 0 0 0 0 0
487 Adam Růžička FO 0 0 0 0 0 0
488 Martin Goschala FO 0 0 0 0 0 0
489 Lukáš Kupčík MDS DE 6 0 0 0 4 0
490 Jakub Lorenc VSE FO 6 0 0 0 0 0
491 Adam Hanek KVA DE 3 0 0 0 0 0
492 Adam Mareš SOK FO 3 0 0 0 4 0
493 Tomáš Uxa FO 0 0 0 0 0 0
494 Aleš Moulis SOK FO 15 0 0 0 4 0
495 Alexey Ostalskiy SOK FO 5 0 0 0 0 0
496 František Vrzal KOB DE 28 0 0 0 4 0
497 Michal Witoš FO 0 0 0 0 0 0
498 Marek Šlechta HVE FO 3 0 0 0 0 0
499 Matěj Medrický LVB DE 3 0 0 0 0 0
500 Václav Svoboda FO 0 0 0 0 0 0
501 Jakub Antoš PIS DE 5 0 0 0 0 0
502 Filip Voráček PIS FO 2 0 0 0 0 0
503 Martin Štolba PIL FO 15 0 0 0 27 0
504 Matěj Vostracký FO 0 0 0 0 0 0
505 Matyáš Volejník TEC FO 4 0 0 0 4 0
506 Emanuel Buchla TRE DE 8 0 0 0 6 0
507 Adrian Strojny P17 DE 16 0 0 0 35 0
508 Tobiáš Beran SOK FO 2 0 0 0 0 0
509 Adam Makaj SOK FO 4 0 0 0 0 0
510 Max Matyaštík VSE DE 6 0 0 0 2 0
511 Lukáš Kunz HBR FO 12 0 0 0 4 0
512 Josef Kratochvíl HBR DE 3 0 0 0 0 0
513 Adam Svoboda UNL FO 1 0 0 0 0 0
514 Vilém Nademlejnský UNL FO 1 0 0 0 0 0
515 Martin Maršálek DE 0 0 0 0 0 0
516 Matěj Kapusta FO 0 0 0 0 0 0
517 Petr Kukla SOK FO 1 0 0 0 0 0
518 Daniel Postl KVA DE 4 0 0 0 2 0
519 Miloslav Kytka HBR DE 9 0 0 0 6 0
520 Matěj Jizba KOB DE 11 0 0 0 2 0
521 Szymon Klucznik P17 FO 9 0 0 0 2 0
522 Ondřej Rulák FO 0 0 0 0 0 0
523 Matěj Novák MDS FO 1 0 0 0 0 0
524 Václav Novák MDS DE 8 0 0 0 2 0
525 Matěj Herout SOK DE 10 0 0 0 2 0
526 Daniel Spitzer VSE DE 2 0 0 0 0 0
527 Alex Jurica LVB FO 1 0 0 0 0 0
528 Domink Jaroš CHR DE 2 0 0 0 2 0
529 Matouš Pinkas CHR FO 4 0 0 0 4 0
530 Daniel Nikiforov DE 0 0 0 0 0 0
531 Kryštof Klouda TRE DE 1 0 0 0 0 0
532 Viktor Dvořák UNL DE 2 0 0 0 2 0
533 Samuel Hrabčák FO 0 0 0 0 0 0
534 Ondřej Hanusch UNL FO 17 0 0 0 0 0
535 Tomáš Sirový MDS DE 12 0 0 0 6 0
536 Damir Iuzeev SOK DE 1 0 0 0 0 0
537 Filip Čermák KVA DE 1 0 0 0 0 0
538 Adam Konvalinka CHM DE 5 0 0 0 0 0
539 František Hanzlík PIL DE 1 0 0 0 2 0
540 Alexandr Šmerda TEC DE 3 0 0 0 0 0
541 Tobiáš Němec TRE DE 18 0 0 0 0 0
542 Dominik Melich TRE FO 4 0 0 0 2 0
543 Matyáš Zikmund UNL FO 3 0 0 0 2 0
544 Adam Schlosser UNL DE 12 0 0 0 0 0
545 Jiří Kalous SOK FO 13 0 0 0 0 0
546 Petr Jáchym SOK FO 4 0 0 0 2 0
547 Tomáš Suja KVA FO 2 0 0 0 0 0
548 Jakub Smrž KOB FO 7 0 0 0 6 0
549 Lukáš Janisch KOB DE 1 0 0 0 0 0
550 Václav Javorský KOB DE 2 0 0 0 0 0
551 Alexander Ježek HVE DE 10 0 0 0 4 0
552 Adam Valvoda PIS FO 3 0 0 0 0 0
553 Matyáš Schmied DE 0 0 0 0 0 0
554 Matyáš Postupa CHR FO 19 0 0 0 0 0
555 Jakub Procházka CHR FO 3 0 0 0 0 0
556 Petr Janda FO 0 0 0 0 0 0
557 František Řezník DE 0 0 0 0 0 0
558 Matěj Šilhavý FO 0 0 0 0 0 0
559 Lukáš Reichl MDS FO 2 0 0 0 0 0
560 Tommy Luis Hirth SOK FO 2 0 0 0 0 0
561 David Sinkule CHM DE 1 0 0 0 0 0
562 Ondřej Krejčík CHM FO 2 0 0 0 0 0
563 Pavel Švandelka LVB FO 9 0 0 0 0 0
564 Filip Riška LVB FO 1 0 0 0 0 0
565 Adam Král LVB DE 2 0 0 0 4 0
566 David Korecký PIL FO 2 0 0 0 0 0
567 Daniel Kolomazníček FO 0 0 0 0 0 0
568 Jan Špičák DE 0 0 0 0 0 0
