Kapitán a náhradní kapitán

Jestliže ani kapitán ani náhradní kapitán nejsou na ledě, nemohou přijet z hráčské lavice projednat jakoukoli situaci s hlavním rozhodčím, pokud k tomu nebyli rozhodčím na ledě vyzváni. Pokud kapitán přijede z hráčské lavice bez vyzvání, bude hlavním rozhodčím odeslán zpět a hlavní kouč bude varován, že druhé provinění bude mít za následek osobní trest. Protest, který se týká oprávněnosti trestu, není věcí vztahující se k výkladu pravidel a není dovolen. Hráč, který se pře o uložení trestu, bude potrestán osobním trestem.
Zpět