Regionální liga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(odpovědný pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Krajské VV
Ze soutěže se postupuje do: Liga dorostu

1. část:

- 90 družstev rozděleno územně do 14 skupin; 6 družstev ve skupině „1“, 7 družstev ve skupině „2“, 6 družstev ve skupině „3“, 7 družstev ve skupině „4“, 6 družstev ve skupině „5“, 7 družstev ve skupině „6“, 6 družstev ve skupině „7“, 7 družstev ve skupině „8“, 6 družstev ve skupině „9“, 7 družstev ve skupině „10“, 6 družstev ve skupině „11“, 6 družstev ve skupině „12“, 6 družstev ve skupině „13“ a 7 družstev ve skupině „14“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým, dále se družstva ze skupiny „1“ utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „2“, družstva ze skupiny „3“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „4“, družstva ze skupiny „5“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „6“, družstva ze skupiny „7“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „8“, družstva ze skupiny „9“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „10“, družstva ze skupiny „11“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „12“ a družstva ze skupiny „13“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „14“ (21-24 utkání).

2. část
a) - Nadstavbová:

- skupiny „15“, „16“, „17“ a „18“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. místě a deset družstev, která z družstev umístěných po 1. části v jednotlivých skupinách na 2. místě dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí (umístění družstva klubu ES Weißwasser po 1. části se pro tyto účely nezohledňuje), rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 6 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O umístění:

- družstva nepostupující z 1. části do části 2a) - „Nadstavbová“ rozdělená na základě územního principu do skupin po minimálně 4 družstvech a maximálně 8 družstvech se ve skupinách, jichž se budou účastnit právě 4, resp. 5, resp. 6 družstev, utkají dvoukolově každý s každým (6-10 utkání), ve skupinách, jichž se bude účastnit právě 7, resp. 8, družstev, jednokolově každý s každým (6-7 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část - O postup do ligy dorostu:

- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 1. místě se utkají dvoukolově každý skaždým (6 utkání) stím, že v této části soutěže se výsledky z předcházejících částí soutěže nezapočítávají.

Družstvo, které se po této části soutěže umístí na konečném 1. místě, získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži liga dorostu pro sezónu 2024-2025.

Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbová“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku.

