Pojď hrát hokej

O projektu

Pojď hrát hokej je rozvojovým projektem Českého hokeje, který funguje od roku 2016. Je dlouhodobě zaměřený nejen na získávání nových hokejistů, ale také na celkové zlepšení pohybové gramotnosti a na všeobecnou sportovní průpravu. Do letošního ročníku byla přidána akce Lvíček ve školkách, která je zaměřená právě na všeobecné zlepšení pohybové motoriky. Úspěšný projekt vstupuje do své osmé sezóny. Jeho součástí bude tento ročník i několik nových akcí. Kromě již tradičního Týdne hokeje, kdy si zájemci mohou přímo na ledě vyzkoušet, jaké to je bruslit na ledě s hokejkou v ruce, se můžete těšit i na několik dlouhodobých aktivit.

Během prvních 6 let své existence se podařilo ve spolupráci s hokejovými kluby provozujícími mládež realizovat celkem 10 akcí Týden hokeje, které na zimní stadiony přilákaly na 37 000 dětí. Akce Týden hokeje umožňují dětem a jejich rodičům získat první zkušenost s ledním hokejem. Vedle samotných akcí Týden hokeje je lední hokej propagován i formou kampaní, coby vhodný sport pro děti. S veřejností je komunikováno také prostřednictvím oficiálních kanálů projektu jako jsou web www.pojdhrathokej.cz nebo sociální sítě jako Facebook nebo Instagram. Jednotlivé kanály se pravidelně plní zajímavým obsahem, který přináší cenné informace k různým tématům v oblasti výchovy dětí v ledním hokeji. O projekt se zajímají i mnohá celostátní média a zástupci projektu jsou zváni různých pořadů (např. Studio 6 v lednu 2017 a 2019, Sama Doma a další).

Týden hokeje

V téměř 160 klubech po České republice si děti mohou vyzkoušet, jaké to je hrát hokej, zamíchat s pukem a vstřelit první gól. Letošní ročník Týdne hokeje se bude konat 15.–21. ledna 2024. Na tento týden jednotlivé kluby vypíšou termíny, kdy je možné si přijít vše na led vyzkoušet a přímo v klubech se zeptat na veškeré detaily související se začátkem hraní hokeje. Informace budou k nalezení na webu pojdhrathokej.cz a také na webových stránkách jednotlivých klubů.

Výstroj pro nejmenší

Jsme si vědomi, že jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru sportu je cena. Proto Český hokej v rámci projektu Pojď hrát hokej dál pokračuje v nakupování výstrojí a hokejových setů pro nejmenší. Pro tento ročník akce věnuje Český hokej klubům vybavení pro nejmenší hráče v hodnotě 8 milionů korun.

Rodiče malých talentovaných hokejistek a hokejistů tak nemusí na počátku hokejové etapy řešit nákup výstroje, kterou by si třeba nemohli sami pořídit. Kluby tak mohou díky každoroční podpoře Českého hokeje hráčům výstroje propůjčit a umožnit jim v klubu hrát.

Od roku 2010, odkdy každoroční nákup výstrojí pro kluby probíhá, Český hokej klubům nakoupil vybavení v hodnotě necelých 119 milionů korun.

Lvíček ve školkách

Nový projekt Lvíček ve školkách jedlouhodobou akcí, ve které budou profesionální hokejoví trenéři nejmladších dětí (minimálně s licencí B) navštěvovat vybrané předškolní třídy mateřských škol a třikrát do týdne zde budou vést dopolední pohybovou výchovu po celý školní rok.

Cílem tohoto dílčího projektu je všeobecné zvýšení pohybové gramotnosti a podpora mládeže. Cvičení v pojetí našich trenérů je zaměřeno na celkové zlepšení motoriky dětí formou her, které jsou koncipovány tak, aby je bavily a ony si je maximálně užily.

Od Lvíčka ve školkách si slibujeme, že pro děti bude bránou do světa sportu. Děti budou mít příležitost objevit kouzlo sounáležitosti kolektivu v rámci kolektivního sportu a vzájemné interakce, jak ve sportovní, tak sociální rovině. Kromě komunikace se svými vrstevníky totiž budou komunikovat i s pro ně často zatím nepoznanými autoritami (trenéry).

Děti, které se budou účastnit Lvíčka ve školkách, by měly mít větší chuť se v následných školních třídách zapojit do dalších pohybových aktivit, a to jak ve svém volném čase s rodinou či kamarády, tak i v jakémkoliv sportu na klubové úrovni. Důležitá je radost z pohybu.

Součástí projektu je i základní průprava bruslení, kterou jimv rámci zlepšení všeobecné pohybové gramotnosti poskytnou naši trenéři v blízkosti vybraných mateřských škol.

Děti by na ledě měly absolvovat několik základních a nenáročných bruslařských lekcí v průběhu školního roku. I zde je cílem všeobecné zlepšení pohybové gramotnosti, protože bruslení vyžaduje komplexní koordinaci celého těla. Dětem je poskytnuta možnost vyzkoušet si aktivitu, která se zkrátka nedá dělat každý den na ulici.

Projekt Pojď hrát hokej 2020 – 2024

Výkonný výbor Českého hokej schválil pokračování projektu Pojď hrát hokej na další čtyřleté období, konkrétně od 1.7. 2020 do 30.6.2024. Základní struktura projektu zůstává stejná. Vlivem pandemie koronaviru a následných ekonomických dopadů na celé naše hospodářství i na základě požadavků klubů došlo k úpravám projektu. Hlavním smyslem těchto změn bylo zajištění větší ekonomičnosti celého projektu, a to jak pro Český hokej, tak pro samotné kluby. Jednoznačně nejviditelnější změnou oproti předchozímu období projektu je snížení počtu akcí Týden hokeje ze dvou ročně na jednu. Pro sezonu 2022/2023 byl stanoven termín akce Týden hokeje na 21. – 27. 11. 2022. Přesto, že dochází ke zrušení zářijové akce Týden hokeje, apeluje Český hokej na jednotlivé kluby, aby se v tomto období i nadále intenzivně věnovaly náborové činnosti.

Všeobecné podmínky projektu Pojď hrát hokej pro kluby najdete zde.

Pro jaké kluby je projekt určen?

I nadále platí, že se do projektu Pojď hrát hokej mohou zapojit hokejové kluby zaregistrované v Českém svazu ledního hokeje, z.s. provozující alespoň jedno mládežnické družstvo. Přihlášení se do projektu umožní klubům pořádat akce Týden hokeje a získat pro ně podporu ze strany Českého hokeje. V případě, že váš klub splňuje podmínky pro zapojení do projektu (je registrován v ČSLH a provozuje mládež) a uvažujete o přihlášení, obraťte se prosím na manažera projektu Pojď hrát hokej Tomáše Kresse (tel.: +420 777 145 999, email: kress@czehockey.cz).