Sportovní střediska (SpS) a Trenér žáků Českého hokeje

V rámci podpory klubů v oblasti výchovy mladých hráčů do 14 let se Český hokej rozhodl zřídit tzv. Sportovní střediska (SpS). Tato střediska mají za cíl pomoci klubům s rozvojem a vzděláváním jejich hráčů, aby se tito mladí nadějní sportovci mohli dále rozvíjet a dosahovat lepších výsledků na ledě.

Speciální formou Sportovního střediska jsou kluby zařazené do projektu Trenér žáků ČH. Tyto kluby mají přístup k profesionálním trenérům, kteří jim pomáhají s tréninkem a vedením nejmladších hráčských kategorií. Je důležité si uvědomit, že ne všechny kluby disponují dostatečnými prostředky k tomu, aby mohly odpovídajícím způsobem ohodnotit své trenéry nejmladších kategorií. Proto jim od roku 2014 pomáhá Český hokej prostřednictvím profesionálních trenérů, které zapojuje do projektu Trenér žáků Českého hokeje (dříve Trenéři do malých klubů).

Aby mohl být projekt úspěšný, musí být splněny podmínky jak pro jednotlivé kandidáty na trenérskou pozici, tak pro příslušné kluby. U kandidátů je důležité trenérské vzdělání a vhodné charakterové vlastnosti, které by měly přinést do klubu a mladým hráčům kvalitní trénink a příjemné prostředí. Při výběru klubů se klade důraz na správnou práci s mládeží, fungující spolupráci s městem, krajem či školou a další aspekty.

Dlouhodobým úkolem projektu je vzdělávat mládežnické trenéry v rámci jednotné metodiky rozvoje. Profesionální trenér by měl poznatky, nabrané v rámci osvětové činnosti ČH, šířit mezi další trenéry v klubu. Tímto způsobem se zajistí lepší propojení mezi jednotlivými kluby a zlepšení celkových tréninkových plánů.

Od zlepšení výchovy a tréninkových plánů si Český hokej následně slibuje i rozšíření hráčské základny, což se podle dostupných čísel daří. Tento přístup umožňuje mladým sportovcům dosáhnout vyšší úrovně svého sportovního výkonu a zároveň přináší klubům lepší výsledky. Celkově tak projekt Trenér žáků Českého hokeje přispívá k rozvoji českého hokeje a jeho mladých talentů, což je pro budoucnost tohoto sportu klíčové.