Liga mladších žáků „C“ 2009-2010 (2021/2022)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 211 158 060
Soutěže řídí Český hokej

1. část:

- 51 družstev věkové kategorie starších žáků a 56 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 6 skupin; 8 družstev věkové kategorie starších žáků/10 družstev věkové kategorie mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „8/10“) ve skupině 1 - „Ústecká“, 9/10 ve skupině 2 - „Pražská“, 8/8 ve skupině 3 - „Jihočeská“, 9/9 ve skupině 4 - „Královehradecká“, 8/10 ve skupině 5 - „Jihomoravská“ a 9/9 ve skupině 6 – „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14-18 utkání).

2. část

 • a) - Nadstavbová:
  - skupiny „A“, „B“, „C“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) rozdělená na základě územního principu do tří skupin po 8 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) - O umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 10 družstvech se ve skupinách, jichž se budou účastnit právě 4 družstva, utkají čtyřkolově každý s každým (12 utkání), ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 5, resp. 6 družstev, tříkolově každý s každým (12-15 utkání), ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7, resp. 8 družstev, dvoukolově každý s každým (12-14 utkání) a ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 9, resp. 10 družstev, dvoukolově každý s každým (16-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část - Závěrečný turnaj o titul Mistr České republiky v kategorii starších žáků:
- družstva věkové kategorie starších žáků umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupinách „A“, „B“ a „C“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) na 1. a 2. místě se utkají jednokolově každý s každým (5 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Vítěz této části obdrží titul „Mistr České republiky v kategorii starších žáků“.

Utkání všech částí soutěže ve věkové kategorii starších žáků se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Utkání všech částí soutěže ve věkové kategorii mladších žáků se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ

1. V soutěži Liga starších žáků „A“ startují hráči ročníku narození 2007 a 2008. V soutěži Liga mladších žáků „C“ startují hráči ročníku narození 2009 a 2010.

2. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).

3. V utkání soutěže Liga starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009. V utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2011.

4. V utkáních mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.

5. V utkání soutěže Liga starších žáků „A“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu. V utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.

6. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

7. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

8. Utkání soutěže Liga mladších žáků „C“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.

9. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 1.10. Pravidel).

10. Utkají-li se družstva mající v soutěži Liga starších žáků „A“ a Liga mladších žáků „C“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje družstvo věkové kategorie mladších žáků, po nich družstvo věkové kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži Liga starších žáků „A“ a Liga mladších žáků „C“ zařazeno právě jedno družstvo příslušné věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání. (výjimka z čl. 1.10. Pravidel).

11. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“, resp. Ligy mladších žáků „C“ a Ligy mladších žáků „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“, resp. Liga mladších žáků „D“.

12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

13. Ze soutěže Liga starších žáků „A“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2022,
 • do ELD, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELD neúčastní, resp. do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní,
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně družstva klubu věkové kategorie starších žáků.

14. Všichni hráči nastupující v soutěži Liga starších žáků „A“ jsou povinni absolvovat povinné testování, a to následujícím způsobem:

 • Všeobecné testy (06/2021 a 12/2021)
 • Speciální testy (12/2021).

Související dokumenty:


Související články:

Na střeše Galerie Harfa vyvrcholí Mini Winter Cup
Na otevřených zimních stadiónech v Bruntále, Dobříši, Povrlech a Žamberku proběhly v závěru prosince 2021 za účasti dvaatřiceti družstev základní kola „Mini Winter Cupu – Memoriálu Tamira Wintersteina“.
Mini Winter Cup zná 8 týmů postupujících do pražského finále
Český hokej v této sezoně poprvé pořádá sérii turnajů pro hráčů ročníků 2011 turnaj s názvem „Mini Winter Cup – Memoriál Tamira Wintersteina“. Základní část akce se rozjela na konci roku 2021 v Bruntále, Povrlech, Dobříši a Žamberku. 8 postupujících týmů si to rozdá o celkové vítězství v lednu v rámci pražského finálového turnaje.
Vedení Českého hokeje připravuje hokejové fórum Kabina
Vedení Českého hokeje uspořádá v úterý 7. září 2021 pro zástupce hokejového hnutí dříve avizované diskuzní online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce zmapuje mimo jiné přípravu soutěží a projektů pro sezónu 2021/22.