Liga mladších žáků „C“ 2008-2009 (2020/2021)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 211 158 060
Soutěže řídí Český hokej

1. část:
- 52 družstev věkové kategorie starších žáků a 54 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 6 skupin; 8 družstev věkové kategorie starších žáků/9 družstev věkové kategorie mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „8/9“) ve skupině 1 - „Ústecká“, 8/9 ve skupině 2 - „Pražská“, 9/9 ve skupině 3 - „Jihočeská“, 9/9 ve skupině 4 - „Královehradecká“, 9/9 ve skupině 5 - „Jihomoravská“ a 9/9 ve skupině 6 – „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14-16 utkání).

2. část:

 • a) Nadstavbová:
  - skupiny „A“, „B“, „C“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) rozdělená na základě územního principu do tří skupin po 8 družstev se v jednotlivých skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) O umístění:
  - skupina „D“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 1 – „Ústecká“ a ve skupině 2 – „Pražská“ na horším nežli 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků)a dvě družstva věkové kategorie mladších žáků hrajících v 1. části Ligu mladších žáků „C“ se utkají dvoukolově každý s každým (14-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. - skupina „E“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 3 - „Jihočeská“ na horším nežli 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají tříkolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
  - skupina „F“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 4 - „Královéhradecká“ na horším nežli 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají tříkolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
  - skupina „G“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 5 - „Jihomoravská“ na horším nežli 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají tříkolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
  - skupina „H“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 6 - „Moravskoslezská“ na horším nežli 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají tříkolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část - Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii starších žáků:
- družstva věkové kategorie starších žáků umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupinách „A“, „B“ a „C“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) na 1. a 2. místě se utkají jednokolově každý s každým (5 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Vítěz této části obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii starších žáků“. Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbové“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii starších žáků“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

1. V soutěži Liga starších žáků „A“ startují hráči ročníku narození 2006 a 2007. V soutěži Liga mladších žáků „C“ startují hráči ročníku narození 2008 a 2009.

2. V utkání soutěže Liga starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2008. V utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2010.

3. V utkáních mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.

4. V utkání soutěže Liga starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2004 a 2005, a to bez omezení jejich počtu. V utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2006 a 2007, a to bez omezení jejich počtu.

5. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.

7. Utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.

8. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).

9. Utkání soutěže Liga starších žáků „A“ a soutěže Liga mladších žáků „C“ jsou organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje družstvo věkové kategorie mladších žáků, po nich družstvo věkové kategorie starších žáků. Hrací plocha se upravuje vždy po odehrání dvou třetin. (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel)

10. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“, resp. Ligy mladších žáků „C“ a Ligy mladších žáků „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“, resp. Liga mladších žáků „D“.

11. Utkání soutěže Liga starších žáků „A“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích, utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ jsou řízena systémem dvou rozhodčích.

12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se do 3. části - „Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii starších žáků“ z předcházejících částí soutěže nepřenáší.

13. Ze soutěže Liga starších žáků „A“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2021,
 • do ELD, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELD neúčastní, resp. do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně družstva klubu věkové kategorie starších žáků.

14. Všichni hráči nastupující v soutěži Liga starších žáků „A“ a Liga mladších žáků „C“ jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • Všeobecné testy (06/2020 a 12/2020)
 • Speciální testy (12/2020 a 02/2021).

Související dokumenty:


Související články:

Návrh struktury žákovských soutěží
Součástí připravovaných změn v mládežnickém hokeji je i návrh struktury žákovských soutěží, vycházející ze zkušeností uplynulých sezón. Jedním z jeho základních cílů je stabilizace struktury soutěží pro delší časové období.
Ukončení neprofesionálních soutěží v ledním hokeji
Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a souvisejícím vládním opatřením včetně zákazu amatérských soutěží a sportování na zimních stadiónech rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král z pověření výkonného výboru Českého hokeje o ukončení neprofesionálních soutěží v sezoně 2020/21.
Dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále
Přečtěte si děkovný dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále, který je adresován všem majitelům klubů, hráčům, partnerům a fanouškům.
Důležité! Pravidla pro konání zápasů a soutěží
Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová zveřejnila metodický pokyn, upravující pravidla pro testování sportovců a související karanténní opatření.
Nová pravidla pro pořádání hromadných akcí
Ministerstvo zdravotnictví upravilo s účinností od 18. září 2020 18:00 hodin pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí. Český hokej pro přehlednost vybral z ministerského webu ty nejdůležitější dokumenty pro kluby v rámci pořádání hokejových zápasů.