Liga starších žáků „B“ 2007-2008 (2021/2022)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(řídící pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 211 158 060
Soutěže řídí Český hokej

Systém Skupin 7-9

1. část:

- 19 družstev věkové kategorie starších žáků a 19 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 7 družstev věkové kategorie starších žáků/7 družstev věkové kategorie mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „7/7“) ve skupině 7 - „Karlovarská“, 6/6 ve skupině 8 - „Ústecká I “, 6/6 ve skupině 9 - „Ústecká II“ družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10-12 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 7 - „Karlovarská“, ve skupině 8 - „Ústecká I“ a ve skupině 9 - „Ústecká II“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků, přičemž postoupit do této části soutěže nemůže klub, který má zařazené družstvo pouze v soutěži Liga starších žáků „B“) na 1. - 2. místě a dvě družstva, které z družstev umístěných po 1. části ve skupinách 7 - „Karlovarská“, 8 - „Ústecká I“ a 9 - „Ústecká II“ na 3. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, se utkají tříkolově každý s každým (21 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se ve skupinách utkají dvoukolově (20 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Systém Skupiny 10-12

1. část:

- 18 družstev věkové kategorie starších žáků a 18 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 6/6 ve skupině 10 - „Plzeňská“, 6/6 ve skupině – „11 – Jihočeská I“ a 6/6 ve skupině „Jihočeská II“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 10 - „Plzeňská“, ve skupině 11 - „Jihočeská I“ a ve skupině 12 - „Jihočeská II“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) na 1. - 2. místě a dvě družstva, které z družstev umístěných po 1. části ve skupinách 10 - „Plzeňská“, 11 - „Jihočeská I“ a 12 - „Jihočeská II“ na 3. místě, dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, se utkají tříkolově každý s každým (21 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Systém Skupiny 22-24

1. část:

- 17 družstev věkové kategorie starších žáků a 17 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 5/6 ve skupině 22 - „Jihomoravská I“, 7/6 ve skupině – „23 – Jihomoravská II“, 5/5 ve skupině 24 - „Zlínská“; družstva se ve skupinách 22 - „Jihomoravská I“ a 24 - „Zlínská“ utkají tříkolově každý s každým (12-15 utkání), družstva ve skupině 23 - „Jihomoravská II“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10-12 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 22 - „Jihomoravská I“, ve skupině 23 - „Jihomoravská II“, ve skupině 24 - „Zlínská“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků, přičemž postoupit do této části soutěže nemůže klub, který má zařazené družstvo pouze v soutěži Liga starších žáků „B“) na 1. - 2. místě a dvě družstva, které z družstev umístěných po 1. části ve skupinách 22 - „Jihomoravská I“, 23 - „Jihomoravská II“ a 24 - „Zlínská“ na 3. místě, dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, se utkají tříkolově každý s každým (21 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (16 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Systém Skupin 13-16

1. část:

- 30 družstev věkové kategorie starších žáků a 33 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 7/7 ve skupině 13 - „Liberecká“, 7/8 ve skupině 14 - „Královéhradecká I“, 7/8 ve skupině 15 - „Královéhradecká II“ a 9/10 ve skupině 16 - „Pardubická“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12-18 utkání)

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 13 - „Liberecká“, ve skupině 14 - „Královéhradecká I“, ve skupině 15 - „Královéhradecká II“ a ve skupině 16 – „Pardubická“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) na 1. - 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do skupin po minimálně 7 družstvech a maximálně 8 družstvech se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část

 • a) o konečné 1. - 4. místo:
  - družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbové“ na 1. - 4. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.
 • b) o konečné 5. - 8. místo:
  - družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbové“ na 5. - 8. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají.

Systém skupin 17-20

1. část:

- 24 družstev věkové kategorie starších žáků a 26 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6/7 ve skupině 17 - „Středočeská I“, 6/7 ve skupině 18 - „Středočeská II“, 6/6 ve skupině 19 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 20 - „Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10-12 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupinách 17 - „Středočeská I“, 18 - „Středočeská II“, 19 - „Středočeská III“ a 20 - „Středočeská IV“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) na 1. - 3. místě se utkají dvoukolově každý s každým (22 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části ze skupin 17 - „Středočeská I“, 18 - „Středočeská II“, 19 - „Středočeská III“ a 20 - „Středočeská IV“ do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají dvoukolově s družstvy z ostatních tří skupin nepostupujícími z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ (16-20 utkání) s tím, že v této části soutěže se družstvům započítávají výsledky dosažené v utkáních hraných v 1. části soutěže proti družstvům, která na základě konečného umístění v 1. části soutěže též nepostoupila do části 2a) - „Nadstavbová“.

Systém skupiny 21

1. část:

- 12 družstev věkové kategorie starších žáků a 12 družstev věkové kategorie mladších žáků se utká dvoukolově každý s každým (22 utkání).

