Liga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga dorostu
Ze soutěže se sestupuje do: Regionální liga dorostu

1. část:

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „A“, 8 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým a dále jednokolově s družstvy z druhé skupiny (36 utkání).

2. část
a) - O postup do extraligy dorostu:

- družstva umístěná po 1. části (umístění reprezentačního družstva Polské republiky ve věkové kategorii U17 po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje) ve skupinách „A“ a „B“ na 1. - 4. místě sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále se hraje na 2 vítězná utkání, semifinále na 3 vítězná utkání a finále na 4 vítězná utkání (2-15 utkání).

Pro sestavení dvojic ve čtvrtfinále platí, že družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 4. místě, družstvo umístěné ve skupině „A“ po 1. části na 2. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „B“ po 1. části na 3. místě atd. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 1. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části lépe.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. V případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži extraliga dorostu pro sezónu 2024-2025.

b) - O udržení v lize dorostu

- družstvo umístěné po 1. části ve skupině „A“ na 8. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „B“ na 8. místě sehrají jedno kolo play-down na 4 vítězná utkání (4-7 utkání) s tím, že

postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. První, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí, případně čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře.
Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do regionální ligy dorostu.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a 2b) - „O udržení v lize dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne- li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. V utkáních části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“ a v části 2b) - „O udržení v lize dorostu“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v 1. části soutěže liga dorostu minimálně 12 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže liga dorostu v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži liga dorostu a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se ligy dorostu nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 12 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se vpředcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v lize dorostu a utkání za družstvo Klubu v lize dorostu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 12.
 5. V utkání mohou za družstvo klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 7. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
  • - součet počtu hráčů ročníku narození 2008 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga dorostu a hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga 9. tříd nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
  • - počet hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže liga 9. tříd, není pro příslušné utkání omezen.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 8. Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17 se použije obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 uvedeno na prvním místě, se koná na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání vyjma odměn rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) uhradí Klubu polský svaz ledního hokeje (PZHL) na Klubem vystavenou fakturu obsahující následující povinné údaje - název subjektu: Slaski Zwiazek Hokeja na Lodzie, sídlo subjektu: Szopenicka 66, 40-431 Katovice, IČO: NIP 954-10-25-418.
 9. Reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 se zúčastní 1. části soutěže a na základě dosažených sportovních výsledků též případně části 2b) - „O udržení v lize dorostu“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 umístění zakládající jeho účast v části 2a) - „O postup do extraligy dorostu“, bude nahrazeno dalším družstvem v konečném pořadí skupiny „B“. Dosáhne-li reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U17 sportovního výsledku zakládající jeho sestup do nižší soutěže, bude pro sezónu 2024-2025 nahrazeno družstvem z regionální ligy dorostu, jemuž vznikne nárok na účast v lize dorostu pro sezónu 2024-2025 namísto reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U17.
 10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 11. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 13. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 14. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga

   juniorů neúčastní, resp. do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, resp. do extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

15. Ze soutěže liga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c)přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga
 • dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže regionální liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z ligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
15.09.2023 16:00 1 6001 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 3:1 »
15.09.2023 18:50 1 6002 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 3:0 »
15.09.2023 19:00 1 6003 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
15.09.2023 16:55 1 6004 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 7:1 »
15.09.2023 18:45 1 6005 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 4:2 »
15.09.2023 15:00 1 6006 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 8:3 »
15.09.2023 16:45 1 6007 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 8:1 »
15.09.2023 18:45 1 6008 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 17:10 2 6009 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 3:0 »
17.09.2023 14:45 2 6010 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
17.09.2023 12:00 2 6011 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 3:1 »
17.09.2023 18:00 2 6012 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 2:1 »
17.09.2023 16:30 2 6013 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 5:2 »
17.09.2023 13:00 2 6014 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
17.09.2023 12:15 2 6015 HC Chrudim Valašský hokejový klub 1:3 »
17.09.2023 12:30 2 6016 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 1:2 »
22.09.2023 18:50 3 6017 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 8:1 »
22.09.2023 19:00 3 6018 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 1:6 »
22.09.2023 16:55 3 6019 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 3:2 »
22.09.2023 19:15 3 6020 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 8:5 »
22.09.2023 16:00 3 6021 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 9:3 »
22.09.2023 16:45 3 6022 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 4:3 »
22.09.2023 19:30 3 6023 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 0:4 »
22.09.2023 17:00 3 6024 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 5:2 »
24.09.2023 17:10 4 6025 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
24.09.2023 17:30 4 6026 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 0:0 »
24.09.2023 15:30 4 6027 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
24.09.2023 11:50 4 6028 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 0:0 »
24.09.2023 12:00 4 6029 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
24.09.2023 12:45 4 6030 HC Chrudim Polsko U17 0:0 »
24.09.2023 15:30 4 6031 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
24.09.2023 12:30 4 6032 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 0:0 »
28.09.2023 18:00 5 6033 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 0:0 »
28.09.2023 13:30 5 6034 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 0:0 »
28.09.2023 13:45 5 6035 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 0:0 »
28.09.2023 20:00 5 6036 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 0:0 »
27.09.2023 18:00 5 6037 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
28.09.2023 12:05 5 6038 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 0:0 »
28.09.2023 12:30 5 6039 Polsko U17 HK MD Šumperk 0:0 »
28.09.2023 14:30 5 6040 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 0:0 »
06.10.2023 16:55 6 6041 HC Energie Karlovy Vary TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
06.10.2023 19:00 6 6042 HC Baník Sokolov SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
30.09.2023 12:30 6 6043 HC Chrudim HC Kobra Praha 0:0 »
30.09.2023 11:30 6 6044 BK Havlíčkův Brod HC Hvězda Praha 0:0 »
30.09.2023 15:15 6 6045 Piráti Chomutov HK MD Šumperk 0:0 »
30.09.2023 15:00 6 6046 Slovan Ústí n.Labem Valašský hokejový klub 0:0 »
30.09.2023 15:45 6 6047 HC Lvi Fosfa Břeclav IHC Králové Písek 0:0 »
30.09.2023 14:30 6 6048 Polsko U17 HC Pilsen Wolves 0:0 »
07.10.2023 16:00 7 6049 HC Energie Karlovy Vary SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
07.10.2023 11:30 7 6050 HC Baník Sokolov TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
08.10.2023 16:30 7 6051 HC Chrudim HC Hvězda Praha 0:0 »
07.10.2023 17:30 7 6052 BK Havlíčkův Brod HC Kobra Praha 0:0 »
01.10.2023 12:00 7 6053 Piráti Chomutov Valašský hokejový klub 0:0 »
01.10.2023 11:30 7 6054 Slovan Ústí n.Labem HK MD Šumperk 0:0 »
07.10.2023 13:30 7 6055 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Pilsen Wolves 0:0 »
07.10.2023 13:00 7 6056 Polsko U17 IHC Králové Písek 0:0 »
20.10.2023 16:25 8 6057 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 0:0 »
20.10.2023 15:00 8 6058 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
20.10.2023 18:50 8 6059 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 0:0 »
21.10.2023 13:00 8 6060 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
20.10.2023 15:00 8 6061 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 0:0 »
20.10.2023 15:00 8 6062 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
20.10.2023 15:00 8 6063 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 0:0 »
20.10.2023 15:00 8 6064 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
22.10.2023 12:00 9 6065 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 0:0 »
22.10.2023 14:00 9 6066 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 0:0 »
22.10.2023 12:00 9 6067 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:0 »
22.10.2023 12:00 9 6068 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 0:0 »
22.10.2023 12:05 9 6069 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
22.10.2023 12:00 9 6070 Polsko U17 Valašský hokejový klub 0:0 »
22.10.2023 12:00 9 6071 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 0:0 »
22.10.2023 12:00 9 6072 HC Chrudim HK MD Šumperk 0:0 »
27.10.2023 15:00 10 6073 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
27.10.2023 18:45 10 6074 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 0:0 »
27.10.2023 15:00 10 6075 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 0:0 »
27.10.2023 15:15 10 6076 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
27.10.2023 15:00 10 6077 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 0:0 »
27.10.2023 15:00 10 6078 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 0:0 »
27.10.2023 15:00 10 6079 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:0 »
27.10.2023 18:50 10 6080 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
29.10.2023 12:00 11 6081 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 0:0 »
29.10.2023 12:00 11 6082 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
29.10.2023 13:00 11 6083 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 0:0 »
29.10.2023 12:15 11 6084 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 0:0 »
29.10.2023 12:00 11 6085 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
29.10.2023 13:20 11 6086 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
29.10.2023 12:00 11 6087 Valašský hokejový klub HC Chrudim 0:0 »
29.10.2023 12:00 11 6088 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6089 HK MD Šumperk HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6090 Valašský hokejový klub HC Baník Sokolov 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6091 HC Kobra Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6092 HC Hvězda Praha Polsko U17 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6093 TECHNIKA HOCKEY BRNO Piráti Chomutov 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6094 SK H.Slavia Třebíč Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
04.11.2023 12:00 12 6095 IHC Králové Písek HC Chrudim 0:0 »
04.11.2023 14:40 12 6096 HC Pilsen Wolves BK Havlíčkův Brod 0:0 »
11.11.2023 12:00 13 6097 HK MD Šumperk HC Baník Sokolov 0:0 »
03.11.2023 17:00 13 6098 Valašský hokejový klub HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
11.11.2023 12:00 13 6099 HC Kobra Praha Polsko U17 0:0 »
11.11.2023 12:00 13 6100 HC Hvězda Praha HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
11.11.2023 12:00 13 6101 TECHNIKA HOCKEY BRNO Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
11.11.2023 12:00 13 6102 SK H.Slavia Třebíč Piráti Chomutov 0:0 »
11.11.2023 12:00 13 6103 IHC Králové Písek BK Havlíčkův Brod 0:0 »
11.11.2023 17:10 13 6104 HC Pilsen Wolves HC Chrudim 0:0 »
17.11.2023 16:25 14 6105 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6106 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6107 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6108 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6109 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6110 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6111 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
17.11.2023 12:00 14 6112 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 0:0 »
14.11.2023 19:00 15 6113 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6114 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6115 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6116 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6117 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6118 Polsko U17 HC Chrudim 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6119 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 0:0 »
19.11.2023 12:00 15 6120 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 0:0 »
24.11.2023 16:25 16 6121 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6122 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6123 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6124 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6125 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6126 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6127 HK MD Šumperk Polsko U17 0:0 »
24.11.2023 15:00 16 6128 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6129 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6130 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6131 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6132 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6133 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6134 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6135 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 0:0 »
26.11.2023 12:00 17 6136 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 0:0 »
01.12.2023 16:25 18 6137 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6138 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6139 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6140 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6141 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6142 Valašský hokejový klub Polsko U17 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6143 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
01.12.2023 15:00 18 6144 HK MD Šumperk HC Chrudim 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6145 Piráti Chomutov HC Pilsen Wolves 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6146 HC Hvězda Praha HC Kobra Praha 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6147 HC Baník Sokolov Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6148 HC Energie Karlovy Vary IHC Králové Písek 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6149 HK MD Šumperk SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6150 BK Havlíčkův Brod HC Chrudim 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6151 Valašský hokejový klub HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
03.12.2023 12:00 19 6152 TECHNIKA HOCKEY BRNO Polsko U17 0:0 »
08.12.2023 16:25 20 6153 HC Pilsen Wolves IHC Králové Písek 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6154 Slovan Ústí n.Labem HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6155 HC Kobra Praha HC Baník Sokolov 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6156 Piráti Chomutov HC Hvězda Praha 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6157 SK H.Slavia Třebíč Polsko U17 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6158 HC Lvi Fosfa Břeclav TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6159 HC Chrudim Valašský hokejový klub 0:0 »
08.12.2023 15:00 20 6160 HK MD Šumperk BK Havlíčkův Brod 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6161 HC Hvězda Praha HC Pilsen Wolves 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6162 HC Baník Sokolov Piráti Chomutov 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6163 HC Energie Karlovy Vary HC Kobra Praha 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6164 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6165 BK Havlíčkův Brod SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6166 Valašský hokejový klub HK MD Šumperk 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6167 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Chrudim 0:0 »
10.12.2023 12:00 21 6168 Polsko U17 HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6169 HC Energie Karlovy Vary HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6170 HC Baník Sokolov Polsko U17 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6171 HK MD Šumperk HC Kobra Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6172 Valašský hokejový klub HC Hvězda Praha 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6173 Piráti Chomutov HC Chrudim 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6174 Slovan Ústí n.Labem BK Havlíčkův Brod 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6175 TECHNIKA HOCKEY BRNO IHC Králové Písek 0:0 »
16.12.2023 12:00 22 6176 SK H.Slavia Třebíč HC Pilsen Wolves 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6177 HC Pilsen Wolves Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6178 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6179 Piráti Chomutov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6180 HC Hvězda Praha HC Baník Sokolov 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6181 SK H.Slavia Třebíč HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6182 HC Chrudim Polsko U17 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6183 HK MD Šumperk TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
05.01.2024 15:00 23 6184 BK Havlíčkův Brod Valašský hokejový klub 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6185 HC Baník Sokolov HC Pilsen Wolves 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6186 HC Energie Karlovy Vary HC Hvězda Praha 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6187 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6188 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6189 Valašský hokejový klub SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6190 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6191 Polsko U17 HK MD Šumperk 0:0 »
07.01.2024 12:00 24 6192 HC Lvi Fosfa Břeclav HC Chrudim 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6193 HC Pilsen Wolves HC Kobra Praha 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6194 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6195 HC Hvězda Praha IHC Králové Písek 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6196 HC Baník Sokolov HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6197 SK H.Slavia Třebíč HC Chrudim 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6198 HK MD Šumperk HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6199 BK Havlíčkův Brod Polsko U17 0:0 »
12.01.2024 15:00 25 6200 Valašský hokejový klub TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6201 HC Energie Karlovy Vary HC Pilsen Wolves 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6202 IHC Králové Písek HC Baník Sokolov 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6203 Slovan Ústí n.Labem HC Hvězda Praha 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6204 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6205 TECHNIKA HOCKEY BRNO SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6206 Polsko U17 Valašský hokejový klub 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6207 HC Lvi Fosfa Břeclav BK Havlíčkův Brod 0:0 »
14.01.2024 12:00 26 6208 HC Chrudim HK MD Šumperk 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6209 HC Energie Karlovy Vary Polsko U17 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6210 HC Baník Sokolov HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6211 HK MD Šumperk HC Hvězda Praha 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6212 Valašský hokejový klub HC Kobra Praha 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6213 Piráti Chomutov BK Havlíčkův Brod 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6214 Slovan Ústí n.Labem HC Chrudim 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6215 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Pilsen Wolves 0:0 »
20.01.2024 12:00 27 6216 SK H.Slavia Třebíč IHC Králové Písek 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6217 HC Pilsen Wolves Piráti Chomutov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6218 HC Kobra Praha HC Hvězda Praha 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6219 Slovan Ústí n.Labem HC Baník Sokolov 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6220 IHC Králové Písek HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6221 SK H.Slavia Třebíč HK MD Šumperk 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6222 HC Chrudim BK Havlíčkův Brod 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6223 HC Lvi Fosfa Břeclav Valašský hokejový klub 0:0 »
28.01.2024 12:00 28 6224 Polsko U17 TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6225 HC Chrudim HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6226 BK Havlíčkův Brod HC Baník Sokolov 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6227 HC Kobra Praha TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6228 HC Hvězda Praha SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6229 HC Lvi Fosfa Břeclav Piráti Chomutov 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6230 Polsko U17 Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6231 IHC Králové Písek HK MD Šumperk 0:0 »
03.02.2024 12:00 29 6232 HC Pilsen Wolves Valašský hokejový klub 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6233 IHC Králové Písek HC Pilsen Wolves 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6234 HC Energie Karlovy Vary Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6235 HC Baník Sokolov HC Kobra Praha 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6236 HC Hvězda Praha Piráti Chomutov 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6237 Polsko U17 SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6238 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6239 Valašský hokejový klub HC Chrudim 0:0 »
16.02.2024 15:00 30 6240 BK Havlíčkův Brod HK MD Šumperk 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6241 HC Pilsen Wolves HC Hvězda Praha 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6242 Piráti Chomutov HC Baník Sokolov 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6243 HC Kobra Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6244 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6245 SK H.Slavia Třebíč BK Havlíčkův Brod 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6246 HK MD Šumperk Valašský hokejový klub 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6247 HC Chrudim TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
18.02.2024 12:00 31 6248 HC Lvi Fosfa Břeclav Polsko U17 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6249 Slovan Ústí n.Labem HC Pilsen Wolves 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6250 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6251 HC Energie Karlovy Vary Piráti Chomutov 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6252 HC Baník Sokolov HC Hvězda Praha 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6253 HC Lvi Fosfa Břeclav SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6254 Polsko U17 HC Chrudim 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6255 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK MD Šumperk 0:0 »
23.02.2024 15:00 32 6256 Valašský hokejový klub BK Havlíčkův Brod 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6257 HC Pilsen Wolves HC Baník Sokolov 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6258 HC Hvězda Praha HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6259 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6260 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6261 SK H.Slavia Třebíč Valašský hokejový klub 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6262 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6263 HK MD Šumperk Polsko U17 0:0 »
25.02.2024 12:00 33 6264 HC Chrudim HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6265 HC Chrudim HC Baník Sokolov 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6266 BK Havlíčkův Brod HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6267 HC Kobra Praha SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6268 HC Hvězda Praha TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6269 HC Lvi Fosfa Břeclav Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6270 Polsko U17 Piráti Chomutov 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6271 IHC Králové Písek Valašský hokejový klub 0:0 »
02.03.2024 12:00 34 6272 HC Pilsen Wolves HK MD Šumperk 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6273 HC Kobra Praha HC Pilsen Wolves 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6274 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6275 IHC Králové Písek HC Hvězda Praha 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6276 HC Energie Karlovy Vary HC Baník Sokolov 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6277 HC Chrudim SK H.Slavia Třebíč 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6278 HC Lvi Fosfa Břeclav HK MD Šumperk 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6279 Polsko U17 BK Havlíčkův Brod 0:0 »
08.03.2024 15:00 35 6280 TECHNIKA HOCKEY BRNO Valašský hokejový klub 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6281 HC Pilsen Wolves HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6282 HC Baník Sokolov IHC Králové Písek 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6283 HC Hvězda Praha Slovan Ústí n.Labem 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6284 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6285 SK H.Slavia Třebíč TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6286 Valašský hokejový klub Polsko U17 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6287 BK Havlíčkův Brod HC Lvi Fosfa Břeclav 0:0 »
10.03.2024 12:00 36 6288 HK MD Šumperk HC Chrudim 0:0 »
POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 BK Havlíčkův Brod 3 3 0 0 0 19:7 9
2 Valašský hokejový klub 3 3 0 0 0 15:5 9
3 Piráti Chomutov 3 3 0 0 0 11:3 9
4 HC Hvězda Praha 3 2 0 0 1 12:3 6
5 HC Energie Karlovy Vary B 3 2 0 0 1 11:6 6
6 TECHNIKA HOCKEY BRNO 3 2 0 0 1 9:7 6
7 HK MD Šumperk 3 1 0 0 2 8:8 3
8 HC Kobra Praha 3 1 0 0 2 5:7 3
9 Polsko U17 3 1 0 0 2 9:12 3
10 HC Chrudim 3 1 0 0 2 8:11 3
11 HC Baník Sokolov 3 1 0 0 2 6:10 3
12 Slovan Ústí n.Labem 3 1 0 0 2 9:13 3
13 SK H.Slavia Třebíč 3 1 0 0 2 10:15 3
14 IHC Králové Písek 3 1 0 0 2 9:15 3
15 HC Pilsen Wolves 3 1 0 0 2 5:11 3
16 HC Lvi Fosfa Břeclav 3 0 0 0 3 4:17 0

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM
1. Dominik Chromý HBR FO 3 3 5 8 0
2. Ondřej Kadlec HVE FO 3 5 2 7 4
3. Dominik Vaněček HBR FO 3 3 3 6 2
4. David Dostál HVE FO 3 0 6 6 0
5. Daniel Dvořáček VSE DE 3 1 4 5 0
6. Marek Čapek HBR FO 3 4 1 5 0
7. Samuel Peksa CHM FO 3 4 1 5 8
8. Josef Chládek CHM FO 3 3 2 5 0
9. Josef Danihelka UNL FO 3 4 1 5 0
10. Filip Nastoupil CHM FO 3 1 3 4 2
11. Robin Štěpnička CHR FO 2 2 2 4 0
12. Štěpán Kőhler KVA FO 3 2 2 4 0
13. Artem Ratushniak TRE FO 3 3 1 4 4
14. Adam Zolnaj KVA FO 2 2 2 4 0
15. Vojtěch Škrdlant PIS FO 3 2 2 4 0
16. Matěj Gross TRE FO 3 2 2 4 2
17. Samuel Vyroubal MDS FO 2 3 1 4 6
18. Ondřej Vaculík VSE FO 3 2 2 4 2
19. Ondřej Havlena PIS FO 3 1 3 4 0
20. Matyáš Fusek VSE FO 3 4 0 4 4
21. Matyáš Lédl HBR FO 3 1 3 4 4
22. Kamil Večerka TEC FO 3 3 1 4 6
23. Filip Houdek HVE DE 3 2 2 4 6
24. Jakub Vykoupil SOK FO 3 1 3 4 0
25. Jonáš Cvikl HVE FO 3 2 2 4 6
26. Lukáš Mandys CHR FO 3 2 1 3 2
27. Miroslav Duben HBR DE 3 1 2 3 4
28. Marek Malcovský CHM DE 3 0 3 3 2
29. Kryštof Zelinka TEC FO 2 2 1 3 20
30. Samuel Kopecký CHR FO 3 2 1 3 2
31. Oliver Kharboutli CHM FO 3 2 1 3 4
32. Adam Svoboda KOB FO 3 2 1 3 0
33. David Krček KVA FO 2 1 2 3 2
34. Borys Dawid P17 FO 3 2 1 3 0
35. Alexandr Paták VSE FO 3 2 1 3 2
36. Matěj Makovec HBR FO 3 0 3 3 2
37. Lukáš Pech KVA FO 3 0 3 3 2
38. Hlib Petrov PIL DE 3 2 1 3 10
39. Matyáš Šedivec KVA FO 3 1 2 3 2
40. Dominik Skála SOK FO 3 2 1 3 2
41. Mikuláš Hájek TRE DE 3 0 3 3 2
42. Dominik Olma TEC FO 3 1 2 3 0
43. Oskar Magner KVA DE 3 0 3 3 4
44. Tomáš Jan Mráz TEC FO 3 1 2 3 2
45. David Burda MDS FO 3 0 3 3 2
46. Jiří Zezulka VSE FO 3 1 2 3 2
47. Jakub Fiala MDS FO 3 3 0 3 2
48. Sebastian Horyna UNL FO 3 2 1 3 0
49. Ernest Ivanenko HVE FO 3 1 2 3 4
50. Tomasz Majerczyk P17 FO 3 2 1 3 0
51. Jan Kratejl SOK FO 3 2 1 3 0
52. Martin Voráč MDS DE 3 0 2 2 0
53. Jáchym Krejčík CHR DE 3 2 0 2 2
54. Štěpán Smékal CHR FO 3 0 2 2 2
55. Tomáš Chlubný LVB FO 3 0 2 2 6
56. Michał Szyszka P17 FO 3 1 1 2 4
57. Martin Kouba HBR FO 1 2 0 2 0
58. Adam Beraczka TRE FO 2 0 2 2 0
59. Ondřej Malíček PIL FO 3 1 1 2 2
60. Matyáš Müller PIS FO 3 0 2 2 0
61. Ondřej Přibyl PIS FO 3 2 0 2 2
62. David Choma UNL FO 1 1 1 2 0
63. Daniel Vaněk UNL DE 3 0 2 2 0
64. Filip Kaňa TEC DE 3 0 2 2 6
65. Šimon Svoboda HBR DE 3 0 2 2 0
66. Petr Ostrý TRE FO 3 1 1 2 4
67. Štěpán Drozd VSE FO 3 0 2 2 2
68. Marek Kijonka TRE FO 3 0 2 2 0
69. Branislav Šťastný LVB FO 3 2 0 2 0
70. Lukáš Malý VSE FO 3 1 1 2 4
71. Filip Rous TRE DE 3 1 1 2 0
72. Tomáš Dvořák CHR FO 3 0 2 2 6
73. Mateusz Myszka P17 FO 3 2 0 2 0
74. Martin Teml HBR DE 3 1 1 2 0
75. Maksim Iljuščenko HVE FO 3 1 1 2 0
76. Šimon Kříž CHM DE 3 0 2 2 0
77. Jaroslav Čermák CHM FO 3 1 1 2 0
78. Václav Sadílek VSE DE 3 1 1 2 0
79. Marek Balej TEC FO 3 0 1 1 0
80. Petr Heller CHM DE 2 0 1 1 0
81. Daniel Beran CHM FO 3 0 1 1 0
82. Michał Nakoneczny P17 FO 3 0 1 1 2
83. Jakub Kučera TEC FO 3 0 1 1 10
84. Petr Jáchym CHM FO 3 0 1 1 4
85. Vojtěch Bečka SOK DE 3 0 1 1 0
86. Aleksander Wanat P17 FO 3 0 1 1 2
87. Aleš Gelhof UNL FO 1 1 0 1 0
88. Ondřej Charvát LVB FO 3 0 1 1 2
89. Ondřej Buďa UNL DE 3 0 1 1 4
90. Oliver Šturc KOB FO 1 0 1 1 0
91. Jakub Čížek KOB FO 3 0 1 1 4
92. Dalibor Lyčka VSE DE 1 0 1 1 2
93. Daniel Váňa CHM FO 3 0 1 1 0
94. Ondřej Bednář KVA DE 3 0 1 1 0
95. Adam Brychta TEC DE 3 0 1 1 25
96. Matěj Pavlis KVA DE 3 1 0 1 4
97. Sidney Robinson TEC FO 3 1 0 1 0
98. David Schrottenbaum KVA DE 2 0 1 1 0
99. Ondřej Hejda PIS DE 3 1 0 1 0
100. Franciszek Zygmunt P17 DE 3 0 1 1 0
101. Jarosław Kot P17 FO 3 1 0 1 0
102. Michał Kosmęda P17 FO 3 0 1 1 4
103. Amadeusz Tyński P17 FO 3 1 0 1 0
104. Adam Kočara MDS DE 3 0 1 1 2
105. Šimon Žovinec MDS FO 3 0 1 1 0
106. Jindřich Lukáš TRE FO 1 1 0 1 0
107. Viktor Pravda LVB FO 3 0 1 1 2
108. Samuel Vogl MDS FO 2 0 1 1 0
109. Šimon Šmucr UNL FO 1 0 1 1 0
110. Nicolas Vaněk KOB FO 3 1 0 1 2
111. Lukáš Hess KOB DE 3 0 1 1 8
112. Martin Botka PIS FO 3 1 0 1 6
113. Adam Hanek SOK FO 3 0 1 1 6
114. Kyung Yeol Oh KOB DE 3 1 0 1 4
115. Tomáš Augustin MDS FO 1 1 0 1 0
116. Matěj Bauer KVA DE 3 0 1 1 0
117. Sava Novikov PIL DE 3 0 1 1 2
118. Jan Chasák PIL FO 3 1 0 1 0
119. Dominik Novotný PIS FO 2 1 0 1 0
120. Marko Michalov KVA FO 1 1 0 1 0
121. Jan Pecka UNL FO 3 0 1 1 0
122. Jakub Šubík KVA FO 3 1 0 1 2
123. Denis Kraučuk HBR FO 3 1 0 1 2
124. Ondřej Suchý HBR FO 1 1 0 1 2
125. Adam Míčka PIL FO 3 0 1 1 6
126. Ondřej Karafiát MDS FO 2 0 1 1 0
127. Šimon Končický MDS FO 3 1 0 1 0
128. Radim Prchal TRE FO 3 0 1 1 4
129. Šimon Veselský LVB DE 3 1 0 1 4
130. Lukáš Adler LVB DE 3 1 0 1 2
131. Bartoloměj Šikl KOB FO 3 0 1 1 2
132. Lukáš Chlouda UNL DE 3 0 1 1 0
133. Lukáš Vinklárek VSE FO 3 1 0 1 2
134. Kajetan Domalewski P17 FO 3 0 1 1 2
135. David Navrátil TEC DE 3 1 0 1 6
136. Matěj Kopecký HBR DE 1 1 0 1 0
137. Petr Roštejnský SOK DE 3 0 1 1 6
138. Václav Šmíd PIL FO 3 1 0 1 0
139. Miroslav Naď SOK DE 3 1 0 1 6
140. Samuel Malena TRE DE 3 1 0 1 0
141. Antonín Vejvoda KOB DE 3 1 0 1 4
142. Vojtěch Kadleček KOB FO 2 0 1 1 0
143. David Fleischman PIS FO 3 1 0 1 0
144. Aleš Pavlas UNL DE 3 0 1 1 0
145. Filip Žalud KVA FO 3 1 0 1 0
146. Jan Šafařovský UNL DE 1 0 1 1 4
147. Yurij Starikov HVE FO 3 1 0 1 0
148. Richard Musil HVE DE 3 0 1 1 4
149. Rostislav Kužel VSE DE 3 0 1 1 4
150. Jan Zahálka MDS FO 1 0 1 1 0
151. Radek Vesecký UNL FO 3 1 0 1 2
152. Jiří Frantl HBR DE 3 1 0 1 4
153. Tadeáš Valkoun CHR DE 1 0 1 1 0
154. Filip Havlíček CHM FO 3 0 1 1 0
155. Jakub Prostřední CHR FO 3 0 0 0 0
156. Martin Veselý FO 0 0 0 0 0
157. Matěj Urválek CHR DE 3 0 0 0 2
158. Jakub Mečiar HBR DE 3 0 0 0 4
159. Jindřich Vlček MDS FO 3 0 0 0 2
160. Ondřej Vaško CHR FO 3 0 0 0 0
161. Jan Rasocha HBR DE 3 0 0 0 2
162. Dominik Landa TEC DE 3 0 0 0 0
163. Martin Beran CHM DE 3 0 0 0 0
164. Jan Nemrava MDS DE 3 0 0 0 0
165. Šimon Zavoral HVE DE 2 0 0 0 0
166. David Tecl HBR FO 1 0 0 0 0
167. Tomáš Ekrt FO 0 0 0 0 0
168. Jakub Hynek CHM DE 2 0 0 0 0
169. Oliver Čech HBR FO 2 0 0 0 4
170. Sebastian Milička SOK FO 3 0 0 0 2
171. Alex Pokorný DE 0 0 0 0 0
172. Martin Štolba PIL FO 1 0 0 0 0
173. Ivan Kariakin CHM FO 1 0 0 0 0
174. Jan Vaněk CHM FO 2 0 0 0 0
175. Petra Matějová FO 0 0 0 0 0
176. Matěj Denk PIS FO 3 0 0 0 0
177. Jan Matýšek CHM DE 1 0 0 0 0
178. Zdeněk Kasal CHR FO 2 0 0 0 4
179. Jaroslav Procházka CHM DE 3 0 0 0 2
180. Adam Mareš FO 0 0 0 0 0
181. Jan Šurc CHR DE 2 0 0 0 2
182. Egor Surkov FO 0 0 0 0 0
183. Patrik Šimonek CHR FO 3 0 0 0 0
184. Kryštof Klouda TEC DE 1 0 0 0 0
185. Daniel Hnízdil PIL FO 2 0 0 0 0
186. Lukáš Rozsypal TRE DE 1 0 0 0 0
187. Adam Prichoďko HVE FO 3 0 0 0 0
188. Tobiáš Němec TRE DE 3 0 0 0 0
189. Alexander Ježek HVE DE 3 0 0 0 2
190. Václav Klapetek TRE FO 2 0 0 0 0
191. Jan Smejkal DE 0 0 0 0 0
192. Jaroslav Prchal LVB FO 3 0 0 0 2
193. Patrik Houzar TRE FO 3 0 0 0 0
194. Adam Hanek KVA DE 1 0 0 0 0
195. Daniel Šimon DE 0 0 0 0 0
196. Vojtěch Prchal LVB FO 3 0 0 0 0
197. Jakub Smrž KOB FO 1 0 0 0 0
198. Mateusz Staniecko DE 0 0 0 0 0
199. Martin Novotný LVB FO 2 0 0 0 2
200. Bartłomiej Gawrysiak P17 DE 3 0 0 0 2
201. Adrian Strojny P17 DE 3 0 0 0 27
202. Damián Franc KVA FO 2 0 0 0 0
203. Dominik Litwa P17 FO 1 0 0 0 0
204. Tevž Mlakar PIL DE 3 0 0 0 0
205. František Řezník DE 0 0 0 0 0
206. Vojtěch Klučák LVB DE 1 0 0 0 0
207. Filip Hudziak P17 FO 2 0 0 0 6
208. Matyáš Postupa CHR FO 1 0 0 0 0
209. Efe Han Öztorun TEC FO 1 0 0 0 0
210. Matouš Štěpánek HVE DE 3 0 0 0 0
211. David Hudský SOK DE 3 0 0 0 4
212. Radek Jeník PIS FO 3 0 0 0 2
213. Luka Kočárek PIL DE 3 0 0 0 4
214. Petr Janda FO 0 0 0 0 0
215. Maxmilián Petržela DE 0 0 0 0 0
216. Štěpán Dvořák CHR FO 1 0 0 0 0
217. Aleš Benák PIS DE 3 0 0 0 0
218. Matěj Kováč FO 0 0 0 0 0
219. Adrian Benda FO 0 0 0 0 0
220. Tomáš Pešl TRE DE 3 0 0 0 2
221. Sebastian Chalupa FO 0 0 0 0 0
222. Matyáš Dulovec FO 0 0 0 0 0
223. Šimon Řivnáč CHR DE 3 0 0 0 4
224. Daniel Nikiforov FO 0 0 0 0 0
225. Roman Jedlička LVB FO 3 0 0 0 0
226. Kristian Březina MDS FO 3 0 0 0 2
227. Adam Makaj SOK FO 2 0 0 0 0
228. Miroslav Jurka MDS DE 3 0 0 0 2
229. Lukáš Kupčík DE 0 0 0 0 0
230. Jan Kozel PIS DE 3 0 0 0 2
231. Marek Jílek KVA DE 3 0 0 0 0
232. Maxim Šadrin HVE DE 3 0 0 0 0
233. Jakub Pazourek MDS FO 3 0 0 0 2
234. Petr Píža FO 0 0 0 0 0
235. Štěpán Hrodek HBR FO 3 0 0 0 0
236. Šimon Brož PIL DE 3 0 0 0 25
237. Miloslav Kytka HBR DE 2 0 0 0 2
238. Jan Špičák DE 0 0 0 0 0
239. Matěj Vostracký FO 0 0 0 0 0
240. Martin Havlík CHM DE 2 0 0 0 4
241. Adam Schlosser UNL DE 2 0 0 0 0
242. Jonáš Tramba DE 0 0 0 0 0
243. Václav Dobřemysl KVA FO 1 0 0 0 0
244. Jan Šťastný PIS DE 3 0 0 0 0
245. David Pojkar KOB FO 3 0 0 0 2
246. Matyáš Fiala PIL DE 3 0 0 0 0
247. František Paulus DE 0 0 0 0 0
248. David Sztolarik SOK FO 3 0 0 0 2
249. Ivan Popovych PIL FO 3 0 0 0 4
250. Veronika Hujová DE 0 0 0 0 0
251. František Nešvera KVA DE 1 0 0 0 0
252. František Šilhavý UNL DE 3 0 0 0 0
253. Aleš Moulis SOK DE 3 0 0 0 0
254. Jiří Kalous SOK FO 3 0 0 0 0
255. Matvii Mazko PIL FO 3 0 0 0 0
256. Filip Piatkowski KVA FO 2 0 0 0 0
257. Jakub Konopásek UNL DE 3 0 0 0 2
258. Michal Porožňák UNL FO 3 0 0 0 2
259. Matěj Herout SOK DE 3 0 0 0 0
260. Jiří Březina MDS DE 2 0 0 0 2
261. Matyáš Bárek PIL DE 1 0 0 0 0
