Liga starších žáků „B“ 2006-2007 (2020/2021)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 211 158 060
Soutěže řídí Český hokej

Systém Skupin 7, 8, 19, 20

1. část:
- 33 družstev věkové kategorie starších žáků a 36 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 8 družstev věkové kategorie starších žáků/10 družstev věkové kategorie mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „8/10“) ve skupině 7 - „Karlovarská“, 9/10 ve skupině 8 - „Ústecká“, 8/8 ve skupině 19 - „Jihomoravská“ a 8/8 ve skupině 20 - „Zlínská; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28-36 utkání).

Systém Skupiny 9

1. část:
- 16 družstev věkové kategorie starších žáků a 17 družstev věkové kategorie mladších žáků ve skupině 9 - „Plzeňsko-Jihočeská“ se utká dvoukolově každý s každým (30-32 utkání).

Systém Skupin 10-13

1. část:
- 27 družstev věkové kategorie starších žáků a 27 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 7/7 ve skupině 10 - „Liberecká“, 7/7 ve skupině 11 - „Královéhradecká I“, 6/6 ve skupině 12 - „Královéhradecká II“ a 7/7 ve skupině 13 - „Pardubická“; družstva se ve skupinách utkají jednokolově každý s každým (5-6 utkání)

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 10 - „Liberecká“, ve skupině 11 - „Královéhradecká I“, ve skupině 12 - „Královéhradecká II“ a ve skupině 13 – „Pardubická“ na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků na 1. - 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva umístěná po 1. části na horším nežli 2. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků budou řídícím orgánem soutěže na základě územního principu rozdělena do tří skupin; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10-12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část

 • a) o konečné 1. - 4. místo:
  - družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbové“ na 1. - 4. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.
 • b) o konečné 5. - 8. místo:
  - družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbové“ na 5. - 8. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.
 • c) o konečné 9. - 14. místo:
  - družstva umístěná po části 2b) - „O umístění“ v jednotlivých skupinách na 1. - 2. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.
 • d) o konečné 15. - 20. místo:
  - družstva umístěná po části 2b) - „O umístění“ v jednotlivých skupinách na 3. - 4. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.
 • e) o konečné 21. - 27. místo:
  - družstva umístěná po části 2b) - „O umístění“ v jednotlivých skupinách na horším nežli 4. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.

Systém skupin 14-17

1. část:
- 25 družstev věkové kategorie starších žáků a 26 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 7/7 ve skupině 14 - „Středočeská I“, 6/6 ve skupině 15 - „Středočeská II“, 6/7 ve skupině 16 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 17 - „Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10-12 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách 14 - „Středočeská I“, 15 - „Středočeská II“, 16 - „Středočeská III“ a 17 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách 14 - „Středočeská I“, 15 - „Středočeská II“, 16 - „Středočeská III“ a 17 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků na horším nežli 3. místě se utkají s družstvy umístěnými na horším nežli 3. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18-22 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.

Systém skupiny 18

1. část:
- 12 družstev věkové kategorie starších žáků a 12 družstev věkové kategorie mladších žáků se utká dvoukolově každý s každým (22 utkání).

2. část:

 • a) o konečné 1. - 4. místo:
  - družstva umístěná po 1. části na 1. - 4. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky utkání z 1. části soutěže.
 • b) o konečné 5. - 8. místo:
  - družstva umístěná po 1. části na 5. - 8. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky utkání z 1. části soutěže.
 • c) o konečné 9. - 12. místo:
  - družstva umístěná po 1. části na 9. - 12. místě na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky utkání z 1. části soutěže.

Systém skupin 21-22

1. část:
- 19 družstev věkové kategorie starších žáků a 20 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 9/10 ve skupině 21 - „Olomoucká“ a 10/10 ve skupině 22 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (16-18 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 21 - „Olomoucká“ a ve skupině 22 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 21 - „Olomoucká“ a ve skupině 22 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky věkové kategorie starších žáků a věkové kategorie mladších žáků na horším nežli 4. místě se utkají dvoukolově s družstvy umístěnými na horším nežli 4. místě druhé skupiny (8-10 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky utkání z 1. části soutěže.

Systém skupiny 23

1. část:
- 5 družstev věkové kategorie mladších žáků se utká šestikolově každý s každým (24 utkání).

Systém skupiny 24

1. část:
- 6 družstev kategorie mladších žáků se utká čtyřkolově každý s každým (20 utkání).

Systém skupin 25 a 26

1. část:
- 18 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 10 družstev ve skupině 25 - „Středočeská“ a 8 družstev ve skupině 26 - „Jihomoravská-Vysočina“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (21-27 utkání).

Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

1. V soutěži Liga starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2006 a 2007. V soutěži Liga mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2008 a 2009.

2. V utkání soutěže Liga starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2008. V utkání soutěže Liga mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2010.

3. V utkáních mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.

4. V utkání soutěže Liga starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2004 a 2005, a to bez omezení jejich počtu. V utkání soutěže Liga mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2006 a 2007, a to bez omezení jejich počtu.

5. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.

7. Utkání soutěže Liga mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.

8. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).

9. Utkají-li se družstva mající v soutěži Liga starších žáků „B“ a Liga mladších žáků „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje družstvo věkové kategorie mladších žáků, po nich družstvo věkové kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži Liga starších žáků „B“ a Liga mladších žáků „D“ zařazeno právě jedno družstvo příslušné věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání. (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel)

10. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

11. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“, resp. Ligy mladších žáků „C“ a Ligy mladších žáků „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“, resp. Liga mladších žáků „D“.

12. Utkání jsou řízena systémem dvou rozhodčích.

13. Ze soutěže Liga starších žáků „B“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2021,
 • do ELD, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELD neúčastní, resp. do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní.
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně družstva klubu věkové kategorie starších žáků.

Související dokumenty:


Související články:

Návrh struktury žákovských soutěží
Součástí připravovaných změn v mládežnickém hokeji je i návrh struktury žákovských soutěží, vycházející ze zkušeností uplynulých sezón. Jedním z jeho základních cílů je stabilizace struktury soutěží pro delší časové období.
Ukončení neprofesionálních soutěží v ledním hokeji
Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a souvisejícím vládním opatřením včetně zákazu amatérských soutěží a sportování na zimních stadiónech rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král z pověření výkonného výboru Českého hokeje o ukončení neprofesionálních soutěží v sezoně 2020/21.
Dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále
Přečtěte si děkovný dopis prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále, který je adresován všem majitelům klubů, hráčům, partnerům a fanouškům.
Důležité! Pravidla pro konání zápasů a soutěží
Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová zveřejnila metodický pokyn, upravující pravidla pro testování sportovců a související karanténní opatření.
Nová pravidla pro pořádání hromadných akcí
Ministerstvo zdravotnictví upravilo s účinností od 18. září 2020 18:00 hodin pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí. Český hokej pro přehlednost vybral z ministerského webu ty nejdůležitější dokumenty pro kluby v rámci pořádání hokejových zápasů.