2. část:

 • a) o konečné 1. - 6. místo:
  - družstva umístěná po 1. části na 1. - 6. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se nezapočítávají výsledky utkání z 1. části soutěže.
 • b) o konečné 7. - 12. místo:
  - družstva umístěná po 1. části na 7. - 12. místě (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků) se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se nezapočítávají výsledky utkání z 1. části soutěže.

Systém skupin 25-26

1. část:

- 20 družstev věkové kategorie starších žáků a 20 družstev věkové kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 10/10 ve skupině 25 - „Olomoucká“ a 10/10 ve skupině 26 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).

2. část

 • a) nadstavbová:
  - družstva umístěná po 1. části ve skupině 25 - „Olomoucká“ a ve skupině 26 - „Moravskoslezská“ (na základě konečného pořadí dosaženého družstvy hrajícími ve věkové kategorii starších žáků, přičemž postoupit do této části soutěže nemůže klub, který má zařazené družstvo pouze v soutěži Liga starších žáků „B“) na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
 • b) o umístění:
  - družstva nepostupující z 1. části ze skupiny 25 - „Olomoucká“ do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání), a družstva nepostupující z 1. části ze skupiny 26 - „Moravskoslezská“ do části 2a) - „Nadstavbová“ se utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

Systém skupiny 27

1. část:

- 6 družstev věkové kategorie mladších žáků se utká šestikolově každý s každým (30 utkání).

Systém skupiny 28

1. část:

- 7 družstev kategorie mladších žáků se utká pětikolově každý s každým (30 utkání).

Systém skupiny 29

1. část:

- 12 družstev věkové kategorie mladších žáků se utká tříkolově každý s každým (33 utkání). Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ. Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude při určení konečného pořadí družstev postupováno obdobně podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

1. V soutěži Liga starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2007 a 2008. V soutěži Liga mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2009 a 2010.

2. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

 • a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
 • b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole
  (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ).

3. V utkání soutěže Liga starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009. V utkání soutěže Liga mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2011.

4. V utkáních mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.

5. V utkání soutěže Liga starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu. V utkání soutěže Liga mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.

6. V utkáních mohou v souladu s čl. 320 odst. 2. SDŘ za družstvo nastoupit se souhlasem hlavního trenéra družstva soupeře (rozumí se soupeř v příslušném utkání) maximálně 3 hráči družstva soupeře, přičemž v takovém případě budou tito hráči v průběhu příslušného utkání oprávněni hrát pouze za družstvo, za které jim byl ve smyslu tohoto odstavce umožněn start hlavním trenérem družstva soupeře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčena ustanovení odst. 2. – 5. těchto technických norem.

7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

8. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 121 ze dne 4. 8. 2021 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

9. Utkání soutěže Liga mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.

10. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 1.10. Pravidel).

11. Utkají-li se družstva mající v soutěži Liga starších žáků „B“ a Liga mladších žáků „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje družstvo věkové kategorie mladších žáků, po nich družstvo věkové kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži Liga starších žáků „B“ a Liga mladších žáků „D“ zařazeno právě jedno družstvo příslušné věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání. (výjimka z čl. 1.10. Pravidel)

12. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

13. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží Ligy starších žáků „A“ a Ligy starších žáků „B“, resp. Ligy mladších žáků „C“ a Ligy mladších žáků „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži Liga starších žáků „B“, resp. Liga mladších žáků „D“.

14. Ze soutěže Liga starších žáků „B“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2022,
 • do ELD, pokud se mateřský klub hráče soutěže ELD neúčastní, resp. do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní.
 • není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže LD 5 jiným hráčům družstva klubu z ELD a současně družstva klubu věkové kategorie starších žáků.

Související dokumenty:


Související články:

Na střeše Galerie Harfa vyvrcholí Mini Winter Cup
Na otevřených zimních stadiónech v Bruntále, Dobříši, Povrlech a Žamberku proběhly v závěru prosince 2021 za účasti dvaatřiceti družstev základní kola „Mini Winter Cupu – Memoriálu Tamira Wintersteina“.
Mini Winter Cup zná 8 týmů postupujících do pražského finále
Český hokej v této sezoně poprvé pořádá sérii turnajů pro hráčů ročníků 2011 turnaj s názvem „Mini Winter Cup – Memoriál Tamira Wintersteina“. Základní část akce se rozjela na konci roku 2021 v Bruntále, Povrlech, Dobříši a Žamberku. 8 postupujících týmů si to rozdá o celkové vítězství v lednu v rámci pražského finálového turnaje.
Vedení Českého hokeje připravuje hokejové fórum Kabina
Vedení Českého hokeje uspořádá v úterý 7. září 2021 pro zástupce hokejového hnutí dříve avizované diskuzní online fórum Kabina k tématům mládežnického hokeje. Celodenní akce zmapuje mimo jiné přípravu soutěží a projektů pro sezónu 2021/22.