13. 11. 2020 - 14. 11. 2020

ZRUŠENO FTVS UK - Sportovní příprava dětí

Věkové a vývojové zákonitosti, trenér ve sport. přípravě, obecné zásady sportovního tréninku dětí
Cílem předmětu je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějších letech. Jedná se především o stanovení rozdílných přístupů, forem a metod oproti tréninku dospělých, o zvládnutí problematiky věkových a vývojových zákonitostí a jejich význam
Tématické okruhy:

1.Věkové a vývojové zákonitosti, senzitivní období

2.Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost

3.Obecné zásady sportovní přípravy dětí

4.Stimulace rychlostních a silových schopností – metody, prostředky, formy

5.Stimulace vytrvalostních, koordinačních schopností, pohyblivosti – cíle, metody, prostředky, formy

6.Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí

7.Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly. Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.

8.Výběr sportovních talentů – základní východiska, výběr jako proces, fáze výběru

Místo konání: