04. 12. 2020 - 05. 12. 2020

ZRUŠENO FTVS UK - Diagnostika pohybových předpokladů a výběr sportovních talentů

Kurz je určen: veřejnost, trenéry, učitele sportovních tříd, studenty TV, studenty FTVS

Cíl kurzu: Kurz je rozdělen do dvou tematických celků.

První celek představuje aplikaci poznatků zaměřených na hlavní oblasti výběru a výchovy sportovních talentů. Druhý celek vysvětluje teorii diagnostiky pohybových schopností a dovedností u dětí ve sportovní přípravě a jejich aplikaci pro identifikaci pohybových předpokladů. Účastníci si prakticky vyzkouší příklady těchto testů.

Kurz tak přinese ucelenou koncepci identifikace sportovně talentované mládeže

Forma studia: 12 hodin, přednášky, praktické ukázky

Ukončení kurzu: osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: