Extraliga juniorů (2020/2021)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Juniorská Liga Akademií
Ze soutěže se sestupuje do: Liga juniorů

1. část:
- 12 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 6 družstev ve skupině „Západ“ a 6 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají osmikolově každý s každým (40 utkání).

2. část:

 • a) O postup do baráže o účast v juniorské lize akademií:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 1. - 4. místě sehrají tři kola (čtvrtfinále, semifinále, finále) play-off s tím, že všechna kola play-off se hrají na 3 vítězná utkání (3-15 utkání). Pro sestavení dvojic ve čtvrtfinále platí, že nejlépe umístěné družstvo ve skupině „Západ“ po 1. části hraje s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo ve skupině „Západ“ po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem ve skupině „Východ“ po 1. části atd. Pro sestavení dvojic v semifinále a ve finále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 1. části hraje s družstvem umístěným po 1. části nejhůře a druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části. V případě, že se semifinále a finále zúčastní družstva, která dosáhla po 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev pro tato kola play-off určeno dle čl. 418 SDŘ.
  Ve všech kolech této části soutěže se první, druhé a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře.
  Vítěz této části soutěže postupuje do části JLA 3b) - „O udržení, resp. o postup do JLA“ o účast v soutěži Juniorská liga akademií pro sezónu 2021-2022.
 • b) Play-down:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 5. a 6. místě sehrají dvě kola play-down vždy na 3 vítězná utkání (3-10 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic pro první kolo této části soutěže platí, že družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Západ“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Západ“ na 6. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 5. místě hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ na 6. místě, ve druhém kole této části soutěže se utkají vítězná družstva z prvního kola této části soutěže. V této části soutěže platí, že první, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře, přičemž účastní-li se druhého kola této části soutěže družstva, která po 1. části dosáhla shodného umístění, bude jejich pořadí určeno dle čl. 418 SDŘ. Poražená družstva z prvního kola této části soutěže sestupují do Ligy juniorů.

3.část:
- poražené družstvo z druhého kola části 2b) - „Play-down“ se utká s vítězem Ligy juniorů na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že první a třetí utkání se hraje u družstva sestupujícího do této části soutěže z ELJ, druhé utkání u družstva postupujícího do této části z Ligy juniorů. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži ELJ pro sezónu 2021-2022.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do baráže o účast v juniorské lize akademií“, části 2b) - „Playdown“ a 3. části se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2001, 2002 a 2003. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2004 a 2005, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole.

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. Ve 3. části - „O udržení, resp. o postup do ELJ“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2020-2021.

5. V utkání může za družstvo klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 7 odst. 4. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, a to:

 • z JLA hráči ročníku narození 2003,
 • z ELD hráči ročníku narození 2004.

6. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

7. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

8. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

9. Hráči nastupující v utkáních ELJ musejí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva dostatečný, je povinností klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání ELJ bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil 17. rok věku (pro sezónu 2020-2021 se jedná o ročník narození 2003), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou 3. části - „O udržení, resp. o postup do ELJ“, do které se evidence trestů z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp. 80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem klubu v části soutěže bezprostředně předcházející 3. části - „O udržení, resp. o postup do ELJ“, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání a evidence trestů začíná znovu.

12. Ze soutěže ELJ se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2003, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2021,
 • do LJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže LJ neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LJ 5 jiným hráčům družstva klubu z ELJ a současně z ELD.

Související dokumenty:


Související články:

Kluby Havířov, Přerov a Vsetín se dohodly s Českým hokejem na smírném řešení
Hokejové kluby AZ HEIMSTADEN HAVÍŘOV, HC ZUBR PŘEROV a VHK ROBE VSETÍN se dohodly s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) na zastavení všech soudních a právních sporů, které se týkaly nezařazení těchto týmů do Juniorské ligy akademií.
VV rozhodl o postupujících do I. ligy, II. ligy a nejvyšší juniorské soutěže
Vzhledem k předčasnému ukončení sezóny v důsledku pandemie koronaviru a souvisejících opatření státu schválil výkonný výbor ČSLH hlasováním per rollam přiznání práva účasti v I. lize ČR, II. lize ČR a v nejvyšší soutěži juniorů pro sezónu 2020/21.