569 Radim Řepka DE 0 0 0 0 0 0
570 Josef Postl DE 0 0 0 0 0 0
571 Štěpán Kőhler FO 0 0 0 0 0 0
572 Adam Mareš FO 0 0 0 0 0 0
573 Jakub Hynek DE 0 0 0 0 0 0
574 Tomáš Ekrt FO 0 0 0 0 0 0
575 Jakub Veverka FO 0 0 0 0 0 0
576 Zdeněk Ladman FO 0 0 0 0 0 0
577 Adam Pořízek HVE DE 3 0 0 0 2 0
578 Matyáš Beran DE 0 0 0 0 0 0
579 Josef Staněk FO 0 0 0 0 0 0
580 Zdeněk Kasal CHR FO 3 0 0 0 4 0
581 Ondřej Vaško FO 0 0 0 0 0 0
582 Matěj Novák FO 0 0 0 0 0 0
583 Matyáš Fiala PIL DE 9 0 0 0 10 0
584 Václav Šmíd PIL FO 9 0 0 0 0 0
585 Tomáš Jan Mráz TEC FO 2 0 0 0 0 0
586 Filip Kaňa TEC DE 2 0 0 0 0 0
587 Jakub Lorenc FO 0 0 0 0 0 0
588 Adam Hanek DE 0 0 0 0 0 0
589 Matěj Bauer KVA DE 3 0 0 0 4 0
590 Tomáš Uxa FO 0 0 0 0 0 0
591 Filip Žalud KVA FO 1 0 0 0 0 0
592 Václav Dobřemysl KVA FO 1 0 0 0 0 0
593 Ondřej Suchý HBR FO 7 0 0 0 4 0
594 Martin Kouba FO 0 0 0 0 0 0
595 Matyáš Melančin CHM FO 1 0 0 0 0 0
596 Michal Witoš FO 0 0 0 0 0 0
597 Kryštof Preisler DE 0 0 0 0 0 0
598 Marek Štefík HVE DE 1 0 0 0 0 0
599 Richard Musil HVE DE 2 0 0 0 0 0
600 Marek Šlechta FO 0 0 0 0 0 0
601 Tomáš Hrubý FO 0 0 0 0 0 0
602 Štěpán Dvořák CHR FO 3 0 0 0 0 0
603 Petr Píža FO 0 0 0 0 0 0
604 Martin Štolba PIL FO 5 0 0 0 2 0
605 Matěj Vostracký FO 0 0 0 0 0 0
606 Dominik Landa TEC DE 2 0 0 0 0 0
607 Jakub Solař TEC FO 1 0 0 0 2 0
608 Dominik Olma TEC FO 1 0 0 0 4 0
609 Matyáš Volejník FO 0 0 0 0 0 0
610 Filip Piatkowski KVA FO 3 0 0 0 0 0
611 Max Matyaštík DE 0 0 0 0 0 0
612 Lukáš Kunz FO 0 0 0 0 0 0
613 Josef Kratochvíl DE 0 0 0 0 0 0
614 Jiří Gombár DE 0 0 0 0 0 0
615 Egor Surkov FO 0 0 0 0 0 0
616 Ernest Ivanenko FO 0 0 0 0 0 0
617 Vít Katzer FO 0 0 0 0 0 0
618 Jakub Prostřední DE 0 0 0 0 0 0
619 Jakub Kábele CHR FO 3 0 0 0 2 0
620 Pavel Tvrdik FO 0 0 0 0 0 0
621 Jáchym Krejčík DE 0 0 0 0 0 0
622 Sava Novikov PIL DE 7 0 0 0 4 0
623 Jakub Smola TEC DE 2 0 0 0 2 0
624 Kryštof Zelinka TEC FO 1 0 0 0 2 0
625 Jakub Kučera TEC FO 1 0 0 0 0 0
626 Štěpán Provazník TEC FO 2 0 0 0 0 0
627 Marek Balej TEC FO 2 0 0 0 0 0
628 Daniel Postl DE 0 0 0 0 0 0
629 David Krček KVA FO 3 0 0 0 0 0
630 Miloslav Kytka DE 0 0 0 0 0 0
631 Matěj Drahoš CHR DE 3 0 0 0 0 0
632 Patrik Šimonek FO 0 0 0 0 0 0
633 Daniel Křepel FO 0 0 0 0 0 0
634 Daniel Šimon DE 0 0 0 0 0 0
635 Matyáš Bárek PIL FO 9 0 0 0 6 0
636 Tadeáš Beroun DE 0 0 0 0 0 0
637 Šimon Šilhan FO 0 0 0 0 0 0
638 Daniel Spitzer DE 0 0 0 0 0 0
639 Dominik Chromý FO 0 0 0 0 0 0
640 Jan Vašák DE 0 0 0 0 0 0
641 Domink Jaroš DE 0 0 0 0 0 0
642 Matouš Pinkas FO 0 0 0 0 0 0
643 Daniel Nikiforov DE 0 0 0 0 0 0
644 David Navrátil TEC DE 2 0 0 0 26 0
645 Kryštof Klouda TEC DE 2 0 0 0 0 0
646 Pavel Bláha VSE FO 8 0 0 0 2 0
647 Filip Čermák DE 0 0 0 0 0 0
648 Damián Franc KVA FO 1 0 0 0 0 0
649 Timotej Kubizniak DE 0 0 0 0 0 0
650 Matyáš Šedivec KVA FO 3 0 0 0 0 0
651 Jan Rasocha HBR DE 7 0 0 0 2 0
652 Adam Konvalinka DE 0 0 0 0 0 0
653 Jan Vaněk CHM FO 1 0 0 0 0 0
654 Martin Havlík CHM DE 6 0 0 0 4 0
655 Petr Jáchym CHM FO 3 0 0 0 0 0
656 Štěpán Václavík FO 0 0 0 0 0 0