Utkání 3. části - „O postup do ligy dorostu“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
 4. V utkáních 3. části - „O postup do ligy dorostu“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže regionální liga dorostu celkem minimálně 10 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže regionální liga dorostu v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži regionální liga dorostu a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se regionální ligy dorostu nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se vpředcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v regionální lize dorostu a utkání za družstvo Klubu v regionální lize dorostu, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
 5. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči mající registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 7. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, přičemž:
  • - součet počtu hráčů ročníku narození 2008 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže liga dorostu a hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže extraliga 9. tříd nesmí být v příslušném utkání vyšší nežli 5, a
  • - počet hráčů ročníku narození 2009 majících schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do Klubu ze soutěže liga 9. tříd, není pro příslušné utkání omezen.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající Klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
 8. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 9. Podmínky účasti družstva klubu ES Weißwasser upravuje vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je družstvo klubu ES Weißwasser uvedeno na prvním místě, se koná na zimním stadionu ve Weißwasseru s tím, že klub ES Weißwasser je povinen uhradit hostujícímu Klubu náhradu cestovného ve výši 2 € / km za cestu do místa konání utkání a zpět. V případě jakýchkoliv pochybností se stanovuje, že ujetá vzdálenost bude stanovena dle nejkratší trasy od místa zimního stadionu hostujícího Klubu do místa zimního stadionu ve Weißwasseru, se sídlem Prof.-Wagenfeld-Ring 6C, 02943 Weißwasser/Oberlausitz, Bundesrepublik Deutschland. Vpřípadě, že hostující Klub neudělí souhlas ke konání utkání mimo Českou republiku dle čl. 308 SDŘ, koná se příslušné utkání na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva Klubu, které je v příslušném utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že klub ES Weißwasser je povinen takovému Klubu uhradit 50% prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pořádáním takového utkání vyjma odměn rozhodčím a pomocným rozhodčím (konkrétně tedy pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu atd.) na Klubem vystavenou fakturu.
 10. Družstvo klubu ES Weißwasser se zúčastní 1. části a části 2b) - „O umístění“.
 11. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 12. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 13. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 14. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 15. Ze soutěže regionální liga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:
 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga juniorů neúčastní, resp. do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, resp. do extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
21.10.2023 13:30 1. B3001 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Sp. Velká Bíteš 17:0 »
24.09.2023 10:15 1. B3002 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 5:2 »
24.09.2023 10:00 1. B3003 HC Žihadla Moravské Budějovice HCM Warriors Brno 3:8 »
22.09.2023 18:00 1. B3004 HC Boskovice MBK Vyškov 3:6 »
24.09.2023 10:15 1. B3005 HC Blansko SK Prostějov 1913 0:0 »
23.09.2023 10:40 1. B3006 SHKM Hodonín HC Scorpions Brno 7:1 »
22.10.2023 16:00 2. B3007 HC Sp. Velká Bíteš HCM Warriors Brno 0:13 »
28.09.2023 13:15 2. B3008 HC Žihadla Moravské Budějovice SKLH Žďár n. Sázavou 6:7 »
28.09.2023 14:15 2. B3009 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HHK Velké Meziříčí 2:4 »
28.09.2023 13:45 2. B3010 MBK Vyškov HC Scorpions Brno 5:2 »
28.09.2023 14:15 2. B3011 SK Prostějov 1913 SHKM Hodonín 6:1 »
28.09.2023 10:00 2. B3012 HC Boskovice HC Blansko 0:0 »
30.09.2023 09:00 3. B3013 HHK Velké Meziříčí HC Sp. Velká Bíteš 12:0 »
30.09.2023 10:00 3. B3014 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:1 »
30.09.2023 16:25 3. B3015 HCM Warriors Brno SKLH Žďár n. Sázavou 5:2 »
01.10.2023 10:15 3. B3016 HC Blansko MBK Vyškov 0:0 »
30.09.2023 10:40 3. B3017 SHKM Hodonín HC Boskovice 9:1 »
30.09.2023 12:15 3. B3018 HC Scorpions Brno SK Prostějov 1913 1:5 »
07.10.2023 16:00 4. B3019 HC Sp. Velká Bíteš SKLH Žďár n. Sázavou 0:14 »
07.10.2023 16:00 4. B30203 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HCM Warriors Brno 3:5 »
08.10.2023 15:00 4. B3021 HHK Velké Meziříčí HC Žihadla Moravské Budějovice 3:2 »
07.10.2023 10:30 4. B3022 MBK Vyškov SK Prostějov 1913 3:8 »
06.10.2023 19:15 4. B3023 HC Boskovice HC Scorpions Brno 0:6 »
07.10.2023 10:00 4. B3024 HC Blansko SHKM Hodonín 0:0 »
15.10.2023 11:45 5. B3025 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. MBK Vyškov 6:2 »
14.10.2023 11:00 5. B3026 HHK Velké Meziříčí SK Prostějov 1913 2:6 »
15.10.2023 11:55 5. B3027 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Scorpions Brno 2:7 »
15.10.2023 14:25 5. B3028 HCM Warriors Brno SHKM Hodonín 5:0 »
14.10.2023 10:00 5. B3029 SKLH Žďár n. Sázavou HC Blansko 0:0 »
15.10.2023 16:00 5. B3030 HC Sp. Velká Bíteš HC Boskovice 0:5 »
21.10.2023 10:30 6. B3031 MBK Vyškov HHK Velké Meziříčí 7:3 »
21.10.2023 10:00 6. B3032 HC Blansko HC Sp. Velká Bíteš 0:0 »
22.10.2023 10:40 6. B3033 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 7:3 »
21.10.2023 16:30 6. B3034 HC Scorpions Brno HCM Warriors Brno 6:7 »
22.10.2023 14:00 6. B3035 SK Prostějov 1913 HC Žihadla Moravské Budějovice 3:1 »
20.10.2023 19:00 6. B3036 HC Boskovice HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 1:5 »
28.10.2023 17:40 7. B3037 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Sp. Velká Bíteš 11:0 »
28.10.2023 14:10 7. B3038 HCM Warriors Brno HHK Velké Meziříčí 6:3 »
29.10.2023 10:15 7. B3039 SKLH Žďár n. Sázavou HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 3:1 »
28.10.2023 10:40 7. B3040 SHKM Hodonín MBK Vyškov 5:3 »
28.10.2023 12:15 7. B3041 HC Scorpions Brno HC Blansko 0:0 »
30.10.2023 18:00 7. B3042 SK Prostějov 1913 HC Boskovice 12:2 »
04.11.2023 13:40 8. B3043 HC Žihadla Moravské Budějovice MBK Vyškov 5:3 »
04.11.2023 10:00 8. B3044 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Blansko 0:0 »
04.11.2023 13:40 8. B3045 HCM Warriors Brno SK Prostějov 1913 6:3 »
04.11.2023 10:15 8. B3046 SKLH Žďár n. Sázavou HC Scorpions Brno 0:6 »
05.11.2023 16:00 8. B3047 HC Sp. Velká Bíteš SHKM Hodonín 0:17 »
03.11.2023 20:00 8. B3048 HHK Velké Meziříčí HC Boskovice 10:3 »
12.11.2023 16:00 9. B3049 HC Sp. Velká Bíteš HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 1:13 »
11.11.2023 16:15 9. B3050 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 1:6 »
11.11.2023 16:25 9. B3051 HCM Warriors Brno HC Žihadla Moravské Budějovice 11:3 »
11.11.2023 11:30 9. B3052 MBK Vyškov HC Boskovice 7:4 »
11.11.2023 10:00 9. B3053 SK Prostějov 1913 HC Blansko 0:0 »
11.11.2023 12:10 9. B3054 HC Scorpions Brno SHKM Hodonín 5:4 sn »
17.11.2023 10:10 10. B3055 HCM Warriors Brno HC Sp. Velká Bíteš 17:0 »
09.12.2023 15:45 10. B3056 SKLH Žďár n. Sázavou HC Žihadla Moravské Budějovice 8:0 »
17.11.2023 12:00 10. B3057 HHK Velké Meziříčí HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 1:5 »
17.11.2023 14:40 10. B3058 HC Scorpions Brno MBK Vyškov 11:3 »
17.11.2023 15:25 10. B3059 SHKM Hodonín SK Prostějov 1913 2:3 »
17.11.2023 10:00 10. B3060 HC Blansko HC Boskovice 0:0 »
18.11.2023 11:30 11. B3061 MBK Vyškov HCM Warriors Brno 3:9 »
18.11.2023 10:40 11. B3062 SHKM Hodonín HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 5:3 »
18.11.2023 12:25 11. B3063 HC Scorpions Brno HC Sp. Velká Bíteš 18:1 »
19.11.2023 14:45 11. B3064 SK Prostějov 1913 SKLH Žďár n. Sázavou 2:4 »
18.11.2023 10:00 11. B3065 HC Boskovice HC Žihadla Moravské Budějovice 2:7 »
18.11.2023 10:00 11. B3066 HC Blansko HHK Velké Meziříčí 0:0 »
25.11.2023 16:30 12. B3067 HC Sp. Velká Bíteš HHK Velké Meziříčí 2:7 »
26.11.2023 14:00 12. B3068 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Žihadla Moravské Budějovice 0:2 »
25.11.2023 15:45 12. B3069 SKLH Žďár n. Sázavou HCM Warriors Brno 3:10 »
25.11.2023 10:00 12. B3070 MBK Vyškov HC Blansko 0:0 »
21.12.2023 17:00 12. B3071 HC Boskovice SHKM Hodonín 2:7 »
26.11.2023 13:45 12. B3072 SK Prostějov 1913 HC Scorpions Brno 3:2 sn »
03.12.2023 15:15 13. B3073 SKLH Žďár n. Sázavou HC Sp. Velká Bíteš 19:0 »
28.01.2024 09:55 13. B3074 HCM Warriors Brno HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 5:3 »
02.12.2023 12:40 13. B3075 HC Žihadla Moravské Budějovice HHK Velké Meziříčí 3:1 »
02.12.2023 10:45 13. B3076 SK Prostějov 1913 MBK Vyškov 6:1 »
02.12.2023 14:30 13. B3077 HC Scorpions Brno HC Boskovice 11:4 »
02.12.2023 10:00 13. B3078 SHKM Hodonín HC Blansko 0:0 »
10.12.2023 10:15 14. B3079 SKLH Žďár n. Sázavou MBK Vyškov 7:3 »
10.12.2023 14:15 14. B3080 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Scorpions Brno 1:6 »
10.12.2023 16:00 14. B3081 HC Sp. Velká Bíteš SK Prostějov 1913 0:21 »
09.12.2023 17:00 14. B3082 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 1:7 »
06.01.2024 13:40 14. B3083 HCM Warriors Brno HC Boskovice 15:1 »
09.12.2023 10:00 14. B3084 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Blansko 0:0 »
16.12.2023 12:30 15. B3085 MBK Vyškov HC Sp. Velká Bíteš 13:4 »
30.01.2024 18:15 15. B3086 HC Boskovice SKLH Žďár n. Sázavou 4:12 »
16.12.2023 10:00 15. B3087 HC Blansko HCM Warriors Brno 0:0 »
16.12.2023 13:10 15. B3088 SHKM Hodonín HC Žihadla Moravské Budějovice 8:1 »
08.12.2023 15:50 15. B3089 HC Scorpions Brno HHK Velké Meziříčí 10:3 »
16.12.2023 16:00 15. B3090 SK Prostějov 1913 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 2:1 »
07.01.2024 16:00 16. B3091 HC Sp. Velká Bíteš HC Žihadla Moravské Budějovice 2:10 »
07.01.2024 11:45 16. B3092 HHK Velké Meziříčí HCM Warriors Brno 2:20 »
07.01.2024 11:45 16. B3093 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. SKLH Žďár n. Sázavou 2:4 »
06.01.2024 10:30 16. B3094 MBK Vyškov SHKM Hodonín 3:8 »
06.01.2024 10:00 16. B3095 HC Blansko HC Scorpions Brno 0:0 »
05.01.2024 19:00 16. B3096 HC Boskovice SK Prostějov 1913 1:19 »
14.01.2024 11:45 17. B3097 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Sp. Velká Bíteš 14:0 »
13.01.2024 11:00 17. B3098 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 2:1 »
14.01.2024 14:10 17. B3099 HC Žihadla Moravské Budějovice HCM Warriors Brno 1:6 »
12.01.2024 19:00 17. B3100 HC Boskovice MBK Vyškov 3:14 »
13.01.2024 10:00 17. B3101 HC Blansko SK Prostějov 1913 0:0 »
13.01.2024 10:40 17. B3102 SHKM Hodonín HC Scorpions Brno 7:3 »
20.01.2024 16:30 18. B3103 HC Sp. Velká Bíteš HCM Warriors Brno 0:14 »
20.01.2024 11:30 18. B3104 SKLH Žďár n. Sázavou HC Žihadla Moravské Budějovice 7:6 »
19.01.2024 18:15 18. B3105 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HHK Velké Meziříčí 5:0 »
20.01.2024 11:45 18. B3106 MBK Vyškov HC Scorpions Brno 7:3 »
20.01.2024 15:30 18. B3107 SK Prostějov 1913 SHKM Hodonín 4:0 »
20.01.2024 10:00 18. B3108 HC Boskovice HC Blansko 0:0 »
28.01.2024 10:15 19. B3109 HHK Velké Meziříčí HC Sp. Velká Bíteš 11:1 »
27.01.2024 13:40 19. B3110 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 3:4 p »
27.01.2024 09:00 19. B3111 HCM Warriors Brno SKLH Žďár n. Sázavou 5:2 »
27.01.2024 10:00 19. B3112 HC Blansko MBK Vyškov 0:0 »
27.01.2024 10:40 19. B3113 SHKM Hodonín HC Boskovice 8:6 »
27.01.2024 12:10 19. B3114 HC Scorpions Brno SK Prostějov 1913 5:3 »
03.02.2024 16:15 20. B3115 HC Sp. Velká Bíteš SKLH Žďár n. Sázavou 0:11 »
02.02.2024 18:15 20. B3116 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HCM Warriors Brno 2:6 »
03.02.2024 12:00 20. B3117 HHK Velké Meziříčí HC Žihadla Moravské Budějovice 1:4 »
03.02.2024 10:00 20. B3118 MBK Vyškov SK Prostějov 1913 3:9 »
23.01.2024 18:00 20. B3119 HC Boskovice HC Scorpions Brno 4:5 sn »
03.02.2024 10:00 20. B3120 HC Blansko SHKM Hodonín 0:0 »
11.02.2024 12:10 21. B3121 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Sp. Velká Bíteš 9:1 »
10.02.2024 11:40 21. B3122 HCM Warriors Brno HHK Velké Meziříčí 15:3 »
10.02.2024 14:30 21. B3123 SKLH Žďár n. Sázavou HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 3:1 »
10.02.2024 15:10 21. B3124 SHKM Hodonín MBK Vyškov 5:3 »
10.02.2024 10:00 21. B3125 HC Scorpions Brno HC Blansko 0:0 »
29.01.2024 18:00 21. B3126 SK Prostějov 1913 HC Boskovice 15:1 »
17.02.2024 14:25 1 B3131 HC Scorpions Brno HC Sp. Velká Bíteš 23:1 »
16.02.2024 19:00 1 B3132 HC Boskovice HC Žihadla Moravské Budějovice 4:8 »
18.02.2024 10:30 1 B3133 HHK Velké Meziříčí MBK Vyškov 4:8 »
25.02.2024 14:00 2 B3134 HC Žihadla Moravské Budějovice HHK Velké Meziříčí 6:2 »
25.02.2024 16:30 2 B3135 HC Sp. Velká Bíteš HC Boskovice 6:7 »
22.02.2024 18:30 2 B3136 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Scorpions Brno 1:3 »
01.03.2024 18:00 3 B3137 HC Boskovice HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:8 »
22.03.2024 18:45 3 B3138 HHK Velké Meziříčí HC Sp. Velká Bíteš 0:0 »
23.03.2024 10:00 3 B3139 MBK Vyškov HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 »
03.03.2024 16:15 4 B3140 HC Sp. Velká Bíteš MBK Vyškov 0:0 »
03.03.2024 11:45 4 B3141 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HHK Velké Meziříčí 0:0 »
07.03.2024 18:15 4 B3142 HC Scorpions Brno HC Boskovice 0:0 »
09.03.2024 09:00 5 B3143 HHK Velké Meziříčí HC Scorpions Brno 0:0 »
10.03.2024 12:45 5 B3144 MBK Vyškov HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:0 »
09.03.2024 15:00 5 B3145 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Sp. Velká Bíteš 0:0 »
16.03.2024 11:45 6 B3146 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. HC Žihadla Moravské Budějovice 0:0 »
16.03.2024 09:00 6 B3147 HC Scorpions Brno MBK Vyškov 0:0 »
14.03.2024 18:15 6 B3148 HC Boskovice HHK Velké Meziříčí 0:0 »
23.03.2024 09:00 7 B3149 MBK Vyškov HC Boskovice 0:0 »
24.03.2024 12:00 7 B3150 HC Žihadla Moravské Budějovice HC Scorpions Brno 0:0 »
24.03.2024 16:00 7 B3151 HC Sp. Velká Bíteš HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:0 »
16.02.2024 19:00 1 C3001 HC Poděbrady Loko. Česká Třebová 10:3 »
16.02.2024 18:30 1 C3002 SC Kolín SKLH Žďár n. Sázavou 13:1 »
16.02.2024 17:40 1 C3003 HC Tábor HC Střelci Jindřichův Hradec 3:4 »
18.02.2024 10:30 2 C3004 Loko. Česká Třebová HC Střelci Jindřichův Hradec 8:5 »
18.02.2024 12:45 2 C3005 SKLH Žďár n. Sázavou HC Tábor 1:7 »
18.02.2024 13:25 2 C3006 HC Poděbrady SC Kolín 2:1 »
23.02.2024 18:30 3 C3007 SC Kolín Loko. Česká Třebová 12:1 »
23.02.2024 15:55 3 C3008 HC Tábor HC Poděbrady 2:5 »
23.02.2024 17:55 3 C3009 HC Střelci Jindřichův Hradec SKLH Žďár n. Sázavou 8:3 »
25.02.2024 10:30 4 C3010 Loko. Česká Třebová SKLH Žďár n. Sázavou 3:1 »
25.02.2024 13:55 4 C3011 HC Poděbrady HC Střelci Jindřichův Hradec 6:0 »
25.02.2024 14:30 4 C3012 SC Kolín HC Tábor 12:3 »
01.03.2024 18:25 5 C3013 HC Tábor Loko. Česká Třebová 4:6 »
01.03.2024 17:55 5 C3014 HC Střelci Jindřichův Hradec SC Kolín 2:3 sn »
01.03.2024 19:45 5 C3015 SKLH Žďár n. Sázavou HC Poděbrady 0:0 »
03.03.2024 10:30 6 C3016 Loko. Česká Třebová HC Poděbrady 0:0 »
03.03.2024 11:30 6 C3017 SKLH Žďár n. Sázavou SC Kolín 0:0 »
03.03.2024 14:10 6 C3018 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Tábor 0:0 »
08.03.2024 17:55 7 C3019 HC Střelci Jindřichův Hradec Loko. Česká Třebová 0:0 »
08.03.2024 15:55 7 C3020 HC Tábor SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 »
08.03.2024 18:30 7 C3021 SC Kolín HC Poděbrady 0:0 »
10.03.2024 16:45 8 C3022 Loko. Česká Třebová SC Kolín 0:0 »
10.03.2024 14:20 8 C3023 HC Poděbrady HC Tábor 0:0 »
10.03.2024 12:00 8 C3024 SKLH Žďár n. Sázavou HC Střelci Jindřichův Hradec 0:0 »
15.03.2024 15:00 9 C3025 SKLH Žďár n. Sázavou Loko. Česká Třebová 0:0 »
15.03.2024 17:55 9 C3026 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Poděbrady 0:0 »
15.03.2024 18:25 9 C3027 HC Tábor SC Kolín 0:0 »
17.03.2024 16:45 10 C3028 Loko. Česká Třebová HC Tábor 0:0 »
17.03.2024 14:00 10 C3029 SC Kolín HC Střelci Jindřichův Hradec 0:0 »
17.03.2024 12:00 10 C3030 HC Poděbrady SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 »
23.09.2023 13:00 1. E3001 HC Chotěboř Slovan Morav.Třebová 0:5 »
23.09.2023 09:00 1. E3002 HC Litomyšl HC Spartak Choceň 1:12 »
23.09.2023 17:00 1. E3003 HC Hlinsko Loko. Česká Třebová 0:5 »
22.09.2023 19:50 2. E3004 HC Opočno SK Třebechovice p.O. 1:5 »
24.09.2023 17:00 2. E3005 HC Wikov Hronov HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 13:4 »
24.09.2023 10:00 2. E3006 HC Náchod Sp.Nové Město n.Met. 6:3 »
24.09.2023 16:45 2. E3007 HC Spartak Choceň HC Hlinsko 3:1 »
24.09.2023 09:00 2. E3008 Slovan Morav.Třebová HC Litomyšl 6:5 »
24.09.2023 10:15 2. E3009 HC Skuteč HC Chotěboř 0:0 »
30.09.2023 11:00 3. E3010 HC Litomyšl HC Skuteč 0:0 »
30.09.2023 17:00 3. E3011 HC Hlinsko Slovan Morav.Třebová 4:5 sn »
29.09.2023 20:00 3. E3012 Loko. Česká Třebová HC Spartak Choceň 2:4 »
30.09.2023 17:00 3. E3013 SK Třebechovice p.O. Sp.Nové Město n.Met. 4:3 sn »
29.10.2023 11:15 3. E3014 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Náchod 4:6 »
21.10.2023 13:05 3. E3015 HC Opočno HC Wikov Hronov 6:11 »
07.10.2023 11:25 4. E3016 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Slovan Morav.Třebová 1:3 »
07.10.2023 12:00 4. E3017 HC Náchod HC Spartak Choceň 8:3 »
07.10.2023 18:30 4. E3018 Sp.Nové Město n.Met. Loko. Česká Třebová 1:6 »
07.10.2023 11:00 4. E3019 HC Wikov Hronov HC Hlinsko 8:2 »
07.10.2023 10:45 4. E3020 SK Třebechovice p.O. HC Litomyšl 8:1 »
07.10.2023 13:00 4. E3021 HC Opočno HC Chotěboř 14:0 »
08.10.2023 17:00 5. E3022 HC Wikov Hronov SK Třebechovice p.O. 11:1 »
08.10.2023 16:30 5. E3023 HC Náchod HC Opočno 12:2 »
08.10.2023 11:00 5. E3024 Sp.Nové Město n.Met. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 5:2 »
08.10.2023 12:00 5. E3025 Slovan Morav.Třebová Loko. Česká Třebová 2:4 »
08.10.2023 11:30 5. E3026 HC Skuteč HC Hlinsko 0:0 »
08.10.2023 11:15 5. E3027 HC Chotěboř HC Litomyšl 1:6 »
14.10.2023 10:45 6. E3028 SK Třebechovice p.O. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 12:4 »
15.10.2023 10:00 6. E3029 HC Opočno Sp.Nové Město n.Met. 3:6 »
14.10.2023 17:00 6. E3030 HC Wikov Hronov HC Náchod 3:8 »
14.10.2023 17:00 6. E3031 HC Hlinsko HC Chotěboř 8:1 »
14.10.2023 16:45 6. E3032 Loko. Česká Třebová HC Skuteč 0:0 »
14.10.2023 12:00 6. E3033 HC Spartak Choceň Slovan Morav.Třebová 5:6 sn »
21.10.2023 14:00 7. E3034 HC Hlinsko SK Třebechovice p.O. 9:5 »
13.10.2023 20:00 7. E3035 Loko. Česká Třebová HC Wikov Hronov 8:3 »
21.10.2023 12:30 7. E3036 HC Spartak Choceň Sp.Nové Město n.Met. 5:7 »
21.10.2023 16:00 7. E3037 Slovan Morav.Třebová HC Náchod 3:6 »
21.10.2023 13:00 7. E3038 HC Skuteč HC Opočno 0:0 »
21.10.2023 12:00 7. E3039 HC Chotěboř HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:11 »
22.10.2023 16:30 8. E3040 HC Náchod SK Třebechovice p.O. 11:1 »
22.10.2023 10:00 8. E3041 Sp.Nové Město n.Met. HC Wikov Hronov 1:6 »
22.10.2023 16:20 8. E3042 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Opočno 3:5 »
22.10.2023 10:15 8. E3043 HC Skuteč HC Spartak Choceň 0:0 »
22.10.2023 17:00 8. E3044 HC Chotěboř Loko. Česká Třebová 0:11 »
22.10.2023 11:00 8. E3045 HC Litomyšl HC Hlinsko 1:8 »
28.10.2023 11:00 9. E3046 Sp.Nové Město n.Met. Slovan Morav.Třebová 3:4 »
28.10.2023 11:00 9. E3047 HC Wikov Hronov HC Spartak Choceň 5:2 »
27.10.2023 19:30 9. E3048 SK Třebechovice p.O. Loko. Česká Třebová 3:5 »
29.10.2023 15:30 9. E3049 HC Opočno HC Hlinsko 2:3 »
28.10.2023 11:25 9. E3050 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Litomyšl 7:3 »
28.10.2023 15:30 9. E3051 HC Skuteč HC Náchod 0:0 »
08.11.2023 18:00 10. E3052 SK Třebechovice p.O. HC Opočno 3:2 sn »
04.11.2023 11:25 10. E3053 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Wikov Hronov 2:6 »
04.11.2023 16:30 10. E3054 Sp.Nové Město n.Met. HC Náchod 2:4 »
04.11.2023 16:45 10. E3055 Loko. Česká Třebová HC Litomyšl 15:0 »
04.11.2023 12:00 10. E3056 HC Spartak Choceň HC Chotěboř 8:0 »
04.11.2023 15:00 10. E3057 Slovan Morav.Třebová HC Skuteč 0:0 »
17.11.2023 09:30 11. E3058 Sp.Nové Město n.Met. SK Třebechovice p.O. 2:3 »
05.11.2023 16:30 11. E3059 HC Náchod HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 7:2 »
05.11.2023 17:00 11. E3060 HC Wikov Hronov HC Opočno 11:1 »
05.11.2023 16:30 11. E3061 Slovan Morav.Třebová HC Chotěboř 11:1 »
05.11.2023 09:00 11. E3062 HC Spartak Choceň HC Litomyšl 13:2 »
05.11.2023 10:30 11. E3063 Loko. Česká Třebová HC Hlinsko 10:2 »
11.11.2023 11:25 12. E3064 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Skuteč 0:0 »
11.11.2023 13:00 12. E3065 HC Spartak Choceň SK Třebechovice p.O. 4:1 »
11.11.2023 11:30 12. E3066 Slovan Morav.Třebová HC Wikov Hronov 4:6 »
11.11.2023 11:00 12. E3067 HC Litomyšl HC Opočno 2:5 »
11.11.2023 17:00 12. E3068 HC Hlinsko Sp.Nové Město n.Met. 4:2 »
12.11.2023 10:00 12. E3069 HC Náchod HC Chotěboř 11:1 »
18.11.2023 17:00 13. E3070 HC Hlinsko HC Spartak Choceň 1:9 »
18.11.2023 11:00 13. E3071 HC Litomyšl Slovan Morav.Třebová 5:8 »
18.11.2023 12:00 13. E3072 HC Chotěboř HC Skuteč 0:0 »
19.11.2023 10:45 14. E3073 SK Třebechovice p.O. HC Wikov Hronov 1:9 »
19.11.2023 10:00 14. E3074 HC Opočno HC Náchod 2:6 »
14.01.2024 16:25 14. E3075 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Sp.Nové Město n.Met. 3:6 »
19.11.2023 11:30 14. E3076 HC Skuteč HC Litomyšl 0:0 »
19.11.2023 10:00 14. E3077 Slovan Morav.Třebová HC Hlinsko 3:2 sn »
19.11.2023 12:00 14. E3078 HC Spartak Choceň Loko. Česká Třebová 2:6 »
26.11.2023 16:15 15. E3079 SK Třebechovice p.O. Slovan Morav.Třebová 2:6 »
25.11.2023 12:00 15. E3080 Sp.Nové Město n.Met. HC Skuteč 0:0 »
26.11.2023 14:15 15. E3081 HC Wikov Hronov HC Chotěboř 17:0 »
25.11.2023 11:00 15. E3082 HC Litomyšl HC Náchod 1:9 »
25.11.2023 17:00 15. E3083 HC Hlinsko HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 4:5 »
26.11.2023 10:30 15. E3084 Loko. Česká Třebová HC Opočno 9:6 »
02.12.2023 16:45 16. E3085 Loko. Česká Třebová Slovan Morav.Třebová 3:1 »
02.12.2023 17:00 16. E3086 HC Hlinsko HC Skuteč 0:0 »
20.01.2024 16:00 16. E3087 HC Litomyšl HC Chotěboř 5:2 »
03.12.2023 16:25 17. E3088 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU SK Třebechovice p.O. 9:5 »
03.12.2023 11:00 17. E3089 Sp.Nové Město n.Met. HC Opočno 6:5 sn »
03.12.2023 17:00 17. E3090 HC Náchod HC Wikov Hronov 6:5 sn »
03.12.2023 12:00 17. E3091 HC Chotěboř HC Hlinsko 0:7 »
03.12.2023 10:15 17. E3092 HC Skuteč Loko. Česká Třebová 0:0 »
03.12.2023 12:30 17. E3093 Slovan Morav.Třebová HC Spartak Choceň 9:5 »
13.12.2023 18:30 18. E3094 SK Třebechovice p.O. HC Náchod 1:10 »
09.12.2023 11:30 18. E3095 HC Wikov Hronov Sp.Nové Město n.Met. 12:3 »
09.12.2023 09:30 18. E3096 HC Opočno HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 11:6 »
09.12.2023 11:30 18. E3097 HC Spartak Choceň HC Skuteč 0:0 »
09.12.2023 16:45 18. E3098 Loko. Česká Třebová HC Chotěboř 18:1 »
09.12.2023 17:00 18. E3099 HC Hlinsko HC Litomyšl 3:2 »
16.12.2023 11:00 19. E3100 Sp.Nové Město n.Met. HC Litomyšl 1:2 »
16.12.2023 10:15 19. E3101 HC Opočno HC Spartak Choceň 3:0 »
16.12.2023 16:25 19. E3102 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Loko. Česká Třebová 2:9 »
16.12.2023 15:30 19. E3103 HC Skuteč HC Wikov Hronov 0:0 »
16.12.2023 14:00 19. E3104 HC Chotěboř SK Třebechovice p.O. 0:9 »
16.12.2023 11:00 19. E3105 HC Náchod HC Hlinsko 9:2 »
17.12.2023 13:30 20. E3106 HC Opočno SK Třebechovice p.O. 3:5 »
10.12.2023 17:00 20. E3107 HC Wikov Hronov HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 8:3 »
17.12.2023 10:00 20. E3108 HC Náchod Sp.Nové Město n.Met. 6:2 »
17.12.2023 11:00 20. E3109 HC Litomyšl Loko. Česká Třebová 3:4 »
17.12.2023 15:45 20. E3110 HC Chotěboř HC Spartak Choceň 0:6 »
17.12.2023 12:00 20. E3111 HC Skuteč Slovan Morav.Třebová 0:0 »
07.01.2024 09:00 21. E3112 SK Třebechovice p.O. Sp.Nové Město n.Met. 4:2 »
06.01.2024 11:25 21. E3113 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Náchod 4:11 »
07.01.2024 10:30 21. E3114 HC Opočno HC Wikov Hronov 1:11 »
06.01.2024 13:00 21. E3115 HC Chotěboř Slovan Morav.Třebová 3:4 »
07.01.2024 11:00 21. E3116 HC Litomyšl HC Spartak Choceň 3:6 »
06.01.2024 17:00 21. E3117 HC Hlinsko Loko. Česká Třebová 5:6 sn »
13.01.2024 10:30 22. E3118 HC Litomyšl HC Wikov Hronov 2:11 »
02.02.2024 15:15 22. E3119 HC Chotěboř Sp.Nové Město n.Met. 3:9 »
14.01.2024 10:30 22. E3120 Loko. Česká Třebová HC Náchod 2:8 »
13.01.2024 15:30 22. E3121 HC Spartak Choceň HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 3:5 »
13.01.2024 16:15 22. E3122 Slovan Morav.Třebová HC Opočno 3:2 »
14.01.2024 10:30 22. E3123 SK Třebechovice p.O. HC Skuteč 0:0 »
14.01.2024 11:45 23. E3124 HC Spartak Choceň HC Hlinsko 4:3 sn »
14.01.2024 16:30 23. E3125 Slovan Morav.Třebová HC Litomyšl 6:5 sn »
14.01.2024 12:00 23. E3126 HC Skuteč HC Chotěboř 0:0 »
20.01.2024 11:30 24. E3127 HC Wikov Hronov SK Třebechovice p.O. 3:1 »
21.01.2024 10:00 24. E3128 HC Náchod HC Opočno 6:1 »
20.01.2024 11:15 24. E3129 Sp.Nové Město n.Met. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 3:2 sn »
20.01.2024 11:00 24. E3130 HC Litomyšl HC Skuteč 0:0 »
20.01.2024 17:00 24. E3131 HC Hlinsko Slovan Morav.Třebová 6:4 »
01.02.2024 19:30 24. E3132 Loko. Česká Třebová HC Spartak Choceň 4:1 »
11.02.2024 11:00 25. E3133 Slovan Morav.Třebová Loko. Česká Třebová 5:7 »
27.01.2024 15:30 25. E3134 HC Skuteč HC Hlinsko 0:0 »
27.01.2024 13:00 25. E3135 HC Chotěboř HC Litomyšl 5:6 »
28.01.2024 09:00 26. E3136 SK Třebechovice p.O. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 6:8 »
28.01.2024 10:00 26. E3137 HC Opočno Sp.Nové Město n.Met. 2:3 »
27.01.2024 10:30 26. E3138 HC Wikov Hronov HC Náchod 5:3 »
10.02.2024 17:00 26. E3139 HC Hlinsko HC Chotěboř 6:1 »
07.01.2024 10:30 26. E3140 Loko. Česká Třebová HC Skuteč 0:0 »
28.01.2024 12:00 26. E3141 HC Spartak Choceň Slovan Morav.Třebová 10:0 »
03.02.2024 15:30 27. E3142 HC Skuteč HC Spartak Choceň 0:0 »
04.02.2024 13:00 27. E3143 HC Chotěboř Loko. Česká Třebová 3:9 »
04.02.2024 11:00 27. E3144 HC Litomyšl HC Hlinsko 5:10 »
10.02.2024 09:00 28. E3145 HC Náchod SK Třebechovice p.O. 8:2 »
10.02.2024 11:15 28. E3146 Sp.Nové Město n.Met. HC Wikov Hronov 2:6 »
11.02.2024 16:25 28. E3147 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Opočno 8:3 »
10.02.2024 16:45 28. E3148 Loko. Česká Třebová HC Litomyšl 8:3 »
11.02.2024 12:00 28. E3149 HC Spartak Choceň HC Chotěboř 12:2 »
10.02.2024 12:00 28. E3150 Slovan Morav.Třebová HC Skuteč 0:0 »
16.02.2024 20:00 1. E3151 HC Hlinsko Slovan Morav.Třebová 5:4 »
16.02.2024 20:00 1. E3152 HC Litomyšl HC Spartak Choceň 6:1 »
18.02.2024 18:00 2. E3153 Slovan Morav.Třebová HC Litomyšl 4:2 »
18.02.2024 12:00 2. E3154 SK Sršni Kutná Hora HC Hlinsko 2:6 »
23.02.2024 19:30 3. E3155 HC Litomyšl SK Sršni Kutná Hora 4:3 sn »
23.02.2024 20:00 3. E3156 HC Spartak Choceň Slovan Morav.Třebová 7:4 »
25.02.2024 12:00 4. E3157 SK Sršni Kutná Hora HC Spartak Choceň 1:5 »
24.02.2024 17:00 4. E3158 HC Hlinsko HC Litomyšl 7:4 »
01.03.2024 20:00 5. E3159 HC Spartak Choceň HC Hlinsko 2:5 »
23.03.2024 15:15 5. E3160 Slovan Morav.Třebová SK Sršni Kutná Hora 0:0 »
20.03.2024 18:00 6. E3161 Slovan Morav.Třebová HC Hlinsko 0:0 »
03.03.2024 11:00 6. E3162 HC Spartak Choceň HC Litomyšl 0:0 »
08.03.2024 19:30 7. E3163 HC Litomyšl Slovan Morav.Třebová 0:0 »
09.03.2024 14:00 7. E3164 HC Hlinsko SK Sršni Kutná Hora 0:0 »
10.03.2024 12:00 8. E3165 SK Sršni Kutná Hora HC Litomyšl 0:0 »
10.03.2024 11:00 8. E3166 Slovan Morav.Třebová HC Spartak Choceň 0:0 »
22.03.2024 18:45 9. E3167 HC Spartak Choceň SK Sršni Kutná Hora 0:0 »
15.03.2024 19:30 9. E3168 HC Litomyšl HC Hlinsko 0:0 »
16.03.2024 17:00 10. E3169 HC Hlinsko HC Spartak Choceň 0:0 »
17.03.2024 17:15 10. E3170 SK Sršni Kutná Hora Slovan Morav.Třebová 0:0 »
18.02.2024 10:00 1 H3151 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Opočno 7:0 »
16.02.2024 20:00 1 H3152 BK Nová Paka SK Třebechovice p.O. 1:7 »
17.02.2024 14:00 1 H3153 Stadion Nový Bydžov HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 3:5 »
17.02.2024 16:30 1 H3154 HC Trutnov Sp.Nové Město n.Met. 2:6 »
16.03.2024 17:30 2 H3155 HC Opočno Sp.Nové Město n.Met. 0:0 »
25.02.2024 10:25 2 H3156 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HC Trutnov 7:3 »
05.03.2024 18:10 2 H3157 SK Třebechovice p.O. Stadion Nový Bydžov 0:0 »
24.02.2024 10:30 2 H3158 Hokejový klub Autocentrum Jičín BK Nová Paka 8:0 »
02.03.2024 16:45 3 H3159 BK Nová Paka HC Opočno 0:0 »
14.03.2024 19:30 3 H3160 Stadion Nový Bydžov Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0 »
02.03.2024 16:30 3 H3161 HC Trutnov SK Třebechovice p.O. 0:0 »
02.03.2024 12:00 3 H3162 Sp.Nové Město n.Met. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0 »
13.03.2024 18:00 4 H3163 HC Opočno HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0 »
08.03.2024 19:10 4 H3164 SK Třebechovice p.O. Sp.Nové Město n.Met. 0:0 »
03.03.2024 15:45 4 H3165 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Trutnov 0:0 »
03.03.2024 19:15 4 H3166 BK Nová Paka Stadion Nový Bydžov 0:0 »
09.03.2024 16:30 5 H3167 Stadion Nový Bydžov HC Opočno 0:0 »
09.03.2024 16:30 5 H3168 HC Trutnov BK Nová Paka 0:0 »
09.03.2024 12:00 5 H3169 Sp.Nové Město n.Met. Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0 »
09.03.2024 09:10 5 H3170 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU SK Třebechovice p.O. 0:0 »
10.03.2024 17:00 6 H3171 HC Opočno SK Třebechovice p.O. 0:0 »
23.03.2024 10:30 6 H3172 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 0:0 »
10.03.2024 19:15 6 H3173 BK Nová Paka Sp.Nové Město n.Met. 0:0 »
10.03.2024 16:15 6 H3174 Stadion Nový Bydžov HC Trutnov 0:0 »
18.03.2024 17:45 7 H3175 HC Trutnov HC Opočno 0:0 »
17.03.2024 12:00 7 H3176 Sp.Nové Město n.Met. Stadion Nový Bydžov 0:0 »
17.03.2024 16:25 7 H3177 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU BK Nová Paka 0:0 »
16.03.2024 16:15 7 H3178 SK Třebechovice p.O. Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:0 »
03.03.2024 15:00 1 J3001 SK Telč HC Chotěboř 0:0 »
17.02.2024 12:00 1 J3002 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Světlá n. Sáz. 0:0 »
24.02.2024 10:00 2 J3003 HC Chotěboř HC Světlá n. Sáz. 2:15 »
24.02.2024 18:30 2 J3004 SK Telč HC Lední medvědi Pelhřimov 1:12 »
02.03.2024 15:15 3 J3005 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Chotěboř 0:0 »
01.03.2024 19:00 3 J3006 HC Světlá n. Sáz. SK Telč 0:0 »
09.03.2024 11:00 4 J3007 HC Chotěboř SK Telč 0:0 »
08.03.2024 09:00 4 J3008 HC Světlá n. Sáz. HC Lední medvědi Pelhřimov 0:0 »
15.03.2024 09:00 5 J3009 HC Světlá n. Sáz. HC Chotěboř 0:0 »
16.03.2024 13:45 5 J3010 HC Lední medvědi Pelhřimov SK Telč 0:0 »
23.03.2024 11:30 6 J3011 HC Chotěboř HC Lední medvědi Pelhřimov 0:0 »
22.03.2024 09:00 6 J3012 SK Telč HC Světlá n. Sáz. 0:0 »
23.09.2023 14:40 1. K3001 HK Kralupy n.Vltavou HC Draci Bílina 5:2 »
23.09.2023 16:00 1. K3002 HK LEV Slaný HC Stadion Litoměřice 4:7 »
23.09.2023 13:00 1. K3003 HC Roudnice n.L. HC Děčín 2:7 »
24.09.2023 13:00 2. K3004 HC Čerti Ostrov MOSTEČTÍ LVI 0:11 »
21.10.2023 16:00 2. K3005 HC Mariánské Lázně SK Kadaň 3:6 »
05.10.2023 19:25 2. K3006 HC Stadion Cheb HC Tygři Klášterec nad Ohří 2:13 »
21.11.2023 18:45 2. K3007 HC Roudnice n.L. HC Stadion Litoměřice 0:2 »
24.09.2023 13:55 2. K3008 HK Kralupy n.Vltavou HK LEV Slaný 6:7 »
24.09.2023 10:15 2. K3009 HC Slovan Louny HC Draci Bílina 6:3 »
28.09.2023 10:30 3. K3010 HK LEV Slaný HC Slovan Louny 8:5 »
28.09.2023 14:45 3. K3011 HC Roudnice n.L. HK Kralupy n.Vltavou 3:2 »
28.09.2023 10:00 3. K3012 HC Děčín HC Stadion Litoměřice 2:3 »
28.09.2023 13:30 3. K3013 MOSTEČTÍ LVI HC Tygři Klášterec nad Ohří 7:0 »
28.09.2023 12:00 3. K3014 SK Kadaň HC Stadion Cheb 14:3 »
28.09.2023 13:00 3. K3015 HC Čerti Ostrov HC Mariánské Lázně 6:7 »
01.10.2023 14:30 4. K3016 SK Kadaň HK Kralupy n.Vltavou 1:2 sn »
30.09.2023 12:00 4. K3017 HC Stadion Cheb HC Stadion Litoměřice 2:17 »
01.10.2023 11:00 4. K3018 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Děčín 1:2 »
28.10.2023 11:30 4. K3019 HC Mariánské Lázně HC Roudnice n.L. 3:6 »
30.09.2023 10:00 4. K3020 MOSTEČTÍ LVI HK LEV Slaný 4:3 »
01.10.2023 13:00 4. K3021 HC Čerti Ostrov HC Draci Bílina 1:8 »
07.10.2023 11:30 5. K3022 HC Mariánské Lázně MOSTEČTÍ LVI 2:8 »
07.10.2023 10:10 5. K3023 HC Stadion Cheb HC Čerti Ostrov 5:10 »
08.10.2023 11:00 5. K3024 HC Tygři Klášterec nad Ohří SK Kadaň 7:4 »
08.10.2023 16:40 5. K3025 HK Kralupy n.Vltavou HC Děčín 2:3 »
07.10.2023 16:00 5. K3026 HC Slovan Louny HC Roudnice n.L. 12:5 »
07.10.2023 13:00 5. K3027 HC Draci Bílina HK LEV Slaný 1:3 »
14.10.2023 18:15 6. K3028 MOSTEČTÍ LVI SK Kadaň 7:3 »
14.10.2023 16:45 6. K3029 HC Čerti Ostrov HC Tygři Klášterec nad Ohří 2:4 »
14.10.2023 13:45 6. K3030 HC Mariánské Lázně HC Stadion Cheb 5:1 »
14.10.2023 16:00 6. K3031 HC Roudnice n.L. HC Draci Bílina 2:1 »
14.10.2023 10:00 6. K3032 HC Děčín HC Slovan Louny 7:3 »
14.10.2023 15:00 6. K3033 HC Stadion Litoměřice HK Kralupy n.Vltavou 6:3 »
15.10.2023 16:30 7. K3034 HC Roudnice n.L. MOSTEČTÍ LVI 3:8 »
15.10.2023 13:45 7. k3035 HC Děčín HC Mariánské Lázně 6:4 »
15.10.2023 12:30 7. K3036 HC Stadion Litoměřice HC Tygři Klášterec nad Ohří 4:1 »
15.10.2023 11:25 7. K3037 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 14:1 »
15.10.2023 16:00 7. K3038 HC Slovan Louny HC Čerti Ostrov 7:3 »
15.10.2023 12:00 7. K3039 HC Draci Bílina SK Kadaň 5:3 »
22.10.2023 17:10 8. K3040 HC Stadion Cheb MOSTEČTÍ LVI 2:14 »
22.10.2023 13:00 8. K3041 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Mariánské Lázně 8:1 »
22.10.2023 11:30 8. K3042 SK Kadaň HC Čerti Ostrov 10:3 »
22.10.2023 11:15 8. K3043 HC Slovan Louny HC Stadion Litoměřice 5:8 »
21.10.2023 12:00 8. K3044 HC Draci Bílina HC Děčín 1:5 »
21.10.2023 15:30 8. K3045 HK LEV Slaný HC Roudnice n.L. 13:6 »
28.10.2023 14:45 9. K3046 HC Tygři Klášterec nad Ohří HK Kralupy n.Vltavou 3:5 »
29.10.2023 13:00 9. K3047 HC Mariánské Lázně HC Stadion Litoměřice 1:11 »
29.10.2023 14:30 9. K3048 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 5:4 sn »
29.10.2023 13:00 9. K3049 HC Čerti Ostrov HC Roudnice n.L. 1:3 »
29.10.2023 14:00 9. K3050 SK Kadaň HK LEV Slaný 2:11 »
28.10.2023 16:00 9. K3051 HC Slovan Louny HC Stadion Cheb 14:1 »
01.12.2023 18:30 10. K3052 MOSTEČTÍ LVI HC Čerti Ostrov 8:0 »
04.11.2023 15:30 10. K3053 SK Kadaň HC Mariánské Lázně 12:5 »
04.11.2023 13:00 10. K3054 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Stadion Cheb 17:5 »
04.11.2023 14:30 10. K3055 HC Děčín HK LEV Slaný 2:8 »
03.11.2023 19:15 10. K3056 HC Stadion Litoměřice HC Draci Bílina 6:0 »
04.11.2023 11:55 10. K3057 HK Kralupy n.Vltavou HC Slovan Louny 9:5 »
05.11.2023 10:00 11. K3058 HC Tygři Klášterec nad Ohří MOSTEČTÍ LVI 1:5 »
05.11.2023 11:25 11. K3059 HC Stadion Cheb SK Kadaň 1:13 »
14.01.2024 12:10 11. K3060 HC Mariánské Lázně HC Čerti Ostrov 7:4 »
05.11.2023 13:00 11. K3061 HC Draci Bílina HK Kralupy n.Vltavou 3:6 »
05.11.2023 14:15 11. K3062 HC Stadion Litoměřice HK LEV Slaný 0:10 »
06.01.2024 12:15 11. K3063 HC Děčín HC Roudnice n.L. 5:1 »
12.11.2023 12:30 12. K3064 SK Kadaň HC Slovan Louny 5:4 »
12.11.2023 13:45 12. K3065 HC Stadion Litoměřice MOSTEČTÍ LVI 7:5 »
16.12.2023 11:55 12. K3066 HK Kralupy n.Vltavou HC Mariánské Lázně 5:4 sn »
12.11.2023 14:00 12. K3067 HK LEV Slaný HC Čerti Ostrov 15:0 »
12.11.2023 16:15 12. K3068 HC Roudnice n.L. HC Tygři Klášterec nad Ohří 3:4 »
11.11.2023 10:55 12. K3069 HC Stadion Cheb HC Draci Bílina 1:8 »
18.11.2023 15:45 13. K3070 HC Stadion Litoměřice HC Roudnice n.L. 8:1 »
18.11.2023 18:00 13. K3071 HK LEV Slaný HK Kralupy n.Vltavou 5:2 »
18.11.2023 12:00 13. K3072 HC Draci Bílina HC Slovan Louny 4:6 »
19.11.2023 14:30 14. K3073 MOSTEČTÍ LVI HC Mariánské Lázně 11:3 »
19.11.2023 13:00 14. K3074 HC Čerti Ostrov HC Stadion Cheb 9:1 »
19.11.2023 11:30 14. K3075 SK Kadaň HC Tygři Klášterec nad Ohří 2:13 »
19.11.2023 12:30 14. K3076 HC Slovan Louny HK LEV Slaný 1:12 »
19.11.2023 16:40 14. K3077 HK Kralupy n.Vltavou HC Roudnice n.L. 6:1 »
19.11.2023 11:45 14. K3078 HC Stadion Litoměřice HC Děčín 4:3 sn »
25.11.2023 13:00 15. K3079 MOSTEČTÍ LVI HK Kralupy n.Vltavou 4:3 »
25.11.2023 13:00 15. K3080 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Slovan Louny 8:2 »
25.11.2023 11:00 15. K3081 HC Mariánské Lázně HC Draci Bílina 8:4 »
26.11.2023 19:00 15. K3082 HK LEV Slaný HC Stadion Cheb 16:1 »
11.01.2024 17:30 15. K3083 HC Roudnice n.L. SK Kadaň 2:3 »
25.11.2023 14:30 15. K3084 HC Děčín HC Čerti Ostrov 7:5 »
24.01.2024 17:30 16. K3085 HC Děčín HK Kralupy n.Vltavou 5:4 sn »
02.12.2023 16:30 16. K3086 HC Roudnice n.L. HC Slovan Louny 10:5 »
03.02.2024 14:45 16. K3087 HK LEV Slaný HC Draci Bílina 12:1 »
03.12.2023 10:00 17. K3088 SK Kadaň MOSTEČTÍ LVI 2:4 »
03.12.2023 12:30 17. K3089 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Čerti Ostrov 11:3 »
03.12.2023 11:55 17. K3090 HC Stadion Cheb HC Mariánské Lázně 4:11 »
10.12.2023 16:15 17. K3091 HC Draci Bílina HC Roudnice n.L. 4:1 »
14.12.2023 17:30 17. K3092 HC Slovan Louny HC Děčín 5:6 »
03.12.2023 11:15 17. K3093 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Litoměřice 4:8 »
12.01.2024 19:30 18. K3094 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Cheb 18:1 »
09.12.2023 11:00 18. K3095 HC Mariánské Lázně HC Tygři Klášterec nad Ohří 3:7 »
09.12.2023 16:00 18. K3096 HC Čerti Ostrov SK Kadaň 3:5 »
10.12.2023 13:45 18. K3097 HC Stadion Litoměřice HC Slovan Louny 10:0 »
09.12.2023 14:30 18. K3098 HC Děčín HC Draci Bílina 7:1 »
09.12.2023 11:30 18. K3099 HC Roudnice n.L. HK LEV Slaný 4:9 »
17.12.2023 10:00 19. K3100 HC Tygři Klášterec nad Ohří HK LEV Slaný 2:1 sn »
16.12.2023 15:30 19. K3101 HC Čerti Ostrov HC Stadion Litoměřice 1:14 »
17.12.2023 14:30 19. K3102 SK Kadaň HC Děčín 4:5 »
17.12.2023 11:15 19. K3103 HC Slovan Louny HC Mariánské Lázně 11:1 »
16.12.2023 12:00 19. k3104 HC Draci Bílina MOSTEČTÍ LVI 2:7 »
17.12.2023 11:25 19. K3105 HC Stadion Cheb HC Roudnice n.L. 1:10 »
09.01.2024 18:15 20. K3106 HC Čerti Ostrov MOSTEČTÍ LVI 2:13 »
13.01.2024 11:10 20. K3107 HC Mariánské Lázně SK Kadaň 4:7 »
22.12.2023 18:25 20. K3108 HC Stadion Cheb HC Tygři Klášterec nad Ohří 1:16 »
10.12.2023 12:45 20. K3109 HK LEV Slaný HC Děčín 2:3 sn »
27.01.2024 10:45 20. K3110 HC Draci Bílina HC Stadion Litoměřice 1:12 »
14.01.2024 16:15 20. K3111 HC Slovan Louny HK Kralupy n.Vltavou 4:5 sn »
07.12.2023 19:00 21. K3112 MOSTEČTÍ LVI HC Tygři Klášterec nad Ohří 5:1 »
04.01.2024 18:15 21. K3113 SK Kadaň HC Stadion Cheb 10:1 »
30.12.2023 12:45 21. K3114 HC Čerti Ostrov HC Mariánské Lázně 7:9 »
17.12.2023 12:00 21. K3115 HC Draci Bílina HK Kralupy n.Vltavou 3:6 »
30.12.2023 11:00 21. K3116 HK LEV Slaný HC Stadion Litoměřice 7:1 »
21.12.2023 17:30 21. K3117 HC Roudnice n.L. HC Děčín 7:8 sn »
07.01.2024 16:30 22. K3118 HK LEV Slaný HC Mariánské Lázně 14:3 »
07.02.2024 19:00 22. K3119 HC Draci Bílina HC Tygři Klášterec nad Ohří 1:2 »
07.01.2024 13:30 22. K3120 HC Děčín HC Stadion Cheb 9:1 »
06.01.2024 13:15 22. K3121 HC Stadion Litoměřice SK Kadaň 5:3 »
06.01.2024 17:25 22. K3122 HK Kralupy n.Vltavou HC Čerti Ostrov 12:5 »
07.01.2024 14:30 22. K3123 MOSTEČTÍ LVI HC Slovan Louny 11:4 »
14.01.2024 10:00 23. K3124 HC Stadion Litoměřice HC Roudnice n.L. 5:2 »
13.01.2024 09:40 23. K3125 HK Kralupy n.Vltavou HK LEV Slaný 1:11 »
13.01.2024 11:15 23. K3126 HC Slovan Louny HC Draci Bílina 4:1 »
20.01.2024 11:20 24. K3127 HC Mariánské Lázně MOSTEČTÍ LVI 2:10 »
20.01.2024 10:10 24. K3128 HC Stadion Cheb HC Čerti Ostrov 0:6 »
06.02.2024 18:30 24. K3129 HC Tygři Klášterec nad Ohří SK Kadaň 5:4 »
20.01.2024 15:00 24. K3130 HK LEV Slaný HC Slovan Louny 18:5 »
20.01.2024 11:30 24. K3131 HC Roudnice n.L. HK Kralupy n.Vltavou 2:8 »
20.01.2024 14:30 24. K3132 HC Děčín HC Stadion Litoměřice 1:4 »
21.01.2024 16:40 25. K3133 HK Kralupy n.Vltavou HC Děčín 0:2 »
21.01.2024 15:30 25. K3134 HC Slovan Louny HC Roudnice n.L. 6:7 »
21.01.2024 12:00 25. K3135 HC Draci Bílina HK LEV Slaný 3:7 »
28.01.2024 14:30 26. K3136 MOSTEČTÍ LVI SK Kadaň 10:0 »
02.02.2024 16:45 26. K3137 HC Čerti Ostrov HC Tygři Klášterec nad Ohří 2:3 »
28.01.2024 09:45 26. K3138 HC Mariánské Lázně HC Stadion Cheb 21:1 »
28.01.2024 11:15 26. K3139 HC Roudnice n.L. HC Draci Bílina 3:7 »
27.01.2024 15:00 26. K3140 HC Děčín HC Slovan Louny 9:5 »
28.01.2024 12:00 26. K3141 HC Stadion Litoměřice HK Kralupy n.Vltavou 9:0 »
03.02.2024 11:15 27. K3142 HC Slovan Louny HC Stadion Litoměřice 3:7 »
04.02.2024 12:00 27. K3143 HC Draci Bílina HC Děčín 2:1 »
04.02.2024 12:00 27. K3144 HK LEV Slaný HC Roudnice n.L. 13:2 »
10.02.2024 10:40 28. K3145 HC Stadion Cheb MOSTEČTÍ LVI 0:13 »
10.02.2024 14:00 28. K3146 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Mariánské Lázně 4:5 »
11.02.2024 15:30 28. K3147 SK Kadaň HC Čerti Ostrov 7:3 »
10.02.2024 12:15 28. K3148 HC Děčín HK LEV Slaný 4:3 sn »
11.02.2024 11:15 28. K3149 HC Stadion Litoměřice HC Draci Bílina 5:0 k »
10.02.2024 11:55 28. K3150 HK Kralupy n.Vltavou HC Slovan Louny 3:5 »
10.03.2024 12:50 1 K3151 HC Čerti Ostrov HC Děčín 0:0 »
24.02.2024 11:00 1 K3152 HC Mariánské Lázně HC Roudnice n.L. 3:2 »
17.02.2024 11:40 1 K3153 HC Stadion Cheb HC Draci Bílina 2:9 »
17.02.2024 17:15 1 K3154 SK Kadaň HC Slovan Louny 6:8 »
13.03.2024 18:45 2 K3155 HC Děčín HC Slovan Louny 0:0 »
25.02.2024 10:45 2 K3156 HC Draci Bílina SK Kadaň 1:8 »
25.02.2024 16:15 2 K3157 HC Roudnice n.L. HC Stadion Cheb 10:4 »
23.02.2024 17:00 2 K3158 HC Čerti Ostrov HC Mariánské Lázně 9:6 »
03.03.2024 13:00 3 K3159 HC Mariánské Lázně HC Děčín 0:0 »
02.03.2024 10:10 3 K3160 HC Stadion Cheb HC Čerti Ostrov 6:10 »
03.03.2024 15:15 3 K3161 SK Kadaň HC Roudnice n.L. 0:0 »
02.03.2024 15:00 3 K3162 HC Slovan Louny HC Draci Bílina 0:0 »
08.03.2024 17:45 4 K3163 HC Děčín HC Draci Bílina 0:0 »
10.03.2024 16:15 4 K3164 HC Roudnice n.L. HC Slovan Louny 0:0 »
12.03.2024 18:15 4 K3165 HC Čerti Ostrov SK Kadaň 0:0 »
08.03.2024 17:50 4 K3166 HC Mariánské Lázně HC Stadion Cheb 0:0 »
15.03.2024 15:00 5 K3167 HC Stadion Cheb HC Děčín 0:0 »
15.03.2024 17:00 5 K3168 SK Kadaň HC Mariánské Lázně 0:0 »
17.03.2024 16:15 5 K3169 HC Slovan Louny HC Čerti Ostrov 0:0 »
17.03.2024 12:00 5 K3170 HC Draci Bílina HC Roudnice n.L. 0:0 »
20.03.2024 18:45 6 K3171 HC Děčín HC Roudnice n.L. 0:0 »
22.03.2024 17:00 6 K3172 HC Čerti Ostrov HC Draci Bílina 0:0 »
24.03.2024 11:10 6 K3173 HC Mariánské Lázně HC Slovan Louny 0:0 »
22.03.2024 15:00 6 K3174 HC Stadion Cheb SK Kadaň 0:0 »
31.03.2024 12:00 7 K3175 SK Kadaň HC Děčín 0:0 »
16.03.2024 15:30 7 K3176 HC Slovan Louny HC Stadion Cheb 0:0 »
16.03.2024 12:00 7 K3177 HC Draci Bílina HC Mariánské Lázně 0:0 »
29.03.2024 15:00 7 K3178 HC Roudnice n.L. HC Čerti Ostrov 0:0 »
24.09.2023 10:30 1 L3001 Hokejový klub Autocentrum Jičín HCM Jaroměř 3:5 »
24.09.2023 12:00 1 L3002 BK Nová Paka Stadion Nový Bydžov 0:1 sn »
23.09.2023 11:00 1 L3003 HC Stadion Vrchlabí HC Trutnov 4:2 »
23.09.2023 11:00 1 L3004 HC Benátky n.J. HC Frýdlant 7:0 »
23.09.2023 10:15 1 L3005 TJ HC Jablonec n/N. TJ HC Jablonec n/N. 1:13 »
23.09.2023 13:30 1 L3006 HC Turnov 1931 HC Česká Lípa 4:2 »
28.09.2023 13:45 2 L3007 TJ HC Jablonec n/N. HC Česká Lípa 5:1 »
28.09.2023 15:45 2 L3008 HC Frýdlant TJ HC Jablonec n/N. 8:5 »
28.09.2023 16:00 2 L3010 HCM Jaroměř HC Trutnov 6:2 »
28.09.2023 16:00 2 L3011 Stadion Nový Bydžov HC Stadion Vrchlabí 2:9 »
28.09.2023 16:30 2 L3012 Hokejový klub Autocentrum Jičín BK Nová Paka 13:2 »
30.09.2023 14:00 3 L3013 Stadion Nový Bydžov TJ HC Jablonec n/N. 7:8 sn »
30.09.2023 11:00 3 L3014 HC Stadion Vrchlabí HC Benátky n.J. 6:3 »
30.09.2023 16:30 3 L3016 BK Nová Paka HC Frýdlant 7:1 »
01.10.2023 12:30 3 L3017 HCM Jaroměř TJ HC Jablonec n/N. 5:1 »
30.09.2023 10:30 3 L3018 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Turnov 1931 7:4 »
07.10.2023 19:00 4 L3019 BK Nová Paka HCM Jaroměř 0:10 »
17.10.2023 18:30 4 L3020 HC Stadion Vrchlabí Hokejový klub Autocentrum Jičín 6:0 »
07.10.2023 15:00 4 L3021 HC Trutnov Stadion Nový Bydžov 4:1 »
07.10.2023 15:15 4 L3023 HC Česká Lípa HC Frýdlant 15:1 »
07.10.2023 13:30 4 L3024 HC Turnov 1931 TJ HC Jablonec n/N. 1:4 »
14.10.2023 12:00 5 L3025 HCM Jaroměř Stadion Nový Bydžov 6:2 »
14.10.2023 17:00 5 L3026 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Trutnov 5:2 »
14.10.2023 16:30 5 L3027 BK Nová Paka HC Stadion Vrchlabí 0:5 »
14.10.2023 16:45 5 L3028 HC Turnov 1931 TJ HC Jablonec n/N. 10:0 »
14.10.2023 11:45 5 L3029 TJ HC Jablonec n/N. HC Benátky n.J. 9:1 »
15.10.2023 12:30 6 L3031 HC Frýdlant HCM Jaroměř 1:10 »
15.10.2023 12:00 6 L3033 HC Benátky n.J. HC Trutnov 6:7 sn »
15.10.2023 11:45 6 L3034 TJ HC Jablonec n/N. HC Stadion Vrchlabí 2:13 »
15.10.2023 13:00 6 L3035 HC Česká Lípa Hokejový klub Autocentrum Jičín 4:8 »
15.10.2023 13:45 6 L3036 HC Turnov 1931 Stadion Nový Bydžov 4:5 sn »
21.10.2023 14:00 7 L3037 HC Stadion Vrchlabí HCM Jaroměř 3:5 »
22.10.2023 16:30 7 L3038 HC Trutnov BK Nová Paka 13:1 »
21.10.2023 14:00 7 L3039 Stadion Nový Bydžov Hokejový klub Autocentrum Jičín 6:4 »
21.10.2023 17:45 7 L3040 HC Česká Lípa HC Benátky n.J. 8:6 »
22.10.2023 11:40 7 L3042 TJ HC Jablonec n/N. HC Frýdlant 12:1 »
28.10.2023 12:00 8 L3043 HC Trutnov TJ HC Jablonec n/N. 7:0 »
27.10.2023 20:00 8 L3044 BK Nová Paka HC Benátky n.J. 0:3 »
28.10.2023 17:00 8 L3046 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Frýdlant 22:1 »
28.10.2023 14:00 8 L3047 Stadion Nový Bydžov TJ HC Jablonec n/N. 0:7 »
28.10.2023 13:00 8 L3048 HC Česká Lípa HC Stadion Vrchlabí 2:8 »
29.10.2023 11:30 9 L3049 HC Frýdlant HC Turnov 1931 1:11 »
29.10.2023 12:40 9 L3051 HC Benátky n.J. TJ HC Jablonec n/N. 3:5 »
04.11.2023 11:30 10 L3052 HCM Jaroměř Hokejový klub Autocentrum Jičín 11:2 »
04.11.2023 18:00 10 L3053 Stadion Nový Bydžov BK Nová Paka 14:3 »
04.11.2023 17:00 10 L3054 HC Trutnov HC Stadion Vrchlabí 4:7 »
03.11.2023 20:00 10 L3056 HC Benátky n.J. HC Turnov 1931 3:1 »
04.11.2023 11:45 10 L3057 TJ HC Jablonec n/N. HC Česká Lípa 3:11 »
07.02.2024 18:30 11 L3058 HC Trutnov HCM Jaroměř 2:7 »
05.11.2023 16:00 11 L3059 HC Stadion Vrchlabí Stadion Nový Bydžov 0:2 »
05.11.2023 18:00 11 L3060 BK Nová Paka Hokejový klub Autocentrum Jičín 0:5 k »
05.11.2023 16:15 11 L3061 HC Benátky n.J. HC Česká Lípa 4:2 »
05.11.2023 15:45 11 L3063 HC Frýdlant TJ HC Jablonec n/N. 1:11 »
11.11.2023 14:00 12 L3064 Stadion Nový Bydžov HC Česká Lípa 4:1 »
11.11.2023 17:45 12 L3065 HC Benátky n.J. HCM Jaroměř 3:6 »
11.11.2023 10:00 12 L3066 TJ HC Jablonec n/N. BK Nová Paka 6:3 »
12.11.2023 11:45 12 L3067 TJ HC Jablonec n/N. Hokejový klub Autocentrum Jičín 4:3 »
11.11.2023 11:30 12 L3068 HC Frýdlant HC Trutnov 1:10 »
11.11.2023 12:00 12 L3069 HC Stadion Vrchlabí HC Turnov 1931 2:5 »
24.11.2023 20:00 13 L3070 HCM Jaroměř BK Nová Paka 14:1 »
05.02.2024 18:00 13 L3071 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Stadion Vrchlabí 5:3 »
17.11.2023 10:00 13 L3072 Stadion Nový Bydžov HC Trutnov 0:1 »
17.11.2023 15:15 13 L3073 HC Česká Lípa TJ HC Jablonec n/N. 4:9 »
17.11.2023 14:00 13 L3074 TJ HC Jablonec n/N. HC Frýdlant 3:2 »
25.11.2023 11:30 14 L3076 HCM Jaroměř TJ HC Jablonec n/N. 8:1 »
25.11.2023 17:00 14 L3077 HC Trutnov HC Česká Lípa 4:8 »
12.11.2023 12:15 14 L3078 BK Nová Paka HC Turnov 1931 2:12 »
25.11.2023 10:00 14 L3079 TJ HC Jablonec n/N. HC Stadion Vrchlabí 3:1 »
25.11.2023 11:30 14 L3080 HC Frýdlant Stadion Nový Bydžov 1:6 »
26.11.2023 11:30 15 L3082 HC Frýdlant HC Benátky n.J. 1:7 »
26.11.2023 11:30 15 L3083 TJ HC Jablonec n/N. TJ HC Jablonec n/N. 7:2 »
26.11.2023 13:00 15 L3084 HC Česká Lípa HC Turnov 1931 5:4 »
02.12.2023 18:00 16 L3085 Stadion Nový Bydžov HCM Jaroměř 1:4 »
02.12.2023 16:00 16 L3086 HC Trutnov Hokejový klub Autocentrum Jičín 8:4 »
02.12.2023 11:30 16 L3087 HC Stadion Vrchlabí BK Nová Paka 8:1 »
26.01.2024 18:45 16 L3088 HC Turnov 1931 HC Frýdlant 11:1 »
02.12.2023 11:45 16 L3090 TJ HC Jablonec n/N. HC Benátky n.J. 0:6 »
17.01.2024 18:00 17 L3092 HC Frýdlant HC Česká Lípa 1:7 »
03.12.2023 11:45 17 L3093 TJ HC Jablonec n/N. HC Turnov 1931 11:3 »
09.12.2023 11:30 18 L3094 HCM Jaroměř HC Stadion Vrchlabí 10:0 »
03.12.2023 11:15 18 L3095 BK Nová Paka HC Trutnov 3:7 »
10.12.2023 10:30 18 L3096 Hokejový klub Autocentrum Jičín Stadion Nový Bydžov 2:1 sn »
28.01.2024 11:45 18 L3097 TJ HC Jablonec n/N. HC Turnov 1931 3:6 »
10.12.2023 11:30 18 L3098 HC Benátky n.J. TJ HC Jablonec n/N. 2:4 »
16.12.2023 12:00 19 L3100 HC Trutnov TJ HC Jablonec n/N. 2:7 »
16.12.2023 10:30 19 L3101 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Benátky n.J. 5:6 »
16.12.2023 13:00 19 L3103 HC Česká Lípa BK Nová Paka 4:0 »
17.12.2023 14:15 19 L3104 HC Turnov 1931 HCM Jaroměř 1:10 »
16.12.2023 12:30 19 L3105 HC Stadion Vrchlabí HC Frýdlant 6:1 »
06.01.2024 17:00 20 L3106 Hokejový klub Autocentrum Jičín HCM Jaroměř 2:1 »
07.01.2024 16:45 20 L3107 BK Nová Paka Stadion Nový Bydžov 1:5 »
07.01.2024 18:00 20 L3108 HC Stadion Vrchlabí HC Trutnov 5:3 »
06.01.2024 13:30 20 L3110 HC Turnov 1931 HC Benátky n.J. 4:8 »
06.01.2024 13:00 20 L3111 HC Česká Lípa TJ HC Jablonec n/N. 5:2 »
13.01.2024 11:30 21 L3112 HCM Jaroměř HC Trutnov 8:3 »
13.01.2024 14:00 21 L3113 Stadion Nový Bydžov HC Stadion Vrchlabí 4:3 »
25.01.2024 17:45 21 L3114 Hokejový klub Autocentrum Jičín BK Nová Paka 6:5 »
13.01.2024 13:30 21 L3115 HC Turnov 1931 TJ HC Jablonec n/N. 4:3 »
13.01.2024 17:45 21 L3116 TJ HC Jablonec n/N. HC Benátky n.J. 4:0 »
14.01.2024 16:10 22 L3118 HC Benátky n.J. HC Frýdlant 9:2 »
17.12.2023 12:15 22 L3119 TJ HC Jablonec n/N. TJ HC Jablonec n/N. 1:14 »
14.01.2024 13:00 22 L3120 HC Česká Lípa HC Turnov 1931 1:2 »
20.01.2024 12:00 23 L3121 TJ HC Jablonec n/N. BK Nová Paka 10:5 »
20.01.2024 16:45 23 L3122 HC Turnov 1931 HC Trutnov 3:4 »
20.01.2024 11:40 23 L3124 HC Benátky n.J. Stadion Nový Bydžov 4:1 »
20.01.2024 09:15 23 L3125 TJ HC Jablonec n/N. Hokejový klub Autocentrum Jičín 4:6 »
20.01.2024 14:45 23 L3126 HCM Jaroměř HC Česká Lípa 5:1 »
21.01.2024 13:15 24 L3128 HC Česká Lípa HC Frýdlant 8:0 »
21.01.2024 13:45 24 L3129 HC Turnov 1931 TJ HC Jablonec n/N. 1:9 »
27.01.2024 18:15 25 L3130 BK Nová Paka HCM Jaroměř 5:12 »
18.12.2023 18:15 25 L3131 HC Stadion Vrchlabí Hokejový klub Autocentrum Jičín 9:2 »
04.02.2024 16:45 25 L3132 HC Trutnov Stadion Nový Bydžov 3:2 »
11.02.2024 11:45 25 L3133 TJ HC Jablonec n/N. HC Česká Lípa 9:1 »
27.01.2024 11:30 25 L3134 HC Frýdlant TJ HC Jablonec n/N. 6:3 »
03.02.2024 11:30 26 L3136 HCM Jaroměř Stadion Nový Bydžov 1:2 »
03.02.2024 10:30 26 L3137 Hokejový klub Autocentrum Jičín HC Trutnov 5:7 »
03.02.2024 16:45 26 L3138 BK Nová Paka HC Stadion Vrchlabí 1:10 »
03.02.2024 13:30 26 L3139 HC Frýdlant HC Turnov 1931 3:5 »
03.02.2024 16:16 26 L3141 HC Benátky n.J. TJ HC Jablonec n/N. 9:2 »
04.02.2024 13:00 27 L3142 HC Česká Lípa HC Benátky n.J. 4:5 »
04.02.2024 12:00 27 L3144 TJ HC Jablonec n/N. HC Frýdlant 7:1 »
11.02.2024 14:00 28 L3145 HC Stadion Vrchlabí HCM Jaroměř 4:1 »
10.02.2024 12:00 28 L3146 HC Trutnov BK Nová Paka 14:2 »
10.02.2024 18:00 28 L3147 Stadion Nový Bydžov Hokejový klub Autocentrum Jičín 1:3 »
11.02.2024 16:15 28 L3149 HC Benátky n.J. HC Turnov 1931 7:5 »
10.02.2024 11:45 28 L3150 TJ HC Jablonec n/N. HC Česká Lípa 7:5 »
17.02.2024 14:00 1 L3151 HC Frýdlant TJ HC Jablonec n/N. 2:4 »
17.02.2024 12:45 1 L3152 HC Česká Lípa HC Turnov 1931 2:3 »
25.02.2024 12:00 2 L3153 TJ HC Jablonec n/N. HC Turnov 1931 3:9 »
25.02.2024 12:15 2 L3154 HC Frýdlant HC Česká Lípa 1:6 »
03.03.2024 12:45 3 L3155 HC Česká Lípa TJ HC Jablonec n/N. 0:0 »
22.03.2024 18:45 3 L3156 HC Frýdlant HC Turnov 1931 0:0 »
09.03.2024 12:00 4 L3157 TJ HC Jablonec n/N. HC Frýdlant 0:0 »
09.03.2024 12:00 4 L3158 HC Turnov 1931 HC Česká Lípa 0:0 »
08.03.2024 18:45 5 L3159 HC Turnov 1931 TJ HC Jablonec n/N. 0:0 »
10.03.2024 13:00 5 L3160 HC Česká Lípa HC Frýdlant 0:0 »
17.03.2024 12:00 6 L3161 TJ HC Jablonec n/N. HC Česká Lípa 0:0 »
17.03.2024 12:00 6 L3162 HC Turnov 1931 HC Frýdlant 0:0 »
17.02.2024 15:00 1 L3163 HC Letci Letňany HC Náchod 1:3 »
20.02.2024 18:30 1 L3164 HC Stadion Vrchlabí HC Wikov Hronov 4:2 »
17.02.2024 11:30 1 L3165 HCM Jaroměř TJ HC Jablonec n/N. 1:2 sn »
18.02.2024 16:30 2 L3166 HC Náchod TJ HC Jablonec n/N. 4:2 »
18.02.2024 16:45 2 L3167 HC Wikov Hronov HCM Jaroměř 5:2 »
18.02.2024 15:00 2 L3168 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 6:2 »
06.03.2024 18:30 3 L3169 HC Stadion Vrchlabí HC Náchod 0:0 »
13.03.2024 17:45 3 L3170 HCM Jaroměř HC Letci Letňany 0:0 »
12.03.2024 16:30 3 L3171 TJ HC Jablonec n/N. HC Wikov Hronov 0:0 »
25.02.2024 10:00 4 L3172 HC Náchod HC Wikov Hronov 0:4 »
25.02.2024 15:30 4 L3173 HC Letci Letňany TJ HC Jablonec n/N. 2:3 »
25.02.2024 19:00 4 L3174 HC Stadion Vrchlabí HCM Jaroměř 2:3 »
02.03.2024 12:30 5 L3175 HCM Jaroměř HC Náchod 2:2 p »
02.03.2024 10:00 5 L3176 TJ HC Jablonec n/N. HC Stadion Vrchlabí 2:4 »
02.03.2024 12:30 5 L3177 HC Wikov Hronov HC Letci Letňany 5:3 »
03.03.2024 10:00 6 L3178 HC Náchod HC Letci Letňany 0:0 »
03.03.2024 11:30 6 L3179 HC Wikov Hronov HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
03.03.2024 10:00 6 L3180 TJ HC Jablonec n/N. HCM Jaroměř 0:0 »
09.03.2024 17:45 7 L3181 TJ HC Jablonec n/N. HC Náchod 0:0 »
09.03.2024 11:30 7 L3182 HCM Jaroměř HC Wikov Hronov 0:0 »
28.02.2024 18:00 7 L3183 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 3:5 »
10.03.2024 16:30 8 L3184 HC Náchod HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
10.03.2024 15:00 8 L3185 HC Letci Letňany HCM Jaroměř 0:0 »
10.03.2024 16:45 8 L3186 HC Wikov Hronov TJ HC Jablonec n/N. 0:0 »
16.03.2024 16:15 9 L3187 HC Wikov Hronov HC Náchod 0:0 »
16.03.2024 17:45 9 L3188 TJ HC Jablonec n/N. HC Letci Letňany 0:0 »
16.03.2024 15:00 9 L3189 HCM Jaroměř HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
17.03.2024 12:00 10 L3190 HC Náchod HCM Jaroměř 0:0 »
17.03.2024 12:00 10 L3191 HC Stadion Vrchlabí TJ HC Jablonec n/N. 0:0 »
17.03.2024 15:00 10 L3192 HC Letci Letňany HC Wikov Hronov 0:0 »
23.09.2023 11:30 1. M3001 HC Vlci Český Těšín HK Nový Jičín 6:8 »
23.09.2023 13:25 1. M3002 HK Karviná HC Frýdek-Místek 0:7 »
23.09.2023 12:00 1. M3003 HC AZ Havířov 2010 MSK Orlová 1:0 »
28.09.2023 12:00 2. M3004 HC Bobři Val. Meziříčí HC Uherské Hradiště 0:4 »
28.09.2023 12:30 2. M3005 HC Černí vlci HK Kroměříž 5:4 »
28.09.2023 11:30 2. M3006 HC Brumov-Bylnice Berani Zlín 1:18 »
28.09.2023 18:00 2. M3007 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 2010 2:5 »
28.09.2023 13:30 2. M3008 HK Nový Jičín HK Karviná 8:9 sn »
28.09.2023 15:45 2. M3009 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vlci Český Těšín 5:3 »
30.09.2023 15:40 3. M3010 HK Karviná Hokejový klub Opava s.r.o. 6:8 »
01.10.2023 17:00 3. M3011 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 7:0 »
01.10.2023 12:00 3. M3012 MSK Orlová HC Frýdek-Místek 5:4 »
01.10.2023 14:00 3. M3013 HC Uherské Hradiště Berani Zlín 2:10 »
30.09.2023 09:30 3. M3014 HK Kroměříž HC Brumov-Bylnice 13:2 »
30.09.2023 12:00 3. M3015 HC Bobři Val. Meziříčí HC Černí vlci 3:8 »
06.10.2023 17:00 4. M3016 HK Kroměříž HK Nový Jičín 6:7 »
06.10.2023 18:00 4. M3017 HC Brumov-Bylnice HC Frýdek-Místek 0:10 »
06.10.2023 17:45 4. M3018 Berani Zlín MSK Orlová 10:2 »
06.10.2023 16:30 4. M3019 HC Černí vlci HC AZ Havířov 2010 1:4 »
06.10.2023 16:45 4. M3020 HC Uherské Hradiště HK Karviná 6:4 »
06.10.2023 16:00 4. M3021 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vlci Český Těšín 1:4 »
08.10.2023 10:30 5. M3022 HC Černí vlci HC Uherské Hradiště 7:1 »
08.10.2023 14:00 5. M3023 HC Brumov-Bylnice HC Bobři Val. Meziříčí 6:1 »
08.10.2023 11:30 5. M3024 Berani Zlín HK Kroměříž 11:4 »
08.10.2023 12:30 5. M3025 HK Nový Jičín MSK Orlová 7:4 »
08.10.2023 12:30 5. M3026 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 2:7 »
08.10.2023 12:00 5. M3027 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 4:0 »
26.11.2023 13:45 6. M3028 HC Uherské Hradiště HK Kroměříž 1:11 »
14.10.2023 12:00 6. M3029 HC Bobři Val. Meziříčí Berani Zlín 1:6 »
15.10.2023 10:30 6. M3030 HC Černí vlci HC Brumov-Bylnice 9:1 »
15.10.2023 15:00 6. M3031 HC AZ Havířov 2010 HC Vlci Český Těšín 7:0 »
15.10.2023 15:00 6. M3032 MSK Orlová Hokejový klub Opava s.r.o. 5:8 »
14.10.2023 13:25 6. M3033 HC Frýdek-Místek HK Nový Jičín 6:4 »
20.10.2023 18:30 7. M3034 HC AZ Havířov 2010 HC Uherské Hradiště 4:1 »
20.10.2023 19:00 7. M3035 MSK Orlová HC Černí vlci 7:3 »
20.10.2023 19:10 7. M3036 HC Frýdek-Místek Berani Zlín 2:4 »
20.10.2023 19:00 7. M3037 HK Nový Jičín HC Brumov-Bylnice 6:1 »
20.10.2023 18:00 7. M3038 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 4:1 »
20.10.2023 17:30 7. M3039 HC Vlci Český Těšín HK Kroměříž 3:4 »
22.10.2023 13:30 8. M3040 HC Brumov-Bylnice HC Uherské Hradiště 7:6 »
22.10.2023 13:40 8. M3041 Berani Zlín HC Černí vlci 4:3 sn »
22.10.2023 12:00 8. M3042 HK Kroměříž HC Bobři Val. Meziříčí 8:2 »
22.10.2023 14:45 8. M3043 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Frýdek-Místek 7:3 »
22.10.2023 12:00 8. M3044 HC Vlci Český Těšín MSK Orlová 2:0 »
22.10.2023 11:25 8. M3045 HK Karviná HC AZ Havířov 2010 0:11 »
28.10.2023 10:45 9. M3046 Berani Zlín HK Nový Jičín 5:4 sn »
29.10.2023 14:15 9. M3047 HC Černí vlci HC Frýdek-Místek 3:6 »
29.10.2023 14:45 9. M3048 HC Uherské Hradiště MSK Orlová 1:5 »
28.10.2023 12:00 9. M3049 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:8 »
29.10.2023 12:00 9. M3050 HK Kroměříž HK Karviná 9:1 »
28.10.2023 16:30 9. M3051 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Brumov-Bylnice 12:0 »
26.10.2023 12:30 10. M3052 HC Uherské Hradiště HC Bobři Val. Meziříčí 1:0 »
03.11.2023 17:00 10. M3053 HK Kroměříž HC Černí vlci 4:5 sn »
26.11.2023 09:00 10. M3054 Berani Zlín HC Brumov-Bylnice 12:3 »
04.11.2023 10:30 10. M3055 MSK Orlová HK Karviná 6:2 »
14.11.2023 16:40 10. M3056 HC Frýdek-Místek HC Vlci Český Těšín 8:6 »
03.11.2023 19:00 10. M3057 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 2:3 »
27.01.2024 10:00 11. M3058 Berani Zlín HC Uherské Hradiště 8:3 »
05.11.2023 12:00 11. M3059 HC Brumov-Bylnice HK Kroměříž 4:3 sn »
04.11.2023 13:45 11. M3060 HC Černí vlci HC Bobři Val. Meziříčí 4:1 »
24.11.2023 19:00 11. M3061 HK Nový Jičín HC Vlci Český Těšín 3:8 »
05.11.2023 12:10 11. M3062 HC Frýdek-Místek HK Karviná 4:0 »
05.11.2023 12:00 11. M3063 MSK Orlová HC AZ Havířov 2010 1:3 »
11.11.2023 13:30 12 M3064 HK Kroměříž Hokejový klub Opava s.r.o. 1:3 »
11.11.2023 11:40 12 M3065 HC Frýdek-Místek HC Uherské Hradiště 3:4 »
11.11.2023 12:30 12 M3066 HK Nový Jičín HC Černí vlci 2:5 »
11.11.2023 16:40 12 M3067 HK Karviná HC Bobři Val. Meziříčí 2:1 »
11.11.2023 12:15 12 M3068 HC AZ Havířov 2010 Berani Zlín 5:3 »
12.11.2023 14:00 12 M3069 HC Brumov-Bylnice HC Vlci Český Těšín 1:2 sn »
17.11.2023 15:00 13. M3070 HC AZ Havířov 2010 HC Frýdek-Místek 1:2 sn »
17.11.2023 17:40 13. M3071 HK Karviná HK Nový Jičín 2:3 sn »
12.12.2023 16:00 13. M3072 HC Vlci Český Těšín Hokejový klub Opava s.r.o. 4:6 »
19.11.2023 12:30 14. M3073 HC Uherské Hradiště HC Černí vlci 5:4 sn »
19.11.2023 12:00 14. M3074 HC Bobři Val. Meziříčí HC Brumov-Bylnice 2:9 »
19.11.2023 09:30 14. M3075 HK Kroměříž Berani Zlín 4:9 »
19.11.2023 12:00 14. M3076 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Karviná 5:3 »
09.01.2024 15:00 14. M3077 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 3:13 »
19.11.2023 10:00 14. M3078 HC Frýdek-Místek MSK Orlová 3:4 sn »
25.11.2023 12:15 15. M3079 HC Uherské Hradiště HK Nový Jičín 1:5 »
31.01.2024 17:45 15. M3080 Berani Zlín Hokejový klub Opava s.r.o. 1:3 »
26.11.2023 10:00 15. M3081 HC Černí vlci HC Vlci Český Těšín 6:3 »
25.11.2023 11:10 15. M3082 HK Karviná HC Brumov-Bylnice 3:1 »
25.11.2023 16:45 15. M3083 HC AZ Havířov 2010 HK Kroměříž 7:0 »
17.11.2023 12:00 15. M3084 MSK Orlová HC Bobři Val. Meziříčí 5:1 »
01.12.2023 15:15 16. M3085 MSK Orlová HK Nový Jičín 1:5 »
01.12.2023 18:30 16. M3086 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 5:0 »
01.12.2023 18:55 16. M3087 HK Karviná HC Vlci Český Těšín 1:5 »
03.12.2023 09:30 17. M3088 HK Kroměříž HC Uherské Hradiště 4:5 »
03.12.2023 13:30 17. M3089 Berani Zlín HC Bobři Val. Meziříčí 13:0 »
12.01.2024 18:00 17. M3090 HC Brumov-Bylnice HC Černí vlci 0:6 »
03.12.2023 12:00 17. M3091 HC Vlci Český Těšín HC AZ Havířov 2010 3:10 »
03.12.2023 10:15 17. M3092 Hokejový klub Opava s.r.o. MSK Orlová 7:2 »
03.12.2023 12:30 17. M3093 HK Nový Jičín HC Frýdek-Místek 2:8 »
17.11.2023 10:30 18. M3094 HC Uherské Hradiště HC Brumov-Bylnice 9:2 »
08.12.2023 16:30 18. M3095 HC Černí vlci Berani Zlín 4:9 »
03.01.2024 17:45 18. M3096 HC Bobři Val. Meziříčí HK Kroměříž 1:3 »
25.01.2024 18:25 18. M3097 HC Frýdek-Místek Hokejový klub Opava s.r.o. 4:5 »
08.12.2023 19:00 18. M3098 MSK Orlová HC Vlci Český Těšín 8:3 »
08.12.2023 15:25 18. M3099 HC AZ Havířov 2010 HK Karviná 15:2 »
10.12.2023 12:15 19. M3100 Berani Zlín HK Karviná 16:0 »
13.12.2023 17:45 19. M3101 HC Bobři Val. Meziříčí HC Frýdek-Místek 1:8 »
10.12.2023 11:45 19. M3102 HK Kroměříž MSK Orlová 9:3 »
10.12.2023 12:30 19. M3103 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Černí vlci 4:3 »
10.12.2023 12:00 19. M3104 HC Vlci Český Těšín HC Uherské Hradiště 2:7 »
10.12.2023 13:00 19. M3105 HC Brumov-Bylnice HC AZ Havířov 2010 0:12 »
19.01.2024 16:00 20. M3106 HC Bobři Val. Meziříčí HC Uherské Hradiště 3:6 »
17.12.2023 13:00 20. M3107 HC Černí vlci HK Kroměříž 4:3 »
17.12.2023 14:30 20. M3108 HC Brumov-Bylnice Berani Zlín 1:14 »
17.12.2023 11:25 20. M3109 HK Karviná MSK Orlová 5:9 »
17.12.2023 12:00 20. M3110 HC Vlci Český Těšín HC Frýdek-Místek 2:6 »
17.12.2023 15:00 20. M3111 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 4:3 »
05.01.2024 17:50 21. M3112 HC Uherské Hradiště Berani Zlín 7:4 »
05.01.2024 17:00 21. M3113 HK Kroměříž HC Brumov-Bylnice 8:2 »
27.01.2024 14:00 21. M3114 HC Bobři Val. Meziříčí HC Černí vlci 3:4 »
05.01.2024 17:30 21. M3115 HC Vlci Český Těšín HK Nový Jičín 5:2 »
05.01.2024 18:55 21. M3116 HK Karviná HC Frýdek-Místek 4:8 »
05.01.2024 18:25 21. M3117 HC AZ Havířov 2010 MSK Orlová 7:2 »
07.01.2024 12:25 22. M3118 HK Karviná HC Černí vlci 0:3 »
07.01.2024 12:00 22. M3119 HC Vlci Český Těšín Berani Zlín 1:4 »
07.01.2024 12:00 22. M3120 MSK Orlová HC Brumov-Bylnice 3:1 »
07.01.2024 13:10 22. M3121 HC Frýdek-Místek HK Kroměříž 9:0 »
07.01.2024 12:15 22. M3122 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 4:1 »
07.01.2024 14:45 22. M3123 HC Uherské Hradiště Hokejový klub Opava s.r.o. 6:2 »
12.01.2024 17:55 23. M3124 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 2010 2:1 »
12.01.2024 19:00 23. M3125 HK Nový Jičín HK Karviná 5:1 »
12.01.2024 18:00 23. M3126 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vlci Český Těšín 7:2 »
02.02.2024 17:00 24. M3127 HC Černí vlci HC Uherské Hradiště 4:0 »
13.01.2024 11:15 24. M3128 HC Brumov-Bylnice HC Bobři Val. Meziříčí 1:10 »
14.01.2024 11:15 24. M3129 Berani Zlín HK Kroměříž 6:3 »
14.01.2024 12:25 24. M3130 HK Karviná Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
14.01.2024 14:45 24. M3131 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 18:1 »
14.01.2024 09:15 24. M3132 MSK Orlová HC Frýdek-Místek 2:5 »
19.01.2024 19:00 25 M3133 HK Nový Jičín MSK Orlová 1:7 »
19.01.2024 16:30 25 M3134 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 0:6 »
19.01.2024 17:30 25 M3135 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 4:3 »
21.01.2024 12:30 26. M3136 HC Uherské Hradiště HK Kroměříž 4:3 »
21.01.2024 12:00 26. M3137 HC Bobři Val. Meziříčí Berani Zlín 0:7 »
21.01.2024 13:00 26. M3138 HC Černí vlci HC Brumov-Bylnice 9:1 »
21.01.2024 12:25 26. M3139 HC AZ Havířov 2010 HC Vlci Český Těšín 3:1 »
21.01.2024 12:30 26. M3140 MSK Orlová Hokejový klub Opava s.r.o. 7:10 »
21.01.2024 11:00 26. M3141 HC Frýdek-Místek HK Nový Jičín 9:3 »
28.01.2024 12:00 27. M3142 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Frýdek-Místek 4:5 sn »
28.01.2024 12:00 27. M3143 HC Vlci Český Těšín MSK Orlová 4:2 »
27.01.2024 13:25 27. M3144 HK Karviná HC AZ Havířov 2010 0:14 »
04.02.2024 13:00 28. M3145 HC Brumov-Bylnice HC Uherské Hradiště 3:5 »
04.02.2024 13:30 28. M3146 Berani Zlín HC Černí vlci 6:3 »
08.02.2024 17:30 28. M3147 HK Kroměříž HC Bobři Val. Meziříčí 0:5 k »
03.02.2024 11:30 28. M3148 MSK Orlová HK Karviná 8:4 »
04.02.2024 12:10 28. M3149 HC Frýdek-Místek HC Vlci Český Těšín 8:2 »
03.02.2024 19:00 28. M3150 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 2:6 »
16.02.2024 17:40 1 M3151 Berani Zlín SK Prostějov 1913 11:4 »
16.02.2024 15:30 1 M3152 HC AZ Havířov 2010 HCM Warriors Brno 7:3 »
16.02.2024 16:00 1 M3153 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 1:7 »
18.02.2024 13:30 2 M3154 SK Prostějov 1913 SHKM Hodonín 7:1 »
18.02.2024 09:55 2 M3155 HCM Warriors Brno Hokejový klub Opava s.r.o. 5:3 »
18.02.2024 14:10 2 M3156 Berani Zlín HC AZ Havířov 2010 2:0 »
23.02.2024 18:15 3 M3157 HC AZ Havířov 2010 SK Prostějov 1913 9:1 »
23.02.2024 16:00 3 M3158 Hokejový klub Opava s.r.o. Berani Zlín 2:6 »
22.02.2024 17:25 3 M3159 SHKM Hodonín HCM Warriors Brno 2:3 sn »
25.02.2024 13:15 4 M3160 SK Prostějov 1913 HCM Warriors Brno 6:7 sn »
25.02.2024 11:45 4 M3161 Berani Zlín SHKM Hodonín 14:1 »
25.02.2024 14:45 4 M3162 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 6:0 »
01.03.2024 16:00 5 M3163 Hokejový klub Opava s.r.o. SK Prostějov 1913 4:2 »
01.03.2024 16:00 5 M3164 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 3:5 »
01.03.2024 17:10 5 M3165 HCM Warriors Brno Berani Zlín 3:5 »
03.03.2024 13:15 6 M3166 SK Prostějov 1913 Berani Zlín 0:0 »
03.03.2024 16:10 6 M3167 HCM Warriors Brno HC AZ Havířov 2010 0:0 »
03.03.2024 14:55 6 M3168 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
08.03.2024 16:00 7 M3169 SHKM Hodonín SK Prostějov 1913 0:0 »
08.03.2024 16:00 7 M3170 Hokejový klub Opava s.r.o. HCM Warriors Brno 0:0 »
08.03.2024 15:40 7 M3171 HC AZ Havířov 2010 Berani Zlín 0:0 »
10.03.2024 09:00 8 M3172 SK Prostějov 1913 HC AZ Havířov 2010 0:0 »
10.03.2024 10:30 8 M3173 Berani Zlín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
10.03.2024 09:40 8 M3174 HCM Warriors Brno SHKM Hodonín 0:0 »
15.03.2024 16:00 9 M3175 HCM Warriors Brno SK Prostějov 1913 0:0 »
15.03.2024 16:00 9 M3176 SHKM Hodonín Berani Zlín 0:0 »
15.03.2024 16:00 9 M3177 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 0:0 »
17.03.2024 09:00 10 M3178 SK Prostějov 1913 Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
17.03.2024 09:00 10 M3179 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 0:0 »
17.03.2024 09:00 10 M3180 Berani Zlín HCM Warriors Brno 0:0 »
28.09.2023 13:45 1. P3001 HC Berounští Medvědi HC Buldoci Neratovice 3:2 sn »
28.09.2023 11:15 1. P3002 HC Spartak Žebrák HC Smíchov 1913 4:8 »
28.09.2023 14:30 1. P3003 SK Černošice HC Letci Letňany 4:3 »
30.09.2023 12:00 2. P3004 HC Rokycany z.s. HC Milevsko 1934 0:0 »
30.09.2023 14:00 2. P3005 HC Domažlice HC Strakonice 4:5 »
30.09.2023 14:55 2. P3006 HC Klatovy HC ŠKODA PLZEŇ 3:10 »
01.10.2023 11:00 2. P3007 HC Smíchov 1913 SK Černošice 2:4 »
30.09.2023 14:45 2. P3008 HC Buldoci Neratovice HC Spartak Žebrák 10:5 »
30.09.2023 13:00 2. P3009 HC Příbram HC Berounští Medvědi 13:0 »
07.10.2023 10:00 3. P3010 HC Spartak Žebrák HC Příbram 0:12 »
07.10.2023 15:45 3. P3011 SK Černošice HC Buldoci Neratovice 4:3 »
07.10.2023 12:00 3. P3012 HC Letci Letňany HC Smíchov 1913 8:2 »
07.10.2023 12:00 3. P3013 HC Milevsko 1934 HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
07.10.2023 13:45 3. P3014 HC Strakonice HC Klatovy 4:5 »
07.10.2023 13:15 3. P3015 HC Rokycany z.s. HC Domažlice 6:2 »
08.10.2023 15:30 4. P3016 HC Strakonice HC Buldoci Neratovice 0:4 »
08.10.2023 17:40 4. P3017 HC Klatovy HC Smíchov 1913 8:5 »
08.10.2023 12:30 4. P3018 HC ŠKODA PLZEŇ HC Letci Letňany 2:3 »
08.10.2023 12:30 4. P3019 HC Domažlice SK Černošice 3:5 »
08.10.2023 12:00 4. P3020 HC Milevsko 1934 HC Spartak Žebrák 0:0 »
08.10.2023 12:00 4. P3021 HC Rokycany z.s. HC Berounští Medvědi 5:2 »
14.10.2023 12:00 5. P3022 HC Domažlice HC Milevsko 1934 0:0 »
14.10.2023 13:10 5. P3023 HC Klatovy HC Rokycany z.s. 5:6 »
14.10.2023 12:00 5. P3024 HC ŠKODA PLZEŇ HC Strakonice 18:1 »
13.10.2023 16:30 5. P3025 HC Buldoci Neratovice HC Letci Letňany 3:5 »
14.10.2023 12:00 5. P3026 HC Příbram SK Černošice 6:2 »
14.10.2023 09:00 5. P3027 HC Berounští Medvědi HC Spartak Žebrák 4:5 »
15.10.2023 12:00 6. P3028 HC Milevsko 1934 HC Strakonice 0:0 »
15.10.2023 12:15 6. P3029 HC Rokycany z.s. HC ŠKODA PLZEŇ 0:13 »
15.10.2023 12:30 6. P3030 HC Domažlice HC Klatovy 3:5 »
15.10.2023 16:30 6. P3031 SK Černošice HC Berounští Medvědi 6:2 »
15.10.2023 12:00 6. P3032 HC Letci Letňany HC Příbram 2:3 sn »
15.10.2023 14:45 6. P3033 HC Smíchov 1913 HC Buldoci Neratovice 0:9 »
21.10.2023 12:00 7. P3034 SK Černošice HC Milevsko 1934 0:0 »
21.10.2023 12:00 7. P3035 HC Letci Letňany HC Domažlice 6:1 »
22.10.2023 12:00 7. P3036 HC Smíchov 1913 HC ŠKODA PLZEŇ 0:10 »
22.10.2023 12:00 7. P3037 HC Buldoci Neratovice HC Klatovy 15:1 »
22.10.2023 12:00 7. P3038 HC Příbram HC Rokycany z.s. 16:0 »
22.10.2023 12:30 7. P3039 HC Berounští Medvědi HC Strakonice 9:5 »
29.10.2023 12:00 8. P3040 HC Klatovy HC Milevsko 1934 0:0 »
29.10.2023 13:45 8. P3041 HC ŠKODA PLZEŇ HC Domažlice 7:0 »
29.10.2023 13:00 8. P3042 HC Strakonice HC Rokycany z.s. 4:7 »
29.10.2023 12:15 8. P3043 HC Příbram HC Smíchov 1913 12:0 »
29.10.2023 10:00 8. P3044 HC Berounští Medvědi HC Letci Letňany 3:6 »
29.10.2023 14:00 8. P3045 HC Spartak Žebrák SK Černošice 3:6 »
04.11.2023 15:30 9. P3046 HC ŠKODA PLZEŇ HC Buldoci Neratovice 4:2 »
04.11.2023 12:30 9. P3047 HC Domažlice HC Smíchov 1913 2:3 »
04.11.2023 12:00 9. P3048 HC Milevsko 1934 HC Letci Letňany 0:0 »
04.11.2023 13:15 9. P3049 HC Rokycany z.s. SK Černošice 1:5 »
04.11.2023 13:45 9. P3050 HC Strakonice HC Spartak Žebrák 3:9 »
04.11.2023 11:30 9. P3051 HC Příbram HC Klatovy 12:0 »
05.11.2023 12:00 10. P3052 HC Milevsko 1934 HC Rokycany z.s. 0:0 »
05.11.2023 13:15 10. P3053 HC Strakonice HC Domažlice 9:5 »
05.11.2023 16:00 10. P3054 HC ŠKODA PLZEŇ HC Klatovy 12:3 »
03.11.2023 18:00 10. P3055 HC Letci Letňany HC Spartak Žebrák 7:0 »
05.11.2023 11:15 10. P3056 HC Smíchov 1913 HC Berounští Medvědi 1:6 »
05.11.2023 14:00 10. P3057 HC Buldoci Neratovice HC Příbram 0:7 »
11.11.2023 12:00 11. P3058 HC ŠKODA PLZEŇ HC Milevsko 1934 0:0 »
11.11.2023 11:40 11. P3059 HC Klatovy HC Strakonice 4:7 »
11.11.2023 12:45 11. P3060 HC Domažlice HC Rokycany z.s. 3:5 »
11.11.2023 15:30 11. P3061 HC Buldoci Neratovice HC Berounští Medvědi 18:2 »
12.11.2023 11:45 11. P3062 HC Smíchov 1913 HC Spartak Žebrák 8:1 »
11.11.2023 16:00 11. P3063 HC Letci Letňany SK Černošice 5:2 »
18.11.2023 09:15 12. P3064 HC Strakonice HC Příbram 1:11 »
18.11.2023 12:00 12. P3065 HC Smíchov 1913 HC Milevsko 1934 0:0 »
18.11.2023 13:30 12. P3066 HC Buldoci Neratovice HC Domažlice 16:1 »
18.11.2023 11:30 12. P3067 HC Spartak Žebrák HC Rokycany z.s. 3:1 »
18.11.2023 11:15 12. P3068 SK Černošice HC ŠKODA PLZEŇ 1:3 »
18.11.2023 12:40 12. P3069 HC Klatovy HC Berounští Medvědi 6:10 »
17.11.2023 11:45 13. P3070 SK Černošice HC Smíchov 1913 5:0 »
19.11.2023 16:30 13. P3071 HC Spartak Žebrák HC Buldoci Neratovice 3:6 »
19.11.2023 11:15 13. P3072 HC Berounští Medvědi HC Příbram 0:21 »
25.11.2023 12:00 14. P3073 HC Milevsko 1934 HC Domažlice 0:0 »
25.11.2023 11:00 14. P3074 HC Rokycany z.s. HC Klatovy 10:5 »
25.11.2023 14:00 14. P3075 HC Strakonice HC ŠKODA PLZEŇ 2:15 »
25.11.2023 11:45 14. P3076 HC Příbram HC Spartak Žebrák 8:0 »
25.11.2023 15:45 14. P3077 HC Buldoci Neratovice SK Černošice 11:3 »
25.11.2023 14:30 14. P3078 HC Smíchov 1913 HC Letci Letňany 0:10 »
26.11.2023 12:00 15. P3079 HC Milevsko 1934 HC Buldoci Neratovice 0:0 »
26.11.2023 16:00 15. P3080 HC ŠKODA PLZEŇ HC Příbram 3:5 »
26.11.2023 12:30 15. P3081 HC Domažlice HC Berounští Medvědi 14:3 »
26.11.2023 14:00 15. P3082 HC Spartak Žebrák HC Klatovy 6:4 »
26.11.2023 09:30 15. P3083 SK Černošice HC Strakonice 14:3 »
26.11.2023 11:15 15. P3084 HC Letci Letňany HC Rokycany z.s. 11:1 »
02.12.2023 13:00 16. P3085 HC Letci Letňany HC Buldoci Neratovice 3:2 »
02.12.2023 09:30 16. P3086 SK Černošice HC Příbram 0:11 »
19.12.2023 18:30 16. P3087 HC Spartak Žebrák HC Berounští Medvědi 5:3 »
03.12.2023 12:00 17. P3088 HC Strakonice HC Milevsko 1934 0:0 »
03.12.2023 12:00 17. P3089 HC ŠKODA PLZEŇ HC Rokycany z.s. 7:2 »
24.01.2024 16:55 17. P3090 HC Klatovy HC Domažlice 2:3 »
03.12.2023 11:15 17. P3091 HC Berounští Medvědi SK Černošice 1:7 »
03.12.2023 12:00 17. P3092 HC Příbram HC Letci Letňany 1:2 sn »
25.01.2024 16:30 17. P3093 HC Buldoci Neratovice HC Smíchov 1913 5:1 »
09.12.2023 12:00 18. P3094 HC Milevsko 1934 HC Klatovy 0:0 »
09.12.2023 12:30 18. P3095 HC Domažlice HC ŠKODA PLZEŇ 1:9 »
09.12.2023 11:00 18. P3096 HC Rokycany z.s. HC Strakonice 2:5 »
14.12.2023 18:30 18. P3097 HC Smíchov 1913 HC Příbram 1:10 »
10.12.2023 13:15 18. P3098 HC Letci Letňany HC Berounští Medvědi 11:0 »
10.12.2023 16:30 18. P3099 SK Černošice HC Spartak Žebrák 10:2 »
16.12.2023 13:00 19. P3100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Spartak Žebrák 2:1 »
16.12.2023 13:25 19. P3101 HC Rokycany z.s. HC Smíchov 1913 3:4 »
16.12.2023 14:00 19. P3102 HC Strakonice HC Letci Letňany 1:18 »
11.01.2024 18:40 19. P3103 HC Příbram HC Domažlice 11:0 »
16.12.2023 12:00 19. P3104 HC Berounští Medvědi HC Milevsko 1934 0:0 »
09.12.2023 09:25 19. P3105 HC Klatovy SK Černošice 5:6 »
17.12.2023 12:00 20. P3106 HC Rokycany z.s. HC Milevsko 1934 0:0 »
17.12.2023 12:30 20. P3107 HC Domažlice HC Strakonice 9:4 »
17.12.2023 15:25 20. P3108 HC Klatovy HC ŠKODA PLZEŇ 2:11 »
17.12.2023 11:00 20. P3109 HC Spartak Žebrák HC Letci Letňany 3:10 »
17.12.2023 09:30 20. P3110 HC Berounští Medvědi HC Smíchov 1913 4:3 sn »
17.12.2023 15:15 20. P3111 HC Příbram HC Buldoci Neratovice 7:1 »
30.12.2023 12:00 21. P3112 HC Milevsko 1934 HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
30.12.2023 09:15 21. P3113 HC Strakonice HC Klatovy 3:7 »
30.12.2023 14:10 21. P3114 HC Rokycany z.s. HC Domažlice 3:6 »
09.12.2023 14:00 21. P3115 HC Berounští Medvědi HC Buldoci Neratovice 4:11 »
30.12.2023 18:00 21. P3116 HC Spartak Žebrák HC Smíchov 1913 4:1 »
15.12.2023 17:45 21. P3117 SK Černošice HC Letci Letňany 4:5 »
06.01.2024 10:45 22. P3118 HC Spartak Žebrák HC Domažlice 7:4 »
06.01.2024 10:30 22. P3119 HC Berounští Medvědi HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
06.01.2024 14:00 22. P3120 HC Letci Letňany HC Klatovy 12:0 »
06.01.2024 14:30 22. P3121 HC Smíchov 1913 HC Strakonice 2:3 sn »
06.01.2024 15:30 22. P3122 HC Buldoci Neratovice HC Rokycany z.s. 10:4 »
06.01.2024 12:00 22. P3123 HC Milevsko 1934 HC Příbram 0:0 »
07.01.2024 11:00 23. P3124 HC Smíchov 1913 SK Černošice 1:4 »
07.01.2024 13:00 23. P3125 HC Buldoci Neratovice HC Spartak Žebrák 9:4 »
07.01.2024 14:30 23. P3126 HC Příbram HC Berounští Medvědi 13:0 »
13.01.2024 12:00 24. P3127 HC Domažlice HC Milevsko 1934 0:0 »
13.01.2024 16:55 24. P3128 HC Klatovy HC Rokycany z.s. 6:8 »
13.01.2024 13:15 24. P3129 HC ŠKODA PLZEŇ HC Strakonice 8:1 »
13.01.2024 11:30 24. P3130 HC Spartak Žebrák HC Příbram 2:7 »
13.01.2024 16:30 24. P3131 SK Černošice HC Buldoci Neratovice 4:5 »
13.01.2024 12:00 24. P3132 HC Letci Letňany HC Smíchov 1913 10:1 »
14.01.2024 15:30 25. P3133 HC Buldoci Neratovice HC Letci Letňany 3:1 »
14.01.2024 15:00 25. P3134 HC Příbram SK Černošice 7:1 »
14.01.2024 16:00 25. P3135 HC Berounští Medvědi HC Spartak Žebrák 7:5 »
20.01.2024 12:00 26. P3136 HC Milevsko 1934 HC Strakonice 0:0 »
20.01.2024 11:15 26. P3137 HC Rokycany z.s. HC ŠKODA PLZEŇ 0:13 »
20.01.2024 12:30 26. P3138 HC Domažlice HC Klatovy 4:3 »
21.01.2024 09:30 26. P3139 SK Černošice HC Berounští Medvědi 3:5 »
20.01.2024 13:00 26. P3140 HC Letci Letňany HC Příbram 6:0 »
21.01.2024 15:30 26. P3141 HC Smíchov 1913 HC Buldoci Neratovice 4:3 »
27.01.2024 13:00 27. P3142 HC Příbram HC Smíchov 1913 2:0 »
27.01.2024 11:15 27. P3143 HC Berounští Medvědi HC Letci Letňany 1:7 »
27.01.2024 10:15 27. P3144 HC Spartak Žebrák SK Černošice 1:7 »
28.01.2024 12:00 28. P3145 HC Klatovy HC Milevsko 1934 0:0 »
28.01.2024 12:30 28. P3146 HC ŠKODA PLZEŇ HC Domažlice 10:3 »
28.01.2024 16:45 28. P3147 HC Strakonice HC Rokycany z.s. 1:14 »
28.01.2024 13:00 28. P3148 HC Letci Letňany HC Spartak Žebrák 5:0 k »
28.01.2024 15:30 28. P3149 HC Smíchov 1913 HC Berounští Medvědi 2:3 »
28.01.2024 13:15 28. P3150 HC Buldoci Neratovice HC Příbram 8:3 »
28.03.2024 19:30 1 P3151 HC Spartak Žebrák Slavoj Český Krumlov 0:0 »
18.02.2024 15:55 1 P3152 HC Klatovy HC Strakonice 10:5 »
17.02.2024 18:40 1 P3153 HC DDM Č.Budějovice HC Domažlice 7:2 »
17.02.2024 11:10 1 P3154 HC Rokycany z.s. HC MAD BULL 1:8 »
25.02.2024 11:00 2 P3155 Slavoj Český Krumlov HC MAD BULL 2:1 sn »
25.02.2024 11:30 2 P3156 HC Domažlice HC Rokycany z.s. 3:7 »
25.02.2024 13:16 2 P3157 HC Strakonice HC DDM Č.Budějovice 4:7 »
24.02.2024 10:15 2 P3158 HC Spartak Žebrák HC Klatovy 7:10 »
03.03.2024 16:10 3 P3159 HC Klatovy Slavoj Český Krumlov 0:0 »
02.03.2024 17:25 3 P3160 HC DDM Č.Budějovice HC Spartak Žebrák 0:0 »
02.03.2024 11:10 3 P3161 HC Rokycany z.s. HC Strakonice 14:2 »
03.03.2024 15:20 3 P3162 HC MAD BULL HC Domažlice 0:0 »
08.03.2024 17:45 4 P3163 Slavoj Český Krumlov HC Domažlice 0:0 »
10.03.2024 11:00 4 P3164 HC Strakonice HC MAD BULL 0:0 »
05.03.2024 17:30 4 P3165 HC Spartak Žebrák HC Rokycany z.s. 0:0 »
10.03.2024 13:55 4 P3166 HC Klatovy HC DDM Č.Budějovice 0:0 »
16.03.2024 18:40 5 P3167 HC DDM Č.Budějovice Slavoj Český Krumlov 0:0 »
16.03.2024 11:00 5 P3168 HC Rokycany z.s. HC Klatovy 0:0 »
17.03.2024 15:20 5 P3169 HC MAD BULL HC Spartak Žebrák 0:0 »
17.03.2024 14:30 5 P3170 HC Domažlice HC Strakonice 0:0 »
21.03.2024 17:45 6 P3171 Slavoj Český Krumlov HC Strakonice 0:0 »
23.03.2024 17:45 6 P3172 HC Spartak Žebrák HC Domažlice 0:0 »
22.03.2024 15:00 6 P3173 HC Klatovy HC MAD BULL 0:0 »
22.03.2024 15:00 6 P3174 HC DDM Č.Budějovice HC Rokycany z.s. 0:0 »
24.03.2024 13:55 7 P3175 HC Rokycany z.s. Slavoj Český Krumlov 0:0 »
29.03.2024 15:00 7 P3176 HC MAD BULL HC DDM Č.Budějovice 0:0 »
29.03.2024 15:00 7 P3177 HC Domažlice HC Klatovy 0:0 »
29.03.2024 18:30 7 P3178 HC Strakonice HC Spartak Žebrák 0:0 »
24.09.2023 15:10 1. S3001 HC Střelci Jindřichův Hradec SK Telč 9:3 »
23.09.2023 13:45 1. S3002 Slavoj Český Krumlov HC MAD BULL 0:6 »
23.09.2023 12:30 1. S3003 HC Lední medvědi Pelhřimov HC DDM Č.Budějovice 10:6 »
30.09.2023 11:30 2. S3004 HC Lev Benešov Slavoj Vel.Popovice 4:3 »
30.09.2023 11:45 2. S3005 SK Sršni Kutná Hora SC Kolín 2:5 »
29.09.2023 18:00 2. S3006 HC Světlá n. Sáz. HC Poděbrady 1:2 »
30.09.2023 13:30 2. S3007 HC MAD BULL HC Lední medvědi Pelhřimov 1:5 »
29.09.2023 18:45 2. S3008 SK Telč Slavoj Český Krumlov 1:5 »
29.09.2023 17:40 2. S3009 HC Tábor HC Střelci Jindřichův Hradec 4:2 »
01.10.2023 11:30 3. S3010 Slavoj Český Krumlov HC Tábor 3:5 »
01.10.2023 16:15 3. S3011 HC Lední medvědi Pelhřimov SK Telč 14:4 »
29.09.2023 16:10 3. S3012 HC DDM Č.Budějovice HC MAD BULL 5:2 »
01.10.2023 12:00 3. S3013 Slavoj Vel.Popovice HC Poděbrady 3:7 »
01.10.2023 10:30 3. S3014 SC Kolín HC Světlá n. Sáz. 5:2 »
28.09.2023 11:30 3. S3015 HC Lev Benešov SK Sršni Kutná Hora 4:6 »
08.10.2023 15:30 4. S3016 SC Kolín SK Telč 13:1 »
07.10.2023 16:00 4. S3017 HC Světlá n. Sáz. HC MAD BULL 2:1 »
08.10.2023 12:00 4. S3018 HC Poděbrady HC DDM Č.Budějovice 9:4 »
07.10.2023 11:45 4. S3019 SK Sršni Kutná Hora HC Lední medvědi Pelhřimov 5:4 sn »
08.10.2023 15:15 4. S3020 Slavoj Vel.Popovice Slavoj Český Krumlov 1:3 »
04.10.2023 17:40 4. S3021 HC Lev Benešov HC Střelci Jindřichův Hradec 5:6 sn »
14.10.2023 14:15 5. S3022 SK Sršni Kutná Hora Slavoj Vel.Popovice 4:8 »
14.10.2023 12:00 5. S3023 HC Světlá n. Sáz. HC Lev Benešov 5:4 »
13.10.2023 20:00 5. S3024 HC Poděbrady SC Kolín 5:4 »
14.10.2023 13:30 5. S3025 SK Telč HC DDM Č.Budějovice 1:13 »
13.10.2023 17:40 5. S3026 HC Tábor HC Lední medvědi Pelhřimov 3:6 »
13.10.2023 16:40 5. S3027 HC Střelci Jindřichův Hradec Slavoj Český Krumlov 6:4 »
15.10.2023 15:15 6. S3028 Slavoj Vel.Popovice SC Kolín 2:3 »
24.09.2023 10:30 6. S3029 HC Lev Benešov HC Poděbrady 2:9 »
15.10.2023 12:00 6. S3030 SK Sršni Kutná Hora HC Světlá n. Sáz. 2:5 »
15.10.2023 13:00 6. S3031 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Střelci Jindřichův Hradec 1:5 »
15.10.2023 18:40 6. S3032 HC DDM Č.Budějovice HC Tábor 3:4 sn »
06.02.2024 16:30 6. S3033 HC MAD BULL SK Telč 7:1 »
22.10.2023 16:30 7. S3034 HC Lední medvědi Pelhřimov Slavoj Vel.Popovice 4:7 »
22.10.2023 11:25 7. S3035 HC DDM Č.Budějovice SK Sršni Kutná Hora 5:3 »
21.10.2023 16:00 7. S3036 HC MAD BULL HC Poděbrady 2:4 »
21.10.2023 14:30 7. S3037 SK Telč HC Světlá n. Sáz. 2:8 »
22.10.2023 11:40 7. S3038 HC Tábor HC Lev Benešov 5:4 »
21.10.2023 11:10 7. S3039 HC Střelci Jindřichův Hradec SC Kolín 4:1 »
28.10.2023 11:30 8. S3040 HC Světlá n. Sáz. Slavoj Vel.Popovice 2:1 p »
28.10.2023 13:00 8. S3041 HC Poděbrady SK Sršni Kutná Hora 9:6 »
01.11.2023 18:30 8. S3042 SC Kolín HC Lev Benešov 6:0 »
27.10.2023 17:40 8. S3043 HC Tábor HC MAD BULL 2:3 »
27.10.2023 17:50 8. S3044 HC Střelci Jindřichův Hradec HC DDM Č.Budějovice 2:3 »
28.10.2023 12:00 8. S3045 Slavoj Český Krumlov HC Lední medvědi Pelhřimov 4:7 »
29.10.2023 15:15 9. S3046 Slavoj Vel.Popovice HC Lev Benešov 7:5 »
26.10.2023 15:15 9. S3047 SC Kolín SK Sršni Kutná Hora 5:2 »
29.10.2023 12:15 9. S3048 HC Poděbrady HC Světlá n. Sáz. 7:3 »
21.12.2023 19:45 9. S3049 HC DDM Č.Budějovice Slavoj Český Krumlov 4:3 sn »
29.10.2023 13:15 9. S3050 HC MAD BULL HC Střelci Jindřichův Hradec 4:5 sn »
29.10.2023 14:00 9. S3051 SK Telč HC Tábor 2:15 »
03.11.2023 20:00 10. S3052 HC Poděbrady SK Telč 10:1 »
05.11.2023 12:00 10. S3053 SK Sršni Kutná Hora HC MAD BULL 6:5 sn »
05.11.2023 15:15 10. S3054 Slavoj Vel.Popovice HC DDM Č.Budějovice 3:2 »
05.11.2023 14:00 10. S3055 HC Lev Benešov HC Lední medvědi Pelhřimov 3:6 »
05.11.2023 15:15 10. S3056 SC Kolín Slavoj Český Krumlov 4:5 »
04.11.2023 18:10 10. S3057 HC Tábor HC Světlá n. Sáz. 5:3 »
10.11.2023 20:00 11. S3058 HC Poděbrady Slavoj Vel.Popovice 8:1 »
11.11.2023 11:30 11. S3059 HC Světlá n. Sáz. SC Kolín 2:1 »
11.11.2023 11:45 11. S3060 SK Sršni Kutná Hora HC Lev Benešov 7:4 »
05.11.2023 17:00 11. S3061 SK Telč HC Střelci Jindřichův Hradec 0:19 »
17.11.2023 11:30 11. S3062 HC MAD BULL Slavoj Český Krumlov 2:5 »
10.11.2023 19:00 11. S3063 HC DDM Č.Budějovice HC Lední medvědi Pelhřimov 4:5 »
12.11.2023 12:15 12. S3064 HC Lední medvědi Pelhřimov HC MAD BULL 4:3 »
12.11.2023 11:00 12. S3065 Slavoj Český Krumlov SK Telč 13:1 »
12.11.2023 16:25 12. S3066 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Tábor 6:5 sn »
18.11.2023 17:15 13. S3067 SC Kolín HC Tábor 5:4 »
19.11.2023 13:15 13. S3068 HC MAD BULL Slavoj Vel.Popovice 6:4 »
18.11.2023 14:30 13. S3069 SK Telč SK Sršni Kutná Hora 0:14 »
19.11.2023 11:00 13. S3070 Slavoj Český Krumlov HC Lev Benešov 4:2 »
19.11.2023 16:15 13. S3071 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Poděbrady 0:7 »
17.11.2023 19:00 13. S3072 HC Světlá n. Sáz. HC Střelci Jindřichův Hradec 4:3 p »
25.11.2023 11:30 14. S3073 Slavoj Vel.Popovice SK Sršni Kutná Hora 6:10 »
25.11.2023 11:20 14. S3074 HC Lev Benešov HC Světlá n. Sáz. 2:4 »
24.11.2023 18:15 14. S3075 SC Kolín HC Poděbrady 1:2 »
24.11.2023 17:40 14. S3076 HC Tábor Slavoj Český Krumlov 5:2 »
24.11.2023 17:30 14. S3077 SK Telč HC Lední medvědi Pelhřimov 2:16 »
25.11.2023 15:00 14. S3078 HC MAD BULL HC DDM Č.Budějovice 4:2 »
26.11.2023 11:50 15. S3079 HC DDM Č.Budějovice SK Telč 8:0 »
26.11.2023 14:45 15. S3080 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Tábor 4:12 »
29.11.2023 17:30 15. S3081 Slavoj Český Krumlov HC Střelci Jindřichův Hradec 0:4 »
04.02.2024 15:15 16. S3082 Slavoj Vel.Popovice SK Telč 12:3 »
21.12.2023 18:30 16. S3083 HC Poděbrady HC Tábor 5:1 »
03.12.2023 12:00 16. S3084 SK Sršni Kutná Hora HC Střelci Jindřichův Hradec 7:8 sn »
02.12.2023 12:45 16. S3085 Slavoj Český Krumlov HC Světlá n. Sáz. 2:9 »
04.12.2023 17:40 16. S3086 HC Lední medvědi Pelhřimov SC Kolín 1:5 »
02.12.2023 18:40 16. S3087 HC DDM Č.Budějovice HC Lev Benešov 3:4 sn »
09.12.2023 13:15 17. S3088 SC Kolín Slavoj Vel.Popovice 6:1 »
19.12.2023 18:15 17. S3089 HC Poděbrady HC Lev Benešov 8:4 »
09.12.2023 14:00 17. S3090 HC Světlá n. Sáz. SK Sršni Kutná Hora 1:8 »
08.12.2023 17:55 17. S3091 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Lední medvědi Pelhřimov 5:4 »
08.12.2023 17:40 17. S3092 HC Tábor HC DDM Č.Budějovice 9:1 »
09.12.2023 14:00 17. S3093 SK Telč HC MAD BULL 2:9 »
10.12.2023 12:00 18. S3094 Slavoj Vel.Popovice HC Světlá n. Sáz. 5:7 »
10.12.2023 12:00 18. S3095 SK Sršni Kutná Hora HC Poděbrady 5:2 »
10.12.2023 10:30 18. S3096 HC Lev Benešov SC Kolín 4:7 »
10.12.2023 13:15 18. S3097 HC MAD BULL HC Tábor 3:5 »
10.12.2023 18:40 18. S3098 HC DDM Č.Budějovice HC Střelci Jindřichův Hradec 5:0 »
10.12.2023 16:00 18. S3099 HC Lední medvědi Pelhřimov Slavoj Český Krumlov 5:8 »
16.12.2023 11:30 19. S3100 HC Lev Benešov Slavoj Vel.Popovice 3:4 »
02.02.2024 16:00 19. S3101 SK Sršni Kutná Hora SC Kolín 3:8 »
16.12.2023 11:30 19. S3102 HC Světlá n. Sáz. HC Poděbrady 4:0 »
17.12.2023 11:00 19. S3103 Slavoj Český Krumlov HC DDM Č.Budějovice 2:5 »
08.02.2024 17:55 19. S3104 HC Střelci Jindřichův Hradec HC MAD BULL 2:4 »
17.12.2023 11:40 19. S3105 HC Tábor SK Telč 10:2 »
06.01.2024 13:45 20. S3106 HC Poděbrady Slavoj Český Krumlov 4:3 »
07.01.2024 12:00 20. S3107 HC Lev Benešov HC MAD BULL 0:3 »
06.01.2024 13:15 20. S3108 SC Kolín HC DDM Č.Budějovice 10:0 »
07.01.2024 11:40 20. S3109 HC Tábor SK Sršni Kutná Hora 3:4 »
06.01.2024 12:10 20. S3110 HC Střelci Jindřichův Hradec Slavoj Vel.Popovice 9:5 »
11.02.2024 15:00 20. S3111 HC Světlá n. Sáz. HC Lední medvědi Pelhřimov 9:2 »
13.01.2024 15:00 21. S3112 Slavoj Vel.Popovice HC Poděbrady 3:14 »
07.02.2024 18:30 21. S3113 SC Kolín HC Světlá n. Sáz. 6:1 »
07.02.2024 17:20 21. S3114 HC Lev Benešov SK Sršni Kutná Hora 4:1 »
12.01.2024 17:50 21. S3115 HC Střelci Jindřichův Hradec SK Telč 7:1 »
13.01.2024 12:45 21. S3116 Slavoj Český Krumlov HC MAD BULL 2:4 »
12.01.2024 18:30 21. S3117 HC Lední medvědi Pelhřimov HC DDM Č.Budějovice 3:2 »
14.01.2024 14:20 22. S3118 HC MAD BULL HC Lední medvědi Pelhřimov 3:2 »
14.01.2024 14:30 22. S3119 SK Telč Slavoj Český Krumlov 1:9 »
14.01.2024 09:10 22. S3120 HC Tábor HC Střelci Jindřichův Hradec 3:0 »
20.01.2024 15:00 23. S3121 Slavoj Český Krumlov SK Sršni Kutná Hora 5:2 »
20.01.2024 11:20 23. S3122 HC Střelci Jindřichův Hradec HC Poděbrady 5:4 sn »
19.01.2024 19:40 23. S3123 HC DDM Č.Budějovice HC Světlá n. Sáz. 6:3 »
20.01.2024 15:15 23. S3124 HC MAD BULL SC Kolín 5:4 »
20.01.2024 14:30 23. S3125 SK Telč HC Lev Benešov 2:6 »
21.01.2024 12:00 23. S3126 Slavoj Vel.Popovice HC Tábor 5:6 »
27.01.2024 11:45 24. S3127 SK Sršni Kutná Hora Slavoj Vel.Popovice 13:3 »
18.01.2024 17:30 24. S3128 HC Světlá n. Sáz. HC Lev Benešov 6:0 »
26.01.2024 18:45 24. S3129 HC Poděbrady SC Kolín 2:3 »
27.01.2024 12:00 24. S3130 Slavoj Český Krumlov HC Tábor 3:5 »
22.01.2024 18:25 24. S3131 HC Lední medvědi Pelhřimov SK Telč 8:3 »
26.01.2024 18:55 24. S3132 HC DDM Č.Budějovice HC MAD BULL 2:3 »
28.01.2024 13:30 25. S3133 SK Telč HC DDM Č.Budějovice 0:7 »
28.01.2024 09:10 25. S3134 HC Tábor HC Lední medvědi Pelhřimov 3:2 »
28.01.2024 17:50 25. S3135 HC Střelci Jindřichův Hradec Slavoj Český Krumlov 7:1 »
03.02.2024 15:00 26. S3136 Slavoj Vel.Popovice SC Kolín 0:12 »
02.02.2024 17:30 26. S3137 HC Lev Benešov HC Poděbrady 0:6 »
04.02.2024 12:00 26. S3138 SK Sršni Kutná Hora HC Světlá n. Sáz. 2:3 sn »
30.01.2024 18:25 26. S3139 HC Lední medvědi Pelhřimov HC Střelci Jindřichův Hradec 1:7 »
02.02.2024 19:40 26. S3140 HC DDM Č.Budějovice HC Tábor 3:8 »
03.02.2024 11:15 26. S3141 HC MAD BULL SK Telč 11:0 »
04.02.2024 11:40 27. S3142 HC Tábor HC MAD BULL 3:2 »
04.02.2024 11:40 27. S3143 HC Střelci Jindřichův Hradec HC DDM Č.Budějovice 3:0 »
04.02.2024 11:00 27. S3144 Slavoj Český Krumlov HC Lední medvědi Pelhřimov 4:6 »
10.02.2024 14:00 28. S3145 HC Světlá n. Sáz. Slavoj Vel.Popovice 5:3 »
10.02.2024 11:30 28. S3146 HC Poděbrady SK Sršni Kutná Hora 10:1 »
11.02.2024 11:30 28. S3147 SC Kolín HC Lev Benešov 12:0 »
10.02.2024 18:40 28. S3148 HC DDM Č.Budějovice Slavoj Český Krumlov 5:0 k »
09.02.2024 17:50 28. S3149 HC MAD BULL HC Střelci Jindřichův Hradec 4:2 »
10.02.2024 15:30 28. S3150 SK Telč HC Tábor 4:10 »
18.02.2024 17:10 1 S3201 HC Lev Benešov HC Benátky n.J. 7:3 »
17.02.2024 13:00 1 S3202 Slavoj Vel.Popovice HK Kralupy n.Vltavou 6:13 »
10.03.2024 10:45 1 S3203 SK Černošice HC Buldoci Neratovice 0:0 »
18.02.2024 11:00 1 S3204 HC Berounští Medvědi HC Smíchov 1913 0:4 »
22.03.2024 19:45 2 S3205 HC Benátky n.J. HC Smíchov 1913 0:0 »
25.02.2024 15:30 2 S3206 HC Buldoci Neratovice HC Berounští Medvědi 8:2 »
24.02.2024 11:55 2 S3207 HK Kralupy n.Vltavou SK Černošice 3:2 »
24.02.2024 11:40 2 S3208 HC Lev Benešov Slavoj Vel.Popovice 0:0 »
03.03.2024 12:00 3 S3209 Slavoj Vel.Popovice HC Benátky n.J. 0:0 »
02.03.2024 16:30 3 S3210 SK Černošice HC Lev Benešov 0:0 »
02.03.2024 11:15 3 S3211 HC Berounští Medvědi HK Kralupy n.Vltavou 3:6 »
03.03.2024 10:30 3 S3212 HC Smíchov 1913 HC Buldoci Neratovice 0:0 »
09.03.2024 18:15 4 S3213 HC Benátky n.J. HC Buldoci Neratovice 0:0 »
09.03.2024 17:10 4 S3214 HK Kralupy n.Vltavou HC Smíchov 1913 0:0 »
10.03.2024 11:30 4 S3215 HC Lev Benešov HC Berounští Medvědi 0:0 »
09.03.2024 13:15 4 S3216 Slavoj Vel.Popovice SK Černošice 0:0 »
16.03.2024 16:15 5 S3217 SK Černošice HC Benátky n.J. 0:0 »
16.03.2024 10:00 5 S3218 HC Berounští Medvědi Slavoj Vel.Popovice 0:0 »
16.03.2024 14:30 5 S3219 HC Smíchov 1913 HC Lev Benešov 0:0 »
16.03.2024 12:00 5 S3220 HC Buldoci Neratovice HK Kralupy n.Vltavou 0:0 »
23.03.2024 12:00 6 S3221 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 0:0 »
24.03.2024 13:10 6 S3222 HC Lev Benešov HC Buldoci Neratovice 0:0 »
24.03.2024 12:15 6 S3223 Slavoj Vel.Popovice HC Smíchov 1913 0:0 »
23.03.2024 09:15 6 S3224 SK Černošice HC Berounští Medvědi 0:0 »
17.03.2024 10:45 7 S3225 HC Berounští Medvědi HC Benátky n.J. 0:0 »
19.03.2024 17:00 7 S3226 HC Smíchov 1913 SK Černošice 0:0 »
30.03.2024 12:00 7 S3227 HC Buldoci Neratovice Slavoj Vel.Popovice 0:0 »
22.03.2024 18:25 7 S3228 HK Kralupy n.Vltavou HC Lev Benešov 0:0 »
16.02.2024 16:00 1 T3001 HC Frýdek-Místek HK Nový Jičín 11:1 »
16.02.2024 17:30 1 T3002 HK Karviná HC Vlci Český Těšín 8:4 »
23.02.2024 19:00 2 T3003 HK Nový Jičín HK Karviná 1:4 »
18.02.2024 12:15 2 T3004 MSK Orlová HC Frýdek-Místek 4:10 »
25.02.2024 14:15 3 T3005 HK Karviná MSK Orlová 2:5 »
24.02.2024 11:30 3 T3006 HC Vlci Český Těšín HK Nový Jičín 6:1 »
26.03.2024 17:45 4 T3007 MSK Orlová HC Vlci Český Těšín 0:0 »
03.03.2024 10:10 4 T3008 HC Frýdek-Místek HK Karviná 0:0 »
25.02.2024 12:00 5 T3009 HC Vlci Český Těšín HC Frýdek-Místek 1:6 »
06.03.2024 15:00 5 T3010 HK Nový Jičín MSK Orlová 0:0 »
07.03.2024 15:30 6 T3011 HK Nový Jičín HC Frýdek-Místek 0:0 »
08.03.2024 17:30 6 T3012 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 0:0 »
10.03.2024 09:10 7 T3013 HK Karviná HK Nový Jičín 0:0 »
10.03.2024 10:00 7 T3014 HC Frýdek-Místek MSK Orlová 0:0 »
15.03.2024 19:00 8 T3015 MSK Orlová HK Karviná 0:0 »
20.03.2024 15:30 8 T3016 HK Nový Jičín HC Vlci Český Těšín 0:0 »
17.03.2024 12:00 9 T3017 HC Vlci Český Těšín MSK Orlová 0:0 »
17.03.2024 13:40 9 T3018 HK Karviná HC Frýdek-Místek 0:0 »
19.03.2024 16:40 10 T3019 HC Frýdek-Místek HC Vlci Český Těšín 0:0 »
22.03.2024 17:00 10 T3020 MSK Orlová HK Nový Jičín 0:0 »
16.02.2024 16:00 1 U3151 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC ŠKODA PLZEŇ 1:7 »
16.02.2024 19:45 1 U3152 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 1:5 »
16.02.2024 19:00 1 U3153 HC Stadion Litoměřice HK LEV Slaný 8:4 »
18.02.2024 14:45 2 U3154 HC ŠKODA PLZEŇ HK LEV Slaný 1:3 »
18.02.2024 13:00 2 U3155 HC Příbram HC Stadion Litoměřice 5:0 »
18.02.2024 10:00 2 U3156 HC Tygři Klášterec nad Ohří MOSTEČTÍ LVI 2:5 »
23.02.2024 19:45 3 U3157 MOSTEČTÍ LVI HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 sn »
23.02.2024 17:00 3 U3158 HC Stadion Litoměřice HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 »
23.02.2024 17:45 3 U3159 HK LEV Slaný HC Příbram 6:7 sn »
25.02.2024 16:30 4 U3160 HC ŠKODA PLZEŇ HC Příbram 2:3 »
28.02.2024 18:00 4 U3161 HC Tygři Klášterec nad Ohří HK LEV Slaný 6:4 »
25.02.2024 11:30 4 U3162 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Litoměřice 7:4 »
01.03.2024 17:00 5 U3163 HC Stadion Litoměřice HC ŠKODA PLZEŇ 5:4 »
01.03.2024 17:00 5 U3164 HK LEV Slaný MOSTEČTÍ LVI 4:3 »
01.03.2024 18:00 5 U3165 HC Příbram HC Tygři Klášterec nad Ohří 9:1 »
03.03.2024 12:00 6 U3166 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 »
03.03.2024 12:00 6 U3167 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 0:0 »
03.03.2024 15:30 6 U3168 HK LEV Slaný HC Stadion Litoměřice 0:0 »
08.03.2024 17:00 7 U3169 HK LEV Slaný HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
08.03.2024 17:00 7 U3170 HC Stadion Litoměřice HC Příbram 0:0 »
08.03.2024 19:45 7 U3171 MOSTEČTÍ LVI HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 »
10.03.2024 13:45 8 U3172 HC ŠKODA PLZEŇ MOSTEČTÍ LVI 0:0 »
10.03.2024 13:00 8 U3173 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Stadion Litoměřice 0:0 »
10.03.2024 14:00 8 U3174 HC Příbram HK LEV Slaný 0:0 »
15.03.2024 18:00 9 U3175 HC Příbram HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
15.03.2024 18:00 9 U3176 HK LEV Slaný HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 »
15.03.2024 16:00 9 U3177 HC Stadion Litoměřice MOSTEČTÍ LVI 0:0 »
17.03.2024 12:00 10 U3178 HC ŠKODA PLZEŇ HC Stadion Litoměřice 0:0 »
17.03.2024 11:30 10 U3179 MOSTEČTÍ LVI HK LEV Slaný 0:0 »
17.03.2024 11:45 10 U3180 HC Tygři Klášterec nad Ohří HC Příbram 0:0 »
17.02.2024 11:15 1 Z3101 HC Uherské Hradiště HC Brumov-Bylnice 6:1 »
17.02.2024 16:45 1 Z3102 HC Bobři Val. Meziříčí HC Černí vlci 2:6 »
23.02.2024 18:00 2 Z3103 HC Brumov-Bylnice HC Bobři Val. Meziříčí 3:4 »
23.02.2024 16:00 2 Z3104 HK Kroměříž HC Uherské Hradiště 5:3 »
26.02.2024 18:45 3 Z3105 HC Bobři Val. Meziříčí HK Kroměříž 1:6 »
25.02.2024 10:30 3 Z3106 HC Černí vlci HC Brumov-Bylnice 4:6 »
02.03.2024 09:30 4 Z3107 HK Kroměříž HC Černí vlci 1:5 »
02.03.2024 15:45 4 Z3108 HC Uherské Hradiště HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
08.03.2024 17:00 5 Z3109 HC Černí vlci HC Uherské Hradiště 0:0 »
08.03.2024 18:00 5 Z3110 HC Brumov-Bylnice HK Kroměříž 0:0 »
10.03.2024 09:00 6 Z3111 HC Brumov-Bylnice HC Uherské Hradiště 0:0 »
10.03.2024 10:30 6 Z3112 HC Černí vlci HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
17.03.2024 17:15 7 Z3113 HC Bobři Val. Meziříčí HC Brumov-Bylnice 0:0 »
16.03.2024 17:30 7 Z3114 HC Uherské Hradiště HK Kroměříž 0:0 »
22.03.2024 15:00 8 Z3115 HK Kroměříž HC Bobři Val. Meziříčí 0:0 »
22.03.2024 18:00 8 Z3116 HC Brumov-Bylnice HC Černí vlci 0:0 »
24.03.2024 09:00 9 Z3117 HC Černí vlci HK Kroměříž 0:0 »
19.03.2024 18:30 9 Z3118 HC Bobři Val. Meziříčí HC Uherské Hradiště 0:0 »
30.03.2024 09:00 10 Z3119 HC Uherské Hradiště HC Černí vlci 0:0 »
30.03.2024 09:00 10 Z3120 HK Kroměříž HC Brumov-Bylnice 0:0 »

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 23 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Světlá n. Sáz. 1 1 0 0 0 15:2 3
2 HC Lední medvědi Pelhřimov 1 1 0 0 0 12:1 3
3 SK Telč 1 0 0 0 1 1:12 0
4 HC Chotěboř 1 0 0 0 1 2:15 0

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 19 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Čerti Ostrov 2 2 0 0 0 19:12 6
2 SK Kadaň 2 1 0 0 1 14:9 3
3 HC Roudnice n.L. 2 1 0 0 1 12:7 3
4 HC Slovan Louny 1 1 0 0 0 8:6 3
5 HC Draci Bílina 2 1 0 0 1 10:10 3
6 HC Mariánské Lázně 2 1 0 0 1 9:11 3
7 HC Děčín 0 0 0 0 0 0:0 0
8 HC Stadion Cheb 3 0 0 0 3 12:29 0

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 9-10

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Wikov Hronov 21 19 1 0 1 176:55 59
2 Loko. Česká Třebová 21 18 1 0 2 151:55 56
3 HC Náchod 21 18 0 1 2 155:57 55
4 Slovan Morav.Třebová 21 10 4 0 7 98:85 38
5 HC Spartak Choceň 21 11 1 1 8 117:69 36
6 HC Hlinsko 21 10 0 4 7 90:90 34
7 SK Třebechovice p.O. 21 7 2 0 12 82:111 25
8 Sp.Nové Město n.Met. 21 6 2 1 12 72:92 23
9 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 21 7 0 1 13 95:129 22
10 HC Opočno 21 5 0 2 14 80:119 17
11 HC Litomyšl 21 4 0 1 16 63:148 13
12 HC Skuteč 0 0 0 0 0 0:0 0
13 HC Chotěboř 21 0 0 0 21 24:193 0

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 11-12

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HCM Warriors Brno 20 20 0 0 0 188:43 60
2 SK Prostějov 1913 18 14 1 0 3 130:36 44
3 SKLH Žďár n. Sázavou 20 14 0 0 6 121:63 42
4 SHKM Hodonín 18 13 0 1 4 107:53 40
5 HC Scorpions Brno 18 9 2 1 6 108:66 32
6 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 20 8 1 0 11 89:53 26
7 HC Žihadla Moravské Budějovice 20 8 0 1 11 79:83 25
8 MBK Vyškov 18 7 0 0 11 89:101 21
9 HHK Velké Meziříčí 20 7 0 0 13 72:110 21
10 HC Boskovice 18 1 0 1 16 47:168 4
11 HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. 0 0 0 0 0 0:0 0
11 HC Blansko 0 0 0 0 0 0:0 0
12 HC Sp. Velká Bíteš 20 0 0 0 20 12:266 0

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 13-14

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC AZ Havířov 2010 24 22 0 1 1 174:27 67
2 Hokejový klub Opava s.r.o. 24 19 0 1 4 119:84 58
3 Berani Zlín B 22 17 2 0 3 180:56 55
4 HC Frýdek-Místek 24 15 2 1 6 132:69 50
5 HC Černí vlci 22 13 1 2 6 103:71 43
6 HC Uherské Hradiště 22 12 1 0 9 85:95 38
7 MSK Orlová 24 10 1 0 13 98:106 32
8 HK Nový Jičín 24 8 1 2 13 90:136 28
9 HK Kroměříž 22 8 0 3 11 108:99 27
10 HC Vlci Český Těšín 24 8 1 0 15 79:110 26
11 HC Brumov-Bylnice 22 3 1 1 17 47:173 12
12 HK Karviná 24 2 1 1 20 55:164 9
13 HC Bobři Val. Meziříčí 22 1 1 0 20 39:119 5

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 7-8

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 TJ HC Jablonec n/N. 24 23 0 0 1 178:41 69
2 HCM Jaroměř 22 19 0 0 3 152:42 57
3 ESC Weiswasser 24 16 1 0 7 114:63 50
4 HC Stadion Vrchlabí 22 14 0 1 7 115:62 43
5 HC Benátky n.J. 24 13 0 1 10 104:91 40
6 Hokejový klub Autocentrum Jičín 22 12 1 0 9 116:93 38
7 HC Trutnov 22 11 1 0 10 111:91 35
8 HC Turnov 1931 24 11 0 1 12 109:102 34
9 Stadion Nový Bydžov 22 9 2 2 9 72:69 33
10 HC Česká Lípa 24 9 0 0 15 104:105 27
11 TJ HC Jablonec n/N. B 24 4 1 0 19 66:175 14
12 HC Frýdlant 24 2 0 0 22 37:207 6
13 BK Nová Paka 22 1 0 1 20 44:181 4

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 27 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Černí vlci 3 2 0 0 1 15:9 6
2 HK Kroměříž 3 2 0 0 1 12:9 6
3 HC Uherské Hradiště 2 1 0 0 1 9:6 3
4 HC Brumov-Bylnice 3 1 0 0 2 10:14 3
5 HC Bobři Val. Meziříčí 3 1 0 0 2 7:15 3

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 5-6

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Poděbrady 22 18 0 1 3 134:57 55
2 HC Tábor B 24 17 1 1 5 135:77 54
3 HC Střelci Jindřichův Hradec 24 14 5 1 4 130:69 53
4 SC Kolín 22 16 0 0 6 126:48 48
5 HC Světlá n. Sáz. 22 12 3 0 7 89:69 42
6 HC MAD BULL 24 12 0 2 10 93:73 38
7 HC Lední medvědi Pelhřimov 24 12 0 1 11 120:115 37
8 HC DDM Č.Budějovice 24 10 1 2 11 98:91 34
9 SK Sršni Kutná Hora 22 8 2 2 10 113:107 30
10 Slavoj Český Krumlov 24 9 0 1 14 90:101 28
11 Slavoj Vel.Popovice 22 6 0 1 15 87:136 19
12 HC Lev Benešov 22 3 1 1 17 64:120 12
13 SK Telč 24 0 0 0 24 37:253 0

Regionální liga dorostu 2023/24 - nadstavbová - sk. 15

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Příbram 5 4 1 0 0 29:10 14
2 HK LEV Slaný 5 3 0 1 1 23:23 10
3 MOSTEČTÍ LVI 5 2 1 0 2 18:16 8
4 HC Stadion Litoměřice 4 2 0 0 2 17:20 6
5 HC ŠKODA PLZEŇ B 5 1 0 1 3 15:14 4
6 HC Tygři Klášterec nad Ohří 4 0 0 0 4 8:27 0

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 26 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Scorpions Brno 2 2 0 0 0 26:2 6
2 HC Žihadla Moravské Budějovice 2 2 0 0 0 14:6 6
3 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 2 1 0 0 1 9:3 3
4 MBK Vyškov 1 1 0 0 0 8:4 3
5 HC Boskovice 3 1 0 0 2 11:22 3
6 HHK Velké Meziříčí 2 0 0 0 2 6:14 0
7 HC Sp. Velká Bíteš 2 0 0 0 2 7:30 0

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 3-4

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Příbram 23 20 2 0 1 205:22 64
2 HC Letci Letňany 23 18 0 2 3 149:44 56
3 HC ŠKODA PLZEŇ B 19 17 0 0 2 162:32 51
4 HC Buldoci Neratovice 23 15 0 1 7 156:73 46
5 SK Černošice 23 14 0 0 9 107:88 42
6 HC Rokycany z.s. 19 8 0 0 11 78:121 24
7 HC Berounští Medvědi 23 6 2 0 15 74:174 22
8 HC Spartak Žebrák 23 7 0 0 16 73:142 21
9 HC Smíchov 1913 23 5 0 2 16 49:130 17
10 HC Domažlice 19 5 0 0 14 68:119 15
11 HC Strakonice 19 4 1 0 14 62:165 14
12 HC Klatovy 19 4 0 0 15 74:147 12
13 HC Milevsko 1934 0 0 0 0 0 0:0 0

Regionální liga dorostu 2023/24 - nadstavbová - sk. 16

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Wikov Hronov 3 2 0 0 1 11:6 6
2 HC Letci Letňany 4 2 0 0 2 14:11 6
3 HC Náchod 3 2 0 0 1 7:7 6
4 HC Stadion Vrchlabí 5 2 0 0 3 15:18 6
5 TJ HC Jablonec n/N. 4 1 1 0 2 9:11 5
6 HCM Jaroměř 3 1 0 1 1 6:9 4

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 24 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Hlinsko 4 4 0 0 0 23:12 12
2 HC Spartak Choceň 4 3 0 0 1 20:11 9
3 Slovan Morav.Třebová 3 1 0 0 2 12:14 3
4 HC Litomyšl 4 0 1 0 3 11:20 2
5 SK Sršni Kutná Hora 3 0 0 1 2 6:15 1

Regionální liga dorostu 2023/24 - nadstavbová - sk. 17

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Poděbrady 4 4 0 0 0 23:6 12
2 SC Kolín 5 3 1 0 1 41:9 11
3 Loko. Česká Třebová 5 3 0 0 2 21:32 9
4 HC Střelci Jindřichův Hradec 5 2 0 1 2 19:23 7
5 HC Tábor B 5 1 0 0 4 19:28 3
6 SKLH Žďár n. Sázavou 4 0 0 0 4 6:31 0

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 25 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Hokejový klub Autocentrum Jičín 2 2 0 0 0 15:0 6
2 HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 2 2 0 0 0 12:6 6
3 SK Třebechovice p.O. 1 1 0 0 0 7:1 3
4 Sp.Nové Město n.Met. 1 1 0 0 0 6:2 3
5 Stadion Nový Bydžov 1 0 0 0 1 3:5 0
6 HC Opočno 1 0 0 0 1 0:7 0
7 HC Trutnov 2 0 0 0 2 5:13 0
8 BK Nová Paka 2 0 0 0 2 1:15 0

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 21 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HK Kralupy n.Vltavou 3 3 0 0 0 22:11 9
2 HC Buldoci Neratovice 1 1 0 0 0 8:2 3
3 HC Lev Benešov 1 1 0 0 0 7:3 3
4 HC Smíchov 1913 1 1 0 0 0 4:0 3
5 SK Černošice 1 0 0 0 1 2:3 0
6 HC Benátky n.J. 1 0 0 0 1 3:7 0
7 Slavoj Vel.Popovice 1 0 0 0 1 6:13 0
8 HC Berounští Medvědi 3 0 0 0 3 5:18 0

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 1-2

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Stadion Litoměřice 24 21 1 0 2 163:59 65
2 MOSTEČTÍ LVI 22 20 1 0 1 188:45 62
3 HK LEV Slaný 24 19 0 3 2 212:66 60
4 HC Děčín 24 14 4 2 4 113:77 52
5 HC Tygři Klášterec nad Ohří 22 14 1 0 7 131:69 44
6 HK Kralupy n.Vltavou 24 9 3 1 11 113:102 34
7 SK Kadaň 22 11 0 1 10 120:106 34
8 HC Slovan Louny 24 8 0 1 15 127:161 25
9 HC Mariánské Lázně 22 8 0 1 13 112:153 25
10 HC Roudnice n.L. 24 7 0 1 16 86:141 22
11 HC Draci Bílina 24 6 0 0 18 66:119 18
12 HC Čerti Ostrov 22 3 0 0 19 76:167 9
13 HC Stadion Cheb 22 0 0 0 22 36:278 0

Regionální liga dorostu 2023/24 - nadstavbová - sk. 18

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Berani Zlín B 5 5 0 0 0 38:10 15
2 HC AZ Havířov 2010 5 4 0 0 1 27:9 12
3 HCM Warriors Brno 5 1 2 0 2 21:23 7
4 SK Prostějov 1913 5 1 0 1 3 20:32 4
5 SHKM Hodonín 5 1 0 1 3 14:30 4
6 Hokejový klub Opava s.r.o. 5 1 0 0 4 10:26 3

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 22 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Turnov 1931 2 2 0 0 0 12:5 6
2 HC Česká Lípa 2 1 0 0 1 8:4 3
3 TJ HC Jablonec n/N. B 2 1 0 0 1 7:11 3
4 HC Frýdlant 2 0 0 0 2 3:10 0

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 28 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Frýdek-Místek 3 3 0 0 0 27:6 9
2 HK Karviná 3 2 0 0 1 14:10 6
3 MSK Orlová 2 1 0 0 1 9:12 3
4 HC Vlci Český Těšín 3 1 0 0 2 11:15 3
5 HK Nový Jičín 3 0 0 0 3 3:21 0

Regionální liga dorostu - O umístění - sk. 20 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Rokycany z.s. 3 2 0 0 1 22:13 6
2 HC Klatovy 2 2 0 0 0 20:12 6
3 HC DDM Č.Budějovice 2 2 0 0 0 14:6 6
4 HC MAD BULL 2 1 0 1 0 9:3 4
5 Slavoj Český Krumlov 1 0 1 0 0 2:1 2
6 HC Spartak Žebrák 1 0 0 0 1 7:10 0
7 HC Domažlice 2 0 0 0 2 5:14 0
8 HC Strakonice 3 0 0 0 3 11:31 0


Související dokumenty:


Související články:

Taháky týdne: starty regionálních soutěží a souboje nejlepších v ELD
Téměř všechny soutěže v mládežnických kategoriích jsou rozehrány, v následujícím týdnu se konečně rozběhnou také ty regionální. Kromě toho se v Extralize dorostenců střetnou týmy, kterým se začátek sezony velmi povedl.
Regionální liga dorostu začne ve 14 skupinách. Baráž střídá postup pro vítěze
O předposledním záříjovém víkendu vypukne i Regionální liga dorostu. Nejnižší soutěž věkové kategorie U17 nabídne větší počet základních skupin oproti minulému ročníku i pozměněný formát svého vyvrcholení a bojů o postup do vyšší ligy.