Studium trenérské "Licence A"

Nejbližší otevření studia: Ročník 2021-23

Další běh Trenérské školy bude na FTVS UK Praha otevřen v akademickém roce 2020/21, uzávěrka přihlášek je 28. února 2021.

Registraci ke studiu licence proveďte v Coach manageru v sekci "Školení licencí". V případě dotazů se obraťte na PhDr. Zdeňka Vojtu na e-mail: vojta@czehockey.cz.

Přijímací pohovory se budou konat v červnu 2021. Pozvánku k přijímacím pohovorům obdrží uchazeč, který splňuje podmínky ke studiu, v měsíci dubnu 2021.

Okruh učiva k přijímacím pohovorům je z obecných oborů a specializace LH studia trenérské "Licence B“.

Přihláška musí obsahovat:

  • Žádost o studium
  • Osobní stručný životopis zakončený větou: „Souhlasím s evidencí osobních údajů včetně rodného čísla“ s uvedením adresy trvalého bydliště s vlastnoručním podpisem, e-mail, číslo mobilního telefonu
  • Doporučení klubu na hlavičkovém papíru s podpisem manažera klubu
  • Trenérskou praxi po jednotlivých sezónách podepsanou manažerem klubu
  • Notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo potvrzení o studiu na SŠ zakončené maturitou. Upozornění: bez SŠ vzdělání zakončeného maturitou nelze uchazeče přijmout ke studiu TŠ.
  • Ofocený trenérský průkaz "Licence B“.

Studium je dvouleté, obsahuje předměty obecného základu (pedagogika sportu, psychologie sportu, sportovní trénink, fyziologie…) a předměty specializace. Výuka probíhá formou přednášek (teoretické disciplíny) a cvičení (praktické disciplíny) 3 dny v měsíci (pondělí, úterý středa). Součástí každého ročníku studia je kurz specializace. Studium je zakončené vypracováním Závěrečné práce na zadané téma a složením státních závěrečných zkoušek.