657 Stephan Zidahnal HVE FO 3 0 0 0 0 0
658 Tomáš Dvořák CHR FO 3 0 0 0 0 0
659 Dominik Raďák DE 0 0 0 0 0 0
660 František Hanzlík DE 0 0 0 0 0 0
661 Alexandr Šmerda DE 0 0 0 0 0 0
662 Lukáš Malý VSE FO 6 0 0 0 4 0
663 Tomáš Suja FO 0 0 0 0 0 0
664 Aleš Břečka FO 0 0 0 0 0 0
665 David Schrottenbaum KVA DE 3 0 0 0 0 0
666 Matěj Ročák VSE FO 3 0 0 0 4 0
667 Šimon Svoboda DE 0 0 0 0 0 0
668 Martin Teml HBR DE 7 0 0 0 4 0
669 Martin Beran CHM DE 10 0 0 0 6 0
670 Šimon Zavoral DE 0 0 0 0 0 0
671 Alexander Ježek DE 0 0 0 0 0 0
672 Marek Neruda CHR DE 3 0 0 0 0 0
673 Matyáš Postupa FO 0 0 0 0 0 0
674 Matěj Urválek DE 0 0 0 0 0 0
675 Jakub Procházka FO 0 0 0 0 0 0
676 Petr Janda FO 0 0 0 0 0 0
677 Adam Brychta TEC DE 2 0 0 0 0 0
678 František Řezník DE 0 0 0 0 0 0
679 Jakub Šubík FO 0 0 0 0 0 0
680 Lukáš Pech FO 0 0 0 0 0 0
681 Simon Raulič VSE DE 3 0 0 0 0 0
682 Oliver Vaňha FO 0 0 0 0 0 0
683 David Sinkule DE 0 0 0 0 0 0
684 Ondřej Krejčík FO 0 0 0 0 0 0
685 Yurij Starikov HVE DE 3 0 0 0 0 0
686 Maxim Šadrin HVE DE 3 0 0 0 2 0
687 Ondřej Kačírek FO 0 0 0 0 0 0
688 Filip Koudelka CHR DE 3 0 0 0 6 0
689 David Korecký FO 0 0 0 0 0 0
690 Daniel Hnízdil PIL FO 5 0 0 0 2 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Tobiáš Horáček TEC GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
2. Marek Hauzner GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
3. Veronika Ortová UNL GK 16 00:00 0 48 0 3.61 0 0
4. Michal Dudycha MDS GK 22 00:00 0 69 0 3.62 0 0
5. Adam Zavoral MDS GK 15 00:00 0 54 0 3.71 0 0
6. Juliusz Tadeusz Cegliňski VSE GK 20 00:00 0 36 0 1.94 1 2
7. Petr Kašpar KVA GK 22 00:00 0 52 0 2.38 3 0
8. Adam Hengerič SOK GK 1 00:00 0 3 0 6.6 0 0
9. Jakub Sádlo HVE GK 3 00:00 0 5 0 1.88 0 0
10. Vitězslav Jareš LVB GK 1 00:00 0 8 0 8 0 0
11. Dan Nevídal LVB GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
12. František Jeřábek PIS GK 5 00:00 0 15 0 4.79 0 0
13. Patrik Bican PIS GK 13 00:00 0 40 0 3.31 1 0
14. Tomáš Makarius PIL GK 29 00:00 0 62 0 2.15 3 0
15. Nikolas Vrťo TEC GK 6 00:00 0 20 0 3.73 0 0
16. Jan Kusak P17 GK 17 00:00 0 43 0 2.95 2 2
17. Ondřej Maňák KVA GK 6 00:00 0 13 0 2.17 0 0
18. Ondřej Kadoun KVA GK 2 00:00 0 8 0 5.4 0 0
19. Tobiáš Čurlin SOK GK 1 00:00 0 2 0 6 0 0
20. Daniel Petr HBR GK 11 00:00 0 32 0 3.19 0 0
21. Vít Dvořák KOB GK 1 00:00 0 2 0 6 0 0
22. Maxmilian Grant KOB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
23. Jakub Šimon KOB GK 28 00:00 0 64 0 2.45 1 0
24. David Šprync CHR GK 6 00:00 0 23 0 3.78 0 0
25. Filip Nosek TRE GK 4 00:00 0 16 0 4 0 0
26. Jan Hanzlík VSE GK 16 00:00 0 19 0 1.39 3 2
27. Daniel Civiš CHM GK 25 00:00 0 36 0 1.5 4 4
28. Adam Hanáček LVB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
29. Petr Štangl PIS GK 5 00:00 0 21 0 5.64 0 0
30. František Šátava PIS GK 9 00:00 0 24 0 2.65 2 2
31. Vojtěch Friml CHR GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
32. Štěpán Chmelík CHR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
