Liga juniorů (2021/2022)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga juniorů
Ze soutěže se sestupuje do: Regionální liga juniorů

1. část:

- 12 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 6 družstev ve skupině „Západ“ a 6 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají šestikolově každý s každým a dále dvoukolově s družstvy z druhé skupiny (42 utkání). Družstva umístěná po této části soutěže ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 6. místě sestupují do regionální ligy juniorů.

2. část:

 • a) O postup do baráže o účast v extralize juniorů:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 1. - 2. místě sehrají dvě kola (semifinále, finále) play-off s tím, že obě kola play-off se hrají na 3 vítězná utkání (3-10 utkání). Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že družstvo umístěné ve skupině „Západ“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části na 2. místě a družstvo umístěné ve skupině „Východ“ po 1. části na 1. místě hraje s družstvem umístěným ve skupině „Západ“ po 1. části na 2. místě.
  V obou kolech této části soutěže se první, druhé a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, třetí a případně čtvrté utkání u družstva umístěného po 1. části hůře. V případě, že se finále zúčastní družstva, která dosáhla po 1. části shodného pořadí, bude postavení družstev pro toto kolo play-off určeno dle čl. 418 SDŘ.
  Vítěz této části soutěže postupuje do části ELJ 3b) - „O udržení, resp. o postup do ELJ“.
 • b) Play-down:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách „Západ“ a „Východ“ na 4. a 5. místě sehrají dvě kola play-down vždy na 3 vítězná utkání (3-10 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic pro první kolo této části soutěže platí, že družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Západ“ na 4. místě hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ na 5. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 4. místě hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Západ“ na 5. místě. Ve druhém kole této části soutěže se utkají vítězná družstva z prvního kola této části soutěže. V obou kolech této části soutěže platí, že první, třetí a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 1. části, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 1. části hůře, přičemž zúčastní-li se druhého kola této části soutěže družstva, která po 1. části dosáhla shodného umístění, bude jejich pořadí určeno dle čl. 418 SDŘ. Poražená družstva z prvního kola této části soutěže sestupují do RLJ.

3. část - O udržení, resp. o postup do LJ:
- poražené družstvo z druhého kola části 2b) - „Play-down“ se utká s vítězem RLJ na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že první a případně třetí utkání se hraje u družstva sestupujícího do této části soutěže z LJ, druhé utkání u družstva postupujícího do této části z RLJ.
Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži LJ pro sezónu 2022-2023.

Utkání 1. části se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 2a) - „O postup do baráže o účast v extralize juniorů“, části 2b) - „Play-down“ a 3. části - „O udržení, resp. o postup do LJ“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a čtyřmi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 405 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2002, 2003 a 2004. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2005 a 2006, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. V utkání může za družstvo nastoupit maximálně 1 Cizinec, přičemž start brankáře-Cizince není povolen.

3. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.

(výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

4. V části 2b) - „Play-down“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2021-2022 za družstvo příslušného Klubu odehráli v 1. části minimálně 21 utkání, přičemž platí následující výjimky:

 • Podmínku 21 odehraných utkání za družstvo příslušného Klubu nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2021 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se LJ,
 • Podmínku 21 odehraných utkání za družstvo příslušného Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání a utkání, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 21.

5. Ve 3. části - „O udržení, resp. o postup do LJ“ mohou za zúčastněná družstva nastoupit pouze ti hráči, kteří splňují podmínky ke startu ve smyslu čl. 3 všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2021-2022.

6. V utkání může za družstvo klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 7 odst. 4. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, a to:

 • z ELJ hráči ročníku narození 2004,
 • z ELD hráči ročníku narození 2005.

7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

8. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.

9. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

10. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil 17. rok věku (pro sezónu 2021-2022 se jedná o ročník narození 2004), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou 3. části - „O udržení, resp. o postup do LJ“, do které se evidence trestů z předcházejících částí soutěže nepřenáší, pouze dosáhne-li hráč hranice 40 bodů (resp. 80 bodů, 120 bodů atd.) v posledním utkání hraném družstvem příslušného klubu v části 2b) - „Play-down“, zastavuje se takovému hráči automaticky činnost dle čl. 529 SDŘ na jedno následující soutěžní utkání a evidence trestů začíná znovu.

