Trenéři žáků Českého hokeje

Zdaleka ne všechny kluby disponují dostatečnými prostředky k tomu, aby odpovídajícím způsobem ohodnotily trenéry nejmladších kategorií. Právě s tím jim od roku 2014 pomáhá Český hokej prostřednictvím profesionálních trenérů, kteří jsou součástí projektu Trenéři žáků Českého hokeje (dříve Trenéři do malých klubů).

Podmínky musí splňovat jak jednotliví kandidáti, u nichž záleží na trenérském vzdělání i vhodných charakterových vlastnostech, tak příslušné kluby. Při výběru se klade důraz na správnou práci klubu s mládeží i fungující spolupráci s městem, krajem či školou.

Dlouhodobým úkolem projektu je vzdělávat mládežnické trenéry v rámci jednotné metodiky rozvoje. Profesionální trenér by měl poznatky, nabrané v rámci osvětové činnosti ČH, šířit mezi další trenéry v klubu. Od zlepšení výchovy a tréninkových plánů si ČH následně slibuje i rozšíření hráčské základny, což se podle dostupných čísel daří.