33. Matěj Článek TEC GK 5 00:00 0 18 0 3.78 0 0
34. Jan Chalupa TRE GK 11 00:00 0 34 0 3.4 0 0
35. Samuel Plinta P17 GK 4 00:00 0 15 0 5.64 0 0
36. Ondřej Petruň MDS GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
37. Jonáš Trnka MDS GK 1 00:00 0 6 0 11.11 0 0
38. Petr Štaif KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
39. Martin Psohlavec KVA GK 7 00:00 0 16 0 2.29 0 0
40. Lukáš Geist CHM GK 2 00:00 0 8 0 3.98 0 0
41. Jan Kotas LVB GK 21 00:00 0 83 0 4.57 1 2
42. Matyáš Netušil CHR GK 13 00:00 0 44 0 3.51 0 2
43. Marek Hruška UNL GK 19 00:00 0 55 0 4.2 0 2
44. Ondřej Putin MDS GK 2 00:00 0 4 0 2 0 2
45. Šimon David VSE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
46. Šimon Holaň VSE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
47. Richard Kocyan VSE GK 3 00:00 0 5 0 2.33 0 0
48. Vladimír Slavíček KOB GK 9 00:00 0 11 0 2.87 0 0
49. Petr Hradil LVB GK 7 00:00 0 25 0 4.16 0 2
50. Matěj Článek LVB GK 1 00:00 0 4 0 4 0 0
51. David Veřmiřovský CHR GK 5 00:00 0 13 0 2.61 0 2
52. Matěj Pastuszek PIL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
53. Vojtěch Wrzecionko TEC GK 28 00:00 0 68 0 2.59 3 4
54. Daniel Melich TRE GK 22 00:00 0 65 0 2.92 2 0
55. Radek Novák SOK GK 36 00:00 0 146 0 4.12 2 4
56. Dominik Štáfl HBR GK 3 00:00 0 4 0 2.26 0 0
57. František Poletín KOB GK 6 00:00 0 15 0 2.45 0 0
58. Daniela Nováková HVE GK 15 00:00 0 37 0 3.01 2 2
59. Jan Vaculík HVE GK 6 00:00 0 10 0 2.21 1 0
60. Jan Vejvalka HVE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
61. Adam Podrabský PIS GK 3 00:00 0 4 0 2.73 0 0
62. Nazar Seliuk PIL GK 5 00:00 0 14 0 4.2 0 0
63. Patrik Karala UNL GK 13 00:00 0 44 0 4.44 0 0
64. Matyáš Jurečka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
65. Matěj Kříž GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
66. Albert Ždimera HBR GK 5 00:00 0 16 0 3.9 1 4
67. Jakub Humplík HBR GK 21 00:00 0 65 0 3.2 0 2
68. Jan Bouška HVE GK 19 00:00 0 45 0 2.83 3 2
69. Dominik Barčák LVB GK 1 00:00 0 3 0 3.04 0 0
70. Vojtěch Jelínek PIS GK 7 00:00 0 20 0 2.95 1 0
71. Michal Etflaiš CHR GK 12 00:00 0 39 0 4.14 1 2
72. Šimon Pavlík CHR GK 3 00:00 0 6 0 2.01 0 0
73. Pavel Ramach TRE GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
74. Tobiasz Jaworski P17 GK 20 00:00 0 69 0 3.64 2 2
75. Simon Pešout CHM GK 11 00:00 0 17 0 1.68 3 0
76. Adam Haronik LVB GK 10 00:00 0 44 0 5.08 0 0
77. Tomáš Uhel PIL GK 4 00:00 0 12 0 2.98 0 0
78. Tobiáš Horáček GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
79. Juliusz Tadeusz Cegliňski VSE GK 6 00:00 0 13 0 2.27 1 0
80. Petr Kašpar KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
81. Jakub Sádlo GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
82. Tomáš Makarius PIL GK 9 00:00 0 18 0 2.04 2 0
83. Nikolas Vrťo TEC GK 1 00:00 0 2 0 3.77 0 0
84. Ondřej Maňák KVA GK 3 00:00 0 10 0 5 1 2
85. Ondřej Kadoun GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
86. Daniel Petr HBR GK 1 00:00 0 1 0 3 0 0
87. David Šprync GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
88. Jan Hanzlík VSE GK 3 00:00 0 8 0 3.15 0 0
89. Daniel Civiš CHM GK 10 00:00 0 20 0 2 1 0
90. Vojtěch Friml GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
91. Štěpán Chmelík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
92. Matěj Článek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
93. Petr Štaif GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
94. Martin Psohlavec GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
95. Lukáš Geist GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
96. Matyáš Netušil CHR GK 3 00:00 0 8 0 3.63 0 2
97. Šimon David GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
98. Šimon Holaň GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
99. Richard Kocyan GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
100. David Veřmiřovský GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
101. Matěj Pastuszek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
102. Vojtěch Wrzecionko TEC GK 2 00:00 0 5 0 3.44 0 0
103. Dominik Štáfl HBR GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
104. Daniela Nováková HVE GK 3 00:00 0 8 0 2.55 0 0
105. Jan Vaculík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
106. Jan Vejvalka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
107. Nazar Seliuk PIL GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
108. Matěj Kříž GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
109. Albert Ždimera GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
110. Jakub Humplík HBR GK 7 00:00 0 24 0 3.6 0 0
111. Jan Bouška HVE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
112. Michal Etflaiš GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
113. Šimon Pavlík CHR GK 1 00:00 0 5 0 6.29 0 0
114. Simon Pešout CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
115. Tomáš Uhel PIL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0

Související dokumenty:


Související články:

Taháky týdne: Play-off v juniorské extralize, v dalších soutěžích se bojuje o postup
Juniorská extraliga už zná postupující do play-off, ale i účastníky play-down. V dalších soutěžích pak finišují tabulky, které definitivně rozklíčují postupující do závěrečných bojů.
Parádní návštěva! Na derby dorostu přišlo 1800 diváků
V prvním pořádaném školním utkání dorazilo do Chomutova na derby deváťáků s Litvínovem 1200 žáků základních škol. Tentokrát vedení uspořádalo podobnou akci pro studenty středních škol, kteří přihlíželi utkání dorostu s Ústí nad Labem.
Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
Liga dorostu pokračuje v loňských kolejích. Přinese ale kvalitnější boje
Poslední měsíc do startu soutěžních zápasů odpočítávají také účastníci Ligy dorostu. Druhá nejvyšší soutěž kategorie U17 pokračuje v zajetém formátu, ale po sestupu několika dalších týmů z republikové elity by měla být o kus kvalitnější a napínavější než v minulém ročníku. Do play off se navíc dostane víc mužstev.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.