262. Michael Polka UNL DE 1 0 0 0 0
263. Václav Svoboda FO 0 0 0 0 0
264. Adam Král LVB DE 2 0 0 0 4
265. Matyáš Schmied DE 0 0 0 0 0
266. Vojtěch Kaleta DE 0 0 0 0 0
267. Dominik Přech PIS DE 2 0 0 0 2
268. Filip Morcinek FO 0 0 0 0 0
269. František Hanzlík PIL DE 1 0 0 0 2
270. Štěpán Provazník TEC FO 2 0 0 0 2
271. Adrian Ziober FO 0 0 0 0 0
272. Marek Rymeš TRE DE 1 0 0 0 0
273. Bohdan Prokop TRE FO 3 0 0 0 0
274. Václav Novák MDS FO 2 0 0 0 0
275. Jakub Smola TEC DE 3 0 0 0 2
276. Michal Hurnický LVB DE 3 0 0 0 0
277. Richard Osička LVB DE 3 0 0 0 29
278. Dominik Mičík SOK FO 3 0 0 0 2
279. Petr Podlaha KOB DE 3 0 0 0 0
280. Jakub Doležal TRE DE 3 0 0 0 4
281. Lukáš Reichl FO 0 0 0 0 0
282. Maksymilian Mościcki DE 0 0 0 0 0
283. Vojtěch Frömel VSE DE 1 0 0 0 0
284. Michal Kučný VSE DE 3 0 0 0 2
285. Filip Wojciechowski DE 0 0 0 0 0
286. David Horák FO 0 0 0 0 0
287. Wiktor Zając FO 0 0 0 0 0
288. Tomáš Páže FO 0 0 0 0 0
289. Dominik Meissner VSE FO 3 0 0 0 0
290. Dmytro Kopets TEC FO 3 0 0 0 0
291. Marek Neruda CHR DE 1 0 0 0 0
292. Šimon Račinský PIL FO 3 0 0 0 2
293. Matyáš Beran CHR DE 2 0 0 0 0
294. Jakub Škrip FO 0 0 0 0 0
295. Dominik Melich FO 0 0 0 0 0
296. Jakub Kábele CHR FO 3 0 0 0 2
297. Lukáš Starý TEC DE 3 0 0 0 6
298. Jakub Lorenc FO 0 0 0 0 0
299. Alexandr Šmerda TEC DE 2 0 0 0 0
300. Pavel Švandelka LVB FO 1 0 0 0 0
301. Jakub Štohl LVB FO 1 0 0 0 0
302. Martin Václavíček VSE FO 1 0 0 0 0
303. Adam Burda MDS DE 3 0 0 0 0
304. Tomáš Šanc CHR DE 3 0 0 0 0
305. Filip Fišer SOK DE 3 0 0 0 0
306. Jan Haas MDS FO 3 0 0 0 8
307. Jakub Podrabský PIS FO 3 0 0 0 0
308. Tomáš Jiřík PIS DE 3 0 0 0 2
309. Adam Pořízek HVE DE 3 0 0 0 4
310. Václav Brožek HBR FO 3 0 0 0 2
311. Tomáš Černý PIL FO 3 0 0 0 0
312. Samuel Hrabčák FO 0 0 0 0 0
313. Stephan Zidahnal HVE FO 3 0 0 0 0
314. Dominik Trnka KOB FO 1 0 0 0 0
315. Lukáš Janisch KOB FO 1 0 0 0 0
316. Denis Keprta FO 0 0 0 0 0
317. Matěj Jizba KOB DE 1 0 0 0 0
318. Jiří Malý KVA DE 3 0 0 0 4
319. Jan Morávek KOB DE 3 0 0 0 2
320. Václav Čapek PIS FO 3 0 0 0 0
321. Martin Goschala FO 0 0 0 0 0
322. Vilém Nademlejnský FO 0 0 0 0 0
323. Filip Jindrák KOB FO 3 0 0 0 0
324. Tadeáš Weiss FO 0 0 0 0 0
325. Matyáš Zámečník KOB DE 1 0 0 0 0
326. Alexey Ostalskiy SOK FO 3 0 0 0 0
327. Radek Šorf UNL DE 1 0 0 0 2
328. Matěj Šilhavý FO 0 0 0 0 0
329. Ondřej Rulák FO 0 0 0 0 0
330. Max Matyaštík FO 0 0 0 0 0
331. Michal Pavlík DE 0 0 0 0 0
332. Dominik Frejka KOB FO 2 0 0 0 2
333. Václav Malčánek KOB FO 2 0 0 0 0
334. Martin Maršálek DE 0 0 0 0 0
335. Martin Smetana UNL FO 1 0 0 0 0
336. Ondřej Hanusch UNL FO 2 0 0 0 0
337. Matěj Medrický LVB DE 1 0 0 0 0
338. Milosz Bak DE 0 0 0 0 0
339. Tomáš Uxa FO 0 0 0 0 0
340. Jan Hlávka HVE FO 3 0 0 0 0
341. Filip Blazej P17 DE 3 0 0 0 4
342. Szymon Guminski FO 0 0 0 0 0
343. Szymon Klucznik P17 FO 3 0 0 0 0
344. Matěj Beránek KOB FO 1 0 0 0 0
345. Karel Noga VSE DE 3 0 0 0 0
346. Tomáš Patejdl PIL FO 3 0 0 0 0
347. Matouš Pinkas CHR FO 2 0 0 0 2
348. Zdeněk Ladman HVE FO 1 0 0 0 0
349. Tomáš Sirový DE 0 0 0 0 0
350. Krystian Kowalczyk P17 DE 3 0 0 0 0
351. Adam Bezpalec KOB DE 3 0 0 0 4
352. Alex Ducháček FO 0 0 0 0 0
353. Jakub Veverka HVE FO 1 0 0 0 0
354. Daniel Kolomazníček TEC FO 3 0 0 0 0
355. Filip Čečetka PIS FO 2 0 0 0 2
356. Adam Keller KOB FO 2 0 0 0 0
357. Matyáš Volejník FO 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Dominik Štáfl HBR GK 20:00 0 1 0 3 0
2. Martin Psohlavec KVA GK 60:00 0 1 0 1 0
3. Petr Kašpar KVA GK 119:47 0 4 0 2 0
4. Jakub Šimon KOB GK 176:03 0 6 0 2.04 0
5. Pavel Ramach TRE GK 02:47 0 0 0 0 0
6. Jan Kusak P17 GK 59:52 0 4 0 4.01 0
7. Jan Bouška HVE GK 60:00 0 1 0 1 0
8. Daniela Nováková HVE GK 78:35 0 0 0 0 2
9. Michal Dudycha MDS GK 118:05 0 4 0 2.03 0
10. Tomáš Makarius PIL GK 179:20 0 10 0 3.35 1
11. Vojtěch Wrzecionko TEC GK 180:00 0 7 0 2.33 0
12. Marek Hruška UNL GK 32:28 0 3 0 5.54 0
13. Radek Novák SOK GK 179:55 0 9 0 3 0
14. Adam Haronik LVB GK 84:14 0 10 0 7.12 0
15. Patrik Karala UNL GK 147:32 0 10 0 4.07 0
16. Richard Kocyan VSE GK 40:00 0 3 0 4.5 0
17. Daniel Melich TRE GK 117:13 0 11 0 5.63 0
18. Adam Podrabský PIS GK 40:00 0 2 0 3 0
19. Michal Etflaiš CHR GK 120:00 0 8 0 4 1
20. Petr Štangl PIS GK 140:00 0 13 0 5.57 0
21. Jakub Humplík HBR GK 160:00 0 6 0 2.25 0
22. Adam Zavoral MDS GK 60:00 0 4 0 4 0
23. Daniel Civiš CHM GK 180:00 0 3 0 1 0
24. Tobiasz Jaworski P17 GK 120:00 0 7 0 3.5 0
25. Jan Hanzlík VSE GK 20:00 0 0 0 0 0
26. Jan Chalupa TRE GK 59:12 0 4 0 4.05 0
27. Juliusz Tadeusz Cegliňski VSE GK 120:00 0 2 0 1 0
28. Jan Kotas LVB GK 93:18 0 6 0 3.86 0

Související dokumenty:


Související články:

Liga dorostu pokračuje v loňských kolejích. Přinese ale kvalitnější boje
Poslední měsíc do startu soutěžních zápasů odpočítávají také účastníci Ligy dorostu. Druhá nejvyšší soutěž kategorie U17 pokračuje v zajetém formátu, ale po sestupu několika dalších týmů z republikové elity by měla být o kus kvalitnější a napínavější než v minulém ročníku. Do play off se navíc dostane víc mužstev.
Poháry pro vítěze nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem
Vyřazovací části nejvyšších soutěží řízených Českým hokejem v sezoně 2022/23 se blíží. Podívejte se, jak vypadají poháry pro vítěze Chance ligy, II. ligy, DHL extraligy juniorů, Extraligy dorostu, Extraligy žen, Ligy 9. tříd, Ligy juniorů a Ligy dorostu.