Dokumenty

Vnitřní směrnice

Aktuální seznam všech platných směrnic ČSLH včetně těch, které se týkají rozhodčích, najdete zde.


Nominační listina

  • Nominační listina rozhodčích TELH 2020/21
  • Nominační listina rozhodčích 2019/20
  • Nominační listina rozhodčích 2018/19
  • Nominační listina rozhodčích 2017/18
  • Nominační listina pro sezónu 2016/17
  • Nominační listina pro sezónu 2015/16
  • Nominační listina pro sezónu 2014/15
  • Nominační listina pro sezónu 2013/14
  • Nominační listina pro sezónu 2012/13
  • Nominační listina pro sezónu 2011/12
  • Nominační listina pro sezónu 2010/11

  • Zpracování zápisu o utkání
  • Pokyny pro zpracování zápisu o utkání
  • Pokyny pro sběr a zpracování statistických údajů
  • Formulář zápisu o utkání ve formátu ODS - pro přátelské zápasy
  • Formulář zápisu o utkání ve formátu XLS - pro přátelské zápasy
  • Formulář mezinárodního zápisu o utkání IIHF (šablona ve formátu OTS)
  • Formulář mezinárodního zápisu o utkání IIHF (šablona ve formátu XLT)

  • Semináře a školení
  • 400 otázek z teorie
  • Obsah prověrkové části seminářů a školení

  • Delegáti
  • Formulář delegáta - hodnocení rozhodčích