12. Ze soutěže LJ se dle čl. 7 odst. 4. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2004, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2022,
 • do RLJ, pokud se mateřský klub hráče soutěže RLJ neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže RLJ 5 jiným hráčům družstva Klubu z LJ a současně z ELD.

 • Související dokumenty:


  Související články:

  Vyjádření k tzv. otevřenému dopisu Jana Platila
  Část sdělovacích prostředků a další adresáti obdrželi dokument nazvaný „Otevřený dopis Jana Platila rodičům, trenérům, sponzorům a majitelům klubů“. Pod stejnou hlavičkou byly některé části dokumentu následně zveřejněny internetovými portály včetně serveru iSport.cz.
  Hokejistou sezony je Filip Chlapík, získal tři ocenění
  Také v letošní sezoně Tipsport extraligy došlo na tradiční předávání týmových a individuálních cen. V rámci 27. ročníku ankety byl vyhlášen Hokejista sezony 2021/2022. Nejprestižnější cenu, o níž rozhodují hlasy samotných hráčů, obdržel Filip Chlapík. Útočník HC Sparta Praha získal 146 z rekordních 408 hlasů.
  Novým řídícím orgánem Tipsport extraligy se stala APK LH
  Na základě smlouvy mezi Českým hokejem a APK LH se řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy stala od 1. května 2022 Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
  Tipsport extraliga v období 2012–2022
  Řídícím orgánem nejvyšší hokejové soutěže Tipsport extraligy byl v posledních deseti letech, v sezónách 2012/13–2021/22, výkonný výbor Českého hokeje a ředitelem soutěže Josef Řezníček.
  Po ELD slaví plzeňští hokejisté titul i v DHL ELJ
  V mládežnických kategoriích ukázal klub HC Škoda Plzeň v sezoně 2021/22 svou sílu. Po ELD získali plzeňští hokejisté titul i v DHL extralize juniorů, když v sedmém zápase finále na ledě Liberce vyhráli 4:2. Prvenství v této kategorii slaví po 5 letech.
  HC Oceláři Třinec ovládli potřetí v řadě Tipsport extraligu
  Sezona 2021/22 v rámci Tipsport extraligy úspěšně dospěla do svého konce. Titul slaví potřetí v řadě HC Oceláři Třinec, kteří ve finále porazili Spartu 4:2 na zápasy. Do druhé nejvyšší soutěže spadli hokejisté Zlína, naopak Kladno příslušnost v Tipsport extralize udrželo.
  Tipsport extraliga: změny v určení gólů a asistencí, 28. 4. 2022
  Po analýze videozáznamů provedlo vedení Tipsport extraligy ve spolupráci s komisí rozhodčích následující opravy ve statistikách gólů a asistencí v utkáních nejvyšší soutěže (22.4.2021 – 28.4.2022). Údaje budou opraveny i v oficiálních zápisech a promítnou se ve statistikách extraligy a jednotlivých hráčů.
  Rozhodnutí předsedy DK ELH – HC Sparta Praha
  Předseda disciplinární komise ELH Viktor Ujčík se na základě skutečností uvedených v zápisu o utkání zabýval chováním diváků v zápase HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec, který se hrál 22. 4. 2022.
  Rozhodnutí předsedy DK ELH – Kometa Brno, HC Škoda Plzeň, Mountfield HK a BK Mladá Boleslav
  Předseda disciplinární komise ELH potrestal klub HC Kometa Brna finanční pokutou ve výši 5 000 Kč za vhazování konfet na ledovou plochu v utkání HC Kometa Brno – HC Verva Litvínov, které se hrálo 22. 2. 2022.
  Rozhodnutí DK ELH – Maxim Žukov (HC Dukla Jihlava)
  Pověřený člen disciplinární komise ELH Tomáš Jelínek se ve zkráceném řízení zabýval zákrokem hráče Maxima Žukova na protihráče Matěje Berana, za který mu byl v utkání HC Dukla Jihlava – Rytíři Kladno (22. 04. 2022) uložen větší trest na pět minut a osobní trest do konce utkání za Bodnutí špičkou hole.