23. 10. 2020 14:00 - 24. 10. 2020 17:00

PŘESUNUTO - 23. - 24.10.2020 - FTVS UK - Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I

Kurz je rozdělen na tři výukové bloky: teoretickou, diagnostickou a praktickou.

Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu.

Cílová skupina: trenéři dětí a mládeže, učitelé TV, rodiče sportujících dětí a mládeže

Kdy: pátek 14:00 - 19:00 a sobota 9:00 - 17:00

Termín semináře: 23. 10. a 24. 10. 2020

Rozsah: Teoretická část: pátek 14:00 - 15:30

Diagnostická a praktická část: pátek 15:45 - 19:00

Praktická část: sobota 9:00 - 17:00 Výstup: Osvědčení o absolvování

Cena za seminář: 2200,- Kč

Přihlášky a registrace: do 16. 10. 2020 přes studijní informační systém Univerzity Karlovy

Informace: denně 8:00 - 16:00, PaedDr. Lada Novotná, lnovotna@ftvs.cuni.cz tel. 220 172 250


Místo konání:
Odkaz: